Maailm 20. sajandi algul - sarnased materjalid

balkani, maroko, partei, poliitika, suurriik, türgi, sajandi algul, välispoliitika, monarh, impeerium, koloonia, keiser, revolutsioon, serbia, maailmasõja, monarhia, vabariik, balkani poolsaar, kirik, konflikt, parlament, 1904, mand, autonoomia, konstitutsioon, liiduleping, liberaal, vastuolud, koloniaalimpeerium, parteid, bulgaaria, vallutused
20 saj algul
1
odt

20 saj algul

...ine on kaks klassi kodanlus ja töölisklass Imperialism monopolistlik kapitalism kapitalismi arenenud staadium Impeerium maailmariik Koloonia paik mis on kaotanud oma iseseisvuse ja on muudetud sõltuvaks mõnest teisest riigist Koloniaalimpeerium emamaa ja tema kolooniad kokku Koloniaalsüsteem kõik koloniaalimpeeriumid kokku kujunes välja 20sajandi alguseks ja lagunes pärast Teist maailma sõda Monopol püsiv turuseisund kus mingit teenust või toodet pakub ainult üks müüja Imperialismi 5 tunnust: *on tootmise ja kapitali kontsentratsioon mille tulemuseks on monopolide tekke *tööstuskapitali liitumine pangakapitaliga tekib finantskapital tekib ka monopol tööstus ette võtete omanikud omavad ka panku finantsoligarhia väheste rikaste võim *kapitali väljavedu *maailma majanduslik jaotamine ja monopolide vaheliste liitude teke *Maailma poliitiline jagamine sõjad ...

Ajalugu - Keskkool
86 allalaadimist
20 sajandi algus
4
docx

20 sajandi algus

1. Kirjelda ühiskondlikke olusid 20 saj algul kasutades mõisteid: jõuvahekordade tasakaal, šovinism, imperialism, eurotsentrism, rassism, antisemitism, kolonialism, globaliseerumine. Maailmakord rajanes suurriikide jõu vahekordade tasakaalul – 8 riiki. Šovinism – oma rahvuse teistest paremaks pidamine; kasvas välja 19 s tekkinud rahvuslusest (Saksamaa, Itaalia) Imperialism – suurriikide püüe saavutada võimalikult suur mõjuvõim kogu maailmas; mitme suurriigi emamaa elanikkond oli tühine, võrreldes kolooniates elavate inimeste hulgaga. (koloniaalvallutus...

Ajalugu - Keskkool
71 allalaadimist
Maailm 20-saj algul
1
docx

Maailm 20. saj.algul

imperialism – suurriikide püüe saavutada mõjuvõim kogu maailmas, šovinism – marurahvuslus,oma rahvuse teistest paremaks pidamine, koloniaalimpeerium – moodustub emamaa koos kolooniatega, globaliseerumine - ühiskonnas ja maailma majanduses toimuvad muutused, sotsialism – ühiskondlike liikumiste vasakpoolne ideoloogia, enamlased - Venemaa Sotsiaaldemokraatliku Töölispartei koosseisu kuulunud poliitilise voolu esindajad töölisliikumises, anarhism – liikumine, mis pidas kõiki valitsemisvorme mõttetuks ja kahjulikkuks, mille eesmärgiks olide need kukku...

Ajalugu - Keskkool
6 allalaadimist
Maailm enne esimest maailmasõda
7
doc

Maailm enne esimest maailmasõda

Maailm 20.sajandi algul IMPERIALISMIAJASTU JA ÜHISKONDLIKUD LIIKUMISED Imperialismiajastu 19. saj lõpul jõudis maailm imperialismiajastusse. Eelneval sajandil levis jõudsalt rahvuslus ja tekkisid uued, mõjukad rahvusriigid nt. Saksamaa ja Itaalia. Esialgu lähtus rahvusluse ideoloogia kõigi rahvuste võrdsuse põhimõttest, kui sajandi teisel poolel hakkas suuremate rahvuste hulgas tõusma šovinism e. marurahvuslus. See tähendas, et enda rahvust peeti paremaks kui teisi. See andis tõuke imperialismile e. suurriikide püüdele saavutada võimalikult suur mõjuvõim maailmas. Lisaks koloniaalvallutustele sooviti suurendada ka majanduslikku mõjuvõimu. Nii muudeti vähem arenenud maad 19...

Ajalugu - Keskkool
336 allalaadimist
Ajaloo 8 kl kontrolltöö vastused
3
doc

Ajaloo 8.kl kontrolltöö vastused

1. Millal sai Napoleonist Prantsuse keiser? Kuidas oli keisririik korraldatud? (lk 90) 1804. aastal. Prantsusmaast sai taas monarhistlik riik, tugevnes isevalitsuslik võim, kõik olulisemad otsused kehtestati keisri korraldustega või Senati otsustega. Võeti vastu „Tsiviilkoodeks“, mis sätestas inimeste võrdsuse seaduse ees, eraomanduse puutumatuse ning kiriku lahutamise riigist. 2. Miks jätkusid Napoleoni ajal Prantsusmaa sõjad teiste Euroopa riikidega? (lk 91) Nimeta Napoleoni suurimad sõjalised saavutused! (lk 90-92) Euroopa riikide valitsejad ei tunnustanud Napoleoni võimu, nad tahtsid taastada seadusliku monarhia ja vana korra, sellepä...

Ajalugu - Põhikool
25 allalaadimist
EESTI AJALUGU uusaeg kuni tänapäev
14
odt

EESTI AJALUGU uusaeg kuni tänapäev

Sisukord Uusaeg: Eesti 19. saj esimesel poolel. Krimmi sõda Eesti 19. saj teisel poolel. Aleksander II reformid, tööstuse areng ja rahvuslik ärkamisaeg Venestusaeg. 20 saj algus 1905. aasta revolutsioon Eesti enne Esimest maailmasõda Esimene maailmasõda Veebruarirevolutsioon, märtsirevoutsioon ja oktoobripööre, Eesti iseseisvuse väljakuulutamine Lähiajalugu: Eesti vabariigi väljakuulutamine Saksa okupatsioon (1918) Balti Hertsogiriik Eesti Vabariik Vabadussõda (1918-1920) Eesti vabariik (1920-1940) Välispoliitika (1918-1939) Kultuur, majandus Eesti Teises maailmasõjas Baasideleping, juuni...

Ajalugu - Põhikool
232 allalaadimist
Maailm 20 saj-alguses-Esimene maailmasõda ja selle tagajärjed
6
doc

Maailm 20 saj. alguses. Esimene maailmasõda ja selle tagajärjed

1) Maailm 20saj. alguses. Suurriigid: USA, Jaapan, Venemaa, Saksamaa, Austria-Ungari, Inglismaa, Itaalia, Prantsusmaa. • Tahtsid saavutada võimalikult suurt mõju kogu maailmas. • Hoolitsesid vähe arenenud rahvaste eest(levitada tsivilisatsiooni saavutusi). • 1905 Norra saab iseseisvaks • 1909 hakkab kujunema Lõuna-Aafrika Vabariik. • Suurirrigid jõuvad imperialismi. • Amerrika areneb kõige kiiremini. 20 saj alguse märksõnad ühiskonnale: ...

Ajalugu - Keskkool
269 allalaadimist
Imperialismiajastu ja ühiskond
2
doc

Imperialismiajastu ja ühiskond

Imperialismiajastu ja ühiskond – 19.sajandi lõpul jõudis maailm imperialismiajastusse. 19.sajandi teisel poolel tõstis suuremaste rahvaste pead švoinism e. Marurahvuslus. Imperialismile – suurriiklikele püüetele saavutada võimalikult suur mõjuvõim. Euroopa tsivilisatsiooni, mille juhtmõtteks olid kujunenud isikuvabadus, eraomand ja demokraatia, käsitleti ainuvõimalikuna. 20.sajandi alguseks oligi peaegu kogumaailm jagatud Euroopa riikide asumaadeks või mõjusfäärideks. Norra rahumeelne erladumine Rootsist 1905.aastal. 1914.aastal elas 56% maakera elanikkonnast koloniaal- või poolkoloniaalsetes maades. 1909. Aastal Inglismaal 45 miljonit inimest, tema kolooniates aga üle 7 korrda rohkem, s.o 349 miljonit inimest. Aafrikas tekkinud riikidest suutis 1914.aastaks...

ajalugu - Keskkool
13 allalaadimist
20-sajandi algus kuni esimene maailmasõda
13
odt

20. sajandi algus kuni esimene maailmasõda

Ajalugu Üldülevaade 20. sajandi algusest Õp: Kes ütles, et tund jääb ära? Ma tahan teada, kes on kuulujuttude allikas. Gertrud: Ma ei tea, ma vist nägin seda unes Maailmas oli 1,6 miljardit elanikku. Tänapäeval on 7 miljardit. 60% elas kas koloniaal- või poolkoloniaalmaades. Poolkoloniaalmaad on riigid, mis on küll eraldi riik, aga mis sõltuvad mõnest teisest riigist, näiteks Hiina. Sõltumatuid riike 1900. aasta seisuga 56, neist suurriike 8 (Suurbritannia, Saksamaa, Prantsusmaa, Itaalia, Venemaa, austria-Ungari, USA, Jaapan). Tänapäe...

Ajalugu - Keskkool
38 allalaadimist
Ajalugu-Maailm 20-nda sajandi alguses
27
doc

Ajalugu (Maailm 20-nda sajandi alguses)

1. Maailm 20nda sajandi alguses Kuidas inimesed elasid? Toimus tööstuse areng ja linnastumine. Toimus linnade slummistumine. Tekkisid teravad keskkonna ja hügieeniprobleemid. Linnades tekkis ilma juurteta massikultuurile vastuvõtlik inimtüüp. Haridus ja arstiabi said kättesaadavaks ka madalamatele ühiskonnakihtidele. 20nda sajandi alguse linnainimese elulaadis oli palju tänapäevast: ühistransport, kraanivesi, elekter, autod, tummfilmid. 19nda sajandi lõpu ja 20nda sajandi algust on nimetatud teadusrevolutsiooni ajaks. Rassism ja antisemitism Väljarändamisliikumine Antisemitism on juutide teistest rahvastest halvemaks või maailma hädades süüdlasteks pidamine. Prantsusmaal toimus nn. Dreyfusi afäär. Dreyfus oli juudipäritolu prantsuse ohvitser, keda süüdistati sõjasaladuste reetmises. Tänu avaliku arvamuse survele vabanes ta vanglast mõne aasta pärast. Suurbritannias toi...

Ajalugu - Keskkool
548 allalaadimist
Esimene Maailmasõda
10
docx

Esimene Maailmasõda.

Tallinna Tööstushariduskeskus I Maailmasõda Referaat Laura Oiluk 206 RMÜ 27 10 09 Tallinn 2009 SISSEJUHATUS Maailmasõda on laiahaardeline sõda kuhu on tõmmatud märkimisväärne osa maailma riikidest ja mille tandriks on enam vähem kogu maailm Esimene maailmasõda algselt Maailmasõda kestis 28 juulist 1914 kuni 11 novembrini 1918 põhiliselt Euroopas kuid juba puhkemisest alates ka Aafrikas ja Aasias ning meresõjana kõikidel maailma ookeanidel See mõjutas peaaegu kogu maailma 19 saj...

Ajalugu - Kutsekool
71 allalaadimist
Maailm 1900-1918 kordamine
6
rtf

Maailm 1900-1918 kordamine

...suurendada *Suurbritannia ja Saksamaa võitlus liidrirolli pärast maailmas *Saksamaa soov omandada uusi kolooniaid kuid kuna maailm oli juba suurriikide vahel ära jagatud siis tähendas see kolooniate ümberjagamist *Prantsusmaa soov saada revan kaotuse eest Prantsuse Preisi sõjas ning saada tagasi Saksamaale kaotatud Elsass Lotringi alad * Venemaa ja Austria Ungari konkurents mõjupiirkondade pärast Balkani poolsaarel *Suurriikide liidusuhete mehhanism Kolmikliidu ja Antanti kujunemine * Rutakad mobilisatsioonid ja ultimaatumid *Rahvustevahelised vastuolud Euroopas *Soov leevendada läbi kiire võiduka sõja riikide sisepoliitilisi vastuolusid jne 9 I ms ajend 1914 a 28 juunil sooritati Sarajevos serbia natsionalistide poolt atendaat Austria Ungari troonipärijale Franz Ferdinandile Tapatöö põhjus serblaste leppimatus Bosnia Hertsegoviina liitmise suhtes Aaustria Ungariga; soov luua ...

Ajalugu - Keskkool
56 allalaadimist
Ajaloo kokkuvõte
11
doc

Ajaloo kokkuvõte

Mis on uusaeg ja millal see algas? Uusaja mõiste võtsid kasut. Itaalia humanistid 15-16.saj., et eristada kaasaega eelnenud ajaloost. See oli maailmavaade, mis vastandas senisele kiriklikule maailmakäsitlusele uued arusaamad, mille kohaselt kõrgeimaks väärtuseks oli inimene oma väärikuse ja vabadusega. Humanism tekkis renessansiajastul. Uusaeg pidi tähedama uut maailmapilti ja ideoloogiat. Paljude humanistide arvates algas uusaeg siis, kui türklased vallutasid Konstantinoopoli 1453.a. . 16.saj. nim. varauusajaks. Prantsusmaal püüdis usuvastuolusid lahendada juba 1589.a. troon...

Ajalugu - Keskkool
79 allalaadimist
Venemaa
5
doc

Venemaa

Nõukogude Venemaa/NSV Liit I osa (Fjodorov, I osa lk 41-48, 67-72, 110-112, 137-140, 146-149; Adamson lk 18-20; 38-45;76-89;) 1. Venemaa 20. sajandi alguses: poliitiline ja majanduslik olukord • Absoluutne monarhia. Maakondades ja kubermangudes olid valitavad omavalitsused (semstvod), kuid kõrgeim võim kuulus Nikolai II, kelle tiitel oli Venemaa keiser ja isevalitseja, Poola kuningas, Soome suurvürst jne • Välispoliitiliselt oli Vene keisririigil sajandi alguses teravaid vastuolusid mitme Eur...

Ajalugu - Keskkool
185 allalaadimist
Maailm xx saj-algul
37
pdf

Maailm xx saj. algul

Maailm XX sajandi algul Ülevaade tähtsamatest riikidest Mõned iseloomustavad märksõnad ? Kiiruse kasv ? Üleilmastumine ? Masstootmine ja tarbimiskultuuri algus ? Naiste iseseisvumine ? Linnastumine ? Närvilisus, duellid, militaarsuse kummardamine Kasvav kultuuritarbimine ? 18./19.saj tööline mängis kaarte, vestles, levitas kuulujutte, jõi ja käis kirikus ? 19./20 saj. tööline luges ajalehte või raamatut, käis kinos või staadionil, kuulas raadiot või heliplaate, külastas näitusi Põhimõisted ? impeerium ? monarhistlik suurriik; maailmariik, suur koloniaalriik ? koloonia ? asumaad (nt Briti koloonia) ? asundus (nt eestlaste koloonia Austraalias) ? alaea...

Ajalugu - Kutsekool
44 allalaadimist
Esimene Maailmasõda
9
doc

Esimene Maailmasõda

Esimene maailmasõda (algselt Maailmasõda) oli esimene suurt osa maailma maadest kaasanud sõda, mis kestis  "http://et.wikipedia.org/wiki/28._juuli" \o "28. juuli" 28. juulist  "http://et.wikipedia.org/wiki/1914" \o "1914" 1914  "http://et.wikipedia.org/wiki/11._november" \o "11. november" 11. novembrini  "http://et.wikipedia.org/wiki/1918" \o "1918" 1918. Sõdivad riigid jagunesid  "http://et.wikipedia.org/wiki/Antant" \o "Antant" Antandiks ja  "http://et.wikipedia.org/wiki/Keskriigid" \o "Keskriigid" Keskriikid...

Ajalugu - Kutsekool
399 allalaadimist
Uusaeg
21
doc

Uusaeg

Uusaja algus 1. Uusaja mõiste ja piirid a) Uusaja mõiste andsid humanistid, et eristada keskaega kaasajast: • Keskaega nähti negatiivsetes toonides. • Väärtustati antiikaega. • Uusaeg pidi tähendama uut maailmapilti ja ideoloogiat (Jumal polnud enam nii tähtis). b) Uusaja alguseks on peetud erinevaid sündmusi: • Konstantinoopoli vallutamine türklaste poolt (1453). • Ameerika avastamine (1492). • Reformatsiooni algust Saksamaal (1517). • Inglaste kodanlik reolutsioon (1640-69). • Suur Prant...

Ajalugu - Keskkool
479 allalaadimist
Rahvusvah suhted 20 saj baltimaad vene impeeriumi ajal jne
1
doc

Rahvusvah suhted 20 saj,baltimaad vene impeeriumi ajal jne

Imperialismiajastu ja ühiskondlikud liikumised IMPERIALISMIAJASTU (19.saj lõpp) Maa arengut mõjutas oluliselt rahvusluse levik ja mitme mõjuka rahvusriigi teke (nt: Saks. ja It.) Euroopa tsivilisatsiooni, mille juhtmõtteks olid kujunenud: isikuvabadus, eraomand ja demokraatia, käsitleti ainuvõimalikuna. KOLONIAALIMPEERIUMIDE TEKE 20.saj algul teravnesid vastuolud suurriikide vahel, mis viis katseteni valdused ümber jaotada (Saksamaa). Iseseisvuse suutsid riikidest säilitada vaid Etioopia (Abessiina) ja Libeeria. Pöördelised sündmused toimusid Hiinas, mis oli 20.saj alguseks muutunud poolkoloniaalseks maaks. See kutsus esile nn Bokserite ülestõusu (1900), mis aga veriselt maha suruti. Hi...

Ajalugu - Keskkool
116 allalaadimist
20 sajandi algus
3
doc

20.sajandi algus

...ikuks maaks kus 2/3 elanikkonnast oli tegev maal Esimene maailmasõda 1914 1918 Ühel pool Saksamaa Austria Ungari Itaalia ja teisel pool Inglismaa Venemaa Prantsusmaa Maailmasõja puhkemist soodustasid Saksa Prantsuse vastuolude suurenemine Maroko pärast Venemaa ja Austria Ungari vastuolude suurenemine seoses sellega et viimane annekteeris Bosnia ja Hertsegoviina 1908 ja põhjuseks olid ka Balkani sõjad Saksamaa eesmärk oli kaotada Suurbritannia ülekaal merel võtta endale Prantsusmaa Belgia ja Hollandi asumaad ning vallutada Baltimaad Poola ja Ukraina Austria Ungari tahtis endale Serbiat ja Tsernogooriat Türgi tahtis endale Tagakaukaasiat Suurbritannia tahtis lüüa Saksamaad ja vallutada Türgilt Mesopotaamia Prantsusmaa tahtis tagasi Alsace Lorrainei ja vallutada Saarimaa Venemaa tahtis Galiitsiat Konstantinoopolit ja Musta mere väinu ning oma võimu Balkanil kust ta...

Ajalugu - Keskkool
145 allalaadimist
Rahvusvahelised suhted 20-sajandi algul
2
doc

Rahvusvahelised suhted 20. sajandi algul

... sajandi algul! Kolmikliit lepingu sõlmimise aasta riigid 1879 Saksamaa-Austria-Ungari 1882 Saksamaa-Austria-Ungari-Itaalia Antant lepingu sõlmimise aasta riigid 1893 Venemaa-Prantsusmaa 1904 Pranstusmaa-Inglismaa 1907 Inglismaa-Venemaa II Kirjuta tabelisse, millised olid liitudesse astunud suurriikide eesmärgid! Kolmikliit Saksamaa Võim Euroopa mandril (Prantsusmaal) ning kolooniad, mis tegelikult tähendas konkurentsi võimu pärast maailmas Inglismaaga. Austria-Ungari Püsida koos ühtse riigina! Oli tugevdada positsioone Balkanil, selleks tuli maha suruda Serbia domineerimiskatsed ja saada Saksamaa toetus juhul, kui Balkani sündmused peaksid kaasa toom...

Ajalugu - Keskkool
67 allalaadimist
Rahvusvahelised suhted XX sajandi alguses
15
doc

Rahvusvahelised suhted XX sajandi alguses

1930ndate aastate rahvusvahelised suhted 1930ndate aastate alguses toimus desarmeerimiskonverents (relvastuse vähendamine kuni sellest loobumiseni). Juba Pariisi rahukonverentsil räägiti desarmeerimisest (Prantsusmaa ja Inglismaa andsid sellest mõista, aga tegelikkuses seda ei juhtunud). 1925-30 käis koos desarmeerimiskonverentsi ettevalmistav komisjon, mis käis koos Rahvasteliidu raames. 1932 avati desarmeerimiskonverents ametlikult (2.veebruar). Sellest konverentsist võttis osa 63 riiki. Tegelikkuses hakkasid need riigid vaidlema erinevate probleemide üle: 1) kuidas defineerida mõistet agressor; vastuseni ei jõutud 2) kas läbi tuleb viia täielik või osaline desarmeerimine. Tegelikkuses suubus desarmeerimine riikidevahelistesse vaidlust...

Ajalugu - Keskkool
138 allalaadimist
Maailm 20 saj algul
4
docx

Maailm 20.saj algul

Maailm 20 saj. Algul Iseloomulikud jooned: 1. Valitses eurotsentrism st. maailma juhtivaks piirkonnaks peeti euroopat. Need riigid omasid otsustavat osa. 2. XIX/XX saj, algul algas üleminek imperialism ajastule (suurriikide püüd saavutada valitsev seisund kogu maailmas, selle aja 56-st riigis oli 8 suurriiki: SB, Prantsusmaa, Saksamaa, USA, Itaalia, Jaapan, Austria-ungari, Venemaa. 3. Kujunesid välja koloniaalimpeeriumid, vabu maid enam ei ole. Suurimad koloniaalimpeeriumid olid: SB, Prantsusmaa ja Venemaa. Koloniaalriik=metropol=emamaa, millel on asumaad (koloonia) Dominioonid – asumaa, kus on kohalik omavalitsus. On asumaa kõrval olevad paremas korras maad. Dominiooniks saab see riik, kus on valgenahalisi rohkem, kui pärismaalasi. 4. Algas võitlus suurriikide vahel maailma teritoriaalse umber jagamise pärast. Tekivad esimesed imperialistlikud sõj...

Ajalugu - Keskkool
32 allalaadimist
I maailmasõda
5
doc

I maailmasõda

Mõisted!! Antant - Esimeses maailmasõjas Keskriikide vastu sõdinud riikide ühine nimetus. Inglismaa, Venemaa ja Prantsusmaa Keskriigid - riigid, mis sõdisid Esimeses maailmasõjas Antandi vastu: Saksamaa, Austria- Ungari, Türgi ja Bulgaaria Balkani Püssirohukelder - Balkani poolsaare hüüdnimi 20. sajandi algul seal valitsevate pingete tõttu Schlieffeni plaan – kindralstaabi ülema von Schlieffeni üksikasjalik plaan, kuidas ette valmistada ja pidada sõda – kõigepealt tungida läbi neutraalse Belgia Prantsusmaale ja purustada riik pooleteise kuuga, seejärel suunata kõik jõud Venemaale ...

Ajalugu - Põhikool
83 allalaadimist
20 saj algus ja esimene maailmasõda
6
docx

20.saj algus ja esimene maailmasõda

19.saj lõpul jõudis maailma imperialismiajastu. Esialgu lähtus rahvusluse ideoloogia kõigi rahvaste võrdsuse põhimõttest, suuremate rahvaste juures tõstis pead šovinism e. marurahvuslus, nurgakiviks oli oma rahvuse teistest paremaks pidamine. See andis õigustuse imperialismile – suurriiklikele püüetele saavutada võimalikult suur mõjuvõim kogu maailmas. Riigi huvid kõikjal maailmas, koloniaalvallutused ja majanduslik mõjuvõim. Vähem arenenud maad muudeti tugevamate maade tööstuse toorainebaasiks ning turuks. Levis Euroopa tsivilisatsioon, juhtmõtteks isikuvabadus, eraomand ja demokraatia (ainuvõimalik), ...

Ajalugu - Keskkool
50 allalaadimist
12-klassi ajalugu
18
doc

12. klassi ajalugu.

IMPERIALISM.19. saj lõpul jõudis maailm imperialismiajastusse. Sel sajandil oli maailma arengut oluliselt mõjutanud rahvusluse levik ja mitme mõjuka rahvusriigi teke (nt Saksamaa ja Itaalia). Esialgu lähtus rahvusluse ideoloogia kõigi rahvuste võrdsuse põhimõttest, aga 19. sajandi II poolel tõstis suuremate rahvaste juures pead šovinism ehk marurahvuslus, mille nurgakiviks on oma rahvuse teistest paremaks pidamine. See andis aga omakorda teretulnud õigustuse imperialismile – suurriiklikele püüetele saavutada võimalikult suur mõjuvõim kogu maailmas. Imperialistlik riik arvab endal olevat huvisid enam-vähem kõikjal maailmas. Lisaks koloniaalvallutustele tähendas imperialism ka majandusliku mõjuvõimu laiendamist. Mõlema koosmõjul muudeti vähem ...

Ajalugu - Keskkool
421 allalaadimist
20 sajandi algus
5
rtf

20.sajandi algus

20.SAJANDI ALGUS 1901-1913.aastad : Peetase 19.sajandi jätkuks, suuri ülemaailmseid vapustusi ei olnud, nn progressi aeg, elu kulgeb sujuvalt, valitses optimistlik meeleolu. Samal ajal kuhjusid maailmas probleemid ja vastuolud! 1914-1913.aastad : 19.sajandil kujunenud sotsiaalse ja poliitilise süsteemide lagunemine, Esimene Maailmasõda, kriiside aeg, revolutsioon Venemaal, revolutsioonide aeg Euroopas, rahvuslikud revolutsioonid Aasias, sõjajärgne maailma ümberjagamine, impeeriumite lagunemine ja uute riikide teke, iseseisvumine, uute rahvusklasside ja sotsiaa...

Ajalugu - Keskkool
56 allalaadimist
Maailm 20-sajandi algul
7
doc

Maailm 20. sajandi algul

...mperialism – Suurriikide püüded saavutada võimalikult suur mõjuvõim kogu maailmas. Majandusliku mõjuvõimu laiendamine. Imperialistlik riik arvab endal olevat huvisid enam-vähem kõikjal maailmas Suurriigid põhjendasid oma poliitikat vajadusega hoolitseda vähe arenenud rahvaste eest ning levitada nendegi juures Euroopa tsivilisatsiooni saavutusi. Euroopa tsivilisatsiooni, mille juhtmõtteks oli isikuvabadus, eraomand ja demokraatia, käsitleti ainuvõimalikuna. 20. sajandiks oli peaaegu kogu maailm jagatud Euroopa asumaadeks või mõjusfäärideks. Peale Euroopa riikide(ja sinna alla kuuluva Venemaa), olid maailmas kaks tõelist suurvõimu- Ameerika Ühendriigid ja Jaapan. Sel ajal ei tahtnud ükski suur ega väike riik mõne enda territooriumi lahkulöömisest kuuldagi, kuigi euroopalikud põhimõtted rõhutasin enesemääramist. Norra rahumeelne eraldumine Ro...

Ajalugu - Keskkool
30 allalaadimist
Konspekt
9
doc

Konspekt

Imperialismiajastu ja ühiskond 1.Imperialism- Suurriikide püüe saavutada suuremat mõjuvõimu maailmas a)Imperialismiajastusse jõudis maailma 19. Sajandi lõpul: • Suurriike oli 8,maailma poliitikat tehti Eur’s b)Suurriigid arvasid väikeriikide peatset kadumist c)Levis sovinism- suurriiklik marurahvas, kus oma rahvast peeti teistest paremaks d)Imperialistlikku poliitikat vähemarenenud maades põhjendati Euroopa tsivilisatsiooni väärtuste levitamisega seal. 2.Koloniaalimpeeriumide teke a)XX. saj. Alguseks oli maailm kolooniateks jagatud. b)Suurriikide kõrval oli kolooniaid ka Euroopa väikeriikidel.c)Algas võitlus kolooniate ümberjagamiseks, kus eriti aktiivne oli Sa...

Ajalugu - Keskkool
126 allalaadimist
Ajaloo kiirkursus
47
doc

Ajaloo kiirkursus

AJALUGU Õppematerjal: Eesti ajalugu: 1. A. Mäesalu, T. Lukas “Eesti ajalugu” I ja II Üldajalugu: 1. K. Jaanson “Üldajalugu XX sajandi algusest kuni 1938. aastani” 2. K. Jaanson “Üldajalugu 1939-1991” 3. Lähiajaloo õpik XII klassile SISUKORD MAAILM XX SAJANDI ALGUL..................................................................................................4 USA................................................................................................................................................. 5 Ameerika poliitiline süsteem 1900a........

Ajalugu - Keskkool
276 allalaadimist
Maailmapilt enne Esimest maailmasõda
10
doc

Maailmapilt enne Esimest maailmasõda

IMPERIALISM 1870 - 1914 Imperialism on maailma jagamine suurriikide vahel majanduslikeks ja poliitiliseteks mõjusfäärideks. Suurriikide mõjukuses tominub muutus: 1. USA muutub maailma suurimaks majandusjõuks. 2. Saksamaa on Euroopas esikohal. 3. Inglismaa majandus on kinni jooksnud, aga ta on kolmas tänu rahandusele, merendusele jms. 4. Prantsusmaa on arengus peatunud, aga tänu oma pangandusele ja luksuskaupadele neljas. 5. Venemaa püsib heal positsioonil tänu laiale siseturule ja odavale tööjõule. • Kaug-Idas on uus tõusev majandusjõud Jaapan. 1867. a. viiakse Jaapanis õnnestunult läbi Meiji reformid, mis tagavad riigi moderniseerumise. • Hiina avaneb ja Euroopa suurriigid hakkavd dikteerima Hiina tegevust : rendivad linnu, dikteerivad k...

Ajalugu - Keskkool
94 allalaadimist
20-sajandi ajalugu
6
doc

20. sajandi ajalugu

20. sajandi ajalugu Lähiajalugu 20. sajandi ajaloo periodiseerimine 1. 1900-1914- tegemist on 19. saj. järjega. Rahuaja periood. Suuri sõdu ei toimunud. 2. 1914-1918- I maailmasõda. Toob kaasa impeeriumite lagunemise ja uute riikide tekke. Revolutsioonide laine. Kommunistliku diktatuuri teke. 3. 1918-1939- maailmasõdade vaheline periood. Demokraatiate ja diktatuuride vastandumine. Suur majanduskriis, mis annab võimaluse diktatuuride esile kerkimiseks. 4. 1939-1945- II maailmasõda. Maailma polariseerumine kaheks. 5. 1945-1990/91- külm sõda e vastasseis dem. Lääs (USA) ja kommunistlik Ida(NL). Kujunevad välja kaks üliriiki, mis domineerivad teiste üle maailmas. 6. 1990/91- USA ja Hiina, demokraatliku riigikorralduse võidukäik, diktatuur on säilinud Valgevenes ja autoritaarne diktatuur Venemaal. Islami ja kristliku maailma vahel on teravnenud suhted. Venemaa üritab oma positsioone...

Ajalugu - Keskkool
82 allalaadimist
Diktatuurid kahe maailmasõja vahel
9
doc

Diktatuurid kahe maailmasõja vahel

... (enamlased) ja kindlustasid sellega ka kommunistliku diktatuuri püsimajäämise. • Sisesegadused Venemaal tõid enesega kaasa tohutud inimkaotused (koos I maailmasõjaga hukkus 20 miljonit inimest; sh. 1917-1923 13 miljonit). • Riik oli majanduslikus kaoses: ? tööstustoodang oli langenud 19.sajandi lõpu tasemele ? 1921.a. oli mitmetes piirkondades ikaldus ja selle tulemuseks nälg, mille tõttu suri ca 4 miljonit inimest ? välismaised heategevusorganistatsioonid toitsid ca 10 miljonit inimest ? näljahäda leevendamiseks rekvireeriti kirikuvarad • Kodusõja aastatel 1918.-1921.a. kasutasid enamlased sõjakommunismi poliitikat- sõjaliste, majanduslike ja poliitiliste abinõude kompleks / selles nähti ka sotsialismi mudelit, mis võimaldab Venemaal kiiresti jõuda kommunistliku ühiskonda. • Sõjakommunismi iseloomustavad: ? toit...

Ajalugu - Keskkool
287 allalaadimist
8-klassi ajaloo eksam
7
docx

8. klassi ajaloo eksam

AJALOO EKSAM 1.ABSOLUTISM EUROOPAS Mis on absolutism, mis sajandil ja millistes Euroopa riikides (nimeta 3 riiki) see valitses, kuidas absolutistlikke riike valitseti, millised olid absolutismiaja seisused, nende õigused ja kohustu-sed, Louis XIV aeg Prantsusmaal, õukond ja Versailles´ loss. Absolutism on riigivorm, milles kõrgeim võim kuulub piiramatult ühele isikule. Absolutism valitses 17.-18. Sajandil Euroopa riikides, näiteks Venemaal, kus valitses tsaar, Türgis, kus valitses sultan ja Prantsusmaal, kus valitses kuningas. Absolutistl...

Ajalugu - Põhikool
99 allalaadimist
Ajalooline kvintessents uusajast
12
odt

Ajalooline kvintessents uusajast

Ajalooline kvintessents uusajast 1. Absolutism Euroopas Absolutistlikus riigis kuulus kogu võim ühele isikule , keda Euroopas nimetati enamasti kuningaks ja tema sõna oli seaduseks, millele pidid alluma kõik tema alamad seisusest või ametikohast sõltumata . Absolutismiajastu ametnikkond kujunes suures osas hoopis väikeaadlike või koguni linnakodanike hulgast , sest kuningavõim eelistas teenistusse võtta madalama päritoluga inimesi , kelle truuduses võis kindel olla . 17 . sajandil loodi alalised sõjaväed mis koosnesid esialgu palgasõduritest kuid hiljem hakati järk-järgult üle minema sõjaväe...

Ajalugu - Põhikool
7 allalaadimist
Maailma sõda
9
doc

Maailma sõda

...eva viidi kohale Diplomaatiliselt nõudis Saksa omale Prantsuse Kongot kuid loomulikult keelduti ja tekkis tugev sõjaoht Lisaks ähvardas Inglismaa Saksat et nad on valmis sõdima Seega taanduti lõpuks ja oldi nõus vähemaga 1911 lepiti kokku et Prantsuse saab võimu Maroko üle Saksa sai tükikese Prantsuse Kongost Ala oli aga kõlbmatu asutamiseks ja majanduslikult Iseloomusta olukorda Balkanil Itaalia Türgi sõda näitas et Türgi on nõrk ja see julgustas Balkani riike välja astuma tema vastu Põhjuseks oli slaavi kreeka ja albaania alade vabastamine Balkani liidu loomisele aitas kaasa Venemaa kelle huviks oli selle liidu kasutamine Austra Ungari ja Saksamaa vastu võitlemiseks 1912 a Sõlmisid Serbia Bulgaaria ja Montenegro liidu ning alustasid sõda Türgi vastu Euroopa Türgi sai kiiresti vallutatud ning Bulgaaria liikus Türgi pealinna poole Türgi palus suu...

Ajalugu - Keskkool
19 allalaadimist
Maailm ja Eesti XX sajandi alguses
4
doc

Maailm ja Eesti XX sajandi alguses

Maailm ja Eesti XX sajandi alguses 1. IMPERIALISMIAJASTU JA ÜHISKOND 19. saj teisel poolel tõstis suuremate rahvaste juures pead šovinism ehk marurahvuslus, mille nurgakiviks on oma rahvuse teistest paremaks pidamine. See omakorda andis teretulnud õigustuse imperialismile – suurriiklikele püüetele saavutada võimalikult suur mõjuvõim kogu maailmas. 1905. a eraldus Norra rahumeelselt Rootsist. Saksamaal ja Venemaal kasutati rahvuste enesemääramisõiguste vastu aktiivset ümberrahvastamispoliitikat, Inglismaa üritas relvajõul maha suruda rahvuslikku vastupanuliikumist Iirimaal. Kõige leebemalt käituti erinevate rahvustega Austria-Ungaris, kus ...

Ajalugu - Keskkool
69 allalaadimist
Esimene maailmasõda ja revolutsiooniline kriis euroopas
9
doc

Esimene maailmasõda ja revolutsiooniline kriis euroopas

II. I MAAILMASÕDA (1914-1918) JA REVOLUTSIOONILINE KRIIS EUROOPAS 1. I MAAILMASÕDA: 1.1. Sõja põhjused: ? Suurriikide imperialistlik poliitika - kõik suurriigid soovisid oma majanduslikku, poliitilist ja sõjalist mõju maailmas suurendada. ? Suurbritannia ja Saksamaa võitlus liidrirolli pärast maailmas. ? Saksamaa soov omandada uusi kolooniaid, kuid kuna maailm oli juba suurriikide vahel ära jagatud, siis tähendas see kolooniate ümberjagamist. ? Prantsusmaa soov saada revanš kaotuse eest Prantsuse-Preisi sõjas ning saada tagasi Saksamaale kaotatud Elsass-Lotringi alad. ? Venemaa ja Austria-Ungari konkurents mõjupiirkondade pärast Balkani poolsaarel. ? Suurriikid...

Ajalugu - Keskkool
201 allalaadimist
RAHVUSVAHELISED SUHTED 20-SAJANDI ALGUL
6
rtf

RAHVUSVAHELISED SUHTED 20. SAJANDI ALGUL

ESIMENE MAAILMASÕDA 1. RAHVUSVAHELISED SUHTED 20. SAJANDI ALGUL BLOKKIDE KUJUNEMINE.. 19. sajandi teisel poolel ja 20. sajandi algul kujunesid Euroopas välja järgmised sõjalis-poliitilised rühmitused. 1. 1879. a. - liiduleping Saksamaa ja Austria-Ungari vahel. Kuigi hiljem liitus ka veel Itaalia, osutus viimase poliitika kaunis kõikuvaks. Kolme riigi ühendust nimetati Kolmikliiduks ehk Keskriikide blokiks. 2. 1893. a. - liiduleping Venemaa ja Prantsusmaa vahel. Viimane otsis liitlast Saksa ohu tõttu. Venemaa oli aga suurte riiklike laenude tõttu sattunud Prantsusmaast finantssõltuvusse. 3. 1904. a. - liiduleping Inglismaa ja Prantsusmaa vahel, mida ametlikult nimetati Entente Cordiale´ks(südamlik leping). Käibel ongi sellest lepingust alates nimetus antant, mis tähendab riikide kokk...

Ajalugu - Kutsekool
17 allalaadimist
Ajaloo riigieksami kordamine 2010
23
docx

Ajaloo riigieksami kordamine 2010

...ti, Leedu) ning nihutati oluliselt riigipiire. 75* USA majanduslik ja poliitiline positsioon maailmas tugevnes. USA muutus demokraatliku läänemaaailma liidriks. 76* Vastavalt 1945.a. San Franzisco konverentsi otsustele loodi ÜRO, mille ülesandeks sai rahu kindlustamine maailmas (Vt. ka õpik lk.36). 77* Tekkis NSV Liidust sõltuvate satelliitriikide süsteem Ida-Euroopas. 78* Nõrgenesid koloniaalimpeeriumid, mis võimaldas nende asumaadel alustada võitlust iseseisvuse eest. 54* Kujunes välja külm sõda demokraatliku Lääne ja kommunistliku Idabloki vahel. II MAAILMASÕDA MIKS? Mis eeldustel? 1- Versailles’ süsteem - vigane, ebaõiglane 2- Rahvasteliidu suutmatus suurriike ohjeldada - Saksa astus nt isegi välja... 3- (Saksa rahva pettumus - et ainult neid sõjas süüdistati) 4- Lääneriikide lepituspoliitik...

Ajalugu - Keskkool
238 allalaadimist
Esimene maailmasõda
7
rtf

Esimene maailmasõda

Esimese maailmasõja algus ja sõdivate koalitsioonide koosseis 1907 aastsast alates tervanesid Austria Ungari ja Serbia suhted: *Serbia taotles suure slaavi riigi loomist Balkanil *Kasvas slaavlaste rahvslik liikumine Austria impeeriumis *1908 1909 kujunes välja Bosnia kriis *Serbias tekkisid terroristlikud rahvuslikud organisatsioonid millest mõjukaimad olid Must Käsi *Austria troonipärija Franz Ferdinand oli Serbia suhtes vaenulik 28 juunil 1917 korraldati Sarajevos atendaat Franz Ferdinandile Seda kasutasid keskriigid sõja alustamiseks 23 juulil esitas Austria Ungari ultimaatumi Serbiale 28 juulil kuulutas Austria Ungari Serbiale sõja 29 juulil...

Ajalugu - Keskkool
62 allalaadimist
Maailm 20-sajandi algul-Imperialism-1905-a revolutsioon
6
docx

Maailm 20. sajandi algul. Imperialism. 1905. a revolutsioon.

Suurbritannia (lk 22-25) Sisepoliitika: • Riigikorralt parlamentaarne monarhia. • 20.sajandi algul lõppes nn. viktoriaanlik ajastu (1837-1901 valitsenud kuninganna Victoria järgi)- Suurbritannia hiilgeperiood, kui britid olid sõjaliselt ja majanduslikult võimsaim suurriik ja suurim koloniaalimpeerium. Ühiskonnas puritanism, terav sotsiaalne kihistumine ja vahede tegemine erinevate sotsiaalsete gruppide vahel: ülemkiht - aadlikud, kodanlus ja alamkiht - töölised, teenijad, talupojad. • 20.sajandi alguseni kehtis kaheparteiline süsteem- võimul vahetusid alalhoidlikum Konservatiivne Partei (toorid) ja reformimeelne Liberaalne Partei (viigid). • 1906.a. tekkis uus...

Ajalugu - Keskkool
8 allalaadimist
Maailm kahe maailmasõja vahel
22
docx

Maailm kahe maailmasõja vahel

...RENTS (1919-1920). RAHVUSVAHELISED SUHTED 1920. AASTAIL Pariisi rahukonverents algas 18. I 1919. a. Osa võttis 27 Saksamaa ja selle liitlastega sõjaseisukorras olnud või diplomaatilised suhted katkestanud riiki. Kaotanud riikide esindajaid Pariisi aga enne rahulepingute allakirjutamist ei kutsutud. Rahukonverentsi dokumentidest oli tähtsaim Versailles’ rahuleping, mis sõlmiti Saksamaaga ja millele kirjutati alla 28. VI 1919. a. Versailles’ lossi peeglisaalis. Versailles’ rahulepingu kohaselt pidi Saksamaa 1) andma Prantsusmaale tagasi Elsass- Lotringi ja loovutama alasid ka Belgiale, Taanile, Leedule, Poolale ja Tšehhoslovakkiale (Saksamaa kaotas nende lõigete läbi 1/8 oma pindalast); 2) keelati sõjaväeteenistuskohustus ja saadeti laiali kindralstaap; 3) Saksamaa ei tohtinud omada lennuväge ega allveelaevu, kusjuures kitsendavad piiran...

Ajalugu - Kutsekool
248 allalaadimist
Ajalugu
89
doc

Ajalugu

1. MAAILM XX SAJANDI ALGUSES. IMPERIALISMI PERIOOD 1.1 USA 1.1.1 MAJANDUS Orjapidamine oli keelatud. Kasutusele oli võetud nafta. Ehitati palju raudtee magistraale. Eriti kiire areng toimus lõuna-osariikides. Tekkisid monopolid: perekond Rockefellerid, nafta firma Standard Oil Compani; Perekond Morganid - terase tootmine ja pangandus; Van der Bildt - raudteed. 1915 - 60% USA rikkustest oli 2% elanike käes. Seda majanduse perioodi nimetati prosberity ehk õitsengu aeg. 1.1.2 SISEPOLIITKA Valitses kahe partei süsteem: vabariiklased versus demokraadid. 1823 - Monroe doktriin - USA kontrollib kogu ameerikat. Eurooplased ei tohi sekkuda ameerika asjadesse ja ameerika ei tohi sekkuda euroopa asjadesse. Vabariiklaste poolt loodud põhimõtte. 1900 - Presidendik...

Ajalugu - Keskkool
217 allalaadimist
Sündmused 20 sajandil
16
docx

Sündmused 20.sajandil

Aravete Keskkool ÕPIMAPP Ajalugu Koostaja: Keit Kallas Klass: 12 Juhendaja: Kettrud Väisanen Aravete 2009 Esimese maailmasõja lätted Erinevalt paljudest konfliktidest, millel on kindlalt määratavad põhjused, ei ole võimalik Esimese maailmasõja puhul nimetada ühte ja peamist või isegi peamisi põhjusi. Üldiselt kujunes see süsteem, mis lõi alused Esimese maailmasõja tekkeks, välja seoses 1789. aastast möllanud revolutsioonilistele sündmustele järgnenud Viini kongressi (1814-1815) restaureeritud vana korraga ning tollase tasakaaluprintsiibi nihetega 19. sajandil, mis olid peamiselt tingitud Bismarcki- aegse Preisimaa jõulisest ekspansionismist, m...

Ajalugu - Keskkool
32 allalaadimist
Feodaal-absolutislik Prantsusmaa 17-sajandi II poolel ja 18-sajandil
8
doc

Feodaal-absolutislik Prantsusmaa 17. sajandi II poolel ja 18. sajandil

Feodaal-absolutislik Prantsusmaa 17. sajandi II poolel ja 18. sajandil Põllumajandus Vaadeldaval perioodil oli Prantsusmaa Euroopa suuremaid riike. 17. sajandi lõpul elas Prantsusmaa tollases territooriumil 19,3 miljonit inimest, 1786. aastal 26,6 miljonit, kellest 20-21 miljonit olid talupojad. Suure maa erinevad loodusolud tingisid põllunduse ja karjanduse vahekorras, aga ka põllukultuuride osas piirkonniti suuri erinevusi. Umbes kolmandik maast oli mägine, kus peamiseks majandusharuks oli karjakasvatus. Teraviljakasvatuse põhipiirkond oli Prantsusmaa põhjaosa, sealhulgas Pariisi ümbrus. Enamus sellest piirkonnast on madalate mägede ja küngastega ning viljakate jõeorgudega tasandik. P...

Ajalugu - Keskkool
16 allalaadimist
Ajaloo konspekt
8
doc

Ajaloo konspekt

AJALOO KONSPEKT Aastad enne I maailmasõda - Iseloomulikum nähtus oli imperialism ehk suurriikide vallutuspoliitika ja maailma valitsemise püüdlus, mille käigus toimus majanduslik ekspansioon ja koloniaalvallutused - 20. saj algul tõusis tootmine tööstuses - Kiiresti arenesid keemiatööstus, raudteedevõrk, elektrotehnika - Hakkasid kujunema monopolid ehk hiigelettevõtted - Algas seeriatootmine - Kapitali hakati välja vedama, et leida paremaid paigutusvõimalusi ja suuremaid kasumeid saada - Kapitali paigutati asumaadesse, kus oli odav tööjõud ja maavarad lähedal või anti kapital laenuks ja teeniti selle...

Ajalugu - Keskkool
50 allalaadimist
Ajaloo mõisted
14
docx

Ajaloo mõisted

A aadel (rüütliseisus) – suursuguste sõjameeste seisus keskaegses Euroopas; selle moodustasid kõik feodaalid keisrist väikeaadliteni aarjalased – muistsesse Indiasse tunginud indoeuroopa hõimud, tänapäeva hindude esivanemad aastatuhat – ajavahemik, mille kestus on tuhat aastat abolitsionistlik liikumine – orjapidamise kaotamist taotlev liikumine Ameerika Ühendriikides absolutism – riigivorm, milles kõrgeim võim kuulub piiramatult ühele isikule abt – mungakloostri ülem abtiss – nunnakloostri ülem agoraa – akropoli läheduses asuv koosoleku- ja turuplats, mille ümber paiknesid templid ja linnaelanike majad agressor – sõjaalgataja ja vallutaja akadeemia – Ateena linna lähedale rajatud ...

Ajalugu - Põhikool
17 allalaadimist
Ajaloo 8-klassi eksamipiletite vastused
8
odt

Ajaloo 8. klassi eksamipiletite vastused

8 k Ajalooeksami piletid 2008 1. ABSOLUTISM EUROOPAS Absolutism on riigivorm, milles kõrgeim võim kuulub piiramatult ühele isikule. Absolutism valitses 17.-18. sajandi Euroopa riikides, näiteks Venemaal (tsaar), Türgis (sultan) ja Prantsusmaal (kuningas). Absolutistlikke riike valitseti ametnikkondade abiga, kuhu kuulusid suures osas väikeaadlikud ja linnakodanikud, kelle truuduses võis valitseja kindel olla. Ametnikkonda kuulusid sageli madalama päritoluga inimesed, kelle truuduses valitseja võis kindel olla. Selline ametnike valik aitas silmas pidada inimeste te...

Ajalugu - Põhikool
169 allalaadimist
Maailm 20 sajandi algul
4
odt

Maailm 20.sajandi algul

Sovinism e.marurahvuslus-sellenurgakiviks on oma rahvuse teisest paremaks pidamine. Imperialism- suurriiklikele püüetele saavutada võimalikult suur mõjuvõim kogu maailmas, selline riik arvab endal olevat huvisid enam-vähem kõikjal maailmas, majandusliku mõjuvõimu laiendamine. Euroopa tsivilisastsioon- juhtmõtteks olid kujunenud isikuvabadus, eraomand ja demokraatia, käsitleti ainuvõimalikuna, iga muud ühiskondlikku ja poliitilist korda peet imittetsiviliseerituks ning mahajäätuks. 20.sajandi alguseks oli peaaegu kogu maailm jagatud Euroopa riikide asumaadeks või mõjusfäärideks, peale euroopa riikide (ka Venemaa) oli maailmas veel vaid kaks tõelist suurv...

Ajalugu - Keskkool
79 allalaadimist
Demokraatlikud lääneriigid pärast-Teist maailmasõda
11
doc

Demokraatlikud lääneriigid pärast Teist maailmasõda

IX. DEMOKRAATLIKUD LÄÄNERIIGID PÄRAST II MAAILMASÕDA (USA, Suurbritannia ja Saksamaa Liitvabariigi näitel): 1. AMEERIKA ÜHENDRIIGID: (Vt. ka õpik lk.50; 75-77; 91-96) 1.1. Majanduse areng: • II maailmasõja lõpp tõi USA majanduses kaasa mõningaid probleeme: ? demobiliseeritud sõdurid suurendasid töötute arvu ? mõningaid raskusi tekitas majanduse ümberkorraldamine rahuaja tingimustele vastavaks • USA tähtsus maailmamajanduses sõja järel kasvas (andes ~55% kapitalistlike riikide tööstustoodangust); selle põh...

Ajalugu - Keskkool
181 allalaadimist
Kolmas maailm pärast Teist maailmasõda
4
doc

Kolmas maailm pärast Teist maailmasõda

X. KOLMAS MAAILM PÄRAST II MAAILMASÕDA: 1. Kolmas maailm: • 1950-ndatel aastatel nimetasid ennast nii need riigid, kes külmas sõjas soovisid jääda erapooletuks (1.maailm- lääne arenenud tööstusriigid; 2.maailm- kommunistlikud riigid). • 1960-ndatel aastatel hakati nii nimetama madala majandustasemega riike e. Ladina-Ameerika, Aasia ja Aafrika arengumaid. • 1970-ndatel, kui Araabiamaad rikastusid nafta müügiga ja 1980-ndatel, kui suure majandusliku hüppe tegid Kagu-Aasia riigid (nn.Aasia tiigrid), ei olnud enam paslik öelda nende kohta vähearenenud riigid. Seetõttu võeti kasutusel...

Ajalugu - Keskkool
236 allalaadimist
Ajalugu I kursus
25
docx

Ajalugu I kursus

... * Keskmine kiviaeg ehk Mesoliitikum (u 9600-3500 ekr). Pronksiaeg hakkati kasutama pronksist tööriistasid ja ehteid ningi võeti kasutusele savinõud. * Noorem kiviaeg ehk Neoliitikum või rauaaeg (u3500-1500ekr.). Tehti rauast asju ja hakati Rohkem loomi karjatama. * Pärast jääaja lõppperioodi nimetati Kunda kultuuriks (Lammasmäe leiukoht) * Igapäevased tegevus alad olid korilus, jahindus ja kala püük. * Inimesed elasid kogukondades ja liikusid ringi * (u4000 ekr) Tekkis kamm-geraamika kultuur, oletatakse, et kamm-geraamika hõimud rääkisid SOOME-UGRI KEELT (Eesti, Soome, Liivi, Isuri, Vadja, Karjala, Uepsa). * Uued hõimud olid karjakasvatajad. * Hilisematel aegadel saabusid Eestisse Germaani, Slaavi ja Balti uus asukad. * Meie esivanemad rändasid Eesti aladele erinvatest ilmakaartest ja erinevatel aegadel. Pro...

Ajalugu - Kutsekool
63 allalaadimist
9-klasside ajalooeksam
15
rtf

9. klasside ajalooeksam

9. klasside ajalooeksam I Eesti ajalugu A) EESTI VABARIIK 1918.-1920. 1. Kuidas iseseisvus Eesti? 1917. sügisel toimus Venemaal kommunistlik riigipööre. Kuna Eesti oli Venemaa osa, siis toimus riigipööre ka siin. Võimule saanud kommunistide ja eesti rahvuslike jõudude plaanid Eesti tuleviku suhtes olid erinevad: ENAMLASED EESTI RAHVUSLIKUD JÕUD Ei mingit iseseisvust Eestile! Eesti peab saama iseseisvaks vabariigiks! Eesti peab jääma Vene riigi osaks! Vene võimu alt tuleb pääseda! Samal ajal muutus olukord Eesti jaoks üha ähvardavamaks. Sakslased vallutasid Eesti saared ja kavatsesid edasi tungida mandrile. 1...

Ajalugu - Põhikool
8 allalaadimist
Saksamaa Uusajal
15
docx

Saksamaa Uusajal

Tallinna Prantsuse Lütseum Karl - Johannes Kalma Saksamaa aastatel 1600 - 1914 Õpetaja : Liis Reier Tallinn 2011 Sissejuhatus Oma referaadi teemaks valisin Saksamaa kuna tänapäeval on Saksamaa üks tähtsamaid riike maailmas ning uudistest pidevalt kuuleb Saksamaa saavutuste kohta kas majanduses, spordis või poliitikas. Kuna kuulen Saksamaa praeguste saavutuste kohta palju ja see hakkas mind huvitama siis võtsin Saksamaa teema referaadiks, et saada teada ka saksamaa saavutuste kohta minevikus. Oma referaadis otsustasin kirjutada rohkem sõjalisest poolest kuna ma huvitun sellest rohkem kui kirjutasin ka poliitikast. Referaat on jaotatud sajandite kaupa kuna algul materjali lugedes märkasin, et paljud asjad lõppevad sajandite lõpus ning uued algavad kohe sajandi alguses. Nii oli kergem teha ja usun, et...

Ajalugu - Põhikool
10 allalaadimist
Uusaeg
22
docx

Uusaeg

...iideede levik Reformatsioon Kapitalistlike suhete areng esialgu kaubanduses siis põllumajanduses Industriaalühiskonna väljakujunemine Valgustus Rahvuslik liikumine Teaduse tähtsuse kasv Uusaja alguses absolutistlik monarhia millest arenes: Parlamentarismi kujunemine – võitlused konstitutsioonilise riigikorra saavutamiseks revolutsioonid Seisuslikkuse kaotamine Uusaja lõpp – Esimene maailmasõda 19 saj II pool PRANTSUSMAA 5 Valgustusajastu algus Mis on valgustus Mõiste võttis kasutusele saksa filosoof Immanuel kant kuid mõtteviis oli kujunenud välja juba varem See väljendas inimkonna väljumist vaimupimedusest uue maailmakäsitluse tulekut Ideoloogia eelkäijad elasid 17 saj hiilgeaeg 18 saj Ajastu kujunemise eelduseks oli teaduse areng Põhijooned Peamine kriteerium inimmõistus Ideaaliks sai ratsionalistlik maailmakäsitlus Mõistus on kõikvõimas ideed muudav...

Ajalugu - Põhikool
60 allalaadimist
Maailm pärast teist maailmasõda
26
doc

Maailm pärast teist maailmasõda

MAAILM PÄRAST TEIST MAAILMASÕDA RAHVUSVAHELINE OLUKORD PÄRAST TEISE MAAILMASÕJA LÕPPU. KÜLMA SÕJA ALGUS Kuus aastat ja üks päev kestnus Teine maailmasõda jättis sügava jälje tervele 20. sajandile. Ohvrite arvu ja purustuste poolest ületas see sõda mitu korda Esimese maailmasõja kaotused. Täpseid andmeid ajavahemikul 1939-1945 hukkunute kohta ei ole, mõnede ajaloolaste arvates sai ainuüksi Euroopas surma umbes 60 miljonit inimest, kusjuures kõige suuremaid kaotusi kandis NSV Liit ning seda mitte ainult sakslaste ja nende liitlaste käe läbi. Nõukogude Liidu juhid aitasid ise sellele kaasa, hävitades oma rahvast hukkamiste, surmalaagritesse saatmise ning ka oskamatu sõjalise juhtimisega. Näiteks läksid suured väeüksused rindel kindlasse surma ainuüksi sellepärast, et igasugune taganemine oli võrdsustatud reetmisega. Kui Esimes...

Ajalugu - Keskkool
507 allalaadimist
Imperialismi ajastu
3
doc

Imperialismi ajastu

Imperialismiajastu 19. sajandi lõpul jõudis maailm imperialismiajastusse. Sel sajandil oli maailma arengut oluliselt mõjutanud rahvusluse levik ja mitme mõjuka rahvusriigi teke (nt Saksamaa ja Itaalia). Esialgu lähtus rahvusluse ideoloogia kõigi rahvuste võrdsuse põhimõttest, aga 19. sajandi II poolel tõstis suuremate rahvaste juures pead šovinism ehk marurahvuslus, mille nurgakiviks on oma rahvuse teistest paremaks pidamine. See andis aga omakorda teretulnud õigustuse imperialismile – suurriiklikele püüetele saavutada võimalikult suur mõjuvõim kogu maailmas. Imperialistlik riik arvab endal olevat huvisid enam-vähem kõikjal maailmas. Lisaks koloniaalvallutustele tähendas imperialism ka majandusliku mõjuvõimu laiendamist. Mõlema koosmõjul muudeti vähem ...

Ajalugu - Keskkool
21 allalaadimist
20 sajandi algus
1
docx

20.sajandi algus

Aluspõhimõtted: isikuvabadus, inimeste võrdsus, eraomand, turumajandus, rahva suvenäärsus, demokraatia.edusammud:ühiskonna tootmise ja materjaalse heaoli kasv, raudteed ja aurulaevad, elekter, telegraaf, telefon.Sots.struktuur: talupoegkonnad, palgatöölis klass, aadlikud, vaimulikud, keskklass. Ogustavad asjaolud:klassi võitlis, rahvus küsimuste teravnemine.kolonialism-poliitika, mis taotleb vähem arenenud või võrgemate riikide kolooniateks e, asumaadeks muutumist või nende allutamist mõnel muul viisil. Imperialsim...

Ajalugu - Keskkool
41 allalaadimist
70
docx

Uusaeg I Mõiste Uusaeg areng 1. Mõisted keskaeg ja uusaeg hakkasid arenema hiliskeskaja renessanssringkondades (15 saj. II poolel) 2.Cristoph Keller: MaailmaAjalugu (1675-96) I Antiik (Vanaaeg) II Keskaeg III Uusaeg 3. Läänemaailma traditsiooniline tõlgendus: Uusaeg algab aasta 1500 paiku (1450-1550) - Renessanss - Konstantinoopoli langemine (1453) - Maadeavastusretked (1492,1498) - Reformatsioon (1517-...) - Itaalias 15.saj. II poolel - Põhjamaades 1520-1540 4. Nõukogude liidu marksistlik tõlgendus: Uusaja algus inglise nn kodanlik revolutsioon (1640-1689) 5. Tänapäeva tõlgendus: Uusajani viinud üldine areng algas juba südakeskajal ja ülemineku aeg kestis rohkem kui kakssada aastat kuni 17.saj. alguseni. – Varauusaeg 1450 -... Uusaeg ja uusim aeg ning lähiajalugu Uusim aeg algab Prantsuse revolutsioonist (1789): - Seisusliku ühiskonna lagunemin...

-
109 allalaadimist
I maailmasõda
11
odt

I maailmasõda

KONTROLLTÖÖKS KORDAMINE (P. 4-10) MÕISTED: 1. progress – 20.sajandi alguse moesõna, mida käsitleti katkematu ja vääramatu edasiliikumisena madalamatelt arenguastmetelt kõrgematele. 2. Antisemitistm – juudivaen, pessimistlike meeleolude avaldus, mille tugevnemist oli Viinis, Pariisis, Peterburis ja mujal. Prantsusmaa jagunes selles küsimuses kahte leeri. 3. Sionism – vastukaaluks antisemitismile, mille rajas Viini ajakirjanik Theodor Herzl, mis hakkas koondama juute ja taaselustama heebrea keelt juutide ühiskeelena. 4. Nobeli preemia – Rootsi in...

Ajalugu - Keskkool
56 allalaadimist
10-klassi ajaloo III kursus
20
doc

10. klassi ajaloo III kursus

1 26.02.08 Prantsusmaa, kui absolutismi näidisriigina Tunnusjooned on Prantsusmaa puhul kõige paremini täheldatavad. Teised riigid võtsid Prantsusmaa eeskuju ? juhindusid oma absolutismi väljakujunemisel Prantsusmaa. Kõige olulisem oli see Louis XIII ja Louis XIV ajal. Louis XIII sai troonile 1610. aastal, seda kuni 1643. aastani. Ta oli võimule saades alles 9 aastane. Esialgu valitses tema eest regent (isik, kes valitseb kuninga eest, siis kui kuningas ise on alaealine). Tema regendiks oli ta ema Maria d’Medici. Täi...

Ajalugu - Keskkool
137 allalaadimist
Kordamine - imperalism
4
doc

Kordamine - imperalism

Mis on imperialism? Isel. Kujunemine. Põhijooned Imperialism on kapitalistliku ühiskonna arenguaste, kus suurriigid püüavad saavutada oma ülemvõimu maailmas – seda teiste territooriumite vallutamise, teiste maade üle oma poliitilise ja majandusliku võimu saavutamise kaudu. Põhijooned: * rahvusluse ja rahvusriikide tekkimine * šovinismi ehk marurahvusluse teke (Saksamaa, Venemaa, Hispaania, Itaalia) *koloniaalsüsteemi loomine * majandusliku mõjuvõimu suurenemine teiste riikide üle *tehnika kiire arenemine *globaliseerumine *rahvusvahelise liikumise elavnemine Tehnika areng saj. algul ...

Ajalugu - Keskkool
16 allalaadimist
I maailmasõda
16
doc

I maailmasõda

...ksuste pealetung Serbias Päästamaks liitlasi täieliku kokkuvarisemise eest tõid sakslased 1914 aasta sügisel osa vägesid läänerindelt idarindele ning alustasid koos Austra Ungari vägedega pealetungi Varssavile kui Vene vasturünnak lõi nad tagasi Novembris Saksa võit Lodzi all olid venelased sunnitud kaitsepositsioonidele asuma nind detsembris lööb Austria Venemaad Limanova all Balkani ja Itaalia rindel: Juunis ertshertsog Franz Ferdinandile korraldatud atentaat Sarajevos põhjustab Esimese maailmasõja Augustis Austria ründab Serbiat kuid lüüakse tagasi septembris Austria kohtab Põhja Serbias jälle tugevat vastupanu ning detsembris kolmas ebaõnnestunud rünnak Serbia vastu Maailmas: Oktoobris Türgi sulgeb Dardanellid Jaapan võtab üle Saksamaa kolooniad Vaiksel ookeanil Novembris Türgi kuulutab välja dþihaadi püha sõja ning liitub Saksamaa ja Austriaga Prantsusmaa ...

Ajalugu - Keskkool
32 allalaadimist
Uusaeg
34
doc

Uusaeg

UUSAEG II Marten Seppel 1/4 Referaat 5-10 lk. Eesti keeles pole midagi väga soovitada. „Maailmaajaloo atlas“ head skeemid ja kaardid. Sakslaste ajalooatlase tõlge. Enn Tarvel „Kas ajalugu saab kirjutada objektiivselt?“ Tuna 2005 nr 3 (soovituslik) H. Kinder, W. Hilgermann. Maailma ajalugu esiajast tänapäevani. Maailma ajaloo käsiraamat. Tln, 2001 Lord Acton (1834-1902) „The Cambridge Modern History“ Sajandid tulid käibele alles 16. sajandil kui orientiiviks olev pidepunkt. Pikk 19. saj (1789-1914) Eric J. Hobsbawn: 1) revolutsiooniajastu (1789-1848) 2) kapitaliajastu (1848-1875) 3) impeeriumiajastu (1875-1914) Hobsbawn marksistlik ajaloolane, üks kuulsamaid ajaloolasi. Elab siiamaani. Kirjutab natsiona...

Ajalugu - Tartu Ülikool
223 allalaadimist
Keskaeg-uusaeg
19
rtf

Keskaeg-uusaeg

Reformatsioon ja protestantism Katoliku kiriku võim nõrgenes Reformatsiooni põhjused: 1)kiriku rikkus 2)indulgentside müük 3)humanism-ilmalikkus 4)Teaduse, trükikunsti levik-raamatute, kirjasõna levik, ilmaliku haridustaseme tõus ja levik tõi välja vaimulike rumaluse. 5)rahvuskeel-rahvusriikide sünd aitas kaasa Reformatsioon sai alguse 1517 kui Luther pani Wittenbergi kiriku uksele üles 95 ladinakeelset teesi. Rahvas pooldas, kuna taheti emakeelset kirikut. Ka vürstid(Friedrich IV Tark). Karl V kuulutas Lutheri lindpriiks, Friedrich võttis ta oma hoole alla.(Wartburgi loss). Augsburgis lubati kuulata ära Lutheri põhiseisukohad, ettekande tegi Philipp Melanch...

Ajalugu - Keskkool
28 allalaadimist
Euroopa rahvad ja riigid
2
docx

Euroopa rahvad ja riigid

...Ametnikele ja ohvitesridele avanesid head võimalused karjääri teha. Kolooniate eksplanteerimine mõjutas ka Inglismaa enda majanduse arengut: 1) Kapitali paigutamine kodumaal vähenes. 2) vähenes Inglismaa osa maailma tööstuse kogutoodangus. 3) Levis raha ebatootlik kulutamine. 4) Odava vilja sissevedu tõi kaasa nisu ja odra külvipinna vähenemise ja külade tühjenemise. 1901 suri kuninganna Victoria, troonile sai Edward VII ja siis aastast 1910 Georg V. Inglismaal valitses jätkuvalt kahe partei süsteem, võimul olid vaheldumisi liberaalid ja konservatiivid. 1900 loodi tööerakond (leiboristid). Erakond ühendas tööliste ametiühinguid. 1906 aastal tulid võimule liberaalid, kes viisid läbi mitmeid reforme: 1)Kehtestati vanaduspensionid vaesteke alates 70. eluaastast. 2)Vaesed vabastati otsestest maksudest. 3) 1911 khetestati sotsiaalkindlustuse seadus, millega seati sisse abiraha töö...

Ajalugu - Keskkool
16 allalaadimist
20 sajand
2
docx

20.sajand

1) 20. saj. Algusele iseloomulikud jooned. Oska tõestada, et 20. Saj alguses kujunes areng progressi suunas või vastupidi. Oska näha, et areng oli vastuoluline. *Maailma valitses Euroopa. Peale Euroopa veel 2 iseseisvat riiki: Jaapan ja USA. *teaduse ja tehnika areng *Tühistati seisuslikud eesõigused *turumajanduse levik *liberaal-demokraatliku riigikorra levik* Rahvusküsimuse teravnemine-talurahval tekkis oma haritlaskond ja keskklass, mis tõi kaasa rahvusliku liikumise, väikerahvad tahtsid saada oma riiki või saavutada autonoomiat.*Imperialism suurriikide so...

Ajalugu - Keskkool
33 allalaadimist
Esimene Maailmasõde REFERAAT
13
docx

Esimene Maailmasõde REFERAAT

Tallinna Tööstushariduskeskus ESIMENE MAAILMASÕDA Referaat Egne Raba 205 RMÜ TALLINN 2009 Sisukord Eessõna 1914.a juulis puhkenud Esimese Maailmasõja üheks tulemuseks oli mitme Euroopa impeeriumi lüüasaamine ja lagunemine ning Ida-Euroopa väikerahvaste iseseisvumine. Omariikluseni jõudsid soomlased, lätlased, eestlased, leedukad, poolakad ning slovakid. Vaatamata väikerahvaste seisukohalt soodsale lõpptulemusele, oli maailmasõda ometigi kõigi osalevate maade ja rahvaste jaoks raskeks kastumuseks, mille negatiivsed tagajärjed ulatusid veel aastategi taha. Üldinfo Antandi ja Keskriikide imperialistlik sõda, nimetati maailmasõjaks suure sõjatandri (ülr 4 mlj. Km2 rinnete kogupikkuseks 3000 km, sõjategevus laienes Euroopast Aasiasse , Aafrikasse ja ookeanidele) ning sõdivate rii...

Ajalugu - Kutsekool
48 allalaadimist
Ajaloo üldkonspekt
68
pdf

Ajaloo üldkonspekt

...idid Viimane sõna keisril Suurenesid ida ja lääne erinevused 1054 vande alla Idas ikoonid Antiikkreeka eeskuju Õppeained: grammatika retoorika õigusteadus ja filosoofia Enamik talupoegi kirjaooskamatud Platoni ja Aristotelese tekste seoti ristiusu tõdedega Justinianus 1 527 565 Pani aluse rooma õigusele 3 osa Üritas taasstada rooma impeetiumi muistset hiilgust 5 saj 2 pool balkani poolsaarele lõunaslaavid ja itaaliasse germaani langobardid Kreeka slaavlased võtsid vastu ristiusu kreekastusid ja allusid bütsantsile Balakni põhjaosa slaavlased jäid Lõunaslaavi alad 7 saj türgi päritlolu bulgaarid vallutasid doonau lõunakalda ja rajasid bulgaaria riigi Bütsants 25 november 2009 a 11:07 Ajalugu Page 23 Enamus elanikkonnast beduiinid ehk rändkarjakasvatajad Üksikud oaasid Peamine kaamel Esile tõusid Meka usu ja kaubanduskeskus ja Jee...

Ajalugu - Keskkool
13 allalaadimist
I mailmasõda
8
doc

I mailmasõda

...Jaapaniga 1902 ja Inglise Vene vastuolusid kolooniate pärast Aasias reguleeriva lepingu Venemaaga 1907 Need lepigud olid kujundanud Kolmikliidule vastandliku Antandi Esimese maailmasõja puhkemist soodustasid Saksa Prantsuse vastuolude suurenemine Maroko pärast Venemaa ja Austria Ungari vastuolude suurenemine seoses sellega et viimane annekteeris Bosnia ja Hertsegoviina 1908 ja põhjuseks olid ka Balkani sõjad Saksamaa eesmärk oli kaotada Suurbritannia ülekaal merel võtta endale Prantsusmaa Belgia ja Hollandi asumaad ning vallutada Baltimaad Poola ja Ukraina Austria Ungari tahtis endale Serbiat ja Tsernogooriat Türgi tahtis endale Tagakaukaasiat Suurbritannia tahtis lüüa Saksamaad ja vallutada Türgilt Mesopotaamia Prantsusmaa tahtis tagasi Alsace Lorrainei ja vallutada Saarimaa Venemaa tahtis Galiitsiat Konstantinoopolit ja Musta mere väinu ning oma võimu Balkanil kust ta...

Ajalugu - Kutsekool
142 allalaadimist
Esimese maailmasõja lõpp - Teise maailmasõja algus
12
docx

Esimese maailmasõja lõpp - Teise maailmasõja algus

Esimese maailmasõja lõpp – Teise maailmasõja algus Rahvusvaheline olukord 1918-1920. 1918. lõppes I maailmasõda. Antandi riigid saavutasid võidu Keskriikide üle. Sõlmiti kokkuleppeid, et riikidevahelised tülid laabuksid. Sõjategevus lõppes Compiégne’i vaherahuga. Püsivate rahulepingute sõlmimiseks kutsuti kokku Pariisi rahukonverents. Sõjasüüdlaseks kuulutati Saksamaa, kes pidi loovutama maid ja tasuma reparatsiooni. Sakslastel keelati omada tugevat armeed. Saksamaa ei mõistnud, miks nemad sõjasüüdlaseks tembeldati ning nad soovisid kaotust tasa teha. Pariisi rahukonverentsil loodud poliitiline korraldus sai nimeks Versailles’ süsteem. Peale rahulepingute sõl...

Ajalugu - Põhikool
49 allalaadimist
Sõda Balkanil
15
doc

Sõda Balkanil

 PAGE 2 Tallinna 21. Keskkool Referaat   Kerli Mandre 12B Tallinn, 1999 Alates 1991. aastast tänase päevani on Jugoslaavia konfliktiderohkeim piirkond Euroopas. Paljudele tundub ta ehk kauge, tundmatu. Meile näib, et see sõda on meist eemal ja õigupoolest meisse ei puutugi, kuid kui hakata mõtlema, siis jõuame järeldusele, et ega see sõda meist nii kauge olegi – toimub ta ju siinsamas Euroopas. Ja seda enam on minu arvates täiesti mõistmatu, kuidas 21. sajandi künnisel asuvas Euroopas, kus on moodustatud mitmesuguseid julgeoleku- ja sõjalisi orga...

Ajalugu - Keskkool
90 allalaadimist
Esimene maailmasõda
11
doc

Esimene maailmasõda

...ksikud vastuolusid süvendanud sündmused 4 Sõja algus ja käik 5 Sõja tulemused 9 Kasutatud kirjandus 11 Sõja põhjused Esimene maailmasõda on saanud oma nimetuse suure sõjatandri (üle 4 miljoni km²) ja sõdivate riikide rohkuse tõttu (sõja lõpuks osales 38 riiki, kus elas 75% tolleaegsest maailma rahvastikust). Esimese maailmasõja põhjusteks olid imperialistlike suurriikide vastuolud: võitlus turgude, tooraineallikate, kapitali ekspordi võimaluste, mõjupiirkondade ja asumaade pärast. Tol hetkel oli maailm jaotatud Suurbritannia ja Prantsusmaa kasuks. Tormiliselt arenenud Saksamaa oli 1879. aastal sõlminud sõjalise liidu Austria-Ungariga. 1882. aastal ühines Itaalia sellega ja nii tekkis Kolmikliit. Vastukaaluks Kolmikliidule oli Prantsusmaa 1891–1893 sôlm...

Ajalugu - Kutsekool
108 allalaadimist
I maailmasõja eelne ja järgne periood
2
doc

I maailmasõja eelne ja järgne periood

...üsteem naisõiguslased sufraþetid Parem ja vasak poolsete parteide omavaheline võimuvõitlusKeisri kõrval valitseb kansler2 e partei süsteem vabariiklased demokraadid  Sõjalised blokid enne I maailmasõda Kolmikliit Saksamaa Austria Ungari Türgi Bulgaaria Itaalia 1915 Saksamaa eesmärgiks uusi kolooniaid saada saksa toetus oli Oluline A U’le sest oli ohustatud sattuma Balkani slaavi riiki itaalia oli nõrgim lüli tahtis kaitsta end Prantsusmaa võimaliku rünnaku eest Türgi lootis toetust saada Venemaa ja Itaalia kasvava surve vastu Antant Inglismaa Venemaa USA Prantsusmaa Itaalia Prantsusmaa soovis tagasi saada Elsassi ja Lotringit ja vähendada Saksa mõjuvõimu Venemaa peamiseks vaenlaseks Türgi soovis vallutada Dardanelle ja Konstantinoopolit purustada A U ja kehtestada võim Balkanil Inglismaa ei andnud lubadust et astub sõtta kui Saks...

Ajalugu - Keskkool
18 allalaadimist
Maailmasõda
22
doc

Maailmasõda

Aravete Keskkool Ajaloo õpimapp Koostaja: Lauri Ilves Juhendaja: Kettrud Väisanen 2009 2 Esimene maailmasõda (algselt Maailmasõda) oli esimene suurt osa maailma maadest kaasanud sõda, mis kestis 28. juunist 1914 11. novembrini 1918. Sõdivad riigid jagunesid Antandiks ja Keskriikideks. Üheski varasemas konfliktis ei osalenud nii palju sõdureid. Sõja lõppedes oli sellest saanud ohvrite arvult teine konflikt ajaloos (Taipingi ülestõusu järel). Rohkem ohvreid on olnud hiljem ainult Teises maailmasõjas. Euroopa riikide piirid muutusid sõjategevuse tagajärjel drastiliselt: purunes neli impeeriumi (Saksamaa, Austria-Ungari, Osmanite riik ja Venemaa). Nendes riikides vali...

Ajalugu - Keskkool
19 allalaadimist
Lähiaeg 1914-1945
12
doc

Lähiaeg 1914-1945

1. Maailm 20. sajandi alguses ?nn lühike 20. saj e lähiaeg (1914-1991), äärmuste ajastu (kohutavate katastroofide sajand-uskumatute saavutuste sajand) >1914-1918 -I maailmasõda *1871-1914 polnud Euroopas sõdu, ca 100 aastat suuremast sõjast >1991 NSVL kokkuvarisemine, idablokki e sotsialismileeri kokkuvarisemine ?eurotsentrism- Euroopa-keskne maailm >mõjukaimad riigid: nt Inglismaa, Saksamaa, Prantsusmaa, Venemaa, Austria-Umgari, Itaalia >Euroopa on majanduslikult ja sõjaliselt kiiremini arenenud > 1/3 inimestest elas kolooniates; 1/3 poolkolooniates...

Ajalugu - Keskkool
69 allalaadimist
Ajalugu 1900-1913
2
doc

Ajalugu 1900-1913

1. Milles väljendus progress 20. sajandi alguse Euroopas? Kõikjal oli demokraatia ja seda peeti ka ainuõigeks valitsemise vormiks, Võidutses liberaalne kord ja valgusajastu põhimõtted. Majandus arenes, materiaalne heaolu kasvas, ühiskondlik tootmine, aurulaevad, raudteed, elekter, telegraaf, telefon- kõik see oli progress, seda käsitleti katkematu ja lõpmatu edasiliikumisena lihtsate asjade juurest, raskete juurde. 2. Kas võib rääkida progressist 20. sajandi alguse Aasias ja Aafrikas? Võib küll, arenes majandus, ehitati raudteid ja sadamaid, riigid võtsid osa maailmakaubandusest. Progress toimus ka nii, et pal...

Ajalugu - Keskkool
68 allalaadimist
Maailm 20-sajandi alguses-Esimene maailmasõda - olümpiaad
19
docx

Maailm 20. sajandi alguses. Esimene maailmasõda - olümpiaad

Marjanne Priidik 12.c klass Ajaloo olümpiaad Maailm 20. sajandi alguses. Esimene maailmasõda Maailma poliitiline kaart 20. sajandi algul : Impeeriumid : 20. sajandi alguses oli Eestist kujunenud Vene impeeriumi majanduslikult ja kultuuriliselt enamarenenud alasid, kus toimus ülevenemaalisele turule orienteeritud tööstuslik ja põllumajanduslik suurtootmine. Sõjalised konfliktid 19. sajandi lõpus* ja 20. sajandi alguses : Inglise-Buuri sõda (1899-1902): Suurbritannia koloniaalsõda buuri vabariikide Transvaali (LAV) ja Oranje vastu. Sooviti saada oma haldusalasse rikkalikud teemandi- ja kullamaardlad. Kuigi inglased saavutasid 1900 pöördelise võidu, jätkus buuride partisanisõda veel kaks aastat. Inglaste halastamatu võitlustaktika (buuride fa...

Ajalugu - Keskkool
17 allalaadimist
I Maailmasõda-Vene Revolutsioonid-Eesti Vabariigi sünd
4
odt

I Maailmasõda, Vene Revolutsioonid, Eesti Vabariigi sünd

KORDAMISKÜSIMUSED I MAAILMASÕDA; VENE REVOLUTSIOONID; EESTI VABARIIGI SÜND § 40 44 1 MÕISTEDANTANT – ING PR ja VM liit 1907 1917 moodustati vastukaaluks Kolmikliidule/KeskriikideleKESKRIIGID – SM A U IT liit 1882 1915 Itaalia väljus liidust 1915 asus sõtta Antandi poolel„BALKANI PÜSSIROHUKELDER“ Balkani ps l põrkusid suurriikide vastandlikud huvid toimusid sõjad ja järjest tugevamaks muutusid sealsete rahvaste vabaduspüüdlusedSCHLIEFFENI PLAAN – SM I MS plaan Oli välja töötatud kindralstaabi ülema von Schlieffeni eestvedamisel Tuli tungida läbi neutraalse Belgia PR le ja purustada PR 39 päevaga seejärel 3 4 kuuga VM POSITSIOONISÕDA – kaevikusõda sõjategevus pikaks ajaks paigale jäänud rinde tugevasti kindlustatud ja pidevalt täiustat...

Ajalugu - Põhikool
47 allalaadimist
XX sajandi ajalugu
7
doc

XX sajandi ajalugu

1. 20. sajandi periodiseering (lk 4-6) a) 1901-1913. Neid aastaid peavad paljud ajaloolase 19.sajandi jätkuks. Ajavahemikku 1872-1913 võib tõesti vaadelda ühtse perioodina, mida iseloomustab suurte, ülemaailmse tähtsusega vapustuste puudumine. Elu kulgeb võrdlemisi sujuvalt, evolutsiooniliselt ning muutuse paremuse poole inimkonna arengus on selgelt jälgitavad. Moodsaks sai sõna „ progress“ ning seda eitada söendasid vaid kõige lootusetumad konservatiivid, aga ka mõned veidrikud, kel oli prohvetlik ajalootunnetus. Enamik siiski uskus progressi katkematusesse ning selle tulemuste pöördumatusesse. Aastad 1900-1913 olid optimismi võidutse...

Ajalugu - Keskkool
102 allalaadimist
12-klassi teise poole ajaloo konspekt
25
doc

12. klassi teise poole ajaloo konspekt

Kultuurielu üldisi arengujooni 1. Kultuuri professionaliseerumine – Eesti tippintelligentsi väljakujunemine, kes suutsid end kultuuri alal töötades ka ära toita ja kelle looming oli konkurentsivõimeline. 2. Laienesid kultuurikontaktid (seni ainult vene ja saksa), domineerima hakkas põhjamaade ja inglise-prantsuse kultuuriorientatsioon. 3. Kirjanduses valitses kahekümnendate aastate algul luule, alates 1925. aastast nihkus esiplaanile proosa. 4. Kiiresti arenes näitekunst. Sel perioodil tegutsesid järgmised teatrid: Vanemuine, Estonia, Tallinna draamateater, Tallinna ...

Ajalugu - Keskkool
114 allalaadimist
Fašism
15
doc

Fašism

Ajalugu - Keskkool
18 allalaadimist
Venemaa-NSV Liit-1917-1939
4
doc

Venemaa/ NSV Liit 1917-1939

Venemaa/ NSV Liit 1917-1939 (ptk. 8, 10 ja 14) 1. Iseloomusta Vene ühiskonda 20. sajandi algul. Mille poolest jäi Venemaa maha Lääne suurriikidest? • tsaari isevalitsus – rahval ei olnud poliitilisi õigusi (isegi kodanlusel mitte) • maaküsimus oli lahendamata – maa kuulus suurmaaomanikele , see takistas põllumajanduse arengut; harimatud talupojad • venestamine: mittevenelaste rahvuslik rõhumine, eriti Soomes, Baltikumis, Poolas • sõjaliselt nõrk 2. Millised tegurid viisid Venemaa 1917.aastaks kriisi? Miks puh...

Ajalugu - Keskkool
95 allalaadimist
Eesti ajalugu-1550-1905
16
doc

Eesti ajalugu (1550-1905)

Ajaloo arvestus AJ4 Kokkuvõte 1. Sõjad vara-uusajal. Liivi sõda(1558-1583), Põhjasõda(1700-1710/1721) – põhjused, osapooled, tulemused ja tähtsus Eesti ajaloos. Peamised allikad pärinevad Balthasar Russow’ kroonikast(käsitleb Liivi sõja sündmusi kuni aastani 1584; rootsimeelne; Ruccow päritolu pole kindlalt teada, kuid ta oli Pühavaimu eesti koguduse õpetaja). Allikana on ka Johannes Renneri kroonika. Liivi sõja põhjused: o peamiselt Liivimaa soodne asupaik(Ida- ja Lääne-Euroopa vahendaja) o Liivi ordu, Riia peapiiskopkond, Tartu piiskopkond, Sa...

Ajalugu - Keskkool
106 allalaadimist
Maailm 20 saj alguses
4
doc

Maailm 20.saj alguses

1)Euroopa 20.saj alguses Majandus-suurte arengute aeg. SKT tõusus ühe inimese kohta umbes 2x. Majanduse areng oli kiire, aga ebaühtlane, see tõi kaasa pinged suurriikide vahel. Riiklik regulatsioon taandus ja esikohale tuli kaubandus. Kaubandusega kaasnes ka raudteede teke. Tänu raudteedele sai kaup kiiremini kohale, suuremates kogustes ja odavamalt. Teravnes konkurents. Kõik see muutis riigid üksteisest sõltuvaks ehk tekkis globaliseerumine. Tööstus muutus rahvusvaheliseks. Pikka aega majanduses esikohal olnud Inglismaale järgnesid ka USA ja Saksamaa edu. Saksamaa eksport kasvas 1900- 1913 tänu uutele tööstusharude...

Ajalugu - Keskkool
65 allalaadimist
Kõik diktaatoritest ja diktatuuridest 20-da sajandi algul
11
doc

Kõik diktaatoritest ja diktatuuridest 20-da sajandi algul

................lk 5-6 4. Saksamaa diktatuur- natsism.......................................................lk 7-9 5. Kasutatud kirjandus.....................................................................lk 10 2 Sissejuhatus: Mis on diktatuur? Diktatuur- see on totalitaarne ühiskond, kus igasugune omaalgatuslik koondumine on rangelt keelatud. Olemasolevad organisatsioonid peavad aitama suurendada kontrolli ühiskonna üle. Võimude lahusus puudub täielikult. Terves ühiskonnas valitseb üks partei ja üks ideoloogia. Eristatakse kaht tüüpi diktatuure: Autoritaarne diktatuur ehk autokraatia- üksikisiku valitsemine, kellel puuduvad nii seaduslikud kui konstitutsioolinised piirangud. Autokraatia saab kesta teatud ajal, kest põhineb suurte teenetega riigimehe mõjuvõimul. ...

Ajalugu - Põhikool
42 allalaadimist
Uusaeg
19
pdf

Uusaeg

...b Saksamaa talurahvasõjad Luther toetas kohalikke vürste talurahva vastu Kohalik valitseja kehtestab ise usu kuidas valitseja nõnda alamad Kiriku varade natsionaliserimine Saksamaa lõplik killustatus Õpetuse võtsid aktiivsemalt omaks linnakodanikud kohalik aadel Lutheri õpetuse võtavad vastu Saksamaa Põhjamaad Liivimaa Ungari Algab Saksamaa usuline lõhenemine Algab ususõdade periood 1548 – 1648 Tähtsaim dokument oli Augsburgi usutunnistus 1530 mille autoriks oli Philipp Melanchthon Ulrich Zwingli ei suuda rajada oma kirikut Zwingli algatab reformatsiooni Ðveitsis Zwingli jagas Lutheri arvamust “Piibli” suhtes Zwingli rõhutas kasinust ja kõlbelisust Zwingli oli radikaal ning tema tõekspidamised demokraatlikumad Reformatsiooniga kaasneb pildirüüste Toimub usulõhenemine ka Ðveitsi aladel Konrad Grebel paneb aluse anabaptistide ...

Ajalugu - Keskkool
58 allalaadimist
Ajalugu Eksamiks
14
docx

Ajalugu Eksamiks

KESKAEG (13.-16. sajand) EESTI MUISTNE VABADUSVÕITLUS (1208-1227) Muistset vabadusvõitlust on loetud üheks esimeseks sammuks eesti rahva kujunemise teel ning selle sammumisel riigi kujunemise suunal. Põhjused: - Sakslaste, rootslaste ja taanlaste soov suurendada oma asuala. - Sakslased soovisid balti alistamatusega saada maad ja sõjatulu. - Soov hõivata kaubandusmonopol Venemaaga. 1210- Ümera lahing. Eestlased võitsid. 1217- Madisepäeva lahing. Toimus Viljandi lähedal Sakalas Eestlaste maleva ja ristisõdijate vahel. Eestlased said raskelt lüüa. Langes eestlaste vanem Lembitu ja ka liivlaste vanem Kaupo.  1219- Taanlased vallutavad Põhja-Eesti. ­ Taanlased võitsid. ­ Pärast võidukat la...

Ajalugu - Kutsekool
62 allalaadimist
Maailm kahe maailmasõja vahel
9
docx

Maailm kahe maailmasõja vahel

1. I Maailmasõja tulemused ja peamised probleemid sõja lõppedes Tulemused: • Võitjad said uusi maid ja eeliseid. (UK, F, USA) • Kaotajariikidele määrati majanduslikud, poliitilised ja sõjalised kohustused • Austria-Ungari lagunes – Austria, Ungari, Tšehhoslovakkia • Venemaast eraldusid Poola, Leedu, Läti, Eesti ja Soome • Saksamaa kaotas osa terrotooriumi, asumaad ja suurriigi staatuse. • Briti impeerium saavutas oma suurima ulatuse • Itaaliast sai suurriik • Euroopa riigid hakkasid majanduslikult sõltuma USAst • Maailm jagunes kapitalistlikuks ja sotsialistlikuks süsteemiks, ...

Ajalugu - Keskkool
485 allalaadimist
Ajalugu 11 klass
5
doc

Ajalugu 11 klass

1.venemaa. IVAN JULM: 1530-1584 (valitses 1547 kuni surmani) Ivan lasi end tsaariks kroonida 1547 aastal. Ivan moodustas paremaks riigijuhtimiseks Valitud Raada. Sealsed isikud valis tsaar ise. Loodi teisigi keskasutusi, sealhulgas välissuhtlemist juhtiv Saadikute Maja. Pärast suurttulekahju käskis Ivan saata provintsidest saadikud, et teada saada mis toimub kaugemal ja et tema sõnumid oleksid läbi saadikute kuulda üle kogu riigi.1549 tuli kokku nn. Maakogu (koosnes saadikutest), kuid midagi erilist korda ei saadetud.1550 „Tsaari koodeks“. Raskemate kuritegude, korduvate seadusrikkumise eest karistati surmanuhtlusega, väiksemate kuritegude eesti anti nuudihoope. Ivan IV pidas oluliseks tõsta Moskva kes...

Ajalugu - Keskkool
49 allalaadimist
T e a t a   v e a s t