Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Add link

"Uus juht" - sarnased materjalid

henemine, tahe, tootlikus, viitab, sabas, tubli, tootlikkus, reziimi, harjunud, elise
2
doc

TOOTMINE JA TOOTLIKKUS

TOOTMINE JA TOOTLIKUS 1.Miks muutuvad koos tootmise muutustega ka kulud? Kui juhid otsivad võimalusi toodete efektiivsemaks valmistamiseks, pööravad nad suurt tähelepanu tootmiskuludele. Nad märkavad, et tootmise taseme kiiruse muutumisega muutuvad ka kulud. Et teada saada, kuidas ja miks see juhtub, tuleb vaadelda tootmiskulude kahte liiki (kogukulud ja kahaneva tootlikkuse seadus) 2.Kuidas saavad ettevõtte juhid tootlikust tõsta? Ettevõtte juhid suurendavad ettevõtte tootlikkust uute juhtimisideede rakendamisega. Nii terviklikku kvaliteedijuhtimist kasutavad ettevõtted kui ka ettevõtted, kes ...

Majandus - Keskkool
55 allalaadimist
13
docx

Palga kasv versus töö tootlikkus

...emele, olles sellest veel vaid 1,3% madalam. Palgakasvu kiirenemine 2013. aasta esimesel poolel oli laiapõhjaline ning seda mõjutasid mitmed asjaolud. Esiteks kergitas palgaskaala alumist osa täistööajaga töötaja brutopalga alammäära ehk miinimumpalga 10,3% tõus (290 eurolt 320 euroni kuus). See muudatus puudutas otseselt vaid 3% palgasaajatest. Kuid kui ettevõtted ja organisatsioonid säilitavad oma suhtelise palgastruktuuri, mõjutab see peale miinimumpalga saajate ka sellega lähedast palka teenivaid töötajaid. Miinimumpalgamäära tõstmise kogumõju oli seetõttu tõenäoliselt suurem....

Majandus alused - Kutsekool
15 allalaadimist
32
pdf

Veeboileri soojuslik ja hüdrauliline projektarvutus

...tuuride graafik 2. Vee keskmine temperatuur aparaadis ja sellele vastavad vee füüsikalised omadused Arvutati vee keskmine temperatuur: tkesk = ta – t ; C tkesk = 100 – 41,94 = 58,06oc Selle temperatuuri järgi leiti veetabelist (Lisa 2) järgmised näitajad: Soojusjuhtivustegur  = 0,565 kcal/mCh Tihedus (erikaal)  = 984,4 kg/m3 Erisoojus c = 1,004 kcal/kgC Kinemaatiline viskoossus  = 0,462  10-6 m2/s Prandtli kriteerium Pr = 3,12 3. Vee voolukiirus aparaadis Kui vesi voolaks 1 torus korraga, avalduks voolukiirus: G ...

Tehnoloogia -
12 allalaadimist
10
doc

Tee-ehitustööde eksam

... koormuse muldkeha pinnasele. Jaotatakse elastseteks ja jäikadeks ning edasi:1 Püsikatend: · monoliittsementbetoonist; · monteeritavast raud- või armobetoonist; · asfaltbetoonist. 2. Kergkatend:· kergasfaltbetoonist;· mustsegust; · sideainetega töödeldud killustikust, kruusast ja liivast. 3. Siirdekatend:· killustikust; · kruusast; · sideainetega töödeldud pinnastest. 2. Mis on asfalt, asfaltbetoon, asfaltbetoonsegu? Asfalt tuleb kreeka keelsest sõnast ,,asphaltos", s.t. mäevaik. Kitsamas mõttes on see 10-15% asfalteene sisaldav looduslik bituumen; laiemas tä...

Trükitehnoloogia -
21 allalaadimist
126
doc

Politoloogia konspekt

...se ja vägivallana. Riik ongi konservatiivide arvates loodud selleks, et sellist olukorda ära hoida. Pärast II maailmasõda võttis konservatism omaks demokraatia. Konservatiivid võtsid üle ka liberaalide ideid, eriti majanduspoliitikas. 1980-ndatel kujunes välja neokonservatism ehk uusparempoolsus. Selle põhisõnumiks on majanduspoliitika ja valitsemisstruktuuri selge eristamine. Majanduses pooldatakse riigi võimalikult vähest sekkumist, lubades täielikku vabaturumajandust. Ent muus ühiskonnaelus on konservatism jätkuvalt seisukohal, et riigivõim peab olema tugev ja säilitama k...

Politoloogia - Keskkool
22 allalaadimist
10
doc

Laotehnoloogia iseseisev töö

... riiulitega ladude kitsastes vahekoridorides. Kombitõstukiga on võimalik ühtviisi efektiivselt käsitseda nii täisaluseid kui teostada tükikauba komplekteerimist kõikidelt riiulikorrustelt. Kaubaaluste paigutamine kõrgetele riiulikorrustele toimub kiirelt ja ohutult, kuna tõstukijuht seisab tõstuki töötasapinna kõrgusel. 10. Milliste tööoperatsioonide jaoks ja millistes ladudes töötamiseks on mõeldudkombitõstukid? Tõstuki kõrge soetusmaksumus eeldab sellega väga intensiivset töötamist, soovitavalt kahes vahetuses. Kombitõstukite tõstejõud on vahemikus 1,0 - 1,5t, tõstekõrgus ku...

Laomajandus - Kutsekool
100 allalaadimist
35
docx

Kordamisküsimused keskkonna ja säästva arengu ökonoomikast 2018

...mise kaudu. Esteetiline väärtus on seotud ilu mõistega. Ilusat objekti ei hinnata mitte kui vahendit millenigi jõudmiseks, vaid kui lõppeesmärki. Sellisel juhul on esteetiline väärtus loomuomane väärtus (intrinsic value). Kui instrumentaalne väärtus tuletab oma väärtuse suhtest millessegi muusse (objekti või olukorda), siis esteetiline väärtus on seotud mingi objekti enda kvaliteetidega. Moraalne väärtus on seotud headusega, õigluse ja ,,õige" käitumisega. Sarnaselt esteetilisele väärtusele on moraalne väärtus seotud teo, suhtumise või hinnangu endaga. Kui hinnatavat fenomeni peetakse mor...

Keskkonnaökonoomika - Tallinna Tehnikaülikool
88 allalaadimist
27
docx

Kliimaseadmed - 2011

...ad need alla valgudes endaga kaasa auto alla. Nii toimib kliimaseadmes õhku jahutav aurusti ühtlasi ka vesifiltrina. Kliimaseadmest on palju abi ka õietolmuallergikutele, sest ta filtrid on võimelised õietolmu kinni pidama. Uusimad kliimaseadmed jälgivad ka välisõhu saastatust. Juhul kui saasteainete hulk välisõhus ületab lubatud piiri, lülitub kliimaseade õhu siseringlusele. 1.4 Liiklusohutus Uurimistulemused näitavad, et õhu temperatuuri tõustes kuue kraadi võrra (21 kuni 27) °C pikeneb autojuhi reaktsioooniaeg 22 % ja tähelepanuvõime...

Auto õpetus - Kutsekool
17 allalaadimist
28
docx

Riikide kokkuvõte

...aministri valib parlament ja kinnitab president. Soomes on mitmeparteisüsteem. Soomes kehtib 2000.a. loodud põhiseadus. Soome keskmine rahvastikutihedus on 15,5 in/km2. Asustustihedus väheneb põhjapoole liikudes. Linnarahvastiku osatähtsus on 61%. Üle 100 000 elanikuga linnu on kuus, suurim Helsingi. 2% rahvastikust on välismaalased, neist 23% vene, 13% Eesti ja 8% rootsi kodanikud. Üle 80% moodustavad luterlased. Soome asub 60o pl põhjas ning asub Fennoskandia kilbil. Aluskorras on kristalsed kivimid, mis ka paljanduvad, need on peam. graniit, gneiss ja kvartsiit....

Maailma majandus ja... - Tallinna Ülikool
121 allalaadimist
22
docx

Maamajandusettevõtte konkurentsivõime analüüs ettevõttes x.

... -0.35 Kahjuks kasumi kvaliteedimäär näitab, et ettevõttel on nõrk positsioon. 5. TURU OLUKORD. Statistikaameti andmetel oli piimatoodete rahaline väärtus 2015. aastal 14,6% võrra väiksem kui aasta varem, mahult piimatoodete toodang aga kasvas 2,0% ­ enim või (+600 kg ehk 13,3%) ja juustu (+2000 tonni ehk 9,2%) toodang. Toorpiima kogutoodang oli 773,7 tuhat tonni ja vähenes ligi 4% ning sellest realiseeriti 93% (- 1,4% varasemast vähem). Ekspordikäive langes aastaga 30,5% ning oli 133,5 mln eurot ­ 95,8% eksporditud piimatoodetest oli Eesti päritolu. Viimati oli ekspordikäive nii...

Majandus - Keskkool
55 allalaadimist
20
pdf

Valutehnoloogia

Töölaud Minu kursused Tallinna Tehnikaülikool Teaduskonnad Inseneriteaduskond Mehaanika ja tööstustehnika instituut MTX0010 T6. Valutehnoloogia Alustatud esmaspäev, 26. november 2018, 15.22 Olek Lõpetatud Lõpetatud esmaspäev, 26. ...

Insenerimehaanika - Tallinna Tehnikaülikool
45 allalaadimist
3
doc

Põllumajandus

Põllumajandus See kuulub esmasktorisse. Sinna kuulub veel metsandus ja kalandus. Põllumajandus on elutähtis majandusharu, kuna saagid on inimestele toiduks ja tööstusele ressurssiks. Tartmaal on põllumajanduse hõiv...

Geograafia - Keskkool
36 allalaadimist
11
doc

Ehitusmasinad

...iga. Hammasrullid: Bandaazid pannakse valtsile peale selliselt, et nukid asetseksid malekorras. Raami põiktalade sisekülgedele on keevitatud kaabid nukireavahede puhastamiseks. Transeerull: kruusaste, saviste, tükiliste ja külmunud pinnaste Võrerullide valtsid on koostatud varbadest keevitatud võredest avamõõtmetega 15 või 20 cm Rulli massi suurendab raamile paigutatud betoonkuupidest ballast. Mass ...

Ehitusmasinad - Eesti Maaülikool
138 allalaadimist
7
doc

Üldmetsakasvatuse 2. töö

...aimestik + reljeef +puistu Metsatüüpide rühmitamine - 2 klassi: 1) arumetsad (turbahorisont puudub) 2) soometsad (turbahorisont üle 30cm kuivendamata aladel). Klassid jagatakse tüübirühmadeks. ARUMETSAD : 1.1 Loometsad (maapinna lähedased, madala tootlikkusega, männid, harvem kuused, kaasikud. Puistud on madalakasvulised, hõredad.) Leesikaloo ­ loometsade kõige kehvemate tingimustega kasvukohatüüp, männikud, kuusk, kask, puud halvasti laasunud, tormihellad puud, alusmetsas: kadakas, pihlakas, sarapuu. Alustaimestik hõre: luikas, leesikas, sinilill. Saartel ja Lääne-E...

Üldmetsakasvatus - Eesti Maaülikool
76 allalaadimist
20
doc

Vineeri tootmine

...el ja pakkimisel. Kvaliteediklass PQ ­ pakendi- ja ehitustööstus. GOST 3916-89 järgi jagatakse vineer viide sorti: A/AB; AB/B; B/BB; BB/C; C/C. Vineer peab olema tugevalt liimitud, ilma mullideta ja paindel ei tohi kihtidena lagunema. Liimimise defektid ilmnevad vineeri koputamisel puust haamriga. Pakkimise viisi valik, lao ning tõste-transporttööde skeem valitakse sõltuvalt valmistoodangu nomenklatuurist, sisseseadme võimalustest ja lao ehitusest. Enne pakkimist vineer sorteeritakse puidu liigi, mõõtude, sortide ja välispinna töötlemise iseloomu järgi. Paki soovitata...

Puiduõpetus - Kutsekool
72 allalaadimist
38
doc

OPTIMAALNE MASINAPARK 300-HEKTARILISELE TERAVILJAKASVATUSTAL

...s oleks 4 t/ha (selliseid talusid jms.Estis on), saab ka vilja müügihinna 1000 kr/t puhul tulu ha-toetuse 400 kr/t korral kasumit vaid siis, kui masina töökulud on alla 1700 kr/ha(so.kui põllutöid tehakse vanade ja odavate masinatega ja ei arvestata amortisatsioonikulusid, et saaks osta uusi masinaid) Kuid müügihinna 1500 kr/t ja ha-toetuse 400 kr/ha puhul on loota väikest kasumit ka masina töökulude 3500....3900kt/ha korral. Maksimaalne ostuhind riigireservi ostmisel on toidunisul 1900 ja -rukkil 1800 kr/t.Keila TERKO ostis toidunisu hinnaga 1800-2000 kr/t,söödaks1700 kr/t ningotra 1500 kr/...

Põllumajandus - Kutsekool
55 allalaadimist
8
doc

Buldooseri arvutus

Buldooseri veo- ja tootlikkuse arvutus Harjutusülesanne 1. Üliõpilane: Eriala: Ülesanne saadud 05.11.2012. Üliõpilaskoodi viimane nr Ülesande esitamise tähtaeg: 28.11.2012. ...

Ehitusmasinad -
11 allalaadimist
63
ppt

Rahavoogude prognoosimine

...akse Leia palju firma on tulevaste perioodide kasvu kindlustamiseks investeerinud Investeeringud peaks katma vähemalt amortisatsiooni Ka suurem käibekapital on investeering tulevasse kasvu Omakapitali rahavoogude puhul pööra tähelepanu ka netovõlgade liikumistele (uus võlg ­ võla tagasimaksed) 2 EBIT (1t) (investeeringud amortisatsioon) mitterahalise käibekapitali muutus = FCFF Amortisatsioon peaks hõlmama kõiki mitterahalisi kulusid sh. goodwill'i ja immateriaalsete varade amortisatsioon Käibekapitali...

Eelarvestamine - Kutsekool
174 allalaadimist
96
pdf

AJALOOFILOSOOFIA

...dkäsitlus Marxi sotsioloogia klassikalisest osast 18 1.9.2 Marxi teooria teaduslikkus . . . . . . . . . . . . . . . . 21 2 Ajalookirjutamise areng 23 2.1 siit peaks algama uus teema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 2.2 Mõistmine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 3 Seletus 33 3.1 Narratiiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

Ajalugu - Tartu Ülikool
28 allalaadimist
27
doc

Katla projekt

...u soojuse arvel auru temperatuur langeb. Vaadeldav temperatuuri regulaator koosneb kollektorist, millisse aur siseneb torude kaudu. Vesi pritsitakse kolllektorisse läbi düüsi. Veepiskade ja auru hea segunemise tagamiseks paigutatakse kollektorisse difuusor. Aur väljub regulaatorist teiste torude kaudu. Regulaatorist väljuva auru temperatuur sõltub aurusse pritsitava vee kogusest. Antud juhul sissepritsitava vee osa ­ 3%. Malekorras torudega ökonomaiser ehk toitevee eelsoojendi on aurukatla küttepinnaks, kus põlemisgaaside ...

Katlatehnika - Tallinna Tehnikaülikool
150 allalaadimist
22
docx

Konstruktsioonimaterjalide tehnoloogia Test 3

MTT0010 Konstruktsioonimaterjalide tehnoloogia Test 3 Aega kulus 54 minutit 3 sekundit Hinne 36, maksimaalne: 40 (90%) Küsimus 1 Õige Hinne 1 / 1 Märgista küsimus Küsimuse tekst Kuidas on võimalik vältida valandis gaasi ja kahanemis...

Masinaelemendid - Tallinna Tehnikaülikool
69 allalaadimist
58
docx

MAJANDUSTEOORIA

...st  Ei tohi võrrelda võrreldamatut (NT: riigid on erinevad, madal maksukoormus Armeerikas vs Euroopa, ei saa meie seda rakendada, meditsiinisüsteem Ameerikas vabatahtlik kindlustsus-mega kallis, ebaefektiivne)  Ei tohi ignoreerida senikehtivat teooriat (kuni uus teooria pole leidnud tõestust)- MAJANDUSTEOORIA METODOLOOGIA  Majteo liigitatakse traditsiooniliselt 2 peavaldkonnaks: o Mikromajandus- vaatleb maj üksiksubjekti (majapidamise, ettevõtte) tasandilt. Probleemiks: valiku- ja jaotusprobleem o Makromajand...

Sissejuhatus... -
28 allalaadimist
44
doc

Konspekt!

...arvesse võetavad asjaolud Juhend on mõeldud nii tellija kui ehitaja mahuarvutuse tarbeks. Sisu on suhteliselt avatud. Juhendi alusel määratlevad mahud on konstruktiiv-teoreetilised. Tellija mahuarvulised küsimused eraldi. TALO-80 juhend. See on mõeldud kasutada traditsiooniliste hoonete, uusehitiste puhul detailsete töömahtude arvutuse juhendina ja töömahu loetelu Lk 18 teine pool koostamise juhendina. Ei ole lepingu tehnilist positsiooni. Juhend ei ole seotud mingi kindla töövõtu normiga ja ei mõjuta ka selle piire. Üles ehitatud TALO-80 klassifikatsiooni alused, kus pearühmad 2-5 tööliigi...

Ehituse maksumusehindamine - Tallinna Tehnikaülikool
313 allalaadimist
2
doc

Keevitamine faktid

...ktroodkeevituse eelised: lihtne, lai ja hea kvaliteediga. · Elektroodkeevituse puudused: väike tootlikkus, palju vigu, kahjulikke keevitusgaase. · Termolõikamine · Raua põlemine hapnikus algab 870 oC juures. · Konstruktsiooniteraste süsiniksisaldus on kuni 0,7%. · Programmjuhtimisega gaaslõikemasinate täpsus on kuni 0,4mm, tavaliselt 0,7...1,0mm. · Vee all kuni sügavuseni 7,0m lõigatakse atsetüleeniga, sügavamal vesinikuga. · Hapnikupiigi välisdiameeter on 20...35mm. · Kaarlõikamisel metallelektroodiga saavutatakse suurim tootlikus nurga all 10o, kaarkeevi...

Konstruktsiooni materjalid ja... - Tallinna Tehnikaülikool
145 allalaadimist
12
docx

Suurbritannia ja Brasiilia võrdlus

... 2 36% [9] Tulu põllumajanduses Ei leidnud infot 1,4 % [8] Põllumaa-ala Ei leidnud infot 71% [9] Kasutatud allikad 1. [1] Uus maailma atlas, Ja sta ja Raul Kilgas 2. [2] http://faostat.fao.org/desktopdefault.aspx?pageid=342&lang=en&country=21 (13.01.2016) 3. [3] http://www.fao.org/ag/AGP/AGPC/doc/Counprof/Brazil/Brazil.ht (13.01.2016) 4. [4] http://arhiiv.err.ee/vaata/kuula-randajat-brasiilia-inimesed-ja...

Keskkonnageograafia - Keskkool
5 allalaadimist
11
rtf

Tootmine ja turundus

...eks on rohkem... ...Tooret ja varustust saab osta suurtes kogustes, mis lubab hinda alandada... ...Toote omahinna(kulu tooteühiku kohta) alandamiseks on võimalik osta eriseadmeid ja -masinaid. ...Investeerida saab uurimis-ja teadustöö programmidesse, nende abil tootmiskulusid alandada ning uusi ja paremaid tooteid toota. 5. Turunduse eesmärk on leida ja määratleda turu vajadused ja teenused/tooteid maksimaalselt müüa. (Turundus on majandusteaduse osa, mis käsitleb toodangu müügi võimalusi, nende laiendamist ja tegelikku müüki. See hõlmab turu-uuringuid, reklaami, turustust, müügikorraldust, müügipsühh...

Tootmine - Keskkool
5 allalaadimist
6
doc

Rahvusvaheline kaubandus - XV peatükk

Rahvusvaheline kaubandus XV peatükk · Miks vaatlevad majandusteadlased importi kui tulu ning eksporti kui tasu vahetuse eest? · Kuidas eksport ja import teineteisest sõltuvad? · Missugused on väliskaubanduses absoluutse ja suhtelise eelise erin...

Majandus - Kutsekool
76 allalaadimist
5
docx

Metallide Tehnoloogia II Eksami Spikker

...epuurimiseks); 3. Hõõritsat -avade viimistlemiseks suurema täpsuse ning väiksema Tööpinki juhitakse arvutiprogrammi abil, mis pinnakareduse saamiseks pärast avardamist; 4) annab tööpingile vajaliku info töö teostamiseks. Süvistiga- töödeldakse puuritud avade otspindu Arvjuhtimist kasutatakse kõikides avale ristpinna (poldi mutrialuseks pinnaks); 5) töötlemispinkides: treipinkides, freespinkides, Keermepuur on puuritud ava keermestamiseks. puurpinkidel, lihvpinkidel ja eriotstarbelistel 10) CNC pingid pinkidel. CNC (...

Metalliõpetus - Eesti Mereakadeemia
40 allalaadimist
6
doc

Keevitamise kodutöö

... trafo, Vajalik alaldi, mis muundab voolu- inverter ja generaator. Valik võrgust tuleva vahelduvvoolu alalis- sõltub teistest parameetritest, vooluks. Enamasti kasutatakse pool- nt. keevituse teostamise asu- juhtalaldit, harvem ka keevitus- koht. Tehasetingimustes on invertereid. soovitatav kasutada trafosid, ehitusplatsil generaatoreid. 5. Keevitus- Põhiline keevitusmaterjal on Keevitamiseks on vaja traati, mis on materjalid...

Materjaliõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
201 allalaadimist
33
ppt

Common Rail

...ANDUR Nukkvõlli asendi anduri kaudu saab mootori arvuti infot selle kohta, missuguneprotsess mingis silindris antud hetkel toimub. Nukkvõlli asendi andur on reeglina Hall´i andur.Hall´i andur. anduri põhiosaks on üliõhuke 1,2 × 1,2 mm pool-juhtplaat, millest juhitakse A B suunas läbi vool. Magnetvälja puudumisel punktide E ja F potentsiaalide vahe on "0". Kui läbi pooljuhtplaadi lasta magnetväli, tekib pooljuhis punktide "E" ja "F" vahel nõrk (umbes 0,001V) pinge, mis kallutab läbi punktide A ja B liikuva voolu jõujooni (voo...

Auto õpetus - Kutsekool
216 allalaadimist
8
doc

Maailma makromajandus

... See algas agraarreformiga, st maad antakse tegelikele harijatele ja mõisad rendivad maad palgatöölistele või kasutavad palgatööjõudu. Kõige olulisemaks vormiks kujunes talu. Kõigepealt oli segatalu--toodeti endale, ülejääk läks müügiks. Toodeti kõike, mida võimalik. 19.saj lõpus algas uus etapp, tekkisid spetsialiseerunud talud--talu hakkas tootma kindlat toodangurühma müügiks, muu vajalik osteti teistelt. Peale seda tekkisid agraarkompleksid-- omavahel lepingutega seotud tooraine tootjad, töötlejad ja realiseerijad. III Postindustriaalne periood Talud kujunevad ümber suurtaludeks...

Geograafia - Keskkool
21 allalaadimist
2
docx

Arutlus Eesti majandusest ja selle tulevikust

Kas Eesti edasine majandusareng tugineb kiirel palgatõusul või tootlikusel? Üldiselt arvatakse, et Eesti edasine majandusareng tugineb tootlikuse kasvul. Samuti arvan ka mina, et majandusareng tugineb tootlikusel, mis praegu on küll madal võrreldes Lääne riikide...

Majandus - Keskkool
157 allalaadimist
31
ppt

Pumbad

...kambrisse Tööratta keskel tekib vaakum ja imivoolikust tungib sinna vesi veepinnale veevõtukohas mõjuva õhurõhu toimel. Selleks, et voolukiirus oleks kambris ühesugune, suureneb spiraalkambri ristlõige vee liikumise suunas. Spiraalkambrist suundub vesi laienevasse koonusjätku- difuusorisse. Difuusoris muudetakse vee liikumise kiiruse energia vee rõhuenergiaks. Läbinud difuusori, liigub vesi survetorustikku ja sealtkaudu läbi surveväljundite voolikuliinidesse. Üheastmelise tsentrifugaalpumba tööpõhimõte Kaheastmelise tsentrifugaalpumba tööpõhimõte (kõrgem surve) VÄLJAS...

Ainetöö - Sisekaitseakadeemia
1 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun