Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Ukraina abi Ukraina kaitse vajab abi. Tee annetus täna! Aita Ukrainat Sulge
Add link

Risk ja tasuvus 9.praks - sarnased materjalid

investeering, kasuminorm, portfell, aktsia, tasuvus, eeldatav, osus, investeerimisportfell, riskivaba, variatsioon, korrelatsioon, inflatsioon, osuse, tururisk, rtus, imalus, imalik, iksem, riskipreemia, aktsiaid, majandusharu, intressirisk, intressim, hajutamise, finantsotsuse, imaliku, rtuse, dividendid, variandi, jooksev, variatsioonikordaja
17
docx

Fundamentaalanalüüs ettevõtte tasandil

...e maksekohustustega tähtajaks rahaks muuta. Sellest tingituna ollakse sunnitud toetuma jooksvatele sissetulekutele ja välisfinantseerimisele. Antud suhtarvul on ka mõningaid ebatäpsusi. Näiteks kreditoorse võla edasilükkamine ei too tavaliselt kaasa maksevõimetuse riski kui firma töötab kasumiga ja samuti on investeering käibevaradesse ja võimalus seda investeeringut maksete maksmiseks vähendada sootuks eri asjad. Juhul kui müük püsib samal tasemel toob debitoorse võlgnevuse ja laovarude vähendamine tavaliselt kaasa kasumi , tootmise efektiivsuse ja lõpuks ka müü...

Finantsjuhtimine -
97 allalaadimist
11
docx

Finantsjuhtimise üldkursus - kordamisküsimused

1. Raamatupidamise ja finantsjuhtimise erinevus RAAMATUPIDAMINE FINANTSJUHTIMINE AJAHORISONT Minevikku vaatav Tulevikku suunatud RISKIANALÜÜS Veidi Korralik riskiarvestus FINANTS ARUANDED Rõhk koostamisel Rõhk kasutamisel otsustusprotsessis NÄITAJAD Puhaskasum Rahavoog 2. Finantsjuhi peami...

Finantsjuhtimise üldkursus -
354 allalaadimist
22
docx

Kordamisteemad õppeaines „Finantsjuhtimise üldkursus“

...nantsjuhtimine Mineviku vaatav Tulevikku suunatud Finantsaruannetel rõhk koostamisel Finantsaruannetel rõhk kasutamisel otsustusprotsessis Näitajateks puhaskasum Näitajateks rahavoog Riskianalüüs-veidi Korralik riskianalüüs 2. Finantsjuhi peamised otsustusvaldkonnad (3) 1)Kuhu investeerida? Pikaajaliste investeeringute - projektid planeerimine ja juhtimine - seadmed,masinad, hooned (Capital Budgeting) 2) Kust leida raha finantseerimiseks? -Olemasolev raha (jaotamata kasum...

Finantsjuhtimise üldkursus - Tartu Ülikool
119 allalaadimist
126
doc

Lõpueksami küsimused ja vastused(2008)

...ötu abiraha saajate kategooriasse ei kuulu. Kui vaadata pikemas perspektiivis, siis ilmselt muutuvad kunagi aktuaalseks spetsiaalsed koolitusprogrammid noortele, sest noorte seas hakkab töötus tulevikus kindlasti kasvama. On vaja mitmesuguseid tugiprogramme teiste riskirühmade (kinnipidamisasutustest vabanenute, invaliidide, pensionieelses eas inimeste jne.) töölerakendamiseks. Ka töötu abiraha vajab suurendamist, sest praeguse abiraha suurus jääb allapoole vaesuspiiri. 1.49 Inflatsioon ja selle tekkimise põhjused. Inflatsioon on oma olemuselt üks vanemaid majan...

Finantsjuhtimine ja... - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
659 allalaadimist
10
docx

Investeeringute analüüs, teooria ja arvutused

... Firma soovib iga aasta lõpus saada pidevalt ilma esialgselt rahasummat vähendamata 500 000. Diskontomäär on 10% PV= 500 000 / 0,1 = 5 000 000 FINANTSINVESTEERINGUTE TASUVUS ja analüüs Arvestada tuleb otsusega kaasnevaid riske. Otsused realiseeruvad tulevikus. 30.03.17 Investeeringu tulu/kasu koosneb reeglina kahest osast: Jooksev tulu- mingid perioodilised maksed nt intressid või dividendid Kasum kapitalilt- investeeringu turuväärtuse suurenemine (vähenemine) Turuväärtuse muutus- vahe...

Finantsjuhtimine ja... - Kutsekool
18 allalaadimist
194
pdf

KULUDE JUHTIMINE JA CONTROLLING

...kümnendite jooksul on strateegiline mõtlemine teinud läbi järgmised arenguetapid: I. FINANTSPLANEERIMINE – stabiilses ja prognoositavas keskkonnas piisav vahend. II. PIKAAJALINE PLANEERIMINE – katse keskkonna muutustes ekstrapoleerida arenguid ja hinnata riske. III. STRATEEGILINE PLANEERIMINE – muutuvas keskkonnas paindlikult muutustele reageerida. IV. STRATEEGILINE JUHTIMINE – mitte ainult planeerimine, vaid ka elluviimine ja kontroll.  Visioon ja ...

Finantsjuhtimine - Tartu Ülikool
175 allalaadimist
10
doc

ETTEVÕTTE FINANTSJUHTIMISE ÜLESANDED JA EESMÄRGID

...ktsionärid paigutavad raha ettevõttesse. · Võõrfinantseerimine ­ vahendite kaasamine laenudena. Sõltuvalt laenu tähtajast jagunevad laenud pikaajalisteks ja lühiajalisteks (kuni üks aasta) laenudeks. Erinevatel finantseerimisallikatel on erinev hind ja riskitase. Võõrfinantseerimine on odavam, kuid risk on suurem. Tuleb leida riski ja tulu optimaalne vahekord. 2. Kapitali eelarvestamine ja kapitali tõhus suunamine ning kasutamine. Kapitali eelarvestamine tähendab kaptali pikaajaliste investeeringute planeerimist ja juhtimist. Tuleb hinnata invest...

Finantsjuhtimine - Kutsekool
390 allalaadimist
37
doc

Finantsarvestus I osa

...ks: seadmete kindlustusleping kehtib 12 kuud ja maksti 60000 krooni see on aastamakse, siis iga kuu on vaja kanda kuludesse ehk kasumiaruandesse 60000 : 12 = 5000 krooni. Olulisuse printsiip. Ettevõte on kohustatud aruannetes kajastama kõiki talle teadaolevaid olulisi riske ja potentsiaalseid võimalusi. Väheolulisi objekte võib arvestada lihtsustatud viisil. Oluline on see aruandeinfo, mis võib 10 Tallinna Tehn...

Finantsarvestus - Keskkool
90 allalaadimist
74
doc

FINANTSJUHTIMINE

...ks: seadmete kindlustusleping kehtib 12 kuud ja maksti 60000 krooni see on aastamakse, siis iga kuu on vaja kanda kuludesse ehk kasumiaruandesse 60000 : 12 = 5000 krooni. Olulisuse printsiip. Ettevõte on kohustatud aruannetes kajastama kõiki talle teadaolevaid olulisi riske ja potentsiaalseid võimalusi. Väheolulisi objekte võib arvestada lihtsustatud viisil. Oluline on see aruandeinfo, mis võib 9 Tehn...

Finantsjuhtimine -
107 allalaadimist
62
doc

Majandusarvestus ja finants analüüsi praktika aruanne

... 12 Tabel 7 Materiaalne põhivara(kroonides)(4) 3.6 Rendid Kapitali- ja kasutusrendid Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina. Ettevõte kui rentnik Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas või rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtuses, juhul kui see on madalam. Rendimaksed jaotatakse finan...

Finantsjuhtimine ja... - Tallinna Majanduskool
1437 allalaadimist
22
docx

Alustava ettevõtte finantsplaneerimine

...essaare 2011 SISUKORD Ainetöö: Alustava ettevõtte finantsplaneerimine SISSEJUHATUS Rahast räägime iga päev. Raha on meie majanduslike eesmärkide saavutamise vahend. Me töötame selleks, et saada sissetulekuid, ettevõtjad riskivad, et saada kasumit, majanduslepingud sõlmitakse rahalises väljanduses. Segi boheemlased peavad vahel nentima, et raha annab neile vabaduse. (V.Zirnask, K.Liikane ,,Raha, pangad ja finantsturud" 1.osa) Erinevatel põhjustel valivad aktiivsemad meie seast raha teenimise võimaluseks oma ettevõtte...

Finantsjuhtimine ja... - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
125 allalaadimist
22
docx

Finantsjuhtimise KORDAMISKÜSIMUSED

...sväärtuse hindamiseks ning spetsiifilise kasutusega objektide ja immateriaalsete varade hindamiseks); •tuludel tuginevad meetodid – oodatavate rahavoogude diskonteerimise meetod, mille puhul hinnatakse soetatava objekti poolt tulude genereerimist ja riske (kinnisvara, väärtpaberite ja ettevõtete hindamiseks. Vt. näide lisa 1); •turuvõrdlustel tuginevad meetodid – väärtuse hindamise aluseks on analoogiliste objektidega turul tehtud tehingud (kinnisvara, masinad, seadmed ja sõidukid, võimalusel ka väärtpaberite hindam...

Finantsjuhtimine - Tallinna Ülikool
87 allalaadimist
31
docx

Panga finantsjuhtimine

...ise 5 põhivaldkonda? 2. Kes ja kuidas on huvitatud panga normaalsest kasumlikust majandustegevusest? 3. Millest juhindutakse panga kasumi planeerimisel? 4. Millised on erinevate finantsallikate riskid ja kuidas nad mõjutavad panga kasumlikkust? Finantsjuhtimise roll panga juhtimises Iga äriettevõtte kõige üldisem eesmärk juhtimises on tagada ettevõtte maksimaalne kasumlikkus, mis tähendab aktsionäride puhastulu suurenemist ning firma turuväärtuse tõstmist. Seetõttu peab iga firma...

Finantsjuhtimine -
38 allalaadimist
14
doc

Finantsjuhtimine ja investeeringute analüüsi konspekt

...ndada. Keskenduses ohtudele, peaks FJ eriti jälgima järgmisi probleeme: Olulise tähendusega äripartneri kaotus. FJ peab hindama kuidas võib mõjuda mõne ettevõtte tarnija või ostja ära langemine. Pidevalt tuleb olla kursis teiste võimalike tarnijate või ostjatega, et hajutada riske. Brändi imago kaotus. Peab hindama olukordi, kui kvaliteedi probleemid või imago küsimus võivad avaldada mõju võtmetähtsusega branditoodetele.FJ peab koos vastavate septsialistidega välja töötama effektiivsed systeemid kuidas käituda juhul, kui firmal tekivad nimetatud probleemid.Oluline on tagada brandi ...

Finantsjuhtimine ja... - Tallinna Majanduskool
193 allalaadimist
17
doc

Ettevõtte rahandus - Arhipov 2013

...vastuta. Aktsiakapital võib moodustuda rahalistest või mitterahalistest sissemaksetest ja aktsionäriks võivad olla nii juriidilised kui ka füüsilised isikud. Aktsia on väärtpaber, mis tõendab selle omaniku õigust osal ettevõtte varast ning kasumist. Aktsiad on kõige riskantsemad väärtpaberid, eelkõige lihtaktsiad ning need on tähtajatud väärtpaberid s.t ettevõttel puudub kohustus neid tagasi osta, seetõttu nimetatakse aktsiaid riskikapitaliks. Aktsiakapital on jaotatud aktsiateks vastavalt nimiväärtusele (alates 01.01.2011 on võimalikud ka nimiväärtuseta aktsiad). Aktsia...

Rahanduse alused - Keskkool
140 allalaadimist
116
ppt

Finantsplaan

...da ettevõttes ja turgudel Hinnata ettevõtte äriprojekte nende tasuvuse põhjal Hinnata raha ajaväärtust Omama ülevaadet muudest finantstöö olulistest aspektidest nagu -- eelarvestamine -- käibekapitali juhtimine -- väärtuse hindamine -- finantsriskidest Kursus lõpeb eksamiga, selle sooritanud on väärt 2 AP. Eksam on kirjalik. Andres Laar 2008 2007 MÕNED FINANTSJUHTIMISE "KULDREEGLID" SPEN...

Finantsjuhtimine ja... - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
739 allalaadimist
15
doc

Ettevõtte rahandus - konspekt

...õtab ta osa juhtimisest. Lihtaktsionäril on õigus dividendile kui majandusaasta lõpeb puhaskasumiga. Lihtaktsionäride nõuded ettevõtte likvideerimisel või pankroti korral rahuldatakse viimases järjekorras peale eelisaktsionäride nõudeid ja seetõttu on lihtaktsia kõige riskantsem väärtpaber. Aktsiaselts ei ole kohustatud neid kunagi tagasi ostma. Eelisaktsia ei anna hääleõigust. Samas annab õiguse saada dividende sõltumata majandusaasta tulemusest. Nimelised aktsiad ja esitaja aktsiad. Aktsiaid võib splittida, vähendatakse nimiväärtust, kuid aktsiakapital selleg...

Ettevõtte rahandus - Tallinna Majanduskool
282 allalaadimist
27
doc

Ettevõtte rahandus

...ne). Ettevõtte peamine ülesanne on toota kasumit ja suurendada aktsionäride puhastulu. Ettevõtte kasumi teenimine on lühiajaline eesmärk, kuna iga aasta lõpus tehakse aasataruande. Sellepärast ongi lühiajaline. Aktsionäride puhastulu on pikaajaline eesmärk. Aktsia on kõige riskantsem väärtpaber sest aktsiaselts ei pea seda tagasi ostma. Aktsiate liigid- lihtaktsiad (lihtaktsionär osaleb juhtimises- tal on hääleõigus.lihtaktsionärid saavad aind siis dividende kui majandusaasta lõpeb kasumiga.) ja eelisaktsiad (selline mis ei anna hääleõigust ja pos on see et nad garanteeri...

Rahandus ja pangandus - Tallinna Majanduskool
112 allalaadimist
74
doc

Ainekonspekt FINANTSJUHTIMINE

...ks: seadmete kindlustusleping kehtib 12 kuud ja maksti 60000 krooni see on aastamakse, siis iga kuu on vaja kanda kuludesse ehk kasumiaruandesse 60000 : 12 = 5000 krooni. Olulisuse printsiip. Ettevõte on kohustatud aruannetes kajastama kõiki talle teadaolevaid olulisi riske ja potentsiaalseid võimalusi. Väheolulisi objekte võib arvestada lihtsustatud viisil. Oluline on see aruandeinfo, mis võib 9 Tehn...

Majandus - Keskkool
55 allalaadimist
47
docx

Finantsjuhtimine ja raamatupidamisarvestus

...tulevikku Kindlad reeglid ja seadused Puuduvad formaalsed nõuded Konsolideeritud info Segmenteeritud info Varadel on bilansiväärtus Oluline on ajaväärtus ning turuväärtus Ei arvesta riske Riskianalüüs ja väärtuse loomine ,,omakapitalil ei ole kulu" Omakapital on (alternatiiv)kulu Kasum on primaarne Rahavoog on tähtis Huvitub aruandlusest, investorsuhetest ja Keskendub juhtimisotsustele, k...

Majandus -
89 allalaadimist
35
docx

Finantsianalüüs ja investeeringud 1. kontrolltöö

...ahendamiseks tuleb vahendada keskmist varude ja ostjatelt laekumata arvete konversiooniperioodi ning suurendada keskmist tarnijatele tasumata arvete laekumise perioodi. CCC=DSO ¿ + DIH -DAPO Mida pikem on ettevõtte finantseerimistsukkel, seda suurem on luhiajaline likviidsusrisk. Efektiivne oleks klientidelt raha katte saada nii kiiresti kui võimalik ja tarnijatele tasuda nii hilja kui võimalik, lahtudes kokkulepetest. Põhjus on selles, et osaliselt võib tarnijatele raha kasitleda tasuta allikana. Siiski tuleks leida kompromiss, et hilise maksmisega mitte rikkuda haid arisuhtei...

Finantsanalüüs -
40 allalaadimist
19
pdf

Strateegiline juhtimine kordamisküsimused

...rnetis) 8. Tulemuste dokumenteerimine 9. Klientide tunnustamine & motiveerimine 10. Protsessi, tööriistade & kommunikatsiooni parendamine Miks kaasata kliente arendusse? x enamus teadmisi ei ole sinu ettevõttes x lood pideva parendamise funktsiooni x kiirus, kasv, riskide maandamine, kulude vähendamine x konkurentsieelis & "turutegemine" Keda kaasata? x aktiivsed kliendid nagu sina defineerid! x töötajad, varustajad, partnerid Kuidas kaasata? x avatud innovatsioon & ärimudel x platvormid (IT) & suhtlusvõrgustikud, spetsiaalsed kohad x arenda tööriistad & kirjelda ning juhi prot...

Strateegiline juhtimine - Tallinna Tehnikaülikool
278 allalaadimist
31
pdf

Finantsjuhtimine

...strumendid Investeeringud materiaalsesse ja immateriaalsesse Konverteeritavad ja mittekonverteeritavad finantsinstrumendid põhivarasse Rahandusotsuste langetamisel on määrava tähtsusega kinnipidamine ettevõtte omanike rikkuse maksimeerimise printsiibist, arvesse võttes riski-tulu kompromissi. Otsustusprotsessi käigus on oluline leida optimaalne kapitali struktuur, mis minimeeriks kapitali hinna, aidates teha seeläbi ettevõtte väärtust suurendavaid optimaalseid investeerimisotsuseid. Rahandusteoorias on ettevõtte eesmärk viidud kõrgeimale tasemele. Ettevõtte eesmärk ...

Finantsjuhtimine ja... - Tallinna Ülikool
281 allalaadimist
11
docx

Finantsjuhtimise vastused

1) Raamatupidamise ja finantsjuhtimise erinevus Ajahorisont- Raamatupidamine ­ minevikku vaatav; Finantsjuhtimine ­ tulevikku suunatud. Riskianalüüs- Raamatupidamine - veidi; Finantsjuhtimine ­ korralik riskiarvestus. Finantsaruanded ­ Raamatupidamine ­ rõhk koostamisel; Finantsjuhtimine ­ rõhk kasutamisel otsustusprotsessis. Näitajad ­ Raamatupidamine ­ puhaskasum; Finantsjuhtimine ­ rahavoog. 2) Finantsjuhi peamised otsustusvaldko...

Finantsjuhtimine - Eesti Maaülikool
299 allalaadimist
24
docx

Rahanduse kordamisküsimuste vastused 2015

...alt kolm erinevust. Muuhulgas, mida tähendab väide „omakapitalil puudub kulu“ Raamatupidamisarvestus Finantsjuhtimine  Minevik  Suunatud tulevikku  Ei arvesta riske  Riskianalüüs  Kasum on primaarne  Rahavoog on tähtis  Bilansiline väärtus  Turuväärtus  Kindlad reeglid ja seadused  Väärtuse ...

Rahanduse alused - Tallinna Tehnikaülikool
353 allalaadimist
1072
pdf

Logistika õpik

...liendi ja ekspedeerija vahel kokku lepitud. Osu- tatavate teenuste skaala sõltub sellest, kui kaugele soovib ekspedeerija minna klientide teeninda- misel vastutuse ja riskide võtmisega. Ekspedeerijate teenindamisvõrgustik on viimase paarikümne aasta jooksul hoogsalt laienenud ja globaliseerunud. Lisaväärtuse loomisel on eriline koht riskide haldamise...

Logistika alused - Kutsekool
543 allalaadimist
16
doc

Rahanduse küsimuste vastused

...ektiivsed: Efektiivne turg on see, kus kogu olemasolev info ettevõtete kohta väljendub turuhindades · Turuosalised tegutsevad lähtudes isiklikest huvidest : alternatiivkulu, esindamisteooria, ebavõrdne informeeritus, informatsiooni asümeetria, moraalirisk, volitamiskulu · Firmad keskenduvad rahakäibele, eriti lisanduva rahakäibe efektile : rahakäive ­ raha ja ekvivalentide laekumised ja väljamaksed. Lisanduv rahakäive ­uue ja olemasoleva rahakäibe vahe. · Rahaühiku väärtus on täna suurem kui tulevikus : raha ja ajaväärtuse t...

Rahvusvaheline rahandus - Eesti Maaülikool
276 allalaadimist
161
pdf

Juhtimise alused

...t-omanik, keda võib tema sisulist tegevust silmas pidades nimetada ettevõtjaks selle sõna otseses tähenduses.9 Nimelt on ettevõtja isik, kes loob ettevõtte (koondab töö ja kapitali ettevõtte alustamiseks), organiseerib ja juhib seda taotletava eesmärgi poole ja seejuures riskib paljuga (rahaga, reputatsiooniga jne). Juhid-omanikud (kapitali ja ettevõtte omanikud) on ühelt poolt huvitatud ettevõtte säilimisest, ettevõttesse paigutatud omakapitali suurendamisest, teiselt poolt aga omanikutulust, dividendide saamisest, võimalusest vastu võtta otsuseid ja omada tunnustu...

Juhtimine -
256 allalaadimist
17
doc

Portfelliteooria

.............................................................................................................. 6 2.2 Holding Period Rate of Return (HPR) mudel............................................................. 7 3 RISK................................................................................................................................ 7 3.1 Riski mõõtmine.......................................................................................................... 8 4 KORRELATSIOON....................................................................................

Ainetöö - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
103 allalaadimist
79
doc

Majandusanalüüs

...õrdlustulemust ei mõjuta ja võib seetõttu jätta ka arvesse võtmata. Kui aga arvutatakse mõne konkreetse töö- või toodanguliigi omahinda, tuleb kindlasti lisada ka üldkulud. Teenustöö hind Teenustööde tegemisel arvestatakse masinakuludesse lisaks eelpool nimetatud kuludele riski katte %, soovitav kasum rakendatud kapitalilt (laenuintressi tuleb ka käsitleda kui kapitali kasumi osa), ja käibemaks 18%. Kulud teenustööl koos riski ja kapitaliintressiga: U1=(1+R/100) + soovitav kasum kapitalilt ­ laenuintress; kus R - riski määr, % töökuludest; kasum kapitalilt ja laenuintress sum...

Majandus - Tartu Ülikool
828 allalaadimist
74
doc

Finantsjuht. konspekt

...ks: seadmete kindlustusleping kehtib 12 kuud ja maksti 60000 krooni see on aastamakse, siis iga kuu on vaja kanda kuludesse ehk kasumiaruandesse 60000 : 12 = 5000 krooni. Olulisuse printsiip. Ettevõte on kohustatud aruannetes kajastama kõiki talle teadaolevaid olulisi riske ja potentsiaalseid võimalusi. Väheolulisi objekte võib arvestada lihtsustatud viisil. Oluline on see aruandeinfo, mis võib 9 Tehn...

Majandus - Keskkool
176 allalaadimist
3
docx

Ettevõtte rahandus

...= passiva (bilansimaht) ehk varad = võlakohustused + omakapital ehk varad = võlakohustused + ettevõtte puhasväärtus ehk varad = võlakohustused + netovara Põhiaruanded on bilanss, rahavoogude aruanne, kasumiaruanne, omakapitali muutuste aruanne. Rahandus ühendab endas raha, riskide ja aja kontseptsioone. Äriettevõtte rahandusega tegelemist nim finantsjuhtimiseks. Ärirahandus ehk äriettevõtte rahandus. Ettevõtte finantsjuhtimise eesmärk: olemasoleva omakap. turuväärtuse viimine maxini ehk selle kaudu suurendada omanike jõukust ja rikkust. Virtaneni kohaselt on olemas 4 ra...

Majandus - Eesti Maaülikool
26 allalaadimist
11
doc

Finantsjuhtimise kordamisküsimused vastustega

... asendamis- ja taastamisväärtuse hindamiseks ning spetsiifilise kasutusega objektide ja immateriaalsete varade hindamiseks); _ tuludel tuginevad meetodid ­ oodatavate rahavoogude diskonteerimise meetod, mille puhul hinnatakse soetatava objekti poolt tulude genereerimist ja riske (kinnisvara, väärtpaberite ja ettevõtete hindamiseks. Vt. näide lisa 1); _ turuvõrdlustel tuginevad meetodid ­ väärtuse hindamise aluseks on analoogiliste objektidega turul tehtud tehingud (kinnisvara, masinad, seadmed ja sõidukid, võimalusel ka väärtpaberite hindamiseks). 5. Mis on raha ajavä...

- Tallinna Ülikool
242 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun