Facebook Like
Küsitlus
Add link

Freidrich Nietzsche - sarnased materjalid

nietzsche, moraal, filosoof, esti, fredrich, eurooplased, tles, ndmust, kristlus, lambatall, eetika, friedrich, petus, itis, ligimesearmastus, tahe, iesti, idab, mber, igavene, otsin, tsitaadi, eneset, najale, petuse, pide, vanaduses, egoism, sellep, hese, hiskonda, ksinda, mnaasium, kaasaja, pingud, ppej, loodusn, darwin, noormees, hilised, argus, tahad
11
doc

Friedrich Wilhelm Nietzsche

Friedrich Wilhelm Nietzsche Tallinn 2008 Sisukord: lk 1 : Sissejuhatus lk 2 : Elu ja looming lk 3 : Elu ja looming lk 4 : Vaated lk 5 : Vaated lk 6 : Vaated lk 7 : Vaated lk 8 : Kokkuvõte lk 9 : Arvamus lk 10: Kasutatud kirjandus Sissejuhatus: Referaadi eesmärgiks on uurida Friedri...

Filosoofia - Keskkool
181 allalaadimist
87
doc

Filosoofia materjale

...mantikute vaated. 22. Kunst kunsti pärast kontseptsiooni sisu ja tagamaad. Estetism. Oscar Wilde. 23. Kunst kui religiooni aseaine. Minevikku suunatud modernismikontseptsioon. Formalism. T. S Eliot. Arnold. 24. Schopenhaueri pessimism ja kunst. 25. Nietzsche elufilosoofia ja kunst. Dionüüsoslik ja apollonlik alge kunstis. Nietzsche ja Heidegger. Nietzsche ja postmodernism. 26. Positivism. Eriteaduste emantsipeerumine. Loodus ja vaimuteaduste eripära otsingud. Historitsism. 27. Hermeneutika ajalugu, hermeneutilise situatsiooni m...

Filosoofia - Tartu Ülikool
370 allalaadimist
32
doc

Keskaja filosoofia

... 28 · Kultuuri ja mõistuse kammitsaile vastandab · Tema ideed peegelduvad 19.saj. Proudhhoni Rousseau vabaduse ideaali. filosoofilises anarhias ja Nietzsche filosoofias. · Vabadus saavutatakse kasvatuse kaudu. · Hiljem leiame nende peegelduse S.Freudi · Kasvatus peaks hoolitsema selle eest, et nooruk ei psühhoanalüüsis. satuks ühiskonna halva mõju alla. · Eesmärgiks on seejuures "südamekasvatus". · Laps peab i...

Filosoofia - Keskkool
44 allalaadimist
20
docx

Filosoofia p?eriood

...ajalugu. Ühiskondlikud formatsioonid on ürgkogukondlik kommunism, orjanduslik kord, feodalism, kapitalism, sotsialism, kommunism. 19.saj. IRRATSIONALISM Vastus Hegeli ratsionalismile. Alusepanijaks Sören Kierkegaard (1813-1855), Arthur Schopenhauer (1788-1860), Friedrich Nietzsche (1844-1900). Peavad mõistuse ja mõtlemisvõime tunnetusvõimalusi piiratuks, tegelikkus kaootiline mitte mõistuspärane. Irratsionalistlikud õpetused tekivad murranguaegadel. Pole süsteem, vaid killud, mõju ei tohi alahinnata. ARTHUR SCHOPENHAUER (1788-1860) "Maailm kui tahe ja kujutlus" (1819, 1844) - pe...

Filosoofia - Keskkool
28 allalaadimist
51
docx

Sissejuhatus filosoofiasse materjal eksamiks

...ljud filosoofid (nt Sartre) aga eitavad niisuguse nähtuse nagu "inimloomus" eksisteerimist. Ajalooliselt Paljudel juhtudel on vooruseetika lähtekohaks Aristotelese teos Nichomachose eetika. Kaasaegsetes teooriates ka tükke Platoni, Aquino Thomase, Hume'i, Nietzsche vaadetest. Antiikne vooruseetika Aristoteles: inimelu eesmärk on "õitseng"EUDAIMONIA. (See pole niivõrd õnnelikkus (õnn), vaid pigem inimese terviklik heaolu.) Teatud kindlad elamise viisid edendavad õitsengut nagu ka teatud hoolitsemine kirsipuu eest toob kaasa selle kasvamis...

Filosoofia - Tartu Ülikool
59 allalaadimist
27
docx

Filosoofia gümnaasiumile

...skond, euro-amerikanism. Eesmärgiks on rassiliselt puhas 'indoeurooplaste' ühiskond, mille hierarhiline struktuur vastaks plaatonlikule mustrile 'vahid, preestrid, sõdurid, produtseerijad'. 3. PILET ANTIIKFILOSOOFIA PÕHIPERIOODID JA PROBLEEMID F. NIETZSCHE IRRATSIONALISM, INIMESEKÄSITLUS JA MÕJU Antiikfilosoofia jaguneb epohhideks: eelsokraatiline, klassikaline, hellenistlik ja uusplatonistlik periood. Ka nendel epohhidel eristuvad perioodid ning koolkonnad. Eelsokraatilise epohhi hulka kuuluvad: Mileetose koolkond, mida ühendab küsimus ­ mis...

Filosoofia - Keskkool
39 allalaadimist
60
doc

Filosoofia SH

...udismi Euroopasse, tõlkides buddha õpetuse. *) Esimene õpetus buddhal oli, et elu on kannatus. *) Arthur leidis, et kannatusest vabanemiseks tuleb lahti saada elutahtest ning sellele ehitas ta üles kogu oma filosoofia. * 1819 ,,Maailm kui tahe ja kujutlus" ­ Friedrich Nietzsche * Friedrich Nietzsche (1844-1900) ­ erialalt oli ta filoloog, kuid maailm tunneb teda filosoofi ja poeedina. -) Oli atheist. -) 13 aastaselt lõpetas ta oma esimese autobiograafia ning juba eristas kolme perioodi oma elus. Selleks ajaks oli ta üle elanud juba isa, venna ja vanaema surma. -) ...

Filosoofia -
27 allalaadimist
110
doc

Õigusfilosoofia ajalugu

...potentsiaalselt olemas? Mis õigused on inimesel? Inimene on poliitiline olend (Aristoteles), usklik loom (Burke), isekas ja omahuvi järgiv (Hobbes ja Locke), kaasatundev (Rousseau), loovalt töötav (Marx), tugev, teotahteline ja ennast kehtestav (Nietzsche) 2) küsimus individuaalsete huvide lepitamisest ühiskondlike huvidega, sotsiaalsest solidaarsusest. Kuidas ja miks tekib ühiskond? Kui inimesed lepivad kokku teatud ühishuvides ja nõustuvad piirama oma ühiskonna-eelset vabadust (sõlmivad ühiskondliku leppe), siis kus l...

Õigus - Tartu Ülikool
497 allalaadimist
17
doc

LÄÄNE FILOSOOFIA

...losoofiast oleks kasu inimesel, peaks filosoofia tegelema eksistentsiaalsete probleemidega. Inimene peab ise oma elu elama, mitte aga ühinema mingisuguse grupeeringuga (lootuses kaotada oma hirmud ja meeleheite). 13 FRIEDRICH NIETZSCHE (1844­1900) Irratsionalist. Propageeris vaba, nn. üliinimese (näiteks tõsise filosoofi või suure kunstniku) arengut. Nietzsche mõtlemisele adekvaatsem termin oleks siiski ,,ülEinimene". Nietzsche Übermench`i idee sarnaneb pigem Aristotelese ettekujutusega vooruslikust inimesest kui kujutlusega mi...

Filosoofia -
31 allalaadimist
62
docx

Kirjanduse lõppueksami materjalid

... uurimustööd ja ka luuletused- mitmekülgne. Kuid tänu mõnele eestkostjale, saab armu ja saab Pariisi tagasi minna. Sai isegi mingi õukonna ameti aga pöördub tülli, kuna on liiga kriitiline. Päästab aga see, et Friendrich II (Preisimaa) kutsub ta oma õukonda. Voltaire ja Freidrich II ühendavad jõud(valgustus). Aga liiga omakasupüüdlikud, Voltaire pettub valitsejas, kirjutab ka teose, mis põletati. Pöördub tagasi Prantsusmaale. Ta pole seal teretulnud ja tal õnnestub osta maad, Pr. ja Sveitsi vahel. Voltaire´i suhtumine jumalasse: kui jumalat ei ole, tuleks ta välja mõel...

Kirjandus - Keskkool
28 allalaadimist
343
pdf

Maailmataju uusversioon

...rengut ja nende omavahelisi mõjusid. Kuid nende kahe mõiste vastandamine toimus alles 19. sajandil, mille "autoriteks" olid filosoofid ja romantikud. 19. sajandi viimastel kümnenditel hakati kahtlema maailma normaalses arengus. Ühiskonda kritiseeris väga teravalt Friedrich Nietzsche. Aja jooksul hakatigi kultuuri ja tsivilisatsiooni üksteisele vastandama. Tsivilisatsiooni hakati mõistma sotsiaalsete ja materiaalsete hüvedena ja nende kogumisena. Tootmise arengul oli sellel väga suur roll. Näiteks sotsioloog Georg Simmel ( 1858-1918 ) oli arvamusel, et kultuur sisustas vaimsel...

Teadus - Tallinna Ülikool
10 allalaadimist
990
pdf

Maailmataju ehk maailmapilt 2015

... ja nende omavahelisi mõjusid. Kuid nende kahe mõiste vastandamine toimus alles 19. sajandil, mille “autoriteks” olid filosoofid ja romantikud. 19. sajandi viimastel kümnenditel hakati kahtlema maailma normaalses arengus. Ühiskonda kritiseeris väga teravalt Friedrich Nietzsche. Aja jooksul hakatigi kultuuri ja tsivilisatsiooni üksteisele vastandama. Tsivilisatsiooni hakati mõistma sotsiaalsete ja materiaalsete hüvedena ja nende kogumisena. Tootmise arengul oli sellel väga suur roll. Näiteks sotsioloog Georg Simmel ( 1858-1918 ) oli arvamusel, et kultuur sisustas vaimsel...

Üldpsühholoogia -
49 allalaadimist
477
pdf

Maailmataju

...rengut ja nende omavahelisi mõjusid. Kuid nende kahe mõiste vastandamine toimus alles 19. sajandil, mille "autoriteks" olid filosoofid ja romantikud. 19. sajandi viimastel kümnenditel hakati kahtlema maailma normaalses arengus. Ühiskonda kritiseeris väga teravalt Friedrich Nietzsche. Aja jooksul hakatigi kultuuri ja tsivilisatsiooni üksteisele vastandama. Tsivilisatsiooni hakati mõistma sotsiaalsete ja materiaalsete hüvedena ja nende kogumisena. Tootmise arengul oli sellel väga suur roll. Näiteks sotsioloog Georg Simmel ( 1858-1918 ) oli arvamusel, et kultuur sisustas vaimsel...

Karjäärinõustamine -
22 allalaadimist
59
pdf

Sissejuhatus poliitilisse filosoofiasse

...ksisteerivad konkreetsed haldusjuhtimise reeglid jne. Üldiselt näeb Weber, et ratsionaliseerumine on toonud kaasa poliitikasse palju head (selgust, kompetentsust), kuid samas on ka ohte - bürokraatia eemaldub rahvast ning on poliitikute poolt raskesti juhitav. Friedrich Nietzsche (1844-1900) Eluloost vaid niipalju, et oli viie-aastane, kui ta isa suri, seejärel kasvas üles naiste seas, kelleks olid ema, õde ja vanaema. Sai hea hariduse, õppis Bonni ülikoolis usuteadust ja klassikalist filoloogiat, et polnud amatöör ei usuasjades ega ka selles, mis puudutab keeleteadust. Eri...

Õiguse filosoofia - Tartu Ülikool
22 allalaadimist
27
docx

Põhjalik sissejuhatus filosoofiasse

...uda saaks. N: kui kaotada surmanuhtlus, siis kas see toob õnne kõigile? Vatuväide 2: Midagi ei ole välistatud. Võta püss ja tapa, sest antud teo tagajärjed on paremad kui tegematajätmise tagajärjed ­ 50 inimest jäävad ellu. 5. Eksistentsialism (Sartre, Kierkegaard) /voluntarism (Nietzsche) Kierkegaard: *,,tõeline tegu ei ole mitte väliselt nähtav tegu, vaid sisemine otsus, millega üksikisik realiseerib potentsiaalse võimaluse ja identifitseerib end oma mõtte sisuga" *Otsustada saab olla kolmel tasandil: 1)esteetiline tasand - elame selleks, et nautida elu, elame elu ilu nimel. Häst...

Filosoofia - Keskkool
16 allalaadimist
64
docx

19 sajandi teise poole ja 20. sajandi filosoofia konspekt

...tseerivad, siis on ka tõed. Tõde pole midagi, mida peame pasiivseelt aktsepteerima, vaid see avab võimaluse aktiivsusele. Järeldus: ratsionalistide ja pragmatistide erinevus (lk 148). Me loome uut reaalsust, mis vastab meie soovidele jm paremini. Seminar 8. Friedrich Nietzsche. Antikristus.  Nietzsche teos “Antikristus” (katkend)  probleemipüstitus  ontoloogilised ja aksioloogilised lähtekohad  kristluse-kriitika lähtekohad  kaasaegse filosoofia “arheoloogiline” käsitlus ...

Filosoofia -
5 allalaadimist
117
docx

Magistritöö Hea ja kurja küsimus Carl Gustav Jungi käsitluses

...ilise probleemini, millega käesolev töö tegeleb: Mida uut lisab Jungi käsitlus heast ja kurjast tavapärasele kristlikule käsitlusele? Kas psühhiaater ja analüütik, kes on pikki aastakümneid inimhinge uurinud, on leidnud midagi sellist, mida varem pole osatud märgata? Kui tuli Nietzsche ning väitis, et Jumal on surnud, siis pidi teoloogia sellele kuidagi reageerima. Kui tuli Sigmund Freud ning ütles, et usk on illusioon, mis tulevikus kaob, pidi teoloogia selle peale midagi kostma. Leian ka, et Jungi sõnumiga ambivalentsest Jumalast tuleb midagi peale hakata. Kui püüda leida v...

Maailma religioonide võrdlev... - Usuteaduse Instituut
20 allalaadimist
82
doc

KIRJANDUSE LÕPUEKSAM kevad 2017

... kiusab teda sadistlikult, koer ei põgene, sest on orjalikult ustav. Peremeest pole enam, nüüd uus peremees. Ahv toob talle isegi väljast liha. Lõpuks sai see, et ahv hakkab urgitsema ühe kasti kallal ja laseb selle maja õhku. Sümbolid: see hea isand, kes enam tagasi ei tule, on Nietzsche, usk, millest inimesed on ilma jäänud. Ei koer ega ahv pole positiivsed, sest orjameelsus pole kedagi ülendanud. Temast pole ettevõtlikust, tema vajab, et keegi oleks tema isand. Aga inimene peab olema vaba inimene vabal maal. Ahvis pole loovust ega mõistmist, on lihtsalt lõhkuja. Maja õhku las...

Kirjandus - Keskkool
28 allalaadimist
34
docx

Sissejuhatus filosoofiasse

FLFI.00.001 SISSEJUHATUS FILOSOOFIASSE (3 EAP) 2014/2015 kevad ST 1.-2. LOENG: SISSEJUHATUS + FILOSOOFIA JA MUU 1. Sõna „filosoofia“. Mõiste etümoloogiat (sõnade päritolu õpetus; sõna algupära). Koolkonniti erinevused. Filosoofia sõna: kr.k. phileo- armastan ja sophia- tarkus. Sõna „filosoo...

Filosoofia - Tartu Ülikool
63 allalaadimist
15
doc

Filosoofia

...eeneses (lk 202), meelelise tunnetuse aprioorsed tingimused (lk 206), transtsendentaalne filosoofia(lk 204), aru kategooriad (lk 207), mõistuse ideed (lk 210), traditsioonilise metafüüsika kriitika (lk 208) 8. Kanti eetika: kohustus, kategooriline imperatiiv (lk 214-215) 9. Nietzsche: platonismi ümberpööramine, nihilism (word+ ES lk 307-331) 1 Filosoofia Sokraatiline meetod on küsimuste ja vastuste varal toimuv õppeviis. See on oma nime saanud S...

Filosoofia - Tartu Ülikool
531 allalaadimist
0
docx

V. Hugo Jumalaema kirik Pariisis terve raamat

1 VICTOR HUGO_JUMALAEMA KIRIK PARIISIS ROMAAN Tõlkinud Johannes Semper KIRJASTUS ,,EESTI RAAMAT" TALLINN 1971 T (Prantsuse) H82 Originaali tiitel: Victor Hugo Notre-Dame de Paris Paris, Nelson, i. a. Kunstiliselt kujundanud Jüri Palm Mõni aasta tagasi leidis selle raamatu autor Jumalaema kirikus käies või õig...

Kirjandus - Keskkool
37 allalaadimist
13
doc

Antiik filosoofia

...d peavad lagusesse sellepärast tagasi pöörduma, et Jumalaga. (Goethe) nad on oma piire ületanud. 12. Inimene on köis seotud looma ja üliinimese vahele. · Asi elab vaid tervikus. Iga üksikeksistents on ebaõiglus. (Nietzsche) · Oma kosmose mudeliga on ta üks geotsentrilise · 13. Inimene on ühiskondlik olend. (Marx) maailmamudeli eelkäijaid. 14. Inimene on rollimängija (Soziologie) · ANAXIMENES 15. Inimene...

Filosoofia - Keskkool
40 allalaadimist
0
docx

A.dumas Kolm musketäri terve raamat

Alexandre Dumas _ «Kolm musketäri» EESSÕNA, milles selgitatakse, et is- ja os-lõpuliste nimedega kangelastel, kelledest meil on au oma lugejatele jutustada, ei ole midagi ühist mütoloogiaga. Umbes aasta tagasi, kogudes kuninglikus raamatukogus materjali «Louis XIV ajaloo» jaoks, sattusin ma juhuslikult...

Kirjandus - Keskkool
52 allalaadimist
15
docx

Kordamine filosoofia eksamiks

...tzche puhul võin öelda, et tema pidas ennast selleks esimeseks tõe teadjaks. See siis tähendab, et just tema olevat see, kes nö teiste seni väärtustatud väärtused õiglaselt ümber väärtustab. Tema välja toodud tõde aitab kõiki väärtusi ümber väärtustada. Millisena kirjeldab Nietzsche enda rolli "kõigi väärtuste ümbervääristamises" ja "katte eemaldamises" kristlikult moraalilt ? Nietzsche kirjeldab enda rolli kui ainutähtsat, ainsa korraliku inimesena tõe avastajat. Tema oli esimene kes tajus valet kui tõelist valet. Tema oli see, kes "eemaldas katte" kristlikult moraali...

Filosoofia -
34 allalaadimist
13
doc

Filosoofia

...meid veel polnud; teiseks, kui see, mis meid surmas hirmutab on teadvuse kadumine, siis teadvuse kadumist kogeme igapäev ­ uinudes; kolmandaks tuleb eristada olemuslikke (sünd, surm) nähtusi lihtsatest nähtustest. Elu püsimist nad üldiselt ei puuduta. NIETZSCHE MORAALIFILOSOOFIA Tema mõistmiseks tuleb teha kolm märkust: Teda mõjutasid Schopenhauer ja Darwin. Esimeselt võttis ta üle mõtte, et maailma olemuseks on tahe, ise täpsustas, et võimutahe. Darwinilt võttis üle olelusvõitluse põhimõtte ­ st et need olendid, kes ei suuda keskkonn...

Filosoofia - Kutsekool
122 allalaadimist
291
doc

Tõde ja Õigus II Terve tekst

...vad. Hiljuti ma lugesin ühte kuulsat saksa professorit ja see ütleb, et Goethe ,,Fausti" teist jagu pole tänini veel keegi täiesti mõistnud, sest see on nagu üks väga keeruline hinnamõistatus, mida ei oska keegi üles arvata. Niisugune mõistatus peab olema suur ja sügav luule. Nietzsche pidi ka alguses kirjutama võõras keeles, et saaks sügavam, aga tema pole luuletaja ja sellepärast kirjutas ta viimaks ikka saksa keeles, sest temal pole vaja olla nii sügav, nagu Goethe. Aga mina tahan olla luuletaja ja sellepärast kirjutan ma vene keeles, mis on suur ja sügav keel, nii et temas võib...

Eesti keel -
7 allalaadimist
20
doc

Ahto Mülla - Filosoofia kogu aine konspekt

FILOSOOFIA ­ (Ahto Mülla) Hindeline arvestus (2 põhiülesannet 1)ainetöö 2)kontrolltöö 10 küsimust lünk-, tulp jne test + iseseisev lugemine ja loengu materjalid. Ainetöö tähtaeg nädal enne õppetöö lõppu. Läbi lugeda I.Meos ,,Kaasaja filosoofia", E. Saarinen ,,Filoso...

Filosoofia - Kutsekool
274 allalaadimist
35
doc

Mõtte mõttest

...indiviidid ainult nähtumuse tasemel. Olemuse tasemel, tahte tasemel, oleme me üks ja seesama. Iga inimese tahe on osa terviklikust maailmatahtest. (India filosoofia!) Romantistlikust filosoofiast on välja arenenud nn. kontinentaalfilosoofia, mis on üpris kirjanduslik. FRIEDRICH NIETZSCHE (1844­1900) Kui inimesed ei õpi enda üle naerma, tuleb neil pisaraid valada. Jumal on surnud. See on suurim sündmus, kuid seda ei mõisteta. Inimesed on vaid väliselt kristlased. Kristlik moraal on "kuritegu elu kallal". Kristlik moraal õpetab põlgama "esmaseid eluinstinkte". Elu on isekus, krist...

Euroopa tsivilisatsiooni... - Tallinna Ülikool
52 allalaadimist
39
pdf

Filosoofia Moodle'i küsimused-vastused

...t ning ainult absurdi saabki uskuda · Absurdsena näib see, millest veel aru ei saada; esialgu tuleb sellesse uskuda, hiljem saadakse ka aru ning siis pole enam vaja uskuda · Absurd on ilmne vasturääkivus ning uskuda sellesse on võimatu Millised väited on Nietzsche vaadetega kooskõlas? · Üleinimene - see, kes suudab taluda olemaolu mõttetust, vajamata ühiskonna poolt pakutavaid asendusväärtusi - rahvust, rikkust, edukust jne. · Üleinimene - see, kes on teistest üle, st valitseb karja üle · Üleinimene - kõige kohanemisvõimeli...

Filosoofia - Tallinna Tehnikaülikool
440 allalaadimist
14
docx

Filosoofia konspekt

...teet on "põhimõtteline logeleja", endine filister; parim näide don Juan · Eetik: kohus on ta elus võtmesõna · Religioosne inimene: kuuletumine Jumalale · Mitte: inimene ---tõde ---Jumal, vaid inimene---Jumal---tõde · Aabrahami dilemma Iisaku ohverdamisel NIETZSCHE · Friedrich Nietzsche (1844-1900), tema olulisemad teosed: "Nõnda kõneles Zarathustra", "Teispool head ja kurja", "Moraali genealoogia", "Antikristus", "Ecce homo" · N filosoofia võtmemõisted on ­ võimutahe (Wille zur Macht), üleinimene (Übermensch), viimne inimene (letz...

Filosoofia - Keskkool
26 allalaadimist
99
doc

11. klassi kirjanduse eksami konspekt + raamatu kokkuvõtted

1. Ilukirjanduse olemus Kirjanduse jaotus üldiselt Ajakirjandus ehk Ilukirjandu Tarbeteksti Graafilised Elektroonilised Teaduskirjandus publitsistika s ...

Kirjandus - Keskkool
212 allalaadimist
14
doc

Filosoofia eksami vastused

...usteoreetilise lähtekoha. Kuid Kant ei esitanud kunagi metafüüsilist maailmaseletust. Asi iseeneses: see eeldab usku, me ei saa teda kuidagi tunnetada. 7 13. Marxi materialism, baasi ja pealisehituse erinevus. Nietzsche nihilismi ja üleinimese mõisted. Marx (1818-1883). Pöörab idealismi ümber. Hegeli dialektilise meetodi abil loob ajaloolise materialismi. Eesmärgiks siiski ajaloo objektiivne tunnetamine. Oluline pole mitte mõtlemine (Descartes), vaid materiaalsed suhted. Marx vaatleb seega kogu filosoofiat ...

Filosoofia - Eesti Maaülikool
107 allalaadimist
24
docx

POLIITIKAFILOSOOFIA Loengukonspekt

POLIITIKAFILOSOOFIA Loengukonspekt 2012 Filosoofia määratlemine. Poliitikafilosoofia, selle seosed teiste filosoofia harudega ja poliitikateadusega. Esmasel kokkupuutel ja tutvumisel filosoofiaga on just kõige raskem mõista seda, mis see filosoofia õigupoolest on. Aga sellest, kuidas filo...

Filosoofia -
49 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun