Otsingule "pandivere" leiti 247 faili

Formaat: Tase:
pandivere on nitraadi tundlik ala (NO3). Ammooniumnitraat NH4+NO3- Eesti reljeefi suurvormide territoriaalne jõatus Muldade veerežiim • Põuakartlik – sõltub lähtekivimist, kõrgustike jalamitel esineb ka allikaid s.t. leidub isegi liigniiskeid muldi.
Pandivere kõrgustik
1
docx

Pandivere kõrgustik

Pandivere kõrgustik Pandivere kõrgustik asub Põhja-Eestis, Kesk- Eesti tasandikul ja Kõrvemaa vahel. Pandivere kõrgustiku pinnamood erineb Lõuna- Eesti kõrgustikest,ta on lauskias. Seal on väga palju ürgorge. Pandivere kõrgustiku pinnakate on õhuke ja tema ehitus lihtne. Pinnakate on lõheline. Selle tõttu imbub vesi kergelt maa sisse. Kõrgustiku jalam asub 80 meetri kõrguse...

Loodusõpetus - Põhikool
16 allalaadimist
Pandivere Kõrgustik - Esitlus
11
pptx

Pandivere Kõrgustik - Esitlus

Pandivere kõrgustik Asend Klõpsake juhtslaidi teksti laadide redigeerimiseks Pandivere kõrgustik asub Teine tase Kõrg-Eestis, peamiselt Lääne- ● Kolmas tase ● Neljas tase Virumaal, piirnedes põhjast...

Geograafia - Põhikool
9 allalaadimist
Geograafia konspekt
2
doc

Geograafia konspekt

Platvorm – suur maakoore osa, mis koosneb kurrutatud kristalsete kivimitega aluskorrast ning seda katvast kurrutamata kivimitega pealiskorrast. Kilp – aluskorra positiivseid kurde, mis ulatuvad läbi pealiskorra ning paljanduvad otse maapinnal nim. kilpideks. Moreen – mandrijää poolt kujundatud erineva suurusega kivimiosakeste sorteerimata segu, mis koosneb savist, liivast, kruusast ja veeristest....

Geograafia - Põhikool
85 allalaadimist
Pinnamood
2
doc

Pinnamood

reljeef on maakoore pealispinna kuju ja see koosneb väga mitmesugustest (aja jooksul muutuvatest) pinnavormidest. Pinnavormid on maakoore pealispinna osad, mis erinevad ümbritsevast alast kõrguse, väliskuju, siseehituse ja tekke poolest. Liigitatatakse nende tekkeloo põhjal. Kõrgustikud on ümbrusest kõrgemad alad, millel esineb mitmesuguseid kõrgendikke, nõgusid, orge jt väiksemaid pinnavorme. Pandivere - Emumägi 166m. Tasase pinnamoega kulutuskõrgustikud. Sakala - Rutumägi 146m. - ilmestavad rohked ürgorud (nt Karksi). Tasase pinnamoega kulutuskõrgustikud. Haanja - Suur Munamägi 318m. Rahutu reljeefiga kuhjelised kõrgustikud. Otepää - Kuutsemägi217m. Rahutu reljeefiga kuhjelised kõrgustikud. Karula - Tornimägi 137m. Rahutu reljeefiga kuhjelised kõrgustikud. Lavamaad e. platood on ümbrusest kõrgemad tasandikud, mida enamasti ää...

Geograafia - Põhikool
104 allalaadimist
Eesti ehitus
2
doc

Eesti ehitus

Pinnakate- koosneb enamasti kobedatest, veel kõvastumata setetest (kruus, liiv, viirsavi, turvas, muda). Eesti geoloogilise läbilõike alusel otsustada, millist Eesti osa iseloomustab Kõrg- ja Madal-Eesti. Kõrg-Eesti on Kesk-Eestis ja Lõuna-Eestis, Madal-Eesti on Põhja- ja Lääne-Eestis Millisele neist jääb sinu kodukoht? Minu kodukoht jääb Kõrg-Eestisse. Kõrgustike äratundmine kirjelduse järgi. Pandivere kõrgustiku kõrgeim koht emumägi 166m, Sakala kõrgustiku kõrgeim koht Rutu mägi 146m, tasase pinnamoega kulutuskõrgustikud, madal lubja- või liivakividest tuumikuga ning õhukese pinnakattega. Mõlemal kõrgustikul valitsevad lainjad tasandikud, ent Sakala kõrgustikku ilmestavad rohkem ürgorud. Rahutu reljeefiga kuhjelised kõrgustikud on Haanja kõrgustik ( Suur Munamägi 318 m), Otepää kõrgustik (Kuutse mägi 217 m) ni...

Geograafia - Põhikool
4 allalaadimist
Eesti pinnavormid
1
doc

Eesti pinnavormid

80 m Vällamägi). Eesti pinnavormid on kõrgustikud, lavamaad, madalikud, nõod, orundid. Kõrgustikud on suurepindalalised, ümbrusest kõrgemad lauskmaa osad, millel esineb mitmeid kõrgendikke, nõgusid, orge jt. väiksemaid pinnavorme. Kõrgustikud jaotatakse kulutuskõrgustikeks (välimus sõltub aluspõhjast, tasase pinnamoega, aluspõhja moodustavad pudedate setete all olevad kõvad kivimid; Pandivere , Sakala) ning kuhjekõrgustikeks (välimus ei sõltu aluspõhjast, rahutu reljeefiga, pinnamoes valitsevad künkad ja nõod. ; Haanja, Otepää, Karula). Lavamaad ehk platood on ümbrusest kõrgemad tasandikud, mida enamasti ääristavad astangud (Harju lavamaa, Viru lavamaa). Madalikud on kuni 50 m. kõrgused tasandikud, mis on pikka aega olnud Läänemere poolt üle ujutatud (hõlmavad peaaegu poole Eesti territooriumist, suuremad asuvad Lään...

Geograafia - Keskkool
96 allalaadimist
Üldiselt Eestist
4
doc

Üldiselt Eestist

Haanja Suur Munamägi 317,6 m 3. Pandivere Emumägi 166 m 4. Sakala Rutu mägi 146 m 5. Karula Rebase järve Tornimägi 137 m Lavamaad  Põhja­Eesti e. Harju lavamaa Kirde­Eesti e. Viru lavamaa Kagu­Eesti e. Ugandi lavamaa Kesk­Eesti tasandik Vahe­Eesti tasandik e. Kõrvemaa Madalikud      ­Lääne­Eesti madalik ...

Geograafia - Põhikool
53 allalaadimist
Keskkonnakaitse konspekt
13
doc

Keskkonnakaitse konspekt

reostumine. Veevarud on jaot. ebaühtlaselt – killustatud väikeste objektide vahel. Aastas joob Tallinn ära 3 ülemiste järve. Eesti siseveekogude iseärasused:  Reostustundlikkus  Killustatus  Jõed on lühikesed, veevaesed, ebaühtlase äravoolu reziimiga.  Ebaühtlane jaotus – veevaene tööstuslik P-Eesti.  Veed pruuni värvusega (sood, rabad)  Pandivere võlvidel puudub üldse jõgede võrk. Põhiprobleemid:  Orgaaniline reostus (olme- ja tööstusreoveed, põllumajandus)  Eutrofeerumine (asulate olmeveed, põllumaj. atm reostus, põhjasetted)  Ohtlikud ained (õlid, fenoolid, raskemetallid) Veekokku sattunud org. aine hakkab lagunema. BHT – kui palju hapnikku on vaja org. aine lagundamiseks. Kõigepealt aeroobne lagunemine, võib tekkida olukord, kus kogu hapnik kasut. ära. S...

Keskkonnakaitse ja säästev... - Tallinna Tehnikaülikool
854 allalaadimist
Eduard Vilde teosed
5
doc

Eduard Vilde teosed

Juhan Liiv veetis seal poolteist aastat. Kuna vend Jakob ja ta sõbrad olid kirjanduslike ja rahvuspoliitiliste huvidega, siis mõjus nendega läbikäimine Juhanile arendavalt. Senise muusikahuvi (Liiv oli harjutanud viiuli- ja klaverimängu) asemele tuli luule. Sel ajal kujunes välja ka pikaajaline vastastikune kiindumussuhe Pandivere mõisa kutsari tütre Liis Goldinguga. Liisale on suunatud ka mitmed Liivi armastusluuletused ja säilinud on üle saja Liivi kirja L.G-le. tuli Liiv kirjandusse ajakirjanduse kaudu. 1885. aastal ilmus ajalehes Virulane Liivi luuletus “Maikuu öö”. Samal aastal sai ta selle lehe toimetuses Tallinnas esimese töökoha. paar aastat Viljandis ajalehe Sakala juures ja 1890 leidis koha Tartus ajalehe Olevik juures. Oleviku toimetaja oli A. G...

Kirjandus - Keskkool
154 allalaadimist
Maakoor pinnavormid
1
txt

Maakoor,pinnavormid

ja tasandikel 5-10 m ja orgudes �le 100m. MOREENpeamine pinnakatte materjal_r�ndrahnud,veeris(1-10cm)kruus(1- 10mm)liiv(.1-1mm)viirsavi(>0.1mm)turvas. PINNAMOODmaakoore pealispinna kuju, koosneb eri vormidest.K�rgustikud:haanja suur munam�gi 318m, otep�� kuutse 217m,pandivere emum�gi 166m, sakalarutu 146m, vooremaa laiuse 144m, karuka rebasej�rve 137m, l��ne saaremaa 54m. Lavamaad: p�hja eesti e. harju, kirde e vire, kagu e ugandi. Tasandikud: kesk eesti, vahe eesti. madalikud:l��ne est, p�rnu, p�hja est, v�rtsj�rve, peipsi, alutaguse. N�od:valga n�gu, hargla n�gu Orundid: v�ike emaj�e orund, v�ru orund.N�GUkinnine pinnavorm, keskel soo v�i j�rv ORUND piklik,laiuv,raskesti pi...

Geograafia - Põhikool
65 allalaadimist
Keskkonnakaitse
4
doc

Keskkonnakaitse

KESKONNAKAITSE Sissejuhatus Keskonnakaitse on inimeste poolt loodud abinõude süsteem inimese ja looduse vaheliste suhete reguleerimiseks. Keskkonnakaitse põhiliseks eesmärgiks on kaitsta ja vähendada inimese elutegevusest tulenevaid kahjustusi ning parandada elukeskkonda. Eestis on kõikjal looduses ja kultuurmaastikul lubatud liiku...

Bioloogia - Põhikool
74 allalaadimist
Eesti realism Eduard Vilde Eesti draama tõus August Kitzberg
12
doc

Eesti realism/Eduard Vilde/Eesti draama tõus/August Kitzberg

Juhan Liiv veetis seal poolteist aastat. Kuna vend Jakob ja ta sõbrad olid kirjanduslike ja rahvuspoliitiliste huvidega, siis mõjus nendega läbikäimine Juhanile arendavalt. Senise muusikahuvi (Liiv oli harjutanud viiuli- ja klaverimängu) asemele tuli luule. Sel ajal kujunes välja ka pikaajaline vastastikune kiindumussuhe Pandivere mõisa kutsari tütre Liis Goldinguga. Liisale on suunatud ka mitmed Liivi armastusluuletused ja säilinud on üle saja Liivi kirja L.G-le. Nagu teisedki 19. sajandi eesti kirjanikud tuli Liiv kirjandusse ajakirjanduse kaudu. 1885. aastal ilmus ajalehes Virulane Liivi luuletus “Maikuu öö”. Samal aastal sai ta selle lehe toimetuses Tallinnas esimese töökoha. 1886. aastal püüdis Liiv oma haridust täiendada Tartus H. Treffneri eragümn...

Eesti keel - Keskkool
48 allalaadimist
Hüdrosfäär - konspekt 10-klassile
2
doc

Hüdrosfäär - konspekt 10. klassile

Maa sees olev vesi puhastub pika peale looduslikult reoainetest. Puhastumine on seda parem, mida kauem on vesi aeratsioonivööndis ehk mida kauen liigub vesi maapinnalt põhjaveekihti. Mida kiiremini vesi kivimites liikuda saab, seda suurem on põhjavee reostuse oht. Hästi on põhjavesi kaitstud savirikka pinnasega aladel. Väike põhjavee reostuskaitstus on karstialadel (Pandivere kõrgustiku nitraaditundlik ala) ÜLEUJUTUSED JÕGEDEL – Maailma paljudes piirkondades esineb üleujutusi, mis põhjustavad inimohvreid ja suurt majanduslikku kahju. Looduslikud põhjudes on: - intensiivsed vihmad, Eriti tugev jää ja lume sulamine mägedes, - Ülemjooksul vool kiire, vesi mahub sängi ära. Alamjooksul aeglustub vool ning vesi valgub laiali. Inimpegevuslikud põhjused – Linna ehitamine jõe äärde, enne linna ehitami...

Geograafia - Keskkool
213 allalaadimist
Magevee probleemid maailmas
9
ppt

Magevee probleemid maailmas

K 9.klass Probleemi põhjused • Magevett on kogu maakera veevarudest vaid  1%; • Suurimad veekulutajad on maailmas  põllumajandus, tööstus ja kodune  majapidamine;  • Antisanitaarsed olud ning veereostus  arengumaades;.  • Naftareostus;   • Maa üleväetamine, keemiliste tõrjevahendite  kasutamine; • E...

Bioloogia - Põhikool
105 allalaadimist
Eesti väikejärved
8
doc

Eesti väikejärved

Jäänuk- ehk reliktjärved on kloriididerikka veega, mida leidub samuti rohkesti. Need on tekkinud või tekivad neotektooniliselt tõusval mererannal ja kannavad enamasti lahe, laisi või mere nime, näiteks Mullutu-Suurlaht, Linnulaht, Veskilais ja Sutlepa meri. Laugastikke ja laugasjärvi leiame rabadest. Jõelookeist moodustuvad lammi- ehk soodjärved, näiteks Emajõe rohked vanajõed. Pandivere kõrgustikul ning ka mujal paelavamaal on karstiveest toituvad ajutised järved (Võhmetu ja Lemküla järv). Saaremaal asuv meteoriiditekkeline Kaali järv on aga Euroopas ainulaadne. See asub Kaali kaatris ja läbimõõt on veeseisust olenevalt 40...60 m. Lähiminevikus rajatud suuremad tehisjärved on Narva, Paunküla ja Soodla veehoidla ning Karksi järv. Järved levivad ebaühtlaselt, nende arv on suurim liigestatud pinnamoega maastikes,...

Keskkond - Tallinna Ülikool
56 allalaadimist
Eesti asend ja geoloogiline ehitus
2
doc

Eesti asend ja geoloogiline ehitus

6. Mida näitab geograafiline laius ja geograafiline pikkus? Geograafiline laius näitab kaugust kraadides ekvaatorist põhja või lõuna suunas. Geograafilist pikkust määratakse kokkuleppelisest nullmeridiaanist (Londonis Greenwichi tähetorni läbiv meridiaan) lääne ja ida suunas. 7. Kõrgustik Mägi Kõrgus Pandivere kõrgustik Emumägi 166 m Otepää kõrgustik Kuutsemägi 217 m Sakala kõrgustik Rutumägi 146 m Karula kõrgustik Rebase järve tornimägi 137 m Haanja Kõrgustik Suurmunamägi 318 m 7. Selgita mõisted: a) platvorm – tektooniliselt väheliikuv...

Geograafia - Põhikool
121 allalaadimist
Pinnamood
2
doc

Pinnamood

Voored – leivapätsi kujuline moodustis, mis on tekkinud liustiku kulutava ja kuhjuva tegevuse tagajärjel. Rühmiti paiknedes moodustavad voorestikke. (Saadjärve voorestik, Türi voorestik) Moreentasandik – valdavalt tasase pinnamoega, mille jättis sulav jää. Liustikutekkelised kuhjevormid, mida kujundavad ümber veekogud (Pandivere, Sakala kõrgustikel palju, ka Madal-Eestis) Künklik reljeef – valdavalt Kõrg-Eestis, kus künkaid lahutavad sügavad orud, nõod. Paljudes orgudes, nõgudes säilinud tänaseni järved. Otsamoreen – piklik vallitaoline pinnavorm. Tekivad tavaliselt siis, kui liustikuserv püsib pikemat aega samas kohas, mis võimaldab liustikust väljasulanud moreenil piklikuks pinnavormiks kuhjuda. Liustiku sulamisvesi tekitas palju kulutus- ja kuhjevo...

Geograafia - Põhikool
50 allalaadimist
Keskkonnakaitse
30
doc

Keskkonnakaitse

• Eesvooluks heitvee ärajuhtimisel - madalveeperioodidel (talv, suvi) ääretult veevaesed aga taga nõutavat lahjendust - vajalik tagala sanitaarvooluhulk • Laialt levinud karstinähtused - Pandivere võlvialal-1375km2 puudub täielikult jõgedevõrk (põhjavee toiteala) Vee füüsikalised omadused 1. Värvuseta, lõhnata, maitseta-kui puhas vesi 2. Temperatuuril 4°C suurima tihedusega( 1000 kgm3). Üldjuhul ainete tihedus sulamisel väheneb, vesi on erandiks. Tihedus hakkab vähenema alles temperatuuril üle 4°C. see oluline vee-elustikule. Vesi jäätub pinnalt....

Keskkonnakaitse ja säästev... - Tallinna Tehnikaülikool
610 allalaadimist
Keskkonnakaitse
4
doc

Keskkonnakaitse

äravoolu reziimiga. *Ebaühtlane jaotus – veevaene Keskkonnaseire on keskk.seisundi ja seda mõjutavate tööstuslik P-Eesti. *Veed pruuni värvusega (sood, rabad) tegurite järjepidev jälgimine, mille põhieesmärk on *Pandivere võlvidel puudub üldse jõgede võrk prognoosida keskk.seisundit ja saada lähteandmeid BIOINDIKATSIOON programmidele jms. Jaguneb: 1)riiklik 2)kohaliku Keskkonnaseisundi ja -olude muutum iseloomustam omavalits 3)ettevõtja keskk.seire organismide e bioindikaatorite põhjal, näitavad reostuse tagajärge! Määratakse: mullastiku, vee, õhu omadusi. KESKKONNASTRATEEGIA PÕHIPRINTSIIBI...

Keskkonnakaitse ja säästev... - Tallinna Tehnikaülikool
352 allalaadimist
Põllumajandus
5
doc

Põllumajandus

Põllumajandus Põllumajandus on majandusharu, kus tegeldakse taime­ ja loomakasvatusega, et  saada toorainet toiduainetööstusele ja mõningal määral ka muudele tööstusharudele  (naha­, tekstiilitööstus jt.). Põllumajanduses on peamiseks tootmisvahendiks maa. Kaasaegne põllumajandus vajab ka mitmesuguseid teenindavaid harusid nagu tõu­  ja sordiaretus, maaparandus, teadusnõuanne, koolitus ja täiendõp...

Geograafia - Põhikool
93 allalaadimist
T e a t a   v e a s t