Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Mõistete sõnaraamat
Ega pea pole prügikast! Tõsta enda õppeedukust ja õpi targalt. Telli VIP ja lae alla päris inimeste tehtu õppematerjale LOE EDASI Sulge
Evs - EN ISO 10211-1:2000 standard soovitab külmasilla kriitilisuse arvutustes kasutada järgmisi sisepinna soojustakistusi:  aknaklaas Rsi = 0,13 m2K/W;  ruumi ülemine osa Rsi = 0,25 m2K/W;  ruumi alumine osa Rsi = 0,35 m2K/W;  välissein kapi taga Rsi = 0,5 m2K/W. EVS-EN ISO 13788 standard soovitab külmasilla kriitilisuse arvutustes kasutada järgmisi sisepinna takistusi:  aknaklaas Rsi = 0,13 m2K/W;  ruumi ülejäänud osad Rsi = 0,25 m2K/W.
Evs - EN 15221 seeria kinnisvarakeskkonna korralduse põhimudeli selgitus Standardikeskuses on tutvustus tasuline 63. EVS 807:2010 eesmärgid ühiskonnas ja kinnisvarasektoris Käesoleva standardi käsitlusalaks on eelkõige kruntide, nendel paikneva hoonestuse ja hooneid teenindavate rajatiste ning hoonetes asuvate tehnosüsteemide ja paigaldiste, samas ka seadmete ning inventari korrashoiu tagamise tegevused.
Evs - EN ISO 105-C01...C06 Värvipüsivus pesemise toimele näitab, kuidas kanga värvid peavad vastu teatud pesemistemperatuuridele. Vastavalt standardile ja katsetatavale materjalile määratakse pesemise vee temperatuur (30ºC, 40ºC, 60ºC või 95ºC), pesuvahend ja pesemise kestus. Katse käigus hinnatakse nii katsetatava materjali värvuse muutust kui ka värvi kandumist valgele testriidele.

Evs - EN ISO 140-4:1999. Acoustics - Measurement of sound insulation in buildings and of building elements - Part 4: Field measurements of airborne sound insulation between rooms. Eesti Standardikeskus,1999. EVS-EN ISO 140-7. Acoustics - Measurements of sound insulation in buildings and of building elements - Part 7: Field measurements of impact sound insulation of floors.
Evs - EN-15251 standardi piirtemperatuuridele mittevastav aeg kütteperioodil (vasakul) ja suveperioodil (paremal). Sisetemperatuuride piirsuurustele mittevastavate kraadtundide arvu (vt. Joonis 7.19) analüüsides on näha, et puitkorterelamutes on probleem talviste liiga madalate temperatuuridega. Seal on piirtemperatuuridele mittevastavus kõige suurem.
Evs - EN ISO 9000:2001 Põhimõisted • Protsess – seostatud tegevuste jada • Süsteem – seostatud protsesside kogum • Tarnijad – inimesed või organisatsioonid, kes eelnevad protsessile • Kliendid – inimesed või organisatsioonid, kes järgnevad protsessile Sisemised ja välised kliendid Kliendid • Inimene, kelle vajadusi rahuldatakse

Evs 901 - 3 Enimkoormatud sõiduraja keskmine ööpäevane Täitematerjali omaduse liiklussagedus a/ööp nõutav min kategooria <500 500 - 1500 1501 - 3000 >3000 Gc 85/20 90/15 90/15 90/15 Jäme- ja AN fraktsioneeri- NR NR NR NR a a mata LA 35 35/30 35/30 30 FI 20 20 20 15 Sideaine (35/50 50/70) 70/100 PMB 65/105-65 PMB 65/105-75
Evs 901 - 3 Enimkoormatud sõiduraja keskmine ööpäevane Täitematerjali omaduse liiklussagedus a/ööp nõutav min kategooria <500 500 - 1500 1501 - 3000 >3000 Gc 85/20 90/15 90/15 90/15 Jäme- ja AN fraktsioneeri- NR 19 14 10 mata LA 30 30 20 15 FI 25 25 20 15/10a Sideaine ( 50/70) 70/100 100/150 PMB 75/130-65 PMB 75/130-75
Evs - EN 1993-1-1-2007 Puidust tala dimensioneerimisel kontrollida: 1. Survet ristikiudu- kontrollitakse toepiirkonnas vältimaks võimalust, et toed ennast tala sisse ei muljuks – σc ,90, d ≤ k c ,90 ,d f c ,90, d , kus σc , 90 ,d - kontaktpinna arvuuslik survepinge N ristikiudu σ = f c , 90, d - arvutuslik A

Evs - EN 15251. Sisekeskkonna algandmed hoonete energiatõhususe projekteerimiseks ja hindamiseks, lähtudes siseõhu kvaliteedist, soojuslikust mugavusest, valgustusest ja akustikast (Indoor environmental input parameters for design and assessment of energy
Evs - EN ISO 13370:2008 – Hoonete soojuslik toimivus
Evs - EN 1993-1-1 tabelist 6.2 näeme, et keevitatud H-ristlõike nõtkeklass z-telje suhtes on „c“. Nõtketeguriks saame (vt eespool): χz = 0,5037 = χmin. N ⋅ γ M 1 1500 × 10 3 × 1,0 Avaj = = = 12672 mm2. χ min f y 0,5037 × 235

Evs - EN ISO 13788 Hygrothermal performance of building components and building elements – Internal surface temperature to avoid critical surface humidity and interstitial condensation – Calculation methods.
Evs - EN 15038:2007 koostajad: kuna me ei suuda midagi lubada sihtteksti ega selle kvaliteedi kohta, siis lubame vähemalt midagi oma tööprotsessi kohta, või jätame selgesõnaliselt lubamata.
Evs - EN 15251 poolt määratud CO2 piirkontsentratsioonid vastavalt sisekliima klassidele (vt Tabel 8.3) on olulised energiaarvutusteks ning nõudluspõhiselt reguleeritavale ventilatsioonile.

Evs - EN 15251. Sisekeskkonna lähteparameetrid hoonete energiatõhususe projekteerimiseks ja hindamiseks, lähtudes siseõhu kvaliteedist, soojuslikust mugavusest, valgustusest ja akustikast.
Evs 812 - 4:2011 tabelis 1, sh: – Kaalutuste järgi TP1 ja TP2 1 tuleohuklassiga hoonetes teatud tingimustel – Keelatud on TP2 2 korruseline 2 ja 3 tuleohuklassiga ning TP3 3 tuleohuklassiga
Evs - EN 1993-1-1:2006 Terasest valtsitud I-tala tuleb kontrollida: 1. Survele - Arvutuslik survejõud peab olema väiksem kui ristlõike arvutuslik normaaljõukandevõime ühtlasel survel.

Evs - EN 206 järgi tähistatakse normaal- ja raskebetooni survetugevusklassid C8/10…C100/115; väiksem arv näitab silindrilise ja suurem kuubikujulise proovikeha normsurvetugevust.
Evs - EN 50110-1. Nimetatud eeskiri sätestab elektripaigaldise ohutu käidu ja elektripaigaldistes, nende juures või lähedal sooritatavate töötoimingute ohutusnõuded.
Evs - EN 206 järgi tähistatakse tugevusklassid C8/10…C45/55; väiksem arv näitab silindrilise ja suurem kuubikujulise proovikeha garanteeritud survetugevust.

Evs - EN ISO 140-14. Acoustics - Measurement of sound insulation in buildings and of building elements - Part 14: Guidelines for special situations in the field.
Evs - EN 1993-1-1 Lisa NA) - vibratsioon; - resonantssagedus; - nihkumatu (hõõrdega) poltliite nihe jne. Koormuse osavarutegurid: γ G .ser = γ Q.ser = 1,0.
Evs - EN 13501 Ehitustoodete ja -elementide tuleohutusalane klassifikatsioon (5 osa) EVS-EN 1991-1-2:2006 Eurokoodeks 1: Ehituskonstruktsioonide koormused.

Evs - EN 13162:2008. (2009). – Eesti Standardikeskus [WWW]. http://www.evs.ee/product/tabid/59/p-164092- evs-en-131622008.aspx (29.04.2010)
Evs - EN ISO 10211-1:2000 standard soovitab külmasilla kriitilisuse arvutustes kasutada järgmisi sisepinna soojustakistusi, vt. Tabel 6.1.
Evs - EN 12620:2002 „Betooni täitematerjalid“. Killustik fraktsiooniga 4-16 mm sisaldas 28% plaatjaid ja nõeljaid terasid.

Evs - EN 1993-1-1:2006 Olenevalt mõjuvate koormuste iseloomust võivad postid olla tsentriliselt või ekstsenriliselt surutud.
Evs - EN 1993-1-2:2007 (koos rahvusliku lisaga) Eurokoodeks 3: Teraskonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-2: Üldeeskirjad.
Evs - EN 1996-1-2:2007 (ilma rahvusliku lisata) Eurokoodeks 6: Kivikonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-2: Üldreeglid.

Evs on alates 1993. aastast Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni (ISO) ja Euroopa Standardikomitee (CEN) liitunud liige.
Evs - ISO 15489:2004 – Dokumendihaldus on avalike ja eraõiguslike organisatsioonide loodud dokumentide haldamise juhis.
Evs - EN 1995-1-2:2006 (koos rahvusliku lisaga) Eurokoodeks 5: Puitkonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-2: Üldist.

Evs - EN 1991-1-2/NA:2007 (rahvuslik lisa) Eurokoodeks 1: Ehituskonstruktsioonide koormused. Osa 1-2: Üldkoormused.
Evs - EN-15251 standardi piirtemperatuuridele mittevastav aeg kütteperioodil (vasakul) ja suveperioodil (paremal).
Evs - EN ISO 13790:2008. Energy performance of buildings - Calculation of energy use for space heating and cooling.

Evs - EN standardile 1G02:1999"Ehituseskasutatavad Neidiheduse soojustusmaterjalid. maeramine," f h.1 '",
Evs - ISO 8402:1996 • Kvaliteedijuht (Quality Manager) – ametiisik, kes on kvaliteedisüsteemi
Evs - EN 206 järgi tähistatakse normaal- ja raskebetooni survetugevusklassid C8/10…C100/115

Evs - EN 61140:2003 lisanõue – Peavad olema täidetud normaaloludes ja pärast üksikrikke
Evs - EN 60617-11:2000. Paigaldusplaanid ja –skeemid. Topograafi- lised plaanid ja skeemid
Evs 2382 - 37:2003  Standard on mõeldud soodustama rahvusvahelist suhtlust infotehnoloogias.

Evs 812 - 4:2011 EHITISE TULEOHUTUS Osa 4: Tööstus-ja laohoonete ning garaažide tuleohutus
Evs - EN 13829. Thermal performance of buildings - Determination of air permeability of
Evs - EN 729 järgi Oluline on vaadata tegevusala, mille peale on antud akrediteering.

Evs 882 - 1:2006. Dokumendielemendid ja vorminõuded, Osa 1: Kiri määratletud vastutus
Evs - EN ISO 13788. Hygrothermal performance of building components and building
Evs - EN 1993-1-2:2006 Eurokoodeks 3: Teraskonstruktsioonide projekteerimine.

Evs - EN771-2:2003 Miiiirikivide spetsifiktasioon,Osa 2: silikaatmiiiirikivid
Evs - EN 61140:2003 – Ohtlikke pingestatud osi ei tohi saada puudutada.
Evs - EN 1993-1-1 EUROKOODEKS 3 Teraskonstruktsioonide projekteerimine

Evs - EN ISO 9000:2001, EAS (2005) kvaliteediprogramm, õppematerjal
Evs 908 - 1:2010 – Hoone piirdetarindi soojusjuhtivuse arvutamine
Evs - EN228:2008 Mootorikütused. Pliivaba mootoribensiin.

Evs - ISO/TR 26122:2008 Informatsioon ja dokumentatsioon.
Evs - ISO 15489-1:2004. Informatsioon ja dokumentatsioon.
Evs - ISO 23081-1:2006 "Informatsioon ja dokumentatsioon.

Evs 1090 - 1 Teraskonstruktsioonide valmistamine ja montaaž.
Evs - ISO 5127:2004 "Informatsioon ja dokumentatsioon.
Evs - EN 12620:2002 ,,Betooni tciitemoterjalid" nduded

Evs - ISO 15836:2011 Informatsioon ja dokumentatsioon.
Evs - EN 126mi2OO2 nouded teitematerjalid", ,,Betooni

Evs882 - 1:2006 "Informatsioon ja dokumentatsioon.
Evs 882 - 1:2006 Informatsioon ja dokumentatsioon.
Evs - EN 12464-1:2003 “Valgus ja valgustus.

Evs 1090 - 2 Teraskonstruktsioonide valmistamine.
Evs 865 - 1:2006 Hoone ehitusprojekti kirjeldus.

Evs - EN 826;1999 vastavaltstandardile

Evs - EN 294:1999 Masinate ohutus.
Evs - EN 22553:2000 EVS EN 22553 2000
Evs - EN 60617-9:2000 Sidetehnika.

Evs - EN 10002-1 Metallmaterjalid.
Evs 812 - 7:2008. Ehitiste tuleohutus.
Evs 1993 - 1-1 Teraskonstruktsioonid.

Evs - EN 15038 olemasolust.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Evs 842 on kehtestanud ka standardid, mille järgi tuleb hinnata piirete helipidavust nii katseliselt kui ka arvutuslikult, sealhulgas ka nõude, et hindamise peab läbi viima akrediteeritud mõõtelabor.Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
või
Kasutajanimi/Email
Parool

Unustasid parooli?

või

Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO AKTIVEERIMISEL +10 PUNKTI !


Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun