Otsingule "õendus" leiti 141 faili

õendus on elukutse, millel on loomupäraselt kõrged moraalsed eesmärgid.
8
docx

Õendus alused

(Õe eetika koodeks.29.11.1996) Õde vastutab oma tegevuste eest ja peab oma teadmisi ja oskusi pidevalt täiendama.Tundes isiklikku vastutust õde täitma ainult need kohustused,mille kohta ta omab piisavalt tedmisi ja oskusi ning keelduma kohustustest,mida ei saa ohutult täita teadmiste ja oskuste puudumise tõttu. .(Õe eetika koodeks.29.11.1996) Olulist rolli õendustegevuses on eetika, mis põhineb moraalsel käitumisel. Eetika põhimõtteks on kahju ja kannatuste vältiminehead tegemine ja hoolivus,õendusabi kättesaadavus ja järjepidevus: võrdsus, õiglus, solidaarsus,privaatsus, konfidentsiaalsus, autonoomia, tervisekesksus, turvaline keskkond pidevõpe ja pädevuse säilitamine,õendusabi teaduspõhisus,koostöö tervishoiu- ja sidusmeeskondadega,isiklik tervis kui väärtus, enesehooldus.Õde peab te...

Õendus -
62 allalaadimist
1
docx

Õendus

ÕENDUS Õed on terviseala professionaalid, kel on kõige "püsivam ja tihedam kokkupuude vanematsüklis olevate naistega". Õed on vastutavad tervise edendamise eest perede ja laste seas. Abil või hoolitsusel, mida naine saab raseduse ajal ja esimesel aastal peale sünnitust, võib olla pikaajaline mõju nii naisele kui ka tema lapsele. Ema-lapse rolli kujunemist mõjutab hoolitsus ja informatsioon, mida õed...

Õendus - Keskkool
4 allalaadimist
10
docx

ÕENDUSE ALUSED JA TÕENDUSPÕHINE ÕENDUS

kursus Triin Kaaver ÕENDUSE ALUSED JA TÕENDUSPÕHINE ÕENDUS Eksamitöö Tartu 2016 Antud eksamitöö põhineb nelja õendusteoreetiku töödel. Välja on toodud õenduse kesksete mõistete sisu, õendusteoreetikute seisukohad, nende sarnasused ja erinevused omavahel. Lisaks on kirjutatud õe rollist ja vastutusest tervishoiusüsteemis. Valisin järgnevad õendusteoreetikud, kelle töid ma lugesin ja analüüsisin: Florence Nightingale, Virginia Henderson, Hildergard E. Peplau ja Jean Watson. Õe amet on elukutse, mis on seotud erinevate inimestega. Eriala kohustab õdesi...

Õendus -
129 allalaadimist
18
docx

Õendusaluded ja tõenduspõhine õendus Hildegard E-Peplau

HILDEGARD ELIZABETH PEPLAU Ajalooliselt tuntud õendusteoreetikud ja nende tööd Tartu 2017 Sisukord Sissejuhatus 3 1. Hildegard Elizabeth Peplau 4 1.1. Elulugu 4 1.2. Teoreetiline töö 4 2. Peplau mudel ………………………………………………………………………....6 2.1.Peplau kuus õendusabi rolli ……………………………………………....…….….6 2.2.Peplau arenguetapid õe-pa...

Õendus -
51 allalaadimist
22
pdf

KÕRGVERERÕHKTÕBE PÕDEVA HAIGE ÕENDUS

Tartu Tervishoiu Kõrgkool Õe õppekava Egne Juudas, Merelle Paart, Kätrin Pärn KÕRGVERERÕHKTÕBE PÕDEVA HAIGE ÕENDUS Iseseisev töö Õppejõud: Marit Kiljako Tartu Tervishoiu Kõrgkool Tartu 2018 SISUKORD 1. SITUATSIOONI KIRJELDUS...

Õendus - Kutsekool
17 allalaadimist
11
doc

MAOHAAVANDTÕVEGA PATSIENDI ÕENDUS

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool õenduse õppetool Õ3-6 KJ MAOHAAVANDTÕVEGA PATSIENDI ÕENDUS Iseseisev töö Kohtla-Järve 2009 SISUKORD 2 SISSEJUHATUS Haavandtõbi on haigus, mille puhul mao ja kaksteistsõrmiksoole algosa limaskest hakkab mitmesuguste faktorite koosmõjul seeduma. Oluline osa on maomahla peptilisel toim...

Õenduse alused - Tartu Tervishoiu Kõrgkool
145 allalaadimist
10
docx

ÕENDUSE ALUSED JA TÕENDUSPÕHINE ÕENDUS

Eriala kohustab inimesi olema tähtsaks lüliks ühiskonnasüsteemis, sest õe töökohaks võib olla nii tervishoiuasutus (haigla, tervisekeskus) kui ka kool, kodu ja töökoht (tehas, ettevõte jne). Seetõttu on paika pandud õe ülesanded, mida nad peavad tegema. Õed peavad aru saama, kuidas aidata inimesi ja selleks on olemas ka õenduse kesksed mõisted. Üldiselt on neli mõistet, millest peaks aru saama iga õde: inimene, tervis, keskkond ja õendus. Patsiendi isiksusest arusaamine hõlmab suurt osa õendusfilosoofiast, sest meditsiinilisest küljest õenduses on patsient kõige tähtsam. Kooskõlas Virginia A. Hendersoni kontseptsiooniga - inimene kui isik, on sõltumatu, aktiivselt tegutsev indiviid, kellel on teatud vajadused, mis on omakorda seotud tema sotsiaalse ja ku...

Meditsiiniteadus -
141 allalaadimist
1
docx

Islam ja õendus

Millega sealt tuleks Teie arvates arvestada ämmaemandal (mis sealt haakub ämmaemanda elukutsega)? Lisaks lugege läbi ingliskeelne materjal (ÕIS-is fail nimega ,,Islam ja ämmaemandus"). Tooge sealt välja need asjad, mida ämmaemandal tuleks Teie arvates oma elukutses arvestada (ja mida tal oleks oluline teada) seoses muslimitest patsientid...

Filosoofia -
7 allalaadimist
23
docx

ANEEMIAT PÕDEVA PATSIENDI ÕENDUS

Tartu Tervishoiu Kõrgkool Õe õppekava Elina, Osi, Margo Kalamägi ANEEMIAT PÕDEVA PATSIENDI ÕENDUS Rühmatöö Juhendaja: Marit Kiljako, MSc, lektor Tartu Tervishoiu Kõrgkool Tartu 2018 2 1. ANEEMIA OLEMUS Aneemia ehk kehvveresus on maailmas kõige levinum vere...

Anatoomia ja füsioloogia - Tartu Ülikool
12 allalaadimist
2
docx

MAGAMINE - õenduse alused ja tõenduspõhine õendus

MAGAMINE Kõigil elusolenditel on aktiivuse ja aktiivsuse puudumise perioodid. Magamisel meie organism lõõgastub nii psüühiliselt kui füüsiliselt. Organismi süsteemid jätkavad funktsioneerimist, kuigi aeglasemalt. Uni on korduva inertsuse ja reageerimatuse seinud: inimene ei reageeri nähtavalt tema ümber toimuvale. Teadvus on kadunud vaid ajutiselt, piisavalt tuge...

Õenduse alused - Tartu Tervishoiu Kõrgkool
6 allalaadimist
13
doc

Õendus II

KIRURGILISED OPERATSIOONID Kirurgilise operatsiooni all mõistetakse mehhaanilist vahelesegamist organismi kudede ja organite terviklikkusesse, mis on ette võetud ravi või diagnostika eesmärgil. DIAGNOSTILISI OPERATSIOONE kasutatakse diagnoosi täpsustamiseks. Näiteks kasuatakse diagnostiliste vahelesegamistena biopsiat e. (proovitüki võtmist), proov...

Õenduse alused - Tartu Tervishoiu Kõrgkool
4 allalaadimist
2
docx

Judaism ja kristlus ning õendus

Judaism ja kristlus ning õendus a) kui, siis mis Teid üllatas? Judaismi juures oli väga üllatav see, et neil on selline usutraditsioon, et kui sünnib poisslaps, siis 8.ndal päeval ta lõigatakse ümber ning selle käigus antakse ka talle nimi. Selline traditsioon tähistab Jumalaga lepingusse astumist. Mõned juudid järgivad reeglit, et hingamispäeval ei tohi teha tööd ­ nad võivad...

Filosoofia -
8 allalaadimist
3
docx

“ÕENDUSE KESKSED MÕISTED JA NENDEST TULENEVAD ÕE ÜLESANDED“

Diana Ljasenko, AM13-3/6 "ÕENDUSE KESKSED MÕISTED JA NENDEST TULENEVAD ÕE ÜLESANDED" ESSEE Õdedel on oluline roll ühiskonnas, sest nad on tihedalt seotud teiste inimestega. Nad peavad abistama ja juhendama nii haigeid kui ka tervenevaid inimesi. Seetõttu on paika pandud õe ülesanded, mida nad peavad tegema ja kuidas aitama inimesi. On olemas ka õenduse k...

Õendus -
216 allalaadimist
12
pptx

Callista Roy

Callista Roy Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level Eluloolised andmed Sündis 14.10.1939. aastal Los Angeleses. Esimene töökoht oli kohalikus haiglas õe abina. Alustas oma õpinguid Mont Saint Mary...

Õendus -
67 allalaadimist
15
ppt

Õendusteaduse kesksed mõisted ja nendevahelised seosed

Õendusteaduse kesksed mõisted ja nendevahelised seosed Svetlana Kalmaznina 07.11.2013 Jacqueline Fawcett Õenduse metaparadigma: hetkeolukord ja tuleviku arengud Metaparadigma õendusalast tegevust suunav üldine ja lai raamistik ehk globaalsete mõistete ja teemade kogum, mis määrab kindlaks valdkonna...

Õendus -
56 allalaadimist
10
pptx

Virginia A. Henderson

HENDERSON VIRGINIA A. HENDERSON  Sündis 30. nov 1897 Kansases  Lucy Abbot Hendersoni ja Daniel B. Hendersoni tütar  Sündis pere kaheksast lapsest viiendana  Teda nimetatakse kaasaegse õenduse legendiks  Oli mõjukas meditsiiniõde, teadlane, teoreetik ja kirjanik  Suri 1996. aastal olles 98 aastane HARIDUS, TÖÖ 1918. aastal astus Virginia Washingtoni sõjaväelisesse õenduskooli 1924. aastal nõustus võtma vastu oma esimese töö õpetajana 1931. aastal sai Henderson Columbia Ülikooli Õpetajate Kolledžist bakalaureusekraadi ning 1934. aastal magistrikraadi Samas koolis oli ta ka aastatel 1934-1948 õpetaja...

Õendus -
5 allalaadimist
2
docx

Poliitilised ja kultuurilised tervisemõjurid

Kultuuris domineerivad väärtusorientatsioonid arenevad ja muutuvad, kui ühiskond seisab silmitsi inimtegevust reguleerivate põhimõtteliste probleemide või küsimustega. 2. Traditsioonilisi väärtusi rõhutavates ühiskondades on religioonil tähtis roll, inimesed peavad oluliseks tugevaid sidemeid laste ja vanemate vahel ning kuuletumist võimule, autoriteedile. 3. Ühisko...

Õendus -
11 allalaadimist
12
pptx

Ohtlike kohtade kaardistamine

Ohtlike kohtade kaardistamine Olena Poprik Katrin Pääsuke Jekaterina Bogdanova TRO 1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkool 2016 Head küljed: - Läbipaistvatel ustel on olemas märgistus, et see on raamatukogu - Suitsuandur ja alar...

Õendus -
1 allalaadimist
12
docx

DIABEET 2 TÜÜBI

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool õenduse õppetool DIABEET 2 TÜÜBI Iseseisevtöö õppeaines Sisehaige õendus SISUKORD SISUKORD............................................................................................................................2 SISSEJUHATUS...

Õendus -
4 allalaadimist
5
docx

Aktiivusus ja tähelepanuhäired

Aktiivsus ja tähelepanuhäired Iseseisevtöö Juhendaja: ......................................

Õendus - Keskkool
36 allalaadimist


Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !