Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
✍🏽 Avalikusta oma sahtlis olevad luuletused! Luuletus.ee Sulge
Add link

"aided" - 56 õppematerjali

6
pdf

Automatiseerimistehnika ja arvjuhtsüsteemide lühendid

AEC Arhitecture, Engeneering and Construction ehitiste kujundamise ja ehituskonstruktsiooni arvutamisele orienteeritud CAD-tarkvarapakett CAD Computer Aided Design arvuti toel toote kujundamine (joonestamine, konstrueerimine); vastav tarkvarapakett CAE Computer Aided Engineering arvuti toel inseneriteaduse valdkonda kuuluvate ülesannete lahendamine (mehaanika, masinaehitus); vastav tarkvarapakett CAM Computer Aided Manufacturing arvuti toel valmistamine; arvjuhtimisseadmete juhtprogrammide ettevalmistamisele orienteeritud vastav tarkvarapakett CAQ Computer Aided Quality Assurance arvuti toel kvaliteedi hindamine ja juhtimine CAPP Computer Aided Process Planning arvuti toel protsesside plaanimine PDM- Product Data Management Toote andmete haldamine AC Adaptive Control adaptiivne juhtimine; kohanev, sisendparameetri väärtust ja keskkonda arvestav juhtimine AMH Automated Materials Handling arvuti toel matejalide teisaldamise automatiseeritud juhtsüsteemid APT Automatically Programmed Tools arvjuhtimisseadmete juhtprogrammi automatiseeritud ettevalmistamise universaalne programmeerimis...

Automatiseerimistehnika - Tallinna Tehnikaülikool
14 allalaadimist
19
doc

English portfolio

94 were killed, over a hundred wounded. An all-Estonian congress of people's representatives took place in Tallinn between 27 and 29 November. This split into two meetings. One demanded constitutional order and threatened the government with passive resistance; the other wanted to overthrow the absolutist power and form revolutionary local governments. In approximately 50 peasant townships, the governments were indeed replaced by peasant committees that in some places were called `republics'. In many townships, people established native-language teaching, closed the pub, and boycotted the tsarist officials, refused to pay taxes or provide the Russian army with recruits. To suppress the revolution in the Baltics, the government used an army consisting of 19 000 soldiers. Special punitive troops, aided and abetted by the Baltic German landlords, shot over 300 hundred people in 1906; without trial or inquest. The court martial additionally condemned about 300 persons to death. About 600 received corporal punishment; hundreds were imprisoned and sent to Siberia. More than a half of all those executed in the Russian Empire, were inhabitants of Estonia and Latvia. Fearing the repressions, a great part of Estonian political leaders fled abroad. Besides other reactionary punitive measures, the central government vetoed the left-wing parties and organisations, and closed down the trade unions and progressive newspapers. The revolution in the Baltic countries and its brutal suppression attracted attention throughout Europe and brought the situation and problems of the Estonians and Latvians into the limelight. The revolution also diminished the Baltic German trust towards the Russian authorities. The government's weakness and inability to pr...

Inglise keel - Keskkool
38 allalaadimist
120
doc

Lühendite seletus

| TOP | UP to B | DN to D | BOTTOM | C C Programming Language .C C source code (file name extension) [C] CA Certification Authority + Collision Avoidance CAB Compressed Application Binary [Microsoft] .CAB Cabinet (file name extension) [Microsoft] CACLS Command-Line Access Control Lists [Microsoft] CAD Computer Aided Design CADD Computer Aided Design and Drafting CADE Clientserver Application Development Environment CAE Client Application Enabler + Common Applications Environment + Computer Aided Engineering CAEN Chemically Assembled Electronic Nanocomputer CAEX Computer Aided Exploration CAG Column Address Generator CAI Computer Aided Instruction CAIRN Collaborative Advanced Interagency Research Network CAL Calendar + Client Access License + Computer Aided Learning CALS Computer-Aided Acquisition in Logistic Support CAM Common Access Method + Computer Aided Manufacturing + Contents Addressable Memory CAN Cancel + Controller Area Network CANBUS Conroller Area Network Bus CAP Carrierless Amplitude and Phase-Modulation + Central Arbitration Point + Communication Application Platform + Competitive Access Provider + Computer Aided Publishing .CAP Capture (file name extension)...

Informaatika - Kutsekool
109 allalaadimist
28
doc

Inglise keelt kõnelevate maade ajaloo eksamiküsimused

It is one of the most famous prehistoric sites in the world and is composed of earthworks surrounding a circular setting of large standing stones. The surrounding circular, earth bank and ditch, have been dated to about 3100 BC. Stonehenge was produced by a culture with no written language. Many aspects of Stonehenge remain subject to debate. There is little or no direct evidence for the construction techniques used by the Stonehenge builders. *The Celts in Britain and their legacy ­ The Cets lived in Britain in The Iron Age. They were warring tribes who were battleful amongst themselves as well as inter-tribal war. They were not centrally governed. The Celts brought iron working, iron ploughs and metal swords, horses, wheels and chariots - all these things gave them an instant superiority over the native tribes. The Celts built a number...

Inglise keel kõnelevate maade... - Tartu Ülikool
259 allalaadimist
5
doc

Topic - London

Introduction London is the capital city of the United Kingdom and the largest urban area in England. The ancient City of London, to which the name originally belonged, still maintains its medieval boundaries, but the name "London" has long applied more to the whole metropolis that has grown up around it. London has been an important settlement for over two millenniums. It is also one of the world's leading business, financial and cultural centres and its influence in politics, education, entertainment and even fashion contribute to its status as a major global city. London is a major tourist attraction with four world heritage sites, several royal parks and numerous iconic landmarks such as the Houses of Parliament, Towe Bridge, the Tower of London, Westminster Abbey and the London Eye. 2. History Although there is some evidence of a permanent settle...

Inglise keel - Põhikool
20 allalaadimist
11
doc

Eksami vastused

Mis iseloomustab vektorgraafikat? Vektorgraafika korral on objektid arvutis kirjeldatud matemaatiliselt (vektorvõrranditega). Kujutis arvutatakse kiiresti ja joonestatakse ekraanile. Saadud pilti võib seejärel suurendada käsklusega ZOOM lõpmatult, kaotamata seejuures pildi teravust. 2. Mida tähendab lühem CAM? Computer Aided Manufacturing ­ arvuti abil valmistamine või tootmine 3. Mis on arvuti abil joonestamise ja käsitsijoonestamise suuremad erinevused? · Käsitsijoonestamine on küll odav, lihtne ja ei vaja erilisi vahendeid, kuid ebatäpne ja halb parandada · Arvutijoonestamisel saadakse täpne joonis, mille mõõtmed ei ole piiratud, sellele on kerge teha teisendusi (muuta asendit, suurust, kuju, värvust jne.) ning jooniseid elektrooniliselt edastada, kuid samas on see küllaltki kallis, nõuab kõrgemat kvalifikatsiooni ja kohati ka rohkem aega. 4. Kuidas jagunevad masinprojekteerimise süsteemid tarbijate seis...

Informaatika soojustehnikas - Tallinna Tehnikaülikool
41 allalaadimist
65
pdf

Mõõtmestamine ja tolereerimine

MÕÕTMESTAMINE JA TOLEREERIMINE 2 ×16 tundi Teema Kestvus h 1. Sissejuhatus. Seosed teiste aladega 2 Mõisted ja terminiloogia. GPS standardite maatriksmudel 2. Geometrilised omadused. Mõõtmestamise 2 üldprintsiibid. Ümbrikunõue, maksimaalse materjali tingimus 3. ISO istude süsteem. Tolerantsiväljad 2 4. Istud. Võlli ja avasüsteem 2 5. Soovitatavad istud. Istude rahvuslikud süsteemid 2 6. Istude kujundamise põhimõtted 2 Istude analüüs ja süntees 7. Liistliidete tolerantsid. 2 Üldtolerantsid 8. Geomeetrilised hälbed. Kujuhälbed. 2 Suunahälbed 9. Viskumise hälbed. Asetsemise hälbed. Lähted 2 Nurkade ja koonuste hälbed ja tolerantsid 10. Pinnahälb...

Mõõtmestamineja... - Tallinna Tehnikaülikool
209 allalaadimist
2
doc

Mother Theresa

Mother Teresa Agnes Gonxha Bojaxhiu /agns gna bjadju/ (Albanian Gonxha for "rosebud") was born on August 26, 1910, in Skopje, now the capital of the Republic of Macedonia. Although she was born on August 26, 1910, she considered August 27, 1910, the day she was baptized, to be her "true birthday." Although some sources state that she was 10 when her father died, in an interview with her brother, the Vatican documents her age at the time as "about eight". She was the youngest of the children of a family from Shkodër, Albania, born to Kolë and Dranafile Bojaxhiu (Albanian Dranafile for "rose", nicknamed "Drone"). Her father, Kolë Bojaxhiu was involved in Albanian politics. In 1919, after a political meeting, which left Skopje out of Albania, he fell ill and died when Agnes was about eight years old. After her father's death, her mother raised her as a Roman Catholic. According to a biography by Joan Gra...

Inglise keel - Keskkool
4 allalaadimist
53
doc

AutoCad I

0) I Kahemõõtmeline raalprojekteerimine Tartu 2000 Käesolev kaheosaline lühijuhend käsitleb tarkvarafirma Autodesk tuntuimat produkti ­ joonestuspaketti AutoCAD 2000. Tegemist on ühe levinuima universaalse joonestuspaketiga kogu maailmas. Võrreldes sama paketi eelmise versiooniga (14.0) on käesolevasse versiooni (15.0) sisse viidud suurel hulgal muudatusi ja täiendusi, arvult üle 400. Nii ulatuslikku uuenduskuuri ei ole paketi varasemate versioonide puhul läbi viidud. Muuseas on muutunud peaaegu kogu dialoog arvutiga, millega joonestusprotsess arvatavasti muutub tarbijasõbrali- kumaks. Märgime siinkohal, et paketi nimetus AutoCAD on lühend sõnadest Automated Computer Aided Drafting and Design,...

Autocad - Eesti Maaülikool
322 allalaadimist
76
doc

Arvutid I eksami materjal

1 Arvuti riistvara matemaatilised alused ............................................................................................ 4 Kahendsüsteem............................................................................................................................4 Boole funktsioonid ja nende esitus..............................................................................................4 Diskreetne aeg............................................................................................................................. 4 Lihtsamaid Boole` funktsioone realiseerivad loogikaelemendid.................................................... 5 AND...

Arvutid i - Tallinna Tehnikaülikool
469 allalaadimist
50
doc

Exami materajal

Arvuti riistvara matemaatilised alused · Kahendsüsteem Digitaalseadmetes teostatavate arvutuste ja muu infotöötluse kiirus, täpsus ja arusaadavus sõltub suuresti seadmes kasutatavast arvutussüsteemist. Digitaaltehnikas domineerib kahendsüsteem nii iseseisva süsteemina kui ka teiste arvusüsteemide realiseerimise vahendina ja seda järgmistel põhjustel: Füüsikalise realiseerimise lihtsus tehete sooritamise põhimõtteline lihtsus funktsionaalne ühtsus Boole'i algebraga, mis on loogikalülituste peamine matemaatiline alus. Kahendsüsteem kuulub positsiooniliste arvusüsteemide hulka nagu kümnendsüsteemgi. Kahendarvu kohta nimetatakse bitiks. Vasakpoolseim koht on kõrgeim bitt ja parempoolseim madalaim bitt. · Boole funktsioonid ja nende esitus Digitaalseadmete realiseerimise matemaatiliseks aluseks on valdavalt kahendloogika ja kahendfunktsioonid. Kahendfunktsioone saab esitada olekutabelite abil, kus 2 n (n- argumentide väärtuste võimalike...

Arvutid - Eesti Infotehnoloogia Kolledzh
215 allalaadimist
5
doc

Geoffrey chaucer

Geoffrey Chaucer is buried in 'Poets' Corner', Westminster Abbey, London. Why is he called the f ather of English literature? One of the main reasons is because he basically wrote the first novel in history, and it was read by millions of people throughout all ages; what he wrote back then is still applicable today (in terms of human nature at least). He was one of the first to attempt what he did, and one of the first to put a name to his work. It must not be forgotten also that his location aided him a great deal he lived in London, an area which dominated the economy and therefore his dialect became dominant in following centuries. Describe the setting of the prologue. (When and where does the action take place?) The late fourteenth century, after 1381, in the T abard Inn and on the road to Canterbury. Why do the pilgrims go on the pilgrimage? Whose grave do they visit? People see a pilgrimage as a cure for sick relatives or friends and you of all your sins. People go on pilgrimages to seek inspiration and to show that they are willing to devote themselves to god and to prove that they believe in him and that they love him. How many pilgrims did the narrator meet at the Tabard Inn in Southwark? 29 How does the narrator describe his role? Chaucer's pilgrim narrators represent a wide spectrum of ranks and occupations. The great variety of tales is matched by the diversity of their tellers;...

Inglise kirjandus - Keskkool
7 allalaadimist
8
doc

Topic USA

As the British army needed to be supplied with raw materials, the taxes in America were raised. As there was serious opposition to this taxation the taxes were repealed. After that, in 1773 American patriots threw tons of British tea into sea from Boston harbour, in order to keep their job and money. Parliament reacted to that act of vandalism by closing Boston harbour. In 1774 representatives from every U.S state met in Philadelphia and imposed a trade embargo on Britain. As war became inevitable, the representatives had to meet for the second time in Philadelphia, in 1776,and made George Washington their commander-in- chief. The formal Declaration of Independence was made on 4 July 1776 and gave people Life, Liberty and pursuit of happiness. The American War of Independence, that lasted over six years, ended when Washington, aided by French army and navy, surrounded the British forces at Yorktown in 1781. Thirteen colonies recognized the independence, sovereignty and freedom two years later, by signing the peace settlement. Population With approximately 300 mln inhabitants is the U.S fourth country in terms of population. More than three-fourths of the population live in urban states and tehere are 170 cities with huge population. Most of urban cities are located along the Atlantic and Pacific coasts, the Gulf of Mexico and the Great Lakes. The vast majority of the population make White-Anglo-Saxon- Protestants, because of the immigrant that arrived in the 1860 s. These immigrants arrived from central Europe in particular and have formed their own culturally homogeneous neighbourhoods. Almost 12% of the population are black people, who were brought to America as slaves. Now, the blacks are at the bottom of the economic and education table, with high unemployment, espec...

Inglise keel - Põhikool
8 allalaadimist
17
docx

Konspekt USA history

I Native Americans · Origin of Native Americans ­ Origin is debatable Siberia->Alaska Crossed the land bridge around 14,000 years ago "ice-free corridor" Hunters, searching for fresh grounds · Different tribes and their way of life In tents, dark skin, hair is long, black and straight, women-agriculture, men- hunting. bands(chief. Travelled together) and tribes land was owned by the tribe that occupied it. 200 different tribes Apache- "enemy"- hunted buffalos, oil and natural gas from their land Cherokee- largest tribe Cheyenne- from Minnesota and S & N Dakota. High system of laws Northwest Ordinance of 1787 Signed in 1787 by Thomas Jefferson. The creation of the Northwest Territory as the first organized territory Ohio River was settled, 5 new states Advancement of education, maintenance of civil liberties, exclusion of slavery Promised not to invade or disturb Indians Northwest Indian War-> to stop white expropriation (sun...

Inglise keel - Keskkool
13 allalaadimist
9
doc

Jamaica

History Sighted by Christopher Columbus in 1494, Jamaica was conquered and settled in 1509 by Spaniards under a license from Columbus's son. Spanish exploitation decimated the native Arawaks. The island remained Spanish until 1655, when Admiral William Penn and Robert Venables captured it; it was formally ceded to England in 1670, but the local European population obtained a degree of autonomy. Jamaica prospered from the wealth brought by buccaneers, notably Sir Henry Morgan, to Port Royal, the capital; in 1692, however, much of the city sank into the sea during an earthquake, and Spanish Town became the new capital. A huge, mostly African, slave population grew up around the sugarcane plantations in the 18th cent., when Jamaica was a leading world sugar producer. Freed and escaped slaves, sometimes aided by the maroons (slaves who had escaped to remote areas after Spain lost 3 control of Jamaica), succeeded in organizing frequent uprisings against the European landowners. The sugar industry declined in the 19th cent., partly because of the abolition of slavery in 1833 (effective 1838) and partly because of the elimination in 1846 of the imperial preference tariff for colonial products entering the British market. Economic hardship was the prime motive behind the Morant Bay rebellion by freedmen in 1865. The British ruthlessly quelled the uprising and also forced the frightened legislature to surrender its powers; Jamaica became a crown colony. Poverty and economic decline led many blacks to seek temporary work in neighboring Caribbean areas and in the United States; many left the island permanently, emigrating to England, Canada, and the U...

Inglise keel - Keskkool
15 allalaadimist
234
pdf

Keelefilosoofia raamat

When we talk of their meanings, we mean the functions they characteristically perform in the context of our current social practices. On the Wittgensteinian view, this is the locus and natural home of all meaning, though most expressions have vastly more complicated social roles. To emphasize all this, Wittgenstein coined the term "language-game," as in the meeting and greeting language-game, the wedding language-game, the arithmetic language-game, and so on. Wittgenstein offers a further analogy (1953: 2): A builder and his assistant have just four kinds of building stones that they use. They speak a little primitive language that has just four corresponding words in it: "block," "pil- lar," "slab," and "beam." They build things, engaging in their nonlinguistic activities aided by a certain primitive sort of linguistic activity: the builder says "slab," and the assistant brings a stone of the appropriate shape. Now, someone might say, "Of course, that word `slab' bears the referring relation to a block of this shape, and its meaning is the proposition that the assistant is to bring such a block to the builder." But according to Wittgenstein this would be missing the point. In this little primitive language-game, the word "slab" does have a function that is obviously connected with blocks of that shape, but the point is the function and not the referring relation. The point of the builder's making the noise "slab" is just to get the assistant to do something, to trigger conventionally (the assistant having learned his trade) a pattern of useful activity. The activity does involve things of this shape, but the primary point is to initiate action, not to refer, or to "express" an eternal proposition. ...

Filosoofia - Tartu Ülikool
44 allalaadimist
7
docx

Rudyard Kipling

Alice Kipling (one of four remarkable Victorian sisters) was a vivacious woman about whom a future Viceroy of India would say, "Dullness and Mrs. Kipling cannot exist in the same room."[3] Father - John Lockwood Kipling. Lockwood Kipling, a sculptor, an illustrator, museum curator and pottery designer, was the principal and professor of architectural sculpture at the newly- founded Sir Jamsetjee Jeejeebhoy School of Art and Industry in Bombay. Later in life Kipling illustrated many of Rudyard Kipling's books, and other works. Kipling also remained editor of the Journal of Indian Art and Industry, which carried drawing works from the students of the Mayo School. COUPLE ­ named their son after the place they had first met ­ Rudyard Lake. Alice Kipling Fleming - Sister of British author Rudyard Kipling w...

Inglise kirjandus - Keskkool
14 allalaadimist
14
doc

LAEVA UJUVUS

Laeva ujuvus 2. LAEVA UJUVUS Archimedese seadus laevale Igale vedelikus või gaasis asetsevale laevale mõjub üleslükkejõud, mis on võrdne selle laeva poolt väljatõrjutud vedeliku või gaasi kaaluga. See on laeva ujuvuse hüdro- ja aerostaatika seadus. 2.1. Laeva mõjujõud z XG z W G G G B KG KB KB KG XB K x K y Joon. 3. Ujuva laeva mõjujõud Staatilises olukorras, s.t. häirimata veepinnal liikumatult püsivale laevale mõjuvad laeva raskusjõud ja ujuvusjõud. Lae...

Laevandus - Kutsekool
67 allalaadimist
25
doc

Reklaamiõpetuse eksam

1.Mida tähendab mõiste reklaam? Termin reklaam tuleb ladinakeelsest sõnast reclamare, mis tähendab karjuma,vastu hüüdma. Reklaam-see on ideede, kaupade või teenuste mitteisiklik tutvustamine ja propaganda tellija ülesandel. Kasutatakse raadiot, televisiooni, ajalehti, müürilehti, postitatavaid prospekte, bussiplakateid, katalooge, tetamikke, programme, ringkirju jms. Reklaamitööd on samastatud tihtipeale kogu turundustegevusega. Tegelikult on reklaam vaid müügitoetuse üks meetmeid, kusjuures toetus on turunduse kui terviku osa. Reklaam võib olla suunatud tootele või tootjale. Tootereklaam on tootja või turustaja sõnum toote toetamiseks, millega tuuakse esile konkreetse toote omadused, funktsioonid, harud, eelised ja mud aspektid. Tootjareklaam loob soodsa pildi ettevõttest ja tema toodetest ning ei ole mõeldud mingi ühe toote müümiseks. Reklaam on marketingi ning promotsioonitegevuse üks osa, on...

Ökoloogia ja keskkond - Eesti Hotelli ja Turismikõrgkool
45 allalaadimist
3
doc

Raalprojekteerimine kordamisküsimused - vastused

CIM ­ Common Information Model, MBS ­ Multi Body Rakendusvaldkondade keeled; 5.-Tehisintellekti ja interfeisi Simulation, FEM - Finite Element Method, RP ­ Rapid keeled; 6.-Neuronvõrgus 15.Operatsioonisüsteem ­ on Prototyping, PDM - Product Data Management. programm, mis käitub kui vahendaja arvutikasutaja ja riistvara 2.Cam- (computer aided manufacturing; VR- Virtual reality ; vahel. Eesmärgid: -korraldada kasutaja programmide tööd; -teha LEM- Learnable Evolution Model, ;PLM- a computer arvutisüsteemi kasutamine mugavamaks;- organiseerida programming language ; CAT-computer-aided tolerancing efektiivne riistvara töö 16.ADA; Basic; JAVAScript; JAVA; C; 3.CAPP- Computer-aided Process Planning, ; NC- numerical 17. 2dmudel,2,05 Dmudel,3D traatmudel,3Dpinnamudel,3D control; CAD- computer-aided design ; MRP 1- Multiple tah...

Raalprojekteerimine - Tallinna Tehnikaülikool
390 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun