Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
UUS NFT/Krüpto mäng on tulemas. Pane ennast kirja, et saada head kraami enne kui mäng välja tuleb. Teeni krüptot! TEE TASUTA KONTO Sulge
Add link

Kemikaalid - sarnased materjalid

kemikaalid, hjustavad, taja, hjustada, hendamine, parasiidid, marut, tajatele, leen, tervisekontroll, hemalt, nakkusoht, tagaj, imalik, ltida, asjakohane, isikukaitsevahendid, gieen, bakterid, happed, nikkel, nafta, metanool, rgised, lakid, rjevahendid, pesemisvahendid, vedamine, igel, mutageensed, soovitatud, ohutusn, difteeria, allergiad, herpes
32
pdf

Töökoha riskide hindamine ja kontroll

...; 3) masinate ja seadmete liikuvad või teravad osad, valgustuse puudused, kukkumis- ja elektrilöögioht ning muud samalaadsed tegurid. § 7 (1) Keemilised ohutegurid on ettevõttes käideldavad kemikaaliseaduse (RT11998, 47, 697; 1999, 45, 512) § 5 lõikes 1 määratletud ohtlikud kemikaalid ja neid sisaldavad materjalid. § 8 (1) Bioloogilised ohutegurid on bakterid, viirused, seened, rakukultuurid ja inimese endoparasiidid ning muud bioloogiliselt aktiivsed ained, mis võivad põhjustada nakkushaigust, allergiat või mürgistust. § 9 (1) Füsioloogilised ohutegurid on füüsi...

Riski- ja ohutusõpetus -
27 allalaadimist
34
docx

Töö tervishoid ja ohutus KT

...ibisemisest ja komistamisest põhjustatud tööõnnetustega 24 886 töövõimetuspäeva. Tööinspektsioon algatas kampaania „Kukkumist tagasi ei pööra“ § 7. Keemilised ohutegurid (1) Keemilised ohutegurid on ettevõttes käideldavad kemikaaliseaduse määratletud ohtlikud kemikaalid ja neid sisaldavad materjalid. (2) Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide käitlemist reguleerivad kemikaaliseadus ja käesolev seadus. (3) Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide kasutamise nõuded kehtestab Vabariigi Valitsus. Kemikaalide kahjuliku mõju vältimine: • K...

Riski- ja ohutusõpetus - Keskkool
57 allalaadimist
17
docx

Risk ja ohutus kordamise vastused

...allikate transport). 21. Milline kiirgusohutusega seotud objekt asub Paldiski lähedal? Pakri saarel, endine Paldiski tuumaallveelaevnike õppekeskus. Radioaktiivsete jäätmete vahehoidla. V Keemilised ohutegurid ja ohutus. Keemilised ohutegurid ohtlikud kemikaalid ja neid sisaldavad materjalid Ohtlik on kemikaal, mis oma omaduste tõttu võib kahjustada tervist, keskkonda või vara. Kemikaalide jaotus ja vastavalt ka nende ohtlikus. Kemikaalide jaotus: Tolm, aur, gaas Lahustid Metallid ja nende ühendid Happed alused Orgaanilised ühendid, taimekaits...

Riski- ja ohuõpetus -
228 allalaadimist
6
docx

KUIDAS TAGADA TERVISLIK SISEKESKKOND/TÖÖKESKKOND?

...devalt seotud sundasendiga. Võimaluse korral varustatakse puhketoad külmikute, veekeetmisvahendite ja mikrolaineahjudega. Puhkeruumides ei tohi suitsetada. Olmeruumide temperatuur peab olema vähemalt 18 kraadi. Keemilised ohutegurid Keemilised ohutegurid on ettevõttes käideldavad ohtlikud kemikaalid ja neid sisaldavad materjalid. Asendage väga mürgised ained vähem mürgistega. Võimaluse korral vältige kantserogeensete ja mutageensete ainete kasutamist. Kemikaalidega töötamisel kasutage automaatsüsteeme. Hoolitsege selle eest, et kõigi ohtlike kemikaalide kohta oleks olemas ohutuskaardid. ...

Keskkonnaõpetus - Kutsekool
15 allalaadimist
22
doc

Tööohutus

...vibratsioon; 3) kõrge ja madal õhutemperatuur; 4) ultravioletne kiirgus, infrapunane kiirgus, raadiosageduslik kiirgus, madalsageduslikud ning staatilised elektri- ja magnetväljad (mitteioniseeriv kiirgus); 5) ioniseeriv kiirgus; 6) kõrge õhurõhk. 2. Keemilised ohutegurid: 1) ohtlikud kemikaalid ja neid sisaldavad valmistised, mis on märgistatud ohutunnusega Xi, Xn, C, T ja T+ või mis kuuluvad 1. ja 2. kategooria kantserogeenide või mutageenide hulka vastavalt sotsiaalministri 30. novembri 1998. a määrusele nr 59 «Ohtlike ainete loetelu»; 2) anorgaanilise ja mineraalse päritoluga ...

Tööohutus - Eesti Maaülikool
149 allalaadimist
937
pdf

Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat

...t sündmuskohal ei oleks otsest ohtu (liiklus, libedus, elekter, gaas). Eriti ettevaatlik tuleb olla uppuja päästmisel vees. Kui patsient on sisse hinganud mürgiseid gaase, tuleks elustamise ajal kindlasti kasutada kaitsemaski. Samuti tuleks rakendada ohutusmeetmeid söövitavate kemikaalide (tugevad happed, alkaalid või parakvaadid) või organofosfaatide mürgistuste korral, sest need võivad kergesti tungida läbi esmaabi osutaja naha. Meditsiinipersonal peaks taaselustamisvõtete tegemisel kandma kindaid ja silmade kaitset. Teravate esemete jaoks peaksid olema käepärast era...

Esmaabi -
206 allalaadimist
43
doc

RISKIHINDAMISJUHEND

... o Kontroll-loend nr 4: Elektriseadmed 13 o Kontroll-loend nr 5: Tulekahju 14 o Kontroll-loend nr 6: Plahvatus 15 o Kontroll-loend nr 7: Kemikaalid 16 o Kontroll-loend nr 8: Müra 17 o Kontroll-loend nr 9: Vibratsioon 18 o Kontroll-loend nr 10: Valgustus ...

Ohuõpetus - Kutsekool
28 allalaadimist
30
docx

TÖÖKOHA RISKIANALÜÜS

...umise kiirus, õhutemperatuur ja - niiskus, kõrge või madal õhurõhk; 3. masinate ja seadmete liikuvad või teravad osad, valgustuse puudused, kukkumis- ja elektrilöögioht ning muud samalaadsed tegurid (Kranich, 2014) Keemilised ohutegurid  ohtlikud kemikaalid ja neid sisaldavad materjalid  tolm, aur, gaas  asbest  mürgine, kahjulik, sööbiv, ärritav  plahvatusohtlik, tuleohtlik, oksüdeeriv  ohupiktogrammide kasutamine  kemikaalide ohutuskaardid  töötajate väljaõpe (ibid., 2014) Bioloogilised ohuteg...

Riski- ja ohutusõpetus - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
95 allalaadimist
6
docx

Riski- ja ohutusõpetus

...· masinate ja seadmete liikuvad või teravad osad, valgustuse puudused, · kukkumis- ja elektrilöögioht ning muud samalaadsed tegurid. Keemilised ohutegurid Keemilised ohutegurid on ettevõttes käideldavad kemikaaliseaduse § 5 lõikes 1 määratletud ohtlikud kemikaalid ja neid sisaldavad materjalid Psühholoogilised ohutegurid Psühholoogilised ohutegurid on monotoonne või töötaja võimetele mittevastav töö, halb töökorraldus ja pikaajaline töötamine üksinda ning muud samalaadsed tegurid, mis võivad aja jooksul põhjustada muutusi töötaja p...

Riski- ja ohuõpetus -
157 allalaadimist
74
docx

TÖÖOHUTUS

...õhutemperatuur;  ultravioletne kiirgus, infrapunane kiirgus, raadiosageduslik kiirgus, madalsageduslikud ning staatilised elektri- ja magnetväljad  (mitteioniseeriv kiirgus);  ioniseeriv kiirgus;  kõrge õhurõhk.  Keemilised ohutegurid:  ohtlikud kemikaalid ja neid sisaldavad valmistised, mis on märgistatud ohutunnusega Xi, Xn, C, T ja T+ või mis kuuluvad 1. ja 2. kategooria kantserogeenide või mutageenide hulka  anorgaanilise ja mineraalse päritoluga tolmud, nt asbesti-, kvartsi-, tsemendi-, põlevkivi- ja metallitolm, ...

Ergonoomika - Kutsekool
17 allalaadimist
14
docx

Riskiohutuse eksam

...l südamemassaaz kontrolli, kas esineb tugevaid väliseid verejookse kontrolli, kas esineb soki tunnuseid kui kannatanu on teadvuseta, kuid hingab, keera kannatanu külgasendisse, et vältida oksemasside sattumist hingamisteedesse. 40. Nimetage keemilised ohutegurid *Kemikaalid ­ tekivad tööprotsessis või viiakse tööprotsessi selle käigus, kemikaalid või nende käsitlemisel tekkinud sekundaarsed ühendid eralduvad keskkonda ja ohustavad töötajate tervist või keskkonda. *Materjalid *Sensibiliseerivad ained ehk ained, millel on võime muuta organism keem...

Riski- ja ohuõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
274 allalaadimist
35
docx

Tookeskkonnaohutuse alused

...õõruda. Puru eemaldamiseks loputa silma jooksvas või muidu puhtas vees ning samal ajal pilguta silma. Pärast loputamist otsi silma pinnalt või lau alt puru. Juhul kui puru on jäänud kinni, jäta selle eemaldamine arstile. SILMA PRITSINUD KEMIKAALl Kõik silma sattunud kemikaalid (happed, leelised, pesemisvahendid jms.) võivad kahjustada silma. Kehaasend Õige asend kindlustab kõrge tööviljakuse, hea ja kestva tervise. Kehaasendeid võib jagada: püstiasend isteasend lamamisasend Koduses tegevuses - isteasend. Inimene istub tavaliselt 8-12 tundi...

PANGANDUS -
21 allalaadimist
10
odt

Riski ja ohutusõpetus: seadusandluse uurimine

...kaliseadus Mis on kemikaali käitlemine? Kemikaali käitlemine on kemikaali valmistamine, töötlemine, pakendamine, hoidmine, vedamine, turustamine, kasutamine ja kemikaaliga seonduv muu tegevus. Mis on ohtlik kemikaal ja ettevõte? samaaegselt käideldavad kemikaalid on kõik ohtlikud kemikaalid, mille asukohtade vahemaad ettevõttes osutuvad tulenevalt riskianalüüsist ebapiisavaks selleks, et suurõnnetuse korral oleks välistatud nende kaasamine. Ettevõte on ohtlik, kui kemikaale käideldakse ohtlikkuse alammäärast suuremas koguses. Kemikaale ohtlikkuse a...

Riski- ja ohutusõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
84 allalaadimist
7
doc

Bioloogiliste ohutegurite mõju töötajale

... linnugripi viirus) 4 3. Näiteid bioloogilisest ohutegurist põhjustatud haigestumistest Hepatiit ehk kollatõbi ehk maksapõletik võib olla põhjustatud väga paljude erinevate mõjurite poolt, k.a näiteks narkootikumid, alkohol ja mitmed kemikaalid -- so mittenakkuslik hepatiit. Nakkuslikku hepatiiti põhjustavad mitmed otseselt maksas paljunevad ja seda kahjustavad viirused, mis koondatakse ühise nime `hepatiidiviirused' alla. A-hepatiidi viiruse puhul on tegu nn mustade käte haigusega, sest viirus eritub organismist roojaga ning ka...

Riski- ja ohuõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
47 allalaadimist
5
docx

Erialane riskianalüüs

...ultraviolett-, laser- ja infrapunane kiirgus), elektromagnetväli, õhu liikumise kiirus, õhutemperatuur ja -niiskus, kõrge või madal õhurõhk, masinate ja seadmete teravad või liikuvad osad, valgustuse puudused, kukkumis- ja elektrilöögioht, tule- ja plahvatus-oht. Keemilised- ohtlikud kemikaalid ja neid sisaldavad valmistised, anorgaanilise ja mineraalse päritoluga tolmud (nt asbesti-, metallitolm, tahm), orgaanilise päritoluga tolmud (nt puidu-, jahu-, puuvillatolm), biotsiidid, vähiravimid, anesteesiagaasid, antibiootikumid lahusena, pli...

Karjääriõpetus - Kutsekool
3 allalaadimist
9
docx

Töökoha riskianalüüs

... liigesteproblee me. 6. Ohtlikud jäätmed Prügi Tööline III Ohtlikud kemikaalid ja muud ained võivad põhjustada hing...

Riski- ja ohutusõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
53 allalaadimist
3
docx

Riski- ja ohutusõpetus

Töötervishoiu ja ohutuse seadus Ohutegurid töökeskkonnas on: füüsikalised (müra, vibratsioon, õhutemperatuur ja -niiskus, masinate ja seadmete liikuvad või teravad osad jne.), keemilised (kemikaaliseaduse § 5 lõikes 1 määratletud ohtlikud kemikaalid ja neid sisaldavad materjalid), bioloogilised (mikroorganismid, rakukultuurid jne.), füsioloogilised ja psühholoogilised Missuguste töötajate gruppide kohta kehtivad erinõuded töötervishoiu ja tööohutuse alal? Rasedad ja rinnaga toitvad töötajad, alaealised ja puudega töötajad ...

Riski- ja ohuõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
176 allalaadimist
192
pdf

Riigikaitse õpik

...arelva puhul on välja Eesti kaitseväes kasutatav keemialuuremonitor arendatud universaalsed luuresead- Environics 90-D. Seadmega on võimalik määrata keemilisi ründeained klassiti (lämmatavad, söö- med, siis mürgiste tööstuskemikaalide bivad jne). Seade töötab automaatselt, avastab puhul puuduvad sõjaväel universaal- keemilise ründeaine, kui seda on õhus 2% sur- sed seadmed, millega neid avastada. mavast kogusest, võimaldades võtta kaitsemeet- meid Üks põhjusi on ...

Riigiõpetus - Keskkool
51 allalaadimist
3
docx

Tööohutus

...õrge või madal õhutemperatuur ja -niiskus, kõrge või madal õhurõhk; masinate ja seadmete liikuvad või teravad osad, valgustuse puudused, kukkumis- ja elektrilöögioht ning muud samalaadsed tegurid. Keemilised ohutegurid: ettevõttes käideldavad kemikaaliseaduses määratletud ohtlikud kemikaalid ja neid sisaldavad valmistised, mis on märgistatud ohutunnusega Xi, Xn, C, T ja T+ või mis kuuluvad 1. ja 2. kategooria kantserogeenide või mutageenide hulka vastavalt sotsiaalministri määrusele Ohtlike ainete loetelu; anorgaanilise ja mineraalse päritoluga tolmud, nt asbesti-, kvartsi-, ...

Riski- ja ohutusõpetus - Kutsekool
4 allalaadimist
17
rtf

Füsioloogilised ohutegurid

...hutemperatuur ja -niiskus, kõrge või madal õhurõhk; · masinate ja seadmete liikuvad või teravad osad, valgustuse puudused, kukkumis- ja elektrilöögioht ning muud samalaadsed tegurid. · Keemilised ohutegurid on ettevõttes käideldavad kemikaaliseaduses määratletud ohtlikud kemikaalid ja neid sisaldavad materjalid. Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide käitlemist reguleerivad kemikaaliseadus ja Töötervishoiu ja tööohutuse seadus. (Töötervishoiu ja tööohutuse seadus) · Bioloogilised ohutegurid on mikroorganismid (bakterid, viirused, seened jm), ...

Riski- ja ohutusõpetus - Kutsekool
24 allalaadimist
16
docx

Riskianalüüs X ettevõttes

... pesema. . Koristuse käigus kasutatakse kodukeemiat. Riski alandamiseks on 2.2 Kemikaalid Madal (1) Kodukeemia võib nahka kasutusel kindad. ärritada. 3. BIOLOOGILISED OHUTEGURID ...

Riski- ja ohutusõpetus - Tallinna Tehnikakõrgkool
242 allalaadimist
14
docx

Tööohutus ja töötervishoid piletid

...paatia, krambid) · varasemad febriilsed krambid ei ole vastunäidustuseks ( vaktsinatsiooni järel tuleb anda palavikualandajaid ); · rasedus ( esimesel rasedustrimestril eriti vältida); · ülitundlikkus antibiootikumide suhtes; Pilet5 Keemilised ohutegurid- - ohtlikud kemikaalid ja neid sisaldavad materjalid Töötaja kaitse: (soovitav on määrata igas ettevõttes kemikaaliohutusega tegelev töötaja) - tööprotsessi muutmine - hermetiseerimine - vähemohtlike kemikaalide kasutamine - töötajate teavitamine, kasutamise väljaõpe - individuaalsete kaitsevahendite kasutamin...

Töökeskkond -
78 allalaadimist
5
doc

Riski ja ohutusõpetus iseseisev töö

...ne kiirgus) ja elektromagnetväli; 2) õhu liikumise kiirus, õhutemperatuur ja -niiskus, kõrge või madal õhurõhk; 3) masinate ja seadmete liikuvad või teravad osad, valgustuse puudused, kukkumis- ja elektrilöögioht ning muud samalaadsed tegurid. Keemilised ohutegurid: Ohtlikud kemikaalid ja neid sisaldavad materjalid. Bioloogilised ohutegurid: mikroorganismid (bakterid, viirused, seened jm), sealhulgas geneetiliselt muundatud mikroorganismid, rakukultuurid ja inimese endoparasiidid ning muud bioloogiliselt aktiivsed ained, mis võivad põhjustada nakkushaigust, allergiat või mürgistust. Füsio...

Riski- ja ohuõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
425 allalaadimist
53
docx

1 kursus tööohutus ja töökeskond

...d ohutusnõudeid ning et aine või töövahend ei satuks kõrvalise isiku kätte. [RT I 2003, 20, 120 jõust. 1. 07. 2003] § 7. Keemilised ohutegurid (1) Keemilised ohutegurid on ettevõttes käideldavad kemikaaliseaduse (RT I 1998, 47, 697; 1999, 45, 512) § 5 lõikes 1 määratletud ohtlikud kemikaalid ja neid sisaldavad materjalid. (2) Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide käitlemist reguleerivad kemikaaliseadus ja käesolev seadus. (3) Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide kasutamise nõuded kehtestab Vabariigi Valitsus. § 8. Bioloogilised ohutegurid (1) Bio...

Tööohutus ja tervishoid - Kutsekool
308 allalaadimist
12
docx

Erialatööga seotud tervistkahjustavad tegurid ning terviserikete ennetamise võimalused ja seadusandlik regulats ioon Eesti Vabariigis

...) on helin, vile või kõmin kõrvus. Kõrvakohina tekkimise ohtu suurendab ülemäärane kokkupuude müraga.Impulssmüra (nt lõhkamine) võib seda riski oluliselt suurendada. Kõrvakohin võib olla esimene märk sellest, et müra on teie kuulmist kahjustanud. Müra ja kemikaalid Mõned ohtlikud ained on ototoksilised (,,kuulmisnärvile mürgised"). Teatavate selliste ainete ja valju müraga kokkupuutuvatel töötajatel näib olevat suurem kuulmiskahjustuste tekkimise risk kui ainult müra või nende ainetega eraldi kokkupuutuvatel töötajatel. Sellist sünergiat on täheldatu...

Terviseõpetus -
24 allalaadimist
42
docx

EV seadused ja valitsuse määrused riskitaseme reguleerimiseks ühiskonnas

...hoiu ja tööohutuse nõuded füüsikalistest ohuteguritest mõjutatud töökeskkonnale kehtestab Vabariigi Valitsus. [RT I 2007, 3, 11 - jõust. 01.03.2007] § 7. Keemilised ohutegurid (1) Keemilised ohutegurid on ettevõttes käideldavad kemikaaliseaduse § 5 lõikes 1 määratletud ohtlikud kemikaalid ja neid sisaldavad materjalid. (2) Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide käitlemist reguleerivad kemikaaliseadus ja käesolev seadus. (3) Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide kasutamise nõuded kehtestab Vabariigi Valitsus. § 8. Bioloogilised ohutegurid (1) Bio...

Õigus -
11 allalaadimist
16
docx

Töökeskkonna ohutuse alused

...öö tervishoiu ja tööohutuse seadus (TTOS) Töökeskkond (TKK) Töötervishoid(TTH) Tööohutus (TO) Töökeskkond- ümbrus, milles inimene töötab. Töökeskkonnas võivad esineda: füüsikalised (müra, temperatuur, valgus, vibratsioon), keemilised (igasugused keemilised ained, ühendid, kemikaalid, puhastusvahendid), bioloogilised (bakterid, viirused, seened), füsioloogilised (erinevad töötegemise asendid, monotoonsed asendid, raskuste tõstmine) ja psühholoogilised ohutegurid ning töölaad; TKK ohutegurid ei tohi ohustada inimese tervist ega elu TKKs. TKK ohutegurid ei tohi ületada piirnorme. Töö...

Tööohutus ja tervishoid - Kutsekool
172 allalaadimist
38
ppt

Töötajate tervisekontrolli kord

...bratsioon; kõrge ja madal õhutemperatuur; ultravioletne kiirgus, infrapunane kiirgus, raadiosageduslik kiirgus, madalsageduslikud ning staatilised elektri- ja magnetväljad (mitteioniseeriv kiirgus); ioniseeriv kiirgus; kõrge õhurõhk. Keemilised ohutegurid: ohtlikud kemikaalid ja neid sisaldavad valmistised, mis on märgistatud ohutunnusega Xi, Xn, C, T ja T+ või mis kuuluvad 1. ja 2. kategooria kantserogeenide või mutageenide hulka anorgaanilise ja mineraalse päritoluga tolmud, nt asbesti-, kvartsi-, tsemendi-, põlevkivi- ja metallitolm, tahm; orgaanilise ...

Riski- ja ohutusõpetus - Kutsekool
9 allalaadimist
36
docx

Seadused ja määrused (lisatud sisukord)

...hoiu ja tööohutuse nõuded füüsikalistest ohuteguritest mõjutatud töökeskkonnale kehtestab Vabariigi Valitsus. [RT I 2007, 3, 11 ­ jõust. 1.03.2007] § 7. Keemilised ohutegurid (1) Keemilised ohutegurid on ettevõttes käideldavad kemikaaliseaduse § 5 lõikes 1 määratletud ohtlikud kemikaalid ja neid sisaldavad materjalid. (2) Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide käitlemist reguleerivad kemikaaliseadus ja käesolev seadus. (3) Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide kasutamise nõuded kehtestab Vabariigi Valitsus. § 8. Bioloogilised ohutegurid (1) Bioloogilised ...

Riskianalüüs - Eesti Maaülikool
98 allalaadimist
53
docx

Töötervishoiu ja tööohutuse seadus

...hoiu ja tööohutuse nõuded füüsikalistest ohuteguritest mõjutatud töökeskkonnale kehtestab Vabariigi Valitsus . [RT I 2007, 3, 11 - jõust. 01.03.2007] § 7. Keemilised ohutegurid (1) Keemilised ohutegurid on ettevõttes käideldavad kemikaaliseaduse § 5 lõikes 1 määratletud ohtlikud kemikaalid ja neid sisaldavad materjalid. (2) Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide käitlemist reguleerivad kemikaaliseadus ja käesolev seadus. (3) Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide kasutamise nõuded kehtestab Vabariigi Valitsus . § 8. Bioloogilised ohutegurid (1) Bio...

?iguskaitseasutuste s?steem - Eesti Maaülikool
22 allalaadimist
36
doc

Riskianalüüs referaat

...7, 37/38, 569; 1998, 97, 1520) sätestatud ohutusnõudeid ning et aine või töövahend ei satuks kõrvalise isiku kätte. § 7. Keemilised ohutegurid (1) Keemilised ohutegurid on ettevõttes käideldavad kemikaaliseaduse (RT I 1998, 47, 697; 1999, 45, 512) § 5 lõikes 1 määratletud ohtlikud kemikaalid ja neid sisaldavad materjalid. (2) Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide käitlemist reguleerivad kemikaaliseadus ja käesolev seadus. (3) Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide kasutamise nõuded kehtestab Vabariigi Valitsus. § 8. Bioloogilised ohutegurid (1) Bio...

Riskianalüüs - Eesti Maaülikool
204 allalaadimist
30
doc

Riskianalüüsi referaat

...IKAALIKÄITLUSE KORRALDUS..................................................................................... 16 § 12. Ohtlike ainete piirnormid looduses.................................................................................. 17 § 13. Ohtlike kemikaalide käitlemise kitsendused suurõnnetuse ohuga ettevõttes..................17 KESKKONNAMÕJU HINDAMISE JA KESKKONNAJUHTIMISSÜSTEEMI SEADUS.................18 1. peatükk ÜLDSÄTTED..............................................................................................................

Riskianalüüs - Eesti Maaülikool
254 allalaadimist
14
odt

Tervistkahjustav mõju töötajale ja mõju vähendamise meetodid

...meeskonna sündmuskohale saabumisel informeerib tulekahju avastanud isik või objekti valdaja esindaja meeskonna juhti: Tulekahju tekkekohast ja ulatusest; Võimalikust ohust inimestele; Muudest tulekahjuga kaasneda võivatest ohtudest (plahvatused, ohtlikud,kemikaalid, elektriseadmed jms). 3. Lämbumisoht Bioloogilised tegurid: Bakterid Viirused Endoparasiidid Psühholoogilised ohutegurid: Vaimne ülekoormus Emotsionaalne ülekoormus Töö monotoonsus Ohutegusrid ei tohi ohustada töötaj...

Ohuõpetus - Kutsekool
22 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun