Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Add link

Kategooria mikroökonoomika - 40 õppematerjali

Majandus >> Mikroökonoomika
mikroökonoomika – rahvamajandusõpetuse teoreetiline käsitlus, mis kirjeldab täielikult või mittetäielikult konkureerival turul oma kasulikkust maksimeerivaid majandussubjekte monetaarsuse printsiip - raamatupidamise põhimõte, mille järgi kõik varad, kohustused ja majanduslikud tehingud väljendatakse rahas
32
docx

Mikroökonoomika eksamiks kordamine

Majandusteadus – Majandusteadus (economics) on sotsiaalteadus, mis kasutab teaduslikke meetodeid inimeste majandusliku käitumise uurimiseks. Makroökonoomika – Makroökonoomika (macroeconomics) uurib rahvamajandust kui tervikut. Tema uurimisobjektiks on majanduse konjunktuurikõikumised, tasakaalus mitteolemise põhjused, nagu majandustsüklite olemasolu, töötus, inflatsioon, maksebilansi puudujääk, Mikroökonoomika – Mikroökonoomika (microeconomics) on teoreetiline majandusteadus, mis uurib majandusotsuste tegemist majanduse üksikosalejate, nagu kodumajapidamiste ja ettevõtete (firmade) poolt. Muutuvkulu – (variable cost, VC) muutuvad koos toodangu mahu muutusega. Normaalkasum – On firmal siis, kui arvestuslik kasum (kogutulu-otsesed kulud) on vähemalt nii suur, et katab ära kaudsed kulud. Nõudlus – Nõudlus (demand) on seos h...

Mikroökonoomika - Eesti Maaülikool
292 allalaadimist
2
docx

Mikroökonoomika konspekt

Mikroökonoomika on majandusteaduse osa, mis uurib ettevõtete ja tarbijate käitumist turgudel (näiteks tööjõuturg ja kaubaturg).Mikroökonoomikas lähtutakse üksikust majandussubjektist. See teeb eeldatavasti hulgaliselt majandusotsustusi (majapidamine tarbimise ja säästmise, ettevõte tootmise ja investeerimise vallas). Mikroökonoomika kirjeldab nii neid otsustusi kui ka nende tulemusena kujunenud sündmuste...

Mikroökonoomika - Eesti Maaülikool
184 allalaadimist
13
doc

Mikroökonoomika seminari lahendused

09.028) Seminarid Helje Kaldaru 2013 1. Majandusteooria metoodika ja optimaalne tarbimisplaan Ülesanne 1.1. Kauba A turu-uuringute tulemusena saadi järgmised andmed kauba hinna ja koguse kohta ceteris paribus (ostjate valmidus osta vastava hinna korral kaupa teatud koguses): Hind 100 50...

Mikroökonoomika - Eesti Maaülikool
83 allalaadimist
160
docx

Mikroökonoomika testid

Küsimus 8 Valmis Hinne 1,0 1,0 Märgista küsimus Küsimuse tekst Mikroökonoomika Vali üks: ei oma mingit seost makroökonoomikaga kirjeldab, kuidas rahvamajandus tervikuna funktsioneerib uurib eratarbijate ja ettevõtete majanduskäitumist Jah. kõik nimetatu Tagasiside Mikroökonoomika uurib eratarbijate ja ettevõtete majanduskäitumist,mak roökonoomika aga majandust tervikuna majandusharu tasandil. Samas on mikro- ja makroökonoomika vahel olemas küllalt tugev seos, sest makoökonoomika baseerub kogu...

Mikroökonoomika - Eesti Maaülikool
658 allalaadimist
20
pptx

Mikroökonoomika presentatsioon

Erinevused riigisiseste ja välismaiste ettevõtete tööhõive muutlikkuses ja elastsuses Andra Helena Nigol, Carol Pehme, Brigita Mass, Riho Reilson, Madis Peterson Meie ootused ja valiku põhjendus ● Soov mõista globaliseerumise mõju majandusele ja tööhõivele ● Teema aktuaalsus ● Huvi kodu- ja välismaisete ettevõttete erinevuse vastu Sissejuhatus ● “Are Foreign-Owned Firms Different? Comparison of Employment Volatility...

Mikroökonoomika - Eesti Maaülikool
7 allalaadimist
3
docx

Teine kodutöö aines Mikroökonoomika II

1 The demand and supply curves for fixed gear bikes in Hipsterland are �� = 75 − 1.5� and �� = 1.5� − 30. a. Find the equilibrium price; b. Find the equilibrium quantity; c. What are the consumer surplus, producer surplus, and total welfare at the market equilibrium? qD = 75 – 1,5*p => p = 50 – 23*q qS = 1,5*p – 30 => p = 20 + 23*q 75 – 1...

Mikroökonoomika - Eesti Maaülikool
8 allalaadimist
12
doc

Mikroökonoomika Test 1

auamaak raha kõike nimetatut inimeste loomulikke, treenimata võimeid töö- ja maakulutuste tulemusena loodud tootmisvahendeid Question 7 Question text Majandusteooria põhiprobleem on see, Select one: kuidas inimesed kulutavad oma raha kuidas rikkus akumuleerub et ressursid on piiramatud kuidas indiviidid kohandavad oma käitumist, et nappusega toime tulla Question 8 Question text Mikroökonoomika Select one: ei oma mingit seost makroökonoomikaga uurib eratarbijate ja ettevõtete majanduskäitumist kõik nimetatu kirjeldab, kuidas rahvamajandus tervikuna funktsioneerib Question 9 Question text Mis alljärgnevatest on piiratud ressurss? Select one: aeg kvalifitseerimata tööjõud kõik nimetatu puhas joogivesi Question 10 Question text Nappus Select one: likvideeritakse, kui õpitakse re...

Mikroökonoomika - Eesti Maaülikool
364 allalaadimist
21
doc

Mikroökonoomika eksamiks vajalik materjal

ALTERNATIIVKULUD alati olemas MÕÕTÜHIK (5 relva), arvestatakse alati ÜHE mõõtühiku kohta A B C D E F Punktis D kapitali alt.kulu (C-D) Kapital 300 290 250 190 110 0 Kapital +60 ühikut = -15 ühikut tarbekaupa Tarbekaup 0 55 75 90 100 105 1 ühik K= 15/6...

Mikroökonoomika - Eesti Maaülikool
502 allalaadimist
23
docx

Mikroökonoomika KT

1.Majandusteadus TEADUS - teadmiste süsteem, hulk, mis genereerib uusi teadmisi. MAJANDUSTEADUS - * ökonoomika, inglise .keeles economics OIKOS NOMOS tuleb kreeka keelest, tähendades Majandus Seadus Tuuakse välja erinevaid teadusi, tuntumad on järgmised: loodusteadused, ühiskonna(sotsiaal-)teadused, reaalteadused, humanitaarteadused, rakendusteadused jne. Majandusteadus on sotsiaalteadus, mis...

Mikroökonoomika - Eesti Maaülikool
301 allalaadimist
17
docx

MIKROÖKONOOMIKA RÜHMATÖÖ

EESTI MAAÜLIKOOL Majandus- ja sotsiaalinstituut MIKROÖKONOOMIKA RÜHMATÖÖ Juhendaja: Raul Omel Tartu 2013 SISSEJUHATUS Töö käigus iseloomustame meie ettevõtet, anname ülevaated nõudmisest ja pakkumisest, kauba/teenuse hinnaelastusest, iseloomustame kauba/nõudluse eripärasid, kulusid ettevõttes ja esimese tegevusaasta kulusid. Kirjelda...

Mikroökonoomika - Eesti Maaülikool
82 allalaadimist
12
doc

Mikroökonoomika Test 2

Select one: True False Question 2 Question text Miinimumhinna kehtestamine põhjustab turul puudujäägi. Select one: True False Question 3 Question text Kui kauba nõudlus ja pakkumine üheaegselt kasvavad, siis kauba tasakaalukogus suureneb, tasakaaluhinna muutust ei saa aga progno...

Mikroökonoomika - Eesti Maaülikool
540 allalaadimist
132
pdf

Mikroökonoomika Seminar 2

Kas väide on õige: a) kui piirkasulikkus väheneb (MU>0) , väheneb ka kogukasulikkus; - vale b) ratsionaalselt käituv tarbija lõpetab kauba ostmise, kui kauba piirkasulikkus hakkab vähenema; - vale c) kui tarbija maksimeerib oma kogukasulikkuse, siis on kõigi ostetud kaupade viimaste ühikute piirkasulikkused võrdsed. - vale 2. Üldise e. kogukasulikkuse all mõistetakse: a) viimase tarbitud ühiku piirkasulik...

Mikroökonoomika - Eesti Maaülikool
887 allalaadimist
14
docx

Mikroökonoomika I konspekt

Uurib miks ja milliseid valikuid nad teevad, kuidas need valikud vastastikku üksteist mõjutavad. Mikroökonoomika - uurib kuidas indiviidid, leibkonnad ja firmad teevad otsuseid kasutadas piiratud koguses ressursse, tavaliselt turgudel, kus müüakse ja ostetakse tooteid ja teenuseid. Uurib, kuidas need otsused mõjutavad toodete ja teenuste nõudlu...

Mikroökonoomika - Eesti Maaülikool
68 allalaadimist
14
docx

MIKROÖKONOOMIKA test4 majapidamisteooria

Vali üks: Tõene Väär Tagasiside Piirkasulikkus (MU -- marginal utility) on täiendava hüviseühiku tarbimisel lisanduv kasulikkus (näiteks järgmisest klaasitäiest veest saadav kasulikkus). Konkreetse koguse kogukasulikkus võrdub kõigi seni tarbitud koguseühikute piirkasulikkuste summaga. Kardinaalne kasulikkus...

Mikroökonoomika - Eesti Maaülikool
184 allalaadimist
28
docx

Mikroökonoomika mõisteid

Inferioorne hüvis ­ kaubad, mille nõudlus väheneb, kui sissetulek kasvab Asendushüvis ­ ühe kauba hinna kallinemisel hakatakse tarbima enam teist, odavamat kaupa. Täiendhüvised ­ neid kasutatakse mingi vajaduse rahuldamisel koos. Kui ühe hind kasvab, siis ka teise kauba nõudlus väheneb. Kasvavate alternat...

Mikroökonoomika - Eesti Maaülikool
21 allalaadimist
0
jpg

Mikroökonoomika kõverad

Tootmisvõimaluste kõver, nõudlus- ja pakkumiskõver, ükskõiksus kõver, eelarvekõver, tarbimise tasakaal, Engeli kõver, hinna-tarbimiskõver...

Mikroökonoomika - Eesti Maaülikool
4 allalaadimist
3
docx

Mikroökonoomika näidistestid

Asendamise (asenduse) piirmaara MRS absoluutvaartus c) vaheneb kui antud UKK-l liikuda allapoole (alla paremale) 2. Tarbija, kes ostab kaht kaupa A ja B, maksimeerib oma kogukasulikkuse TU antud sissetulekute juures, kui d)MUA /PA =MUB /PB 3. Ükskõiksuskõver ÜKK naitab (1 kuni 5 õiget vastusvarianti) b) et tüüpilised UKK-d on negatiivse tõusuga ning kumerad koordinaatide alguspu...

Mikroökonoomika - Eesti Maaülikool
15 allalaadimist
5
docx

Mikroökonoomika KT

1 1) Olgu tegemist autoturuga, kus kaubeldakse mahtuniversaalidega. Selgita, mis juhtub mahtuniversaalide turul kui leiavad aset järgnevad sündmused. Põhjenda oma vastuseid ja illustreeri joonistega, näidates ära, missugused muutused leiavad aset nõudmises ja pakkumises. a) Pered otsustavad saada rohkem lapsi. b) Terasetootjate streigi tulemusena tõ...

Mikroökonoomika - Eesti Maaülikool
49 allalaadimist
14
docx

Mikroökonoomika kontrolltöö

12.12) FIRMATEOORIA (kuidas mõjutab tootja hinna kujunemist; ettevõtte tegevuse eesmärk; kasumi maksimeerimine ja optimaalne tootmismaht) Mis on ettevõte? - Ettevõte on institutsioon, mis ostab tootmistegureid (maa, töö, kapital) koos vahetoodetega nagu näiteks tooraine, mida ostetakse teistelt ettevõtetelt, ning kasutab...

Mikroökonoomika - Eesti Maaülikool
117 allalaadimist
2
pdf

Mikroökonoomika

See jagatakse rahvamajandusõpetuseks ja ettevõttemajandusõpetuseks. Lähtepunktiks on see, et midagi on vähe. Majanduses on ressursside piiratus. Majandus ehk majandamine ­ mehhanism, mille abil jaotatakse olemasolevaid piiratud ressursse. · Mida? ­ Milliseid kaupu ja teenuseid tuleks toota ja millistes koguste...

Mikroökonoomika - Keskkool
11 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun