Facebook Like
Add link

Teoloogia - sarnased materjalid

paulus, paradiis, elda, habeme, esti, imalik, masing, stilist, uskuda, vaatleme, armastab, jumalale, simust, paradiisis, iesti, teisalt, damel, imeline, loen, ajaga, poisi, lapsevanem, teadnud, tame, jumaliku, limuse, piibel, kumba, kunstnikud, tleb, zeus, rgne, hakiri, ikjal, kursus, kuhugi, aadam, neesia, ajendatud, pannud, jaanus, uurisin, idab, ldine
3
doc

Teoloogia koht tänapäeval

... Avatud Ülikool Usuõpetus I kursus Sissejuhatus süstemaatilisse teoloogiasse. 1. Teoloogia koht tänapäeva Eestis. Eestis nagu kogu Euroopas on religioon oma positsioone pidevalt loovutanud. Varem hoolitses kirik meie eest sünnist kuni surmani, praeguseks on suhe religiooniga pigem individuaalne. Kirik oli ka poliitilise korra tagatis, tänapäeval on poliitika ja r...

Üldine usundilugu - Tartu Ülikool
37 allalaadimist
12
odt

Üldine usundilugu

...ub pärast surma. Kunagi saavad kõik inimesed uue hävimatu keha ja igavese elu. Põhivoolude kujunemine ja kiriku ajaloo põhipunktid Kristlusel on palju voole ehk konfessioone. Algkatoliikliku kristliku kiriku usutunnistuse konsensusliku variandi määras Nikaia kirikukogu 325. a ja teoloogia peasuunad Chalkedoni kirikukogu 451. a. Vanadest kirikutest on veel nestoriaanid (431) ja monofüsiitlikud (kopti, etioopia, süüria ja armeenia) kirikud, kes ei tunnistanud Chalkedoni otsuseid. Hiljemalt 1054. aastaks oli kirik jagunenud kreekakatoliku (autokefaalseid kirikuid juhivad pa...

Üldine usundilugu - Tartu Ülikool
143 allalaadimist
477
pdf

Maailmataju

... usundisüsteeme. Näiteks islam või kristlus. Antud juhul näidatakse siin religiooni sellisena, mida tõlgendavad meile just maavälised tsivilisatsioonid. Religiooni tegelik olemus ja eksisteerimise põhjus inimkonna kultuuriloos ei ole tegelikult selline nagu seda annab meile tänapäeva teoloogia õpetus. Salajased uurimused paranormaalsete nähtuste ja UFO-de vallas avaldavad meile hoopis teistsuguse pildi religioonist, kui seda inimene uskuda soovib. Tegemist on üsna radikaalse ,,reaalsusega", millega tuleb inimkonnal tulevikus aset leida. Nimelt inimesed on maaväliste olenditega gen...

Karjäärinõustamine -
27 allalaadimist
990
pdf

Maailmataju ehk maailmapilt 2015

...¼steeme. Näiteks islam või kristlus. Antud juhul näidatakse siin religiooni sellisena, mida tõlgendavad meile just maavälised tsivilisatsioonid. Religiooni tegelik olemus ja eksisteerimise põhjus inimkonna kultuuriloos ei ole tegelikult selline nagu seda annab meile tänapäeva teoloogia õpetus. Salajased uurimused paranormaalsete nähtuste ja UFO-de vallas avaldavad meile hoopis teistsuguse pildi religioonist, kui seda inimene uskuda soovib. Tegemist on üsna radikaalse „reaalsusega“, millega tuleb inimkonnal tulevikus aset leida. Nimelt inimesed on maaväliste olenditega gen...

Üldpsühholoogia -
62 allalaadimist
343
pdf

Maailmataju uusversioon

... usundisüsteeme. Näiteks islam või kristlus. Antud juhul näidatakse siin religiooni sellisena, mida tõlgendavad meile just maavälised tsivilisatsioonid. Religiooni tegelik olemus ja eksisteerimise põhjus inimkonna kultuuriloos ei ole tegelikult selline nagu seda annab meile tänapäeva teoloogia õpetus. Salajased uurimused paranormaalsete nähtuste ja UFO-de vallas avaldavad meile hoopis teistsuguse pildi religioonist, kui seda inimene uskuda soovib. Tegemist on üsna radikaalse ,,reaalsusega", millega tuleb inimkonnal tulevikus aset leida. Nimelt inimesed on maaväliste olenditega gen...

Teadus - Tallinna Ülikool
13 allalaadimist
0
docx

V. Hugo Jumalaema kirik Pariisis terve raamat

...nud põlve otsas ja puhus talvel oma sõrmedele. Esimene kuulaja, keda kirikuseadluste doktor härra Miles dTsliers iga esmaspäeva hommikul nägi lõõtsutavana Chef-Saint-Oenis' kooli uste avamisel sisse tormavat, oli Claude Frollo. Nii võis noor vaimulik juba kuueteistkümneaastasena müstilises teoloogias julgesti võistelda ükskõik millise kirikuisaga, kanoonilises teoloogias aga ükskõik millise kontsiili-isaga *, skolastilises teoloogias Sorbon-ne'i doktoriga. 1 Jagada kõrvakiilusid ja rebida juukseid (lad k) Sinist ja pruuni värvi (lad. k.). 137 Teoloogia läbi võetud, asus ta kirikuseadluste...

Kirjandus - Keskkool
43 allalaadimist
88
rtf

Ajalugu 1. õppeaasta konspekt 10. kl

...eeste poegadele alghariduse saamiseks. Ametikoolid ­ põhitähelepanu kaubanduses vajalikule arvutamisele ja raamatupidamisele. Ülikoolid Vanimad ülikoolid: Arenesid välja linnakoolidest XI ­ XIII sajandil, esmalt Itaalias. Bologna ülikool 1119, põhirõhk õigusteadusel. Pariisi ülikool kui teoloogia keskus (XII sajandil). Oxfordi ülikool (XII sajandil) matemaatika ja looduseaduse keskusena. Cambridge ülikool (XIII sajandi algul) Saksamaal XIV sajandil ­ Viini ülikool (1363). Skandinaavias ­ Uppsala ülikool 1477. Ülikooli ülesehitus: Õppejõudude ja üliõpilaste ametiühendusena korraldati tsu...

Ajalugu - Keskkool
84 allalaadimist
60
rtf

10nda klassi ajaloo konspekt

...eeste poegadele alghariduse saamiseks. Ametikoolid ­ põhitähelepanu kaubanduses vajalikule arvutamisele ja raamatupidamisele. Ülikoolid Vanimad ülikoolid: Arenesid välja linnakoolidest XI ­ XIII sajandil, esmalt Itaalias. Bologna ülikool 1119, põhirõhk õigusteadusel. Pariisi ülikool kui teoloogia keskus (XII sajandil). Oxfordi ülikool (XII sajandil) matemaatika ja looduseaduse keskusena. Cambridge ülikool (XIII sajandi algul) Saksamaal XIV sajandil ­ Viini ülikool (1363). Skandinaavias ­ Uppsala ülikool 1477. Ülikooli ülesehitus: Õppejõudude ja üliõpilaste ametiühendusena korraldati tsu...

Ajalugu - Keskkool
81 allalaadimist
176
pdf

Ajalugu 1 õppeaasta konspekt

...e alghariduse saamiseks. Ametikoolid – põhitähelepanu kaubanduses vajalikule arvutamisele ja raamatupidamisele. Ülikoolid Vanimad ülikoolid: Arenesid välja linnakoolidest XI – XIII sajandil, esmalt Itaalias. Bologna ülikool 1119, põhirõhk õigusteadusel. Pariisi ülikool kui teoloogia keskus (XII sajandil). Oxfordi ülikool (XII sajandil) matemaatika ja looduseaduse keskusena. Cambridge ülikool (XIII sajandi algul) Saksamaal XIV sajandil – Viini ülikool (1363). Skandinaavias – Uppsala ülikool 1477. Ülikooli ülesehitus: Õppejõudude ja üliõpilaste ametiühendusena k...

Ajalugu -
40 allalaadimist
110
doc

Õigusfilosoofia ajalugu

...odanikud nelja klassi, iga klass saab neljandiku kohtadest (rahvakoosolekul), kuigi vaeseid on arvuliselt kõige enam. Religiooni peab Platon samuti oluliseks selliste inimeste seadusekuulekuse tagamisel, kes ei suuda mõistuse teel mõista "enesestmõistetavat", ehk asjade tõelist olemust. Teoloogia oli Platonile osa poliitikateadusest, mis õpetas vähemusele, kuidas valitseda enamust. Religioon, nagu haridus, peab alluma riigi regulatsioonidele ja ülemvõimule ning seejuures tuleb religiooni reguleerida seadustega järgmisel viisil: lubatud on ainult avalik religioon; eraviisilised religioonid v...

Õigus - Tartu Ülikool
502 allalaadimist
7
doc

Filosoofia

...umal on loodusega samastanud. G.W.Leibniz ratsionalist. Tänu püüdele traditsioonilisi kristlikke õpetusi uue aja vaimus matamaatilis-loodusteaduslikult põhjendada aitas säilitada traditsioonilist kujutlust, et ilmutustõed on kooskõlas mõistusetõdedega. Ajaloolis-kriitiline meetod. Usk ja teoloogia on erinevad asjad ­ usk on isiklik usuveendumus, teoloogia aga teaduslik distsipliin, mis võib sisaldada mitmeid erinevaid inimeste poolt formuleeritud õpetuslikke arvamusi. Saksa filosoofi mõte suurkuju.Saksa aristoteles.Oli leiutaja, diplomaat Prants,Preisi teaduste akad. esimees. ,,Puhkusest nürim...

Filosoofia - Tallinna Majanduskool
152 allalaadimist
32
doc

Keskaja filosoofia

... Rooma · Oma ajastu üks tähelepanuväärsemaid ohvitser, ema Monica oli kristlane. loodusuurijaid. · Elu ja töö · Selleks, et juristiks saada läks 16 aastasena · Teoloogia ja filosoofia vahekord Kartaagosse retoorikat õppima. · Ta eristab selgelt mõistuse abil lahendatavaid · Siin hülgas ta oma kristliku kasvatuse ja võttis küsimusi usu küsimustest. armukese, kellega tal 15 kooselu aastal o...

Filosoofia - Keskkool
46 allalaadimist
18
doc

Uku Masing

...a nägemise tõttu loobuda õpingutest astronoomia vallas ning valida alaks Tartu Ülikoolis hoopis usuteadus. Enne ülikooli algust, 1926. aasta suvel käis Hugo ka leeris, Rapla õpetaja J. Liiva juures. Eduka nelja aasta jooksul õppis Masing klassikaliste keelte (heebrea, kreeka, ladina) ja teoloogia kõrval ka psühholoogiat, antiikkirjandust ja assürioloogiat(kiilkirja kasutanud rahvaste keelt, ajalugu ja kultuuri uuriv teadus). Enim huvitus ta siiski semiidi keeltest ja Vanast Testamendist , mida tudeeris ta eriti suure hoolega Alexander von Bulmerincqi käe all, ülieduka õpilasena. 192...

Kirjandus - Keskkool
53 allalaadimist
32
doc

Maailma usundid

Levinumad maailma usundid.

20. sajandi euroopa ajalugu -
18 allalaadimist
107
doc

Saatanlik piibel

...s, mille kaudu Tõde välja pääseb, tihedalt suletud. See jääks läbimatuks ka tuhande Kuradi kõige tarmukamale püüdlusele sealt läbi murda. Kui mõistetavalt nimetab Piibel Põrgu ainuvalitsejat Valede Isaks ­ see on suurepärane näide isiksuse ümberpööramisest. Kui usutavaks iganes ei peetaks teoloogia süüdistust, et Saatan esindab valelikkust, peab kindlasti ütlema, et see oli tema, mitte Jumal, kes lõi kõik vaimsed religioonid ja kes kirjutas kõik pühad piiblid! Kui üks eksiarvamus järgneb teisele, siis aja jooksu neist kuhjunud mull lõhkeb. Neile kes juba kahtlevad oletatavates Tõdede...

Maailmavaateõpetus - Usuteaduse Instituut
25 allalaadimist
35
doc

11. klassi ajalooeksam

... tõstmine, selle eest võitles paavst Gregorius VII, taheti tugevdada paavsti vaimulikku võimu Euroopas, ilmalikku võimu Itaalias, kehtestada ülemvõim kreekakatoliku kiriku üle Aquino Thomas ­ teoloog, rakendas oma töödes Aristotelese filosoofiat; teosed "Summa Theologiae" ("Teoloogia summa") ja "Summa contra gentiles" ("Summa paganate vastu"). Summa on keskaegne teadusliku töö zanr, seal on poolt- ja vastuargumendid. Käsitleb kristliku ilmutuse ja usu ning inimmõistuse vahekorda, enne teda ei pidanud teoloogid usutõdedest inimmõistusega arusaamist võimalikuks, Thomase a...

Ajalugu - Keskkool
573 allalaadimist
59
pdf

Sissejuhatus poliitilisse filosoofiasse

...odanikud nelja klassi, iga klass saab neljandiku kohtadest (rahvakoosolekul), kuigi vaeseid on arvuliselt kõige enam. Religiooni peab Platon samuti oluliseks selliste inimeste seadusekuulekuse tagamisel, kes ei suuda mõistuse teel mõista "enesestmõistetavat", ehk asjade tõelist olemust. Teoloogia oli Platonile osa poliitikateadusest, mis õpetas vähemusele, kuidas valitseda enamust. Religioon, nagu haridus, peab alluma riigi regulatsioonidele ja ülemvõimule ning seejuures tuleb religiooni reguleerida seadustega järgmisel viisil: lubatud on ainult avalik religioon; eraviisilised religioonid v...

Õiguse filosoofia - Tartu Ülikool
23 allalaadimist
20
docx

Filosoofia p?eriood

...lised. Ei unusta esmast ülesannet - "Olen teadlik, et võlgnen Jumalale oma elu esmase ülesande - lasta tal kõigis mu meeltes ja kõnedes kõnelda." Thomase loomingu keskmes on 2 summat: "Summa contra gentiles" (paganate vastane summa) ja "Summa theologiae" (summa teoloogia). 8 Ratsionaalne ülikooli teoloogia. Enne Thomast valitses kontemplatiivne - monastiline (mediteeriv/palvetav/munklik) teoloogia. Uus ratsionaalne ülikooliteooria pole mõeldud mitte rahvale, vaid vaimuhiiglastele (üliõpilastele ja kolleegidele). Usk ja mõistus ei saa teineteisele vastu...

Filosoofia - Keskkool
29 allalaadimist
29
docx

Maailma religioonide võrdleva analüüsi kõik kordamisküsimused

...d 3. konviirohver ­ osa ohvrist eraldatakse jumalusele või surnule, osa süüakse osavõtjate poolt 4. kummuniooniohver- ühendusohver, kus ohvriaine esindab Jumalat ennast ja ohvriroa ühisel söömisel uuendatakse side Jumala ja koguduse vahel. 22. Mida mõeldakse "teoloogia" all? Usuteadus, ilmutuses sisaldavate usuliste tõdede mõistusepärane eaduslik ja süstemaatiline käsitlemine 23. Nimeta teoloogia liigid. Inimene võib jumalat tunnetada: 1. Jumala poolt loodu kaudu, mida nim. Naturaalseks teoloogiaks 2. Jumala endailmutusena ajaloos, kuid ülimalt...

Kultuur - Tallinna Tehnikaülikool
24 allalaadimist
20
docx

Maailma religioonide võrdlev analüüs kordamisküsimused

...riitused, demineeruvad riitused, ohverdamisriitused, pühitsemis- ja needmisriitused. 20. Ladina keeles on traditsiooniline ohvri toomine ,,do utdes" ­ ma annan et sa annaksid. 21. Ohvri põhiliigid on anniohver, lepitusohver, konviiriohver ja kommuuniohver. 22. Teoloogia ­ usuteadus, ilmutuses sisalduvate usuliste tõdede mõistuspärane teaduslik ja süstemaatiline käsitlemine. 23. Teloogia liigid on naturaalne teoloogia, dogmaatiline teoloogia, müstiline teoloogia ja interdistsiplinaarne teoloogia. 1 24. Max Müller (1823-1900) ­ võrdleva keeleteaduse p...

Maailma religioonide võrdlev... - Tallinna Tehnikaülikool
66 allalaadimist
87
doc

Filosoofia materjale

... ja teadvuse (vaimu, mõtlemise) suhte küsimus. Sageli ei esine f. p. nö. puhtal kujul. F.p. lahenduse alusel jaguneb filosoofia *idealismiks ja *materialismiks.Filosoofia (kr philosophia) tähendab sõnasõnalt tarkusearmastus. Bertrand Russelli sõnul on filosoofia Eikellegimaa teaduse ja teoloogia vahel. Teoloogiale sarnaselt on filosoofia spekulatiivne (vt spekulatsioon), käsitledes küsimusi, millele teadus ei saa vastata, Teadusele sarnaselt tugineb filosoofia inimmõistusele, mitte autoriteedile. Paljud küsimused, mida kunagi peeti filosoofilisteks, on tänapäevaks läinud teaduse ...

Filosoofia - Tartu Ülikool
382 allalaadimist
60
docx

Sissejuhatus ideede ajalukku

...¼üs  “Jumala riigist” (De civitate dei): Jumala ja inimeste riigi lepitus 3 kriteeriumi:  430 suri Hippo piiramise ajal vandaalide poolt Õige autoriteet (recta auctoritas). Valitseja käsk Augustinuse teoloogia I Õiglane põhjus (iusta causa). Õigusrikkumine  Senine motivatsioon (enesekaitse, riigi kuulsus) ei sobi: kristlastele Õiglane eesmärk (recta intentio). Laiemaks eesmärgiks peab olema (õiglane) mit...

Filosoofia - Tallinna Tehnikaülikool
10 allalaadimist
320
doc

Majanduspoliitika

...stluski. Samas laiendab islam oluliselt neid norme, praktiliselt kõigile elualadele. Islami elujõulisust põhjendatakse sellega, et kristlusega võrreldes on see palju lihtsam. Kristlik jumala kolmainsuse teoreetiline mudel Isa – Poeg – Püha vaim, millega kristlik teoloogia palju tegeleb, on laiadele rahvamassidele intellektuaalselt raskesti mõistetav. Väidetakse, et islam ühendab kristluse teotsentrismi judaismi seaduspärasusega. Tulemuseks on sotsiaalse korra (seaduslik?) plaan, mis asetseb kõrgemal pelgast võimust ja poliitilisest auto- riteedi...

Akadeemiline kirjutamine -
33 allalaadimist
4
doc

Apostel Pauluse elu ja tegevus

.... Hiljem lakati sõna pühak elavate kohta kasutamast ja nõnda hakati rääkima vaid surnutest ­ inimestest, kes oma elu jooksul olid olnud nii pühad, et nende paradiisi minekus polnud mingit kahtlust. Pauluse misjonitöö oli tähelepanuväärne, kuid ta andis olulise panuse ka kristliku teoloogia väljatöötamisse. Tema kirjad ei olnud vaid manitsevat sorti jutlused: need visandasid arusaama lunastuse olemusest, mille võtsid lähtealuseks hilisemad teoloogid. 3 ...

Piibliõpetus -
8 allalaadimist
33
doc

Konspekt: üldine usundilugu

...est, mis võivad perekonda rikkuda ­ telekas, raadio, muusika ­ see rikub perekonnasidemeid. Karismaatilised liikumised, nelipühilus ­ sai alguse USAs; sellele on omane keeltes palvetamine, tervendamine. Tegemist on emotsionaalse traditsiooniga, mis kujunes välja linnakeskkonnas. Eduteoloogia ­ Jumal annab ka materiaalses mõttes, kui inimesel on tugev usk ja ta õigesti palvetab. Benny Hinn on üks kristlikku tervendamistraditsiooni kuuluvatest isikutest Ameerikas. Nelipühilus levis väga kiiresti üle kogu maailma. Neid elemente võib leida ka katoliku ja õigeusu kirikutes. See on ühe...

Üldine usundilugu - Tartu Ülikool
509 allalaadimist
7
doc

Usundiloo mõisted

...t austada, kummardada ja teenida. Religiooni objektiks on üleloomulik ja kogemuseväline (transtsendentaalne) vägi. Religiooni ülesanded: 1) Nähtuste seletamine; 2) Ühiskonna kindlustamine; 3) Inimeste psühholoogiline toetamine; 4) Traditsiooni loomine ja sel moel mälu edasi kandmine. Teoloogia ­ teadus Jumalast või Jumalatest, religioossest õpetusest, dogmadest, riitustest ja teenimisest. Teoloogia uurib teadusliku mõisteaparaadi ja teaduslike meetodidega religiooni kui nähtuse ja üleloomuliku printsiibi olemust, üleloomuliku printsiibi ja inimese vahekorda , religiooni ja ühiskonn...

Üldine usundilugu - Tartu Ülikool
82 allalaadimist
37
docx

Sotsiaal ja õigusfilosoofia

...ine jumalale kohustuslik; - Õige vabadus ootas teispoolsuses ehk jumala riigis, pole võimu mis jumalast ei tuleks millele tugines keskaegne ühiskond; -ühtsusele, üks suur jumalariik; elamise eesmärk on hüveline elu; harmoonia idee, jumala armu suhtes on kõik võrdsed mille poolest erineb teoloogia mütoloogiast (antiik Zeus ja keskajal jumal, miks see pole mütoloogia); - Teoloogia erineb mütoloogiast sest see ei kuulu enam naiivsele tasandile, nn sakraalsed väed on teoloogilise tunnetuse puhul tavareaalsusest kõrgemal. Mittemõistetava üleminek mõistetavaks; läbitöötamise tase kes sõnastas...

Õiguse filosoofia - Tallinna Ülikool
20 allalaadimist
72
docx

Euroopa ideede ajalugu

...d. · Normatiivne ­ kuidas peab inimene käituma, milline on õige ühiselu korraldus. Hinnangud ­ teatav käitumine on halb, teatav hea. Millised on paremad teguviisid? Kuidas asjad peaksid maailmas olema kirjeldavate väidete tuletamine. Interdistsiplinaarsus Filosoofia, teoloogia, politoloogia, rahvusvahelised suhted, õigus- ja majandusteadus. Majandus oli moraalifilosoofia osa, politoloogia oli üks filosoofia harusid jne. Uusaja hakul hakkasid lahku kasvama. Ideedeajaloo traditsioonid Kaks põhilist meetodit: · Kanooniline ehk tekstuaalne meetod · Ajalooline ehk konte...

Euroopa ideede ajalugu -
40 allalaadimist
117
docx

Magistritöö Hea ja kurja küsimus Carl Gustav Jungi käsitluses

... lahtimõtestamist siin, praegu ning meie käsutuses olevate vahendite ulatuses. Et nii tänamatu ning vastuolulise küsimuse juurde asuda, on vaja raamistikku, milles saame orienteeruda ning millest lähtuvalt ,,maailma avastada". Humanitaarteadusliku mõtlemise jaoks, mille üheks haruks on teoloogia, ei piisa ühestainsast nägemusest, mida meile pakub kristlik dogmaatika, vaid vajalik on võrdlus. Mida ulatuslikum on ,,baas", millelt alustame, seda rohkem on lootust avastada midagi uut ja olulist. Selles mõttes on sveitsi psühhiaatri ja filosoofi, analüütilise psühholoogia rajajaks peetud Ca...

Maailma religioonide võrdlev... - Usuteaduse Instituut
22 allalaadimist
39
odt

Ajalugu muusikaajalugu ja kunstiajalugu üleminekueksam 10. Klass

...ine ja ka geograafia) ja astronoomia (õpetus taevastest sfääridest, tänapäevases mõttes midagi astroloogia ja kosmoloogia vahepealset), mida võib pidada juba teadusteks, mis käsitlevad maailma asju ja nende olemusi, st nende raames tegeldi teadusega toonases mõttes: füüsika, metafüüsika, teoloogia jms valdkondadega. Kvadriiviumi läbinule omistati keskaja ülikoolides magistrikraad (magister artium 'kunstide meister'), mis andis täie õiguse tegeleda vabade kunstide õpetamisega. Kõige vanem ülikool --- Bologna ülikool ­ 1088 ( j.t. Tänapäeva suured ülikoolid) "7 vaba kunsti" (Artes l...

10.klassi ajalugu - Keskkool
60 allalaadimist
19
docx

Üldine usundilugu

...oon on üksikinimese tunded, tegevused ja kogemused, mida inimene teostab. RELIGIOONIUURINGUD Ülikoolide juurde loodu esimesed professuurid 19.sajandi viimasel veerandil, tähtis osa oli selles Saksa teadlasel Max Mülleril. Ta uuris müüte, müüt oli kui allikas. 19.sajandi protestantlik teoloogia ­ ajalookriitlisine meetod piibliteaduses. Demütologiseerumine. (Pärast 1960.-1970.aastatest sai usundist kui iseseisev distsipliin.) Pärast 1945.aastat, mil varasemal ajal valitsenud ratsionalism hakkas oma mõju kaotama, suurenes huvi mittekristlike spiritualiteetide vastu (kuid esialgu uur...

Kultuur - Tartu Ülikool
5 allalaadimist
49
pdf

Keskaeg - kirik

...lik baas, kerjusmungad aeti aga linnadest välja. Kerjusordusel oli tsentraliseeritud ülesehitus, need jagunesid provintsidesse. Vanade ordude puhul nõuti, et munk oleks ühes kohas paigal, kerjusmunkade puhul oli ette nähtud munkade asumine ühest konvendist teise Dominiiklased arendasid teoloogiat ja kui 13. saj said alguse teoloogilised ülikoolid, siis needki kuulusid dominiiklastele. Studium generale ­ dominiiklaste koolid, mis ei jäänud ülikoolidele palju alla Dominiiklane oli nt Aquino Thomas ja paljud teised kuulsad intelligendid. Ka inkvisitsioon anti dominiiklaste ordu ülesan...

Keskaeg - Tartu Ülikool
15 allalaadimist
35
docx

Üldine usundilugu

... jumalad on tulnukad. "Iidsed tulnukad" Usunditeaduste sünd 19.saj. · Kristlus kui norm · Kristluse kategooriad · Soov mõista teisi · Max Müller (1823-1900) ­ müüdiuuringud ­ moot kui allikas. Võrdlev kirjandusteadus, võrdlev usundilugu · 19.sajandi protestantlik teoloogia: ajalookriitiline meetod piibliteadustest * Adolf von Harnack (1851-1930) religiooni on võimalik uurida teaduslikult- ajalooline jeesus , kes ta oli? · Demütologiseerimine ­ (Rudolf Bultmann 1884-1976) · 1960-1970. Usundiuuringud · Nn klassikalised religiooniteadused ...

Usundiõpetus - Tartu Tervishoiu Kõrgkool
26 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun