Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Ega pea pole prügikast! Tõsta enda õppeedukust ja õpi targalt. Telli VIP ja lae alla päris inimeste tehtu õppematerjale LOE EDASI Sulge

Kategooria teenindus - 37 õppematerjali

Majandus >> Teenindus
thumbnail
10
docx

Teenindus situatsioon analüüs

LÄÄNE-VIRU RAKENDUSKÕRGKOOL Sotsiaaltöö õppetool ST12KÕ1 KAHE TEENINDUS SITUATSIOON ANALÜÜS Analüüs Õppejõud: MÕDRIKU 2014 1. NEGATIIVNE SITUATSIOON Alustaksin kõigepealt negatiivsest teenindusituatsioonist. Selles loos olin mina kliendi rollis ühes poes, tol hetkel olin ma koos elukaaslasega. Läksime sisseostet tegem, kui kõik vajalik oli ostetud mõtlesime läbi põigata ka soojatoidu letist. Kuna tegemist oli...

Teenindus
61 allalaadimist
thumbnail
18
ppt

Bufee laua teenindamise korraldamine

Signe Pajunurm Rühm 031MT Nõuetekohaselt ja otstarbekalt korraldatud laomajanduse eesmärgiks on toorainete ratsionaalne kasutamine ning nende kvaliteedi säilitamine kuni tarbijale üleandmiseni. Märksõnadeks otstarbeka laomajanduse korraldamisel suurköögis on säästlikkus ja optimaalne varumine. Varumisprotsessi Vastuvõttu lattu Ladustamise tingimusi Ülevaadet laos olevast toorainest Toorainevarude planeerimisel ettevõttele arvestatakse: Kaubakäivet Menüüd Kaugust hulgiladudest Kohaleveoja säiltustingimusi Toiduainete realiseerimisaega Käibevahendeid Samuti on otstarbekas arvestada ka: Hinnasoodustusi Konkreetse tooraine defitsiiti tarnijate juures Kiiresti riknevaid toiduaineid tuleb varuda 12 päevaks või vastavalt nende realiseerimisajal Kuivaineid ja konserve võib varuda pikemaks ajaks Tarnijat (müüvat ettevõtet) valitakse tema kau...

Teenindus
16 allalaadimist
thumbnail
14
docx

Euroopa Liidu tervishoiupoliitika

VILJANDI ÜHENDATUD KUTSEKESKOOL Euroopa Liidu tervishoiupoliitika Referaat Viljandi 2010 Euroopa Liidu tervishoiupoliitika Asutamislepingu kohaselt peavad Euroopa Liidu meetmed olema suunatud rahvatervise parandamisele, inimeste haiguste ennetamisele ning inimeste tervist ohustavate tegurite kindlaksmääramisele. Selle tulemusena on Euroopa Liidu tasandil tekkinud tervishoiualane koostöö, mille eesmärk on ühendada tervishoidu käsitlevad poliitikavaldkonnad. EL täidab oma rolli Euroopas rahvatervise parandamisel tervishoiustrateegia vahendusel. Selle kaudu annab ta täiendava väärtuse liikmesriikide võetud meetmetele. Samas jääb liikmesriikidele vastutus tervishoiuteenuste ja ravi osutamise ning korraldamise eest. ELi tervishoiustrateegia keskendub peamiselt koostöö ja kooskõlastamise parandamisele, toetades tõenditele tugineva teabe ja teadmiste v...

Teenindus
14 allalaadimist
thumbnail
8
docx

TEENINDUSE LIIGID JA JOOKIDE SERVEERIMINE

VILJANDI ÜHENDATUD KUTSEKESKOOL KOKK TEENINDUSE LIIGID JA JOOKIDE SERVEERIMINE Referaat Sisukord: 1. Teeninduse liigid 1.1. Iseteenindus Viljandi 2010 1.2. Osaline teenindus 1.3. Täisteenindus 2. Jookide serveerimine 2.1. Iga jook maitseb ainult oma õigest klaasist hästi 2.2. Joogietikett näeb ette jookide pakkumist õigel temperatuuril, mis jällegi aitab konkreetse joogi maitsel hästi esile tulla 2.3. Klaasid 2.4. Klaaside käsitlemine 2.5. Jookide garneering 2.6. Kuumade jookide serveerimine 2.7. Külmade jookide serveerimine 2.8. Kangete alkohoolsete jookide ja likööride serveerimine 2.9...

Teenindus
63 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Tarbijate ostukäitumine

Mõjurid ja tegurid Küsitulus: Miks olete valinud einestamiseks just selle konkreetse koha? Kuidas tundsite end restorani sisenedes? Kuidas teiel sisekujundus meeldib? Kas restoran on mugav? Kuidas teiele menüü meeldis? Mida arvate menüüs pakutavatest toitudest? Kas toidu hinnad on teie arvates taskukohased? Mida arvate pakutavatest jookidest? Mida te ise telliksite? Kuidas toidud maitsesid? Kas teenindus oli hea? Kuidas hindaksite restorani? Kas külastaksite restorani uuesti? Uuringu viisin läbi suuliselt. Suuliselt küsitledes sain vastus rohkem informatsiooni ja emotsioone. Suuliselt uuringut läbi viies saab küsida kliendilt põhjalikumalt ja saab ka positiivset tagasisidet. Kliendid olid restorani ning seal pakutavate toitudega rahul. 2. Turuuuringu teostamise viisid: 1. Probleemide ja eesmärkide loomine. Siinkohal tuleb tähele panna, et probleem ei oleks...

Teenindus
31 allalaadimist
thumbnail
7
docx

Eesti teeninduse areng

Mobiilside ja internet teenusteareng Eesti teeninduses 3. Eesti Teeninduse Indeks 2008: veebiteenindus on saanud võrdseks 4. Eesti Teeninduse Indeks annab pildi ettevõtete teenindustasemest ja arengust läbi aegade 5. Eesti teeninduse areng on hea Muudatused Eesti teeninduse arengus Eesti kaubandus- ja teeninduskeskkonnas on viimase 10­15 aasta jooksul toimunud radikaalsed muutused. Sarnaselt kogu muu majandusega tegi ka Eesti kaubandus ja teenindus läbi transformatsiooni turumajanduse ja arenenud riikide ärikultuuri suunas. 2003. aastal ei mõju eestlasele enam sokeerivalt naabermaa Soome turul tehtud fotod kuldsete banaanide all lookas lettidest või ööpimeduses kiiskavatest värvilistest neoonreklaamidest. Veel viisteist aastat tagasi tundus see aga olevat ennenägematult luksuslik ja kättesaamatu vaatepilt. Nõukogude Liidu ajal (millega Eesti oli liidetud 1940­1991) ja eriti liitimpeeriumi...

Teenindus
27 allalaadimist
thumbnail
5
docx

Teeniduskeel

3 Ettepanekuid oma organisatsiooni teeninduskeele parandamiseks............................3 Kokkuvõte........................................................................................................................4 Kasutatud allikad............................................................................................................4 Sissejuhatus Käesoleva seminari teemaks on teenindus, kui organisatsiooni teeniduskultuuri kandja. Töö eesmärgiks on seletada lahti sõna ,,teeninduskeel", tuua välja olulisi aspekte miks on teeninduskeel oluline nii organisatsioonile ja ka oma töötajate seisukohast. Tuua esile hea teeninduskeele tunnused ning teenindamisel tüüpilisemad vead. Lisaks analüüsin teeninduskeelt enda organisatsioonis ja annan sellele ka omapoolse hinnangu....

Teenindus
10 allalaadimist
thumbnail
3
doc

Isikutaju-suhtlusoskus punktid

1 Isikitaju etapid: Suhtlemiskäikude e. transaktsioonide omadused · Üksteist täiendavate · Äratundmine · Ajatäited ehk small talk · Üldmuljekujunemine · Rituaalid · Sotsiaalsete tunnuste tajumine · Ristuvate transaktsioonid · Omavaheliste suhete prognoos · Varjatud transaktsioonid 1.1.2 Isikutaju mehhanismid 1.4 Suhtluhstõkked : · Stereotüpiseerimine · Kohtumõistmine : · Loogiline järeldamine · Analoogiate kasutamine - Kritiseerimine · Projektsioon - Sildistamine · Empaatial põhinev isikutaju - Diagnoosipanek...

Teenindus
23 allalaadimist
thumbnail
59
doc

Teenindussuhtlemine – kliendikesksus

Isiklik suhtlemisdistants on 0,5 1,2 m ja sellisel vahemaal toimub sõpradevaheline suhtlemine Isikutaju ehk pertseptsioon on suhtlemiskompetentsuse näitaja, mille teel toimub partneri ja tema poolt antava informatsiooni kindlaksmääramine, analüüs ja hindamine. Kaja on kuulamistehnika, kus korratakse üle rääkija viimane sõna (või sõnapaar). Kliendikeskne teenindus põhineb arusaamisel, et klientide teenindamine, nendele hüvede loomine, on teenindusettevõtte põhiülesanne Klienditeenindus (Customer service; Customer care, Customer relations) on suhtlemine kahe võrdse osapoole ­ kliendi ja teenindaja vahel. Kommunikaator on kommunikatsiooniprotsessis infoandja Kommunikatsioon on info andmise ja vastuvõtmise protsess (inimestevaheline). Seda peetakse tihti suhtlemise eesmärgiks....

Teenindus
102 allalaadimist
thumbnail
9
docx

Klienditeenindus ja rahulolu

· Töötajad peavad lisaks erialateadmistele ja ­oskustele valdama ka nn metatasandi oskusi ­ loovus , paindlikus ja kohanemisvõime. · Rahulolevaid ja lojaalseid kliente loovad mitte üksiktöötajad, vaid kõik organisatsiooni töötajad ja kogu organisatsiooni kultuur ( mis on märgistatud teeninduskultuuriga) Kvaliteetne teenindus 6. jaanuar 2013 · Esmamulje · Visioon · Teeninduskeel · Juhised · Käitumiskultuur Antud loetelu on mõeldud töötajate värbamisel. Teenindamisejuhend · Loo silmside ja naerata · Tervita iga külalist · Otsi külalisega kontakti · Paku kohest abi teenindamisel · Jälgi et su kehakeel oleks korrektne · Säilita maagilist külastuskogemust · Täna iga külalist Käitumiskultuur...

Teenindus
50 allalaadimist
thumbnail
7
doc

Teeninduskorraldus - töötajate jõustamine.

Samas räägitakse jõustamisest juba kõikjal ­ jõustatakse seadusi ja eeskirjasid, räägitakse vanemluse jõustamisest ja klientide jõustamisest sotsiaaltöös. Üpris palju võib kohata ka väljendeid meeskonnaliikmete jõustamine ja töötajate jõustamine. Jõustamise tähendus on olenevalt kontekstist tihti vägagi varieeruv, siiski on ka mingid ühised jooned, mis on sarnased olenemata olukorrast ­ usk inimeste iseseisvusesse, vastutustundesse ja hoolivusse. Käesolevas töös antakse ülevaade mõningatest aspektidest töötajate jõustamise juures organisatsioonides. Jõustamise mõiste Jõustamine, volitamine ­ inglise keeles empowerment. Termin on kasutuses eelkõige organisatsiooniteoorias ja organisatsioonide efektiivsuse tõstmisele suunatud kirjanduses. Jõustamine tähendab inimestele õiguse andmist/delegeerimist, et võtta vastutus oma tegevus...

Teenindus
22 allalaadimist
thumbnail
13
doc

Eesti teeninduskultuur

TARTU ÜLIKOOL Pärnu kolledz Turismiosakond EESTI TEENINDUSKULTUUR Referaat Juhendaja: Tiina Viin Pärnu 2013 2 SISUKORD Sissejuhatus....................................................................................................................... 4 1. Teenindus Eestis............................................................................................................5 1.1. Probleemid Eesti teeninduses................................................................................. 5 1.2. Probleemide võimalikud põhjused Eesti teeninduskultuuris..................................5 1.3. Eesti teeninduse tugevused ja nõrkused................................................................. 6 2. Teeninduse kvaliteet Eestis nüüd ja varem...

Teenindus
31 allalaadimist
thumbnail
2
odt

Teenindustrendid

Teenindustrendid Klassikaline stiil · Traditsioonid -rahvuslik, piirkondlik, riiklik jne · Rahvusvaheline etikett -ranged, raamid, käitumisnormid, riietus, protokoll -head tavad, eri rahvuste kultuur Trenditeenindus · Vabam · Tihti seotud tähtpäeva, hooaja ja moega · Arvestab kliendi soove ja vajadusi · Vabadus ei tähenda lodevust ja lohakust Trendiloojad · Teenindusjuhid, teenindajad · Ruumi inventar, mööbel · Disainerid · Dekoraatorid · Peakokad · Kliendid Teenindaja · Korrektne · Viisakas · Avatud · Reserveeritud · Enesekindel Veel tööandja ootusi teile · Keelteoskus · Kellatundmine · Täpsus · Korrektsus · Soovi õppida · Meeskonnatöö oskus ja soov Prognoosid tulevikuks · Aastaks 2020 on kõikidest töökohtadest 75% teeninduses...

Teenindus
5 allalaadimist
thumbnail
13
docx

Tarbijakaitse I KT

Tarbijakaitse ajalooline areng, üldiseloomustus ja põhimõisted Esimesed tarbojat kaitsvad üksiknormid kehtestati Euroopa varakeskaegse naturaalmajanduslikkus ühiskonnas.Kuni 20.sajandi keskpaigani reguleeriti tänapäevases mõõtes tarbijaõigussuhteid tsiviil-ja kaubandusõiguse regulatsiooni alusel. 20.sajandi alguses hakati detailsemalt sätestama nõudeid üksikute tarbijakaupadele.Rootsis kehtestati ostja huvide kaitseks järelmaksuga kauba kohustuslikud lepingutingimused 20.sajandi teisel külmnendil. Tarbijaõigus tervikuna kujutab endast eriregulatsiooni,millega kaitstakse spetsiifilist isikute rühma ­ tarbijaid. Tarbijaõigust võib vaadelda subjekti ­keskse õigusharuna,mille tähelepanu keskmes on rohkem tarvija isik kui tarbimisprotsess kui selline. Tarbijavaidluste lahendamisel ja normide tõlgendamisel on oluline roll kohtudel ja tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise organitel. Tarbija-füüsiline isik kellele pakutakse,omandab,kasut...

Teenindus
17 allalaadimist
thumbnail
12
docx

Teadliku külastajana teenindusettevõttes

Ka enne sulgemist võiks toit veel söödav ja kvaliteetne olla. Pigem oli tegu mitteteenindusliku käitumisega, kuigi klienditeenindaja käitumisest oli keeruline aru saada. Ta nagu püüdis, aga ei püüdnud ka teenindada. 06.oktoober ­ tütarlapsest teenindaja. Tema puhul võib küll konkreetselt öelda, et tal oli klientidest täiesti ükskõik, peaasi, et saaks neist kiiremas korras lahti. Selline mitteteeninduslik teenindus muudab teeninduskultuuri kliendi silmis olematuks. Õnneks ei pidanud tellitud toitu kaua ootama, kuna kliente oli vähe ja seega ei pidanud ka pikalt sellist teenindust taluma. Muidugi on neil kiire seal, kuid kliente polnudki peaaegu, 6 oleks ju võinud mõne kliendi panna tundma, et ta on isiksus, mitte indiviid kõigi teiste seas. 15.oktoober ­ klienditeenindajal oli äärmiselt kiire, kuigi rahvast ei olnud eriti. Ta küll...

Teenindus
87 allalaadimist
thumbnail
6
pptx

Teeninduse liigid toitlustuses

Teeninduse liigid toitlustuses Tiina Kallaste Majutusteenindus 2.kursus Iseteenindus Suurel laual Kliendid ise võtavad Buffet laud ­ suuretükilised, minimaalne eelkate Fursettlaud ­ tikusuupisted, sõrmedega või kahvliga söödav toit, söövad püsti. Teenindus iseteenindusliinilt ­ toidud väljastusletis. Osaline teenindus Osaliselt teenindaja poolt, osaliselt klient. Rootsi laud ­ osaline lauas teenindus. Toidud on serveerimisnõudes. Külmad toidud lauas kliendi saabudes. Täisteenindus Teenindaja serveerib kõik joogid ja söögid. Taldrikuteenindus Vaagnateenindus Teenindamine abilaualt või gueridonilt. Tänan kuulamast!...

Teenindus
7 allalaadimist
thumbnail
16
pptx

Teenindusstandardid presentatsioon 2014

Vastan hiljemalt 3 telefonihelina järel. Tervitan meie klienti alati esimesena. Alati tervitan esimesena eesti keeles ja kliendi vastuse järel valin edaspidiseks kliendile sobiva keele oma keeleoskuse piires. Lõpetan kõne viisakalt ­ tänan klienti helistamise eest ning soovin peatset nägemist. Lasen helistajal toru esimesena ära panna. Kui pole kohal kedagi keda helistaja küsib, siis palun helistajal jätta teade ning kontaktandmed ( helistaja, tema tel. nr, kuup, kellaaeg, kellele helistas, teate sisu). Teate vastuvõtmisel kordan teadet, veendumaks et kirja said õiged andmed ja sisu. Iga kõne lõpetan tänuga helistamise eest: ,,Tänan et helistasite", ,,Thank You for calling" ,, Spasibo shto posvonili" Töötelefoni kasutan vaid töökõnedeks. V...

Teenindus
19 allalaadimist
thumbnail
7
docx

Teeninduse sõnastik

HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUS M-14 Häly Rätsep TEENINDUSE SÕNASTIK Uuemõisa 2014 TEENINDUSE SÕNASTIK A Abaneerima ­ ette tellima Abijõud Abistama Abiteenindus personal ­ parem abipersonal Administraator Administrateerima ­ haldama Asendaja Aktiveerima B Baar Bankett ­ pidusöök Bistroo ­ söögikoht Bufee ­ Rootsi laud C Check-out ­ väljaregistreerimine Check-in ­ registreerimine Cappuccino ­ espresso vahustatud piimaga Catering ­ peoteenindus D Dateerima ­ kuupäevastama Degustaator ­ degusteerimisspetsialist Dekoratiiv ­ kaunistus Dekstroos ­ viinamarjasuhkur Delikatess ­ maiuspala Dessert ­ järelroog Dinee ­ lõuna või õhtusöök E Energia Esindama Ettekandja Ette kandma Espresso F Familiaarsus ­ käitumine Fariinsuhkur ­ pruun suhkur G Galett ­ küpsis Galluspähkel Garneerima ­ kaunistama Gaseer ­ gaseeritud Gastro...

Teenindus
7 allalaadimist
thumbnail
50
pptx

Puhastusteenindaja

PUHASTUSTEENINDAJA RÜHMATÖÖ PIRJE AULI KRISTI MÄNNISTE PUHASTUSTEENINDAJA · PUHASTUSTEENINDAJA ON INIMENE KES PEAB TEGEMA VAHET MÄÄRDUMISE JA SAASTUMISE PÕHJUSEID, PINNAKATTEMATERJALE NING OSKAMA KASUTADA ÖKONOOMSELT NING TERVIST JA KESKONNA SÄÄSTVALT PUHASTUSAINEID, TÖÖVAHENDEID, SEADMEID NING MASINAID. PUHASTUSTEENINDAJA KUTSEEKSAM · PUHASTUSTEENIDAJA KUTSEEKSAM KOOSNEB KAHEST OSAST : · 1. KIRJALIKTEST · 2.PROOVITÖÖ PROOVITÖÖLE PÄESEMISE EELDUS ON KIRJALIKU TESTI SOORITAMINE. · KIRJALIK TEST · TEST KOOSNEB 70 VALIKVASTUSTEGA KÜSIMUSTEST. VASTUSTE HULGAST VÕIB ÕIGEID OLLA 1 VÕI ROHKEM. TESTI SOORITAMISEKS ON AEGA KUNI 1 H. KUTSE ANDMISE KORD · IGA KUTSE KOMPETENTSUSNÕUDED ON KEHTESTATUD KUTSESTANDARDIS. KOMPETENTSUSE HINDAMISE POSITIIVSE TULEMUSENA VÄLJASTATAKSE KUTSETUNNISTUS. KUTSE TAOTLEMINE JA TÕENDAMINE, SH TAASTÕENDAMINE, ON TAOTLEJALE TA...

Teenindus
33 allalaadimist
thumbnail
36
pptx

Puhastusteeninduse infokanalid puhastusimport

PUHASTUSTEENINDUSE INFOKANALID PUHASTUSIMPORT PIRJE PUHASTUSIMPORDI ÄRIIDEED · Tegutsedes asjatundliku meeskonnana, aitame leida lahendusi nõudlikule puhastustööde teostajale, arvestades klientide arenguvajadusi. TEENUSED · klientide nõustamine · koolitus · hooldus · kaupade kohaletoimetamine TOOTED · PUHASTUSAINED : pesuained, hooldusained, põrandavahad, hügieenitooted · kiehli puhastus- ja hooldusained. puitpõranda hooldusprogramm. · kiehil puhastus- ja jooldusained. · pekal suurköögi, pesumajade ja puhastusained · dosaatorpumbad ainetele · KORISTUSTARVIKUD · põrandakuivatajad, klaasipesurid- kuivatajad, vahendivarred, teleskoopvarred, harjad, mopialused, koristuskärud · koristusrätikud, põrandapesemiseks mopid, koristuskindad, puhastuskettad, kraab...

Teenindus
12 allalaadimist


Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun