Facebook Like
Add link

Kutsestandard - sarnased materjalid

tteid, kassa, tavap, hilisi, tundmine, valdab, teostab, olukordades, lisam, kaebuste, paigutamine, lesandeid, meeskonnat, edastamine, baasteadmised, petamine, teostamine, arveldamineisestamine, kassat, korrashoid, rgne, organiseerimine, asjaajamine, ppimis, idab, arengusuundi, liigitamise, tluse, teenindamise, keeleoskus, teenindab, kliendistaadavad
7
docx

Kutsestandardid

Pärnumaa kutsehariduskeskus Timo Reinpõld Kutsestandardid ja praktika Soomes referaat Juhendaja: Janek Klaamas Pärnu 2011 Sisukord 1.Kutsekvalifikatsioon 2.Kutsestandard 3.Kutsekvalifikatsiooni omistav organ 4.Kutsekva...

Kutsestandard - Kutsekool
28 allalaadimist
2
odt

Laopidaja kutsestandard

Karin Merevits LM-08 Laopidaja kutsestandard. KASUTUSALA Kutsestandardite kasutusala on järgmine: 1) töötajate kvalifikatsiooninõuete määratlemine 2) õppekavade, koolitusprogrammide väljatöötamine 3) eksaminõuete väljatöötamine, kutsekvalifikatsiooni tõendamine ja hindamine 4) aluse andmine rahvusvaheliste kvalifikatsiooni tõendavat...

Laomajandus - Kutsekool
23 allalaadimist
8
docx

SEKRETÄR 5 KUTSESTANDARD

Tartu Kutsehariduskeskus ITK osakond Elin Palumäe SEKRETÄR 5 KUTSESTANDARD Iseseisev töö Tartu 2013 SISUKORD SISSEJUHATUS ........................................................................................3 1. Kompetentsustabel................................................................................4-7 KOKKUVÕTE.............................................................................................

Sekretäriõpe - Kutsekool
17 allalaadimist
10
doc

Müürsepa kutsestandardid

KUTSESTANDARD Müürsepp I 13-18062008-26/3 Müürsepp II 13-18062008-27/4 Müürsepp III 13-18062008-28/3 MÜÜRSEPP I, II, III EHITUSE, KINNISVARA ...

Üldehitus - Kutsekool
42 allalaadimist
193
docx

Turismiettevõtluse lõpueksami märksõnade konspekt

...(võimaluste) kohta ning väljavõtteid kohalikust ajaloost (mõned siia rühma kuuluvad turistid soovivad end väga põhjalikult reisiks ette valmistada). Nad naudivad turvalisust, mida annab täpne teadmine, mida ja kus tehakse, milline on miljöö ja kohalik keskkond 150. Giidi kutsestandardid ­ Giid I, II ja meistergiid Giid viib läbi turistidele tellitud ekskursioone oma atesteerimispiirkonnas Eesti Vabariigis, jagades teavet ka programmi kulgemise ja teenuste kohta. Giidil on põhjalikud teadmised oma atesteerimispiirkonna kohta. Meistergiid on...

Turismiettevõtlus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
100 allalaadimist
24
docx

Edukas müügiprotsessi juhtimine ja erivajadustega klientide teenindamine

KOOL MÜÜJA-KLIENDITEENINDAJA NIMI EDUKAS MÜÜGIPROTSESSI JUHTIMINE JA ERIVAJADUSTEGA KLIENTIDE TEENINDAMINE Referaat LINN 2017 SISUKORD SISSEJUHATUS Referaadi teemaks on edukas mü...

Majandus - Kutsekool
6 allalaadimist
105
doc

Lõpueksam: 2008 õppekava alusel Majanduse alused

...s/ vastavus uue töökohaga ja/ või tööülesannetega. 10. Kutsekvalifikatsioonisüsteem Eestis 86 Eestis pakutakse kutsete süsteemis 5 taset. Kõik tasemed ei eelda standardi koostamist. Kutsestandard on dokument kutsetaseme nõuete kohta. Koosneb kutsekirjeldus, nõuded teadmistele-oskustele. Kutsekvalifikatsioon on vajalik ametijuhendite koostamisel ja töötajate kvalifikatsiooni määratlemisel, lisaks veel koolitusvajaduse selgitamiseks ja kutsetunnistuste rahvusvaelisel võrdlemisel. Kutsekvalifikats...

Majanduse alused - Tartu Ülikool
126 allalaadimist
3
docx

Sotsiaaltöö arutlus eetikakoodeksi ja kutsestandardi üle

Sotsiaalalal töötaja eetikakoodeks ja sotsiaaltöötaja kutsestandard Sotsiaaltöötajal on mitmeid ülesandeid, mis aitavad kaasa sotsiaalsetele muutustele ja arengule nii üksikisiku, organisatsiooni ja ka ühiskonna tasandil ning samuti ka probleemide ennetamine. Siin kohal on väga oluline roll sotsiaalsetel õiglustel ja inimõigustel. Kutsestandardit läbi l...

Sissejuhatus sotsiaaltöösse -
8 allalaadimist
269
docx

Õiguse alused eksami kordamisküsimused

...t esimese eelistusena kujundava hindamise rakendamisel skaalal F-A vastavalt saadud punktidele, mille andmise tingimused sõltuvad konkreetsest kaasusülesandest. Kaasuste lahendamise juhendi eesmärgiks on anda üliõpilaste suunised õiguslike probleemide 3 Õigusnõuniku 7. taseme kutsestandard. 4 Kohtunikueksami programm 252 teoreetiliseks ja praktiliseks lahendamiseks. Metoodilised nõuanded Üldiselt teada olevad metoodilised nõuanded kaasuste lahendamiseks on kokkuvõtvalt alljärgmised. Juriidilist kaasust ei lahendata esma...

Õiguse alused - Tallinna Ülikool
60 allalaadimist
1072
pdf

Logistika õpik

...le noorte hulgas. Tänu valdkonna kasvavale populaarsusele on viimase kümnendi jooksul suurenenud ka logistika erialadel haridust pakkuvate kutseõppeasutuste arv. Koos logistika kutsestandardite aren- damise ja uute õppekavade avamisega on avardunud ka õpetatavate erialade valik. Kutseõppe tase on aasta-aastalt paranenud tänu kutseõppe materiaalse baasi rajamisele õppeasutustes j...

Logistika alused - Kutsekool
340 allalaadimist
21
doc

Eksamikonspekt II osa

... Vaimse tervise alased elukutsed kliiniline psühhiaater psühholoog psühhoterapeut nõustaja Nõustamine Intervjueerimine, testimine, juhendamine, nõustamine probleemide lahendamiseks, tuleviku planeerimiseks Psühholoog-nõustaja, kutsestandard 2004 a. Psühhoteraapia Tehnikate kasutamine vaimse, emotsionaalse või käitumusliku häire ravimiseks; rakendab psühhoterapeut - tunnustatud koolitusega inimene, kes kasutab kohaseid meetodeid Psühhoteraapia koolkonnad I Eristuse aluseks teoreetiline orientatsioon ( Orlinsky & Howard) 1. Analüütilis-dünaamilised:...

Sissejuhatus psühholoogiasse... - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
321 allalaadimist
6
docx

Arutlus sotsiaaltöötaja eetikakoodeksi ja kutsestandardi üle

Sissejuhatus sotsiaaltöösse - Kodutöö II Andrus Tins Sotsiaaltöötaja kutsestandardit lugedes jääb silma kohe alguses, et sotsiaaltöötaja töö iseloom ja roll on sarnased advokaadi omaga. Ükskõik, millise toimetulekuraskustega inimeste rühmaga tegu on – töötus, eluaseme puudumine, majanduslikud raskused, haigus, puue, riskikäitumine või väärkohtlemine – on sots...

Sissejuhatus sotsiaaltöösse - Tartu Ülikool
27 allalaadimist
38
docx

Personali juhtimine ja arendamine

...laneerimine; organisatsiooni arendamine; töösuhted. Personali efetiivsuse suurendamine: personali hindamine; personali koolitus; personali arendamine. 4 Kutsestandardid ja personalijuhtimine: rõhuasetus personalijuhile Kutsestandardite süsteem ja vajalikkus: ● Kutsekoda.ee ● Kutsestandardid ja kutsete register Personalijuhi kutsestandard: ● Personalijuhi kutsestandardid (vana.pare.ee) Kutsestandardid personalijuhi töös: ● Kasu ...

Organisatsiooni psühholoogia - Tallinna Ülikool
45 allalaadimist
652
pdf

Asjaajamise alused

Programm „Kutsehariduse sisuline arendamine 2008-2013“ SIRJE REKKOR ANNE KERSNA ANNE ROOSIPÕLD MAIRE MERITS TOITLUSTUSE ALUSED KOHANDANUD: ANA KONTOR 2013 ...

Analüüsimeetodid... - Tartu Ülikool
36 allalaadimist
9
odt

„ÜHISKOND LOOB OMA KODANIKU“

...i vene keeles. Samuti saab juuksuriks õppida Tartu Tööstushariduskeskuses. Õppeaeg keskkooli baasil on 2 aastat. Lõpetamisel omandatakse kutsekeskharidus. Kosmeetiku väljaõpe toimub kooli omaniku poolt väljatöötatud õppekava alusel, mille koostamisel on aluseks võetud kosmeetiku kutsestandard ja rahvusvaheline CIDESCO koolitusprogramm. Õppida saab nii päevases (õppeaeg 1,5 aastat) kui õhtuse õppevormis (2,2 aastat). Kooli lõpetamisel on võimalus sooritada rahvusvaheline CIDESCO eksam, CIDESCO diplomi väljastab Comité International d'Esthetique et de Cosmétologie. Juuksuriks õp...

Kirjandus - Keskkool
34 allalaadimist
37
doc

Müügitöö põhivarad

MÜÜGITÖÖ. PÕHIVARA Kaubandus jaotatakse kõigepealt sise- ja väliskaubanduseks ja siis liigendatakse need mõlemad veel jae- ja hulgikaubanduseks. Vahenduskaubandust eristatakse eelkõige saksa keeleruumis, pidades seda hulgi- ja jaekaubanduse kõrval kolmandaks iseseisvaks, kuid eriliseks kaubandussektori...

Müügiõpetus ja... - Kutsekool
146 allalaadimist
26
doc

”Toidupoe klienditeenindaja töökoht”

EESTI MAAÜLIKOOL Tartu Tehnikakolledž Ainetöö ”Toidupoe klienditeenindaja töökoht” õppeaines „Ergonoomika ja tootedisain“ TE.0892 ...

Ergonoomika - Eesti Maaülikool
20 allalaadimist
3
doc

Sotsiaalala töötaja eetikakoodeks ja sotsiaaltöö

Sotsiaalala töötaja eetikakoodeks ja sotsiaaltöötaja kutsestandard Urve Vogt (sotsiaaltöötaja Haljala vallas): Sotsiaaltöötaja ongi nagu inimene ­ ta teeb kõike, mis jääb sünni ja surma vahele. Ei ole valdkonda, mida sotsiaaltöötaja ei pea puudutama ­ sest sotsiaaltöö on elu. Sotsiaaltöö eesmärk on inimese toimetuleku tagamine ja selleks tuleb tegeleda kõigega. [http://www.virumaateataja.ee/161106/esileht/15034...

Sissejuhatus sotsiaaltöösse - Tartu Ülikool
195 allalaadimist
16
doc

Finantsraamatupidamise kordamine

... 2. kaitsta raamatupidajate huve ja õigusi; 3. väljendada liikmeskonna seisukohti riiklikel ja ühiskondlikel aruteludel ja otsustamistel. ERK kõrgeimaks juhtimisorganiks on Üldkoosolek ERK juhindub oma töös kehtivatest Eesti Vabariigi seadustest, oma põhikirjast ja kodukorrast Kutsestandard on dokument, mis määrab kindlaks kutsekvalifikatsioonist tulenevad nõuded teadmistele, oskustele, vilumustele, kogemustele, väärtushinnangutele ja isikuomadustele. 3 Raamatupidaja kutse-eetika koode...

Finantsraamatupidamine -
170 allalaadimist
62
doc

Seadusandlus ja õigusregulatsioonid noorsootöö kontekstis

...lemisalane sobimatus, ebarahuldavad kutse- või tööoskused) ( TLS § 33– 34). Katseaja tulemusi hindab tööandja. Tööaja kestust reguleerib töö- ja puhkeaja seadus, mille kohaselt on tööajanorm täistööaja puhul enamasti 8 tundi päevas ehk 40 tundi nädalas. Kutsestandardi kohaselt on: 4. taseme noorsootöötaja tööaeg on kokkuleppeline, sõltudes asutuse või organisatsiooni töökorraldusest; sageli toimub töö õhtustel aegadel ja nädalavahetustel. Tema töö nõuab paindlikkust, kiiret kohanemist, erinevate sihtrühmadega suhtlemist, esineb töötami...

Õigus - Tallinna Ülikool
21 allalaadimist
16
doc

Lennundusinsener

JAKOB WESTHOLMI GÜMNAASIUM Karjääriõppe Üleminekueksam Lennundusinsener Kristjan Kippar 10b Tallinn 2008 Sisukord: · Sissejuhatus · Kutsestandard · õppimisvõimalused · Intervjuu · Kokkuvõte Sissejuhatus: Uuritavakas objektiks olen võtnud kutse lennundusinsener. Räägin õppimisvõimalustest, lennundusinseneri erinevatest astmetest, diplomeeritud lennundusinseneri V astmest, Volitatud lennundusinseneri V astmest. Eesti kutsekva...

Uurimistöö - Keskkool
41 allalaadimist
24
docx

Praktika aruanne müüja kohal

Tartu Kutsehariduskeskus Teeninduse ja kaubanduse osakond Käty Kivirand TARTU KUTSEHARIDUSKESKUSE KOPLI ÕPPERESTORAN ...

Klienditeenindus - Kutsekool
449 allalaadimist
21
docx

Nõustamise põhialused

... kombinatsioonis: 1. Sekkumise direktiivsuse astmest 2. Erialasest kuuluvusest 3. Organisatsiooni koosseisu kuulumisest 4. Probleemi käsitlemise laadist 2 Kes saab olla nõustaja? Eestis = Psühholoog III, IV, V Kutsestandard (kehtis kuni 31.12.2013 (www.kutsekoda.ee/et/kutseregister) Alapädevusena psühholoog-nõustaja kutse Psühholoogia alase akadeemilise haridusega (minimaalselt magistrikraadiga) spetsialistid, kes jätkavad erialast enesetäiendamist ning läbivad regulaarset supervisiooni. Li...

Nõustamine - Tartu Ülikool
49 allalaadimist
21
docx

TÖÖKESKKONNA RISKIANALÜÜS

LÄÄNE-VIRU RAKENDUSKÕRGKOOL K17KO1 TÖÖKESKKONNA RISKIANALÜÜS Riskianalüüs Õppejõud: , MA Mõdriku 2017 SISUKORD Sissejuhatus....................................................................................................................3 1.T...

Töökeskkond ja ergonoomika - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
20 allalaadimist
46
doc

Konspekt Personalijuhtimine 2013

...ndamise alal ning suudab tagada personalitöö alaste protsesside ning kokkulepitud tulemuste saavutamise operatiivsel tasandil. On kas eraldi ametikoha nimetus või töö sisu peegeldav nimetus ühildatuna mistahes ametikoha funktsioonidega spetsialisti tasandil. Personalispetsialisti kutsestandard on kokkulepitud nõuete kogum konkreetsel tasemel vajalikest oskustest, teadmistest ja isikuomadustest. Personalijuhtimine ilma personalijuhita on eesmärgipärane ja järjepidev protsess, mil spetsiifiliste personalitöö alaste tulemuste saavutamine on tagatud organisatsiooni erinevate ametikohta...

Personalijuhtimine - Eesti Hotelli ja Turismikõrgkool
102 allalaadimist
28
docx

RAHANDUSE ALUSED - Aines käsitletud teemad ja põhiküsimused

Aine „Rahanduse alused“ teemad ja nendes käsitletud põhiküsimused Teema 1 Finantskeskkond 1. Rahanduse mõiste ja põhiosad.  Rahandus ehk finantsteadus on rahandust käsitlev teadusharu.  Rahandus on finantsmajandus.  Rahandus on finantsasjandus – rahaliste suhete süstee...

Rahanduse alused -
22 allalaadimist
59
doc

Teenindussuhtlemine – kliendikesksus

Teenindussuhtlemine ­ kliendikesksus Kosmoseuuringute alguspäevad.. Canaveraly neemel asuv NASA keskus. President Kennedy oli seal parasjagu kohtumas paljude kuulsate teadlaste ja uurijatega. Ta kohtus inimestega, kelle ülim eesmärk oli ...

Teenindus - Kutsekool
81 allalaadimist
24
docx

Praktika aruanne tööstuskauba kauplusest (sportland)

Tartu Kutsehariduskeskus Ärindus ja kaubandus osakond Gerli Ertte ZEPPELINI SPORTLAND Praktika aruanne Juhendaja Edda Sõõru Tartu 2011 SISSEJUHATUS Sooritasin tööstuskaupluse praktika Zeppelini...

Praktika aruanne - Kutsekool
527 allalaadimist
3
odt

Sotsiaaltööks vajalikud oskused ja teadmised.

Sotsiaaltöö oskused ja teadmised. Aluseks on sotsiaalhoolduse kutsestandard.

Sotsiaaltöö - Kutsekool
61 allalaadimist
16
doc

ÕPPENÕUSTAMISKESKUS JA/VÕI KOOLIS TÖÖTAV SOTSIAALPEDAGOOG

...rk on isikute sotsiaalsete oskuste õpetamine, parendamine, erinevate sotsiaalsete ja toimetulekuprobleemide ennetamine ning leevendamine, tegutsemisvõime ja toimetuleku toetamine nii individuaal kui võrgustikutöös pedagoogiliste vahenditega. (Kutsestandard...) Sotsiaalpedagoogi poolt tehtavat kooli sotsiaaltööd võiks võrrelda psühholoogi ametiga, kuna sotsiaalpedagoogi töö eeldab suhtlemist ja suhete loomist nii koolis kui ka koolist väljaspool ning igat sorti probleemide lahendamist või võimaliku lahendu...

Pedagoogika -
17 allalaadimist
60
doc

Automaaler

...keskkonda säästes; · oskab teha eetilisi ja seaduspäraseid valikuid; · vastutab enda ja kaaslaste turvalisuse eest ning tuleb toime ohuolukordades: · omab motivatsiooni õpingute jätkamiseks 2. Õppekava üld- ja põhiõpingute moodulite koostamise alus ,,Automaaler I" kutsestandard, mis on kinnitatud 31. mail 2005. a Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu otsusega nr 13. 3. Õppesisu koostajad Virgo Tiitsu Türi TMK, kutseõpetaja Raivo Johannes RKS, juhatuse esimees Neeme Noppel Vana -Vigala, autoeriala juhtõpetaja Vikto...

Auto õpetus - Kutsekool
193 allalaadimist
113
doc

TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ

TARTU ÜLIKOOL Pärnu kolledz Gerda Mihhailova TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ LOENGUKONSPEKT Pärnu 2011 SISUKORD SISSEJUHATUS ...

Turismi -ja hotelli... - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
133 allalaadimist
4
docx

Klienditeenindaja ametijuhend

LISA 1, TL nr 26, 13.10.2015 KLIENDITEENINDAJA AMETIJUHEND Ametikoht: Klienditeenindaja Alluvus: Klienditeenindaja allu...

Klienditeenindus - Kutsekool
29 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun