Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
✍🏽 Avalikusta oma sahtlis olevad luuletused! Luuletus.ee Sulge
Add link

Lapse õiguste konventsioon - sarnased materjalid

osalisriigid, igust, iguste, hinenud, kodakondsus, kehtivate, navabadus, ajutiselt, heale, igusest, enesekindluse, devad, sallivuse, genfi, vaimus, seisukohtade, eraldata, identiteet, ilitada, imud
14
odt

Lapse õiguste konventsioon

Lapse õiguste konventsioon* Vastu võetud ÜRO peaassamblee poolt 20. novembril 1989. a. SISSEJUHATUS Käesoleva konventsiooni osalisriigid, võttes arvesse, et vastavalt Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirjas välja kuulutatud prints...

Kirjandus -
1 allalaadimist
13
doc

Lapse õiguste konventsioon

Lapse õiguste konventsioon Vastu võetud 26.09.1991 (õ) 25.11.2008 14:00 Mitteametlik tõlge Lapse õiguste konventsioon* Vastu võetud ÜRO peaas...

Politoloogia - Keskkool
9 allalaadimist
15
pptx

LAPSE ÕIGUSED

LAPSE ÕIGUSED KOOSTAJA: Villu Päid Lapse õigused Eesti lastekaitse seaduse koostamisel on arvestatud ÜRO lapse õiguste konventsiooni põhimõtetega. Lapse õiguste konventsioon, millega Eesti ühines 26. septembril 1991, toetub neljale põhimõttele: Igal lapsel on ...

Ühiskond - Põhikool
8 allalaadimist
9
ppt

ÜRO - Lapse õiguste Konventsioon

Lapse Õiguste Konventsioon & Tansaania Lota Pung 8b 2011 Lapse õiguste konventsioon · Jõustus 1990 · 193 riiki on kinnitanud · Kehtib üle 2 miljardi lapse jaoks · Tagab lapsele 10 õigust · Võideld...

Geograafia - Põhikool
4 allalaadimist
2
doc

Eesti ja rahvusvahelised organisatsioonid

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
153 allalaadimist
7
docx

Ühinenud Rahvaste Organisatsioon ja Eesti

...nventsiooni täitmise kohta. Augustis 2006 toimus rassilise diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise konventsiooni (ICERD) täitmist puudutava Eesti kuuenda ja seitsmenda aruande arutelu. 24. septembril 2003 kirjutas president Arnold Rüütel New Yorgis alla ka ÜRO lapse õiguste konventsiooni fakultatiivprotokollidele laste relvastatud konfliktidesse kaasamise keelustamise kohta ning laste müügi, lasteprostitutsiooni ja pornograafia keelustamise kohta - viimase protokolli ratifitseeris Eesti 2004. a. augustis. 21. septembril 2004 allkirjastas president Rüütel N...

Ühiskond - Kutsekool
8 allalaadimist
49
docx

ÜHISKONNAÕPETUSE RAUDVARA: NÜÜDISÜHISKOND

...atud rahast toimetulekutoetust neile, kelle kuusissetulek pärast eluruumi alaliste kulude mahaarvamist on alla kehtestatud toimetulekupiiri), peavad sotsiaalregistrit, korraldavad eestkostet, korraldavad hooldust ja abiandmist toimetulekuks abi vajavatele inimestele (lapsed, vanurid, kinnipidamiskohtadest vabanenud jne) ja tegelevad nõustamisega. Euroopalikud põhimõtted sotsiaalkaitse alal on töötingimuste puhul järgmised: töötajate diskrimineerimise vältimine; sundtöö keelustamine; ametiühingute õiguste tagamine; õigus ühiskokkulepetele; õigus headele töötingim...

Ühiskond - Keskkool
23 allalaadimist
67
doc

Ühiskonna konspekt riigieksamiks

...atud rahast toimetulekutoetust neile, kelle kuusissetulek pärast eluruumi alaliste kulude mahaarvamist on alla kehtestatud toimetulekupiiri), peavad sotsiaalregistrit, korraldavad eestkostet, korraldavad hooldust ja abiandmist toimetulekuks abi vajavatele inimestele (lapsed, vanurid, kinnipidamiskohtadest vabanenud jne) ja tegelevad nõustamisega. Euroopalikud põhimõtted sotsiaalkaitse alal on töötingimuste puhul järgmised: töötajate diskrimineerimise vältimine; sundtöö keelustamine; ametiühingute õiguste tagamine; õigus ühiskokkulepetele; õigus headele töötingim...

Ühiskond - Keskkool
175 allalaadimist
29
odt

III kursuse materjal

... probleemide lahendamine. Tähtsaim organ on julgeolekunõukogu. Peaassamblee koosneb liikmesriikide delegatsioonidest. Liikmesriike 193. ÜRO Lastefond (UNICEF) loodi 1946. aastal kui hädaabiorganisatsioon Alates 1990. aastast juhindub UNICEF oma missiooni täitmisel lapse õiguste konventsioonist. UNESCO ­ ÜRO Haridus- ja Teadusorganisatsioon. Tegutseb alates 1946. aastast, sellesse kuulub 186 riiki, sh Eesti. 1998. aastal võeti Tallinna vanalinn UNESCO maailmapärandi nimistusse, kuhu praegu kuulub 552 haruldast kultuuri- ja loodusobjekti 112 riigist. 1998. aasta juu...

Ühiskond - Kutsekool
106 allalaadimist
56
doc

ÜHISKONNAÕPETUSE RAUDVARA

...atud rahast toimetulekutoetust neile, kelle kuusissetulek pärast eluruumi alaliste kulude mahaarvamist on alla kehtestatud toimetulekupiiri), peavad sotsiaalregistrit, korraldavad eestkostet, korraldavad hooldust ja abiandmist toimetulekuks abi vajavatele inimestele (lapsed, vanurid, kinnipidamiskohtadest vabanenud jne) ja tegelevad nõustamisega. Euroopalikud põhimõtted sotsiaalkaitse alal on töötingimuste puhul järgmised: töötajate diskrimineerimise vältimine; sundtöö keelustamine; ametiühingute õiguste tagamine; õigus ühiskokkulepetele; õigus headele töötingim...

Ühiskond -
41 allalaadimist
34
doc

Kodanikuõpetus III kursusele

... probleemide lahendamine. Tähtsaim organ on julgeolekunõukogu. Peaassamblee koosneb liikmesriikide delegatsioonidest. Liikmesriike 193. ÜRO Lastefond (UNICEF) loodi 1946. aastal kui hädaabiorganisatsioon Alates 1990. aastast juhindub UNICEF oma missiooni täitmisel lapse õiguste konventsioonist. UNESCO ­ ÜRO Haridus- ja Teadusorganisatsioon. Tegutseb alates 1946. aastast, sellesse kuulub 186 riiki, sh Eesti. 1998. aastal võeti Tallinna vanalinn UNESCO maailmapärandi nimistusse, kuhu praegu kuulub 552 haruldast kultuuri- ja loodusobjekti 112 riigist. 1998. aasta juu...

Ühiskond - Kutsekool
104 allalaadimist
14
docx

Osce üro nato

...(ning selle eelkäija, Inimõiguste komisjoni ) istungjärkudel vaatlejana, samuti osades igal aastal sotsiaal, kultuurilisi ja inimõigusküsimusi käsitlevas ÜRO Peaassamblee 3. komitees. Erinevate inimõigusteemade seas on Eesti erilise tähelepanu all olnud naiste ja lapse õigustega seotud küsimused ­ nendele teemadele on keskendunud Eesti igapäevane tegevus ja sõnavõtud, samuti toetab Eesti naiste ja laste õiguste edendamisega tegelevaid ÜRO fonde ja programme, sealhulgas Naiste arengu fondi (UNIFEM). ÜRO tegevuse suuremale sidususele suunatud reformiprotsessis on Ees...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
117 allalaadimist
7
doc

Poliitika

Koostatud 12 klassis.

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
16 allalaadimist
54
doc

Kodanikuõpetuse kursus

...päikeseõigus ­ laps omandab selle maa kodakondsuse, mille pinnal ta sündis. Nt Ladina- Ameerikas. Sünniga omandatud kodakondsus võib hilisemas elus muutuda. Riik võib naturalisatsiooni korras anda oma kodakondsuse välismaalasele, kui too abiellub selle riigi kodanikuga; lapsendatakse selle riigi kodaniku poolt; taotleb selle riigi kodakondsust. Naturalisatsioon on vabatahtlik. Optsioon tähendab, et teatud inimrühmale antakse valida kahe kodakondsuse vahel, tavaliselt toimub see mingi maa-ala siirdumisel ühe riigi alt teise riigi alla või uue riigi tekkimisel. Kodakond...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
127 allalaadimist
20
doc

ÜRO

...iooni (CEDAW) täitmise kohta. Augustis 2006 toimus rassilise diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise konventsiooni (ICERD) täitmist puudutava Eesti kuuenda ja seitsmenda aruande arutelu. 24. septembril 2003 kirjutas president Arnold Rüütel New Yorgis alla ka ÜRO lapse õiguste konventsiooni fakultatiivprotokollidele laste relvastatud konfliktidesse kaasamise keelustamise kohta ning laste müügi, lasteprostitutsiooni ja pornograafia keelustamise kohta - viimase protokolli ratifitseeris Eesti 2004. a. augustis. 21. septembril 2004 allkirjastas president Rüü...

Ühiskond - Kutsekool
77 allalaadimist
8
doc

Euroopa kaart. Kaardiülesanded

... Catherine Ashton Dokumente ÜRO IÕ IÕ Helsingi Põhikirja 5. Kriteeriumid, Dekl., Lapse Konventsioon lõppakt artikkel lepingud (vt. Õiguste Sotsiaalharta kollektiiv- allapoole) Konventsioon kaitsest, Partnerlu...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
52 allalaadimist
56
docx

TÄNAPÄEVA MAAILM

...t sotsiaalseid riske (nt töötuse riski) tekitab ühiskond ning neist põhjustatud toimetulekuraskustes ei saa süüdistada ainult inimest ennast. Töötuks võib jääda ka kohusetundlik ning heade oskustega töötaja; samuti pole noor ema „süüdi” selles, et ta lapse tõttu täiskoormusega töötada ei saa. Ameerikalik lähenemisviis inimõigustele on mõnevõrra erinev. Liberalistliku maailmapildi kohaselt peab riik tagama igaühele vabaduse, kaasa arvatud vabaduse valida rikkuse ja vaesuse vahel. Heaoluriik pole USA-s kunagi olnud nii ulatuslik kui Euroopas...

Ühiskond - Keskkool
14 allalaadimist
42
doc

Ühindkonna eksami kordamine

...Peegeldab ühiskonna avatust ja arenguvõimet. Tugevate traditsioonidega ühiskonnas (India, Prantsusmaa) pole liikumine nii suur kui mõnes tugevaid sotsiaalseid vapustusi üle elanud ühiskonnas (Ida- ja Kesk-Euroopa). Kasvanud on põlvkondadevaheline mobiilsus – lapsed valivad teise elukutse ja väärtused, kui nende vanemad. Ühiskonna kihistus on säilitanud oma hierarhilisuse – ühed inimgrupid omavad ühiskonnas kõrgemat positsiooni e staatust kui teised. Omavad seda, mida antud ühiskonnas peetakse väärtuslikuks (kõrgklass). Nüüdisühiskonnas räägi...

Ühiskond - Keskkool
11 allalaadimist
21
doc

Ühiskonna eksami konspekt

...eegeldab ühiskonna avatust ja arenguvõimet. Tugevate traditsioonidega ühiskonnas (India, Prantsusmaa) pole liikumine nii suur kui mõnes tugevaid sotsiaalseid vapustusi üle elanud ühiskonnas (Ida- ja Kesk-Euroopa). Kasvanud on põlvkondadevaheline mobiilsus ­ lapsed valivad teise elukutse ja väärtused, kui nende vanemad. Ühiskonna kihistus on säilitanud oma hierarhilisuse ­ ühed inimgrupid omavad ühiskonnas kõrgemat positsiooni e staatust kui teised. Omavad seda, mida antud ühiskonnas peetakse väärtuslikuks (kõrgklass). Nüüdisühiskonnas räägitakse sotsiaalses...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
537 allalaadimist
27
docx

Õigusõpetus informaatikutele konspekt

...danikul on õigus seaduses sätestatud korras tutvuda tema kohta riigiasutustes ja kohalikes omavalitsustes ning riigi ja kohalike omavalitsuste arhiivides hoitavate andmetega. Seaduse alusel võib seda õigust piirata teiste inimeste õiguste ja vabaduste ning lapse põlvnemise saladuse kaitseks, samuti kuriteo tõkestamise, kurjategija tabamise või kriminaalmenetluses tõe väljaselgitamise huvides. Kui seadus ei sätesta teisiti, siis on käesoleva paragrahvi lõigetes kaks ja kolm nimetatud õigused võrdselt Eesti kodanikuga ka Eestis viibival välisriigi ...

Õigusõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
5 allalaadimist
14
pdf

Ühinenud Rahvaste Organisatsioon

...heiskamine ÜROs Klõpsake juhtslaidi teksti laadide redigeerimiseks Teine tase Kolmas tase Neljas tase Viies tase Lapse õiguste konventsioon Lapse õiguste konventsioon võeti vastu 1989. aastal ÜRO Peaassambleel. Aastal 2009 on konventsiooniga ühinenud 191 riiki (kõik riigid peale USA ja Somaalia). Ühtki teine ÜRO inimõiguste-alast dokumenti ei ole nii laialdaselt heaks kiidetud. Eesti ühines ÜRO lapse õiguste k...

Ajalugu - Põhikool
15 allalaadimist
3
docx

Inimõigused meil ja mujal

... vabade ja võrdsetena." 6.slaid Inimõiguste ülddeklaratsioon (1948), Euroopa inimõiguste konventsioon (1950), Euroopa sotsiaalharta (1961) 7.slaid Põhilised inimõigused: Õigus inimlikule kohtlemisele, õigus võrdsusele, õigus vabadusele, õigus elule 8. slaid PILT LAPSEST :: Leidsin artikli Allar Jõksi seisukohalt, et kuna loote eluõigus on põhiseaduse poolt kaitstud, on raseduse katkestamine põhimõtteliselt keelatud ­ raseduse katkestamine on vastuolus põhiseaduses sätestatud õigusega elule ja kaitsele kehavigastuse tekitamise eest. Kaitsekohustus on kehtiv ka...

Ühiskond - Keskkool
53 allalaadimist
3
doc

Kordamisküsimused/mõisted vastuste ja definitsioonidega

...a omavalitsusasutustega. 1. Defineeri võimalikult täpselt mõiste inimõigused. V: Igal inimesel olevad õigused juba ainuüksi seetõttu, et ta on inimene. 2. Millised kolm dokumenti on inimõiguste alusteks? V: a) Inimõiguste ülddeklaratsioon or lapse õiguste konventsioon; b) Euroopa inimõiguste konventsioon; c) Euroopa sotsiaalharta. 3. Millised on põhiõigused ehk universaalsed õigused? V: Õigus elule; õigus vabadusele, võrdsusele ja isikupuutumatusele; õigus korrako- haseleõigusemõistmisele; kaitsele julma ja aland...

Ühiskonnaõpetus - Põhikool
73 allalaadimist
31
docx

Õigusõpetuse suur konspekt

...üsiliste isiku puhul on oluline nende seos teiste õigussubjektidega. Olulised on sugulus ja hõimlus. Sugulus on siis kui üks isik põlvneb teisest, sel juhul on nad sugulased otsejoones. Ülenejad sugulased on vanemad ja nende eellased alanejad sugulased on nende lapsed ja järglased, kui isikud põlvnevad samast isikust, kuid ei ole sugulased otsejoones on nad sugulased külgjoones. Lapsed kellel on ühine ema ja isa, kusjuures lapsendatud ja nende alamad sugulased loetakse võrdseks sugulastega. Abikaasa sugulased on teisele abikaasale ja tema sugulastele hõimla...

Õigusõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
235 allalaadimist
5
doc

UNICEF

..., mille eesmärgiks on pikemaajaliste arenguprogrammide kavandamine ja elluviimine.UNICEFi missioon on laste elude kaitsmine, nende arengu toetamine ja arusaamine ning mõistmise edendamine laste arengu vajadustest. Põhidokumendiks on 1989. aastal ÜRO poolt vastu võetud lapse õiguste konventsioon. loodi ÜRO Peaassamblee 1. istungjärgul, 11. detsembril kui ÜRO 1946 hädaabiorganisatsioon 1950 UNICEF saab ÜRO mandaadi hakata ellu viima pikemaajalisi arenguprogramme 1953 hädaabiorganisatsioonist saab autonoomsete õigustega ÜRO fond 1965 UNICEF saa...

Ühiskonnaõpetus - Põhikool
17 allalaadimist
36
odp

Inimõigused

... Õigus perekonna kaitstusele ● Õigus haridusele ja osalemisele ühiskonna kultuurielus Sõjalistes konfliktides ● Inimeste ja nende õiguste kaitset relvakonfliktides ning sõja olukorras kaitsevad Genfi konventsioonid Lapse õigused ● Igal lapsel on õigus osalemisele ● Diskrimineerimine ei ole lubatud ● Igal lapsel on õigus elule ja arengule. Veel õigusi ● 5. Naiste õigused ja võrdõiguslikkus ● 6. Pagulaste/põgenike, välismaalaste ja võõrtöötajate õigused ● 7...

Ühiskond - Keskkool
9 allalaadimist
23
docx

Ühiskonnaõpetuse eksami piletid

...? Kas Eesti ajaloos on kasutatud lapssõdureid? Lapssõdureid on tänapäeval kasutatud kõige rohkem Aafrika riikide kodusõdades, vähemal määral ka Aasias. On vastuolus lastekaitse põhimõtete ja sellesisuliste lepingutega. Arvestada tuleb ka lapse väiksema otsustusvõimega ja oma tegude eest vastutamisega. Tänapäeva mõõtu arvestades oli osa õppursõdureid (koolipoisse) Vabadussõjas lapssõdurid. See on näiteks, kas saab igal ajal ja olukorras sama mõõtu kasutada. 2. Millised neli vabadust on Euroopa Liidus ü...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
5 allalaadimist
139
pdf

Spordi üldained 1.tase

...? 30 SPORDI ÜLDAINED ­ I TASE NB! OLULISEMAD EALISED ISEÄRASUSED KRISTJAN PORT Treeningu eesmärk on parandada mõnda kehalist võimet. Treeningu spetsiifika Lapsed ei ole ja kasutatud koormuse intensiivsus ning kestus peavad arvestama keha lihtsalt väiksemad treenitavusega. Teiste sõnadega peab treening arvestama organsüsteemi ehituse, täiskasvanud selle hetke ainevahetusliku seisundi, taastumise iseloomu ja taastumiseks vajalike ressurs...

Inimeseõpetus -
44 allalaadimist
6
rtf

Ühskonna kontrolltöö küsimused-vastused

...jutab endast Euroopa Nõukogu inimõiguste kohus? See on kohus, kuhu tohib pöörduda igaüks pärast seda, kui kõik võimalused on õiguse kättevõitmiseks oma riigis on ammendatud. 10. Nimeta rahvusvahelised ja Eesti Vabariigi dokumendid, milles on kirjas inim- ja lapse õigused. Inimõiguste dokument on Ühinenud Rahvaste Organisatsioon ehk ÜRO. Ja lapseõiguste dokument on lapse õiguste konvektsioon. 11. Too näiteid inimõiguste rikkumiste kohta nii tänapäeva Eestist kui ka muudest riikidest. Näiteks inimkaubandust põhjustab vaesus ja selle vormideks on tÃ...

Ühiskond - Põhikool
5 allalaadimist
10
doc

Rahvusvahelised suhted kordamisküsimused

...slik v sotsiaalne areng. 24.Kuidas kaitstakse inimõigusi rahvusvahelisel tasandil? Millised on tähtsamad inimõigusi käsitlevad rahvusvahelised dokumendid? Inimõiguste ülddeklaratsioonis. Dokumendid: *Puuetega inimeste õiguste rahvusvaheline kokkulepe *Lapse õiguste rahvusvaheline kokkulepe * rahvusvaheline kokkulepe rassilise diskrimineerimise suhtes *Piinamise jms ebainimliku kohtlemise vastane rahvusvaheline kokkulepe * rahvusvaheline kokkulepe võõrtööjõu ja nende perekonnaliikmete õiguse kaitse kohta *rahvusvaheline kokkulepe naiste disk...

Ühiskond -
58 allalaadimist
20
docx

Õigusõpetuse kontrolltööde küsimuste vastused

... · Rahvusvaheline eraõigus määrab ühe riigi õiguskorra siseselt, millise riigi õigust kohaldatakse juhul, kui õigussuhtes esineb nn välismaine element. Näiteks kui eraõigusliku lepingu üheks pooleks on välismaalane, kui ühe riigi kodanik lapsendab välismaal lapse. · Avalik õigus ( riik--riik) 15. Rahvusvahelise õiguse spetsialiseeritumad valdkonnad. · Rahvusvaheline kriminaalõigus, mis sätestab üksikisiku vastutuse rahvusvahelisel tasandil rahvusvahelisele õigusele mittevastavate tegude eest. ...

Õigusõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
165 allalaadimist
59
doc

Õigusõpetus

...ud kelle teovõime ei ole psüühilise seisundi tõttu piiratud. Täisealiseks saab kuulutada kui : -- see on alaealise huvides -- arengutase seda võimaldab Piiratud teovõime: 1.Vanus · Alla 7aastased ( lapseealine) vt tsüs §12 · 7-18 vt tsüs §10 ja §11 · (15-18 tsüs § 9 alusel ­ kohus on laiendanud teovõimet) 2. Psüühiline häire, nõdrameelsed ­ kes kestvalt ei suuda oma tegudest aru saada. Piiratud teovõimega isikute tehingud · alla 7a isikud · 7-18a + psüüh...

Õigusõpetus -
69 allalaadimist
14
docx

Perekonnaõpetus EKSAM

...oosneb erisoolistest täiskasvanutest, kellest vähemalt kaks lävivad omavahel seksuaalselt, nende ühistest ja/või adopteeritud lastest ja/või sugulussidemetega täiskasvanutest (Murdock, 1949) Perekond koosneb inimestest, kes on omavahel seotud abieluliste või veresugulus/lapsendamissidemetega ning kelle eesmärgiks on luua ja säilitada ühist kultuuri, kus kõikide liikmete füüsiline, vaimne, emotsionaalne ja sotsiaalne areng on tagatud ja turvaline (Duvall, 1977) Perekond on abielupaar koos järglaste ja lähisugulastega, kes kuuluvad leibkonda. (http://www.eki.ee) Universaa...

Perekonnaõpetus - Tartu Ülikool
36 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun