Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse
Ega pea pole prügikast! Tõsta enda õppeedukust ja õpi targalt. Telli VIP ja lae alla päris inimeste tehtu õppematerjale LOE EDASI Sulge

Kategooria riski- ja ohutusõpetus - 60 õppematerjali

Muu >> Riski- ja ohutusõpetus
thumbnail
4
docx

Töökeskkonna ohutuse alused

Töökeskkonna ohutuse alused 1. Korras elektriseadmed- kuna õmblusmasin töötab elektriga, peab olema kindel, et elektriseadmed on kaasaegsed ja korras. Lühised võivad tekkida väga kergesti. Sellepärast peaks ka tulekustuti olema kättesaadav ja võimalikult lähedal. 2. Tuleohutus- suitsuandurid, tulekustutid, tuletekk jm. 3. Puhas töölaud- Asjad võivad sattuda õmblusmasina vahele. 4. Väljalülitatud või hääletul mobiiltelefon- võib hajutada tähelepanu, mis on väga ohtlik. 5. Võimalikult vähe suuri ja häirivaid ehteid ja kinnitatud juuksed- võivad häirima hakata ja samuti tähelepanu hajutada. 6. Teatud aja tagant tuleks läbida tervisekontroll- Et vältida tervise tõttu juhtuvaid tööõnnetusi. 7. Kvaliteetsed, kaasaegsed, tehniliselt heas korras ja hooldatud õmblusmasinad- et tagada toodete kvaliteet. 8. Töötada võib ainult vajaliku õppe saanud isik- enda turvalisuse huvides. 9. Vahendid mis aitaksid vältida tolmu, gaasi, ...

Muu → Riski- ja ohutusõpetus
1 allalaadimist
thumbnail
6
rtf

TÖÖTAJA TÖÖTERVISHOIU- JA TÖÖOHUTUSALASE KOOLITUSE REGISTREERIMISE KAART

TÖÖTAJA TÖÖTERVISHOIU- JA TÖÖOHUTUSALASE KOOLITUSE REGISTREERIMISE KAART Ettevõtte nimetus Struktuuriüksuse nimetus Juhatuse osakond Töötaja ees- ja perekonnanimi Kutse- või ametiala Ehitaja Tööstaaz 10 aastat A. Juhendamised Juhendamise Töötajale tutvustatud juhendi või õigusakti Juhendaja ees- ja Juhendamise Juhendatava Kuup. liik nimetus perekonnanimi, amet kestus (tundi) allkiri 31.12.14 Esmajuhendamine Sissejuhatav töötervishoiu ja tööohutuse juhend Vladimir Voitsehovski 2 t. 31.12.14 Esmajuhendamine Ohutusjuhend ehitus- ja remonditöölistele Vladimir Voitsehovski 1t 31.12.14 Esmajuhendamine Ohutusjuhend müürsepale ...

Muu → Riski- ja ohutusõpetus
97 allalaadimist
thumbnail
32
pdf

Töökoha riskide hindamine ja kontroll

TÖÖKESKKONNA SISEKONTROLLI KORRALDAMINE JA RISKIANALÜÜSI LÄBIVIIMINE Ülevaade töökeskkonna sisekontrolli korraldamisest ning ohtude kindlakstegemise, riskianalüüsi läbiviimise ja tegevuskava koostamise põhimõtetest. MÕISTED OHT on võimalike vigastuste ja muude tervisekahjustuste põhjustaja. Ohu all mõistetakse kõike, mis võib tekitada kahju. RISK on võimalike vigastuste ja muude tervisekahjustuste tekkimise tõenäosus ohtlikus olukorras. See võib tähendada suuremat või väiksemat võimalust, et keegi saab ohu tõttu kannatada. SISEKONTROLL on süstemaatiline tegevus, mis on kavandatud tagamaks ettevõtte igakülgse tegevuse planeerimist, organiseerimist, korraldamist ja ülevaatamist vastavalt töökeskkonda reguleerivatele õigusaktidele. RISKIANALÜÜS on protsess, mis hõlmab piirväärtuste ja piirnormide määramist, ohtude väljaselgitamist ja riski suuruse hindamist. Riski suurust hinnatakse tagajärje raskuse ja kahju tekkimise tõenäosuse suhtes. ...

Muu → Riski- ja ohutusõpetus
43 allalaadimist
thumbnail
12
docx

Riski- ja ohtusõpetus: Riskianalüüs

Tallinna Tehnikaülikool Töökeskkonna ja -ohutuse õppetool Kodutöö nr. 1 Töökoha riskihindamine Üliõpilane: Matriklinumber: Õpperühm: Tallinn 2014 Ettevõtte ja töökoha ülevaade Töökoht: Autolukksepp Töökoht asub siseruumis, täpsemalt garaažis. Teisi töötajaid, peale fotograafi, läheduses pole. Tööline teostab auto demontaaži elektrilise käsiketaslõikuriga. Tal puuduvad aga isikukaitsevahendid- kaitseprillid ning kindad. Nii on suur oht, et säde lendab silma või kõrvetatakse ära käed. Lisaks rikub silmi sädemete vaatamine ilma kaitseprillideta. Pildilt on näha, et ta kasutab halvasti süttivast materjalist riideid, kuid käsivarsi need ei kaitse, seega on oht ikkagi sädemetega kõrvetada saada. Puuduvad ka müra summutavad kõrvaklapid. Ei sa ära unustada ka piltnikku, kes antud momendil samas ruumis viibib, sest lõikamisel...

Muu → Riski- ja ohutusõpetus
23 allalaadimist
thumbnail
8
docx

Riskianalüüsi kordamisküsimused

1. Riskianalüüsi eesmärk? Riskianalüüsi eesmärk on välja selgitada ja hinnata maakonna ning valla ja linna territooriumil esineda võivaid õnnetusi ja nende tekkimise tõenäosust, saamaks ülevaadet sellest, mis ohustab riigi julgeolekut, inimeste elu ja tervist, kahjustab oluliselt keskkonda või tekitab ulatuslikku majanduslikku kahju. 2. Riskianalüüsi tulemused on aluseks omavalitsustes – Riskianalüüsi tulemused on aluseks kriisireguleerimisplaanide koostamisel, maakonnaplaneeringute koostamisel, valla ja linna üld- ja detailplaneeringute koostamisel, ehitiste ja rajatiste projekteerimisel ning kriisireguleerimisalase koolituse planeerimisel ja korraldamisel. 3.Riskianalüüsi teostamise tasandid riskianalüüsi kohustusega objektid/valla ja linna omavalitsused,/maakond ja tema riskianalüüs,/ sisseministeerium (ja teised)/EV valitsus ja kriisikomisjon. 4. Riskianalü...

Muu → Riski- ja ohutusõpetus
23 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Riskihindamise essee

Riskihindamise essee Tänapäeval on tööandjal kohustus tagada töötajate ohutus ja tervishoid kõikides tööga seotud küsimustes. Riskihindamine on vajalik, kuna iga paari minuti järel sureb ainuüksi Euroopas keegi tööga seotud põhjustel. Igal aastal saavad sajad tuhanded inimesed tööl viga, mis on tingitud ohtlikust töökeskkonnast. Järjest rohkem võetakse haiguspuhkusi, kuna töö on tekitanud stressi, ülekoormust või muid tervisehädasid. Lisaks sellele, et inimese tervis on tähtis, on riskihindamine oluline ka rahalises mõttes, kuna õnnetused ja haigused on väga kulukad nii tööandjale kui töötajale. Riskihindamine on nii tööohutuse kui ka töötervishoiu mõttes ülimalt oluline. Olles töötanud mitmel töökohal, olen tähele pannud ka märgatavaid töökeskkonna erinevusi. Kuigi teenindusvaldkonnas töötades ei pruugi esineda väga olulisi riske, siis mõningaid võib ikkagi leida. Töötades restoranis teenindaja o...

Muu → Riski- ja ohutusõpetus
10 allalaadimist
thumbnail
4
docx

Töökeskkonna ohutus puidutöökojas

Töökeskkonna ohutus puidutöökojas Füüsikalised ohutegurid 1) müra, vibratsioon, ioniseeriv kiirgus, mitteioniseeriv kiirgus (ultraviolettkiirgus, laserkiirgus, infrapunane kiirgus) ja elektromagnetväli; 2) õhu liikumise kiirus, õhutemperatuur ja -niiskus, kõrge või madal õhurõhk; 3) masinate ja seadmete liikuvad või teravad osad, valgustuse puudused, kukkumis- ja elektrilöögioht ning muud samalaadsed tegurid. Keemilised ohutegurid Ohtlik on kemikaal, mis oma omaduste tõttu võib kahjustada tervist, keskkonda või vara. Kemikaali ohtlikkuse alammäär on kemikaali kogus, millest alates see kemikaal võib kahjustada tervist, keskkonda või vara. Asbest- Oht asbestiga kokku puutuda on kõigil ehitus-, hooldus- ja koristustöötajail. Praegu on asbesti kasutamine Euroopa Liidus praktiliselt keelatud, kuid asbesti leidub endiselt, mistõttu võidakse sellega jätkuvalt kokku puutuda. Asbestikiud kujutavad sissehingamisel ...

Muu → Riski- ja ohutusõpetus
4 allalaadimist
thumbnail
12
docx

Töökeskkonna riskianalüüs: tootmine

Töökeskkonna riskianalüüs 1. Tehniliste ohuteguritega kaasnevad ohud Oht Ohuallikas Esinemiskoht Riskitase Komistamis- ja 1) trepid, põrandate ja trepiastmete Koridoris, trepil. III kukkumisoht kõrgusvahed; Töökohas, kus puuduvad II 2) riiulitele ronimine, kui vastavad redelid, II kasutatakse toole; tootmisruumides III 3) libe põrand (tootmisruumis, koridoris jm) 4) libedad trepiastmed Äralöömisoht Mööbel, sisseseade, selle nurgad Liikumistsoonis; kui on II ja servad teravad nurgad Tuleoht Tööpingid ja lisaseadmed, Tööruumides I olmeelektroonika, valgustid E...

Muu → Riski- ja ohutusõpetus
42 allalaadimist
thumbnail
32
docx

RISKI-JA OHUTUSÕPETUS

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI TALLINNA KOLLEDŽ Kinnisvara haldamine xxx RISKI-JA OHUTUSÕPETUS Riskianalüüs Õppejõud: xxx Tallinn 2014 1. SISSEJUHATUS Käesoleva riskianalüüsi eesmärgiks on välja selgitada Äripäev AS ärikliendi konsultandi töökeskkonna ohutegurid, ohuolukorrad ja neid põhjustavad faktorid ning hinnata, milliste meetmetega on need lahendatavad. Riskianalüüsi põhjal koostatakse tegevuskava riskide vähendamiseks töökeskkonnas, hinnatakse ja analüüsitakse töökeskkonna ohutuse vastavust seadusandlusele ning ettevõtte tegevusest ja töökeskkonna spetsiifikast tulenevaid ohtusid. Peamine on avastada tervist ohustavad tegurid enne nende toime avaldumist. Teadlikult saab mõjutada ainult neid tegureid, mille olemasolust ja tekkepõhjustest oll...

Muu → Riski- ja ohutusõpetus
13 allalaadimist
thumbnail
4
pdf

Ruumide Valgustatus

RISKI- JA OHUTUSÕPETUS LABOR 5 Ruumide Valgustatus JÄRELDUS Laboratoorse töö põhjal saab väita, et loomulik valgustus jaguneb ruumis väga ebaühtlaselt, mistõttu on lisavalgus vajalik ka päevasel ajal. Valguse ebaühtlane jaotus häirib inimsilma ja võib nägemist kahjustada. Antud klassiruumis oli kõige nõrgema valgustusega piirkonnas keskmine valgustihedus normist madalam umbes 22 luksi võrra. Kuna mõõtmisel kasutati loomuliku valgust, sai selgeks, et vaja on kasutada ka tehisvalgust. KÜSIMUSED 1. Ruumi plaan ja graafik. Esise=f(x) Valgustus 6500 6000 5500 5000 ...

Muu → Riski- ja ohutusõpetus
12 allalaadimist
thumbnail
4
pdf

ANDMETE ANALÜÜS JA ARVUTUSED

RISKI- JA OHUTUSÕPETUS LABOR 3 VENTILATSIOON ANDMETE ANALÜÜS JA ARVUTUSED Keskmine õhu liikumiskiirus ̅ Keskmine õhu tootlikus ̅̅̅̅̅̅̅̅ Ventilatsiooniseadme tootlikus Suhteline keskmine erinevus ̅ tulemuste vahel: ̅ | | | | KÜSIMUSTE VASTUSED 1. *Sisekliima klass määratakse standardis ette antud soovituslike algandmete järgi. Klassid jagunevad I kuni IV. I on kõige suuremate nõudmistega hoonetele ja IV kõige väiksemate nõudmistega hoonetele. Antud hoone võiks olla klassis II. *Hoone saastekoormus määratakse selle järgi kas nad kuuluvad väga madala (eriti madala emissioonitasemega materjalid ja saasteaineid eraldavad tegevused keelatud), madala (madala emissioonitasemega materjalid ja saasteaineid eraldavad tegevused keelatud või piiratud) või piiramata saastekoormusega hoonete (lubatud saasteaineid eraldavad tegevused ja pole vali...

Muu → Riski- ja ohutusõpetus
11 allalaadimist
thumbnail
4
pdf

Töökeskkonna mikrokliima tingimuste uurimine

RISKI- JA OHUTUSÕPETUS. Labor 2. Töökeskkonna mikrokliima tingimuste uurimine ANDMETE ANALÜÜS JA ARVUTUSED Teisendused: Õhurõhk H: 1 Pa = 0,007501 mm Hg; 1 mbar = 100 Pa, seega Baromeetri näit 101600 Pa= 0,007501*101600=762,1 mm Hg ja kooli termomeetri näit 1021 mbar= 100*0,007501*1021=765,85 mm Hg. Õhu absoluutne niiskus A ( ( ( ( Suhteline niiskus R KÜSIMUSED 1. Psühromeetrite täpsus: 1) Staatiline psühromeeter A=7,75 mm Hg. Suhteline niiskus arvutuslikult ja tabelist erineb 52%-39,1%=12,9% võrra. (12,9*100%)/52=24,8% 2)Aspiratsioonipsühromeeter A=3,53 mm Hg. Suhteline niiskus arvutuslikult ja tabelist erineb 28%-17,59%=10,41% võrra. (10,41*100%)/28=37,2% 2. Vastavus tööruumide sisekliima normidega EVS-EN 15251:2007. 2.1. Temperatu...

Muu → Riski- ja ohutusõpetus
7 allalaadimist
thumbnail
6
pdf

PINDADE SOOJUSKIIRGUSE UURIMINE IP TERMOMEETRI ABIL

LABOR 7 PINDADE SOOJUSKIIRGUSE UURIMINE IP TERMOMEETRI ABIL ARVUTUSED JA VASTUSED Valguse energia leidmiseks kasutan valemit: , kus ja h – Planci konstant (h = 6,626×10-34). 1. Graafikul 1 on näha, et kokkuvõttes soojeneb punase värvikaardi pind kõige rohkem, 31 kraadi. See on vastavuses teooriaga, mis ütleb, et punases neeldub kõige rohkem energiat. Teooria kohaselt peaks sinises olema madalam temperatuur, kui rohelises. Arvatavasti mõõtmise ebatäpsuste tõttu tuli sinise värvikaardi temperatuur veidi kõrgem. Mõjutajateks olid aeg ja lambi asend värvikaardi suhtes. Värvikaardi pindade soojenemine aja jooksul 32 31 30 29 Temperatuur (◦C) 28 ...

Muu → Riski- ja ohutusõpetus
2 allalaadimist
thumbnail
6
pdf

Vibratsiooni uurimine

Labor 9 Vibratsiooni uurimine ARVUTUSED JA VASTUSED Vibratsiooni kiirus avaldub valemiga seega leian vibratsiooni sageduse valemist , kus f- vibratsiooni sagedus (Hz), v- vibrokiirendus (mm/s) ja A- Vibratsiooni amplituud (mm). Töölise vibratsiooniga kokkupuute arvutamine 1. Kui kasutatakse ainult ühte tööriista T= 5,5 h =3,5 m/s2 ( ) √ ( ) √ = 2,9 m/s2 Vastus: Päevase kokkupuute vibratsioonitase on 2,9 m/s2. 2. Kui kasutatakse mitut tööriista päeva jooksul 1) NL 4 m/s2 2,5 h jooksul 2) KL 3 m/s2 1 h jooksul 3) MV 20 m/s2 15 min=0,25 h jooksul ( ) √ Seega ( ) ( ) ( ) m/s2 ( ) √ ( ) ( ) ( ) 4,3 m/s2 Vastus: Päevane vibratsiooniga kokkupuuteaeg on 4,3 m/s2. Küsimused 1. Lähtudes kohtvibratsiooni piirväärtuse...

Muu → Riski- ja ohutusõpetus
6 allalaadimist
thumbnail
4
pdf

MAGNETVÄLJADE MÕÕTMINE KESKKONNAS

LABOR 6 MAGNETVÄLJADE MÕÕTMINE KESKKONNAS ARVUTUSED JA VASTUSED Magnetvootiheduse leidmiseks tabelis 2 kasutan valemit ⃗ √ . Magnetvootihedusele vastava magnetväljatugevuse H leian seosest 1 A/m = 4 10-7 T. Tabelis on tulemused nT-es, seega 1 nT= 1.0 × 10-9 T ja 7,3 nT =0,006 A/m. Magnetvoo tiheduse ja magnetvootiheduse resultanti suhtelise erinevuse leian valemist: ⃗⃗⃗⃗ ⃗ | ⃗ | Küsimused 1. a) Magnetvoog moodustab piirväärtusest Suurim magnetvoog 7,3 nT. Seega b) Magnetvälja tugevus moodustab piirväärtusest Suurim magnetvälja tugevus 0,006 A/m. Seega 2. Laboratoorse töö põhjal võib öelda, et magnetväli on tugevam elektriliste seadmete läheduses ja väheneb kauguse kasvades. 3. Jah, elektromagnetvälja allikaid oli näha, näiteks valgustid, seinakontaktid ja muud elektri...

Muu → Riski- ja ohutusõpetus
18 allalaadimist
thumbnail
2
pdf

Müra ekspositsioonitaseme hindamine

Labor 14 Müra ekspositsioonitaseme hindamine GRAAFIK 77,00 75,00 73,00 71,00 Müra, dB 69,00 A-filter 67,00 C-filter 65,00 63,00 61,00 1 2 3 4 Kaugus sõiduteest, m KÜSIMUSTE VASTUSED 1. Inimkõrvale kuuldavate helide sagedus on vahemikus 16…20 000 Hz. Infraheli on heli, milles rõhu muutumise sagedus on alla 16 Hz. Ultraheli on heli, milles rõhu muutumise sagedus on üle 20 000 Hz. 2. Mürasündmus on müra, mille kestus on väiksem kui 5 minutit. 3. Müramõõtjates kasutatak...

Muu → Riski- ja ohutusõpetus
6 allalaadimist
thumbnail
1
doc

Müra võrdlev skaala

Müra võrdlev skaala Helitugevus dBA 160 Kõrva trumminaha rebenemine Ülehelikiirusel lendava 150 reaktiivlennuki lööklaine Reisilennuk mõnekümne meetri 140 kõrgusel Lehtmetalli stantsimine ja 130 neetimine Puidutööpingid; äike 120 Valulävi Elektrikitarr 110 Kuulmiskahjustused Suruõhuhaamer 100 Rong, linnaliiklus tipptunnil, 90 Niagara juga Treipink 80 Keskmine tänavamüra 70 Kodumasinad 60 Pideva mõju puhul mürastress Auto 50 Keskmine linnulaul 45 Heli...

Muu → Riski- ja ohutusõpetus
3 allalaadimist
thumbnail
10
docx

Riskianalüüs

Kool Nimi ANALÜÜS Riskianalüüs Juhendaja Tartu 2015 Sissejuhatus. Töö toimub siseruumis, kondiitri väikses tsehhis. Pildil on näha, et kõik on puhas ja omal kohal. Selline peab olema töökoht, et ennetama õnnetusi ja igasuguseid riske. Nr. Ohutegur Esinemiskoht Ohustatud isikud Riskitase Jangealune, töölise 1. Ebatasesed pinnad Tööline Madal ümbrus 2. Müra Masinate kasutamine Tööline Kõrge Tööline ja 3. Käsi-tööriistad Töötaja käes kõrvalised Lubatav instrumendid Tööline ja 4. Elektriseadmed Töökoht ja...

Muu → Riski- ja ohutusõpetus
13 allalaadimist
thumbnail
12
pdf

Elektriohutuse kriteeriumid

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Riski- ja ohutusõpetus – Praktikum Elektriohutuse Kriteeriumid Üliõpilased: Rühm: Juhendaja: Tallinn TEOORIA Peamisteks elektrikahjustuse ulatust mõjutavateks teguriteks on inimkeha läbiva voolu tugevus ja iseloom, voolu toime kestus, ümbritseva tootmiskeskkonna ja inimese individuaalsed iseärasused ning inimese kokkupuutumise tingimused vooluahelaga. Elektriohutuse kriteeriumiks nimetatakse kindla ajavahemiku jooksul inimkeha läbiva voolu lubatud tugevust. Vahelduvvoolu (sagedusel 50 Hz) jaoks on elektriohutuse kriteeriumid järgmised:  Kestvalt mõjuva elektrivoolu korral – kõige väiksem inimesele füsioloogiliselt tajutav voolu tugevus (ärrituslävi) 1 mA;  20…30 s vältel mõjuva elektrivoolu ko...

Muu → Riski- ja ohutusõpetus
4 allalaadimist
thumbnail
8
pdf

Trammi müra mõõtmine

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Riski- ja ohutusõpetus – praktikum Trammi müra mõõtmine Üliõpilased: Rühm: Juhendaja: Tallinn TEOORIA Müra on ebameeldiv heli, füüsika seisukohalt atmosfäärirõhu kiired ostsillatsioonid. Tänapäeva inimene puutub müraga kokku ettevõttes, transpordivahendis, kodus. Müra tase ruumis on seotud eeskätt ruumisiseste müraallikate ja reverberatsiooniga, müra peegeldumisega, aga ka ruumi tuleva müraga väljastpoolt. Reverberatsioon toimib, kui müra ei absorbeeru ruumi seintel, sisustusel, seadmetel, kui nende pinnad on siledad. • Ergonoomika ei uuri enamasti probleeme, kui müra vähendamise vajadus on ilmselge, kui esineb norme ületav tugev müra, mille vähendamine on seotud eeskätt tehniliste probleemidega või antifoonide kasutuselevõtu...

Muu → Riski- ja ohutusõpetus
7 allalaadimist
thumbnail
8
pdf

Tootmiskeskkonna meteroloogiliste tingimuste uurimine

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Riski- ja ohutusõpetus – Praktikum Tootmiskeskkonna meteroloogiliste tingimuste uurimine Üliõpilased: Rühm: Juhendaja: TEOORIA Üheks olulisemaks keskkonnatingimuseks on mikrokliima – see on õhutemperatuur, õhuniiskus, õhu liikumine, soojuskiirgus töökohal või mujal inimese lähemas ümbruses. Nüüdisajal töötab inimene põhiliselt ruumist, kus mikrokliima on suhteliselt stabiilne. Samas tuleb tal paljudel juhtudel 10-20% tööajast olla väljaspool ruumi (tänaval, autos), kus ta puutub kokku erineva ja kiiresti muutuva mikrokliimaga. Eestis on sagedased “külmetushaigused”. Organismi märgataval jahtumisel algavad lihaste motoorsete ühikute sagedad kokkutõmbed, külmavärinad, millega kaasneb soojusenergia tootmise järsk kasv. Ohtlikud on ootam...

Muu → Riski- ja ohutusõpetus
3 allalaadimist
thumbnail
7
docx

Eesti seadusandluse uurimine

Pikaajaline üksi töötamine 2 Milliste töötajate gruppide kohta kehtivad erinõuded töötervishoiu ja -ohutuse alal? Rasedad ja rinnaga toitvad naistöötajad ning alaealised ja puudega töötajad 3 Kes on töökeskkonnavolinik ja keda ta esindab? 1 TMT 0060 Riski- ja ohutusõpetus logistikas Töötajate esindaja töökeskkonnaalastes küsimustes Töökeskkonnavolinik valitakse kuni 4 aastaks 4 Töökeskkonnavolinik valitakse üks 10 töötaja kohta 5 Kes on töökeskkonnaspetsialist? Töökeskkonna alal pädev insener või muu töökeskkonnaõpetust saanud spetsialist ettevõttes, keda tööandja on volitanud täitma töötervishoiu- ja tööohutusalaseid ülesandeid.

Muu → Riski- ja ohutusõpetus
9 allalaadimist
thumbnail
6
doc

Tööohutuse test

Ä12 KO / III (29)/ 11.01.2013 Tähtaeg 16.01.2013 1. Millise institutsiooni ülesandeks on teostada riiklikku järelevalvet töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuete täitmise üle? (1) 1. Sotsiaalministeeriumi tööelu arengu osakond 2. Tööinspektsioon 3. Terviseamet 4. Töökeskkonna Nõukoda 2. Töötervishoiu ja tööohutuse korraldamiseks peab 49 töötajaga ettevõttes olema: (1) 5. töökeskkonnaspetsialist 6. töökeskkonnanõukogu 7. töökeskkonnavolinik 8. kõik eelnimetatud 3. Kui kaua kehtivad töökeskkonnavoliniku ja töökeskkonnanõukogu liikmete volitused? (1) 9. 1 aasta 10. kuni 4 aastat 11. kuni järgmis...

Muu → Riski- ja ohutusõpetus
82 allalaadimist
thumbnail
58
docx

Riskianalüüs näidis

1 2 näidiseksSisukord 1. Töökeskkonna kirjeldus.................................................................................................................................................................. 2.Töötajate töökohtade määratlus, iseloomustus ja kirjeldamine........................................................................................................ 4. Töötajate küsitluslehtede analüüs................................................................................................................................................... 5.Töökeskkonna ohutegurite hindamine............................................................................................................................................. 1. Töökeskkonna kirjeldus............................................................................................... 3 2.Töötajate töökohtade määratlus, iseloomustus ja kirjeldamine..........................

Muu → Riski- ja ohutusõpetus
108 allalaadimist
thumbnail
34
docx

Töö tervishoid ja ohutus KT

(1) Tööandja on kohustatud: • 1) viima läbi süstemaatilist töökeskkonna sisekontrolli, mille käigus ta kavandab, korraldab ja jälgib töötervishoiu ja tööohutuse olukorda ettevõttes vastavalt käesolevale seadusele. Töökeskkonna sisekontroll on ettevõtte tegevuse lahutamatu osa, millesse on kaasatud töötajad ja mille aluseks on töökeskkonna riskianalüüsi tulemused; 2) vaatama igal aastal läbi töökeskkonna sisekontrolli korralduse ja analüüsima selle tulemusi ning vajaduse korral parandama abinõud muutunud olukorrale; 3) korraldama töökeskkonna riskianalüüsi, mille käigus selgitatakse välja töökeskkonna ohutegurid, mõõdetakse vajaduse korral nende parameetrid ning hinnatakse riske töötaja tervisele ja ohutusele, arvestades tema ealisi ja soolisi iseärasusi, sealhulgas eririske (rasedad ja rinnaga toitvad töötajad ning alaealised ja puudega töötajad) nimetatud töötajatele ning töökohtade ja töövahendite kasutamisega ja töökorraldusega seotu...

Muu → Riski- ja ohutusõpetus
86 allalaadimist
thumbnail
5
docx

Riskianalüüs moodle-test

Küsimused ja vastused

Muu → Riski- ja ohutusõpetus
8 allalaadimist
thumbnail
30
docx

TÖÖKOHA RISKIANALÜÜS

LÄÄNE-VIRU RAKENDUSKÕRGKOOL Ettevõtluse ja majandusarvestuse õppetool JA14KÕ Eneli Eiert TÖÖKOHA RISKIANALÜÜS Kirjalik töö Õppejõud: Kaie Kranich, MA Mõdriku 2014 Riskianalüüs on olemasoleva/kogutava informatsiooni süsteemne kasutamine ohtude identifitseerimiseks, riskide hindamiseks ja muude ohutusparameetrite hindamiseks. Eesmärgiks on välja selgitada töökeskkonna tingimused, töötada välja ennetusmeetodid tööõnnetuste ja tööst põhjustatud haiguste ennetamiseks ning muuta seeläbi töökeskkond töötajale ohutumaks. (Kranich, 2014) Riskihindamine aitab minimeerida võimalust, et töötajad või keskkond saavad tööga seotud tegevuste tõttu kannatada. Samuti aitab see hoida ettevõtte konkurentsivõimet ja tõhusust. Vastavalt tööohutuse ja töötervishoiu seadustele peavad kõik tööandjad hindama riski regulaarselt. (ibid., 201...

Muu → Riski- ja ohutusõpetus
133 allalaadimist
thumbnail
3
docx

Tööohutus

Tööõnnetus Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse kohaselt on tööõnnetus töötaja tervisekahjustus või surm, mis toimus tööandja antud tööülesannet täites või muul tema loal tehtaval tööl, tööaja hulka arvataval vaheajal või muul tööandja huvides tegutsemise ajal. Tööõnnetusena ei käsitata tervisekahjustust või surma, mis toimus loetletud juhtudel, kuid mis ei ole põhjuslikus seoses töötaja töö või töökeskkonnaga. Tööõnnetuse peamiseks tunnuseks on, et see juhtub töö käigus ning põhjustab füüsilist või vaimset kahju. Väljend ,,töö käigus" tähendab, et õnnetus on seotud tööga, olenemata sellest, kus see aset leiab, või tööaja vahemikku, mille kestel täidetakse tööülesandeid. Tööõnnetus hõlmab töö käigus toimunud ägedaid mürgistusjuhtumeid ja teiste ettekavatsetud vägivallategusid. Tööõnnetused pole aga tahtlikud enesevigastused, teel tööle ja töölt juhtunud õnnetused ning vigastused, mis seonduvad üksnes kannatanu haigusseisundiga juhul, k...

Muu → Riski- ja ohutusõpetus
7 allalaadimist
thumbnail
10
docx

MIKROKLIIMA PARAMEETRITE MÄÄRAMINE TÖÖRUUMI ÕHUS

Tallinna Tehnikaülikool Riski- ja ohutusõpetus LABORATOORNE TÖÖ NR 2: MIKROKLIIMA PARAMEETRITE MÄÄRAMINE TÖÖRUUMI ÕHUS Töö nr: 2 Nimi: Kuupäev: Töökeskkonna mikrokliima Kursus: 24.03.15 tingimuste uurimine TÖÖ EESMÄRGID Tutvuda: (1) ruumi mikrokliima parameetrite otsese mõõtmise metoodikaga kasutades

Muu → Riski- ja ohutusõpetus
18 allalaadimist
thumbnail
12
docx

Kodukoha Riskianalüüs

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL TÖÖKESKKONNA JA ­OHUTUSE ÕPPETOOL KODUKOHA RISKIANALÜÜS KODUNE ÜLESANNE TALLINN 2013 Sisukord Piirkonna iseloomustus 3 Riskikaart 5 Riskiobjektide üldiseloomustus 6 Dekoil OÜ 6 BLRT Transiit OÜ 6 Elme Messer Gaas AS 7 AS Tallinna Vesi Reoveepuhastusjaam 7 Paljassaare Kalatööstus AS ESVA 8 Riskianalüüs tabeli kujul 10 Riskimaatriks 11 Lisa 12 Kasutatud materjal 13 Piirkonna iseloomustus Asukoht ja üldiseloomustus Põhja-Talli...

Muu → Riski- ja ohutusõpetus
10 allalaadimist
thumbnail
18
docx

KOOLI TÖÖKESKONNA RISKIANALÜÜS

LÄÄNE-VIRU RAKENDUSKÕRGKOOL Ettevõtluse ja majandusarvestuse õppetool Ä13KÕ Marina Maiste TÖÖKOHA RISKIANALÜÜS Kodutöö Õppejõud: Kaie Kranich Mõdriku 2013 1. Sissejuhatus Käesoleva riskianalüüsi eesmärgiks on selgitada välja kooliraamatukogus võimalikud terviseohtlikud ohuolukorrad ja neid põhjustavad faktorid, hinnata kuvariga töötamisel riskitegureid ning ohuolukorra tagajärgi ja toimumise tõenäosust. Töökoha hindamisel lähtuda Vabariigi Valitsuse määrusest nr 362, 15.11.2000 Kuvariga töötamise töötervishoiu- ja tööohutuse nõuded ning Töötervishoiu ja tööohutuse seadusest ning sellest tulenevatest määrustest. Riskianalüüsi tegemiseks määratud töökohtade arv: 1; raamatukoguhoidja töökoht. Riskianalüüsi koostamisel on arvesse võetud Kontroll-loendi: Kontoritöö (Lisa 1) abil kogutud info, töökohariski tasemete...

Muu → Riski- ja ohutusõpetus
16 allalaadimist
thumbnail
6
docx

Töökeskkonna ohutegurite analüüs kontoritööd/kuvariga tööd tegevale töötajale

Töökeskkonna ohutegurite analüüs kontoritööd/kuvariga tööd tegevale töötajale Õhutemperatuur ja ­niiskus Optimaalne õhutemperatuur kontoritööd tegeval töötajal peaks olema vahemikus 18-24 kraadi ning õhuniiskus 40-60%. Selleks, et temperatuur ja niiskus vastaksid sätestatud normidele peaks töökohal olema võimalus tuulutada tube ( avatavad aknad) ning kütteseadmed, millega võimalik sisetemperatuuri reguleerida. Kõige parem lahendus võib olla oleks õhksoojuspump, mis talveks kütaks ja suvel jahutaks. Liiga kuiva õhu jaoks on võimalik kasutada õhuniisutajaid või liigniiske töökeskkonna tarvis niiskusekogujaid. Kukkumis- ja elektrilöögioht Kukkumise vältimiseks peaks olema kõik kontoritöötajal vajaminevad dokumendid, toimikud jms vahendid asuma riiulitel sellisel kõrgusel, et poleks vaja kasutada abivahendeid asjade kõrgelt kätte saamiseks. Elektrilöögiohu vältimiseks tuleks kindlasti ülevaadata pistiku...

Muu → Riski- ja ohutusõpetus
30 allalaadimist
thumbnail
38
ppt

Töötajate tervisekontrolli kord

Töötajate tervisekontrolli kord Jaan Olt Tööandja ülesanded töötaja tervisekontrolli suunamisel Tööandja selgitab välja: töökeskkonna ohutegurid, millega töötaja oma töökohal kokku puutub ja mis võivad põhjustada töötajale tööga seotud haigestumist ning nende ohutegurite mõju ja kestus töötajale tööpäeva või töönädala jooksul; andmed töökeskkonna ohutegurite parameetrite väärtuste kohta, millega töötaja oma töökohal kokku puutub töötaja viimase tervisekontrolli otsuses märgitud järgmise tervisekontrolli aja. Tööandja konsulteerib töötaja tervisekontrolli suunamisel töökeskkonnaspetsialisti ja töökeskkonnavolinikuga, võimalusel töötervishoiuarsti või töötervishoiuõega. Tööandja koostab tervisekontrolli suunatavate töötajate nimekirja vastavalt toodud vormile. Tööandja esitab tervisekontrolli tegijale järgmised dokumendid : töötajate nimekirja töökeskkonna riskiana...

Muu → Riski- ja ohutusõpetus
10 allalaadimist
thumbnail
18
docx

Töökoha riskianalüüs

Tallinna Tehnikaülikool Riski- ja ohutusõpetus Töökoha riskianalüüs Teostaja: xxxxx Kood: xxxxx Tallinn 2014 1. Ettevõtte ja töökoha ülevaade Firmast Kuressaares asuv Saare Ehituspuit OÜ on puittoodete müügiga tegelev firma. Ettevõtte kuulub ühte Reta Puit OÜ-ga ning mõlemate puhul on omanikeks Rein ja Andres Kirst. Nüüdseks on Rein Kirst tegevusest kõrvale läinud ja mõlema direktoriks on Andres. Eelkõige müüakse kohapeal saetud värsket ja kuivatatud saematerjali. Kuna viimane tuleb kohe kõrval asuvast samade omanikega firmast Reta Puit, on hinnad olematu transpordikulu tõttu soodsad. Saadaval on nii roovitused, lauad, prussid kui ka tugipostid. Sõltuvalt kauba minekust, olenevad ka saadaval olevad pikkused. Kohapeal on saetud ka servamata lauad ning tislerikuiv plank. On nii mändi, kuuske, tamme, haaba kui ka ka...

Muu → Riski- ja ohutusõpetus
75 allalaadimist
thumbnail
8
docx

Riskianalüüsi arvestus

1. Mis on riskianalüüsi eesmärk? Riskianalüüsi eesmärk on välja selgitada ja hinnata maakonna ning valla ja linna territooriumil esineda võivaid õnnetusi ja nende tekkimise tõenäosust, saamaks ülevaadet sellest, mis ohustab riigi julgeolekut, inimeste elu ja tervist, kahjustab oluliselt keskkonda või tekitab ulatuslikku majanduslikku kahju. 2. Riskianalüüsi tulemused on aluseks omavalitsuse ... otsustele, kas nad annavad suure õnnetuse ohuga ettevõttele ehitusloa ning kehteastavad vajadusel üldplaneerigu ja detailplaneerigu 3. Riskianalüüsi teostamise tasemed I Ettevõtted, mis pakuvad elutähtsaid teenuseid II Valla- ja linnaomavalitsus III Regionaalne rikianalüüs IV Siseministeerium V Eesti Vaberiigi Valitsus, Eesti Vabariigi kriisikomisjon. 4. Riskianalüüsi koostamise etapid: 1) teabe kogumine; 2) võimalike õnnetuste väljaselgitamine; 3) võimalike õnnetuste tõenäosuse väljaselgitamine; ...

Muu → Riski- ja ohutusõpetus
17 allalaadimist
thumbnail
16
docx

Riskianalüüs X ettevõttes

LÄÄNE-VIRU RAKENDUSKÕRGKOOL Ettevõtluse ja majandusarvestuse õppetool X-ettevõte riskianalüüs Õppejõud: Kaie Kranich Mõdriku SISUKORD Riskianalüüsi metoodika.................................................................................................................... ...... 2 1 Töökeskkonna ja ülesannete lühikirjeldus .............................................................................................. 3 Riskianalüüsi tulemused .........................................................................................................................

Muu → Riski- ja ohutusõpetus
279 allalaadimist
thumbnail
13
doc

Riski ja ohutusõpetus: Õnnetusjuhtumi uurimine.

MAJANDUSTEADUSKOND Ärikorralduse instituut Tööõnnetuse Uurimine TMT-3820 Üliõpilane: Oliver Saare (allkiri) Juhendaja: Sigrid Kalle (allkiri) Tallinn, 2014.a. 1. SISUKORD SISUKORD 2 ÕNNETUSJUHTUMI JA SELLELE EELNENUDASJADEOLUDE ÜLDINE KIRJELDUS 3 ÕNNETUSJUHTUMI TOIMUMISE TÕENÄOSUST SUURENDANUD TEGURID 4 ÕNNETUSE VÄLTIMINE 5 VASTUTUS 6 RAPORT 7 LISA KÜSIMUSTE VASTUSED 9 KOKKUVÕTE ...

Muu → Riski- ja ohutusõpetus
181 allalaadimist
thumbnail
2
docx

Riski ja ohtusõpetus - Raskuste Käsitsi teisaldamine

Kuupäev: Nimi: Oliver Saare 06.05.2014 Kellaaeg: Raskuste Käsitsi teisaldamine Kursus: MATB 16:00 Variant 10 Tööohutuslikkuse vajadus Antud töö vajaks riskiabinõusid. Kui töötaja seda sooviks , siis tal on õigus seda ka küsida. [§2.3 RTL 2001, 35, 468] Inimene tõstab 45-50kg ning piltidelt on näha, et ta peab nendega kõndima nii mõnegi meetri-igasugune eksimus võib tuua tervisekahjustusi. Mees on 38 aastane, mis tähendab, et ta läheneb suurema riskigataseme gruppi ja tal võib tekkida kergemini ülekoormus. [§6.6 RTL 2001, 35, 468] Ülekoormus võib põhjustada eksimusi. Riskihinde arvutus Massihinnang+ Asendi hinnang+ Tingimuste hinnang= R 10 + 2+ 0= 12 R x ajahinnang = Riskihinne 12 x 2 = 24 (Riskihinne) Riskitaseme määramine Riskihinne oli 24, see tähendab, et see kuulub riskitaseme teisse gruppi(Riskihinde vahemikku 10-25). Selle tööpuhul on m...

Muu → Riski- ja ohutusõpetus
50 allalaadimist
thumbnail
4
docx

Masinaelemendid I kodutöö nr 2.

Tallinna Tehnikaülikool Masinaelemendid I Üliõpilane: Oliver Saare 112611 Teostatud: Õpperühm: MATB33 Variant : A = 1, B = 1 Töö nr. 2 OT: KEERMESLIITMED Töö eesmärk: Arvutada liide Töövahendid: joonis, tabelid (ruukki) (poltide läbimõõt ja pingutusmoment). Ülesande andmed Konsooli materjal : teras S235 (EN 10025)Koormus F staatiline, Poltide koguarv z = 8 Konsool kinnitatakse kolonnile poltidega (avas lõtkuga) A 3 l, mm 600 , mm 7 B 1 F, kN 12 UPE, INP 180 Ruukki tabelist võetud UPE ja INP profiilide andmed UPE 180 h, mm 180 b, mm 75 INP 180 h, mm 180 Ülesande lahendus Koormusskeem- Koormusskeemi on kõik mõjuvad j...

Muu → Riski- ja ohutusõpetus
44 allalaadimist
thumbnail
0
zip

Riski ja ohutusõpetus Töö Nr 7

docstxt/14000838936297.txt

Muu → Riski- ja ohutusõpetus
5 allalaadimist
thumbnail
10
odt

Riski ja ohutusõpetus: seadusandluse uurimine

2014 Riski- ja ohutusõpetus ISESEISEVTÖÖ: SEADUSANDLUSE UURIMINE Nimi: Oliver Saare Grupiaeg:kolmapäev 16:00 Vastuste leidmiseks kasuta Riigiteatajat (www.riigiteataja.ee): nimetatud seadusi ning Tööinspektsiooni kodulehte (www.ti.ee). Töö laadida Moodle-sse vastavasse kohta pdf versioonis, kus pealkirjas sisaldub teie perekonnanimi ja käidava grupi aeg (näide: Tamm_kell12). Tähtaeg: 19. veebruar, 2014. Hindamine: OSA I: iga õige vastus 2 punkti (v.a

Muu → Riski- ja ohutusõpetus
85 allalaadimist
thumbnail
8
odt

MÜRA EKSPOSITSIOONITASEME HINDAMINE

tulemuste parandamiseks? Millega tuleks arvestada antud normidega võrdlemise juures? 5.Millal ja milliseid müra isikukaitsevahendeid peab töötajale andma? 6.Kui töökohal on müratase 88 dB(A), siis mitu tundi võib töötaja sellise ekspositsioonitaseme juures töötada? Tuua valem ja näidata arvutuskäiku. 7.Kuidas veel mõõdetakse töökeskkonnas müra? 7 Riski- ja ohutusõpetus ARVUTUSÜLESANDED Arvutuskäik ning vastus esitada lisalehel koos lisaküsimustega. 8.Laeval ahtri masinaruumis mõõdeti müra 1 minuti vältel järgmiste tulemustega: 105,1; 104,8; 104,7; 104,9; 104,6; 104,3; 104,9; 104,5 dB(A); Mõõteriista veaparand on + 0,4 dB(A); Leida A-korrigeeritud müra ekvivalenttase, kasutades valemit (2). 9.Leida päevane müraekspositsiooni tase LEX 8h [1 dB(A)] kui töötaja viibib masinaruumis

Muu → Riski- ja ohutusõpetus
194 allalaadimist
thumbnail
8
odt

TÖÖKESKKONNA MIKROKLIIMA TINGIMUSTE UURIMINE

Tallinna Tehnikaülikool Riski- ja ohutusõpetus LABORATOORNE TÖÖ NR 2: TÖÖKESKKONNA MIKROKLIIMA TINGIMUSTE UURIMINE Kuupäev: Nimi: Töökeskkonna mikrokliima Kellaaeg: tingimuste uurimine Kursus: TÖÖ EESMÄRGID Tutvuda töökeskkonna mikrokliima tingimuste hindamise põhimõtetega ja õppelaboris kasutatavate mõõteriistadega. TÖÖVAHENDID 1

Muu → Riski- ja ohutusõpetus
119 allalaadimist
thumbnail
9
pdf

Valguse neeldumine praktikum

Tallinna Tehnikaülikool Riski- ja ohutusõpetus LABORATOORNE TÖÖ NR 7: PINDADE SOOJUSKIIRGUSE HINDAMINE IP TERMOMEETRI ABIL Kuupäev: Nimi: Joonas Hallikas Pindade soojuskiirguse hindamine IP 06.05.2014 Kellaaeg: termomeetri abil Kursus: MAHB-41 10.00 TÖÖ EESMÄRGID Uurida kombineeritud infrapuna ja kontakt-termomeetri tööd, infrapuna reziimis. Tutvuda valguse neeldumisega erinevat värvi pindades. TÖÖVAHENDID

Muu → Riski- ja ohutusõpetus
22 allalaadimist
thumbnail
8
pdf

Valgustus praktikum

Tallinna Tehnikaülikool Riski- ja ohutusõpetus LABORATOORNE TÖÖ NR 5: RUUMIDE VALGUSTATUSE HINDAMINE Kuupäev: Nimi: 15.04 5a. Auditooriumi loomuliku valgustatuse Joonas Hallikas Kellaaeg: hindamine 5b. Tööruumi tehisvalgustatuse hindamine Kursus: 10.00 MAHB-41 TÖÖ EESMÄRGID Uurida luksmeetri tööpõhimõtet.

Muu → Riski- ja ohutusõpetus
186 allalaadimist
thumbnail
8
pdf

Tööõnnetuse uurimine praktikum

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Tööõnnetuse uurimine Riski- ja ohutusõpetus Koostaja: Joonas Hallikas Juhendaja: Sigrid Kalle Tallinn 2014 Sisukord Õnnetusjuhtumi kirjeldus ........................................................................................................... 3 Õnnetusjuhtumi toimumise tõenäosust suurendanud tegrid ....................................................... 3 Õnnetuse vältimine .............................................................................

Muu → Riski- ja ohutusõpetus
58 allalaadimist
thumbnail
6
pdf

Vibratsioon praktikum

Tallinna Tehnikaülikool Riski- ja ohutusõpetus LABORATOORNE TÖÖ NR 9: MEHAANILISE VIBRATSIOONI UURIMINE: KOHT - JA ÜLDVIBRATSIOONI MÕJU TÖÖTAJA TERVISELE Kuupäev: Nimi: Joonas Hallikas Mehaaniline vibratsioon: koht ­ja 19.02.2014 Kellaaeg: üldvibratsiooni mõõtmine ning hindamine Kursus: MAHB-41 10.00 TÖÖ EESMÄRGID Tutvuda vibratsiooni kahjulikkuse hindamise põhimõtetega. TÖÖVAHENDID Vibromeeter, vibratsiooni tekitavad seadmed.

Muu → Riski- ja ohutusõpetus
171 allalaadimist
thumbnail
6
pdf

Ventilatsioon praktikum

LABORATOORNE TÖÖ NR 3: ÕHU LIIKUMISKIIRUSE MÕÕTMINE JA VENTILATSIOONISEADME TOOTLIKKUSE HINDAMINE Kuupäev: Nimi: Joonas Hallikas 12.02.2014 Õhu liikumiskiiruse ja ventilatsiooniseadme Kursus: MAHB41 Kellaaeg: tootlikkuse hindamine 10.00 TÖÖ EESMÄRGID Uurida õhu liikumiskiiruse mõõtmist. Tutvuda mehaaniliste ventilatsiooniseadme tootlikkuse hindamise põhimõtetega. TÖÖVAHENDID Testo õhukiiruse mõõtja 405-V1 (Velocity stick), uuritav ventilatsiooniava, redel, mõõdulint. "Sisekeskkonna algandmed hoonete energiatõhususe projekteerimiseks ja hindamiseks, lähtudes siseõhu kvaliteedist, soojuslikust mugavusest, valgustusest ja akustikast" EVS-EN 15251:2007 TEOREETILINE OSA Ventilatsiooni põhiülesandeks on normaalsetele sanitaar-hügieenilistele tingimustele vastava õhukeskkonna loomine. Ventilatsioo...

Muu → Riski- ja ohutusõpetus
101 allalaadimist
thumbnail
9
docx

Töökoha riskianalüüs

Tallinna Tehnikaülikool Riski- ja ohutusõpetus Töökoha riskianalüüs Teostas: Rander Süld Kood: 135011 MASB-21 2014 SISSEJUHATUS JÄÄTMEKÄITLUS Jäätmekäitlus on vastavalt Jäätmeseadusele jäätmete kogumine, vedamine, taaskasutamine ja kõrvaldamine. Jäätmekäitlusega ei tohi kaasneda normatiive ületavat mõju tervisele ega keskkonnale.

Muu → Riski- ja ohutusõpetus
66 allalaadimist
thumbnail
10
docx

Tööõnnetuse uurimine: OÜ Talu

2014 Tööõnnetuse uurimine Rander Süld Sisukord Õnnetusjuhtumi üldine kirjeldus Õnnetuse tõenäosust suurendanud tegurid Õnnetuse vältimine Vastutus Võrkdiagramm Kokkuvõte Lisaküsimused Kasutatud kirjandus............................................................... ..................... Õnnetusjuhtumi üldine kirjeldus Kolmvere külas Võrumaal OÜ TALU farmis juhtus 12.09.2012 kell 09:00 tööõnnetus. Õnnetus juhtus farmitöölise Jaan Kasega. Jaan Kask lõikas Oru talu farmi koplis sööta lahti, kui teda ründas pull. Esmalt sai töötaja pullilt löögi peaga vastu selga, mille tagajärjel ta kukkus pikali. Seejärel viskas pull teda mõned korrad nudistatud sarvedega õhku. Vahepealseid sündmusi kannatanu ei mäleta. Selleks ajaks, kui ta toibus, oli ta juba jõudnud pulli eest üle aia karjakopli teele põgeneda. Õn...

Muu → Riski- ja ohutusõpetus
42 allalaadimist
thumbnail
10
docx

Pindade soojuskiirguse hindamine IP termomeetri abil

Muu → Riski- ja ohutusõpetus
30 allalaadimist
thumbnail
8
docx

Müra ekspositsioonitaseme hindamine

Muu → Riski- ja ohutusõpetus
76 allalaadimist
thumbnail
7
docx

Töökeskkonna mikrokliima tingimuste uurimine

Muu → Riski- ja ohutusõpetus
75 allalaadimist
thumbnail
10
docx

Ruumide valgustatuse hindamine

Muu → Riski- ja ohutusõpetus
78 allalaadimist
thumbnail
6
docx

Vibratsioon

Muu → Riski- ja ohutusõpetus
55 allalaadimist
thumbnail
17
rtf

Füsioloogilised ohutegurid

TALLINNA TEENINDUSKOOL Joanna-Liisa Baumann Rühm PK-14-PE Füsioloogilised ohutegurid Juhendaja: Heikki Eskosson Tallinn 2014 Joanna-Liisa Baumann Füsioloogilised ohutegurid SISUKORD 1) Sissejuhatus ............................................................................................ .... 3 2) Füsioloogilised ohutegurid ......................................................................... 4 3) Füsioloogilised ja psühholoogilised ohutegurid ..................................... 4) .... 5 4) Füsioloogilised ohutegurid ......................................................................... 6 5) Istuvas asendis ...

Muu → Riski- ja ohutusõpetus
31 allalaadimist
thumbnail
12
docx

Riskianalüüs

Tartu Kutsehariduskeskus Karjääri planeerimine ja ettevõtlus Gerili Narusing Riskianalüüs Iseseisev töö Juhendaja Merje Marjapuu Tartu 2016 SISUKORD 1.RISKIDE HINDAMINE............................................................................................ 3 2.ANALÜÜS............................................................................................................. 5 2 1. RISKIDE HINDAMINE Mitte OHUTEGURID Tihti Harva kunagi 1. Temperatuur 1 2 5 2. Tulekahju 1 2 5 3. Kukkumisoht ...

Muu → Riski- ja ohutusõpetus
20 allalaadimist
thumbnail
22
pdf

OHUTUSJUHEND

KINNITATUD SÜG Sihtasutuse juhatuse esimehe „ 17.“ märts 2010 käskkirjaga nr 1-3/15 p.1.5 OHUTUSJUHEND TOITLUSTUSJUHILE, KOKALE, KÖÖGITÖÖLISELE, SÖÖKLA MÜÜJALE 1 1. SISSEJUHATUS Käesoleva ohutusjuhendi tutvustamine (esmajuhendamine) töötajale toimub pärast töötaja tööle vormistamist ja sissejuhatava juhendamise läbiviimist tööandja määratud pädeva isiku poolt. Töötaja täiendjuhendamine korraldatakse alljärgnevatelt juhtudel: - uute töötervishoiu ja tööohutuse juhendite või õigusaktide kehtestamisel või kehtivate nõuete muutumisel; - töökorralduse muutmisel või kui tema töös on olnud kolmest kuust pikem vaheaeg; - tehnoloogia või töövahendite vahetamisel või uuendamisel; - töötaja ümberpaigutamisel teisele tööle või tema tööülesannete olulisel muutumisel; - kui töötaja rikkus tööohutusnõudeid, mis põhjustas või oleks võin...

Muu → Riski- ja ohutusõpetus
94 allalaadimist
thumbnail
4
doc

Rekreatsioonikorralduse alused

Rekreatsioonikorralduse alused MTT Tähtaeg 17. november 2014 ALICE LEESMENT Aktiivse puhkuse riskikäsitlus. Leia vastused järgmistele küsimustele: 1. Selgita aktiivse puhkuse kontseptsiooni. Nimeta kontseptsiooni punkte. 2. Milliseid punkte hõlmab säästva turismi propageerimine? 3. Mida teha säästva turismimajanduse hoidmiseks? 4. Mida peavad tegema aktiivse turismi asjalised? 5. Mis on oht? Mis on risk? 6. Selgita tajutavat ja tegelikku riski. 7. Selgita, kuidas saad aru Grant`i riskigraafikust? 8. Kuidas suurendada aktiivse tegevuse ohutust kliendi poolt vaadatuna? 9. Hooletus. Hoolitsemiskohustus. Hoolitsusstandard. 10. Mis on riskijuhtimine? 11. Kuidas kontrollida riske? 12. Nimeta riskijuhtimise 6 sammu. 13. Nimeta riski hindamise meetodid. 1. Säästev areng peab vastama hetke vajadustele, kuid ei tohi ohtu seada tulevaste generatsioonide võimalust enda vajaduste tä...

Muu → Riski- ja ohutusõpetus
5 allalaadimist
thumbnail
20
docx

KODUS KUVARIGA TÖÖTAMISE RISKIANALÜÜS

LÄÄNE-VIRU RAKENDUSKÕRGKOOL Ettevõtlus- ja majandusarvestuse õppetool VE13 Heili Vellema KODUS KUVARIGA TÖÖTAMISE RISKIANALÜÜS Õppejõud: Kaie Kranich Mõdriku 2013 SISUKORD 1TÖÖKESKKONNA ISELOOMUSTUS......................................................................3 1.1TÖÖÜLESANNETE KIRJELDUS......................................................................3 2RISKIMAATRIKS.......................................................................................................4 3OHUTEGURID............................................................................................................6 4KONTROLL- LOEND: KONTORITÖÖ....................................................................8 5KOKKUVÕTE/ LÕPPHINNANG............................................................................10 1 TÖÖKESKKON...

Muu → Riski- ja ohutusõpetus
47 allalaadimist


Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun