Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
✍🏽 Avalikusta oma sahtlis olevad luuletused! Luuletus.ee Sulge
Add link

Kategooria mikro- ja makroökonoomia - 18 õppematerjali

Majandus >> Mikro- ja makroökonoomia
16
pdf

Mikro- ja makroökonoomika eksamiks valmistumine

Põhimõisted Mikroökonoomika- Mikroökonoomika on majandusteaduse haru, mis uurib majapidamiste ja firmade individuaalsete valikute mõjureid ja tagajärgi. Makroökonoomika- Makroökonoomika on majanduse haru, mis uurib majandust tervikuna selliste agrekaatnäitajate abil nagu koguhõive, sisemajanduse koguprodukt, inflatsioonimäär jne. Majandustegevus - kättesaadavate ressursside kasutamine inimvajaduste rahuldamiseks tarvilike hüviste tootmiseks. Ressursid ehk tootmistegurid ­ kõik vahendid, mida kasutatakse hüviste valmistamiseks (maa, kapital, töö). Investeerimine ­ uue kapitali tootmis- ja akumuleerimisprotsess. Alternatiivkulu ­ teiste hüviste hulk, mida oleks saanud valmistada nendesamade ressurssidega (parimast alternatiivist loobumise hind). Tootmisvõimaluste kõver (PPC) - näitab kahe hüvise eri kombinatsioone, mida võiks majanduses toota kättesaadavate ressursside ja tehnoloogia samaks jäämise korral. Käsumajandus ­ riik jaotab ressur...

Mikro- ja makroökonoomia - Tallinna Tehnikaülikool
974 allalaadimist
1
doc

Mikro- ja makroökonoomika põhimõisted (vene keeles)

: . . 1. 8 3 ( ). 100 $, 250 $. : , . - 50 $ , - 30 $ , - 20 $ . ? 100+8*50=500 3*50+250=400 100+8*30=280 3*30+250=340 100+20*8=260 3*20+250=310 ­ ; ­ . 2. ­ . 180 $, - 60 $. : ­ 2 , ­ 12 . 16 $, 12 $ 2 $? 180+2*16=216 60+12*16=252 180+12*2=204 60+12*12=204 180+2*2=184 60+12*2=84 - ; ­ ; ­ . ...

Mikro- ja makroökonoomia - Tallinna Tehnikaülikool
53 allalaadimist
25
pdf

MIKRO- JA MAKROÖKONOOMIKA: Tootmiskulud

02.2014 MIKRO- JA MAKROÖKONOOMIKA EPJ0100 Tootmiskulud KULUD JA KASUM Tootjad püüavad hoida tootmiskulud võimalikult madalad, et maksimeerida kasumit. Tootmiskulud: otsesed kulud ­ tegelikud rahalised väljamaksed ressursside eest, mis on ressursside turult muretsetud; nt töötasu, rent, intressid, materjalikulud jm; kaudsed kulud ­ mõõdavad, mida firma ressurss oleks võinud teenida alternatiivse kasutusviisi korral; nt oma ruumid, mida oleks võinud välja rentida; omaniku tehtud töö ja kapital, mida oleks võinud mujale investeerida jm. 1 17.02.2014 KULUD JA KASUM Kasum: arvestuslik kasum ehk raamatupidamiskasum ­ kogutulude ja otseste kulude vahe; normaa...

Mikro- ja makroökonoomia - Tallinna Tehnikaülikool
66 allalaadimist
6
pdf

Mikro ja makroökonoomika test 4

Mikro ja makroökonoomika test 4 koos vastustega...

Mikro- ja makroökonoomia - Tallinna Tehnikaülikool
40 allalaadimist
2
docx

Nõudlus ja pakkumine ( vene keel )

1) : , « ». , . : , . « ». , -- , . , . ; c, , , , , .. -- , , , . . : - , . ( ) ( , ) , . 2) . . , , , [2], -- , ( , . .). . ( « »), , ( ) . ...

Mikro- ja makroökonoomia - Tallinna Tehnikaülikool
38 allalaadimist
6
docx

Nõudlus ja pakkumine ( vene keeles ) test no2

3070 : . . .. D Demand ­ S Supply - Q Quantity - , , P Price ­ 1. , : ) , : ) , , : ) ; ) ; ) ; ) ) ). 2. : ) ; ! ) ; ) - , «», ; ) , ( ) . 3. ­ : ) , ; ) , ; ) , ; 4. - . ? , ? ( . substitutio -- ) -- . , : . : , . . - , . - . , , (, ), . , ( ) ( , ), . , - ( ) -- , ( , , ). -- : --> --> .. " ". , iPod (, ..), , " iPod": , iPod .. 5. , : ) ; ) , , ; ) ; ) ­ . 6. : ) ; ) ; ) , ; ) ), ) ) . 7. ,...

Mikro- ja makroökonoomia - Tallinna Tehnikaülikool
62 allalaadimist
3
doc

Mikro ja makro jooniste vastused

Kokku 12 punkti Х X p P D q Y Y Joonista võimaliku tootmise piir Joonista 3 jäjestikust VTP’d Majapidamiste tulu kasvas. majanduskasvu puhul Mis juhtub? p U 6 Р TU 5 4 MU? 3 2 MU 1 q q 1 2 3 4 5 6 Hind on 3, ostukogus ..…? Joonista lux-kauba D - kõver Piirksuli...

Mikro- ja makroökonoomia -
57 allalaadimist
3
doc

Mikro-ja makromajanduse lühikokkuvõte

Mikro- ja makroökonoomika põhikursus Ressursid: Maa hõlmab kõiki loodusresursse, mida võib hüviste tootmiseks kasutada. Kapital hõlmab inimtööga valmistatud tootmisvahendeid. Töö hõlmab inimese kehalisi ja vaimseid võimeid. Alternatiivkulu: On ressursi parimast alternatiivist kasutusviisist loobumise hind. Tootmisvõimaluste: Kõver on kõiki tootmissisendid (töö, kapiral, maa), mida kasutatakse hüviste tootmiseks. Ceteris paribus: On majandusanalüüsis kasutatav eeldusm, et kõik teised muutujad on konstantsed. Positivistlik majandusteadus: On olemasolevate majandustingmuste ja rakendatava poliitika ning nende mõju teaduslik analüüs Normatiivne majandusteadus:On majandusanalüüs või diskussioon, mille käigus...

Mikro- ja makroökonoomia - Tallinna Tehnikaülikool
235 allalaadimist
13
pdf

Test 01 - Sissejuhatus majandusteadusesse

...

Mikro- ja makroökonoomia - Tallinna Tehnikaülikool
14 allalaadimist
3
docx

Mikro-, makroökonoomika 1.KT

kontrolltöö 5. variant I osa- valikvastused 1. Nõudluse kasv toob kaasa a) pakkumise kasvu b) pakkumise vähenemise c) pakutava koguse kasvu d) pakutava koguse vähenemise 2. Täielikult konkureeriva firma toodang on 800 ühikut. Toote turuhind on 4 eurot. Piirkulu on sel tootmistasemel 4 eurot ja keskmine muutuvkulu on 7 eurot. Firma peaks: a) vähendama toodangut 750 ühikuni b) jätkama 800 ühiku tootmist c) tootma null ühikut d) suurendama toodangut, et kasumit maksimeerida 3. Pika perioodi tasakaal TKT-l on saavutatud. Kui a) ei toimu enam uute firmada juurdetulekut harusse või olemasolevate firmade harust lahkumist b) kõik firmad saavad üksnes normaalkasumit c) pika perioodi kulukõver on horisontaalne d) a ja b on õiged 4. Tarbija kogutulu väheneb siis, kui a) nõudluse hinnaelastusekoefitsient on 2,4 ja hind tõuseb b) nõudluse hinnaela...

Mikro- ja makroökonoomia - Tallinna Tehnikaülikool
501 allalaadimist
10
pptx

Test 01 - Sissejuhatus majandusteadusesse

...

Mikro- ja makroökonoomia - Tallinna Tehnikaülikool
31 allalaadimist
docx

Tarbija osalus majanduses

Tarbija osaleb kaubanduses ostjana, kelle ostuotsust ja valikut (nõudmise mahtu ja suundi) mõjutavad nii tema enda subjektiivsed eelistused kui ka mitmed turul toimivad protsessid, üldistatult võiks tarbija käsitluses vaatluse alla võtta sellised aspektid nagu tarbija maitse ja tõekspidamised, sissetulekud, tema ootused tuleviku suhtes, maksevahendite kasutamise võimalused, aga ka pakutavate kaupade hinnad ja valik...

Mikro- ja makroökonoomia - Kutsekool
1 allalaadimist
3
docx

Mikro-, makroökonoomika 2.KT

kontrolltöö 6.variant I osa- valikvasused 1. Tarbimise piirkalduvus (MPC) a) väheneb, kui säästmise piirkalduvus (MPS) väheneb b) näitab, mitu protsenti ühest kroonist kasvavad tarbimiskulutused, kui kasutatav tulu kasvab ühe krooni võrra. c) väheneb, kui kasutatav tulu väheneb d) näitab, mitu protsenti kasutatavast tulust tarbitakse 2. 2010.a. Eesti SKP sisaldab a) stipendiumi b) õmblejate palgakulusid c) kleidi õmblemisel kasutatud riiet d) isa tehtud tööriistakasti 3. Lanaguslõhe mõõdab a) suurust, mille võrra kogukulutsed on suuremad tasemest, mis kindlustab täishõive b) kokkuhoiuparadoksi c) suurust, mille võrra kogukulutsed on allpool taset, mis kindlustab täishõive d) mitte midagi eelpooloetutest 4. Ekspansiivse fiskaalpoliitika tagajärjeks ei ole a) kogutoodangu kasv b) tööhõive kasv c)...

Mikro- ja makroökonoomia - Tallinna Tehnikaülikool
516 allalaadimist
6
doc

Mikro-ja makroökonoomika kodutöö

04.2012 Koostas: (Materjali taaskasutus I) Ülesanne 1 Aasta Nominaalne Reaalne SKP (mln-it SKP deflaator SKP(mln-it eurot, referentsaasta eurot) 2005) 2000 6159,83 7914,532 77,8 2001 6970,869 8411,695 82,8 2002 7776,305 8963,538 86,7 2003 8718,898 9659,591 90,2 2004 9685,274 10272,28 94,2 2005 11181,74 11181,74 100,0 2006 13390,77 12310,8 108,8 2007 16069,4 13233,15 121,4 2008 16304...

Mikro- ja makroökonoomia - Tallinna Tehnikaülikool
193 allalaadimist
1
docx

Mikro-, makroökonoomika tunnikontroll 1

On teada Kauba hind (p) 6 5 4 3 Kauba x nõutav kogus 100 110 120 150 Kauba y nõutav kogus 100 150 225 325 Arvuta nõudluse hinnaelastsuse koefitsient iga hinnamuutuse korral (6-lt 5-le, 5-lt 4-le jne) ja otsustada kumma kauba nõudlus on elastsem. |ED|=|Q1-Q2/Q1+Q2 : p1-p2/p1+p2| x: |ED| = | 100-110/100+110 : 6-5/6+5 | = 11/21 < 1 (mitteelastne) |ED| = 9/23 < 1 (mitteelastne) |ED| = 7/9 < 1 (mitteelastne) y: |ED| = 2,2 > 1 (elastne) |ED| = 1,8 > 1 (elastne) |ED| = 1,27 > 1 (elastne) Vastus: Kauba Y nõudlus on elastsem. 2. Kui kahe kaupa ostukogused muutuvad vastupidises suunas, juhul kui ühe kauba hind muutub, on nende nõudluse ristelastuskoefitsient a) negatiivne b) positiivne c) võrdne 1-ga d) võrdne nulliga ...

Mikro- ja makroökonoomia - Tallinna Tehnikaülikool
144 allalaadimist
2
odt

Шпора по Микроэкономике

( ) 2. ( ) 3. () 4. ­ , ­ , , . . 2. ­ , - , - , - - -, -, , ­ , -, : - ; - () . 1. ( ), ; 2. (, ); 3. (, , ); 4. 5. « » . (D) ­ , . , , , , , ( , ,) . , . (S) ( , ), , , - , . , . - . . . , , .. . : ( ); ( ). = = + - TR . . - TR ­ . . ­ . ­ - - . 0 < d < 1. : () 1 % () , 1 %. d > 1. d = 1 - . , .. x y . - . 1. : - , . 2. : , . 3. : , . 4. 5. ( ). 6. : , . 7. : ­ . - . () , () , (. ) () . ­ . ­ , / . VC ­ FC ­ TC = VC + FC TR = P Q (TR) AR = TR / Q . . Pr = TR ­ TC ­ AC = TC / Q -- . . MC = TC / Q = VC / Q -- ....

Mikro- ja makroökonoomia - Tallinna Tehnikaülikool
41 allalaadimist
6
doc

Mikromakro kodutöö(1)

a) Pered otsustavad saad rohkem lapsi ja vajavad suuremaid autosid, et lapsi ära mahutada. Nii suureneb nõudlus mahtuniversaalide järgi ja tänu sellele suureneb ka pakkumine. b) Terase hind suureneb, järelikult mahtuniversaalide hinnad tõusevad. Kuna kauba hind tõuseb, siis nõudlus väheneb. Tänu sellele väheneb ka pakkumine. c) Tänu efektiivsemale tootmisele muutub tootmine odavamaks ja toodete pakkumine suureneb. Hind alaneb ja nõudlus suureneb. Tänu efektiivsemale tootmisele suureneb tootmise maht ja alaneb selle hind, mis toob kaasa nõudluse ja ka pakkumise suurenemise. d) Kuna asenduskauba (universaalide) hind tõuseb, suureneb nõudmine mahtuniversaalide järele, kuid pakkumine väheneb ?? e) Kui inimeste sissetulekud vähenevad, väheneb ka nõudlus autode järele ja selle tõttu väheneb ka pakkumine. 2. a) Tasakaalukogus on soja jaoks 500 miljonit vakka ja hind 4,0 ning aprikooside jaoks 2 miljonit tonni ja hind 2,0. Põllumeeste tulem s...

Mikro- ja makroökonoomia -
14 allalaadimist
20
docx

Mikro Makro eksam 2015 2016

...

Mikro- ja makroökonoomia - Tallinna Tehnikaülikool
123 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun