Tahad USA Amazonist või mõnes muust online poest osta, kuid nad ei saada Eestisse? Osta läbi Shipito! Tee tasuta konto Sulge
Facebook Like
Küsitlus
Add link

Isiklik SWOT analüüs - sarnased materjalid

loovus, kannatlikkus
10
docx

ISIKLIK SPAA

Eesti Hotelli- ja Turismikõrgkool Reisikorraldus R11 Kaja Abel, Maaria Alamets, Ebe Võsu ISIKLIK SPAA Äriplaan Tallinn 2012 SISUKORD 1 ÄRIPLAANI KOKKUVÕTE Äriideeks on tuua Eesti turule uus ja ainulaadne spaa. Teenused ja tooted on eelkõige suunatud keskmisest jõukamale kliendile, sest nendel on võimalus endale lubada mugavust ja luks...

Ärijuhtimine -
223 allalaadimist
55
pdf

Astroloogilised tõlgendused

...ise ja kokkutõmbumise lainetel, siis saab kokku- tõmbamise näitajaks Saturn - väga oluliseks planeediks astroloogi tööriistade hulgas. Sellepärast ükskõik, kas see on kontakti andev või vastuvõttev planeet, on see ennustamisel alati tugevalt tunda. Kui Saturn on kontaktis isiklike planeetidega, näitab see perioode, mil tuleb oma tegevuse tagajärgedega leppida. Oma suhetes välimiste planeetidega loob Saturn inimese elukaardil märke, mis näitavad aegu ja viise, mil inimene peab võitlema füüsilise maailma raskuste ja vajadustega, otsides teadlikkust. Kui inimesed on noor...

Astroloogia -
7 allalaadimist
168
pdf

KOGUKONDLIKU JA JÄTKUSUUTLIKU ELUVIISI ÕPETAMISE METOODILINE MATERJAL 6.-7.-AASTASTELE LASTELE

...ldatakse omavahelisi suhteid ja koostööd, kuidas lahendatakse omavahelisi probleeme. Ökokülas on äärmiselt tähtsal kohal ausad, avatud ja terved suhted ning teadlik töö selleni jõudmiseks. Maailmavaatelise aspekti all peetakse silmas kogukonna ja selle indiviidide isiklikku suhet maailmaga, eluvaadet, uskumusi ning väärtusi, mille nimel ollakse kokku tulnud ning millesse usutakse. Ökokülad on keskused, kus viljeletakse üldinimlikke vaimseid väärtusi, mis toetavad positiivset ellusuhtumist, kooskõla teineteise ja loodusega. (Gaia Education, 2011) Kõiki ...

Eelkoolipedagoogika - Tallinna Tehnikakõrgkool
11 allalaadimist
16
docx

Pedagoogiline psühholoogia põhimõisted I

... ja rahulduse pidev kogemine kombineeritult aktsepteerimise ja tunnustamisega noorukitele oluliste inimeste poolt. 6) Noorusiga – intiimsus vastandatult isolatsioonile. Püsivate intiimsuhete loomise võime kujunemine. Kujunemise aluseks on isiklik avastus ja usaldatavus, mida toetab jätkuv rahuldust pakkuvaf kogemused suhtlemisel intiinpartneritega. 7) Täiskasvanuiga – generatiivsus vastandatult stagnatsioonile. Isiklike ja perekondlike vajaduste rahuldamine, millele lisandub üha laieneva huvi tundmine teiste ja maailma...

Pedagoogiline psuhholoogia - Tartu Ülikool
53 allalaadimist
55
doc

Mõtlemine

...viliseeritud inimene - aga vähem ja halvemini, sest ta teab meist vähem. Teatud mahuga mõistete moodustamiseks on vaja teatud pärilikke eeldusi: on vaja , et inimese esiisadel oleksid juba olnud teatud mahuga mõisted. Teadmisi ja mõisteid saab inimene omandada vaid isiklikku, vahetut meelelist kogemust üldistades. Spenceri konseptsioon toetus kahele tõestamata eeldusele: 1. Kultuurikeskkond on keerulisem kui loodus, ja moodne kultuur on keerulisem kui primitiivne kultuur. 2. Inimese psüühikal on seesama funktsioon, mis loomade omalgi: aidata organismil keskko...

Psüholoogia - Tallinna Ülikool
256 allalaadimist
52
pdf

Erivajadustega laste psühholoogia eksamiküsimused

...taju sõltuvus isiku omadustest, emotsioonide ja motivatsioonide iseärasustest. Mälu liigid 1. Säilitamise aeg ­ sensoorne (mahutab palju, kestus msek-tes), lühiajaline (maht 7, kestus mõned kümned sekundid), töömälu, püsimälu 2. Info tüüp ­ episoodiline (isiklikud kogemused), semantiline (üldised teadmised maailmast, verbaalselt vahendatud), protseduuriline (oskused, tegevused, harjumused) 3. Teadvustatuse tase ­ eksplitsiitne (ligipääsetav, selgem, jälgitav) ja implitsiitne Tajust siseneb info psüühikasse. Info läheb sensoorsesse m...

Eripedagoogika - Tartu Ülikool
64 allalaadimist
20
doc

Psüholoogia kordamiseks

...ograadne interferents. Retrograadne- mälukaotus ajukahjustuse tulemusel, ei mäleta olnut Anterograadne- ei suuda meelde jätta uusi sündmusi, mäletatakse vaid seda, mis enne ajukahjustust toimus 59. Episoodiline ja semantiline mälu. Episoodiline-isiklike sündmuste mäletamine, pidevas muutuses, nagu elulugu Semantiline- seotud inimese teadmisega teda ümbritseva maailma kohta 60. Deklaratiivne ja mittedeklaratiivne mälu. Deklaratiivne- faktide tundmine ja nende tähenduste teadmine. Jaguneb episoodiliseks ja semantiliseks Mittedekl...

Psüholoogia -
75 allalaadimist
27
doc

Nimetu

...oned ja ettevõtja edutegurid; ettevõtte määratlus äriseadustikus ja klassifikatsioonid. (lk 10-13, Ettevotlus_ettevotja_ettevoteII06) · ETTEVÕTLUST on defineeritud kui protsessi, kus vajaliku aja ja pingutuste ning riskide võtmise tulemusena luuakse väärtusi ja isiklikku rahulolu (Hisrich ja Peters, 1989). · ETTEVÕTLUST (ettevõtlikkust) on käsitletud ka kui ressurssi kõrvuti traditsiooniliste tootmise sisenditega (maa, kapital, töö) (Appleby, 1994). · ETTEVÕTJA on füüsiline isik, kes pakub oma nimel tasu eest kaupu või teenuseid ning kaupade ja ...

-
73 allalaadimist
113
doc

TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ

...ast ning välditakse ebaõigest valikust tingitud vigu. Organisatsioonisisene versus org.väline palkamine ? Kompleksvalik. USA 1991.a. tööseadusandlus (tänaseks on muutnud diskrimineerimise vältimise nõuded universaalseteks) - ei tohi teha valikuid: kriminaalse mineviku, isikliku vara omamise, sõjaväeteenistuses käimise, sooliste, rassiliste jmt. alustel, mis ei ole tööst sisuliselt tingitud. Keelatud on nn. onupojapoliitika. ..........................................................................................................................92 3.3 Personali hindamine ..........................................................................................................

Turismi -ja hotelli... - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
121 allalaadimist
20
docx

Juhtimise kordamisküsimused

...a ja koostöö oskused; suhtlemise, sh kuulamisoskused; oma mõtete ja ideede edasiandmise veenvus; otsustus- ja vastutusvõime; tasakaalukus kriitilises olukorras. Karismaatiline liider: enesekindlus, domineerimine, paindlik rollide vedamine, endast mulje kujundamine, isiklik veetlus ja külgetõmme. 26. Eestvedamise käitumisteooriad. 1. Kurt Lewin- a) autokraatne juhtimisstiil: juht põhineb võimul. Kontrollimine, ainult üks arvamus- juhi oma. b) demokraatlik juhtimisstiil: juht arvestab teiste arvamusega c) mittevahelesegav (passiivn...

Juhtimine - Tallinna Tehnikaülikool
73 allalaadimist
13
doc

JUHTIMISE ALUSTE EKSAMIKÜSIMUSED KOOS VASTUSTEGA

...oonikultuuri liigid Handy järgi: · Võimukultuur- juhi võimutäius, tugev kontroll · Rollikultuur ­ klassikaline bürokraatlik struktuur · Eesmärgikultuur ­ eesmärk pühendab abinõu · Indiviidikeskne kultuur ­ vaba indiviidide kogu, arvestab nii ühiseid kui isiklikke eesmärke · Organisatsioonikultuur tõstab antud organisatsiooni esile teiste seast. See loob alluvatele ettekujutuse antud organisatsioonist ja kindlustab nende kuuluvustunnet, hõlbustab uute liikmete kohanemist, org püsivuse ja järjekindluse allikas, mis tekitab liikmetele t...

Juhtimine - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
361 allalaadimist
64
doc

Uurimistööde korraldamine

...uurimuslik kui ka praktiline töö õppeülesandena lähtub otseselt esimesest gümnaasiumihariduse alusväärtusest: Gümnaasiumihariduses toetatakse võrdsel määral õpilase vaimset, füüsilist, kõlbelist, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut ning tema individuaalsetest eripäradest ja isiklikest huvidest tulenevate haridusvajaduste rahuldamist. Gümnaasium loob igale õpilasele võimalused tema võimete maksimaalseks arenguks õpilase eelistusi arvestades, loovaks eneseteostuseks, teaduspõhise maailmapildi kinnistumiseks ning emotsionaalse, sotsiaalse ja kõlbelise küpsuse saavutamiseks...

Uurimistöö - Keskkool
29 allalaadimist
23
docx

Juhtimine - eksamiks kordamisküsimused

...us ja tähtsus, ametialane tõus, arenguperspektiivid) 377. Tööga rahulolematuse tegurid on keskkonnast tulenevad tegurid ­ keskkonnategurid (töötingimused, suhted töökaaslastega, suhted ülemustega, tegevuste reglementeeritus, juhtimisstiil, palk, staatus, olmeolud, isiklik elu). Keskkonnateguris seostuvad negatiivsete tunnete, kogemuste ja töökeskkonnaga. Rahulolu tööga saab suurendada motivatsiooni mõjutavaid tegureid täiustades. 378. 71. J.Hackman´i ja G.Oldham´i Töö Omaduste teooria põhiseisukohad 379. Töötsooni laiendamine. Üks võimalusi spetsiali...

Juhtimine - Tallinna Tehnikaülikool
25 allalaadimist
34
docx

Organisatsiooni juhtimise kordamisküsimused

...- arenguperspektiivid. Tööga rahulolematuse e. keskkonnategurid: - töötingimused; - suhted kaastöötajatega; - suhted ülemusega; - tegevuse reglementeeritus; - juhtimisstiil; - palk; - staatus; - olmeolud; - isiklik elu. Keskkonnateguris seostuvad negatiivsete tunnete, kogemuste ja töökeskkonnaga. Rahulolu tööga saab suurendada motivatsiooni mõjutavaid tegureid täiustades. Ainult keskkonnateguritele tuginedes tööga rahulolu suurendamise eesmärki ei saavutata. Teooria on paremini kohaldatav teenistujate...

Juhtimis alused ja... - Tallinna Tehnikaülikool
208 allalaadimist
46
pdf

Ruth Alas "Juhtimise alused"

...) tööjaotusprintsiip (всем одинаковую работу). 2) võimuprintsiip (конкретные права). 3) distsipliin. 4) käskuda ühtsus (один начальник). 5) suundade ühtsus (один вид работ - один начальник). 6) isiklike huvide allutatus firma huvidele. 7) õiglane hüvitamine. 8) tsentraliseerimine (высокая организакия на сколько это возможно). 9) ahela printsiip - firma kõigi institutsioonide omavaheline seostatus, võim peab kulgema ülevalt alla kindlat ahelat pidi. 10) kord (...

Juhtimispsühholoogia - Eesti Maaülikool
28 allalaadimist
30
docx

Nimetu

...ema kohast ümbritsevas keskkonnas. Mida nõutakse juhtidelt? Emotsionaalne intelligentsus. Enda ja teiste emotsioonide juhtimise oskus. Kui inimesed mõistavad, et koostöö võimaldab saada vastastikku kasu, siis on hea koostöö alus loodud. Karismaatiline liider Isiklikult tähelepanelik ­ kui ta ikka tuleb ja küsib, kudas sul läheb, siis on see oluline paitus egole. Juhtimine, koostöötegemine ja suurte asjade tegemine on meile omane. Meie arusaam on tingitud sellest, et tööstusrevolutsioon muutis meie jaoks palju. Liikuval inimesel ei olnud otstarbekas toota roh...

-
94 allalaadimist
27
doc

Eksami kordamisküsimuste vastused aines ettevõtte majandusõpetus

...oned ja ettevõtja edutegurid; ettevõtte määratlus äriseadustikus ja klassifikatsioonid. (lk 10-13, Ettevotlus_ettevotja_ettevoteII06) · ETTEVÕTLUST on defineeritud kui protsessi, kus vajaliku aja ja pingutuste ning riskide võtmise tulemusena luuakse väärtusi ja isiklikku rahulolu (Hisrich ja Peters, 1989). · ETTEVÕTLUST (ettevõtlikkust) on käsitletud ka kui ressurssi kõrvuti traditsiooniliste tootmise sisenditega (maa, kapital, töö) (Appleby, 1994). · ETTEVÕTJA on füüsiline isik, kes pakub oma nimel tasu eest kaupu või teenuseid ning kaupade ja ...

Ettevõtte majandusõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
880 allalaadimist
59
pdf

Juhtimine

...nimestega väljaspool organisatsiooni. Neid rolle täites loob juht kontaktid, mille abil ta vahendab informatsiooni. Informatsiooniga seotud rollid on järgmised: !Info vastuvõtja rolli täidab juht alluvatega suheldes, aruandeid ja ettekandeid uurides jamitmesuguseid isiklikke kontakte kasutades. Info jagaja rollis korraldab juht sobiva teabe edastamise süsteemi.Kõneleja rollis annab juht infot ka neile, kes organisatsiooni ei kuulu 7. Kaasaegsele (s.t. 21.saj) juhile vajalikud pädevused. Administratiivsed oskused ­ juhtimisfunktsioonidega seonduv, uued juhtimisv...

Juhtimine -
148 allalaadimist
40
docx

Organisatsiooni juhtimise kordamisküsimused

...gimused o Palk o Suhted kaastöötajatega o Staatus o Suhted ülemusega o Olmeolud o Tegevuse reglementeeritus o Isiklik elu o Juhtimisstiil o o Keskkonnategurid seostuvad negatiivsete tunnete, kogemuste ja töökeskkonnaga. Rahulolu tööga saab suurendada motivatsioonitegureid täiustades. Teooria on paremini kohaldatav teenistujatele ...

Organisatsiooni juhtimine -
36 allalaadimist
36
docx

Juhtimise etapid

...€“kuju ja välimus. Üheselt ei suudetud välja selgitada, millised omadused teevad hea liidri. Kaasaegsetest liidriomaduste uuringutest järeldatakse, et mõned omadused aitavad eristada liidreid mitteliidritest (joonis). Kõige olulisemad, primaarsed omadused on:  isikliku tahtejõu kõrge tase (energilisus, otsusekindlus, tahtejõud, visadus),  soov olla liider (motivatsioon teisi mõjutada),  isiklik ausameelsus (eetikatunnetus, ausus ja usaldatavus),  enesekindlus (optimism ja usk endasse kui efektiivsesse liidrisse) Analüüsivõime,...

Juhtimine - Kutsekool
1 allalaadimist
105
doc

Lõpueksam: 2008 õppekava alusel Majanduse alused

...htimise mõiste Organisatsioon on kindla eesmärgi saavutamiseks organiseerunud inimrühm. Organisatsiooniks ühinenud inimeste tegevus peab olema omavahel koordineeritud, kooskõlla viidud. Organisatsiooni kuulumise otsustab inimene ise, lähtudes selle eesmärkide sobivusest tema isiklike eesmärkidega. Samuti iseloomustab organisatsiooni suhteliselt pidev koostegevus. Organisatsiooni mõistet saab määratleda järgmiselt: Organisatsioon on teadlikult koordineeritud sotsiaalne ühendus, mis koosneb kahest või enamast inimesest ja funktsioneerib suhteliselt katkematult, et saavutad...

Majanduse alused - Tartu Ülikool
111 allalaadimist
54
doc

“Ettevõtte majandusõpetus” kordamisküsimused

...evõtja edutegurid; ettevõtte määratlus äriseadustikus ja klassifikatsioonid. (lk 10-13, Ettevotlus_ettevotja_ettevoteII06)  ETTEVÕTLUST on defineeritud kui protsessi, kus vajaliku aja ja pingutuste ning riskide võtmise tulemusena luuakse väärtusi ja isiklikku rahulolu (Hisrich ja Peters, 1989).  ETTEVÕTLUST (ettevõtlikkust) on käsitletud ka kui ressurssi kõrvuti traditsiooniliste tootmise sisenditega (maa, kapital, töö) (Appleby, 1994).  ETTEVÕTJA on füüsiline isik, kes pakub oma nimel tasu eest kaupu või teenuseid ning ka...

Ettevõtluse alused - Tallinna Tehnikaülikool
49 allalaadimist
60
doc

Juhtimine Kordamiseks kevad 2014

...sh meelepärane ametivahetus); - arenguperspektiivid • Tööga rahulolematuse e. keskkonnategurid: - töötingimused; - suhted kaastöötajatega; - suhted ülemusega; - tegevuse reglementeeritus; - juhtimisstiil; - palk; - staatus; - olmeolud; - isiklik elu. • Keskkonnateguris seostuvad negatiivsete tunnete, kogemuste ja töökeskkonnaga. Rahulolu tööga saab suurendada motivatsiooni mõjutavaid tegureid täiustades. • Ainult keskkonnateguritele tuginedes tööga rahulolu suurendamise eesmärki ei saavutata. • Teooria on paremini koh...

Juhtimine - Tallinna Tehnikaülikool
84 allalaadimist
161
pdf

Juhtimise alused

...äljakujunemise ja erinevate juhtimistasandite juhtide poolt täidetavate juhtimisfunktsioonide teoreetiliste aluste, olemuse, printsiipide ning nendevaheliste seoste sügava mõistmise; - iseseisvate ja rühmatöö oskuste väljaarendamise ja töö stimuleerimise, töötajate isiklike vahekordade reguleerimise, eesmärkide püstitamise ning organisatsiooni strateegia kujundamise aluste omandamise; - ettevõtte juhtimise organiseerimise, kontrollimise ja tegevuse tulemuste hindamise üldiste küsimuste seotud lahendamisega seotud oskuste ja vilumuste omandamise; - näge...

Juhtimine -
178 allalaadimist
16
docx

Juhtimise alused

... eeltingimus · Iga organisatsioon õpib oma moodi · Suurendatakse võimet saada tulemusi · Üksikute liikmete õpitulemused on kõigele organisatsioonis kättesaadavad ÕPPIV ORGANISATSIOON · 5 DISTSIPLIINI: 1) Süsteemne mõtlemine (uus maailmataju) 2) Isiklik meisterlikkus (KK kui võimalus, vastutus) 3) Mõttemudelid (avatus, analüüs, kaitsemehhanismid) 4) Ühise visiooni loomine (pühendumine ajas) 5) Meeskondlik õppimine (üksteisemõistmine) 23. Nim õppiva organisatsiooni töötajate iseloomulikke tunnuseid? Õpihimulised, arenemisaldi...

Juhtimise alused -
32 allalaadimist
46
docx

Juhtimine vastused

... väärtuste kontroll. Süsteemide haldamine igapäevane kujundamine. Töötajate arendamine. Piiride tegevus kindlates piirides vähendamine ja uuendused Motiveerimine Ametlik võim, sanktsioonid ja hüvitised Isiklik eeskuju ja asjatundlikkus. Väärtuste ja töötajate suunamisel. Kontrollil põhinev käitumise muutmine ja ümberkujundamine. töösoorituse parandamine Järgijate võimustamine Isiksuseomadused Emotsionaalne distants, eksperdiks olem...

Juhtimine -
169 allalaadimist
58
doc

Äri planeerimine kordamisküsimused

1. Ettevõtluse definitsioonid, ettevõtjate iseloomustus ja ettevõtte määratlus äriseadustikus ja klassifikatsioonid.  ETTEVÕTLUST on defineeritud kui protsessi, kus vajaliku aja ja pingutuste ning riskide võtmise tulemusena luuakse väärtusi ja isiklikku rahulolu (Hisrich ja Peters, 1989).  ETTEVÕTLUST (ettevõtlikkust) on käsitletud ka kui ressurssi kõrvuti traditsiooniliste tootmise sisenditega (maa, kapital, töö) (Appleby, 1994).  ETTEVÕTJA on füüsiline isik, kes pakub oma nimel tasu eest kaupu või teenuseid ning kaup...

Analüüsimeetodid... - Tallinna Tehnikaülikool
101 allalaadimist
7
docx

KONFLIKTIDEGA TOIMETULEK KOOLIS

...jaduste kaudu); - tunnustamise kaudu Enesemotivatsioon on emotsioonide mobiliseerimine eesmärgi teenistusse. Ma saan hakkama, ma teen selle ära "kontrollitud emotsioonid" Vastutustunne on sisemine vajadus toimida mingil viisil. Vastutustunne tekib kui esineb: - isiklik aspekt (sisemine veendumus, et seda tuleb teha; tegevus tugineb inimese väärtustele ja eesmärkidele); - valikuvabadus (võimalus ise otsustada, kohustuse vabatahtlik võtmine); Maailmapilt on indiviidi suhtumine teistesse. E. Berne neli suhtlusviisi enesesse ja teistesse: -...

Pedagoogika -
7 allalaadimist
10
docx

Kas kapitalism on tõesti nii inimvaenulik?

...talism on lihtsalt osa ja iseloomulik arenevast ühiskonnast, mida me just armastame ja vihkame erinevalt, vastavalt just oma individuaalsele jõukusele. Toomaks välja autori seisukohta, mis tõestab just eelnevat, et kapitalist olla tähendab asuda tootmises mitte ainult puhtisiklikus, vaid ka ühiskondlikus seisundis. Täpsustades veelgi, et kapital on kollektiivne produkt, mida võib liikuma panna ainult paljude ühiskonnaliikmete ühise tegevusega, lõpetamaks väidet, et kapital ei ole niisiis isiklik, vaid ühiskondlik jõud. Üldiselt peab küll väitma, et kapitalis...

Politoloogia - Tallinna Ülikool
8 allalaadimist
14
odt

1-3 kodutöö kutsepedagoogika e-kursus

Esimene kodutöö . Seal on ka arutelu all päris palju juttu. Vastused küsimustele ja mõned näited: · Millised erinevad tähendused on kutsel, ametil ja professioonil olnud aegade jooksul? Lisage näiteid Kõigil kolmel nimetusel on ühisosa sotsiaalse, ajaloolise, kultuurilise, ühiskondliku, isikliku (vahel ka seletamatute mõõtmete nn brute facts) mõõtme näol. Billetti Artikkel andis mulle järgmise aluspõhja, millelt edasi minna. Kutse pärineb ladina sõna "vocare", mis viitab kõnele, kutsele, meie aines siis kutse konkreetsele eluviisile, mis on elukestev/elu läbiv (Hansen, 1994). Ja mull...

kutsepedagoogika -
4 allalaadimist
81
docx

Sissejuhatus eetikasse

...erida näiteks Hitleri genotsiidi-tegevust rohkem kui ema Teresa halastustööd. Tihtipeale kuulub inimene üheaegselt erinevatesse inimgruppidesse (perekond, rahvusgrupp, usugrupp, riik, ühing jne), mis võivad omada vastakaid moraale. Siis peab otsustama inimene isiklikult, mis on subjektivism ­ sisuliselt moraali puudumine. Raskused relativismiga I · Järjekindel relativist ei saa teiste kultuuride seisukohti ja tavasid hinnata/kritiseerida. · Järjekindel relativist ei saa ka omaenda kultuuris parajasti kehtivaid printsiipe kritiseerida. · E...

Eetika - Tallinna Ülikool
44 allalaadimist
13
doc

Inimeste juhtimine organisatsioonis

...tähtsustamine- altruism, e/v struktuur iseseisvad üksused- omavahel seotud, turg kohalik- globaalne, peamine ressurss kapital- uus informatsioon , konkurentsieelis hind- aeg, töötajaskond homogeenne- mitmekesine, töötajate ootused, kindlustunne- isiklik areng, töö individuaalne- meeskondlik, kvaliteet kohustuslik- isiklik 3. Juhi kaksikroll ­ juht ja liider Juhil on õigused ja kohustused organ. tegevuste ja eesmärkide täitmisel. Liidri eesmärgid on pikaajalised, uudsed ja muutustele orienteeritud. Juhid on alluvad, liidrid on järgijad. Liidrid kuju...

Juhtimispsühholoogia - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
239 allalaadimist
17
doc

ÜLDPSÜHHOLOOGIA EKSAM

...d järeldusi iga kord kui siirdume näite või nähtuse alusel mingile seaduspärasusele või teooriale. 5. Mõistete moodustamine. Mõiste on asja või nähtuse oluliste tunnuste kogum. Mistahes abstraktsel mõistel on iga inimese jaoks isesugune meeleline sisu. Vastavalt isiklikele kogemustele ja väärtushinnagutele äratab mõiste inimestes eri tundeid. Pole võimatu, et mingi mõistega soetud ere isiklik läbielamine teeb selle sõna näiteks rikkaks. 6. Algoritmide ja heuristikate kasutamine mõtlemisel. Seeria küsimusi, millest teatavat osa võib korrata mõtlemisprotsessi käigus, ...

Psühholoogia -
2 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun