Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Krüptoraha on tõusuteel. Nüüd on just õige aeg osta! Ära riski ja kauple turvalises keskonnas -> TEE KONTO Sulge
Facebook Like
Add link

Uurimisstrateegia valik - sarnased materjalid

elda, rdlev, method, meta, uurimist, uurimisstrateegia, eksperiment, juhtumianal, uurimismeetod, muutuja, science, 1971, tegevusuuring, valim, lijphartirilist, imalik, idete, usaldusv, hineb, social, ragin, uurimismeetodi, approach, cross, management, eldud, comparative, uuritavate, itajate, henemine, uuringut, meetodeid, action, loogma, reldused
70
pdf

Majandusalased uurimismeetodid

...pp) Juhtumi uuring (case study): Kvalitatiivsed uuringustrateegiad olemus · Juhtumiuuring on uurimisstrateegia, mis keskendub mingi nähtuse uurimisele tema · Juhtumiuuring (case study) loomulikus keskkonnas · Etnograafiline uuring (etnography) ...

Uurimistöö alused -
60 allalaadimist
1072
pdf

Logistika õpik

... logistika erialadel haridust pakkuvate kutseõppeasutuste arv. Koos logistika kutsestandardite aren- damise ja uute õppekavade avamisega on avardunud ka õpetatavate erialade valik. Kutseõppe tase on aasta-aastalt paranenud tänu kutseõppe materiaalse baasi rajamisele õppeasutustes ja õpetamise metoodilise taseme järjekindlale arendamisele. Tööandjate nõudmised kutsekool...

Logistika alused - Kutsekool
420 allalaadimist
544
pdf

Mitmekeelne oskussuhtlus

...juhul keele ega isegi mitte teksti, vaid inimese omadused. Inimesel põhinev seletus on ühes mõttes ebamugav: ta ei paku kaitset vastutuse eest. Praktilistes suhtlusolukordades meeldib ini- mestele täiesti arusaadavalt lükata vastutus endalt ära, viidates oma valikute põhjendusena väidetavatele objektiivsele faktidele keele kohta. Keel lihtsalt on selline, suhtlejast ei sõltu midagi. Kui tunnistada, et keelt ennast otseselt mõõta kuidagi ei õnnestu, andmeid on põhimõtteliselt võimalik hankida ainult inimeste keelealaste arvamuste kohta või teatud küsi...

Inimeseõpetus -
21 allalaadimist
161
pdf

Juhtimise alused

... 77 4.4.2.2 Juhtimist, töökorraldust ja tööjaotust reglementeerivate dokumentide sisu 78 4.4.2.3 Personali plaanimine (planeerimine) 83 4.4.3 Personali värbamine ja valik 84 4.4.3.1 Personali värbamine 84 4.4.3.2 Personali valik 85 4.4.4 Personali hindamine ...

Juhtimine -
223 allalaadimist
284
pdf

Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend: seiremeetodite arendamine ja rakendamine

............................................................................. 25 2.1 KÜLASTUSSEIRE MOODULID ............................................................................................................................................ 26 2.2 SEIREALADE VALIKU KRITEERIUMID LÄHTUVALT PUHKE- JA KAITSEVÄÄRTUSTEST ........................................................ 28 2.2.1 Külastajasegmendid ............................................................................................................... 31 2.2.2 Riikliku seire andmete...

Loodus - Eesti Maaülikool
3 allalaadimist
990
pdf

Maailmataju ehk maailmapilt 2015

... töös olev ülitsivilisatsiooniteooria - tsivilisatsioon, mis on ka inimkond ( alles pärast surma ) või tulnukate ja inimeste vahelise rassi eksistens elektromagnetväljana. Ainuüksi sellest piisab, et arusaada religiooni tagamaadest, mida religioon ise otseselt ei avalikusta. Selles kohas on otseselt näha tulnukate tegevuse motiive inimsoo ekspluariteerimise osas. Tulnukad lõid inimkonna selleks, et nemad meiega geneetiliselt ristudes rikastada oma enese genofondi, kuid lõppeesmärgiks on siiski luua ( toota ) ülitsivilisatsioon ( amorphuslikke eluvorme ) uuest ...

Üldpsühholoogia -
76 allalaadimist
937
pdf

Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat

...nus Vastunäidustus märkus nimetus Ventolin Salbuta- astmavastane Nebulisee- Bronhospasm 0,5-1 ml (2,5-5 mg Tavaline annus 4- abordioht, enneaegne Salbutamooli ei tohi mool aine; valikuline ritav lahus bronhiaalastma või salbutamooli) 12aastastele sünnitegevus manustada koos beeta-2- kroonilise nebuliseeritavat lahust lastele on 0,5 ml mit...

Esmaabi -
196 allalaadimist
343
pdf

Maailmataju uusversioon

... töös olev ülitsivilisatsiooniteooria - tsivilisatsioon, mis on ka inimkond ( alles pärast surma ) või tulnukate ja inimeste vahelise rassi eksistens elektromagnetväljana. Ainuüksi sellest piisab, et arusaada religiooni tagamaadest, mida religioon ise otseselt ei avalikusta. Selles kohas on otseselt näha tulnukate tegevuse motiive inimsoo ekspluariteerimise osas. Tulnukad lõid inimkonna selleks, et nemad meiega geneetiliselt ristudes rikastada oma enese genofondi, kuid lõppeesmärgiks on siiski luua ( toota ) ülitsivilisatsioon ( amorphuslikke eluvorme ) uuest ...

Teadus - Tallinna Ülikool
24 allalaadimist
84
doc

Uurimustöö alused

...kvantitatiivset ja kvalitatiivset lähenemist vastanduvateks pidada. Kui eesmärgiks pidada sotsiaal- ja kasvatusteadusliku uurimuse kvaliteeti, siis tundub siiski mõistlikum kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete meetodite erinevuste rõhutamise asemel rääkida paljudest uurimisstrateegiatest, mis omavahel võrreldes leiame nii sarnaseid kui erinevaid jooni ning enam tähelepanu pöörata erinevate metodoloogiliste etappide kooskõlale: Uurimisprobleem Meetodid (disain) Järeldused. ...

Uurimistöö alused ja... - Tartu Ülikool
954 allalaadimist
477
pdf

Maailmataju

... töös olev ülitsivilisatsiooniteooria - tsivilisatsioon, mis on ka inimkond ( alles pärast surma ) või tulnukate ja inimeste vahelise rassi eksistens elektromagnetväljana. Ainuüksi sellest piisab, et arusaada religiooni tagamaadest, mida religioon ise otseselt ei avalikusta. Selles kohas on otseselt näha tulnukate tegevuse motiive inimsoo ekspluariteerimise osas. Tulnukad lõid inimkonna selleks, et nemad meiega geneetiliselt ristudes rikastada oma enese genofondi, kuid lõppeesmärgiks on siiski luua ( toota ) ülitsivilisatsioon ( amorphuslikke eluvorme ) uuest ...

Karjäärinõustamine -
30 allalaadimist
55
docx

UURIMISMEETODID

...urimisküsimustele vastamiseks, milliste meetodite ja strateegiatega neid koguda ning analüüsida • Sisaldab: – Uurimisprobleemi sõnastamist – Uurimisküsimusi ja uurimiseesmärke – Teooriat, mis on uuringu kontseptuaalseks aluseks (või aluseks hüpoteesidele) – Uurimisstrateegiat – Andmekogumismeetodi valikut ja selle põhjendust – Muutujaid (sõltuv ja sõltumatu) ja nende operatsionaliseerimist – Valimi koostamist ja selle põhjendust Hea uurimisdisain • Hea uurimisdisain on loogiline, sidus ja terviklik: – Kõik uurimisdisaini erinevad osised p...

Uurimismeetodid - Tallinna Ülikool
42 allalaadimist
83
doc

Õiguse sotsioloogia

...äpset tehnikat. Eksperimendis kautatakse ainult nn afektiivseid teste, mis on mõeldud isiklike vaadete välja selgitamiseks; test peab olema koostatud nõnda, et ta provotseeriks vastajat oma arvamust avaldama. Tavaliselt need testid kujutavad endast valikvastustega antud küsimustikku. Ajaloost on teada üks afektiivne test ­ Prantsusmaal 70ndatel aastatel tehtud prantsuse abielupaaride õigusteadvuse test (mida üks teeks siis, kui saaks teada, et tema abikaasa on teda petnud). Testi tulemusena selgus, et õiguspäraseid va...

Õiguse sotsioloogia - Tartu Ülikool
270 allalaadimist
80
doc

Õiguse sotsioloogia

...Kirjeldav ­ eesmärgiks on süsteemne kirjeldus. Põhineb teadulikul andmekogumisel ja ­ analüüsil. Nt rahvaloendus. Seletav ­ otsitakse vastust küsimusele ,,miks". suund seletuse väljatöötamisele. Süübib probleemi olemusse ning otsib põhjuslikke seoseid. 6.1. Uurimisstrateegia mõiste. mida tahame uurimuses teada saada ning mis on selleni jõudmiseks parim tee. 6.2. Ühekordsed uurimused. ühekordne andmete kogumine ühel piiritletud ajavahemikul, sotsiaalses ruumis ühte tervikut kujutavat uurimusobjekti moodustavailt elementidelt. Enamus uuringuid on ühekor...

Õigus - Tartu Ülikool
165 allalaadimist
190
pdf

Õiguse üldteooria

...ne. Iga teadust saab määratleda selle uurimiseseme ja uurimisviisi kaudu. Otsides õigusteaduse uurimiseset, leiame keeruka normikompleksi. Muuhulgas eristuvad siin ka õigusnormid. Kontinentaal-Euroopas võime viimased omakorda jagada tinglikult kaheks: era- ja avaliku (sh suhteliselt iseseisvama alaliigina kriminaalõigus) õiguse normideks. Ligemal uurimisel võib nende valdkondade raames omakorda eristada kitsamaid alajaotusi. Neid norme võib uurida aga erinevaid võtteid kasutades ning erinevatest vaatepunktidest. Oma spetsiifiline tunnetus-huvi on õigu...

Õigus - Tartu Ülikool
351 allalaadimist
159
doc

Kultuurialaste veebisaitide kvaliteedikäsiraamat

...d; eeskirjade tutvustus; bibliograafia. 1. Üldmõisted, lähtealused ja soovitused Kultuurialaste veebisaitide kvaliteedil on mitu tahku. Ülemaailmne arvutivõrk koos sellele omaste põhimõtteliste, rakenduslike ja keeleliste väljenditega puutub kultuurivaldkonnaga kokku oma avalikkuse tõttu; teisisõnu, sellel on eriline roll kultuuripärandi säilitamisel ja kasutamisel. Kirjeldatud liit on veel uuenduste ja katsetuste järgus. Ühel pool on kultuurimaailm, mis on määratletud ja liigitatud sajanditepikkuse mõttelise ja otstarbekohase vormimise tulemusena. Teisel pool aga uus, mu...

Kultuurilugu -
3 allalaadimist
113
doc

TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ

...6 3.1 Sissejuhatus personalijuhtimisse ja personali planeerimine .............................................................86 3.2 Personali värbamine ja valik.............................................................................................................88 Personali organisatsioonisisene värbamine (ei välista organisatsioonivälist värbamist): ......................88 Personali valiku põhimõtted ja vead: personali valikul juhindutakse s...

Turismi -ja hotelli... - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
134 allalaadimist
69
doc

Turunduse eksam

1. Turunduse olemus: Turundus ehk marketing sai oma nime turu järgi, kus vanasti toimusid kauba vahetused raha või teiste toodete vastu linna keskel oleval turuplatsil. Turundus tähendab firma juhtimist turust lähtuvalt. Hõlmab turu-uuringuid, toote kujundamist, turunduskanalite valikut, hinnapoliitikat, reklaami, müüki ennast jpm. Ajalooliselt on levinumad kolm turundustõlgendust: · Turundus kui kaubandustegevuse organiseerimine · Turundus kui kaupade realiseerimise organisatsiooniliste, tehniliste ja kommert...

Turundus - Tartu Ülikool
374 allalaadimist
414
pdf

Tiit Lauk humanitaar

...nnade džässilike juhumänguorkestrite analüüs .......................................... 63 3.5. Džässi ja rahva(liku) muusika sümbioos. ........................................................................................................... 69 3.5.1. Rahvalike sugemetega džäss ..................................................................................................................... 71 3.5.2. Džässilike sugemetega rahva(lik) muusika ............................................................................................... 72...

Muusika ajalugu - Tallinna Ülikool
8 allalaadimist
106
pdf

PSÜHHOLOOGIA ALUSED

...elukutse, tervislik seisund, vaimne tasakaal ja palju muud. Ülaltoodu ei tähenda, nagu oleks unenägude uurimisel psühholoogia seisukohalt ülisuur tähtsus. Tegelikult on psühholoogial lahendada palju enam pakilisi ja põhimõttelisi probleeme, mis tekitavad palju vähemat avalikku huvi, ent on psüühika toimimise seaduspärasuste mõistmise või nende praktilise rakendamise katsete seisukohalt kümneid kordi olulisemad. Lihtsalt kursuse sissejuhatuses saab unenägude uurimise näitel küllalt ilmekalt iseloomustada psüühiliste nähtuste erilist, subjektiivset olemust ning nende...

Psühholoogia alused -
234 allalaadimist
528
doc

Keskkonnakaitse lõpueksami küsimused-vastused

...ktsionaalset ja jätkusuutlikku maakasutust. Eesti looduskaitse arengukava: Eesmärk A: Loodus- ja kultuurmaastike mitmekesisuse ja säästliku kasutuse tagamine Maa-arhitektuur ja -maastik. Uurimine ja hoidmine(2007-2010) välja on töötatud maa-arhitektuuri ja -maastike uurimisstrateegia ja -metoodika, toimuvad järjepidevad uuringud; loodud on maaehituspärandi andmebaas; toimuvad maa-arhitektuuri ja -maastikke tutvustavad ja väärtustavad tegevused; toimib maaehituspärandi omanike nõustamissüsteem ning välja on töötatud maaehituspärandi säilitamiseks vajaliku...

Keskkonnakaitse ja säästev... -
144 allalaadimist
78
docx

Euroopa Liidu eksamikonspekt

...as. Iga riigi nõukogu eesistumise prerioodi jooksul kaks korda. Kõik istungid toimuvad Brüsselis. Formaalselt kehtivad kaks päeva. Kõikide ettevalmistuste eest vastutab GAERC (välisministrite nõukogu). Eesituja riigi valitsusjuhid ka aktiivselt ja avalikult osalevad istungite ettevalmistamises. Nad vastutavad istungite agenda eest. Agenda valismist mõjutab tihti: eelneva istungite agenda, komisjoni poolt esitatud eelnõu, mis vajab vastuvõtmist, olukord välismaal. On teatud agendat, mida lihtsalt ei saa mööda minna nende olulisuse tõttu, näitek...

Ühiskond - Tallinna Tehnikaülikool
24 allalaadimist
638
pdf

Eesti eluasemefondi puitkorterelamute ehitustehniline seisukord ning prognoositav eluiga

...llinnas, august 2011. Tegijad 3 Sisukord 1 Sissejuhatus 9 1.1 Uuringu eesmärk 9 1.2 Uurimisobjektide valiku alused 9 1.3 Projekti kaasatud linnade puitasumite kujunemine 10 1.3.1 Viljandi 10 1.3.2 Pärnu 12 1.3.3 Tartu ...

Ehitusfüüsika - Tallinna Tehnikaülikool
38 allalaadimist
130
rtf

Amundsoni raamat

...e et teised hoolivad temast ja hindavad teda. Kui inimene tunneb, et ta on oluline, siis suhtub reaalsust teisiti, kui kiiruse maha võtame. ta endasse paremini, ta tunneb end teistega seotuna ning suutelisemana valikuid tegema ja vastavalt tegutsema (Chen 2006). Kui inimene tunneb, et ta ei ole oluline, siis tema Aastate jooksul olen õppinud, et keerukate asjadega toimetulekuks on sageli parem ...

Psühholoogia -
24 allalaadimist
105
doc

Lõpueksam: 2008 õppekava alusel Majanduse alused

...Force majeure - mitmesugused erakordsed juhtumid, loodusõnnetused, tulvavesi, tormid. Tööõnnetused Ühiskondliku vastutusega seotud riskid - oht, et ettevõtte tegevuse või tema toodete tõttu kannatavad keskkond või üksikinimesed. 10. Ettevõtte asukoha valik, kodu- ja pereettevõte Tähtsamad regionaalsed tegurid, mida tuleb arvestada on: Tooraine asukoht; Turgude lähedus; Tööjõutegurid; Muud tegurid (nt. kliima, maksud, looduskaitsealased nõuded). Loodava väikeettevõtte asukoht: Suurettevõte võib kaaluda kõiki olulisi tegureid ja optimeerida oma asukoha,...

Majanduse alused - Tartu Ülikool
134 allalaadimist
101
pdf

Projektipersonali juhtimine konspekt

...laan mida teha tootmise Selge strateegia kaasproduktidega, mis vedelike puhastamisel puudumine paratamatult tekivad. Kuna puudus esmanegi ettekujutus tootevalikust, oodatavast käibest ja kasutatavast tootmistehnoloogiast oli projekti väga raske juhtida." Alati ei saa projektijuht mõjutada seda, mis toimub tema juhitava projektiga. Peamiseks põhjuseks on tavaliselt koostööpartneritest tule...

Organisatsioon ja juhtimine -
85 allalaadimist
352
pdf

Andekusest ja andekatest lastest

... 89 Võistlused andeka lapse elus 100 Kuidas aidata andekal lapsel saada õnnelikuks täiskasvanuks 108 Järelsõna 115 4 Sisukord Kasutatud kirjandus 117 Lisad 1. Valik eesti keeles ilmunud raamatuid 123 2. Võimete hindamise lehe näidis 125 3. Enesekohane multiintelligentsuse küsimustik 131 4. Multiintelligentsuse tüpoloogia 139 5. Visuaal-ruumilise õppija vaatlusleht ...

Psühholoogia -
66 allalaadimist
126
doc

Lõpueksami küsimused ja vastused(2008)

1 MIKRO-MAKRO 1.1 Mikroökonoomika uurimissuund ja tähtsus. Mikroökonoomika uurib, kuidas kodumajapidamised ja ettevõtted teevad majanduslikke valikuid nappivate ressursside tingimustes, maksimeerimaks rahulolu või kasumit. 1.2 Majanduse põhiküsimused Iga ühiskonna ressursid on piiratud ja see ei sõltu ei ühiskonna arengutasemest ega ka valitsevast ühiskonna korraldusest. Iga majandussüsteem peab enda jaoks lahendama kolm põhiküsimust: mida toota, miss...

Finantsjuhtimine ja... - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
612 allalaadimist
25
pdf

Uurmismeetodid psühholoogias

...at. Teda mõjutasid Dondersi uuringud. · F.Donders töötas välja eri tüüpi RT mõõtmise metoodikad, lähtudes psühholoogilistest operatsioonidest, mis võivad aset leida stiimuli esitamise ja vastusreaktsiooni vahel (3 astet): Stiimul ­ avastamine ­ äratundmine ­ vastuse valik ­ vastus · Dondersi uuendus: viis sisse valiku momendi vastuse andmisel - nimetatakse kompleksse RT määramise meetodiks. Nii lootis D. eraldada tsentraalset närviaktiivsust e. mentaalseid protsesse. · Väga palju erinevaid tulemusi, nt. ühe seeria keskmised tulemused olid sellised: RT t...

Psühholoogia - Tartu Ülikool
212 allalaadimist
95
doc

KUURORDIKONTSEPTSIOONI DISAINIMINE PÄRNU LINNA NÄITEL

...a praktilise suunaga materjale, kuna ühest küljest kaitstakse käesoleva tööga kutse- magistri kraadi ja teisest küljest soovitakse leida lahendus pragmaatilisele uurimis- probleemile. Seega annavad esimesed kolm alapeatükki aluse empiiriliste uuringute suunale ja metoodika valikule. Empiiriline osa koosneb kolmest alapeatükist. Esimeses alapeatükis uuritakse Pärnut kui turismisihtkohta olemasolevate andmete põhjal. Teises alapeatükis edastatakse Pärnu kuurordiajaloo eksperdi arvamus ning käsitletakse valitud huvigruppide ­ Eesti pereturisti ja kohalike elanike ­ uurimistu...

Turundus -
47 allalaadimist
67
docx

Uurimismeetodid

...a andmeid ja analüüsida tulemusi, andmaks vastused püstitatud uurimisküsimustele. Sisaldab: Uurimisprobleemi sõnastamist Uurimisküsimusi ja uurimiseesmärke Teooriat, mis on uuringu kontseptuaalseks aluseks (või aluseks hüpoteesidele) Uurimisstrateegiat Andmekogumismeetodi valikut ja selle põhjendust Muutujaid (sõltuv ja sõltumatu) ja nende operatsionaliseerimist Valimi koostamist ja selle põhjendust Hea uurimisdisain Hea uurimisdisain on loogiline, sidus ja terviklik: Kõik uurimisdisaini erinevad osised ...

Uurimismeetodid -
18 allalaadimist
107
docx

Õigusdeaduskonna sissejuhatus psühholoogiasse

...formatsiooni vastuvõtvat, muundatavt, säilitavat ja kasutavat mitmetasandilist töötlussüsteemi. Representatsioonide mõiste teatud töötlusmehhanismid esindavad mõisteid (nt ei ole mikrofon peas, aga selle mõte küll). Motivatsioonipsühholoogia võrgustik. Inimese eelistused, valikud ja toimetulek motivatsioonipsühholoogia valguses. Motivatsioon tekib erinevate vajaduste põhjal. Abraham Maslow: vajaduste hirearhia: Selleks, et kõrgema taseme rahuldused oleks täidetud peavad baasrahulused peavad olema täidetud. Kurt Lewin: motivatsioon toimib positiivse ja negatiiv...

Psühholoogia - Tartu Ülikool
446 allalaadimist
180
doc

Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010

...al, Hispaanias, Austrias, Saksamaal, Madalmaades, Venemaal, Rootsis, Taanis. EESTI VANEMAD MÕISAAIAD JA -PARGID. Kuni 18. sajandi keskpaigani. HIINA JA JAAPANI AIAKUNST: filosoofia, kompositsioon, materjalid KLASSITSISM JA INGLISE MAASTIKUSTIIL: Varased Inglise avalikud pargid (lihtsustatud barokk ja üleminek looduslikule stiilile). Kaasaegse maastiku arenemine 18. saj. Inglise maastikuaiad, filosoofia. Maastikupark Prantsusmaal, Saksamaal, Põhjamaades, Eestis. EKLEKTIKA JA UUSKLASSITSISM: nn. aednikustiil ja selle vastandid: Arts & Crafts-liikumine Inglis...

Maastikuarhitektuuri ajalugu -
38 allalaadimist
31
pdf

Äriuuringute alused

...Täpne kirjeldus ja konteksti rõhutamine · Protsessi rõhutamine · Paindlikkus ja piiratud struktuur Kvalitatiivsed uuringustrateegiad: · Juhtumiuuring (case study) · Etnograafiline uuring (etnography) · Tegevusuuring (action research) Juhtumiuuring on uurimisstrateegia, mis keskendub mingi nähtuse uurimisele tema loomulikus keskkonnas. Juhtumiuuring kui uurimisstrateegia võib keskenduda ühele või mitmele juhtumile. Juhtumiuuringu kavandamine: Intervjuu on eesmärgistatud ja kindlalt suunatud mõttevahetus/arutelu kahe või enama inimese vahel. I...

Majandus - Tallinna Tehnikaülikool
29 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun