Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Uurimistöö kirjutamise juhend - sarnased materjalid

uurimis, uurimist, hend, juhendaja, koost, pilase, pilane, loetelu, lehek, elda, mnaasium, autorit, retsensent, mber, esitata, pilaste, tiitellehe, retsensioon, ppimise, autorite, petaja, imalik, alapeat, retsensendi, hendite, iendav, imalus, kaitsek, uurimuslik, loetelus, lisas, sisukorra, ielik, arvutil, teoreetilise, tabelid, viidatud, reavahe, viide
40
doc

Loo KK uurimistöö koostamise juhend

Loo Keskkool Uurimistöö koostamise juhend Loo 2012 SISUKORD 1 UURIMISTÖÖDE KOOSTAMISEST...........................................................................4 1.1 Uurimistöö mõiste...................................................................................................4 1.2 Töö korraldus.................................................................................

Eesti keel - Keskkool
3 allalaadimist
46
pdf

Uurimistöö koostamise juhend

Uurimistöö koostamisest UURIMISTÖÖ KOOSTAMINE Õppematerjalid ja Soovitusi uurimistöö koostamiseks, Uurimustöö kui õppimise kasulikud viited: moodus, Uurimistöö juhend, Uurimistööde koo...

Eesti keel -
10 allalaadimist
30
doc

Uurimistöö vormistamine

...ähekõrgus). Taandridu lõikude tähistamiseks ei kasutata. Ühtki töö osa ei ole soovitatav alustada ega lõpetada tabeliga, joonisega või loeteluga. Allikmaterjalide loendi vormistamisel eraldab kahte kirjet lõiguvahe suurusega 12 punkti (üks tähekõrgus). Uurimistöö tööosade järjestus on järgmine: 1) tiitelleht; 2) sisukord; 3) lühendid (vajaduse korral); 4) sissejuhatus; 5) sisu peatükkidena; 6) kokkuvõte; 7) kasutatud allikmaterjalid; 8) lisad. Paide Täiskasvanute Keskkoolis esitatakse uurimistöö A4 formaadis paberkandjal kiirköitjasse...

Eesti keel - Keskkool
8 allalaadimist
60
pdf

Kirjalike Tööde Vormistamise Juhend

...instituudi nimetus, mille õppeaine raames või juhendamisel tööd kirjutatakse - õppetooli nimetus, mille õppeaine raames või juhendamisel tööd kirjutatakse - autori ees- ja perekonnanimi - töö pealkiri suurtähtedega - töö liik (uurimistöö korral ka õppeaine, mille raames tööd kirjutatakse) - töö juhendaja(te) kutse või ametikoht, eesnimi ja perekonnanimi (joondatakse paremale) - tööd juhendanud üksuse asukoht (linn) ja aasta. Tiitellehe pöördele kirjutatakse kinnitus, et töö on kirjutatud...

Eesti keel -
5 allalaadimist
52
doc

Tööde vormistamise juhend

...iplomi-, bakalaureuse-, magistri- või doktoritöö, samuti neid töid juhendavatele õppejõududele taoliste tööde kavanda- misel, koostamisel, vormistamisel kaitsmisel. Ettenähtud vormistusnõudeid tuleb üliõpilastel arvestada ka referaatide ja esseede kirjutamisel. Kasvatusteadused (Educational Scienses, die Erziehungswissenschaften) kuuluvad teaduste klassifikatsioonis sotsiaalteaduste (Social Scienses, die Sozialwissenschaften) hulka ja järgivad uurimistöö koostamisel ja vormistamisel neile omast traditsiooni. Vajadus taolise materjali järele j...

Tööde vormistamine - Tallinna Ülikool
380 allalaadimist
32
doc

ÜLIÕPILASTE UURIMISTÖÖDE VORMISTAMISE JUHEND

ÜLIÕPILASTE UURIMISTÖÖDE VORMISTAMISE JUHEND Tallinn 2010 SISUKORD SISSEJUHATUS....................................................................................................................3 1 TÖÖ ÜLESEHITUS............................................................................................................4 2 TÖÖ VORMISTAMINE JA VORMINDAMINE.....................................

teaduslikku uurimistöö... - Tallinna Ülikool
2 allalaadimist
56
pdf

Lõputöö koostamise ja vormistamise juhend

...END SISUKORD SISSEJUHATUS ........................................................................................................................ 3 1. LÕPUTÖÖ KOOSTAMISE JA ESITAMISE KORD ........................................................... 3 1.1. Uurimistöö ....................................................................................................................... 3 1.2. Praktiline töö ................................................................................................................... 4 1.2.1. Tööpraktikale esitatavad lisanõuded ............................................

Ainetöö - Keskkool
6 allalaadimist
21
pdf

Teadustöö vormistamise juhend

...a tuleb konspektstiili, samuti paljusõnalisi ja sisuvaeseid lauseid. Kirjalikes töödes tuleb vältida mina-vormi. Autori oma arvamus esitatakse läbi kolmanda isiku ,,Käesoleva töö auto peab digitaalallkirjale üleminekut õigeks ja hädavajalikuks." Töö kirjutamisel peetakse silmas järgmisi nõudeid: sõnastus peab olema korrektne ja loogiline; kasutatakse selget ja täpset oskuskeelt, üldtunnustatud ja väljakujunenud terminoloogiat; väljendused peavad olema loomulikud ja lihtsad; võõrsõnadega ei...

Informaatika - Keskkool
30 allalaadimist
27
doc

Uurimistöö vormistamine

Uurimistöö kirjutamise ja vormistamise juhend Tartu Gümnaasiumi õppekava järgi on üks eksami sooritamise vorme õpilase kirjutatud teaduslik töö, mille eesmärgiks on omandada: · teadusliku kirjandusega töötamise kogemus; · teaduslik väljendusoskus; · vormistusoskus. Gümnaasiumi eksamitöö on...

Uurimistöö - Keskkool
548 allalaadimist
20
doc

Uurimustöö vormistamise juhend

... 2008 Sisukord Õpilaste uurimistööde liigid................................................................................................ 3 Teadustööle esitatavaid nõudeid......................................................................................... 4 Kirjutamise stiilist............................................................................................................... 4 Töö vormistamine............................................................................................................... 5 Õpilasuurimuse struktuur........................................................................

Uurimistöö - Keskkool
100 allalaadimist
68
pdf

ÕPILASUURIMUSE JA PRAKTILISE TÖÖ KOOSTAMISE JA VORMISTAMISE JUHEND

...KTILISE TÖÖ VORMISTAMINE .................................................. 18 5.1. Üldnõuded ............................................................................................................................. 18 5.2. Uurimistöö ja praktilise töö keeleline vormistamine ............................................................ 19 3.3. Tabelite ja jooniste vormistamine ......................................................................................... 20 5.4 Viitamine ....................................................................................................

Eesti keel - Keskkool
3 allalaadimist
64
doc

Uurimistööde korraldamine

...pilane panustama nii praktilise kui ka kirjaliku osa valmimisse ning viimases tuleb iga õpilase individuaalne panus selgelt välja tuua. Tehes näiteks dokumentaalfilmi kodukohast, tuleks määrata iga meeskonnaliikme vastutusala: üks õpilane hoolitseb stsenaariumi kirjutamise, teine lavastamise, kolmas tehnilise poole eest jne. Mõned ideed võivad välja areneda kaasõpilaste töödest ning olla nende ,,jätkuprojektideks", näiteks võtab õpilasfirma turustada ühe õpilase poolt koostatud heliplaadi. Kui on selgeks tehtud, milleni tahetakse protsessi lõpuks jõuda, järgneb tö...

Uurimistöö - Keskkool
22 allalaadimist
23
rtf

Uurimistöö koostamine

... Uurimistöö koostamisest UURIMISTÖÖ KOOSTAMINE Õppematerjalid ja Soovitusi uurimistöö koostamiseks, Uurimustöö kui õppimise kasulikud viited: moodus, Uurimistöö juhend, Uurimistööde koostamise ja vormistamise juhend NB! Sisujuhi ja alajaotuste pealkirjad toimivad linkidena! SISUJUHT 1. Uurimistööst........................................................................................................................

Teadus tööde alused (tta) - Keskkool
182 allalaadimist
76
doc

Üliõpilastööde koostamine ja vormistamine

...liõpilaste orientatsioon mingis teadusvaldkonnas. Nendes töödes selgub üliõpilaste oskus iseseisvalt probleeme püstitada ja neid lahendada ning anda soovitusi oma eriala praktiliste küsimuste lahendamiseks. ,,Sügava ja täpsema mõtlemise ja õppimiseni jõuad enam kirjutamise kui vaid lugemise ja kuulamise abil." (Longa 1987; tsit. Lindberg 2001 järgi). Õppeperioodi vältel koostatakse järgmisi kirjalikke töid: seminaritööd (esseed, referaadid, mõistekaardid, portfooliod, miniuurimistööd, praktikatööd jms), praktika aruanne, kursusetöö ja diplomitöö. Käesoleva juhend...

Eesti keel - Kutsekool
194 allalaadimist
55
doc

Juhendmaterjal loovtöö korraldamisest põhikooli III kooliastmes

...e, kirjutamine) funktsionaalset ning kompleksset rakendamist. Ilma toetava juhendajata ei suuda põhikooliõpilane korrektset ning heatasemelist uurimust koostada. Seega seab õpilasuurimuse juhendamine suured nõudmised ka õpetajale. 1. Ettevalmistus uurimistöö kirjutamiseks Uurimistöö kirjutamine eeldab, et õppija on eelnevalt harjutanud uurimistöö jaoks olulisi oskusi: teksti/lõigu peamõtte leidmist, refereerimist, tsiteerimist, sidusa teksti kirjutamist jm. Õpilane peaks olema tuttav materjali kogumise võimalustega, oskama süstematiseerida, analüüsida ning ...

Eesti keel - Põhikool
49 allalaadimist
17
pdf

Vormistamise juhend

Kinnitatud Loodusteaduste osakonnas oktoobris 2008 Loodusteaduste osakonna bakalaureusetööde koostamise, vormistamise ja kaitsmise juhend Loodusteaduste osakonna bakalaureuseõppekavad lõpevad bakalaureuseöö (edaspidi BT) kaitsmisega. Mistahes lõputöödega, sh BT-ga seonduv on TLÜ Õppekorralduse eeskirjas kajastatud alapunktides 346-378 ja käesolev juhend on selle täiendatud rakendusvariant Loodusteaduste osakonnas. (http://www.tlu.ee/files/arts/238/OKE_t4f1201665dd...

Tööde vormistamine - Tallinna Ülikool
98 allalaadimist
59
ppt

Uurimustöö kirjutamine

... ning eluvõõrad uurimisteemad ei õigusta end teaduse seisukohalt. Teadustöö tegemise 1.etapp teema valik : · Uudne ja vajalik ühiskonnale · Piisavalt kirjandust · Piisavalt kättesaadavaid andmeid · Uurimus on ajaliselt teostatav · Olemas kompetentne juhendaja · Uurimus on teostajale huvipakkuv ja võimetekohane Teadustöö 2. etapp · Teine etapp on kirjanduse valik ja analüüs. Osa uurimusi tehaksegi ainult kirjalikele allikatele tuginedes ( sobib vaiksetele ja visadele üliõpilastele). Kirjalike allikate hulka kuuluvad ka lisaks r...

Uurimustöö metoodika - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
429 allalaadimist
21
docx

Uurimistöö alused

...töö lõppu või selle osa pealkiri on KIRJANDUS või ALLIKALOEND; viitekirjed järjestatakse tähestikuliselt ning neid ei nummerdata! allikaloendisse pannakse kirja kõik materjalid, mida oled oma töös kasutanud. Kindel järjekord allika kirjutamisel Autor (perekonnanimi ja eesnimi); ilmumisaeg (ilmumisaasta järele pannakse punkt); pealkiri, andmed toimetaja kohta (vajadusel); andmed kordustrüki kohta; ilmumiskoht ja kirjastuse nimi (nende vahele pannakse koolon). Näide: Aavi...

Uurimistöö alused - Keskkool
5 allalaadimist
13
doc

Nõuded magistritöö kirjutamiseks

...öde nõuded (Prof. Urve Lippuse juhendi põhjal töödelnud ja praktiliseks kasutamiseks täiendanud Kristel Pappel) EMTA uurimis- ja kraaditööde liigid tulenevad õppekavade nõuetest ja võivad muutuda koos õppekavade muutustega. Jooksvalt täpsustatud nõuded tööde kirjutamiseks kasutatava aja ja tööde mahu kohta leiab õppekavadest ja ainekataloogist. Üldiselt jagunevad üliõpilaste kirjalikud tööd referaatideks, esseedeks ja uurimuslikeks töödeks. Käesolev juhend puudutab uurimuslikke töid. Uurimuslik töö tähendab mingi probleemi püstitamist, seda puudutava kirjand...

Kirjandus -
18 allalaadimist
19
doc

Loovtöö vormistamise juhend

TALLINNA NÕMME PÕHIKOOL LOOVTÖÖDE VORMISTAMISE JUHEND 1. LOOVTÖÖ VORMISTAMISE ÜLDNÕUDED loovtööd vormistades tuleb kinni pidada kehtestatud nõuetest formaat: A4, tekst on trükitud lehe ühele poolele, köidetud kiirköitjas läbipaistva kaanega või läbipaistava kaanega rullkõites, töö lõppu jäetakse puhas nö köiteleht veerised: ülal...

Andmebaasid I - Põhikool
2 allalaadimist
19
doc

Loovtöö vormistamise juhend

TALLINNA NÕMME PÕHIKOOL LOOVTÖÖDE VORMISTAMISE JUHEND 1. LOOVTÖÖ VORMISTAMISE ÜLDNÕUDED loovtööd vormistades tuleb kinni pidada kehtestatud nõuetest formaat: A4, tekst on trükitud lehe ühele poolele, köidetud kiirköitjas läbipaistva kaanega või läbipaistava kaanega rullkõites, töö lõppu jäetakse puhas nö köiteleht veerised: ülal...

Andmebaasid I - Põhikool
1 allalaadimist
4
doc

Uurimistöö juhend

...ku kirjandusega töötamise, andmete kogumise ja analüüsimise ning teadusliku töö vormistamise kogemuse saamine. Lisaks toetab uurimistöö tegemine õpilase arengus oskust arvutit kasutada, oma aega pikema protsessi käigus reguleerida, olla järjepidev. Uurimistöö kirjutamisel on õpilasele toeks juhendaja . Juhendaja aitab teema valikul, suunab allikmaterjalide otsimisel, abistab vormistamisel ja töö käigus tekkivate küsimuste puhul. Uurimistöö lõpeb uurimuse kaitsmisega komisjoni ees. Uurimisöö ülesehitus Uurimistöö soovituslikuks pikkuseks on 20 lehekülge ( min 15...

Uurimistöö - Keskkool
10 allalaadimist
7
rtf

Uurimustöö vorminduse juhend

TÖÖ STRUKTUUR Uurimistöö ülesehitus (struktuur) kujuneb lõplikult kirjutamise ajal. Peatükkide ja alapeatükkide üldskeem tuleks autoril siiski varakult kavandada. See on vajalik, et materjali õigesti jaotada ja teemat loogiliselt arendada. On välja kujunenud teadusliku töö struktuur, mis oma loogilises arendatuses peegeldab probleemi leidmise ja täpsustamise, lahendu...

Informaatika - Keskkool
47 allalaadimist
7
doc

UURIMISTÖÖ KOOSTAMISE JA VORMISTAMISE juhend

Kokku lepitud töörühma koosolekul 21.09.2011. UURIMISTÖÖ KOOSTAMISE JA VORMISTAMISE juhend Rapla Vesiroosi Gümnaasiumis TÖÖ STRUKTUUR · Tiitelleht · Sisukord · Sissejuhatus · Sisu (peatükid) · Kokkuvõte · Kasutatud kirjandus · Lisad Töö oodatav pikkus tiitellehe, sisukorra, kasutatud kirjanduse ja lisadeta vähemalt 12 lehekülge. Uurimistöö peab vastama enamik...

Kirjandus - Keskkool
12 allalaadimist
5
odt

Loovtöö kirjutamise juhend õpilastele

LOOVTÖÖDE KIRJUTAMISE JUHEND ÕPILASELE 1. SISSEJUHATUS Miks peab kirjutama loovtööd? Loovtööd tehes harjutab õpilane nii iseseisva õppimise oskusi kui ka koostööd oma juhendajaga. Lisaks nõuab loovtöö kirjutamist ka uus riiklik õppekava. 2. LOOVTÖÖ LIIGID 2.1. Uurimistöö Uurimistöö on kirjalik tekst, kus õpilane kesken...

Ainetöö -
48 allalaadimist
25
ppt

Uurimistöö koostamine

...lguses tuuakse välja: Õpilase nimi ja uurimistöö teema; Uurimistöö lühikirjeldus. Retsensent hindab töö sisu ja vormilist poolt. Retsensioon peaks olema positiivne, vajadusel parandusettepanekuid tegev. Kasutatud kirjandus Ilves, K. Akadeemilise kirjutamise alused SOSS.02.121 e-kursuse õppematerjal http://www.tabasalu.edu.ee/fileadmin/parkla/failid/Uur (15.03.2011) www.kose.edu.ee/doc/uurimistooekoostamisejuhend. (15.03.2011) http://poltsamaa.edu.ee/content/uurimus/uurimistoo_j (15.03.2011) Kasutatud materjalid www.ptg.par...

Uurimistöö alused - Keskkool
27 allalaadimist
84
doc

Uurimustöö alused

...astuste määra suurendamiseks 40 on otstarbekas enne küsitlust saata kiri või kaart, kus selgitatakse uuringu eesmärke ja kus on kirjas küsitluse aeg. Postiküsitlus Selle küsitlusviisi puhul saadetakse ankeet koos juhendiga selle täitmiseks, lisades tühja ümbriku täidetud ankeedi tagastamiseks. Eelised: · lai distributsioon. Posti teel on võimalik jõuda iga valitud potentsiaalse respondendini; · puudub intervjueerija mõju. Vastaja pole mõjutatud ega pärsitud intervjueerija kohalolekust, see laseb tal an...

Uurimistöö alused ja... - Tartu Ülikool
876 allalaadimist
6
doc

Uurimustöö vormistamine

...a perekonnanimi, selle alla klass, selle alla umbes poole lehekülje kõrgusele "Uurimistöö" ning suurtähtedega töö pealkiri. Lehekülje paremale servale uurimistöö pealkirja ja viimase rea vahele kirjutatakse töö juhendaja. Lehekülje viimasele reale kirjutatakse töö kirjutamise koht ja aeg. Kõik peale töö juhendaja kirje on tiitellehel keskjoondatud. Tähesuurus tiitellehel on 16 ­ 24 pt. 3. Sisukord Sisukord (vt. LISA 2) on töö alguses, tiitellehe järel. Sisukorras on kõik töö jaotised selles järjekorras, sõnastuses ja numeratsiooniga, nagu nad esinevad töös endas. ...

Kirjandus - Keskkool
4 allalaadimist
13
doc

Uurimistöö vormistamine

...,5cm ja vasakul 3 cm. Tekstilõigud joondatakse mõlema serva järgi, seejuures ei tohi tekstis tekkida põhjendamatuid sõrendusi ja lünki, vajadusel tuleb kasutada poolitamist. Kõik töö leheküljed alates tiitellehest kuni lisade lõpuni saavad järjekorranumbri. Numbri kirjutamisel arvestatakse, et number trükitakse lehekülje alumisse serva keskele või paremasse nurka. Lehekülgede nummerdamist alustatakse alates teisest lehest (lehekülje number puudub vaid tiitellehel), arvestades numbrilisse arvestusse ka tiitellehe. Tekstilõigud eraldatakse taandrea (1,25 cm) või tühja re...

Uurimistöö alused - Keskkool
210 allalaadimist
5
pdf

Vormistamise juhend

... Format Æ Paragraph... Æ Alignment Æ · alapealkiri (kui on) Centered · viide töö iseloomule (uurimistöö, referaat) Koostaja ja juhendaja andmed: · koostaja ees- ja perekonnanimi ning klass · juhendaja ees- ja perekonnanimi Format Æ Paragraph... Æ Alignment Æ Right · töö valmimise koht ja aasta NB! Vormindatav tekst eelnevalt märgistada! ...

Kirjandus - Keskkool
12 allalaadimist
17
pdf

Kirjalike tööde vormistamise juhend

...ce 2007: Avaleht LõikTaanded ja vahedReasamm) 4. Joonealused märkused (Office 2003: LisaViideAllmärkus; Office 2007: ViitedLisa allmärkus) kirjutada kirjasuurusega 10 punkti ja reavahega 1,0. 5. Võõrkeelsete tekstiosade, valemite ja sümbolite kirjutamisel kasutada. kaldkirja (Italic). 6. Tekst paigutada leheküljele ühtlaselt nii, et ka lehekülje parem serv jääb sirge (rööpjoondus). (Office 2003: VormingLõikTaanded ja vahed; Office 2007: KüljendusLõikTaanded ja vahed) ...

Kontoritöö tarkvara - Kutsekool
46 allalaadimist
8
docx

Uurimistöö näidis

... uurimine) 2. TÖÖ KOOSTAMINE 2.1. Teema valik ja eesmärgi püstitus Uurimistöö algab teema valikust. Töö teema valib õpilane vabalt ja iseseisvalt õpetaja poolt antud raamides. Töö teema sõnastamisel on soovitatav võimalikult varajases staadiumis nõu pidada töö juhendajaga. Teema valikul tuleks kohe välja selgitada, kas antud teemavaldkonna kohta on piisavalt materjali ­ nii erialast kirjandust kui ka teisi uurimusi. Kui uurimistöö teema on valitud, tuleb püstitada töö eesmärk ­ mida antud tööga tahetakse välja selgitada või saavutada. Eesmärk peaks olema l...

Uurimistöö - Keskkool
505 allalaadimist
5
docx

Uurimistöö alused

... valdkonna piiritlemine. Juba uurimisteemat valides peaks töö autor mõtlema, mis on kavandatava töö eesmärk või ülesanne, s.t mida tööga uurima või selgitama hakatakse. 2. Materjali kogumine (raamatukogust, andmebaasidest, Internetist). Töö kirjutamiseks tuleb leida piisavalt aega. Enne kirjutama hakkamist on mõistlik lugeda eri autorite teemakohaseid uurimusi ja artikleid, teha loetu kohta märkmeid ning otsida oma vaatenurka. 3. Töö kavandamine ja eesmärgi püstitus, ajakava koostamine. Koostöös juhendajaga lepitakse ...

Uurimistöö alused - Keskkool
75 allalaadimist


Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun