Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Mõistete sõnaraamat
✍🏽 Avalikusta oma sahtlis olevad luuletused! Luuletus.ee Sulge
Add link
Entroopia juurdekasv on ühesugune igasuguse gaaside paari puhul(esimesest valemist) ΔS=2Rln2 kasutatakse, kui on kaks erinevat gaasi Slõpp=2(CplnT-Rlnp+S’km0) kasutatakse, kui komponendid on ühesugused, 2 tuleb sellest, et nüüd on gaasi hulk 2 kilomooli 40. Entroopia statistiline tõlgendus . S=k lnW, k-Boltzmanni konstant, W-süsteemi oleku termodünaamiline tõenäosus, mille all mõistetakse antud oleku võimalike realiseerumisviiside arvu.
Entroopia nulltase on meelevaldne, oluline on vaid muutus. Entroopia diferentsiaalne muutus avaldub kujul dS = dQ / T . Entroopia ühikuks on J/K. Entroopia on süsteemi korrastamatuse (korralageduse) mõõt.
Entroopia – makroskoopiline suurus, mida kasutatakse termotermodünaamikas teise printsiibi kvantitatiivsel esitamisel, kus suletud süsteemis entroopia kasvab, kvaliteet – kütus on seda kvaliteetsem, mida kõrgem on reservuaari temp, mida kõrgem on töötava keha temp, seda kergem on selle keha siseenergiat muuta tööks, mida kõrgem on kvaliteet, seda madalam on entroopia.

Entroopia on pööratava protsessi olekufunktsioon. Entroopia iseloomustab süsteemi oleku muutust, mis toimub siis, kui pööratavas protsessis süsteem sama temperatuuri juures saab juurde või annab ära soojust. Termodünaamika teine seadus ja füüsikaliste ning keemiliste protsesside suund. soojusülekanne ei saa iseenesest toimuda külmemalt kehalt soojemale.
Entroopia – süsteemi korrapäratuse mõõt (S, J/K·mol). Entroopia kasv – ∆S >0, sulamine, aurustumine, lahustumine, temp tõstmine, reaktsioonid, kus gaasiliste ainete hulk kasvab Entroopia kahanemine – ∆S < 0, veeldumine, tahkestumine, gaasiliste ainete mahu vähenemine.
Entroopia - süsteemi korrapäratuse mõõt. TermodünaamikaI - energia jäävuse seadus, mille kohaselt igas isoleeritud termodünaamilise süsteemi protsessis on siseenergiakonstantne. Termodünaamika II– Igas spontaanses protsessis peab süsteem ja ümbritsev keskkonna summaarne

Entroopia - süsteemi määramatuse ja korrapäratuse määr Ikoon e ikooniline märk - meenutab objekti(on sellega sarnane). Selline märk näeb äratuntavalt välja, kostub, tundub käe all, maitseb või lõhnab samamoodi nagu objekt.
Entroopia – korrapäratuse kasv Kordamisküsimused (sissejuhatus, energia, vesi, sahhariidid) 1. Palmitiinhappe oksüdatsiooni ∆Hº mõõdetuna kalorimeetris on -9958 kJ/mol. Milline võiks olla sama reaktsiooni ∆Hº elusrakus:
Entroopial on palju ühist informatsiooniga  Entroopial on palju ühist informatsiooniga, kuigi informatsiooniteoorias võetakse informatsiooni hulka iseloomustavaks suuruseks vastupidiselt entroopiale korrastatud aste.

Entroopia e. korrapäraTUse kaudu: kui protsess on Jääval temperatuuril entroopia muudu pöördumatu, siis kasvab kinnise süsteemi entroopia ja saavutab valem: suurima väärtuse tasakaaluolekus.
Entroopia on süsteemi mikrokonfiguratsioonide arv, mis jätavad tema makrooleku muutumatuks 14 Akc 3 valemiga S = , kus A on musta augu sündmuste horisondi pindala, h on Plancki konstant, 4 G
Entroopia on termodünaamikas ja statistilises mehaanikas kasutatav ekstensiivne suurus, mis kirjeldab vaadeldava süsteemi erinevate võimalike juhuslike ümberpaigutuste arvu.

Entroopia s on suurus ,mis iseloomustab süsteemi ja väliskeskkonna vahelise soojusvahetuse kulgemise suunda ning isoleeritud süsteemi iseeneslike protsesside kulgemise suunda.
Entroopia kasvamine tähendab sellist protsessi süsteemis, mille tulemusena süsteem lähen üöe väiksema termodünaamilise tõenäosusega olekust suurema tõenäosusega olekusse.
Entroopia on füüsikaline suurus, mis iseloomustab süsteemi olekut.Entroopia iseloomustab energia kvaliteeti, mida kõrgem on kvaliteet,seda omadalam on entroopia.

Entroopia – Puhtformaalselt TD-sse sisse viidud parameeter mis saadi matemaatiliste arvutuste tulemusel ja mis lihtsustab soojustehnilisi arvutusi.
Entroopiat on võimalik vähendada väljastpoolt süsteemi saadava energia arvel, kuid sellega kaasneb paratamatult entroopia kasv ümbruskonnas.
Entroopia s on defineeritud järgmiselt: S = k lnW, kus k on Boltzmanni koefitsient ja W süsteemi oleku termodünaamiline tõenäosus.

Entroopia on olekuparameeter, mis ei sõltu üleminekuteest süsteemi kahe tasakaalulise oleku vahel, vaid ainult süsteemi olekust.
Entroopia - tähendab süsteemi pöördumatut üleminekut korrastatud olekult mittekorrastatule, kus energia kvaliteet väheneb.
Entroopia s – süsteemi korratuse määr, sisuliselt TS on see osa entalpiast või siseenergiast, mis ei avaldu vaba energiana.

Entroopia on sünergeetika keskne mõiste ja see termin iseloomustab mistahes süsteemi korrastamatuse ja mitmekesisuse astet.
Entroopia on ka süsteemi korrastamatuse mõõt: mida suurem on entroopia, seda suurem on süsteemi korrastamatus ehk kaos.
Entroopia on suurus, mis kasutab TDS kaugust tasakaaluasendist, mida tasakaalulisem on süsteem, seda suurem on entroopia.

Entroopia s on termodünaamilise süsteemi olekuparameeter, mis kirjeldab energia pöördumatut hajumist soojusnähtustel.
Entroopia – Iseeneslike protsessidega kaasneb energia ja aine jaotuse korrapära kahanemine ehk korrapäratuse kasv.
Entroopia — makroskoopiline suurus, mida kasutatakse ternodünaamikas teise printsiibi kvantitatiivsel esitamisel.

Entroopia – süsteemi korrapäratuse, määramatuse määr ka kasutamiseks kättesaamatu energiahulga määr.
Entroopia s on termodünaamiline olekufunktsioon, mis kirjeldab energia pöördumatut hajumist soojusnähtustel.
Entroopia on määratud sümbolite esinemise tõenäosustega, seega iseloomustab entroopia edastuse vigasust.

Entroopia – süsteemi määramatuse, korrapäratuse määr, ka kasutamiseks kättesaamatu energia määr.
Entroopia - tähestikuga diskreetse mäluta allika keskmine informatsiooni hulk allika sümboli kohta.
Entroopia on süsteemide universaalne omadus, mis viitab süsteemide tendentsile laguneda ja surra.

Entroopia on protsesside pööratavuse mõõt, näitab protsesside toimumise iseeneslikku suunda.
Entroopia on kasutamiseks kättesaamatu energiahulga määr e. süsteemi korrastamatuse määr.
Entroopia on süsteemi mikrokonfiguratsioonide arv, mis jätavad tema makrooleku muutumatuks.

Entroopia on suurus, mis iseloomustab mikrokäsitluses süsteemi osakeste jaotuse ühtlust.
Entroopia on süsteemi määramatuse ja korrapäratuse määr ehk info määramatu hulk.
Entroopia on termodünaamikas kasutatava energia kvaliteedi kirjeldamiseks olev suurus.

Entroopia mõõtühikuks on R/NA = 1,38*10-23 J/K*mol Entroopia iseloomustab süsteemi korrapäratust.
Entroopia - füüsikaline suurus, mida kasutatakse energia kvaliteedi kirjeldamiseks
Entroopia - tasakaaluoleku tekkimine, soojuse ja energia haihtumine universumisse.

Entroopia on null kui leidub selline sümbol, mille esinemise tõenäosus on null.
Entroopia on spontaansete protsesside suund, mida defineeritakse võrrandiga: δQ
Entroopia – Entroopia on energia kvaliteeti iseloomustav füüsikaline suurus.

Entroopia — korrapäratuse mõõt; entroopia absoluutväärtust saab arvutada.
Entroopia ühikuks on J/K. Entroopia on süsteemi korrastamatuse (korralageduse) mõõt.
Entroopia - dS=dQ/T, J/K –ühik, keha poolt saadud soojushulk jagatud temp.

Entroopia - S • Entroopia on suurus, mis iseloomustab energia kvaliteeti.
Entroopia – osakesed jaotuvad ühtlaselt kogu süsteemi ruumala ulatuses.
Entroopia on maksimaalne, kui kõigi sümbolite esinemise tõenäosused on

Entroopia - on iseeneslik kalduvus laguneda, juht peab protsessi takistama
Entroopia on korrapäratuse (kaose) mõõt ja veel üks olekuparameeter.
Entroopia - väärtus, mis kirjeldab segaduse muutumist süsteemis.

Entroopia ühikuks on 1 J/K. Entroopia on süsteemi korrasta- matuse mõõt.
Entroopia – energia kvaliteedi kirjeldamiseks kasutatav suurus.
Entroopia on seda madalam, mida kõrgem on energia kvaliteet.

Entroopia on suurus, mis näitab süsteemi korrapäratust.
Entroopia on suurus, mis iseloomustab energia kvaliteeti.
Entroopia mõiste on sügavalt juurdunud kaasaegsesse teadusesse

Entroopia on suurus, mis kirjeldab energia kvaliteeti.
Entroopia on energia kvaliteeti iseloomustav suurus.
Entroopia on suur, siis on energiat raske kasutada.

Entroopia - Suurus energia kvaliteedi hindamiseks.
Entroopia on termodünaamika üks põhimõisteid.

Entroopia – selline olekufunktsioon, mis isel.
Entroopia on selle protsessi käigus suurenenud.

Entroopia – süsteemi korrastamatuse mõõt.
Entroopia on Universumi korrapäratuse määr.

Entroopia s on soojushulga ja absoluutse temp.
Entroopia on süsteemi määramatuse hulk.
Entroopia on allika määramatuse mõõt.

Entroopia on info määramatuse hulk.
Entroopia on korrastamatuse mõõt.

Entroopias on oluline vaid muutus.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Entroopia on suurus, mis iseloomustab TD-lise süsteemi kaugust tasakaalulisest ja tasakaalutust: mida tasakaalulisem on süsteem, seda surem on entroopia.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Entroopia - mida suurem onsüsteemi entroopia S, seda vähem on süsteem korrastatud ja seda raskem on süsteemi energiat kasutada.

Vote UP
-1
Vote DOWN
Entroopia on energja kvaliteedi kirjeldamise suurus.
Vote UP
-1
Vote DOWN
Entroopia vähenemine on võimalik ainult avatud süsteemides.Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
või
Kasutajanimi/Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto


Uutele kasutajatele e-mailiga aktiveerimisel
10 punkti TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun