Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Kuivõrd oluline on sallivus tänapäeva ühiskonnas? lühiessee - sarnased materjalid

sallivuse, hisvara, nnitab, gaza, tleb, uskumustega, ikidel
1
docx

Kuivõrd oluline on sallivus tänapäeva ühiskonnas ?

Kuivõrd oluline on sallivus tänapäeva ühiskonnas ? Tänapäeva ühiskonna jätkusuutliku arengu eelduseks on solidaarsus ehk sallivus. Raske on kujutada ette tänapäeva ühiskonda, kus puudub tolerantsus teiste inimeste vastu. Loomulikult ei saa siinkohal rääkida täielikust sallivusest ühiskonnas, sest nii palju kui on i...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
85 allalaadimist
2
doc

Kuivõrd oluline on sallivus tänapäeva ühiskonnas ?

Kuivõrd oluline on sallivus tänapäeva ühiskonnas ? Tänapäeva ühiskonna jätkusuutliku arengu eelduseks on solidaarsus ehk sallivus. Raske on kujutada ette tänapäeva ühiskonda, kus puudub tolerantsus teiste inimeste vastu. Loomulikult ei saa siinkohal rääkida täielikust sallivusest ühiskonnas, sest nii palju kui on i...

Ühiskonnaõpetus - Põhikool
143 allalaadimist
1
docx

Kuivõrd oluline on sallivus tänapäeva ühiskonnas?

Kuivõrd oluline on sallivus tänapäeva ühiskonnas? Sallivus ehk tolerantsus on inimese või ühiskonna võimelisus taluda, tunnustada või usaldada harjumuspärasest erinevaid arvamusi, uskumusi, hoiakuid, tavasid, kombeid, ideoloogiaid või kultuure üldse. Tänapäeva globaliseerunud maailmas on sallivus aina kasvav...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
139 allalaadimist
1
docx

Kuivõrd oluline on sallivus tänapäeva ühiskonnas

Kuivõrd oluline on sallivus tänapäeva ühiskonnas? Sallivus on üks tähtsamaid omadusi,mis määrab ühiskonnas inimeste käitumise.Kõik ümbritsevas toimuv määrab suurel määral läbisaamine ja sallivus. Tänepäeval tuleb sallivust ette igas valdkonnas.Ühiskond on muutunud väga kirjuks ning seega on erinevad konfliktid kerged t...

Kirjandus - Keskkool
10 allalaadimist
1
doc

Kuivõrd oluline on sallivus tänapäeva ühiskonnas?

Kuivõrd oluline on sallivus tänapäeva ühiskonnas? Sallivus ehk tolerantsus on inimese või ühiskonna võimelisus taluda, tunnustada ja usaldada harjumuspärasest erinevaid arvamusi, uskumusi, hoiakuid, tavasid, kombeid, ideoloogiaid või kultuure. Sallivus ei pruugi alati tähendada heakskiitu või mõistmi...

Avalik haldus - Keskkool
7 allalaadimist
58
docx

"Kodanikud, huvid ja demokraatia"

...akauplemisel. Survegruppide poliitiline roll erineb riikide lõikes. Nende olulisus sõltub mitmest asjaolust: • valitsemiskorraldusest ja survegruppide võimalustest sekkuda poliitika kujundamisse; • poliitilisest kultuurist (kuivõrd kodanikuaktiivsus on tavaks); • ühiskonna ees seisvatest probleemidest. Lõppkokkuvõttes on demokraatia jaoks oluline mitte see, kui palju survegruppe tegutseb, vaid see, kas nad oskavad oma eesmärkide saavutamiseks koostööd teha. 6.4 Sotsiaalsed liikumised Survegruppe aetakse vahepeal segam...

Ühiskond - Keskkool
4 allalaadimist
2
doc

Sallivus

Kuivõrd oluline on sallivus tänapäeva maailmas? Sallivus ehk tolerantsus on omadus, mis tähendab teiste inimestega arvestamist ning erinevate kultuuride, ideoloogiate ja vaadetega leppimist või nende tunnustamist. Ilma sallivuseta ei saaks ühiskonnad toimida, kuid on näha, et selle olemus inimeste seas vä...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
129 allalaadimist
62
doc

Ühiskonna riigieksami kokkuvõte

...ne, sest ühiskonnas valitsevad alati lõhed (vastuolud). Need on varanduslikud, piirkondlikud, etnilised, ideoloogilised ja usulised. Tänapäevaks on enamus ühiskonna teadlasi veendunud, et sotsiaalseid lõhesid pole võimalik likvideerida. Oluline on aga lõhede arvukus ja suurus. Ajalugu on näidanud, et kui lõhesid on ühiskonnas palju ja ükski nendest ei pääse domineerima, siis on ühiskond stabiilne. Juhul kui üks lõhe tüüp muutub domineerivaks, võib kogu elanikkond jaguneda kahte leeri ja sellisel juhul võib viia kodusõjani. N: Venemaa kodus...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
947 allalaadimist
32
doc

Ühiskonnaõpetus II kursusele

...lite, vabatalupoegade ja linnade esindus, ülemkoda koosneb aga tänaseni kõrgaadlist ja piiskoppidest). Seisustekogud olid aga siiski teatud elanikegruppide, mitte kogu rahva esindus. Euroopas vabaduse ja demokraatia kujunemisel on seega oluline osa olnud suurmaaomanike sõltumatusel valitsejatest ja suurtel õigustel, mida nõuti kuningatelt. 17. sajandiks oli kuningate võim kasvanud, nad olid teinud lõpu keskaegsete parlamentide, seisustekogude 17 ja maapäevade tegevusele, piiranud aristokraatide õigusi. Kui Prantsusmaal kutsuti 1789. a...

Ühiskond - Kutsekool
120 allalaadimist
67
doc

Ühiskonna konspekt riigieksamiks

...tiat kolleegiga, võimet kuulata, taluda ja teha konstruktiivset kriitikat, võimet levitada rõõmu ja head tuju. R.Jensen ,,Unelmate ühiskond" ­ töö on kaasahaarav, meeliülendav, tööd peab nautima! - oluline on emotsionaalse intelligentsuse teadvustamine. Tänapäeval: 1) avatud ühiskond ­ demokraatlik, kus riik moodustab vaid ühe sektori; 2) suletud ühiskond ­ korralduselt totalitaarne. Avatud ühiskond ka kodanikuühiskond : - vabatahtlikud kodanikuühendused; (tsiviilühiskond) ...

Ühiskond - Keskkool
137 allalaadimist
49
docx

ÜHISKONNAÕPETUSE RAUDVARA: NÜÜDISÜHISKOND

...ne, sest ühiskonnas valitsevad alati lõhed (vastuolud). Need on varanduslikud, piirkondlikud, etnilised, ideoloogilised ja usulised. Tänapäevaks on enamus ühiskonna teadlasi veendunud, et sotsiaalseid lõhesid ei saa likvideerida. Oluline on aga lõhede arv ja suurus. Ajalugu on näidanud, et kui lõhesid on ühiskonnas palju ja ükski neist ei pääse domineerima, on ühiskond stabiilne. Juhul kui üks lõhe tüüp muutub domineerivaks, võib kogu elanikkond jaguneda kahte leeri ja see võib põhjustada kodusõja. Valitsuse ülesanne on jälgida, et ükski ...

Ühiskond - Keskkool
5 allalaadimist
62
docx

Ühiskonnaõpetuse riigieksam 2012

...KAAL ON KÕRGE; INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA KASUTAMINE MAJANDUSES, IGAPÄEVAELUS, RIIGIJUHTIMISES ON LAIALDANE. Postindustriaalne ühiskond arenes uute tehnoloogiate tõttu kiiresti, uuendati toodangut, toimus innovatsioon, oluline oli info kiire hankimine ja töötlemine. Inimesed olid haritumad ja tarbisid infot rohkem. Satelliit- ja kaabeltelevisioon, mobiiltelefonid, internet. Kui varem võrreldi enda elu vanavanemate omaga, siis nüüd eakaaslaste omaga teistes riikides. Teadus, uurimisasutused ja avastuste-leiutiste rake...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
125 allalaadimist
18
pdf

Nüüdisühiskond

... 1 Ühiskonnas uued kihid: tööandjad ja töövõtjad (varase kapitalismi uurija K. Marxi sõnul kaks ühiskonna põhiklassi: kapitalistid ja proletariaat, kelle suhe on lepitamatult vastuoluline vastandlike huvide tõttu). Majanduses tähendas üleminekut valdavalt põllumajanduslikult tootmiselt tööstuslikule tootmisele ja turumajandusele. Tööstuspööre ja üleminek kapitalismile muutsid: o tööhõive majanduse põhivaldkondades: põllumajanduses väheneb pidevalt tänaseni; tööstuslikus tootmises kasva...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
165 allalaadimist
56
doc

ÜHISKONNAÕPETUSE RAUDVARA

...tiat kolleegiga, võimet kuulata, taluda ja teha konstruktiivset kriitikat, võimet levitada rõõmu ja head tuju. R.Jensen ,,Unelmate ühiskond" ­ töö on kaasahaarav, meeliülendav, tööd peab nautima! - oluline on emotsionaalse intelligentsuse teadvustamine. Tänapäeval: 1) avatud ühiskond ­ demokraatlik, kus riik moodustab vaid ühe sektori; 2) suletud ühiskond ­ korralduselt totalitaarne. Avatud ühiskond ka kodanikuühiskond : - vabatahtlikud kodanikuühendused; (tsiviilühiskond) ...

Ühiskond -
15 allalaadimist
44
doc

Kõik vajalik ühiskonnaõpetuse riigieksam iks

...i kasutata eratarbimiseks, vaid mis on kõigile kättesaadavad, nagu loodus, turvalisus, kultuur jne. Mittetulundusühendused ei tohi jaotada oma tegevusest saadavat majanduslikku kasumit muudel kui avalikes huvides olevatel eesmärkidel. Oluline on siinjuures teha vahet avaliku huvi ja kitsama rühma (nt. ühe maja elanikud; ühe ettevõtte töötajad) huvide vahel; see pole alati kerge ja vahe pole lõplik. Tegevus kitsamalt piiritletud grupi heaks võib samuti olla avalikes huvides, nt. kui see rühm on ebasoodsas olukorras võrreldes muu ühisko...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
1127 allalaadimist
14
doc

Ühiskonnaõpetuse eksam I osa

...t kasutatakse, nimetatakse teadmusühiskonnaks. Teadmusühiskond, nagu eelnevadki ühiskonnatüübid, muudab samuti töö iseloomu. Tööstusajastule tunnuslik konveieritöö asendub paindlikuma ning vabama töökorraldusega. Oluline on loovus, oskus töötada meeskonnas ja rakendada oma teadmisi. Ülemuse ja alluva roll pole enam nii rangelt määratud, üha rohkem tekib töökohti, kus töötaja peab oma tegevust ise kavandama ja korraldama. Kui tööstusajastul hinnati töölist, kes oskas kiirelt ja täpselt sooritada ...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
831 allalaadimist
102
rtf

Ühiskonnaõpetuse ja ajaloo koolieksami piletid 2016 kevad

...5) Julgeolekuriskid ja -poliitika Eesti julgeolekupoliitika eesmärk on kindlustada Eesti iseseisvus ja sõltumatus, territoriaalne terviklikkus, põhiseaduslik kord ning rahva turvalisus. Kuivõrd rahvusvaheline julgeolek on jagamatu, on Eesti julgeoleku- ja kaitsepoliitika juhtpõhimõtteks olla ise aktiivne julgeoleku tagaja ja osaleda erinevate rahvusvaheliste organisatsioonide (NATO, EL, ÜRO, OSCE) poliitilistes otsustusprotsessides ning juhitud kriisiohje- ja rahuoperatsioonides. ...

Ühiskond - Keskkool
19 allalaadimist
192
pdf

Riigikaitse õpik

..., kuid nende sõ- moodi sõditi kõikjal maailmas, kuid jakultuur ületas eestlaste oma. EESTI SÕJAAJALUGU Slaavi aladega võrreldes on oluline, et osavad eestlased hirmu rüüsteretkede- Skandinaavia ja Bütsantsi mõjul are- ga. Eestlaste retked kuuluvad Lääneme- nes Venemaal kiiresti riiklus. Soomlas- re viikingiaja epopöasse. te arengutase sarnanes eestlaste omaga, ...

Riigiõpetus - Keskkool
34 allalaadimist
37
docx

Ühiskonna valitsemine

... selle saavutamiseks 3. Vasakpoolsus: rohkem ühiskonna kui terviku kesksed, tegutsevad selle huvides. Indiviidi huvid tagaplaanil (Sotsid, Keskerakond). Vasakäärmus- kommunistid Parempoolsus: Indiviidid ja tema vabadus oluline. (Reformierakond, IRL). Paremäärmus- natsionaalsotsialistid (Saksamaa) ja fasistid (Prantsusmaa). Esimesed poliitilised ideoloogiad tekkisid keskaja lõpul (utoopiad). On ka mittepoliitilisi ideoloogiaid (budism, feminism, asketism). Kõik parteid ja liikumised tuginevad tänapäeval mingile p...

Ühiskond - Keskkool
2 allalaadimist
54
docx

Tervis ja heaolu

...t ja head elu subjektiivse heaolu kaudu, millel on: 1) kognitiivne komponent - rahulolu eluga üldse või neurootilisus abielu, töö, materiaalse olukorraga jms vanus - kuivõrd tähendusrikas ning eesmärgipärane on inimese elu sotsiaalne kapital 2) afektiivne komponent sissetulek - viitab inimeste kalduvusele kogeda sagedamini positiivseid...

Inimeseõpetus -
14 allalaadimist
10
doc

Ühiskonna majandamine

Ühiskonna majandamine Ühiskonna majandamine on oluline, et majanduskriisi ei tuleks. Nüüdisühiskonna tunnused: arenenud turumajandus, tööstuslik kaubatootmine, heaoluriik. Heaoluriik tähendab, et inimestel ei ole vaja muretseda oma igapäevase leiva eest. Riik pakub ühsihüvesid, heaolu. · Peamised majandussüsteemid · Majandusressurssid · Vajaduste ...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
85 allalaadimist
13
doc

Õiguse entsüklopeedia eksami vastused

...aolud. Tunnusjooned: selgus ja ühemõttelisus, väljendite formaliseeritus ja normeeritus, rahvusvahelisus. Erialakeele väljendi õigeks kasutamiseks on vajalikud teadmised asja ja situatsiooni kohta. Kasutamisel on oluline ka vastuvõtjapoolne arusaamine erialakeelest. · Õiguskeel ­ juriidiline erialakeel ­ erineb teistest erialakeeltest, sest õiguskeel sisaldab väljendeid, mis ühtivad vormilt igapäevakeele väljenditega, kuid erinevad neist siiski semantiliselt. Sõnad, nagu in...

Õigusõpetus -
456 allalaadimist
62
doc

Kahe inimese kooselu

...uurida, kuidas suhtuvad minu kooli noored sellesse, kui ka Eestis lubataks samasooliste abielu. Töö eesmärk on saada ülevaade minu eakaaslaste hoiakutest traditsioonilise abielu ning samasooliste abielu suhtes. Samuti sellest, kuivõrd mõjutab vanemate perekonnaseis noorte seisukohti. Tahan oma küsitluse kaudu välja selgitada ja analüüsida, kui palju teatakse abielu traditsioonidest ning kas noortel on soovi tulevikus abielluda. Uurimistöö põhimeetodiks on küsitlus, selle analüüs ning andmete kogumine kirjanduse...

Ühiskond - Keskkool
15 allalaadimist
25
docx

Riik ja erinevad organid

... kehtib sõltumatu kohtuvõim. Kujundlikult tähendab demokraatia rahvavõimu. Valitsuse ainsaks seaduslikuks aluseks peetakse enamuse tahet, mis põhineb kodanike poliitilised võrdsusel, põhimõttel ,,üks inimene, üks hääl". oluline on ka kõigi kodanike osavõtt valimistest, rahva tahte välja selgitamiseks. 2) Autoritaatse võimukasutuse puhul legitimeerib võimu kasutaja (isik või valitsus) oma käsud ja korraldused kodanike tahtest sõltumatult, kasutades selleks jõumeetodeid. sellisel võimukasutusel ...

Riigiõpetus -
23 allalaadimist
8
docx

Eesti elanikud- sõbralikud või vaenulikud võõraste suhtes?

... jne. Arvestades tänast olukorda maailmas ja eriti Euroopas, mil mujalt maailmast on meie poole teel sadu tuhandeid põgenikke2 ning Euroopa Komisjoni programmi3, mis neid inimesi Euroopas ümberasustada kavatseb, on oluline arutleda, kuivõrd on meie ühiskond valmis ja jätkusuutlik võtmaks vastu teistsuguse kultuurilise tausta ja maailmavaatega inimesi. Elanike seisukohtade ja sõbralikkuse või vaenulikkuse analüüsimiseks tuleks esmalt defineerida mõiste „võõrad“ ehk eelkõige puudutab see mõiste juba siin elavaid vene...

Ühiskond - Keskkool
3 allalaadimist
7
doc

Muusikapsüholoogia

...lma paremaks, usk üldisesse progressi ning euroopalike väärtuste ülistamine. Muusikapsüholoogia kujunemise seisukohast on olulisemaks tööks Hermann von Helmholtzi ,,Õpetus heliaistingutest kui muusikateooria füsioloogiline alus" (1863). Oluline, kuna 1)selles on kokku kogutud ja üldistatud kõik tolleks ajaks saadud teadmised heli tekkimisest, helide vahel kujunevatest seostest ning nende tajumisest inimese poolt.(Helid pole ainuüksi muusika kuid suur osa muusikapsüholoogia varasemast ajaloost kuni 20.saj. 2.pooleni sisuliselt just heli...

Muusikaõpetus - Eesti Muusikaakadeemia
74 allalaadimist
17
pdf

ORGANISATSIOONIKÄITUMINE EKSAMI KÜSIMUSED 2014 KEVAD

...i mingi nähtuse kohta. Emotsionaalne - tunded, suhtumised ja meeleolud, mis on antud nähtusega seotud. Käitumuslik - inimese soov ja oskused käituda vastavalt oma hoiakutele. Töötajate hoiakud muudatuste suhtes on oluline eeldus muudatuste elluviimiseks. Käitumuslikud mõjutegurid muudatusteks valmisolekuks: Organisatsiooniline õppimine Töötajate hoiakud Organisatsioonikultuur Hoiakute muutmise viisid: Veenmine ­ faktide, argumentide ja loogiliste põhjenduste abil uue suhtumise kujundamine. Haju...

Ühiskonnaõpetus -
64 allalaadimist
13
doc

Koduvägivald

...emile nagu koduvägivald on üldse lahendusi? ­ muidugi otseselt ei saa keegi meile lahendust pakkuda , kuid võime kindlad olla, et me saame paljudki teha iseenda jaoks , et võimalikult kergeks see kõik endale muuta. Seega on kindlasti oluline kasutada kõikvõimalike abivõimalusi , milleks on ka laste- ja naiste varjupaigad. Varjupaikadest võime saada nõustamist , lisaks saame seal rääkida kõigist oma probleemidest mis meid kodusseinte vahel piinanud on. Muidugi kui oleme endale selgeks teinud ,et oleme sattnud väärkohtlemise ohvriks...

Perekonnaõpetus - Keskkool
92 allalaadimist
544
pdf

Mitmekeelne oskussuhtlus

...stava ühistegevuse tulemustest (siin: mõistmisraskused), siis pole koostööstrateegia kuigi elujõuline, eriti suuremates, üle saja liikmega rühmades. Seega ei saa rühm endale lubada mõistmisraskuste tekkimist, sest kuivõrd need raskused iseenesest ei oleks nende tekitajatele piisavalt peletav karistus, ei oleks süsteemi stabiilsus enam tagatud. Küll aga levis Boydi ja Richersoni mudelis koostöö kiiresti, kui nad andsid rühma liikmetele võimaluse karistada loobujaid, ja veel kiiremini, kui lubati karistada ...

Inimeseõpetus -
9 allalaadimist
49
docx

Õpilaste enesekohaste oskuste arendamine inimeseõpetuses

...v, võimupositsioonide erinevus. See ei ole provotseeritud käitumine. Kiusamine jaguneb otseseks ja kaudseks kiusamiseks (kaudne on nt ignoreerimine, seda varjatakse). Vägivalla ja kiusamise erinevus? Vägivald ei pea korduma, pole oluline positsioon ja on enamasti füüsiline. Otsene Kaudne Füüsiline Kuulujutud Verbaalne (narrimine) Narrimine Mina teen avalikult sulle Ignoreerimine ...

Inimeseõpetus -
31 allalaadimist
48
doc

Iisreali usundilugu - Kordamisküsimuste vastused eksamiks

...ähendusrikas. Jeruusalemm oli asustatud küll ennem Taavetit, kuid oli väga väike linn. Arheoloogia aga ei tõenda VTs Taaveti ja Saalomoni suuri tegusid. Lugu räägib, kuidas Taavet viib oma seaduselaeka Jeruusalemma(2Sm 6-9), see on nii oluline ese, et tegi Jeruusalemmast ka kaugematel aladel asuvatel inimestele oluliseks. Selle laeka olemasolu võibki teha Jeruusalemmast sellise püha linna. Taavet lõi impeeriumi, küll aga ei ole vallutustest kusagil räägitud, ei Taavetit ega Saalomoni ei mainita. Mainitakse ainult lähedamate rahvas...

Üldine usundilugu - Tartu Ülikool
54 allalaadimist
152
docx

KASVATUSE KLASSIKA

KASVATUSE KLASSIKA ---------------------- Maie Tuulik Tallinn 2010 SISUKORD Saateks 1. Mis on must kasvatus? 2. Miks on kasvatus oluline? 3. Mis on kasvatuse mehhanism? 4. Missugused on kasvatuse eesmärgid? 5. Kas jutt indigolastest on bluff? 6. Miks on eneseteadvuseni nii pikk arengutee? 7. Kas laps on täiskasvanule võrdne partner? 8. Kas laps peab sõna kuulama? 9. Miks on harjumu...

Sotsiaalpedagoogika teooria ja... - Tallinna Tehnikaülikool
8 allalaadimist
110
doc

Õigusfilosoofia ajalugu

...esandeid ta täidab) ja kuidas oleks valitsemist õige ja kohane korraldada, milline valitsemine on legitiimne ­ nt Iraagis, aga paljuski ka Venemaal on rahvas toetanud tugevat juhti, mistõttu rahva jaoks pole niivõrd oluline, et oleks demokraatlikud valimised, vaid see, et riiki kindlakäeliselt juhitaks ning riigis oleks kord. Nt demokraatiat peeti kaua aega mitte-legitiimseks valitsusvormiks, kuna arvati, et selles ei valitse eksperdid ja parimad, vaid pööbel, mistõttu on tulemuseks anarhia. R...

Õigus - Tartu Ülikool
482 allalaadimist


Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun