Sa ei pea enam paroole meelde jätma! RoboForm teeb seda sinu eest ja TASUTA! Tee konto Sulge
Facebook Like
Küsitlus
Add link

Mängud kõne arendamiseks - sarnased materjalid

kaak, haned, kanad, pardid, laulab, fraase, arendamiseks, korrata
2
docx

Mängud lugemise ja kirjutamise arendamiseks

Mängud lugemise ja kirjutamise arendamiseks 6. aastastele Lugemis- ja kirjutamismäng "ELUKUTSED". Eesmärgid: 1. Lihtsamate nimetustega elukutsete kokkulugemine. 2. Lihtsamate nimetustega elukutsete ülesmärkimine suurte joonistähtedega. 3. Teadmiste kinnistamine ametitest. Iga laps mõtleb ühe elukutse ja kirjutab selle kaardikesele. Õpetaja kontrolli...

Pedagoogika - Keskkool
3 allalaadimist
80
docx

LÄBI MÄNGU VÕÕRKEELE JA KÕNE ARENDAMINE LASTEAIAS

...jääksid magama). LEMMIKLUULETUSED · Otsi lapsele humoorikaid ja sõnamängulisi luuletusi. · Loe luuletusi koos lapsega. · Loe ilmekalt, näitle kaasa ja püüa etendada lapsele luuletuste sisu. · See on väga hea võimalus lapse sõnaliste oskuste arendamiseks. JÄRJESTAMINE · Enese eest hoolitsemist (käte pesemine, riietumine, hammaste pesemine jne) on hea alustada tegevuste järjestamisega. · Laula: "Hommikul käsi pesen nii, pesen nii, uut päeva algan rõõmsalt." · Küsi lapselt, mida järgmisena teha. Kui ta ...

Alushariduse pedagoog -
55 allalaadimist
4
docx

Liikumine alusahriduses

... harjutuste osa üldkehalisel arendamisel on väga oluline;3. Painduvus-venitusharjutused – roomamine, hüpped, visked, püüdmine); liikumismängud (tugevdada tervist, arendada vastupidavust, kasutatakse lihaste ja liigeste liikumisvõime arendamiseks. Neid harjutusi viiakse läbi pärast hoo-või kiirust ja tähel...

Alusharidus -
14 allalaadimist
15
docx

TERVISE JA HEAOLU KÄSITLUS JA SELLE EDENDAMISE VÕIMALUSED LASTEAIAS

TALLINNA ÜLIKOOLI EESTI KASVATUSTEADUSTE INSTITUUT Alushariduse osakond TERVISE JA HEAOLU KÄSITLUS JA SELLE EDENDAMISE VÕIMALUSED LASTEAIAS Referaat Tallinn 2015 SISUKORD Füüsilise tervise edendamine........................................................

Alusharidus - Tallinna Ülikool
7 allalaadimist
72
docx

Kasvatusteadused

...l oli selleks oma põhjus. Ja seda ei vallandanud interneti olemasolu. Tahan lisada, et täna mängivad enamus lapsed arvutimänge, mis kõrvaltvaatajale tunduvad ohtlikud, vaimsele või suisa füüsilisele vägivallale suunavad. Ometigi märgatakse hoopis vähem nende mängude kasutegurit. Kui vanasti jooksid lapsed õuel peata ringi, peitsid end üksteise eest või loopisid üksteist mädanenud õuntega, siis tänane laste mäng arvutis tähendab põhimõtteliselt strateegilisel ja taktikalisel tasandil mõtlemist. Olgu tegu tetrise või mõne sõjastrateegilise mänguga –...

Alusharidus - Tallinna Ülikool
51 allalaadimist
7
docx

MÄNGU ARENGU TREPP

MÄNGU ARENGU TREPP Lapse Mäng lapse arengus Mänguasjad vanus Mäng toetub täielikult täiskasvanu ja lapse suhtlemisele. Täiskasvanu Kellukesed, lihtsad on praegu lapse jaoks ainus m...

Alusharidus - Tallinna Ülikool
6 allalaadimist
10
doc

Eva Lootsaar

SISUKORD SISSEJUHATUS........................................................................................................3 1. EVALOOTSARE ELUKÄIK.....................................................................................4 2.1Elulugu..............................................................................................

Alushariduse pedagoog - Tallinna Ülikool
35 allalaadimist
16
rtf

Seneca moraalikirjad Luciliusele

VIII. SENECALT LUCILIUSELE TERVITUS. Sa käsid mul vältida rahvahulka, tõmbuda endasse ja rahulduda oma teadvusega," ütled sa, "kuhu jäävad nood teie juhtmõtted, mis käsi...

Haridus - Tallinna Ülikool
52 allalaadimist
168
pdf

E-TURUNDUSE KURSUSE ÕPPEMATERJAL MAGISTRANTIDELE

...ptimeerimine ehk SEO .......................................................................... 67 4.13.1. Mis need on ja kuidas neid kasutada? ..................................................................... 67 4.14. Mängud ........................................................................................................................ 70 4.14.1. Mis need on ja kuidas neid kasutada? ..................................................................... 70 4.14.2. Näide ...............................................................................................

Turundus -
18 allalaadimist
24
doc

Kasvatus eri kultuurides

LOODUSINIMENE Algul oli kasvatus väga tagasihoidlik (mänguline) ning lapsed muutusid vara iseseisvaks. Distsipliin oli nõrk ja arenemisjärgus Muinsusühiskonnas kasvatati eeskujuga, vanemate ja laste suhted olid tunnetuslikul tasandil. Inimese kõige olulisem kasvataja oli loodus. Ta õpetas inimesele ka hirmu, ett...

Alushariduse pedagoog - Tallinna Ülikool
148 allalaadimist
8
docx

Draamatöö läbiviimise kavand

...Eelnev – järgnev nädalapäev (5-6 aastased) Kunst  Joonistamine antud jutu põhjal  Prossi meisterdamine  Maja (talu) joonistamine Liikumine ja muusika  Laulud nädalapäevadest  Tantsud, rahvatants  Liikumismängud  Ringmängud Teemad, mis haakuvad Vaeslaps ja Talutütar põhjal tehtava draamatööga: vanade eestlaste kombed, eluviis ja uskumused; vana aja riietuse erinevad liigid; vastandsõnad: all- üleval; vaene- rikas; maapealne ja maaalune elu; suhted: kavalus, teise ärakasutamine, lahkus....

Draama õpetus - Tallinna Pedagoogiline Seminar
5 allalaadimist
22
docx

Laiendatud ärimudel

...akse meeldejäävad, lõbusad lühikesed videoklipid, mida jagatakse nii sotsiaalmeedias kui ka erinevatel veebilehtedel reklaamina. Teadmisi meie toodete kohta aitavad rahva seas levitada erinevad sotsiaalmeedias korraldatavad kampaaniamängud. Levida aitavad traditsioonilised Facebook’i 5 jagamismängud, kus saab võita mõne meie toodetest. Lisaks korraldab ettevõte aeg-ajalt põnevaid interkatiivseid mänge - infot mängu kohta levitatakse sotsiaalmeedias...

Majandus -
68 allalaadimist
102
doc

Mängud

... 11 UURINGUTE ANDMETEL areneb väikelapse aju tänu tagasisidele ümbruskonnast. Aju täiustub saadud kogemuste kaudu. Pildi ja heli kombinatsioon aitab imikul seoseid luua. TEGEVUSE JÄLGIMINE · Imiku nägemise ja kuulmise arendamiseks tee erinevaid näoilmeid ja häälitsusi. · Mõned ideed: - lauldes liiguta suud rohkem kui tavaliselt, - pilguta silmi, - aja keel suust välja, - väänuta suud, - liiguta hääletult huuli, - köhata või haiguta. UURINGUTE ANDMETEL õpivad imikud tei...

Mäng - Tallinna Pedagoogiline Seminar
314 allalaadimist
15
doc

Hea Algus

...kamine) · sotsiaal-emotsionaalset arengut (vaidluste ja erimeelsuste lahendamine, tunnete väljendamine, teistest hoolimine ja lugupidamine, koostöö) · kognitiivset arengut (probleemide lahendamine, sorteerimise ja loogilise mõtlemise arendamiseks, arvamuste avaldamine) 7 3. LAPSEKESKNE ÕPETAMINE 3.1 Põhimõtted Laste füüsiline ja emotsionaalne heaolu ning arenguvõimalused sõltuvad nende peredest. · Füüsilise heaolu tagavad toit, peavari, riided ja tervise eest hoolitse...

Alushariduse pedagoog - Tallinna Ülikool
121 allalaadimist
78
doc

Õpiraskuste psühholoogia

...kti vahekorra muutus. Mida see tähendab? Üldiselt tähendab seda, et mida väiksem laps, seda rohkem on tema tegevus seotud tema emotsioonidega. Lapsed teevad asju, mis tekitavad koheselt emotsioone, mis tekitavad häid emotsioone. Lapsepõlves on neid asju palju, nt mängud. Mida vanemaks lapsed saavad, seda enam nende käitumine hakkab alluma mõistusele. Lapsed on nõus tegema asju, mis nii väga toredaid emotsioone ei tekita, aga neid on vaja teha. See kehtib nende olukordadega, kus pingutama peab. Ei ole väga tore, aga laps saab aru mõistusega ehk intellekti...

Eripedagoogika - Tartu Ülikool
55 allalaadimist
69
doc

Matemaatika õpe erivajadustega lastele

...pse väljendusoskust ja kõnet. Matemaatikas on ülesandeks sisse tuua kogu matemaatiline sõnavara. Selle teadmist kohe ei nõuta. Matemaatikast ei saa ümber nurga rääkida ja on vaja kasutada matemaatilisi mõisteid, et asjadest rääkida. Laste arendamiseks ja matemaatika sidumiseks teiste ainetega on hea kasutada tekstülesandeid. Ülesanded peaks olema seotud laste igapäeva eluga. 8. Matemaatika lihtsustatud õppe ainekava sisu ja struktuur, nõuded struktuurile. Matemaatika ainekava on üles ehitatud kontsentrilisuse printsiibi...

Eripedagoogika - Tartu Ülikool
33 allalaadimist
168
pdf

KOGUKONDLIKU JA JÄTKUSUUTLIKU ELUVIISI ÕPETAMISE METOODILINE MATERJAL 6.-7.-AASTASTELE LASTELE

...oluliselt kahandada lapse huvi 17 looduskeskkonna suhtes. (Timoštšuk 2005a, 14, Timoštšuk 2005b, 186). Õppemetoodikatena toetavad lapsi õppekäigud, õuesõpe, õpperajad, katsed, uurimused, vaatlus, vestlus, mängud ja praktiline tegevus, kus kõik lapsed saavad aktiivselt osaleda. (Laasik, Liivik, Täht & Varava 2009, 24). Samas on oluline mitte ainult instrumentaalsed oskused ja loodusalased leksikaalsed teadmised, vaid ka koolieelne väärtuskasvatus. Väärtuskasvatus on protsess, mille käigus õpetatakse lastele olulisi...

Eelkoolipedagoogika - Tallinna Tehnikakõrgkool
11 allalaadimist
50
pdf

Pedagoogiline psühholoogia

...tingituse kujundamisega - õpetatakse korrutustabeli kasutamist, võõrsõnade vastete kiiret leidmist, klaverimängu jne... Õppimine drillimise teel on sageli õpilasele tüütu ja selleks on mitmesugused drilli motiveerivad võtted – kiitused, hinded, võistlused, mängud ... Hea on harjutustegevusse mänguliste- ja võistluselementide lülitamine. Operantne tingitus (S-R seos, kinnitamine, efekti ja harjutamise seadus). Operantse tingituse erinevus klassikalisest ja assotsiatiivsest tingitusest. Operantne tingitus kirjeldab õppimisilminguid, kus organism muudab oma regeerimisviis...

Alternatiivpedagoogika -
64 allalaadimist
68
docx

Arengupsühholoogia loeng

...ea käitumise eest. Lülita TV välja kui saade on läbi. Ära jäta TVd mängima, kui teete midagi muud. Vaata TV lapsega koos, räägi lapsega TVs nähtust. Ära pane TVd magamistuppa. 10 TV programmid ja arvutimängud kõne arendamiseks. Kõne omandamiseks; kirjaoskuse omandamiseks nt ,,Sesame Street". Kooliks ettevalmistamisel, edukus koolis. Sõltub sellest, kui palju lapsega räägitakse. Sõnavara suurus on seotud kirjaliku keele omandamise edukusega. Sõltub ka sellest, kuidas lapsega räägitakse ­ suhtlemisstiil: dire...

Arengupsühholoogia - Tartu Ülikool
24 allalaadimist
31
doc

Erivajadustega laste Identifitseerimine

...mekus, intellektitase, arengulised probleemid. Delikaatseid isikuandmeid ei tohi lekitada inimestele, kel pole neid hädasti vaja. Ainult selle isiku arengusoodustaiseks tohib neid lekitada. Kogu infot ei tohi kasutada milllekski muuks kui ainult lapse soodustuse arendamiseks (ehk ametialaseks kasutuseks). Seadus reguleerib sellisel viisil, et sätestab mida tohib/ei tohi teha. Selle alla käib siis, mis te teete, kuidas andmeid töötlete, käsitlete (nt mida sisestate, mida hoiate lauanurgal jne). Delikaatsed isikuandmed tuleb turvata. EESMÄRGIkohasuse põhimõte...

Erivajadustega laste... - Tartu Ülikool
99 allalaadimist
64
doc

Uurimistööde korraldamine

... tuleb suunata õpilane kaaluma, kas esitatu põhjal on võimalik uuringut korrates (näiteks mõne teise uurija poolt) jõuda samasugustele järeldustele kui vormistatavas töös jõuti. Puuduste esinemisel on juhendaja ülesandeks juhtida neile tähelepanu ja toetada õpilast töö arendamiseks vajalike oskuste omandamisel. Jooniste ja tabelite puhul on oluline, et vastavalt koos allkirja ja pealkirjaga peavad need olema mõistetavad vaadelduna muust tekstist eraldi. Seega peavad näiteks joonise pealkirjas olema selgitatud kõik tingmärgid ja lühendid, mis joonisel esinevad või tab...

Uurimistöö - Keskkool
29 allalaadimist
12
pdf

Laste motoorika areng

... • Leiab võrdluse alusel asjades ühiseid ja mänguasjade nuppe ja erinevaid jooni ning nendevahelisi seoseid, hoobasid ning liikuvaid kasutab info saamiseks keelt. osi. • Rollimängud nukkude, • Tema ettekujutus oma teadmistest ja loomadega. oskustest on ebarealistlik. • Paneb kokku 3 – 4 • Omandab uusi seoseid, mõisteid ja teadmisi tükilisi puzzlesid. ...

Lapse areng - Tallinna Tehnikaülikool
15 allalaadimist
120
pdf

Õpetajaraamat

ÕPETAJARAAMAT laste töölehtede juurde 2006 Projektijuht: Urmo Reitav, Tartu Ülikooli Narva Kolled Koostajad: Liivi Aleksandridi, Irina Aru, Elviira Haukka, Ingrid Härm, Inguna Joandi, Margit Kaljuste, Natalja Lunjova, Lea Maiberg, Ülle Peedo, Margarita Raun, Maibi Rikker Toimetaj...

Eesti keel -
50 allalaadimist
28
doc

Lapse areng

... lapsel endale mõni ese ulatada, mis toas parasjagu on näiteks lusikas, tass, raamat, see paneb lapse keskenduma ning püüd kõike õigesti teha arendab tema sihikindlust. Vannis olles saab harjutada lapsega vee valamist ühest anumast teise, mis on suurepärane käe juhtimise arendamiseks. Aasta kuni umbes pooleteise aastast last võiksid juba huvitada keerulisemad ülesanded nagu näiteks lihtsamate puslede kokkupanemine. Neile pakub väga lõbu kui koos ema või isaga panna kokku mõni pilt lemmik multikategelase pilt. Kiitmine on äärmiselt tähtis -mitte ainult selles van...

Lapse areng - Tallinna Ülikool
223 allalaadimist
130
rtf

Amundsoni raamat

...?dkeSelle selle valdkonna ja seal tegutsevate olulisemate ettev?tete kohta v?imalikult palju v?lja uurida, isegi kui need ettev?tted ei otsi praeg arutluskäigu edasiarendamiseks võtsin ma ühendust kahe härrasmehega, kes kalapüügist väga palju teavad. NadSuhelge inimestega, õpetasid mullekellega võrkude te olete sidemedjas?lminud, tegemisi ...

Psühholoogia -
15 allalaadimist
46
docx

TURUNDUSE KORDAMISKÜSIMUSTE VASTUSED (põhjalikult)

...evad meetmed jaotada järgmistesse gruppidesse: 1)hinna pakkumine e. ergutushind (alandatud hinnad, sooduskupongid, talongid, mis annavad õiguse allahindlusele) 2)Pakkumine naturaalses vormis (toote-näidised, preemiad) 3)Pakkumise aktiviseerimine (konkursid, mängud, loteriid) 4)Esitlus müügikohal, müügi kohtreklaam (riiulisildid, reklaamkirjed pakkimisvahenditel, väljapanekud vahekaikude otstes ja eraldi püstvitriinides, kuvarid, siseraadiod, näitused jne) . 44.Reklaam – olemus, eesmärgid, sõnumi ja kanali valik Reklaam on mitteisikl...

Turundus - Eesti Maaülikool
123 allalaadimist
53
doc

Kirjanduse eksam 10 klass

...d kirjandusliigiks. Sajandi lõppveerandis sündis romantism. Õukondades oli suurmoeks prantsuse keeles rääkimine. Haridus ja teadus on kõige tähtsamad, inimkonna hädades on süüdi vaimupimedus, harimatus ja keskajast pärit dogmad ja fanatism. Mõistuse ja teaduse arendamiseks loodeti leida universaalne ravim ühiskonna paljude hädade vastu. Ideaaliks oli ka loomulik inimene, nõuti mõttevabadust kui inimese loomulikku õigust. Teadmiste talletamiseks hakati looma entsüklopeediaid. 1772 "Entsüklopeedia" Prantsusmaal eesotsas Diderot'ga. Levis ajakirjandus, aktiv...

Kirjandus - Keskkool
456 allalaadimist
82
doc

KIRJANDUSE LÕPUEKSAM kevad 2017

PS KIRJANDUSE LÕPUEKSAM kevad 2017 Pilet 1 1. KIRJANDUSE PÕHILIIGID- EEPIKA, LÜÜRIKA, DRAMAATIKA LÜÜRIKA: (kreeka lyra- keelpill, mille saatel kanti ette laule-luuletusi) peegeldab elu inimese elamuste, mõtete, tunnete kaudu, tema sisemaailma kaudu. Lüürika iseloomulikuks jooneks on v...

Kirjandus - Keskkool
33 allalaadimist
26
docx

Lapse areng, jälgimine ja analüüs

... kunagi, et ta ei oska. Alati proovib ja usub endasse, et saab hakkama. Meeleolu on lapsel aga vahelduv. Poiss võib tulla lasteaeda rõõmsameelselt, kuid viie minuti pärast võib ta olla vihane ja kuri kõige peale. Või ka vastupidi. Poiss mängib erinevaid mänge. Mängudeks üldiselt on sõitmine autodega autoteedel ja puslede kokku panemine. Need on põhilised mängud, mis talle meeldivad. Mängib ka teisi mänge, kuid teistes mängudes ta ei püsi kaua. Mängib ta tavaliselt üksi, kuna ta on teisi lapsi palju lõõnud, kallale läinud siis lapsed kardavad t...

Arengupsühholoogia - Tartu Ülikool
46 allalaadimist
26
doc

Mäng ja lapse areng. Mänguteooriad

... Herbert Spencer (1820 – 1903): Schillerist on mõjutatud ka Spencer, kes mängutungi peab energia ülejäägiks, mida bioloogiliseks alalhoiuks enam pole tarvis. Kõikidele mängudele on tema arvates omane võidu saavutamise ning kaasvõitlejast üleolemise püüe. Ta leidis, et kui lapsed mängivad, siis nad kasutavad energiat ja samas ka kaotavad seda. Seega inimese kui aktiivse organismi motivatsio...

Pedagoogika -
6 allalaadimist
352
pdf

Andekusest ja andekatest lastest

... Intelligentsus ja erivõimed 21 • Keeleline ehk lingvistiline – tundlikkus sõnade tähenduse ja järje- korra suhtes, sorav keelekasutus, oskus hästi jutustada, kirjeldada, argumenteerida ja kirjutada, huvi sõnamängude vastu. Puudumisel düsgraafia, düsleksia. • Ruumiline – kolmemõõtmelise ruumi hea taju, hea nägemismälu, asjad saadakse selgeks piltide või diagrammide abil, ei eksita labürin- dis. Puudumisel ei suudeta meelde jätta kujundeid, pilte ega filme, ei taibata perspektiivi, ...

Psühholoogia -
48 allalaadimist
60
docx

Õpimapp- Lapse areng ja tundmaõppimine

...amiseks. Mängus on tihtipeale ka soolised rollid, kuna tüdrukud tavalised kehastavad pereema, samas kui poisid kehastavad mõnda raamatust olevat politseiniku, kuna ei nähta isade tegevust nende päris töökohal. Kuna erinevaid tegevusi on palju, saab mängud jaotada mitmesse gruppi: Füüsiline mäng, müramismäng, keelemäng, fantaasia- ja sotsiaalne draamamäng, sõjamäng, arvutimängud, reeglitega mängud. Tähtsamad mängu teoreetikud läbi ajaloo on: Freud- oluline roll oli tal mänguteraapias, Fröebel- I lasteaia ja hariduslike mänguas...

Alternatiivpedagoogika - Tallinna Ülikool
28 allalaadimist
152
docx

KASVATUSE KLASSIKA

KASVATUSE KLASSIKA ---------------------- Maie Tuulik Tallinn 2010 SISUKORD Saateks 1. Mis on must kasvatus? 2. Miks on kasvatus oluline? 3. Mis on kasvatuse mehhanism? 4. Missugused...

Sotsiaalpedagoogika teooria ja... - Tallinna Tehnikaülikool
18 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun