Vajad kellegiga rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Krüptoraha on tõusuteel. Nüüd on just õige aeg osta! Ära riski ja kauple turvalises keskonnas -> TEE KONTO Sulge
Facebook Like
Add link

"1941" - 2333 õppematerjali

4
doc

Eesti 1941 - 1944

juuni 1941 tungis Saksamaa kallale Nõukogude Liidule. (välksõjaplaan "Barbarossa"). Armeegrupi "Nord" põhijõud liikusid ida poolt Peipsi järve Leningradi peale. Peasuunalt kõrvalejääva Eesti vallutamine jäi Saksa 18. armee ülesandeks. 8. juulil langesid Valga, Võru ja Pärnu. 17. augustil langes Narva. Septembri alguseks oli kogu mandri...

Ajalugu - Keskkool
13 allalaadimist
2
doc

NSV ja Saksamaa okupatsioon

-15. juulil võltsid parlamendivalimised · Poliitilised, majanduslikud ja sotsiaalsed ümberkorraldused: haldusaparaadi ümberkorraldamine, majanduse riigistamine, propagandistlik maareform ja massiterror · 14. juunil 1941 Arreteerimised ja 10 000 inim...

Ajalugu - Põhikool
65 allalaadimist
2
odt

Eestlaste valikud Teises maailmasõjas

Eriti raskeks tegi selle olukorra see, et Eesti oli okupeeritud NSV-Liidu poolt. Kuna Eesti oli liidetud NSV-Liiduga, olid eestlased sunnitud sõdima Punaarmees. Osad eestlased said põgeneda metsa. 1941 . aastal moodustati hävituspataljon, mille ülesandeks oli metsavendade vastu sõdimine. 20.juulil 1941 kuulutas kommunistlik võim Eestis välja üldmobilisatsiooni. 1942. aasta sügiseks moodustati 8. eesti laskurkorpus, sinna kuulus umbes 27 000 meest, peaaegu kõik olid nendest eestlased . Teiseks sõdisid eestlased vabatahtlikult Saksa armees, järk-järgult mindi üle sundmobilisatsioonile. Esimesed vabatahtlikud olid metsavennad, n...

Ajalugu - Põhikool
19 allalaadimist
2
doc

Arutlus teemal Eesti valikud II maailmasõjas

septembril 1939aastal. Samal kuul esitas Moskva Eestile nõudmise sõlmida vastastikuse abistamise leping ja luua Eestisse punaarmee baasid. Vältimaks sõda kirjutas Eesti valitsus 28.septembril baasidelepingule alla. Baasidelepingu alusel sai punaarmee endale mitu baasi Lääne-Eesti saartel (Saarema...

Ajalugu - Põhikool
55 allalaadimist
2
doc

Teine Maailmasõda - aastaarvud, nimed, lepingud ja mõisted

ansluss, - Austria liitmine saksamaaga Müncheni sobing, - Sudeedimaa, MRP, Maginot' liin, Siegfriedi liin, Blitzkrieg, Luftwaffe, RAF, Dunkerque evakuatsioon, Orzeli intsident, Mannerheimi liin, Talvesõda, Narva diktaat, Barbarossa plaan, - Hitleri sõjaplaan NSVL vastu Leningradi blokaad, - Saksa väed piirasid Leningradi. Suri n...

Ajalugu - Keskkool
172 allalaadimist
6
doc

II maailmasõja sõjasündmused, Barbarossa

SÕDA Saksamaa ja NSV Liidu suhete halvenemine Sõja algul tegutsesid Sks ja NSVL üksmeeles, kuid peagi tekkisid nende vahele lahkhelid. Vältimatu kokkupõrge lähenes. 1940. aasta lõpul kinnitas Hitler sõjaplaani NSVL vastu, mille nimeks sai Barbarossa. Plaan: Sks väed piiravad sõja algul Punaarmee, purustavad selle, laskmata neil taanduda Venemaa sügavustesse. Sõjaks Sksga valmistus ka NSVL. Sõjaplaa...

Ajalugu - Keskkool
59 allalaadimist
2
doc

Metsavennad

aastail Punaarmee poolt okupeeritud. Sellest ajast varjas end metsades endisi riigitegelasi või sõjaväelasi, kes oleks muidu vangistatud. Rohkelt hakati ennast metsas varjama pärast massiküüditamist 14. juunil 1941 . Kui Saksamaa ja Nõukogude Liidu vahel alustati sõjategevust, läks Eestis rohkesti relvadega mehi metsa, et...

Ajalugu - Põhikool
25 allalaadimist
2
doc

Juuniküüditamise lühikokkuvõte

aasta juunis Nõukogude Liidu võimude poolt toime pandud küüditamine, mille käigus küüditati Siberisse mitmetelt Nõukogude Liidu võimu all olevatelt aladelt üle 65 000 inimese. 1941. aasta küüditamine hõlmas Eesti, Valgevene, Ukraina, Moldova, Leedu ja Läti alasid. 13. juunil Moskvast antud korraldu...

Ajalugu - Keskkool
18 allalaadimist
3
odt

II maailmasõda Eestis

Ajalugu VI Sõja jõudmine Eestisse Sõja judmise määras eelkõige MRP, mis sõlmiti 23. august 1939. Sellega määrati Eesti ja Baltikum NSVL-i mõjusfääri. Nädal pärast sõlmimist algas sõda. Eesti ei teinud mobilisatsiooni, vaid kuulutati end neutraalseks. Septembris 1939 oli Poola allveelaeva Orzeli vahejuhtum Tallinnas. Laev sisenes Tallinna sadamasse, põgenedes NS...

Ajalugu - Keskkool
11 allalaadimist
4
docx

Põhjalik kokkuvõte 2. maailmasõjast

augustil 1939)] 17.sept  Suurbritannia ja Prantsusmaa tungisid kallale Saksamaale – kummaline sõda (3.sept 1939 – aprill 1940) Saatsid lendlehti, propaganda. Maginot; Siegfried.  28. Sept 1939 Eesis baaside leping; Leedu ostetakse NSVL-lt.  30.nov 1939 – 12.märts 1940 – talvesõda soome VS Venemaa (5mln vs 200mln)  Talvesõda Soomes 1939 – 1940, jätkusõda 1941 – 1944. 1944 Soomel oli vaja NSVL vastu relvi, pöördus Saksamaa poole.  1939 sõlmitakse teraspakt Saksamaa ja Itaalia vahel. 1940  Saksamaa ründab Taanit ja Norrat.  Norralane V. Quisling rahvareetja – mõiste kvisling.  Rahvareetja – kollaboratsionist.  Madalmaad, Holland, Belgia, Prantsusmaa – Saksamaa alla.  Itaalia astub sõtta.  Saksamaa – Itaalia – Jaapan: kolmikp...

Ajalugu - Keskkool
5 allalaadimist
16
pptx

Artur Alliksaar

aprillil 1923 ning suri 12.augustil 1966 Tartus.(suri vähki) • Ta pärisnimi oli Artur Alnek. • Oli eesti luuletaja, näitekirjanik ja tõlkija. • Õppis Hugo Treffneri Gümnaasiumis ja Tartu ülikoolis õigusteadust(1941-1942) • 1943.a. Mobilisseriti ta Saksa sõjaväkke, sel ajal ta avaldas ka enda esimesed luuletused:“Postimehes“,“Koidulauliku mälestuseks“ ja mõned tekstid rindlehes. • Tema looming on kõlarikkas, sõnaleidlik, sageli metafoorne, kujutlusseoste kaudu hargnevate ja kuhjuvate kujunditega • Artur Alliksaart vangistati 1949, teda süüdistati ametiseisundi kuritarvitamises. Alul ta istus Narva laag...

Kirjandus - Põhikool
5 allalaadimist
8
docx

Eesti ajalugu

 12 660 3. Milline dokument oli 2. M.s puhkemise ajendiks?  Baaside leping 4. Millistes eesti piirkondades asusid Punaarmeel suurimad väekoondised 1939-1949.?  Läänemaal ja Paldiski ümbruses, Saared, Narvas 5. Nimeta venemaa piirkondi, kuhu küüditati 1941 . a inimesi!  Kirovi oblast (1830 inimest); Tomski oblast (3397 inimest); Komi ANSV (3 inimest) 6. Kuidas nim sakslaste kolme suurt väegruppi, mille abil loodeti vallutada NL?  Nord, Süd, Mitte 7. Milline neist väegruppidest suundus baltikumi poole?  Nord 8. Millistes eesti piirkondades tegutsesid metsavennad aktiivsemalt?  Kirde- ja ida Ees...

Ajalugu - Keskkool
2 allalaadimist
6
doc

Kordamisteemad kontrolltööks 12. klassile: II Maailmasõda

August 1939 sõlmiti pakt Saksamaa ja NSVL vahel mittekallaletungileping. Sellele kaasnes lisaprotokoll, kus diktaarotid Ida-Euroopa ära jagasid. NSVL sai loa Soome, Eesti ja Läti ning Rumeenia osa ning poole Poolast vallutada. Kuu aega hiljem müüs Saksamaa NSVL ka Leedu. See tähendab, et maailmasõda võis alata. 7. II MS algus 1939-1941(Poola, kummaline sõda, Taani, Norra vallutamine, välksõda (Blitzkrieg) läänes – 1. September 1939 algas sõda. MRP-ga sai Hitler vaba käed Poola ründamiseks. Plaan rajanes veendumusel, et Poola õnnestub purustada enne, kui lääneriigid reageerida jõuavad. 3. Septemberil 1939 kuulutasid Prantsusmaa ja Suurbritannia Saksamaale sõja, kuid tegelikult siiski sõtta veel ei mindud. 17. September tungis Poolale kallal...

Ajalugu - Keskkool
39 allalaadimist
5
doc

Ärkamisaeg ja Eesti esimesed mittekutselised heliloojad

hernhuutlus ­ protestantlik äratusliikumine, mis on nime saanud oma keskuse Herrnhuti asunduse järgi Saksimaal.Hernhuutlaste tegevuse kõrgpunkt Eesti alal on olnud 18.-19. sajandil.Saaremaast kujunes üks liikumise olulisemaid keskusi Eesti alal. Oluline roll oli neil mängida koorilaulu toomisel koguduseellu. Selliselt võib hernhuutlastele omistada koorilaulu esiisa rolli Eestis, millel on aga ka teine...

Muusika - Keskkool
179 allalaadimist
1
doc

Ajalugu – Eesti Teise maailmasõja ajal

Ande Andekas-Lammutaja Ajalugu ­ Eesti Teise maailmasõja ajal Kuupäevad: 23. august 1939. ­ Molotov-Ribbentropi pakt. 1. september 1939. ­ Teise maailmasõja algus. 18. september 1939. ­ Poola allveelaev ,,Orzel" põgeneb Tallinnast. 28. september 1939. ­ Ba...

Ajalugu - Keskkool
273 allalaadimist
1
doc

II maailmasõja algus

Enne II MS jõudis Hitler hõivata Austria (1938), Müncheni konverentsil (1938), kus osales 4 riiki (Prantsusmaa, Itaalia, Inglismaa ja Saksamaa) otsustati Sudeedimaa anda saksamaale, samuti hõivati Tsehhoslovakkia (1939) ja Klaipeda. Molotovi-Ribbentropi pakt sõlmiti 23. augustil 1939 ning see oli Saksamaa ja N-Liidu mittekallaletungi pakt. Salaprotokollis jaotati ära huvisfäärid ­ N-Liit sai Eesti, So...

Ajalugu - Keskkool
91 allalaadimist
1
doc

Sotsialistlik maailmasüsteem

Ande Andekas-Lammutaja Ajalugu ­ Sotsialistlik maailmasüsteem 1917 tekkis Nõukogude Venemaa. 1922 loodi NSVL. 1929 tekkis Mongoolia RV. Pärast sõda tekkisid Saksa DV, Poola RV, Ungari RV, Tsehhoslovakkia RV, Rumeenia RV, Bulgaaria RV, Jug...

Ajalugu - Keskkool
214 allalaadimist
2
doc

Eesti muusika 18. sajand kuni 20. sajandi algus

Ande Andekas-Lammutaja Muusikaajalugu ­ Eesti muusika 18. sajand kuni 20. sajandi algus 18. sajandi alguses oli maa sõdade ja katku poolt laastatud. 18. sajandil sündis mitmehäälne koorilaul, laule hakati pillidega saatma. Rohkem puututi kokku i...

Muusika - Keskkool
158 allalaadimist
7
doc

Hitleri abilised

abiks.pri.ee Sissejuhatus Ilma Hitlerita on Kolmas Reich mõeldamatu. Enda ümber kurjust koondanud meheta lakkas riik olemast. Riigi mõrtsukalik eksistents sõltus ainuüksi Hitlerist, kelleta seni kehtinud institutsioon surmalaevaks muutus. Diktaator sõltus omakorda paljudest end täielikult tem...

Ajalugu - Põhikool
29 allalaadimist
4
rtf

Kirjandus 1905 - 1934

1906. avati Vanemuise uusi teatrihoone.(K. menning pani alguse esimesele kutselisele teatrile). 1870 aga esilinastus vanemuises Koidula "Saaremaa Onupoeg", mis oli Eesti teatri sünnidaatum. 1907 asytati Eesti Kirjanduselts. 1909 avati Eesti Rahva muuseum. Selle aja kuulsaimad heliloojad : M.Härma, Lätte, R. Tobias, Saar), kunstnikud(A.Laikma...

Kirjandus - Keskkool
270 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun