UUS kiire ja vahendustasuta krüptoraha NANO Teeni tasuta NANO Sulge
Facebook Like
Add link

Visuaalne antropoloogia loengud - sarnased materjalid

film, antropoloog, antropoloogi, antropoloogia, filmit, kaamera, tegija, evad, elda, tama, amat, filmitegija, televisioon, ndmus, filmide, eskimo, rouch, ekspeditsioon, ksid, imalus, tehnoloogia, keskk, imalik, seeria, tegijad, lade, flaherty, busmanid, jutas, ndmust, itis, aborigeenid, publik, fotograafia, eldud, rtus, dokumentaalfilmi, gemine, bali
32
docx

Visuaalne antropoloogia

Visuaalne antropoloogia Algusepanijaks „Principles of Visual Anthropology“ kogumik. Seal on esindatud päris mitmed kõige olulisemad visuaalse antropoloogia teoreetikud ja praktikud, (Piibel nagu, kasutatakse siiamaani kaastekstina, aegumatu) Margaret Mead (1901-1978) kõige enam teinud antropol...

Visuaalne antropoloogia - Tartu Ülikool
19 allalaadimist
5
doc

Visuaalne antropoloogia

Enne kui kerkis esile üldse antropoloogia kui selline, tegelesid etnograafid pildistamisega kui uurimise läbiviimise vahendiga. Antropoloogid tegid filme ja fotosid eesmärgiga päästa etnoloogiat ja salvestada järeltulevale põlvele. 1839. leiutas Louis Daguerre fotoplaadi. Evolutsionismi peetakse antropoloogia aluseks. Evolutsio...

Visuaalne antropoloogia - Tartu Ülikool
54 allalaadimist
46
docx

Sissejuhatus sotsioloogiasse

...odusteadusteks (sh. täppisteadused) ja sotsiaalteadusteks (sh humanitaarteadused). Sotsioloogia kuulub sotsiaalteaduste alla. Sotsiaalteadused on näiteks: sotsioloogia, psühholoogia, majandusteadus, politoloogia, õigusteadus, ajalooteadus, kultuuriantropoloogia (etnoloogia), inimgeoraafia, keeleteadus ... Psühholoogia vs sotsioloogia: psühholoogia keskendub rohkem üksikindiviidile, sotsioloogia uurib suuremaid inimhulkasid. Psühholoogia uurib tihti inimest lahus sotsiaalsest keskkonnast, sotsioloogia uurib indiviidi seoses...

Sissejuhatus sotsioloogiasse - Tartu Ülikool
8 allalaadimist
20
docx

Antropoloogia põhivoolud

...e seostele Proovis oma teooriaga parandada Prantsuse rev ajal tekkinud pingeid ühiskonnas, eemalduda jumalakesksest maailmavaatest ­ ideed olid suure mõjuga Ideed mõjutasid funktsionalismi, marksismi Evolutsionistlikud mõtlejad ja antropoloogia institutsionaliseerimine Adolf Bastian (1826-1905): Arst ning etnoloog, etnograafia isa Rajas etnoloogiamuuseume saksamaal Reisis palju, nt Austraalias, Peruus, Indias, ning tulemusena kirjutas teose ,,Inimene ajaloos" Eristas kahte tüüpi mõtteid: 1. Elementaarmõtt...

Antropoloogia - Tallinna Ülikool
2 allalaadimist
46
pdf

Sotsiaalpsühholoogia loengud

...t ­ nad tegid teistele piprasema vee. Sõltumatu muutuja: relv ja mäng, pipar. Valimine oli juhuslik kes sai relva ja kes mängu. Valimis ei olnud relvadega tegelejaid. Selgituse otsimise tasandid - mis on sotsiaalpsühholoogia, kuhu kuulub? Kollektivismi poole - antropoloogia: kultuuri omadused ja erinevused oleviku ja mineviku vahel - sotsioloogia: sotsiaalsed struktuurid ühiskonnas ja gruppide tavad ning käitumine Sotsiaalpsühholoogia, TÜ, 2017/2018 - sotsiaalpsühholoogia: indiviidi emotsioonid, tunded, käitumine mida mõjutavad teised inimesed, grupi...

Sotsiaalpsühholoogia - Tartu Ülikool
40 allalaadimist
45
docx

Kultuurantropoloogia konspekt

...nult lugev inimene ei saa täielikult teadmist mõista - Kuulda = osaleda, sängituda sotsiaalsesse maailma Marshall McLuhan The Gutenberg Galaxy (1962)  Trükipressi leiutamisega Euroopas 1454 algas McLuhani arvates täiest uus inimkultuuri ajastu, kus visuaalne hakkas domineerima muute meelte üle.  Kirjaoskusega inimesed helilis-suulisel „arengutasemel“ Walter Ong  Kirjaoskusega kultuurides muutub räägitud kõne visuaalseks: kõnet kuulatakse nagu see oleks kirjutatud  Kirjaoskuseta kultuurides ei eristada sõnu helist kõne...

Kultuurantropoloogia - Tallinna Ülikool
10 allalaadimist
198
doc

SOTSIOLOOGIA LOENGUKONSPEKTID

... Sotsioloogia kui teadus Sotsioloogia uurimisvaldkond on äärmiselt lai alates indiviidide vahelise suhtlemise analüüsist kuni globaalsete ühiskondlike protsessideni. Seotud mitmete erinevate teadusharudega: ­ Psühholoogia ­ Ajalugu ­ Sotsiaalantropoloogia ­ Majandusteadus ­ Politoloogia 9 ­ Haldus Sotsioloogia kui teaduse erinevad vaatenurgad: · Psühholoogiline ­ sotsioloogia tekkeaastatel mõjutas arusaamu ühiskonnas toimunust. Inimkäitumist mõjutavad ainult temast endast tulenevad ...

Sotsioloogia - Tartu Ülikool
148 allalaadimist
23
docx

Antropoloogia Teooria I eksam

Antropoloogia jaotumine neljaks väljaks, nende põhilised uurimisalad ­ antropoloogia jaguneb neljaks järgmiselt: arheoloogia, kultuurantropoloogia, bioloogiline antropoloogia ja antropoloogiline lingivistika. Arheoloogia ­ möödunud kultuuride võrdlev uuring läbi materiaalsete uuringute ja keskkonna uuringu...

Kultuurantropoloogia - Tallinna Ülikool
49 allalaadimist
990
pdf

Maailmataju ehk maailmapilt 2015

...kohaselt teadvus ja mis on selle olemus. See on kahtlemata tänapäeva teaduse üks suurimaid müsteeriume ja palju vaidlusi tekitav valdkond. Käsitlemist leiab ka erakordse teadvusseisundi tekkimist ja selle olemust ning on esitatud Universumist kaunis ja imeline visuaalne reaalsus. Antud osa allharud on aga järgmised: Joonis 6 Teadvus, unisoofia ja holograafia moodustavad Maailmataju tsentraalse osa. Teadvus – see valdkond käsitleb inimese teadvuse olemust, sest Maailmataju ei ole võimalik käsitled...

Üldpsühholoogia -
70 allalaadimist
343
pdf

Maailmataju uusversioon

...ste kohaselt teadvus ja mis on selle olemus. See on kahtlemata tänapäeva teaduse üks suurimaid müsteeriume ja palju vaidlusi tekitav valdkond. Käsitlemist leiab ka erakordse teadvusseisundi tekkimist ja selle olemust ning on esitatud Universumist kaunis ja imeline visuaalne reaalsus. Antud osa allharud on aga järgmised: Joonis 6 Teadvus, unisoofia ja holograafia moodustavad Maailmataju tsentraalse osa. Teadvus ­ see valdkond käsitleb inimese teadvuse olemust, sest Maailmataju ei ole võimalik käsitl...

Teadus - Tallinna Ülikool
21 allalaadimist
477
pdf

Maailmataju

...ronid ( neuronipopulatsioonid ) muudavad infot, mis levivad ajus impulssidena. Kuid neuronid ka talletavad informatsiooni. Inimese ajus liiguvad ringi miljardid närviimpulsid. Need impulsid ei liigu ajus ringi suvaliselt, vaid mööda kindlaid trajektoore. Näiteks visuaalne informatsioon ( ehk impulsid ) jõuab silmast ajju esmasesse visuaalsesse korteksisse just läbi talamuse lateraalse põlvkeha. Kuid edasi läheb info juba kõrgematesse visuaalsetesse keskustesse. Uuringutest on selgunud tõsiasi, et kui ühe ajupoolkera esmane visuaalne korteks saab kahjustatud,...

Karjäärinõustamine -
28 allalaadimist
26
docx

Etnoloogia ja kultuuriantropoloogia alused loengud

Etnoloogia ja kultuuriantropoloogia alused Konspekt 1.Sissejuhatus Üldinimlikus plaanis aitab see aine kasvatada inimesel tolerantsi. Näitab kui avar on maailm, milline on kultuuriline kirevus, kuidas maailmas kõik erinevad rahvad koos elavad ja kuidas me võiksime seda mõist...

Kultuur - Tartu Ülikool
3 allalaadimist
56
doc

Sissejuhatus sotsioloogiasse - KONSPEKT

...inevad käsitlused ideaaltüüpide (aksiomaatiline e iseenesest selge, lõpliku hulga valemite/juhtude kohta) ja tegeliku elu puhul (induktiivne) Induktiivne: ühelt üldisele. Hanede vaatlemine. Probleem: kana söötmine. - Georg Simmel: arusaamine seestpoolt (vrd antropoloogia). Ühiskond on suhtlemisel tekkivate vastasmõjude muster. ,,Kaasaaegse elu sügavaimad probleemid tulenevad üksikisiku üritusest säilitada oma iseseisvus ja individuaalsus ühiskondliku seadustloova võimu ees, ajaloolise pärimuse, pealesuruva elukultuuri ja tehnoloogia raskus ees. Selline probl...

Sissejuhatus sotsioloogiasse -
161 allalaadimist
83
doc

Õiguse sotsioloogia

Loengukonspekt + seminarid 2009 SISSEJUHATUS Sotsioloogia tegeleb inimeste sotsiaalsete koosluste ja ühiskonna teadusliku uurimisega. Ühiskonna kohta on palju seisukohti: K.Marx: Ühiskond on inimeste kooslus ja nende kogum M. Weber : ühiskond...

Õiguse sotsioloogia - Tartu Ülikool
256 allalaadimist
23
docx

Kultuuriantropoloogia

Kultuuriantropoloogia 2011 sügissemester Kohustuslik kirjandus: 1) Vikerkaar 4-5/ 2007, lk 64-77, 132-165 2) Marcus, G. ja Fischer, M. 1996 Anthropology as Cultural Critique. An Experimental Moment in the Human Sciences. Chicago: University of Chicago Press. II ptk, lk 17-44 3) Honko, L. & Pentikäinen, J. Kultuuriantropo...

Kultuurantropoloogia -
29 allalaadimist
17
doc

Etnoloogia ja kultuurantropoloogia

Etnoloogia ja kultuurantropoloogia 1. loeng Arvestus: mõisted (50%) + 2 esseed (50%) Etnoloogia ja antropoloogia seisukohalt hõlmab kultuur kõiki inimtegevuse valdkondi. Etnoloogiline pool ­ oluline uurida talurahva elu; rahvust üldiselt. (Tuleb sellest, et rahvaste esindajad hakkasid uurima oma külaelanikkonda; tekk...

Etnoloogia ja... - Tartu Ülikool
233 allalaadimist
58
docx

Etnoloogia ja kultuuriantropoloogia

Esimene loeng Etnoloogia ja kultuuriantropoloogia tegelevad inimese uurimisega. Kõik inimesed on võrdsed ja kõik kultuurid on võrdsed. Mis on kultuur? Keskne mõiste on kultuur. Mõtleme kultuurist millestki, mille on loonud ühiskonnas inimesed, kes on üle keskmise andekad. See on vähemuse privileeg. Kultuur on ühiskonna intellektuaals...

Antropoloogia -
36 allalaadimist
21
doc

Etnoloogia ja kultuuriantropoloogia alused

Etnoloogia ja kultuuriantropoloogia algused Kultuuri määratlus ajalooliselt Kuni 19. sajandini seostus kultuuri määratlus eelkõige kõrgekultuuriga: kujutav kunst, muusika, kirjandus jne. Kultuur on eliidi privileeg, see pole kõigile kättesaadav. Kultuur on vaid osa inimese tegevusest. Levib arusaam, et on rahvaid, kus kultuu...

Etnoloogia ja... - Tartu Ülikool
205 allalaadimist
53
doc

Sissejuhatus sotsioloogiasse konspekt

...b minevikus toimunut. Ajaloollase eesmärgiks on anda konkreetsete sündmuste täpne kirjeldus ehk ajalooline tõde. Sotsioloogia uurib tänapäeval toimuvat. Sotsioloogi eesmärgiks on uurida üldiseid seaduspärasusi (miks midagi toimus), mitte konkreetseid sündmusi. Kultuuriantropoloogia (etnoloogia) vs sotsioloogia Kultuuriantropoloogia uurib ,,võõraid" kultuure meie seisukohalt. Antropoloogi eesmärgiks on kommete ja käitumisviiside täpne kirjeldamine. Sotsioloogia uurib ,,meie" (st . lääne) kultuure. Sotsioloogi eesmärgiks on pigem käitumise põhjuste väljaselgitamine, kui ...

Sissejuhatus sotsioloogiasse - Tartu Ülikool
60 allalaadimist
20
doc

Sissejuhatus etnoloogiasse eksamikonspekt

...tusi, uuritakse oma kultuuris põhiliselt rahvakultuuri alla jäävat. Vanemast vaatekohast lähtudes on kultuur vaid kõrgkultuur ­ osade rahvaste areng on teatud staadiumis peatunud ning eksisteerivad kõrgtsivilisatsioonid ning rahvad kellel seda ei ole. Tänapäevase antropoloogia arusaama kohaselt on igasuguse inimtegevuse avaldus kultuur ning ilma igasuguse rahvatsevahelise hierarhiata. Erinevused antropoloogia, etnograafia ja etnoloogia vahel seisnevad peamiselt uurimismeetodites. Antropoloogia nimetus on kasutusel Põhja-Ameerika teadusruumis ning selles on om...

Etnoloogia ja... - Tartu Ülikool
222 allalaadimist
180
doc

Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010

...pograafiline omadus on ergutanud mõningate avatud ruumi vormide teket alates Rooma ajast. Kitsaste tänavatega mgilinnas oli see merekarbikujuline väljak ebatavaline - nimelt selle visuaalne ühendatavus, vaated, mis avaldusid harilikult alles renessansi linnaruumides, ruttas oma ajast ette. Kujunduse omadused: · rõhutab topograafilist situatsiooni läbi maapinna manipulatsiooni, nt sillutisemustrid ja purskkaevude asukoht; · arhitektuurilised elemendid ...

Maastikuarhitektuuri ajalugu -
37 allalaadimist
937
pdf

Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat

...e olge üllatunud või mures, kui posttraumaatilise stressi tunnused (õudusunenäod, kergesti ehmumine jne) esinevad ka pärast pikema aja möödumist – see on samuti normaalne. Lõdvestumisvõimalused  hingamistehnikad  autogeenne treening ja visuaalne imaginatsioon  liikumine  biotagasiside  venitus- ja sirutusharjutused  imaginatsioonitehnikad  massaaž  meditatsioon  lihaste lõdvestamine  positiivne mõtlemine  varjupoks  kõnelused endaga enda kinnitamiseks...

Esmaabi -
166 allalaadimist
78
docx

Kultuuriteooria kõik materjalid

...ater, kirjandus, kujutavad kunstid jne). Kultuur = kunstid (nt kultuuriminister) · kõige laiemas tähenduses tähistab kultuur kogu inimestele omast elamise viisi, tegevusi, uskumusi, kombeid jne. Selles kolmandas, kõige laiemas tähenduses, mõistetakse kultuuri eeskätt antropoloogias ja see on siis kultuuri kõige avaram ja ühtlasi väärtushinnanguliselt kõige neutraalsem määratlus (ei eristada kultuuri ja mitte kultuuri hulka kuuluvat inimühiskonnas). Kultuuridefinitsioonide tüpoloogiast Erinevad kultuuri uurivad distsipliinid ja teooriad rõhutavad kultuuri määratle...

Kultuur - Tartu Ülikool
61 allalaadimist
106
pdf

PSÜHHOLOOGIA ALUSED

...apriorioorsete) kategooriate kaudu. Viimasteks on ruum, aeg ja põhjuslikkus. George Berkeley (1685 - 1753) eristas distaalse ja proksimaalse stiimuli. Aistingu tekitab vahetult proksimaalne stiimul, andes ainult teada distaalse stiimuli (objekti) olemasolust. Visuaalne objekt sisaldab rikkalikumat infot kui tema kujutis silma võrkkestal. Aistingute tekke ja psühhofüüsika teoreetiline põhjendus Energia Stiimul Retseptor Meeleelund Füüsika Psühhofüsioloogia/ Psühhofüüsika Füü...

Psühholoogia alused -
224 allalaadimist
414
pdf

Tiit Lauk humanitaar

...iidates siin ka Klaus P. Wachsmanni ja Alan P. Merriami töödele, et akulturatsioonialased uurimused, mis on naaberkultuuride vahelise lähema kontakti tulemus, on alguse saanud just muusika uurimustest (Nettl 1964: 4). Nagu viitab Pekka Jalkanen, ilmnesid antropoloogia probleemid teoorialoome alal; nii on etno- musikoloogia teooria olnud kaua antropoloogilise teooria muusikauurimuste alale sobitaja rollis. Selle järgi on muusika muutumine määratletud kahe kultuuri iseenesliku leviku ja akulturatsiooni ilminguks, arenguetapiks, millele paneb aluse kultuuri s...

Muusika ajalugu - Tallinna Ülikool
7 allalaadimist
62
pdf

Kirjandus- ja teatriteaduse alused

... · Eksotismide ja fraseologismide silumine ja lammutamine · Koodide ja subkoodide suhete lammutamine A. Brisset Tõlge ja kultuuriline identsus. Igasugune tõlge on uue keele loomine. Tehniline tõlge. Tiitrid ja subtiitrid., mille arv on piiratud. Eelduseks, et visuaalne täiendab seda tõlget. Teatriteaduse alused 1. Teatriteaduse positsioon ja uurimisalad Teatriteaduse distsipliini ajalugu algab 20. sajandi alguses. Teatrikriitika tekkis 19. sajandil. Teatriteaduse juured: · Suurbritannias Shakespeare'i tragöödiate uurimine. Rõhutati teatri ja ...

Kirjandus- ja teatriteaduse... - Tartu Ülikool
493 allalaadimist
72
doc

Sotsioloogia materjal eksamiks

...ti mingite konkreetsete inimestega toimunud konkreetsete sündmuste täpne kirjeldamine. Sotsioloog püüab aga teha rohkem üldistusi. Ajaloolased sellise eristusega muidugi nõus ei ole väites, et ka ajaloolased teevad üldistusi. Sotsioloogia ja kultuuriantropoloogia Traditsiooniline eristus nende vahel: Antropoloog (etnograaf, etnoloog) uurib “võõraid”, mitte-lääne, traditsionaalseid kultuure. Sotsioloog uurib modernseid kultuure. Tegelikult püüavad mõlema distsipliini esindajad vähemalt oma teooriates hõlmata kõiki kultuure, nii tr...

Sotsioloogia - Tallinna Tehnikakõrgkool
64 allalaadimist
1072
pdf

Logistika õpik

...varustatakse hulgiirmades ja logistikakeskustes saadetised (kaubaalused või hulgipakendid) tava- liselt transpordietikettidega. Kõige levinum markeeringu tüüp on visuaalne markeering. Visuaalne markeering võib olla nii kirjakeeles loetav kui ka esineda skanneritega tuvastatava ühemõõtmelise vöötkoodi või kahemõõtmelise koodi kujul. Kui saadetise markeering sisa...

Logistika alused - Kutsekool
373 allalaadimist
87
doc

Filosoofia materjale

...meid enam üllatada. 19. saj. peeti maalikunsti arenevaks distsipliiniks: tõendiks sellest, et inimlikes asjades on progress tõepoolest võimalik. Progress seisneb peamiselt optilises kopeerimises, maalijad omandasid järjest peenemaid tehnikaid, et maalist saadav visuaalne kogemus oleks oma mõju poolest samaväärne reaalsete objektide ja stseenide poolt tekitatud kogemusega. Üha kahanev distants tegeliku ja pildilise optilise ärrituse vahel märgib progressi maalikunstis, ja progressi suurust saab mõõta sellega, mil määral paneb paljas silm seda erinevust t...

Filosoofia - Tartu Ülikool
413 allalaadimist
132
doc

Massikommunikatsiooni ja Eesti ajakirjanduse ajalugu

...janikke Eesti sumbunud oludes väljapääsu otsima. Aastaks 1987 olid Eesti Raadio vestlussaated poliitiliselt juba küllalt julged. Raadiosaated ei katkenud Eestis kordagi ka nõukogude vägede jõudemonstratsioonide aegu 1990. aastate alguses. Pildid. Film. Visuaalne massikommunikatsioon Visuaalse kommunikatsiooni alguseks oli foto. Fotoaparaadi eelkäija on pimekaamera, selle abil sai esimese püsiva fotokujutise 1822. aastal J. N. Niepce. Esialgu kasutati metallplaadile jäädvustamise meetodit, sellega kõrvuti töötas Talbot välja tehnoloogia, kus kujutised pil...

Sotsiaalteadused - Tartu Ülikool
55 allalaadimist
32
pdf

Sissejuhatus Sotsiaalantropoloogiasse - konspekt

Sissejuhatus Sotsiaalantropoloogiasse Konspekt Katre Kikkas, Sotsioloogia, Sotsiaaltöö ja Sotsiaalpoliitika I kursus KULTUUR JA INIMESED Kultuur ei tähenda antropoloogias kunsti jms. See eeldab pigem õpit...

Antropoloogia - Tartu Ülikool
76 allalaadimist
240
docx

Sotsaalpsühholoogia konspektid kokku

...uurid usaldusväärse teadmise saamiseks inimestevaheliste suhete kohta • Mida/keda uskuda? • Uurimistöö: kontrollitavate sammude jada küsimusest usaldusväärse vastuseni • Konstruktid, faktid ja teooriad SP meetodid • Vaatlus. Visuaalne infokogumine, salvestamine, töötlemine, analüüs • Dokumentide analüüs. Sisuanalüüs. • Verbaalsed uurimismeetodid. Intervjuu, küsitlus, fookusgrupp, eksperthinnang • Standardiseeritud verbaalsed uurimismeetodid. Skaala. Test. • Eksperiment. Loomulik eksperiment, laboratoor...

Sotsiaalpsühholoogia -
74 allalaadimist
82
doc

KIRJANDUSE LÕPUEKSAM kevad 2017

...Londonisse ja tahtis end tuntuks teha. Oli ka välimuselt erinev: siidist põlvpüksid, lilleline vest, pikad lokkis juuksed, barett, lill nööpaugus. Oli piisavalt kõneosav, juba sel ajal ka natuke kirjutas. Sõitis USAsse loenguid pidama esteetikast 80ndate alguses. Loengud väljakutsuvad toonis, mitte eriti akadeemilised, tähelendu polnud ja naases '83. Otsustas mõneks ajaks Pariisi minna, kus sattus seltskonda. Ta suutis ilukirjanduslikku teksti kirjutada võõrkeeles. Abiellus '84 Londonis ja hakkas tegelema naisteajakirjaga, kuid tal puudus kohusetunn, korralikkus ja jä...

Kirjandus - Keskkool
44 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun