Facebook Like
Add link

" tootlikkus" - 890 õppematerjali

tootlikkus on võimalik arvutada valemiga: Tvah K t K m u B L s n As = m 3 /vah S0 480 ⋅ 0,9 ⋅ 0,8 ⋅15 ⋅1,2 ⋅ 2,6 ⋅ 0,028 ⋅ 3 As = = 179m 3 / vah 7,6 B – plaadi laius, m 1,2 L – plaadi pikkus, m 2,6 s – plaadi paksus, m 0,028 n – plaatide arv lõigatavas pakis, tk 3 u – sae eendekiirus, m/min 10 S 0 - Plaadil lõikamist, m 7.6 K m = 0,8-0,83
3
doc

Tootmine ja tootlikkus

Nimi ___________________________ Klass ___________________________ 9. PEATÜKK. Tootmine ja tootlikkus Sobiv vastus: Leia igale A-veeru mõistele B-veerus sobiv vaste. Kirjuta selle täht A-veergu mõiste ette. A...

Maailma majandus - Keskkool
11 allalaadimist
1
odt

Miks on tööviljakus ja tootlikkus nii olulised?

Miks on tööviljakus ja tootlikkus nii olulised? Tootlikkus ehk tootlus, produktiivsus on süsteemi (riigi, ettevõtte) teavatava väljundi (toodangu, teenuste) ja kulutataud sisendite (maa, kapitali, materjali vm.) suhe. Eristatakse üld- ehk kogutootlikkust (väljundi ja kogukulude suhe), tegurirühma tootlikkust (väljundi ja teatavate kulude, nt töö ja kapitali suhe) ja osatootlik...

Majandus - Keskkool
45 allalaadimist
2
doc

9.peatükk. tootmine ja tootlikkus

PEATÜKK. Tootmine ja tootlikkus Sobiv vaste: Leia igale A-veeru mõistele B-veerus sobiv vaste. A B __f_ 1. Elatustase A. Teatud ajaperioodil riigi piires toodetud ja turule jõudnud toodete ning teenuste turuväärtus. __e_ 2. Mastaabisääst B...

Majandus - Keskkool
63 allalaadimist
6
doc

Tootlikkus ja tööjõud

PEATÜKK. Tootlikkus ja tööjõud Sobiv vastus: Leia igale A-veeru mõistele B-veerus sobiv vaste. Kirjuta selle täht A-veergu mõiste ette. A B D 1. Tööjõud A. Madalaim palk, mida tööandja võib seaduse järgi maksta. C 2. Kvaliteediringid B. Töö katkestamine oma nõudmiste saavutamiseks. H 3. Libisev tööaeg C. Ametiühingute j...

Majandus - Keskkool
13 allalaadimist
2
doc

Tootmine ja tootlikkus

PEATÜKK. Tootmine ja tootlikkus Sobiv vaste: Leia igale A-veeru mõistele B-veerus sobiv vaste. A B _F__ 1. Elatustase A. Teatud ajaperioodil riigi piires toodetud ja turule jõudnud toodete ning teenuste turuväärtus. _E__ 2. Mastaabisääst...

Majandus - Keskkool
1 allalaadimist
2
doc

TOOTMINE JA TOOTLIKKUS

Miks muutuvad koos tootmise muutustega ka kulud? Kui juhid otsivad võimalusi toodete efektiivsemaks valmistamiseks, pööravad nad suurt tähelepanu tootmiskuludele. Nad märkavad, et tootmise taseme kiiruse muutumisega muutuvad ka kulud. Et teada saada, kuidas ja miks see juhtub, tuleb vaadelda tootmiskulude kahte liiki (kogukulud ja kahaneva tootlikkuse seadus) 2.Kuidas saavad e...

Majandus - Keskkool
54 allalaadimist
19
pptx

KATEGOORIA JUHTIMISE MÕÕDIKUD JA TOOTLIKKUS

ee Mõdriku 2012 Finantsnäitajate rakendamine 1. Ettevõtte edukuse määratlemiseks kasutatakse erinevaid näitajaid. Selleks, et tulemusi saaks võrrelda, tuleb leida adekvaatne võrdlusbaas. 2. Tasakaalus tulemuskaardi puhul rakendatakse hinnangute andmisel järgmisi punkte: eesmärk; tegevused; mõ...

Kaubandus ökonoomika - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
66 allalaadimist
11
doc

Erinevad valgusallikud, nende tootlikkus ja säästlikus

KOOL NIMED ERINEVAD VALGUSALLIKAD, NENDE TOOTLIKKUS JA SÄÄSTLIKUS Referaat Juhendaja: Nimi Tallinn 2012 SISSEJUHATUS Viimastel aastatel on energiasäästlikkus väga aktuaalne teema. See on juhtinud paljude inimeste silmad rohelisema eluviisi poole. Kuna vajadus täiendava valguse...

Füüsika - Keskkool
12 allalaadimist
13
docx

Palga kasv versus töö tootlikkus

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS HOTELLITEENINDUS Keili Lutschan PALGA KASV VERSUS TÖÖ TOOTLIKKUS - PÕHJUSED JA TAGAJÄRJED Uurimistöö Pärnu 2014 SISSEJUHATUS Uurimustöö teema valisin, kuna on praeguses Eesti majanduses on muutund väga aktuaalseks palga kiire kasv,tööturg ja selle tootlikkus ning tööjõu kiire kasv.Uurimistöös kirjutan...

Majandus alused - Kutsekool
15 allalaadimist
4
odt

Tootmine ja tootlikkus

7. Mis on SKP jooksvates hindades? Millest ei ole inflatsiooni % maha arvestatud. 8. Mis on reaalne SKP? SKP millest inflatsiooni % on maha arvestatud. 9. Mis näitab riigi elatustaset? SKP ühe inimese kohta. NT: 2013.a. Eesti SKP 1 inimese kohta oli 14 217,6eurot. 10. Mis on tootlikkus ? Töömaht mida tööjõud on suuteline teatud aja jooksul tegema. 11. Mis mõjutab tootlikkuse suurenemist? 1)tööjõu kvaliteet- haritud ja heade tööoskustega töölised suudavad tootlikumalt töötada. 2)põhivarade hulk ja klvaliteet- uute seadmete, riistade, trantspordivahenditega saavad töölised tootlikumalt töötada. 3)tootmistehnoloogia- võetakse kasutusele uued tootmismeetotid, uued sidepidamismeetodid. 12. Mis on TQM...

Tootmine - Keskkool
11 allalaadimist
2
doc

Tootlikkus ja tööjõud

PEATÜKK. Tootlikkus ja tööjõud Sobiv vaste: Leidke igale A-veeru mõistele B-veerust sobiv vaste. A B __D_ 1. Tööjõud A. Madalaim palk, mida tööandja võib seaduse järgi maksta. __E_ 2. Kvaliteediringid B. Tööliste võimsaim relv. _H__ 3. Libisev tö...

Majandus - Keskkool
4 allalaadimist
12
docx

Majanduse alused

Majanduse alused Majanduse põhiprobleem - vajadused on lõputud, võimalused piiratud. Vajadused: · füüsiline - elukoht, toit, rõivad · psühholoogilised - kanda moodsaid rõivaid, vaadata uusi filme, osta kindlat marki auto. Vajadused ja nende rahuldamise ahel · Inimeste vajadused · ressursid, tööjõud, kapital · tootmine · tootmise tulemus: k...

Majandus - Kutsekool
57 allalaadimist
8
doc

Ettevõtte juhtimine kordamine

Makrokeskkond (väline rind). Makrokeskkond: Sisekeskkond (sisemine ring), Mikrokeskkond (ringi sees), Tehnoloogilised arengueeldused, sotsiaal- kultuurilised arengueeldused (keskmises ringis), Majanduslikud arengueeldused, rahvusvahelised arengueeldused, poliitilised arengueeldused (väline ring) 3. Organisatsiooni efektiivsus ja säästlikkus Efektiivne kuid mitte tootlikkus (ressursse on raisatud), Efektiivne ja tootlik (Eesmärk täidetud, ressursse kasutatakse mõistlikult), Tootlikkus on kõrge, efektiivsus mitte (eesmärk saavutamata, ressursse kasutatakse mõistlikult), Ei ole efektiivne ega tootlik (Eesmärk pole saavutatud, ressursse on raisatud). 4. Organisatsiooni toimimise mudel Majandamine Arveldamine, Oskused Teadmised, Seadmed Tooraine, Ruumid Keskkond,, Tooted Teenused, Hinnakujundus, T...

Ettevõtemajandus - Tallinna Tehnikaülikool
48 allalaadimist
2
doc

Majanduse KT2 küs.ja vastused+mõisted

Miks muutuvad koos tootmise muutustega ka kulud? Kui juhid otsivad võimalusi toodete efektiivsemaks valmistamiseks, pööravad nad suurt tähelepanu tootmiskuludele. Nad märkavad, et tootmise taseme kiiruse muutumisega muutuvad ka kulud. Et teada saada, kuidas ja miks see juhtub, tuleb vaadelda tootmiskulude kahte liiki (kogukulud ja kahaneva tootlikkuse seadus). 2.Millised tegurid määravad to...

Majandus - Keskkool
33 allalaadimist
2
docx

Arutlus Eesti majandusest ja selle tulevikust

Kas Eesti edasine majandusareng tugineb kiirel palgatõusul või tootlikusel? Üldiselt arvatakse, et Eesti edasine majandusareng tugineb tootlikuse kasvul. Samuti arvan ka mina, et majandusareng tugineb tootlikusel, mis praegu on küll madal võrreldes Lääne riikidega. Sest kui majandus areng tugineks kiirel palgatõusul siis see viiks majanduse veelgi hullema...

Majandus - Keskkool
148 allalaadimist
1
docx

Majanduse mõisted

1) Pakkumine ­ tähendab erinevaid koguseid mingeid kaupu, mida tootjad soovivad ja suudavad müüa erinevate võimalike hindadega teatud kindlal ajahetkel. 2) Majanduse põhivalikud ­ Mida? milliseid tooteid/teenuseid toota ja millises mahus? Kuidas? neid tooteid/teenuseid toota? Kellele? lähevda need tooted tarbimiseks? 3) Laenusoovija parameetrid ­ laenusaaja isikuomadused, maksevõime, vara ja...

Majandus - Kutsekool
49 allalaadimist
11
docx

Põllumajandusökonoomika eksam

Põllumajanduslikku tootmist piiravad kitsendused ( turu ja tootmiskitsendused) Turukitsendusi võime vaadelda sise- ja välisturu abil. Põllumajanduse jaoks kujundavad tootmise tasakaalu müügivõime välisturul ja siseturu ostuvõime, kusjuures välisturu müügivõime on määramatu, siseturu ostuvõime prognoositav. Tootmiskitsendustena...

Põllumajandusökonoomika - Eesti Maaülikool
790 allalaadimist
12
pptx

Pumba tööparameetrid

Pumba tööparameetrid 2011 Mis on pump? Seade vee või muu vedeliku liikumapanemiseks. Click to edit Master text styles Second level Third level · Liigitamine Fourth level 1. Kasutusala...

Gaaside ja vedelike voolamine - Tallinna Tehnikaülikool
40 allalaadimist
2
docx

Miks palgatõus peab aeglustuma?

Miks palgatõus peab aeglustuma? Palgakasvu üheks põhiliseks mõjutajaks on tööjõu nõudluse ja pakkumise vahekord: mida väiksemaks see kahaneb, seda kiiremini hakkab palk tõusma. Protsess töötab eelkõige üksikute erialade ja oskuste kaudu ­ nimetatud ka kui kvalifitseeritud tööjõu nappus. Seetõttu võib ka küllaltki kõrge tööpuuduse juures olla palgakasv küllaltki tugev ja i...

Palgaarvestus - Kutsekool
7 allalaadimist
8
doc

Kontrolltoo kordamiskusimused: SISSEJUHATUS JUHTIMISSE

TEEMA: SISSEJUHATUS JUHTIMISSE 1) Millisest tegevusest saavad juhid suurema osa oma teadmistest? Tööülesandeid täites ja oma eksimustest õppides. Vähemal määral kaastöötajate ja juhendajagha suheldes ning erialastest teadmistest ja täiendkoolitustest. 2) Kes on juht? Juht on inimene, kellel on vähemalt 1 alluv. 3) Mis on juhtimine? Juhtimine on protsess, mis võimaldab saavutada organisatsiooni...

Turismiettevõtte juhtimine ja... - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
39 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun