Tahad USA Amazonist või mõnes muust online poest osta, kuid nad ei saada Eestisse? Osta läbi Shipito! Tee tasuta konto Sulge
Facebook Like
Küsitlus
Add link

Ärilogistika Kontrolltöö küsimused - sarnased materjalid

logistika, tarnijate, toor, hankelogistika, imalus, lesanne, igel, logistilise, udlus, loomas, hieesm, kulusid, turuuuring, lesandeid, iseid, ostmise, udluse, infotehnoloogia, stmine, jutasid, ladustamine, tajad, hutransport, etten, antiikaeg, soetamiskulu, transporditehnika, raudteetransport, heks, arenguetapid, ravad, tootmiskeskne, hankimise
1
doc

Baaslogistika II kontrolltöö küsimused

Hankelogistika põhieesmärk: tootmisettevõtte materjali vajaduste (pooltoote, tooraine, tootmiskomponendi) rahuldamine maksimaalselt võimaliku majandusliku efektiivsusega. Hankelogistika saavutamiseks: Materjalide ja komplekteeritavate pooltoodete ostutähtaegadest kinnipidamine, täpse vastavuse kindlustamin...

Baaslogistika - Eesti Mereakadeemia
35 allalaadimist
44
docx

Ärilogistika kordamisküsimuste vastused

...d mõjutavad tegurid  Kiisler ptk 8 lk 220-226 Terminalikulud, sõidukulud, kapitalikulud Logistika mõju varade tootlusele  Kiisler ptk 5 lk 149-154 Jõudsid lõppu välja! Väga tubli! Eksamil on üldiselt lühikesed lahtised küsimused (~2/3 mahust) ning valikvastustega küsimused (~1/3) mahust. Küsimusi on … palju. Aega on ka palju, tervelt 90 minutit. Mõni näide eksamiküsimusest ja vastusest, mida võib õigeks lugeda: LÜHIKE ja LIHTNE: Q: Milles seisneb logistika 7R mudel ja mida selle komponendid firmale üt...

Ärilogistika - Tallinna Tehnikaülikool
62 allalaadimist
74
docx

Ärilogistika konspekt

Logistika olemus, osategevused, mõiste ajalugu, tähtsus ja tähtsustumine Logistika olemus Logistikal ei ole kindlat definitsiooni. Logistika sisu määratlemine sõltub sellest, kas rõhk asetatakse tootmisele, äritegevusele, üksikfirmale, mingile majandusharule või ...

Ärilogistika -
42 allalaadimist
7
docx

Ärilogistika eksami kordamisküsimused

1. Mis on hankelogistika? Eesmärgiks on laia sortimenditooraine ja pooltoodete omandamine ning tootmise (töötlemise) paika toimetamine õiges koguses, õigel ajal ning vastuvõetava hinna eest. Sisendlogistikat nimetatakse ka hankelogistikaks, mille eesmärgiks on laia sortimendi to...

Ärilogistika - Tallinna Tehnikaülikool
214 allalaadimist
18
docx

Logistika kordamisküsimused

1. Logistika ülesanded, milleks on logistikat vaja, kuidas on logistika arenenud? 1) Logistika ülesanne on toimetada toorained, materjalid ja valmistooted soovitud kohta, õigel ajal soovitud koguses. Tarne tuleb teha klientidele kooskõlas ettevõtte pakutava teenindustasemega viisil, et...

Logistika - Kutsekool
25 allalaadimist
2
docx

Baaslogistika 1. ja 2. kontrolltöö kirjalikud küsimused

1. Mis on logistika eesmärk? Logistika eesmärgiks on käsitleda kompleksselt kõiki ringluse etappe: hanget, tootmist, ladustamist, füüsilist jaotust, transportimist, nõudlust, tarbimist. 2. Millised olid logistika arenguetapid 1960-2000.a ja mis tegurid kiirendasid logistika arengut? 1960-1970.aasta...

Baaslogistika - Eesti Mereakadeemia
11 allalaadimist
2
doc

Logistika 2 kontrolltöö

Konkurentsieelise saavutamine(süsteemne tegevus ,mis hõlmab järgmist valdkondi) · tootmiskorraldus/tehnologilise eelise saavutamine · personaaleelise saavutamine(teadmised,oskused,hoiakud vilumused) · toote väärtuseliste eelise saavutamine · kombinatsioon eelimistest saavutustestest arvestades võimaluste ka...

Logistika - Tallinna Tehnikakõrgkool
171 allalaadimist
5
doc

II kontrolltöö küsimuste vastused

1. Kuidas määratleda kliendiväärtust e kliendi pikaealisusväärtust? Määratletakse selle kaudu, kuidas klient tajub firma kogu pakkumist (toode, teenus ja mittemateriaalsed väärtused). 2. Nimetada klienditeeninduse kolm taset + Pareto 80:20 printsiip. 1. klienditeenindus kui tegevus. 2. klienditeenindus, mi...

Logistika alused - Tallinna Tehnikaülikool
85 allalaadimist
18
doc

Logistika eksam II kordamisküsimused

Logistika eksami kordamis küsimused 1) JIT JIT ­ Just in time ­ täppisajastamine. Aluseks on ideaalse tootmise põhimõte, kus toodetakse ja tarnitakse lõpptooted just õigeks ajaks, kui toimub nende müük. JIT juured pärinevad TPS ­ Toyota tootmissüsteemist, mille eesmärgiks oli säästlik lähenemi...

Logistika - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
62 allalaadimist
10
docx

ÄRILOGISTIKA KORDAMISKÜSIMUSED

TTÜEesti Mereakadeemia ÄRILOGISTIKA KORDAMISKÜSIMUSED Õppematerjal: raamat Logistika ja tarneahela juhtimine, ptk 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10. 1. Mis on hankelogistika? Tarneahela üks astemetest (sourcing/procurement), mille eesmärgiks on leida sortimendi tooraine ja pooltoodete omandamine ning to...

Logistika ja tarneahelad - Tallinna Tehnikaülikool
15 allalaadimist
11
doc

Logistika 1 KT küsimuste vastused

1.Millised tegevusvaldkonnad kuuluvad logistika huviorbiiti? 1. laotegevus 2. laovarud 3. veondus 4. info, tellimisprotsess, administreerimine 5. pakkimine 6. tagastused 2.Miks on logistika sisu raske lahti mõistatada? 1. Logistika on interdistsiplinaarne ja arenev teadusala ning tema arenguperioodide...

Logistika alused - Tallinna Tehnikaülikool
197 allalaadimist
1072
pdf

Logistika õpik

...käsitletakse õpiku viimases, üheksateistkümnendas peatükis. Eesti Rahvusraamatukogu digitaalarhiiv DIGAR Iga alapeatüki lõpus on toodud küsimused, mis nõuavad vastamiseks läbiloetu üksik- asjalikku mõistmist ja süsteemset käsitlemist. Raamat sisaldab ka näidisülesandeid, mis peaksid aitama õppijal mõista konkreetsete tüüpülesannete lahenda...

Logistika alused - Kutsekool
266 allalaadimist
33
docx

Rahanduse aluste kontrolltöö vastused

79. Nimetage rahanduse erikursusi. Rahandus kui õppeaine on väga mitmetahuline ja koosneb mitmest erikursusest: ettevõtte rahandus, pangandus, investeeringud, finantsturud, rahateooria, kinnisvara rahndus jms. 80. Millega tegeletakse finantsjuhtimises? Finantsjuhtimises on omavahel põimunud finantsarvestus,...

Rahanduse alused - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
605 allalaadimist
70
doc

Logistika ja transport ärilogistika konspekt

Logistikakonspekt LOGISTIKA JA TRANSPORT/ÄRILOGISTIKA 1. Logistika mõiste, olemus ja üldkontseptsioon 1992. aastal Stockholmis peetud Euroopa Logistika Assotsiatsiooni (European Logistics Association) rahvusvahelisel sümpoosionil märgiti, et sõnal “logistika” puudub tänapäeval üheselt aktsepteeritav tähendus. Logist...

Baaslogistika -
74 allalaadimist
76
docx

Ärilogistika- eksamimaterjal

... mõju logistika edukusele, lisandväärtuse loomisele ja konkurentsivõime parandamisele (Craig 1997).  Logistika on vajaminevate ressursside ja teenuste organiseerimine mistahes operatsiooni jaoks.  Ärilogistika on kaupade, teenuste ja seonduva informatsiooni kulusäästliku ja tulemusliku, lähtekohast tarbimiskohta transpordi ja ladustamise planeerimise, teostamise ja kontrolli protsess eesmärgiga rahuldada tarbijate vajadusi Osategevused: 1. Nõudluse prog...

Ärilogistika - Tallinna Tehnikaülikool
131 allalaadimist
56
doc

Logistika konspekt

LOGISTIKA BAASKURSUS, MAINORI KÕRGKOOL, Sügis 2009. NR. 1 1. SISSEJUHATUS 1.1. Logistika määratlus Logistika on protsess, mis toimub organisatsiooni tarnijatest klientideni. See mõjutab vastastikku peaaegu iga üksuse tegevust organisatsioonis ja paljusid teisi organisat...

Logistika - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
366 allalaadimist
72
pdf

Baaslogistika

...tilisi kogemusi ja välja töötada valdkonna teoreetilised alused, mõistete, meetodite ja mudelite süsteem ning põhiprintsiibid ja paradigmad. LOGISTIKA ON 21.SAJANDI TEADUSHARU,MIS HÕLMAB JÄRGMISI VALDKONDI: •Ärilogistika (Business logistics); •Insenerilogistika (Engineering logistics); •Militaarlogistika (Military logistics); •Turunduslogistika (Marketing logistics); •Teeninduslogistika (Service logistics); •Turismilogistika (Tourism logistics); •Perelogistika (Family logistics); •Spordilogistika (Spo...

Baaslogistika - Kutsekool
16 allalaadimist
41
docx

Kordamisteemad ärilogistika eksamiks

Kordamisteemad ärilogistika eksamiks Kõik alljärgnevalt toodud punktid on vähemal või rohkemal määral loengutest või seminaridest läbi käinud. Loendist leiad ka viited eksami jaoks kõige tähtsamale lugemismaterjalile: Ain Kiisleri ,,Logistika ja tarneahela juhtimine". Logistika olemus Logistika eesmärgiks o...

Ärilogistika - Tallinna Tehnikaülikool
26 allalaadimist
21
docx

Ärilogistika eksamiküsimused ja vastused TTÜ

1. Üldine logistika ja tarneahela olemus Logistika on osa tarneahela protsessist, mille eesmärgiks on juhtida ...

Ärilogistika - Tallinna Tehnikaülikool
587 allalaadimist
20
ppt

MIS ON LOGISTIKA?

MIS ON LOGISTIKA? Logistikat saab käsitleda kui ·süsteemset mõtlemisviisi, mille puhul vastastikuse mõju ja põhjuse tagajärgi uuritakse ja analüüsitakse komplekselt kui eesmärke mõjutavaid tegureid; ·juhtimisfunktsiooni, mis integreerib ja koordineerib olulisi juhtimisfunktsioone (planeerimine, otsustamine, ...

Baaslogistika - Eesti Mereakadeemia
18 allalaadimist
11
pdf

Logistika eksam

1. Mis on logistika eesmärk? Logistika eesmärk on lähetada kaup või inimesed õigeks ajaks õigesse kohta, õige hinnaga, õiges koguses, õige kvaliteediga, õige informatsiooni alusel. 2. Mitu protsenti ajast ja kuludest kuulub EL liikmesriikides tootmisele, transpordile ja ladustamisele? Tootmine: 2% aj...

Baaslogistika - Eesti Mereakadeemia
196 allalaadimist
18
docx

Turunduslogistika kordamiseks

Logistika olemus, areng ja tähtsus. Logistika määratlus · Logistikas on viis olulist põhiala: toodete liikumine, info liikumine, aeg/teenindus, kulud ja integratsioon (süsteemsus) · Logistika üritab lahendada järgnevadi probleeme: liigsed varud (allahindlused), kauba puudujääk, mitteõigeaegne ...

Baaslogistika - Tartu Ülikool
34 allalaadimist
12
docx

SÕJANDUSLOGISTIKA JA LOGISTIKA AJALUGU

LÄÄNE-VIRU RAKENDUSKÕRGKOOL Ettevõtluse ja majandusarvestuse õppetool Ärikorralduse õppekava Helen Sildnik SÕJANDUSLOGISTIKA JA LOGISTIKA AJALUGU Referaat Juhendaja: Pertti Pärna ...

Logistika - Tallinna Ülikool
12 allalaadimist
12
docx

SÕJANDUSLOGISTIKA JA LOGISTIKA AJALUGU

LÄÄNE-VIRU RAKENDUSKÕRGKOOL Ettevõtluse ja majandusarvestuse õppetool Ärikorralduse õppekava Helen Sildnik SÕJANDUSLOGISTIKA JA LOGISTIKA AJALUGU Referaat Juhendaja: Pertti Pärna ...

Logistika - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
4 allalaadimist
20
docx

Logistika konspekt ekasmiks

Logistika eksamiks 2019 Logistika olemus, osategevused, mõiste ajalugu, tähtsus ja tähtsustumine Terminit Logistika on äritegevuses kasutatud traditsiooniliselt materjalivoogude juhtimise kohta. Tõhus logistika pöörleb ümber viie põhiala – toodete lii...

Logistika - Tallinna Tehnikaülikool
7 allalaadimist
288
doc

Töövihik: Laondus ja veokorraldus

.................................................................129 3 1. Laod Valikvastustega küsimused Märgi õige vastusevariant. Võta arvesse, et osa vastusevariantidest võivad olla osaliselt õiged. 1. Laod täidavad mitmeid vajalikke funktsioone. Milline vastusevariantidest on väär?  ladude abil ühtlustatakse tarneaegade kõikumisi ladude abil tagatakse kliendisaadetiste kõ...

Logistika alused - Kutsekool
149 allalaadimist
11
pdf

Logistika

1. Mis on logistika eesmärk? Logistika eesmärk on lähetada kaup või inimesed õigeks ajaks õigesse kohta, õige hinnaga, õiges koguses, õige kvaliteediga, õige informatsiooni alusel. 2. Mitu protsenti ajast ja kuludest kuulub EL liikmesriikides tootmisele, transpordile ja ladustamisele? Tootmine: 2% aj...

Baaslogistika -
44 allalaadimist
10
docx

Baaslogistika Eksam 2015

Logistikaeesmärk Logistika eesmärk on lähetada kaup või inimesed õigeks ajaks õigesse kohta, õige hinnaga, õiges koguses, õige kvaliteediga, õige informatsiooni alusel. Logistika arenguetapid 1960-2000a ja tegurid,mis kiirendasid logitika arengut I ARENGUETAPP 1960-1980.HAJUTATUD TEGEVUS  ...

Baaslogistika - Tallinna Tehnikaülikool
67 allalaadimist
25
docx

Transport logistikas

Tallinna Tööstushariduskeskus TRANSPORT LOGISTIKAS Referaat Pirje Porgand 405 RMÜ Tallinn 2009 SISSEJUHATUS ,,Logistika" tuleb kreeka keelsest sõnast : logisticos. See tähe...

Logistika - Kutsekool
223 allalaadimist
55
docx

ÕPIME LOGISTIKA EKSAMIKS

1.MIS ON LOGISTIKA?.......................................................................... 7 2.MIS ON HANKELOGISTIKA?................................................................ 7 3.MIS ON JAOTUSLOGISTIKA?............................................................... 7 4.MIS ON TARNELAHEL?....................................

Baaslogistika - Tallinna Tehnikaülikool
45 allalaadimist
6
docx

BAASLOGISTIKA

Logistika eesmärk Logistika Hankelogistika põhieesmärgi Konteinerite kasutamise probleeme: eesmärk on lähetada kaup või saavutamiseks tuleb lahendada terve • konteinerit on suhteliselt kallis inimesed õigeks ajaks õigesse kohta, ...

Baaslogistika -
18 allalaadimist
25
odt

Logistika alused põhjalik konspekt

LOGISTIKA ALUSED Logistika missioon ­ tagada õigete kaupade ja teenuste kättesaadavus õigel ajal õiges seisundis õiges koguses õiges kohas õiglase hinnaga, et kindlustada kliendi rahulolu ja ettevõttele maksimaalne kasum. Õiglane hind on siis, kui kaup ära o...

Logistika alused - Tallinna Tehnikakõrgkool
243 allalaadimist
17
pdf

ÄRILOGISTIKA KODUTÖÖ NR 4 - RAIL BALTICU ARENGUTEE NING MAJANDUSLIK KASU

TALLINA TEHNIKAÜLIKOOL MAJANDUSTEADUSKOND RAIL BALTICU ARENGUTEE NING MAJANDUSLIK KASU Referaat Koostaja: Joseph Saliste 142677TABB Tallinn 2018 SISUKORD SISSEJUHATUS .............................................................................................................................

Baaslogistika - Tallinna Tehnikaülikool
8 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun