Mis veebilehti külastad? Anna Teada Sulge
Facebook Like
Küsitlus

Otsingule "tööjaotus" leiti 969 faili

tööjaotus – tööülesannete ja vastutuse jaotus (iga töötaja teeb osa) organisatsiooni sees  Administratiivne jaotus (osakonnad) on samuti tööjaotusest tulenev  Liinitöötajad (-organisatsioon) – otseselt organisatsiooni väljundiga tegelevad  Staabitöötajad (-organisatsioon) – põhitegevusest toetavate tegevustega tegelevad töötajad
2
odt

Majanduse arutlus - Tööviljakus ja tööjaotus

Kuidas tõsta tööviljakust ? Tööviljakus näitab suhet toodangu ja töökulu vahel.See sõltub nii töö organiseerimisest kui ka tehnoloogilisest tasemest. Kui ettevõtja leiab, et tal on odavam pidada ühe masina soetamise asemel kümmet töölist miinimumpalga eest, siis pole mõtet madalas tööviljakuses süüdistada kedagi peale iseenda....

Majandus - Keskkool
9 allalaadimist
1
docx

Tööjaotus ja tööviljakus

Kuidas on seotud omavahel tööviljakus ja noorte korvpallitreeningud? Noorte korvpalli trennis tehakse trenni , et saada füüsiliselt ning ka mõnesmõttes vaimselt tugevamaks. Tulevikus jõuab teha rohkem tööd ja sellega kaasneb tööviljakuse suurenemine, oma korda kasulik ühiskonnale Mismoodi mõjutab tööviljakust tööjaotus? Kui tööjaotus on tehtud õigesti ja hästi on ka tööviljakus suurem. See tuleneva...

Majandus - Keskkool
20 allalaadimist
2
doc

Tööviljakus, tööjaotus

Tööviljakus on majandustermin, mis näitab, kui palju ühe töötaja kohta tehakse käivet või kaupa ehk luuakse uut väärtust. Mida suurem on tööviljakus, seda parem on see riigi majandusele. Rohketesse ülesannetesse uppunud töölaud, vastukäivad tähtajad ning tööalaste heade tulemuste jaoks motiivi puudumine ei võimalda tööjõ...

Majandus - Keskkool
43 allalaadimist
2
doc

Tootmisviisid

Monarhia on riigivalitsemis vorm, mille puhul riigipeal on harilikult eluaegne ja pärilik võim. Abloluutse monarhia puhul kuulub monarhile nii seadusandlik, täidesaatev kui ka kohtuvõim.tema võimu ei piira miski, ainult südametunnistus.(omaan, Kamar) Konstitutsiooniline monarhia puhul on on monarhi võimu ulatus määratud põh...

Geograafia - Keskkool
75 allalaadimist
1
odt

Geograafia mõisted

Riik -organiseeritud avalik-õiguslik poliitiline ühendus ühiskonna vajaduste rahuldamiseks, mis õiguskorra loomisel ja rakendamisel on oma territooriumil sõltumatu ja rahvusvahelises suhtlemises suveräänne igast muust võimust. Monarhia ­ riigivalitsemisvorm, mille puhul riigipeal on harilikult eluaegne ja pärilik võim. Vabariik- riigivalitsemisvorm, mille puhul kõrgemad riigivõimuorganid valib rahvas...

Geograafia - Keskkool
49 allalaadimist
5
doc

Põllumajandusühiskonnast rahvusvahelise kaubanduseni

GEOGRAAFIA KT 1 Põllumajandusühiskonnast tööstusühiskonda Põllumajandus ehk agraarajastu. Umbes 60007000 aastat tagasi hakkasid inimesed paikseks jääma, põldu harima ja koduloomi pidama. Peamine tegevusala oli põllumajandus: toodeti eluks vajalikke toiduaineid. Tööjaotus oli kujunenud vaid põlluharijate...

Geograafia - Keskkool
137 allalaadimist
10
ppt

ETTEKANNE organiseerimise kohta

ORGANISEERIMINE Signe Grabbi Annemari Juhe Samuel Oja TÖ - 41 ORGANISEERIMINE ­ tegevus, mis kehtestab juhitavas valdkonnas varade kasutamise kindla korra Selle käigus täitmisele kuuluvad tööd jaotatakse üksikisikute vahel, koondatakse isikud allüksustesse ning määratakse kindlaks alluvusvahekorrad ORGANISATSIOON FUNKT...

Rahvusvahelise majanduse... - Tallinna Tehnikakõrgkool
22 allalaadimist
68
pdf

Ajaloo üldkonspekt

september 2009. a. 8:59 Tsivilisatsioon e. kõrgkultuur - organiseeritud inimrühmade tegevus Tekke eeldused: 1. Maavileljelus (9000 a tagasi) (mesopotaamia, iraak jne); künnipõllundus 2. Karjakasvatus (9000 a tagasi) 3. Paikne eluviis 4. Toidu ülejääk, seega toimub tööjaotus 5. Kihistumine 6. Pannakse alus kirjale 7. Kultuuri arenemine 8....

Ajalugu - Keskkool
17 allalaadimist
2
doc

Töö jaotus ja töö tulemuslikkus

"Tööjaotus ja töö tulemuslikkus" TÖÖJAOTUS · IGA ORGANISATSIOONI ÜLESEHITUSE ALUS - PARATAMATU ÜHISE TEGEVUSE PUHUL TÖÖJAOTUSE PÕHIIDEE · Iga tööjaotuses osaleja saab sellise ülesande, mis on jõukohane ning mille täitmiseks on tal eeldused (füüsilised & vaimsed) · Pidev tööülesannete olemasolu ja pidev tööjaotus tagavad spetsialiseerumise (kogemuste ja oskuste väljakuju...

Suhtlemisõpetus - Kutsekool
15 allalaadimist
18
ppt

Ühiskonna arenguetapid

ÜHISKONNA ARENG REET TUISK HG 2009 ININKONNA AJALOO PERIOODID ESIAEG VANA- KESK- UUS- UUSIM- AEG AEG AEG AEG 3000eK 476 1517 1918 (1492) - 3 milj. aaastat 3500a 1000a 500a 100a Mis sündmused tähistavad ajalooperioodide vahetumist? AGRAARÜHISKOND · TEGEVUSALAD ­ KORILUS, PÕLLUNDUS, KALANDUS, JAHINDUS · RESSU...

Geograafia - Keskkool
24 allalaadimist
2
docx

Rahvusvaheline firma

Rahvusvaheline tööjaotus -riikide majanduse spetsialiseerumine sellise toodangu valmistamisele, mille tootmiskulud on suhteliselt väikesed ja mida suudetakse valmistada kvaliteetsemalt kui samade kuludega teistes riikides;territoriaalse tööjaotuse kõrgeim vorm. Firma tegevuse etapid : 1)Uurimis-ja arendustegevus – Paigutatakse teadusparkidesse. Nõuab suuri kapitaliinvesteeringuid ja kvalifitseeritud tööjõudu. 2)Detailide ja sõlmede valmistamine –...

Majandus - Keskkool
3 allalaadimist
6
docx

RAHULOLUUURING VALGA BAUHOF

et töötan ettevõttes ka aasta pärast. JAHEI 4) Minu töö panus on vastavuses töötasuga. JAHEI 5) Organ...

Ainetöö -
6 allalaadimist
2
pdf

Tööstusühiskond.

  Inimeste  elujärje  paranemine  põhjustas  rahvastiku  suur  kasvu.  Tööstusettevõtted  ja  töökohad  koondusid  linnadesse  algas  seal  kiire  linnastumine.  Raudteede  kastuselevõtt  19.sajandil  võimaldas  suuremahuli  kaugvedusid  ka   sisemaal.  See   omakoda  andis  tõuke  geograafilise  tööjaotuse   kujunemisele:   piirkonnad  spetsialiseerusid   nende  kaupade  tegemisele,  milleks  neil  olid  paremad   eeldused.  Kuna  vedu  oli  kallis  kogunes  metallimaake   ja  fossiilseid  kütuseid  leiukohtade  lähedusse.  19.  saj   kiiresti  suurenenud  kaubavood   jagunesid  kolme  põhisuunda.  Kõige  aktiivsem  oli  kaubavahetus   emamaa  ja  tema  kolooniate   vahel.  Kõige  võimsamad  töös...

Geograafia - Keskkool
5 allalaadimist
10
doc

10. klassi õpiku konspekt

Põllumajandusühiskonnast tööstusühiskonda Umbes 6000 ­ 7000 aastat tagasi hakkasid inimesed paikseks jääma ning põllundusega ja karjakasvatusega tegelema. Algas põllumajandus- ehk agraarajastu. Enda ja loomade jõudu kasutades tootsid inimesed kohalikest maavaradest elatusvahendeid, millest valdav osa tarbiti elatusmajanduse ehk naturaalmajanduse tingimustest kohapeal. Peamine tegevusala ­ põllumaja...

Geograafia - Keskkool
815 allalaadimist
6
docx

Taavi Tamm, Keskhaigla- situatsioon

SITUATSIOONIÜLESANNE KESKHAIGLA 1. PROBLEEM · Tasandiks on organisatsioon ja probleem on Taavi Tammel, kes on keskhaigla haldusjuht. · Probleem haarab kogu organisatsiooni, mõju on suur kuna Rita Roos andis lahkumisavalduse, probleem on kestev. ,,olen töötanud sünnitusosakonna...

Organisatsiooniline käitumine - Tallinna Majanduskool
57 allalaadimist
4
docx

Geograafia kontrolltöö konspekt

2) Rahvusvaheline firma – firma mis tegutseb rohkem kui ühes riigis. 3) Klaster – geograafiliselt lähestikku paiknevate sarnast või lähedast toodet pakkuvate ettevõtete kooslus. 4) Logistika – majandusharu, mille eesmärk on tagada, et veosed viidaks õigel ajal õigesse kohta minimaalsete kuludega. 5) Turism – aktiivse puhkuse vorm 6) Rahvusvaheline tööjaotus – tööjaotuse kõrgeim vorm, mille puhul iga riigi majandus keskendub sellisele toodangule mille tootmiskulud on väikesed ja mida suudetakse valmistada kvaliteetsemalt kui teistes riikides. 7) Kapital – väärtus (raha) või materiaalne omand, mida kasutatakse kaupade osutamiseks. 2. Millest poolest erineb RKT SKT-st? – 3. Hiina areng majandusturul. – On toimunud suur areng, varem oli...

Geograafia - Keskkool
3 allalaadimist
1
doc

Putukad

Rohutirts on 1-2 cm pikkune, külgedelt kokku surutud, paljudest lülidest koosneva ja kitiinkestaga kaetud kehaga putukas. Lülidest moodustuvad pea, rindmik ja tagakeha. Laubale kinnitub üks paar kehast lühemaid tundlaid ja suu ümber asetsevad toitumiseks vajalikud haukamissuised. Tal on kaks suurt liitsilma ning nende vahel kolm väikest lihtsilma. Rindmik moodustub kolmest lülist, iga lüli kõhtmisel...

Bioloogia - Keskkool
107 allalaadimist
1
doc

Gooti kunst

saj.) nimetus on antud hiljem, kuskil 16-18. saj., Uusaja alguses. Gootika jaguneb Varagootikaks (12. saj II pool ­ 13. saj algus), Kõrggootikaks (13-14. saj.) ning Hilisgootikaks (15-16. saj.). Tol ajal oli feodalismi õitseaeg ning rüütlikultuuri kõrgperiood. Käsitöölised jagunesid tsunftidesse, kaubandus...

Kunstiajalugu - Keskkool
59 allalaadimist
1
doc

Kujutav kunst

Maalikunsti zanrid on figuraalkompositsioon (peamiseks aineks on inimene või inimeste rühmad; religioossed, mütoloogilised, allegoorilised, ajaloomaal, olustikumaal), portree ja aktimaal (huvi näo ja alasti inimkeha vastu), maastikumaal e. peisaaz (loomamaalijaid nimetatakse animistideks, meremaalijaid nimetatakse marinistideks) ning siseruumid ja esemed (vaikelu, natüürmort, mis hakkas levima renes...

Kunstiajalugu - Keskkool
39 allalaadimist
2
doc

Evolutsioon

Elu tekkeajaks peetakse 4-3.5 miljardit aastat tagasi. Evolutsioon tähendab kõige üldisemas mõttes mingi süsteemi pöördumatut ajaloolist arengut, tema järkjärgulist mitmekesisemaks ja keerukamaks muutumist suur pauk >elementaarosakesed->aatomid->makromolekulid->mikrokerad->prokarüoodid- >eukarüoodid->hulkrakne I Ajalooline meetod. Pale...

Bioloogia - Keskkool
217 allalaadimist


Logi sisse ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun