Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Facebook Like
Add link

Viitamine - sarnased materjalid

viide, autorite, uurijat, järg, viitamine, viidatud, tsitaati, autoreid, filosoofiat, davis, lauses, loetelus, kursus, punktiga, teadusteksti, mõningaid, subjekt, kursiivis, forever, omapoolne, täiendada, korrata, filosoofiaga, kriitilised, olemuselt, koolkonda, loovat, paas, lausungid, väited, komaga, asjast, toetavad, pihl, allikakirje, teosele
2
docx

Viitamine

... […] Mari (2009: 16) on muu hulgas öelnud, et inimtegevus on „bla bla“. Refereeringu näide: … (Craig ja Ludloff, 1987). Kui üks isik mitu korda: … (Armstrong, 2006a: 14) … (Armstrong, 2006b: 14) Artikli viitamine  teksti sees: (Teadlased: EL…, 2003)  kasutatud kirjandus: Teadlased, EL on hea. (2003, august). Vahendatud viitamine: sarnaselt Karlssoniga on sama probleemi selgitanud Grosu (1975, viidatud Karlsson, 1977 kaudu) (Bauman, 1999, viidatud Kelleri j...

Eesti keel - Tartu Ülikool
6 allalaadimist
2
docx

Viitamine

Elektroonilisele materjalile viitamine (veebileht): TLÜ. (2010). Tallinna Ülikool. [WWW] http://www.tlu.ee/web/? lang=en&page_id=457 (25.02.2010) Seletus: veebiaadressi nimi. vaatamise aasta. Veebiaadressi täispikk nimi. [WWW] veebiaadress (viimati vaatamise kuupäev) Raamatu viitamine: Leiwo, Matti. 1993. Lapse keeleline areng....

Eesti keel - Tallinna Ülikool
6 allalaadimist
10
docx

Viitamine

...d aknas vali käsk More.  Vii kursor Find what reale ja vali Special ripploendist kaks korda järjest käsk Paragraph Mark, vt joonist.  Liigu Replace with reale ning vali Special ripploendist käsk Paragraph Mark, vt joonist.  Klõpsa käsul Replace All. VIITAMINE 5. Korrigeeri vajadusel viidete asukohta vastavalt TTK kirjalike tööde vormistamise juhises olevatele nõuetele ja näidetele (vaata jaotisi „Viitamine“, „Valemid“, „Illustratsioonid“ ja „Loetelud“). Kontrolli, kas viited on olemas, ja kas nad on ...

Informaatika -
1 allalaadimist
4
pdf

Viitamine

Viitamine APA viitamissüsteem Teistele autoritele kuuluvaid seisukohti või andmeid võib uurimistöös esitada tsitaatidena või refereeringutena. Tsitaat on sõnasõnaline väljavõte viidatava kirjatüki tekstist. Tsitaatidena tuuakse välja näiteks mõisted, eriti ilmekad või huvitavad mõtted või...

Arvuti - Keskkool
6 allalaadimist
2
docx

Viitamise KT

Uurimistöö alused Jakob Westhomi Gümnaasium Viitamine, tsiteerimine, refereerimine Nimi: Regina Kaasik Arvestuslik tööleht 11. klassile Enne ülesannete juurde asumist salvesta antud dokument enda nimega desktopile ning lisa valmis tööleht e- koolis tänase tunni alla! Töö tegemisel võta aluseks JWG uur...

Kirjandus - Keskkool
1 allalaadimist
76
doc

Üliõpilastööde koostamine ja vormistamine

... 3.8.9. Muud juhud.........................................................................................................................................31 3.9. Teksti viitamine..............................................................................................................32 3.10. Tabelid......................................................................................................................... 36 3.11. Joonised.....................................................................................................................

Eesti keel - Kutsekool
212 allalaadimist
55
doc

Juhendmaterjal loovtöö korraldamisest põhikooli III kooliastmes

...st teostust. loovtöö protsessile: õpilase algatusvõimet ja initsiatiivi loovtöö teema valimisel, ajakava järgimine, kokkulepetest kinnipidamine, ideede rohkust, suhtlemisoskust; loovtöö vormistamisele: teksti, jooniste, graafikute ja tabelite korrektne vormistamine; viitamine. loovtöö esitlemisele: esitluse ülesehitus, kõne tempo, esitluse näitlikustamine, kontakt kuulajatega. Näide ............................................................................................................ Kõned ja esitlused Krista Nõmmik, Ülle Salumäe ...

Eesti keel - Põhikool
58 allalaadimist
18
doc

Kuidas kirjutada referaati? üldnõuded

...e, sõltumata sellest, kas see asub lause lõpus või keskel. Kui tsitaati ei esitata täielikult, siis puuduv osa tähistatakse punktiiriga (..."). Refereerimine on teise autori seisukoha vabas vormis (oma sõnadega) ümberjutustamine. Refereeringu puhul jutumärke ei kasutata, vajalik on aga viitamine algallikale või autorile. Kõigile kirjanduse loetelus esitatud allikatele peab töös olema viidatud. Sagedamini kasutatavad on joonealune, tekstisisene ja tekstijärgne viitamine. 8.1. Joonealune viitamine Joonealuse viite puhul märgitakse tsitaadi või refereeringu lõppu viite number (ülain...

Eesti keel - Keskkool
33 allalaadimist
32
doc

ÜLIÕPILASTE UURIMISTÖÖDE VORMISTAMISE JUHEND

... 2.3.2 Lisad................................................................................................................6 2.4 Keel ja grammatika......................................................................................................7 3 VIITAMINE........................................................................................................................9 3.1 Viide tekstis.................................................................................................................9 3.1.1 Viite kuju.....................................................................................................

teaduslikku uurimistöö... - Tallinna Ülikool
5 allalaadimist
68
pdf

ÕPILASUURIMUSE JA PRAKTILISE TÖÖ KOOSTAMISE JA VORMISTAMISE JUHEND

...5.2. Uurimistöö ja praktilise töö keeleline vormistamine ............................................................ 19 3.3. Tabelite ja jooniste vormistamine ......................................................................................... 20 5.4 Viitamine ................................................................................................................................ 21 5.5. Kasutatud kirjanduse loetelu vormistamine .......................................................................... 21 ...

Eesti keel - Keskkool
7 allalaadimist
30
doc

Uurimistöö vormistamine

...te ei esitata internetiaadressi. Elektrooniliste allikatena ei ole lubatud kasutada anonüümseid materjale (foorumid, artiklite kommentaarid jms), kasutada võib vaid allikaid, kus on võimalik viidata autorile (korporatsioon, ettevõte, asutus, eraisik). 3.3. Töös viitamine Põhinõue on, et viidata tuleb allikatele, mida autor tegelikult on kasutanud, kusjuures kõik tekstis toodud viidatud materjalid peavad kirjetena sisalduma allikmaterjalides. Kõik teistele autoritele kuuluvad seisukohad, probleemipüstitused, tsitaadid, arvandmed jm esitatakse kas täpselt...

Eesti keel - Keskkool
9 allalaadimist
40
doc

Loo KK uurimistöö koostamise juhend

...7.6 Intervjuu kirje.................................................................................................15 2.8 Tabelid, lisad, joonised, valemid ja loetelud.........................................................15 3 VIITAMINE..................................................................................................................18 4 UURIMISTÖÖ RETSENSEERIMINE JA KAITSMINE...........................................19 Lisa 1 Tiitellehe vormistamine....................................................................................

Eesti keel - Keskkool
3 allalaadimist
41
doc

Uurimistöö kirjutamise juhend

...misel........................................................................... 19 7.2.Uurimistöö keeleline vormistus.................................................................................... 20 2 7.3.Viitamine...................................................................................................................... 21 7.4.Tabelite ja jooniste vormistamine................................................................................. 23 7.5.Kasutatud kirjanduse loetelu vormistamine............................................................

Eesti keel - Keskkool
106 allalaadimist
174
doc

Kirjanduse mõisted A-Z

...idega. Tsitaadist välja jäetud sõnu märgitakse mõttepunktidega ja lauseid mõttekriipsudega, mis pannakse nurksulgudesse. Tsitaate kasutatakse oma mõttekäigu tõestuseks või millegi selgitamiseks, näitlikustamiseks. Tsitaatidelt nõutakse lühidust ja täpsust. Tsiteerimisel on kohustuslik viitamine. Näiteks: Mati Unt on kirjutanud: "Iga teos sünnib isemoodi, aga kes seda täpselt teab, kes seda täpselt hiljem oskab seletada. Mõnede puhul oli mul juba varem olemas küllalt lõpetatud skeem... Mõnel juhul aga saab kõik alguse mingist detailist, visuaalsest nägemusest, muusikast või unenäost...

Eesti keel - Keskkool
35 allalaadimist
60
pdf

Kirjalike Tööde Vormistamise Juhend

... 4.3.4. Joonis ja teised graafilised elemendid ................................................................ 12 4.3.5. Joonealune märkus ............................................................................................. 14 4.4. Viitamine ................................................................................................................... 14 4.5. Resümee .................................................................................................................... 18 4.6. Lisa ......................................................................................................................

Eesti keel -
6 allalaadimist
46
pdf

Uurimistöö koostamise juhend

...ostamise etapid ........................................................................................................... 5 6. Töö põhiosad ja nende vormistamise nõuded. ............................................................................................ 6 7. Viitamine (e. allikate näitamine) ja bibliograafilised kirjed. ...................................................................... 8 8. Tabelite ja jooniste vormistamine. ............................................................................................................ 10 9. Soovitusi vormis...

Eesti keel -
18 allalaadimist
27
doc

Uurimistöö vormistamine

...ka töö autori omapoolne arvamus ja järeldused. Essee on lühem vabas ja arusaadavas vormis teaduslikku laadi mõttearendus valitud või et- teantud teemal. Olulised on loov mõtlemine ja omapoolne arvamus, väidete tõestamine ei ole kohustuslik. Kirjanduse kasutamine ja sellele viitamine ei ole samuti kohustuslik. Essee maht on kas vaba või määratakse õpetaja või vastava komisjoni poolt. Essee enamlevinud pikkus on 5­10 lk. Uurimistöö etapid: · teema valik; · juhendaja leidmine, eesmärgi püstitus; · materjali otsimine ja lugemine; · kava koostamine; · ...

Uurimistöö - Keskkool
574 allalaadimist
4
doc

Referaadi nõuded

...ktid. Tsitaat pannakse jutumärkidesse. Refereerimine on teise autori või allika sisu konspekteeriv või kommenteeriv esitamine oma töös. Refereeringu esitusest peab selguma, missugused mõtted kuuluvad refereeritavale autorile ja kust algavad töö autori kommentaarid. Viitamine (e. allikate näitamine) ja bibliograafilised kirjed. Kõik töös esitatavad seisukohad ja andmed, mis pärinevad kasutatud materjalidest, tuleb siduda viidetega vastavatele allikatele(näidatakse koht, kust andmed pärinevad) e. teisisõnu- igal laenatud mõttel peab olema viide selle ...

Eesti keel - Keskkool
36 allalaadimist
52
doc

Tööde vormistamise juhend

...5.5. Tabelid...........................................................................................................32 5.6. Illustratsioonid...............................................................................................33 5.7. Viitamine.......................................................................................................33 6. Allikad..................................................................................................................35 6.1. Trükised......................................................................................................

Tööde vormistamine - Tallinna Ülikool
395 allalaadimist
15
pdf

Funktsionaalne lugemine ja viitamine

16.10.2016 YKI6001.YK. Õppimine kõrgkoolis Tõnis Saarts YKI6001.YK. Õppimine kõrgkoolis, T. Saarts 1 Loeng 7. Funktsionaalne lugemine, kirjanduse kasutamine ja viitamine Allikavalikust veel Teadustekstide funktsionaalne lugemine ­ millele tähelepanu pöörata? Lugemisstrateegiad eri tekstide puhul Refereerimine ja tsiteerimine Plagiaat Viitamine: tekstisisene viitamine ja viitekirjete vormistami...

Õigus alused -
4 allalaadimist
5
pdf

Kirjalike õpilastööde vormistamine

...kse teineteisest kas mõttekriipsuga, topeltkaldkriipsuga (//) või trükitakse väljaande nimetus kaldkirjas, vt näited [2, 6, 11, 12]. Ajaleheartikli kirje: Autor. Pealkiri. - Ajalehe nimetus. Ilmumiskuupäev (aasta, päev, kuu) ja suuremate lehtede puhul ka leheküljed. numbriline viitamine: 1. (Eesti asjad Soome rahvateaduses muuseumis).- Postimees, 1904,16.09. 2. Ajroud, H., Kaabi, S. Classes extraction from procedural programs. - Information Sciences, Feb, 2002, Vol. 140. Issue 3/4, p. 283. [On-line] EBSCO. Academic Search Premier (15.11.01). 3. Hoare, P....

Eesti keel - Keskkool
11 allalaadimist
56
pdf

Lõputöö koostamise ja vormistamise juhend

... 3.3.7. Loetelud .................................................................................................................. 20 3.3.8. Arvud ...................................................................................................................... 21 3.4. Viitamine ....................................................................................................................... 21 3.5. Kasutatud allikate loetelu .............................................................................................. 23 3.5.1. Kasutatud allikate loetelu vor...

Ainetöö - Keskkool
16 allalaadimist
22
pdf

Uurimuse vormistamine

...RIMISTÖÖ SÕNASTUSE PÕHINÕUDED .................................................................. 12 7. REFEREERIMINE JA TSITEERIMINE .............................................................................. 13 8. VIITAMINE .......................................................................................................................... 13 9. TABELID,JOONISED,VALEMID jms ................................................................................ 14 10. UURIMISTÖÖ VORMISTAMINE JA ÜLESEHITUS .............................................

Eesti keel - Keskkool
5 allalaadimist
544
pdf

Mitmekeelne oskussuhtlus

...nt õppija) väljendusviisi mõistmist, mõistmisraskusi igati reeglipärase keele korral ega keelealaseid vaidlusi pädevate emakeelekõnelejate vahel (terminiarutelus, tõlke toimetamisel, kohtuvaidluses vms). • Vaidlustes on väidetavale fikseeritud koodile viitamine eriti mõttetu – kui kood oleks fikseeritud, siis poleks seesama vaidlus ju võimalik. Küsimused 5. Kas fikseeritud koodi mudelit annaks kuidagi täiendada või täpsustada, et tal loetletud puudusi poleks? Lugemist • Hurford 2007 räägib keele ja eriti t...

Inimeseõpetus -
21 allalaadimist
17
pdf

Kirjalike tööde vormistamise juhend

...2) 1.7.4. Intervjuu Kui töö käigus on tehtud intervjuusid, siis tuleb ära tuua intervjueeritava nimi, intervjuu pealkiri, intervjuu tüüp (üleskirjutis või helisalvestis), intervjueerimise aeg ja koht. Näide Kuusik, U. Autori intervjuu. Üleskirjutis. Tallinn 9. veebruar 1999. 1.8. Viitamine Kõik töös kasutatud teiste autorite, seisukohad, arvandmed, joonised jms. peavad olema viidatud. Viitamisel tuleb kasutada autori nime ja aastaarvuga viitamist (author-date method), mille korral viide kirjutatakse ümarsulgudesse viidatava teksti järele. Viites esitatakse autori perekonnanimi ilm...

Kontoritöö tarkvara - Kutsekool
48 allalaadimist
20
doc

Uurimustöö vormistamise juhend

...uurimuse struktuur.................................................................................................... 7 Tsiteerimine ja refereerimine.............................................................................................. 9 Viitamine............................................................................................................................. 10 Kasutatud allikate loend...................................................................................................... 12 Lisa 1. Tiitelleht............................................................................................................

Uurimistöö - Keskkool
104 allalaadimist
24
doc

TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI UURIMISTÖÖDE KOOSTAMISE JUHEND

... Tiitelleht.......................................................................................................................14 4.3. Sisukord........................................................................................................................16 4.4. Viitamine ehk allikate näitamine................................................................................. 17 4.4.1. Viitamise põhireeglid........................................................................................ 17 4.4.2. Viitesüsteemid.............................................................................................

Uurimustöö - Põhikool
10 allalaadimist
6
pdf

REFERAADI VORMISTAMINE ARVUTIS

...atud kirjanduse loetelu ei nummerdata. Joonised nummerdada läbi töö. Joonis paigutatakse lehekülje keskele. Alla märgitakse Joonis 1. Allkiri. Kõik joonised peavad olema tekstis viidatud (vt. joon.1). Foto loetakse jooniseks. Tabelil on tabeli pealkiri. Tabel 1. Pealkiri. Viitamine: (vt. tabel 1) Sõnastus peab olema korrektne ja loogiline. Kasutada tuleb selget ja täpset oskuskeelt, üldtunnustatud ja väljakujunenud terminoloogiat. Kirjutada tuleb nii lühidalt kui võimalik ja nii pikalt kui vajalik. Teema valik Teema formuleerimisel tuleb olla informatiivne,...

Eesti keel - Keskkool
17 allalaadimist
17
doc

Referaadi koostamine

...e, sõltumata sellest, kas see asub lause lõpus või keskel. Kui tsitaati ei esitata täielikult, siis puuduv osa tähistatakse punktiiriga (..."). Refereerimine on teise autori seisukoha vabas vormis (oma sõnadega) ümberjutustamine. Refereeringu puhul jutumärke ei kasutata, vajalik on aga viitamine algallikale või autorile. Kõigile kirjanduse loetelus esitatud allikatele peab töös olema viidatud. Sagedamini kasutatavad on joonealune, tekstisisene ja tekstijärgne viitamine. 8.1. Joonealune viitamine Joonealuse viite puhul märgitakse tsitaadi või refereeringu lõppu viite number (ülain...

Kirjandus - Põhikool
11 allalaadimist
16
doc

REFERAADI KOOSTAMISE JUHEND

...ustratsiooni sisu avav lakooniline allkiri. Illustratsioon peab sisuliselt ja viite kaudu olema seostatud tekstiga. Viitamisel esitatakse ümarsulgudes illustratsiooni number (Joonis 3.5). Suuremahuline illustratiivne pildi- või joonismaterjal paigutatakse töö lisasse. 8.5.7. Viitamine Töö koostamisel kasutatud teiste autorite tööd, seisukohad, kirjandusallikatest ja mujalt pärinevad tsitaadid, arvandmed, valemid jms tuleb varustada viidetega. Kõik töö lõpus loetelus esitatud allikad peavad töös olema viidatud. Üldtuntud seisukohtadele ei viidata (nt: Kiskjad söövad liha). ...

Kirjandus - Keskkool
11 allalaadimist
25
doc

Tekstiõpetus

...ö autor oma poolse kommentaarid. Tsitaat: o Peab olema täpne ja vastama originaalile; o Tsitaadi algusest , keskelt või lõpust ära jäätud sõnade asemele pannaks mõttepunktid (...); o Tsitaat pannakse jutumärkidesse; o Tsitaadile lisa viide, kust sa selle said. Viitamine: o Töös esitatud andmetele, mis pärinevad kasutatud materjalidest, tuleb viidata allikatele (näidatakse koht, kust andmed on pärit); o Viitamissüsteem peab ulatuses olema ühtne ­ joon all või teksti sees sulgudes; o Kõik kasutatud allikad peavad olema viidetes; ...

Eesti keel - Keskkool
44 allalaadimist
21
pdf

Teadustöö vormistamise juhend

... 3.5.5 Tabelid ..................................................................................................................... 12 3.5.6 Illustratsioonid ......................................................................................................... 13 3.5.7 Viitamine ................................................................................................................. 14 3.6 Allikad ............................................................................................................................ 17 3.6.1 Trükised .............................................................................................................

Informaatika - Keskkool
30 allalaadimist
4
doc

REFERAADI KOOSTAMISE NÕUDED

...e, sõltumata sellest, kas see asub lause lõpus või keskel. Kui tsitaati ei esitata täielikult, siis puuduv osa tähistatakse punktiiriga (..."). Refereerimine on teise autori seisukoha vabas vormis (oma sõnadega) ümberjutustamine. Refereeringu puhul jutumärke ei kasutata, vajalik on aga viitamine algallikale või autorile. Kõigile kirjanduse loetelus esitatud allikatele peab töös olema viidatud. Sagedamini kasutatavad on joonealune, tekstisisene ja tekstijärgne viitamine. Tekstijärgsed viitamised võivad olla kas numbri­ või nimeviited. Kui viiteid on palju või kasutatavad allikad on e...

Ainetöö - Keskkool
1 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun