Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Ukraina abi Ukraina kaitse vajab abi. Tee annetus täna! Aita Ukrainat Sulge
Add link

Regionaalpoliitika ettekanne - sarnased materjalid

koost, regionaalpoliitika, juurdep, infrastruktuur, innovatsioon, investeeringud, hemalt, innovatsiooni, kohtade, tehnoloogia, hine, hise, henemise, rata, turism, ratakse, ljat, lese, ebav, rgmise, piirkondadel, solidaarsus, ivet, inimkapitali, husus, stva, toetamine, toetamises, rust, kiidetud, juta, kogemusel, eespool, lgede, rgustiku, meeskonnat
1
odt

Eesti regionaalpoliitika Eesti versus Tallinn

Eesti regionaalpoliitika Eesti versus Tallinn Tallinnast on paljude eestlaste jaoks kujunenud omaette riik riigis. See vihjab sellele, et Eesti regionaalpoliitika eesmärgid ei ole Tallinnas samad, mis üleeestiliselt. Üheks Eesti regionaalpoliitika eesmärgiks on rahvastiku geograafilise paiknemi...

Ühiskond - Keskkool
11 allalaadimist
1072
pdf

Logistika õpik

...d, siis raudteeveod toimuvad pidevalt. Samuti välditakse raudteed kasu- tades teemakse. Eriti populaarsed on kombineeritud veod Kesk- ja Loode-Euroopas. Euroopa Liidu regionaalpoliitika näeb transpordile ette järgmised arengud: • Tõhusad ja keskkonda säästvad transpordivõrgud (Trans-European Networks, TEN) peavad kindlustama korraliku ühenduse Euroopa linnade vahel. ...

Logistika alused - Kutsekool
537 allalaadimist
36
doc

Euroopa liidu kujunemine

...ad (VI jaotis, art. 81-89) · Tolliliit (Common Customs Tariff, CCT; I jaotis, art. 25-27)- täpsustamine Lepingu olulisemad sätted: · Uued koostöövaldkonnad: Keskkonnapoliitika, teadusuuringute ja tehnoloogia arendamise ja regionaalpoliitika Euroopa Poliitiline Koostöö ja Euroopa Ülemkogu Parlamendi pädevuse oluline suurendamine otsustusprotsessis: koostöömenetlus; nõusolekumenetlus Kvalifitseeritud häälteenamuse laiendamine Ministrite Nõukogus Esimese astme k...

Diplomaatia - Tallinna Tehnikaülikool
29 allalaadimist
62
docx

Ühiskonnaõpetuse riigieksam 2012

...saatev võim ­ valitsus · kohtuvõim ­ kohus o Riigikontrolli ja Õiguskantsleri institutsioonid Õiguskantsler ­ Indrek Teder Riigikontroll ­ Mihkel Oviir o Kohalik omavalitsus. Kesk- ja regionaalvõimu suhted. Regionaalne identiteet tugevdab riiki. · regionaalpoliitika abil saab tasakaalustada majandusarengut · kuna tänapäeval on oluliseks riigi funktsiooniks saanud haldamine, siis inimeste sotsiaalset heaolu saab paremini korraldades kohapealseid vajadusi teades Võimutasandid: · keskvõim · regionaalvõim ehk maakonnatasand · komm...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
152 allalaadimist
40
doc

Majanduspoliitika eksam kordamisküsimused eksamiks

.... Selle asemel jäi Ühendus lootma hinnagarantiide peale. Ühendus garanteeris tootjatele hinnad sõltumata toodetud kauba hulgast. Poliitikat finantseerib Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfond (European Agricultural Guidance and Guarantee Fund - EAGGF). 46. Regionaalpoliitika vajalikkus ja eesmärgid Aktiivne ja passiivne regionaalpoliitika: eesmärkide kooskõlad ja vastuolud: Regionaalpoliitikaga on võimalik vähendada tööpuudust seal, kus see on kõrge suurendamata tööpuudust mujal. See on võimalik juhtides nõudlust tööjõu järele sellistesse p...

Majanduspoliitika - Tartu Ülikool
205 allalaadimist
17
docx

Euroopa Liidu kujunemine ja lepingud, EL „idalaienemine“, Eesti integratsioon Euroopa Liitu, EL õiguslikud alused

...ine, konkurentsieeskirjad, Tolliliit.. Uued · Regioonide komitee loomine (Committee of Regions). koostöövaldkonnad: Keskkonnapoliitika, teadusuuringute ja II sammas: ühine välis- ja julgeolekupoliitika (V jaotis) tehnoloogia arendamise ja regionaalpoliitika * Eesmärgid 2) Viia läbi protseduuriline reform ühenduste toimemehhanismide · Kaitsta liikmesriikide ühiseid huve, väärtusi ja sõltumatust lihtsustamiseks ja parlamendi suurema pädevuse tagamiseks. · Tugevdada liidu ja tema liikmesriikide julg...

Riigiõpetus - Tallinna Ülikool
9 allalaadimist
50
doc

Euroopa Liit vastused KORDAMISKÜSIMUSED kevad 2009

...tseduurilise reformi läbiviimine. Siseturu sisseviimine – 4 vabadust : kaupade vaba liikumine, seaduste ühtlustamine, konkurentsieeskirjad, Tolliliit.. Uued koostöövaldkonnad: Keskkonnapoliitika, teadusuuringute ja tehnoloogia arendamise ja regionaalpoliitika 2) Viia läbi protseduuriline reform ühenduste toimemehhanismide lihtsustamiseks ja parlamendi suurema pädevuse tagamiseks 14.EL (Maastrichti) lepinguga loodud “kolme samba” süsteem 1992/93 Euroopa Liidu leping (Maastrichti leping) • Euroopa Liidu kolm sammast * Uus Euroop...

Ühiskond - Keskkool
7 allalaadimist
24
doc

Euroopa Liidu vastused

...u reformi ja protseduurilise reformi läbiviimine. Siseturu sisseviimine ­ 4 vabadust : kaupade vaba liikumine, seaduste ühtlustamine, konkurentsieeskirjad, Tolliliit.. Uued koostöövaldkonnad: Keskkonnapoliitika, teadusuuringute ja tehnoloogia arendamise ja regionaalpoliitika 2) Viia läbi protseduuriline reform ühenduste toimemehhanismide lihtsustamiseks ja parlamendi suurema pädevuse tagamiseks 14.EL (Maastrichti) lepinguga loodud "kolme samba" süsteem 1992/93 Euroopa Liidu leping (Maastrichti leping) · Euroopa Liidu kolm sammast * Uus Euro...

Euroopa liidu põhikursus - Tallinna Ülikool
86 allalaadimist
24
doc

Euroopa Liit KORDAMISKÜSIMUSED kevad 2009

...u reformi ja protseduurilise reformi läbiviimine. Siseturu sisseviimine ­ 4 vabadust : kaupade vaba liikumine, seaduste ühtlustamine, konkurentsieeskirjad, Tolliliit.. Uued koostöövaldkonnad: Keskkonnapoliitika, teadusuuringute ja tehnoloogia arendamise ja regionaalpoliitika 2) Viia läbi protseduuriline reform ühenduste toimemehhanismide lihtsustamiseks ja parlamendi suurema pädevuse tagamiseks 14.EL (Maastrichti) lepinguga loodud "kolme samba" süsteem 1992/93 Euroopa Liidu leping (Maastrichti leping) · Euroopa Liidu kolm sammast * Uus Euro...

Euroopa liit -
93 allalaadimist
24
doc

Euroopa Liidu kujunemine ja lepingud, EL ’idalaienemine’, Eesti integratsioon Euroopa Liitu, EL õiguslikud alused

...u reformi ja protseduurilise reformi läbiviimine. Siseturu sisseviimine ­ 4 vabadust : kaupade vaba liikumine, seaduste ühtlustamine, konkurentsieeskirjad, Tolliliit.. Uued koostöövaldkonnad: Keskkonnapoliitika, teadusuuringute ja tehnoloogia arendamise ja regionaalpoliitika 2) Viia läbi protseduuriline reform ühenduste toimemehhanismide lihtsustamiseks ja parlamendi suurema pädevuse tagamiseks 14.EL (Maastrichti) lepinguga loodud "kolme samba" süsteem 1992/93 Euroopa Liidu leping (Maastrichti leping) · Euroopa Liidu kolm sammast * Uus Euro...

Politoloogia -
21 allalaadimist
44
doc

Kõik vajalik ühiskonnaõpetuse riigieksam iks

...6 16. Võimude lahusus ja tasakaalustatus. 17. Riigikontrolli ja Õiguskantsleri institutsioonid. Riigikontroll ­ PS XI ptk Õiguskantsler ­ PS XII ptk 18. Kohalik omavalitsus. PS XIV ptk Kesk- ja regionaalvõimu suhted. Lk.125-130 Regionaalne identiteet tugevdab riiki. - regionaalpoliitika abil saab tasakaalustada majandusarengut - kuna tänapäeval on oluliseks riigi funktsiooniks saanud haldamine, siis inimeste sotsiaalset heaolu saab paremini korraldades kohapealseid vajadusi teades Võimutasandid: - keskvõim - regionaalvõim ehk maakonnatasand - kommunaalvõim ehk kohal...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
1196 allalaadimist
6
docx

Majanduspoliitika vastused

...õllumajandusega tegeleva rahvastikuosa rahuldav elatustase o Stabiliseerida turud o Tagada toiduainetega varustamine o Tagada mõistlikud tarbijahinnad Korraldus: o Ühtne turg ühtsete hindadega o EL kaupade eelistamine o Ühine rahastamine 30. Regionaalpoliitika eesmärgid o Arendada alasid, kus SKT elaniku kohta on alla 75% ELi keskmisest o Abistada raskustesse sattunud piirkondi o Võidelda tööpuudusega 31. Regionaalpoliitika strateegiad ja instrumendid Strateegiad: o turule orienteeritud o ressursisubsideerimine o in...

majanduspoliitika -
209 allalaadimist
4
doc

Agraarpoliitika

...ukordades ning hoida agraarsektorit tasakaalus nii oma maa ja rahvusvahelise tööjaotuses kui ka riigi sotsiaalstruktuuris. Agraarpoliitika ulatus ­ põllumajanduslik tootmine (esmane tootmine: teravili, piim liha); maamajandus (teisene töötlemine, turundus, kaubastamine); regionaalpoliitika (riikide eri meetmete rakendamine keskmisest madalama tasemega regioonide suhtes: tööhõive, vanuseline struktuur); maaelu (sotsiaalne keskkond/valdkond, elulaad, põllumajandussaaduste tootmine oma tarbeks). Põllumajandus ja agraarpoliitika erinevus ­ agraarpoliitika teostus on eri valdkondad...

Agraarpoliitika - Eesti Maaülikool
47 allalaadimist
75
doc

Kohaliku omavalitsuse õigus

...; NUTS I-II tasandid: Eesti tervikuna NUTS III: Põhja-Eesti (Harjumaa); Kesk-Eesti (Järva-, Lääne-, Viru- ja Raplamaa) Kirde-Eesti (Ida-Virumaa); Lääne-Eesti (Hiiu-, Lääne-, Pärnu- ja Saaremaa); Lõuna-Eesti (Jõgeva-, Põlva-, Tartu-, Valga-, Viljandi- ja Võrumaa) 3.2. Regionaalpoliitika Avaliku võimu sihipärane tegevus riigi kõigi piirkondade arengueelduste loomiseks ning sotsiaalmajandusliku arengu tasakaalustamiseks, lähtudes piirkondade ja riigi kui terviku huvidest 3.3. EL struktuurifondid - Euroopa Sotsiaalfond - Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfond ...

Õigus - Tartu Ülikool
739 allalaadimist
28
doc

EUROOPA LIIDU PÕHIKURSUS kordamisküsimuste vastused

...ud kriteeriumid o 3)Võimet võtta endale liikmekohustused, kaasa arvatud kinnipidamine poliitilise, majandus- ja rahaliidu eesmärkidest = üldise EL seadusandluse ülevõtmine 25. Agenda 2000 - TÄHTIS · Euroopa Liidu ühise põllumajandus- ja regionaalpoliitika reformimine ning uue finantsraamistiku loomine · Euroopa Liidu reformipakett: o Euroopa Liidu sisemine reformimine e valmisoleku küpsetamine uueks laienemiseks ­ Tugevama ja laiema Euroopa suunas o Suunatud liituvatele riikidele ­ juhendmat...

Euroopa liidu põhikursus - Tartu Ülikool
125 allalaadimist
8
doc

Innovatsioonipoliitika

... muutus maailma majanduslikku korda, tuues uusi võimalusi ja muutusi. Innovatsiooni roll muutub üha tähtsamaks kaasaegses maailmas. 3 MIKS INNOVATSIOONIPOLIITIKAT EL REGIONAALPOLIITIKAS VAJA ON? Maailm on viimastel aastatel oluliset muutunud: - tehnoloogiate roll on suurenenud; -konkurents muutus teadmistepõhiseks, mis tähendab seda et majanduse areng on võimatu ilma innovatsioonitehnoloogia arenguta. Nüüd innovatsioon on kasvu ja arengu tagaja. Lisaks se...

Euroopa liidu poliitikad - Tallinna Tehnikaülikool
63 allalaadimist
22
doc

Eesti Avalik Haldus konspekt

... 1 ­ Piirkondlikud erinevused märkimisväärsed. Piirkondi pole suudetud arendada samaväärselt. ­ Põhimõtted: 1) rakendamise algatus peaks tulema eelkõige kohalikult ja regionaalselt tasandilt; 2) ­ Hinnang senisele regionaalpoliitikale: piiratud rahaliste vahendite nappus, harukondlike poliitikate tagasihoidlik koostöö ja koordineeritus. Regionaalsed erinevused pigem KASVANUD! Probleempiirkonnad jäänud endisteks. Arendus-projektide vähene seotus kohalike ja regionaalsete pikemaajaliste arengustra...

- Tartu Ülikool
110 allalaadimist
31
doc

Majanduse artikleid

... toetanud tugev sotsiaalpoliitika ning mõnede majandussektorite riiklik reguleerimine. Iiri majandusmudelit saab iseloomustada kui kolmanda tee otsingut, milles majanduslik liberalism on segatud uuskeynesistliku riikliku reguleerimisega eelkõige sotsiaal ja regionaalpoliitikas. Eesti valitsusel ja valitsevatel erakondadel oleks aeg põhjalikumalt õppida Iirimaa kogemustest, kuidas korraldada riigi juhtimist ja kaitsta oma õigusi, ning sedagi, kuidas kasutada ELi raha. Mõistagi ei saa Iiri majandus, sotsiaal ja regionaalpoliitikat kopeerida. Kuid rii...

Majandus - Keskkool
57 allalaadimist
96
doc

Euroopa Liidu aine eksamimaterjal

...käsitlus (X1X2, X2X3, X1X3, X1) 47 50. EL-i mõju AT-le: Kopenhaageni kriteeriumid ja haldussuutlikkuse nõue, mitte-formaalne acquis ja hea halduse temaatika, koordineerivad üksused, AT avatus. 51. Euroopastumine ja Eesti regionaalpoliitika (Raagmaa, Kalvet ja Kasesalu) 52. EL-i õigusprintsiibid ja põhiväärtused ('united in diversity') 53. Põhiväärtused (demokraatia & turumajandus, solidaarsus & lojaalsus, darvinism või kristlus, vaba turg või ümberjagamine, tolerantsus, läbipaistvus, rahvuslikkus & suveräänsus) Suv...

Euroopa liit - Tallinna Tehnikaülikool
91 allalaadimist
140
ppt

Euroopa Liit

... mis on siduvad liikmesriikidele. Euroopa Liidu kolm sammast. Esimene sammas on suunatud edasisele arengule ning veelgi tihedamale integratsioonile hõlmates järgnevaid põhimõtteid ja koostöövaldkondi: Majandus- ja rahaliidu loomine Tööturu- ja sotsiaalpoliitika Regionaalpoliitika väljaarendamine Keskkonnapoliitika Lisaks täiendavad koostöövaldkonnad: transport, elekterside, energiapoliitika, tarbijakaitse, haridus ja kutseharidus, tervishoiupoliitika, tööstuspoliitika ning arengukoostöö. Euroopa Liidu kolm sammast. Teise samba raames toimub koostöö vä...

Euroopa liit - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
97 allalaadimist
45
docx

Euroopa Liit

... institutsioonides. 1958­1973 Ettevõtmine oli sedavõrd edukas, et Taani, Iirimaa ja Ühendkuningriik otsustasid ühendusega liituda. Esimene laienemine, mis kasvatas liikmete arvu kuuelt üheksale, toimus 1973. aastal. Samal ajal hakati rakendama uut sotsiaal- ja regionaalpoliitikat ning 1975. aastal asutati Euroopa Regionaalarengu Fond. 1973­1993 1979. aasta juuni tähendas Euroopa Ühendusele olulist edasiminekut ­ toimusid esimesed otsesed ja üldised Euroopa Parlamendi valimised. Valimisi korraldatakse iga viie aasta järel. 1981. aastal liitus ühendusega Kr...

Geograafia - Kutsekool
7 allalaadimist
13
docx

Maaelu arendamise perspektiivid suurenevas Euroopas

...tmekeskuseline arengumudel. Koondumine ühte punkti, ei avalda ainult kahju väliselt, vaid kahjustab ka selle tuuma, mille eesmärk on nt vähendada ummikuid, mastaabisäästu, survet keskkonna- ja tervisesäästule. Tuleb tunnistada, et selliste probleemide algallikaks on regionaalpoliitika kõrvale jätmine Euroopa jätkusuutlikust arengust. Euroopa ruumi arenguplaan (ESDP 1999) toonitab mitme keskusega tasakaalustatud jätkusuutliku arengut, parandada infrastruktuuri ja ligipääsu, maapiirkondade mitmekesistamist, linna-maapi...

Euroopa liit - Eesti Maaülikool
14 allalaadimist
34
doc

Kodanikuõpetus III kursusele

...jagunemine: käibemaks 52%, riigi SKP-l põhinev osamaks 22%, tollimaks 18%, tulud põllumajanduse ekspordilt 3%, muud tulud 5%. Kulud 1) ühtne põllumajanduspoliitika ­ 46 % (40, 9 miljardit eurot). 1960. aastail oli 80 %, 1980. a 72%. 20 2) Regionaalpoliitika e struktuurivahendid ­ 35 % (32, 0 miljardit eurot). Toetatakse vähemarenenud piirkondi ning Soome ja Rootsi hõredalt asustatud alasid (sihtala 1), majanduslikku ja sotsiaalset ümberstruktureerimist vajavaid piirkondi (sihtala 2) ning hariduse, koolituse ja inimest...

Ühiskond - Kutsekool
101 allalaadimist
54
doc

Kodanikuõpetuse kursus

...ates 2004. a 4) protsentuaalselt võrdne osa riigi SKT-st, 2004. a peaks u 2/3 EL-i eelarve tuludest laekuma liikmesriikide SKT-st Kulud 1) ühtne põllumajanduspoliitika ­ 45 % (40, 9 miljardit eurot). 1960. aastail oli 80 %, 1980. a 72%. 2) Regionaalpoliitika e struktuurivahendid ­ 35 % (32, 0 miljardit eurot). Toetatakse vähemarenenud piirkondi ning Soome ja Rootsi hõredalt asustatud alasid (sihtala 1), majanduslikku ja sotsiaalset ümberstruktureerimist vajavaid piirkondi (sihtala 2) ning hariduse, koolituse ja inimeste ...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
126 allalaadimist
35
doc

Keskerakond

...e ning eripärade ärakasutamisele ning avaliku ja majandussektori koostööle. Peame otstarbekaks ettevõtlusinkubaatorite loomist kõikidesse maakonnakeskustesse. 5. Peame oluliseks Eesti tervikliku ja tasakaalustatud regionaalse arendamise vajadustest lähtuva sisemaise regionaalpoliitika integreerimist Euroopa Liidu struktuuripoliitika võimalustega. See eeldab riigi regionaalarengu strateegiat ning arendustegevust käsitleva seaduse väljatöötamist ja vastuvõtmist. 6. Peame regionaalpoliitika üheks vormiks piiriülese koostöö arendamist ning erinevate keskkonnakaitse- j...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
56 allalaadimist
90
docx

Tänapäeva sotsiaalprobleemid

... soovitud suunas  Passiivne tööturupoliitika – osa sotsiaalpoliitikast, töö kaotusega ja tööpuudusega kaasnevate negatiivsete tagajärgede leevendamisele suunatud tegevus  Aktiivne tööturupoliitika – segu sotsiaal- ja majanduspoliitikast (regionaalpoliitika), majanduspoliitiliste hoobade kasutamisega tööturul tasakaalu taotlemine Alati ei õnnestu passiivse ja aktiivse, ennetava ja korrigeeriva poliitika samme teinetesisest eristada. Tööturu toimimise majanduslikud selgitused:  Klassikaline majandusteooria (A.Smith) – p...

Sotsioloogia -
190 allalaadimist
116
pdf

Sissejuhatus majandusteooriasse

...e ebavõrdsuse leevendamine; -tootmis- ja ekspordisüsteemi muutuste mõjutamine; -majanduspoliitilise strateegia väljatöötamine ja kooskõlastamine; -keskkonnanõuete täitmise nõudmine; -inimeste kaitse ja turvalisuse sotsiaalsete normide väljatöötamine; -regionaalpoliitika ja selle teostamise vahendite väljatöötamine. Riigil on võimalik majanduse reguleerimiseks kasutada järgmisi vahendeid: riigieelarve, riiklikud sihtfondid, regionaalpoliitika vahendid (regioonide maakasutusplaanid, arenguplaanid, investeeringuplaanid), majandusregula...

Majandusõpe -
147 allalaadimist
16
doc

Referaat euroopa liit

.............................................................................................................. 11 Majandus- ja rahaliit ning euro.............................................................................................. 12 Regionaalpoliitika.................................................................................................................. 13 Kodanike Euroopa................................................................................................................. 14 EL ja Maailm................................................................................................

Ühiskond - Kutsekool
10 allalaadimist
16
doc

Ühiskonna riigieksami küsimused ja vastused

...oma seisukohta kahe argumendiga. (2 p) Seisukoht: ??? Põhjendused: 1) otsevalimiste pooldajad rõhutavad rahva osalemise väärtust (osalusdemokraatia) 2) vastaste arvates laiendaks see parlamentaarsele riigile sobimatult riigipea võimufunktsioone jne. Ül 7. Regionaalpoliitika 1996.--1998. aastal küsitlesid TÜ sotsioloogid 8133 põhi-, kesk- ja ametikooli lõpetanut. Diagramm annab ülevaate linna- ja maaõpilaste haridustee valikuga seotud rändeplaanidest maakonniti. 3. Põhjendage, miks Harju-, Pärnu- ja Tartumaal eelistavad noored kodukohta jääda. (1 p) ...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
595 allalaadimist
17
doc

Euroopa Liit

...MU).....................................................................................................11 Euroopa Kohus..........................................................................................................................12 Regionaalpoliitika..................................................................................................................... 12 Kodanike Euroopa.....................................................................................................................13 Euroopa Liit ja maailm....................................................................................

Geograafia - Kutsekool
5 allalaadimist
3
docx

Euroopa Liidu regionaalpoliitika kujunemine ja eesmärgid

Euroopa Liidu regionaalpoliitika kujunemine ja eesmärgid Euroopa Liidu (EL) regionaalpoliitika kujunemist tuleb vaadata üldise Euroopa integratsiooni ja arengu kontekstis. Aasta-aastalt on EL omandanud üha aktiivsema rolli ka teistes valdkondades peale majanduse. Regionaalpoliitika on üks nendest valdkondadest, mis on ...

Ühiskond - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
10 allalaadimist
53
pdf

Keskkonnakaitse üldkursus konspekt

...kirjad 1859. a välja antud “Määrused kalapüügi piiramiseks Peipsi ja Pihkva järves” Alexander Theodor von Middendorff- Hellenurme ja Pööravere mõisapargid, Hellenurme loodusmuuseum talupoegadele, kogude hooldaja Mihkel Härm 1879 Gregor Helmersen - ettekanne LUSs suurtest rändrahnudest, milles rõhutas nende kaitse vajadust Gregor Helmerseni tuleb pidada eluta looduse kaitse mõtte algatajaks Eestis ja ka kogu Tsaari-Venemaal. Ta nimetas Põhja-Eesti suuri rändrahne geoloogilisteks mälestusmärkideks 1910 Loodi Vaika linnukaitse ala. Artur T...

Keskkonna kaitse - Eesti Maaülikool
86 allalaadimist
46
docx

Euroopa Liidu eksami konspekt - õpiväjundite põhine

...avutamas staatust, mis sarnaneb üksikriigi omaga (2000). Euroopa Liidu neli vabadust: inimeste, kaupade, teenuste ja kapitali vaba liikumine. Euroopa Liidu peamised tegevusvaldkonnad: • Siseturg ja ühtne valuuta • Ühine põllumajanduspoliitika • Regionaalpoliitika • Energeetika ja keskkonnapoliitika • Justiits- ja siseküsimused • Ühine välis- ja julgeolekupoliitika Euroopa Liidu majanduslik olemus • Euroopa Liit moodustab oma kodanikele vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva sisepiirideta ala, kus isikute vaba liikumine on tagatu...

Euroopa Liidu üldkursus - Eesti Maaülikool
46 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun