Facebook Like
Add link

Tootmine ja tootlikkus - sarnased materjalid

tootlikkus, kaubad, tööjõud, omahinna, etappideks, mastaabisääst, muutuvkulud, momendil, toimima, jooksvates, suurenemist, kulusid, müügitulu
11
rtf

Tootmine ja turundus

...uvkulud ühiku kohta võivad esialgu väheneda, kuid tootmise edasisel suurenemisel hakkavad need vastavalt kahaneva tootlikkuse seadusele suurenema. Ettevõtte juhtidel tuleb leida selline tootmismaht, mille juures kasum oleks kõige suurem. See aga sõltub ka nõudlusest, sest tootmine iseenesest raha sisse ei too. Tooted tuleb maha müüa :) Suured firmad saavutavad sageli suurema tootlikkuse mastaabisäästu tõttu. Nad töötavad efektiivsemalt ning kulud ühe toote kohta on väiksemad kui samu tooteid tootvas väikefirmas. Turundus on ettevõtte keskne äriprotsess, mille eesmärk on tagad...

Tootmine - Keskkool
5 allalaadimist
3
doc

Tootmine ja tootlikkus

Nimi ___________________________ Klass ___________________________ 9. PEATÜKK. Tootmine ja tootlikkus Sobiv vastus: Leia igale A-veeru mõistele B-veerus sobiv vaste. Kirjuta selle täht A-veergu mõiste ette. A B A. Teatud ajaperioodil riigis toodetud ja turule jõudnud F ...

Maailma majandus - Keskkool
11 allalaadimist
2
doc

TOOTMINE JA TOOTLIKKUS

TOOTMINE JA TOOTLIKUS 1.Miks muutuvad koos tootmise muutustega ka kulud? Kui juhid otsivad võimalusi toodete efektiivsemaks valmistamiseks, pööravad nad suurt tähelepanu tootmiskuludele. Nad märkavad, et tootmise taseme kiiruse muutumisega muutuvad ka kulud. Et teada saada, kuidas ja miks see juhtub, tuleb ...

Majandus - Keskkool
54 allalaadimist
2
doc

9.peatükk. tootmine ja tootlikkus

9. PEATÜKK. Tootmine ja tootlikkus Sobiv vaste: Leia igale A-veeru mõistele B-veerus sobiv vaste. A B __f_ 1. Elatustase A. Teatud ajaperioodil riigi piires toodetud ja turule jõudnud toodete ning teen...

Majandus - Keskkool
63 allalaadimist
161
pdf

Juhtimise alused

...ide puu kui universaalne otsustamismeetod 125 7. Juhtimisdiagnostika 127 8 Ettevõtete liigid 130 8.1 Tootmine (tööstus) ja tootmisettevõtted 130 8.1.1 Põhimõisted 130 8.1.2 Ringlusprotsess tööjaotusega majanduses 130 8.1.3 Ressursid ehk t...

Juhtimine -
208 allalaadimist
73
docx

Sissejuhatus strateegilisse juhtimisse

...se muutmine ajas Ärivaldkonna määramine Tehnoloogiakeskselt Tootekeskselt Tarbija vajaduste keskselt Ärivaldkonna määratluste võrdlus Laiem Kitsam Rahvusvaheline reisitransport ? Mööblitootmine Jookide tootmine Saematerjali müük Toitlustamine Reisiteenuste müük Visioon Tulevikupilt, mida tahetakse teatud ajaks saavutada. Ambitsioonikas Kaasatõmbav Seob erinevad tegevused üheks tervikuks. Mõjutab ressursside kasutust, organisatsiooni kultuuri, struktuuri jne Visiooni omadused ...

Juhtimine -
36 allalaadimist
25
pdf

Operatsioonijuhtimine konspekt

...märgid, poliitika, arengusuunad jne. y teave süsteemi seisundi kohta. Erinevus tootmis- ja teenindussüsteemi vahel Ehe toode on käega katsutav, seda võib varuda, transportida, osta ja hiljem kasutada. Teenus seevastu ei ole käega katsetav nagu tarbekaup, teenuse tootmine ja tarbimine toimub üheaegselt, teenus ei ole asi, vaid tegevus. Kui teenindusettevõtteid lähemalt vaadata, siis näeme, et enamikul juhtudel on neis ühendatud teenuse osutamine ja toote valmistamine. Toote valmistamine protsess on tagaplaanil ja harilikult me seda ei näe. Te ostate lennupileti ja k...

Operatsioonijuhtimine - Tallinna Tehnikaülikool
96 allalaadimist
15
docx

Majanduse konspekt

... teenuseid. -Ressursiomanikena omavad nad tootmisressursse(maavarad,kapital ja inimressurss) Adam Smith- 1776.aastal raamat ­ majandusteaduse isa. Raamat ,,Rahvaste rikkus" Hakkas vastu nii merkantelistidele kui ka füsiokraatidele. Tema vaated: -Rikkus sõltub tootmisest, tootmine aga sellest, kuidas ühilduvad tootmistegurid -Valitsus ei tohi sekkuda majandusse -,,Nähtamatu käsi" ­ vaba turumajandus, mille vunamendiks on hinnad ­ tema metafoor. - Tööjaotus ja masinate kasutamine suurendab tootmist. Raha roll: -Vahetusvahend -Väärtuse mõõdupuu -Vara kogumise e. akumul...

Majandus - Keskkool
58 allalaadimist
1072
pdf

Logistika õpik

... miseks vajalikke materjale. Kuna masinate kasutuselevõtmisega kasvasid valmistoodangu mahud hüppeliselt, ladustati toodetud kaupu enne müüki suurtes kogustes. Suurte kaubakoguste tootmine ja ladustamine tingis omakorda vajaduse müüa kaupu kaugematel turgudel. See omakorda sundis mõtlema mere- ja maismaatranspordi arendamisele ning olemasolevate võimaluste paremale ...

Logistika alused - Kutsekool
341 allalaadimist
20
pdf

Operatsioonijuhtimine kordamisküsimused

...märgid, poliitika, arengusuunad jne. y teave süsteemi seisundi kohta. Erinevus tootmis- ja teenindussüsteemi vahel Ehe toode on käega katsutav, seda võib varuda, transportida, osta ja hiljem kasutada. Teenus seevastu ei ole käega katsetav nagu tarbekaup, teenuse tootmine ja tarbimine toimub üheaegselt, teenus ei ole asi, vaid tegevus. Kui teenindusettevõtteid lähemalt vaadata, siis näeme, et enamikul juhtudel on neis ühendatud teenuse osutamine ja toote valmistamine. Toote valmistamine protsess on tagaplaanil ja harilikult me seda ei näe. Te ostate lennupileti ja k...

Operatsioonijuhtimine - Tallinna Tehnikaülikool
106 allalaadimist
126
doc

Lõpueksami küsimused ja vastused(2008)

...line, milliseks kujunevad proportsioonid näiteks tarbekaupade tootmise ja tootmisvahendite vahel. Valitsus saab oma majanduspoliitiliste vahenditega, eelkõige eelarve- ja maksupoliitikaga vajalikke proportsioone kahtlemata mõjutada. Arvata võib, et punase riidekanga tootmine Eestis vähenes tunduvalt peale nõukogude aja riiklike pühade kadumist ning kampaaniate ja tänavarongkäikude ärajäämist. 1.2.3 Kuidas toota? Kümne meetri pikkuse kraavi kaevamiseks on mitu tehnoloogilist võimalust. Me võime selle töö ära teha kümne labida ja kümne mehega. Teine võimalus olek...

Finantsjuhtimine ja... - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
579 allalaadimist
72
docx

Majanduse alused

...istegurid pole homogeensed ühe tootmisteguri kõik ühikud pole sama kvaliteediga neid ei kasutata samasuguses proportsioonis neid ei kasutata samasuguse intensiivsusega Eelõige tuleb siin välja tuua just kapitali kahanevuse seadust, mille kohaselt on iga järgneva toodanguühiku tootmine eelmisest kallimiga lisanduv ressursi ühik annab vähem täiendavat toodangut, mis toob omakorda kaasa suuremad kulud. Pakkumist ehk pakkumiskõvera nihkeidmõjutavad tegurid: Muutused tootmistehnoloogias ressursside hindu Muutused tootjate ootustes Muutused krediidisaamisvõima...

Majanduse alused -
16 allalaadimist
82
docx

MAJANDUSE ALUSED KONSPEKT

...ressursside eest makstud hinda, kaasa arvatud kaubad ja teenused, mida firmad on üksteiselt ostnud (nt eluaseme, ehitushinnaindeks) SKP deflaatorit ­ kogutoodangu hinnataseme indeksit või SKP komponentide keskmist hinda Miks inflatsioon tekib? Tootmine ei tule järgi nõudlusele. Kui on vähe tooteid, siis on inimesed nõus maksma suuremat hinda. Pakkumisinflatsioon põhjuseks on tootmiskulude tõus, mis on seotud pakkumisepoolse survega toodangu või tootmistegurite turgudel võib kutsuda esile olukorra, kus palgad ja hinnad tõu...

Majandus alused - Tartu Ülikool
78 allalaadimist
116
pdf

Sissejuhatus majandusteooriasse

...umisse. 5.Tootmisvõimaluste kõver ja alternatiivkulu 5.1.Olemus ja eeldused TOOTMISVÕIMALUSTE KÕVER näitab erinevate hüviste tootmisvõimaluste kombinatsioone olemasolevate ressursside ja tehnoloogia korral. Kujutamise (konstrueerimise) eeldused: 1)Toimub efektiivne tootmine, tootmistegurid on täielikult hõivatud. 2)Ressurssid on fikseeritud, tootmistegurite võimalik pakkumine on fikseeritud nii koguselt kui kvaliteedilt (suhteliselt madala kvalifikatsiooniga töötaja on rakendatud vastaval töökohal, näiteks juristi või arsti kvalifikatsiooniga inimene ...

Majandusõpe -
118 allalaadimist
13
doc

JUHTIMISE ALUSTE EKSAMIKÜSIMUSED KOOS VASTUSTEGA

... iseseisvustasand on probleemid kõrge 17. Struktuuri liigendamise erinevad võimalused, nende eelised ja puudused. Funktsionaalne jaotus- igale funkt on vastav olukord või spetsialist, on põhitegevuse (tootmine, müük, finantsid, personalitöö, varustamine). Funktsionaalsete alljaotuste arv oleneb tegevusalast ja organisatsiooni suurusest. Eelised:tänu spetsialiseeritusele kompetentsemad otsused; selgelt määratletud tööjaotus lihtsustab suhtlemist ja tulemuste hindamist; efektiivne ressu...

Juhtimine - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
390 allalaadimist
45
doc

Majandus õpetuse aasta konspekt.

... - alandab hindu tarbijate jaoks - maksab kinni enamike ajakirjade ja ajalehtede kulud ning kõik eraraadiote eratelevisioonide kulud. Reklaamiga kaasnevad - reklaami tootmine on kulukas ning see tõstab ohud mõnede toodete hinda - reklaam võib panna inimesi tegema asjatuid oste - meedia sõltub reklaamist Millele mõelda, kui - ohutus plaanid säästa ...

Majandus - Kutsekool
186 allalaadimist
60
doc

Ettevõtluse alused

... või teeninduse alal (alustatakse võõral tegevusalal) aga ka juhtimise alal (hea spetsialist ei pruugi veel olla hea juht). Ohuks võib olla liigne keskendumine ühele valdkonnale, tegelemine sellega, mida tuntakse paremini (nt müügitöö või tootmine). 3. Müügiprobleemid ­ raskusi valmistavad konkurentsieelise puudumine, ebaadekvaatne laoseis (liiga suured või liiga väikesed varud), ebaõnnestunud asukoha valik jms. 4. Kulud ­ sageli ei suudeta kulusid kontrollida, lisaraskusi tekitavad võetud laenud. 5. Kap...

Ettevõtluse alused -
134 allalaadimist
114
doc

Laondus ja veokorraldus

...vastusevariantidest võivad olla osaliselt õiged. 1. Laod täidavad mitmeid vajalikke funktsioone. Milline vastusevariantidest on väär? ladude abil ühtlustatakse tarneaegade kõikumisi ladude abil tagatakse kliendisaadetiste kõrge tarnekindluse tase tootmine peab kindlustama end seisakute vältimiseks materjalide varudega tootmine toimub hooajaliselt, tarbimine aga ühtlaselt 2. Millises laos kuuluvad kaubad laopidajale? avalikus laos avalikus ja lepingulises laos privaatlaos ja lepingulises laos pr...

Laomajandus - Kutsekool
561 allalaadimist
9
doc

Majanduseksami mõisted

... ülejäägiga tegemist siis, kui tulud ületavad kulusid Defitsiit Olukord turul, kus nõudmine ületab pakkumise Omahind Ühe tooteühiku tootmise kulu; leitakse, jagades kogu tootmiskulu tooteühikute hulgaga 4. Tootmine ja tootlikkus Mõiste Definitsioon Sisemajanduse Sisemajanduse kogutoodang (SKT ehk GDP) on teatud perioodi kogutoodang jooksul riigis toodetud kaupade ja teenuste turuväärtus. SKT puudused ei kajasta kõiki kaupu ja teenuseid, mida toodetakse ...

Majandus - Keskkool
90 allalaadimist
50
doc

ETTEVÕTLUS ÄRIPLAANI KOOSTAMISE ALUSED

...e või teeninduse alal (alustatakse võõral tegevusalal) aga ka juhtimise alal (hea spetsialist ei pruugi veel olla hea juht). Ohuks võib olla liigne keskendumine ühele valdkonnale, tegelemine sellega, mida tuntakse paremini (nt müügitöö või tootmine). 3. Müügiprobleemid – raskusi valmistavad konkurentsieelise puudumine, ebaadekvaatne laoseis (liiga suured või liiga väikesed varud), ebaõnnestunud asukoha valik jms. 4. Kulud – sageli ei suudeta kulusid kontrollida, lisaraskusi tekitavad võetud laenud. 5. Kapitali...

Ettevõtlus -
45 allalaadimist
288
doc

Töövihik: Laondus ja veokorraldus

... vastusevariantidest võivad olla osaliselt õiged. 1. Laod täidavad mitmeid vajalikke funktsioone. Milline vastusevariantidest on väär?  ladude abil ühtlustatakse tarneaegade kõikumisi ladude abil tagatakse kliendisaadetiste kõrge tarnekindluse tase  tootmine peab kindlustama end seisakute vältimiseks materjalide varudega  tootmine toimub hooajaliselt, tarbimine aga ühtlaselt 2. Millises laos kuuluvad kaubad laopidajale?  avalikus laos  avalikus ja lepingulises laos  privaatlaos ja lepingulises laos privaatlaos 3. Mi...

Logistika alused - Kutsekool
166 allalaadimist
34
docx

Mikro- ja makroökonoomika

...abastus, hotellide KM soodustus - Asjaolu, et teistes riikides on palju erinevaid maksusoodustusi ei tähenda veel, et see oleks objektiivsel analüüsil tuginev ratsionaalne poliitika Globaalses mõttes on ettevõtte tegevuse eesmärk inimvajadusi rahuldavate hüviste tootmine. See on aga liiga üldine ega ole reaalselt ühegi ettevõtja tegevuse konkreetseks eesmärgiks. Seetõttu defineeritakse firmateoorias ettevõtte tegevuse eesmärgina kasumi, s.t. teatud perioodi kogutulu ja kogukulu vahe maksimeerimine Alameesmärgiks võib olla kulu minimeerimine ming...

Majandus - Keskkool
24 allalaadimist
30
pdf

TTÜ MIKRO JA MAKROÖKONOOMIKA

... NÕUDLUS JA PAKKUMINE: TURUMEHHANISM (II nädal) 2.1. Turg. Nõudlus ja selle mõjurid 2.2. Pakkumine ja selle mõjurid 2.3. Turu tasakaal 3. ELASTSUS (III nädal) 3.1. Nõudluse hinna-, sissetuleku- ja ristelastsus 3.2. Pakkumise elastsus 4. TOOTMINE JA KULUD (IV nädal) 4.1.Püsi- ja muutuvressursid 4.2.Lühiperioodi kulud 5. TÄIELIK KONKURENTS (V ja VI nädal) 5.1.Turutüübid 5.2.Kasumi maksimeerimine lühiperioodil 5.3.Kahjumi minimeerimine lühiperioodil 6. MITETÄIELIK KONKURENTS (VII nädal) 6.1. Monopol ...

Astronoomia - Keskkool
265 allalaadimist
118
pptx

Kulu- (ja juhtimis)arvestus

...iseks; 18 20 võtme meetod (20 Keys) 1. Puhastamine ja korrastamine 2. Süsteemi mõtestamine /eesmärkide ühitamine 3. Rühmatöö 4. Pooltoodangu vähendamine 5. Kiired üleminekud 6. Protsesside Kaizen 7. 0-jälgimisega tootmine 8. Seostatud tootmine 9. Seadmete ja muu tehnika hooldamine 10. Töökoha distsipliin 11. Kvaliteedi kindlustamine 12. Tarnijate arendamine 13. Kadude kõrvaldamine 14. Töötajate innustamine parenduste tegemisele 15. Mitmekülgsed oskused ja risttreening 16. Tootmise planeerimine 17. Tõhususe kontro...

Juhtimine - Keskkool
47 allalaadimist
12
docx

Majanduse alused

...sed on lõputud, võimalused piiratud. Vajadused: · füüsiline - elukoht, toit, rõivad · psühholoogilised - kanda moodsaid rõivaid, vaadata uusi filme, osta kindlat marki auto. Vajadused ja nende rahuldamise ahel · Inimeste vajadused · ressursid, tööjõud, kapital · tootmine · tootmise tulemus: kaubad, teenused. Majandusteadus - uurimus inimestest, kes toodavad ja vahetavad, et saada kaupu ja teenuseid, mida nad ise soovivad. Kaubad - füüsilised tooted. Teenused - tooted, mida ei saa katsuda Selleks, et vaja tiita kaupu ja teenuseid on vaja ressursse · loodusre...

Majandus - Kutsekool
57 allalaadimist
16
docx

Majanduse abc

...ed ühe ühiku tootmiseks vähenevad · merkantilism ­ üks esimesi süsteemseid doktriine majandusteaduses, mis pööras peamise tähelepanu ringlusele. Merkantilistlik mõtteviis, mille kohaselt majandustegevuse peamiseks eesmärgiks on tootmine on valdav 16nda sajandi algusest kuni 18nda sajandi keskpaigani. · migratsioon ­ vt ränne · miinimumpalk ­ palga alammäär, millest vähem ei tohi ettevõtted täisajaga töötavatele töötajatele maksta · mikroökonoomika ­ rahvamajandusõpetuse teoreetiline käsitlus, mis kirjel...

Majandus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
491 allalaadimist
4
doc

Kokkuvõtvad küsimused - Juhtimise alused 2012

...imine, teaduslikud meetodid töötajate valimisel, koostöö juhtkonna ja tööliste vahel, ühed planeerivad, organiseerivad, treenivad ja teised täidavad konkreetset neile antud ülesannet. Töö normeerimine, ajaline mõõtmine, tükitööl põhinev tasustamine. Henry Ford (masstootmine). BÜROKRAATLIK ­ organisatsioon peaks toimima nagu õlitatud kellavärk: selge tööjaotus ja hierarhia; formaalsed reeglid ja protseduurid. Eestvedajaks Max Weber. Distsipliini järgimine, jäik ülesehitus. ADMINISTRATIIVNE ­ eestvedajaks Henry Fayol. Juhi peamised kohustused: planeerimine, organis...

Juhtimine -
139 allalaadimist
36
docx

Majandus

...aienedes kulutused ühe ühiku tootmiseks vähenevad  merkantilism – üks esimesi süsteemseid doktriine majandusteaduses, mis pööras peamise tähelepanu ringlusele. Merkantilistlik mõtteviis, mille kohaselt majandustegevuse peamiseks eesmärgiks on tootmine on valdav 16nda sajandi algusest kuni 18nda sajandi keskpaigani.  migratsioon – vt ränne  miinimumpalk – palga alammäär, millest vähem ei tohi ettevõtted täisajaga töötavatele töötajatele maksta  mikroökonoomika – rahvamajandusõpetuse teoreetiline käsitlus, mis...

Pangandus - Tallinna Tehnikakõrgkool
23 allalaadimist
33
docx

Ettevõtluse eksami kordamisküsimused

...a ja efektiivsema tehnoloogia areng. · Sageli on uue tehnoloogia pioneerid väikeettevõtted. · Uued tehnoloogiad soodustavad väikeettevõtteid, võimaldavad töötamist kodunt, väiksemate turusegmentide teenindamist jms. · Langenud püsivkulud ­ väiksemamahuline tootmine võib olla konkurentsivõimeline. · Tootlikkuse tõus ­ sama mahu juures vajatakse vähem töötajaid. 7. Ettevõtjaks olemise plussid ja miinused. Põhimotiivid ettevõtja või palgatöötaja karjääri eelistamiseks (2. loeng). Ettevõtjaks olemine: + eneseteostus + ise enda peremeheks ole...

Ettevõtlus ja väikeettevõtte... - Tallinna Tehnikaülikool
373 allalaadimist
66
docx

Maailmamajanduse geograafia

...¼silise ruumi asendumine virtuaalsega, just in time elektronkaubandus. Tarkade tarbijate kriitiline mass. Oluline on oskuste tase nüüd, et globaalses elus läbi lüüa. Unelmate ühiskond (rolf jensen) lugu õnnelikust kanast. Võtmeks elamuste ja emotsioonide tootmine ja tarbimine. Käivitajaks jõuks on reklaamitööstus, mis vajab kauba mllmiseks head lugu. Turismitööstus ja ruumide tarbimine. MIS ON GLOBALISEERUMINE TEGELIKULT? Erinevad liigid: majanduslik, rahanduslik, kultuuriline. Spiky Europe elanikud (kaart) 1.Märkide ja voolutse maailm. Inimesed informatsi...

Maailma majandus - Tallinna Tehnikakõrgkool
39 allalaadimist
64
docx

Majandusajaloo kontrolltöö

...ionaalset allsüsteemi, mis tegeleb loodusvarade, hüviste ja informatsiooni töötlemisega, et tagada sel teel ühiskonna liikmete kõige erinevamate vajaduste rahuldamine. Vt joonis 1. Majandusteadusega hõlmatavad valdkonnad on tavapäraselt: • kaupade ja teenuste tootmine e produtseerimine (production) ja • tarbimine e konsumptsioon (consumption), kuid ka • jaotus e distributsioon (distribution) ning • vahetamine (exchange). 4. Kirjeldage erinevaid arusaamasid rikkuse allikatest Antiik-Kreekas (näiteks Homeros, Hesiodos, Alkaios jt). Käsitletud perioo...

Majandusajalugu - Eesti Infotehnoloogia Kolledzh
11 allalaadimist
33
docx

Põllumajandusökonoomika põhikursus EKSAM

... · põllumajandusressursside ja tootmiprotsesside iseärasustega · põllumajanduse kui majandusharu üldise seisundiga Neist erisustest tulenevalt ka põllumajanduse efektiivsuse uurimise eripära. Terminite PÕLLUMAJANDUS ja MAAELU kasutus. Põllumajandus kui: · kaubatootmine ehk äritegevus · äraelamine või vaheldust pakkuv tegevus ehk sotsiaalne tegevus CAP-i (Common Agricultural Policy) mõju põllumajandusele ja maaelule CAP-i suundumused: 1950-1980 ­ rõhk tootlikkuse tõstmisel, varustamaks tarbijaid toiduainetega ning kus toetused seotud tootmismahuga Alates 1980-n...

Põllumajandusökonoomika - Eesti Maaülikool
307 allalaadimist
105
doc

Lõpueksam: 2008 õppekava alusel Majanduse alused

...statakse seitset turulõhet, mille ületamise turundus peab tagama: Ruumilõhe- tootja ja tarbija on sageli geograafiliselt eraldatud. Turundustegevus peab tagama kauba pakkumise tarbija jaoks sobilikus kohas, luues sellega ostmise kohamugavuse; Ajalõhe- kaupade tootmine ja tarbimine ei toimu üldjuhul samaaegselt, vaid teatud ajalise intervalliga. Turundustegevus peab looma tingimused kauba pidevaks olemasoluks, tagades sellega ostmise ajamugavuse; Koguselõhe- tootjale on kasulik valmistada ja müüa suurtes kogustes, tarbijad seevastu eelistava...

Majanduse alused - Tartu Ülikool
126 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun