Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Ukraina abi Ukraina kaitse vajab abi. Tee annetus täna! Aita Ukrainat Sulge
Add link

MAASTIKU LOODUSTEADLIKUD KÄSITLUSED - sarnased materjalid

maastik, landscape, planning, käsitlus, maastikku, urban, 2016, kultuurmaastik, kompleks, kont, assessment, hart, caribbean, contribution, agriculture, management, integrated, approach, social, case, prone, ecological, medium, method, synthesis, oregon, architecture, brown, grimm, alale, tegevusega, käsitlesid, pinnavormid, planeedid, põnev, võtmes
8
docx

Maastiku loodusteadlikud käsitlused

EESTI MAAÜLIKOOL Põllumajandus ja keskkonnainstituut Maastiku loodusteadlikud käsitlused Essee Tartu 2016 Minu arvamus maastikust ühtib Viivi Luigega, kes on öelnud, et maastik on kõik, mis inimesest väljaspool elu- või tööruumi seinu ümbritseb. Maastikusse kuuluvad ka linnud, loomad, taimed ja kivid, nii ...

Bioloogia - Eesti Maaülikool
10 allalaadimist
14
docx

MAASTIKU LOODUSTEADUSLIKUD KÄSITLUSED

EESTI MAAÜLIKOOL Põllumajandus- ja keskkonnainstituut Nimi MAASTIKU LOODUSTEADUSLIKUD KÄSITLUSED Essee aines maastikuökoloogia ja -analüüs Keskkonnakaitse õppekava Juhendaja: … Tartu 2016 Sisukord MAASTIKU LOODUSTEADUSLIKUD KÄSITLUSED.......................

Maastikuökoloogia - Eesti Maaülikool
33 allalaadimist
5
doc

Maastiku loodusteaduslikud käsitlused

Praktiline töö nr. 1 Maastiku loodusteaduslikud käsitlused Viivi Luik on maastiku käsitlemisel kasutanud sõnu valgus, taevas ja vari. Maastik on nii meie ümber kui ka sees ning me hingame seda maastikku ning oleme vereringe kaudu maastikuga ühendatud. Samuti puutub inimene maastikuga kokku väljaspool elu- ja tööruumi s...

Maastikuhooldus - Eesti Maaülikool
136 allalaadimist
28
pdf

Maastikuteaduse alused 1

Maastiku mõiste Maastikuteadus on ühest küljest paljude loodusteaduste, nagu geomorfoloogia, mullateadus, geobotaanika jt. ning teisest küljest mitmesuguste inimtegevust uurivate teadusharude ühend. Maastikuteaduse põhinõudeks on uurida: ·ümbritsevat loodust kui tervikut ·maast...

Maastikuteadus - Tallinna Tehnikaülikool
61 allalaadimist
528
doc

Keskkonnakaitse lõpueksami küsimused-vastused

...seks ning loodusobjektide säilitamiseks.  Looduskaitse- rahvusvahelised, riiklikud ja ühiskondlikud meetmed, mis peavad tagama loodusvarade otstarbeka kasutamise, taastamise ja kaitse, tervisliku elukeskkonna hoidmise ja loomise, maastikukaitse ja -hoolduse ning väärtsulike loodusobjektide säilimise. 3. looduskaitseväärtus  Objektiivne või subjektiivne hinnang, mis on vastava ala (objekti) kaitse põhjenduseks.  Summaarne looduskaitseväärtus: liikide (floristiline, faunistiline, ...

Keskkonnakaitse ja säästev... -
197 allalaadimist
284
pdf

Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend: seiremeetodite arendamine ja rakendamine

... Eesti Maaülikool Juhendi valmimist toetas 5 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend: seiremeetodite arendamine ja rakendamine Võtmemõisted Kaitse-eesmärk on loodus-, maastiku- või kultuuriväärtus, mille kaitse määratletakse kaitseala, hoiuala, püsielupaiga või kaitsealuse üksikobjekti kaitsekorraga. Keskkonnaseire on keskkonnaseisundi ja seda mõjutavate tegurite plaanipärane ja järjepidev jälgimine, mis hõlmab keskkonnavaatlusi ning –analüüse ja vaatlus...

Loodus - Eesti Maaülikool
5 allalaadimist
11
docx

Postmodernne maastikuplaneerimine

POSTMODERNNE PLANEERIMINE Postmodernistlik maastikukujundus Planeermise aluste seminaritöö Tartu 2011 Allikad: M. Herbbert (2011), ,,The re-enclosure of green space in postmodern urbanism", Dialogues in Urban an Regional Planning, Volume 4 P. Allmendinger (2002) Planni...

Maastikuplaneerimine -
10 allalaadimist
180
doc

Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010

LOENGUD MAASTIKUARHITEKTUURI AJALOOST 2010 Õppematerjal maastikuarhitektuuri ning maastikukaitse ja ­hoolduse üliõpilastele Koostanud Kadi Karro AEGADE ALGUS NING VARAJANE MAASTIKUKUJUNDUS. Esimesed maastikud, nende areng. Varajased tsivilisatsioonid: Egiptuse ning Mesopotaamia (Babüloonia, Assüüria ja Pärsia) kultuurid...

Maastikuarhitektuuri ajalugu -
39 allalaadimist
10
doc

Valglinnastumise mõju mõõtmine loodusmaastiku mustrile LääneTaihu järve valgalal

Valglinnastumise mõju mõõtmine loodusmaastiku mustrile Lääne-Taihu järve valgalal Tartu 2012 Sissejuhatus Sissejuhatus............................................................................................................................ 2 Andmed ja metoodika.............................................................................

Maastikuhooldus -
5 allalaadimist
29
doc

Mõistete seletav sõnastik (pikk)

... aineid, mille kontsentratsioon ületab tavapärase pikaajalise keskmise, või ainetega, mida atmosfääris tavaliselt ei esine. Bakterimass ­ kõigi bakterite kogumass. Barjäär e. levimistõke ­ geoökoloogias kahjulike ainete liikumist pidurdav kultuurmaistu maastikuelement (näit. põllukaitsepuistu. Biofaagid ­ loomad, kes toituvad elusaist taimedest (fütofaagid), seentest (mütsetofaagid) või loomadest (zoofaagid). Vastand on saprofaagid. Biofillter ­ reovee bioloogilise puhastamise seade (kasut. a-st 1893), kus orgaanilist ainet lagundavad mikroo...

Bioloogia - Keskkool
89 allalaadimist
548
pdf

Cialdini raamat

More praise for Influence: Science and Practice! "We've known for years that people buy based on emotions and justify their buying decision based on logic. Dr. Cialdini was able, in a lucid and cogent manner, to tell us why this happens." --MARK BLACKBURN, Sr. Vice President, Director of Insurance Operations, St...

Psühholoogia -
24 allalaadimist
42
doc

Maastikuökoloogia ja analüüs

Maastik. Maastiku mõiste areng. Erinevates keeltes erinev tähendus. Teistes keeltes nt: maastikumaal, piirkond, vaade. Teadusliku terminine kasutuses alates 19. sajandist. Eestis on sõna "maastik" kasutusel ligi 100 aastat (Rühmitus "Noor Eesti"). Oskussõnana kasutusel alates 1910. aastast "Ma...

Ökoloogia -
139 allalaadimist
197
pdf

LOOGIKA PÕHIREEGLID. SEMANTILINE KOLMNURK

1 1. LOOGIKA PÕHIREEGLID. SEMANTILINE KOLMNURK Loogika määratlemisest Sõna loogika näib olevat kujunenud kreeka väljendist logik¾ tscnh, mis tähendab mõtlemise või arutlemise kunsti. Kui püüda mõist...

Matemaatika ja loogika -
26 allalaadimist
100
pdf

LOODUSVARADE MAJANDAMISE ÖKONOOMIKA

... 42 NÄIDE METSASTAMISPROGRAMMIDE KULUDE JA KASU KOHTA David Pearce (1994) kohaselt on metsastamisprogrammidel mitmeid tulemeid: Puit Puhkevõimalused Bioloogiline mitmekesisus Maastiku väärtused Veevarudega seotud mõjud Mõju mikrokliimale Süsiniku sidumine Majandusliku aspektid üksikisikutele Kogukonna integreerimine Kõik need tulemid võivad olla kasulikud maa alternatiivse kasutamise võimalusi arvestades. Teatud juhtudel võib kasulikkus osutuda negatiivseks, nt kuuse mo...

Ökoloogia - Eesti Maaülikool
15 allalaadimist
937
pdf

Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat

... võtit, mida kasutatakse salajase võtmega krüptograafiasüsteemis, kus mõlemad pooled kasutavad üht ja sama võtit. 137 Pilt 5.1. Kiirabis kasutuses olev käsiraadiojaam Kvaliteetse side eeldused  Katsu raadioga töötada võimalikult lagedal maastikul.  Katkendliku side korral vaheta oma asukohta: mine maastikul kõrgemale kohale, eemaldu elektriliinist, hoones liigu avause juurde, mis avaneb korrespondendi poole.  Sidesse minnes veendu, et eeter on vaba.  Saatenupu allavajutamise järel oota 1 sekund, et raadiojaam saatel...

Esmaabi -
218 allalaadimist
74
odt

Ökoloogia konspekt

... Liikide strateegiad ◦ Organismidel on ressursside allokatsiooni mustrid geneetiliselt ära määratud. Taimkatte dünaamika põhjuste hierarhia Erinev asustamisvõime ◦ Liikide levimisvõime ◦ Leviste fond (surevus, maakasutus/ajalugu) ◦ Levik (ruumis, maastikuline struktuur, levikuvektorid) ◦ Levise omadused ◦ Sihtmärgi tingimused ◦ Levisest, levisefond (tagavara, maakasutuse ajalugu, aeg viimase häireni, naaberalade koosluste koosseis) ◦ Seemne s(t)aatus ◦ Ressursside kättesaadavus (koosluse mulla koostis ja sümbiondid, mikrotopograafia...

Ökoloogia -
28 allalaadimist
198
doc

SOTSIOLOOGIA LOENGUKONSPEKTID

SOTSIOLOOGIA LOENGUKONSPEKTID Sisukord 1. Sotsioloogia alused........................................................................................................4 1.1. Mis on sotsioloogia?...............................................................................................4 1.2. Sotsiaalsed institutsioonid.....................................................

Sotsioloogia - Tartu Ülikool
192 allalaadimist
117
docx

Magistritöö Hea ja kurja küsimus Carl Gustav Jungi käsitluses

...käsitlemise valik mõtlemise alguspunktiks adekvaatsena. Töö aluseks on põhiliselt Jungi enese teoloogiateemalised käsitlused. Kuivõrd nendest eesti keeles senini kokkuvõtlik ülevaade puudub, oli valik ühene - töö saab olla vaid neid kirjeldav. Keegi peab esmalt ,,maastiku kaardistama". Alles siis on võimalik hakata sellel ning sellelt edasi orienteeruma. Nii on Jungi hea ja kurja teemat puudutavatele käsitlustele lisatud erinevaid samateemalisi võrdlusi religioonifenomenoloogia alalt. Siin võiks nimetada Jungi võrdlusi taoismi, iraani usundi ning mitmesugust...

Maailma religioonide võrdlev... - Usuteaduse Instituut
28 allalaadimist
226
doc

Portugali põhjalik referaat

...eiro Frio on tuntud oma ilu poolest, siin kasvavad puud ja taimed koos täielikus harmoonias. Siin näed palju erinevaid taimi, mõned neist on väga haruldased. See on koht suurepäraseks jalutuskäiguks, siit avaneb fantastiline vaade Balcõesele. Seal võib armuda maastiku ilusse Ribeiro do Faial ja kivist amfiteatrisse Maciço Central. Lähedal on Pico Ruivo, mida peetakse saare kõrgeimaks tipuks. Queimadas metsapark 92 Queimadas on isoleeritud ala 5 km kaugusel Santa...

Geograafia - Keskkool
35 allalaadimist
352
pdf

Andekusest ja andekatest lastest

...nnete alusel, piirkonnavooru tööde alusel kutsutakse igast vanuserühmast kuni 25 õpilast lõppvooru, mis toimub igal aastal Eesti eri paikades. Lõppvoo- rus tuleb lahendada nii teoreetilisi ülesandeid kui ka praktilisi ülesandeid maastikul. Olümpiaadi tulemuste alusel valitakse välja õpilased, kes esin- LISA 9 163 davad Eestit igal paarisaastal toimuval rahvusvahelisel geograafiaolüm- piaadil. INFORMAATIKA Informaa...

Psühholoogia -
87 allalaadimist
49
docx

SOTSIAALPEDAGOOGIKA TEOORIA JA SELLE PRAKTILISI VÄLJAKUTSEID EESTIS

SOTSIAALPEDAGOOGIKA TEOORIA JA SELLE PRAKTILISI VÄLJAKUTSEID EESTIS : ...

Sotsioloogia -
122 allalaadimist
1168
pdf

Liha töötlemine

Handbook of Meat Processing Handbook of Meat Processing Fidel Toldrá EDITOR A John Wiley & Sons, Inc., Publication Edition first published 2010 © 2010 Blackwell Publishing Blackwell Publishing was acquired by John Wiley & Sons in February 2007. Black...

Inglise keel -
20 allalaadimist
544
pdf

Mitmekeelne oskussuhtlus

...t selgitusest, olgugi see jalgratta-asjatundja jaoks formaalselt vigane. Järgmiseks peaks määratlus sobivalt suhestuma ala mõistesüstee- miga või vähemalt sellest mitte tarbetult erinema. (16) jalgratas – kaherattaline inimjõul liikuv sõiduk (17) maastikujalgratas – teedeta maastikul liikumiseks mõeldud spordiva- hend Näib tõenäoline, et üsna paljude selle alaga tegelejate jaoks on maastikujalgratas jalgratta liik. Siin aga on ta defineeritud kui spordivahendi liik, mis iseenesest vale ei ole, kuid süsteemi tõenäoliselt eriti hÃ...

Inimeseõpetus -
30 allalaadimist
40
docx

Eluslooduse eksami kordamine

...ades, enamasti on tegu häildünaamikaga (vanade puude väljalangemine, lokaalne tuulemurd ja tormiheide, putukarüüste jmt; 1 Rindeline areng ­ looduslikud häiringud ­ kiired ja/või ulatuslikud muutused metsamaastikul: tulekahjud, orkaanikahjustused, üleujutused. Põhjustavad eelmise puistu hukkumise. Looduslikud häiringud · tekitavad palju surevat ja surnud puitu (ka põlendikud!); · mitmekesistavad puurinde vanuselist ja liigilist struktuuri; · mitmekesistavad abiootilisi keskkonnatingimusi. o...

Bioloogia - Keskkool
13 allalaadimist
240
docx

Sotsaalpsühholoogia konspektid kokku

SISUKORD 1. Sotsaalpsühholoogia......................................................2 2. Inimsuhete ajalooline areng...........................................7 3. Eneseteadvus..............................................................17 4. Sotsiaalne taju............................................................23 5. Hoiakud..........................................

Sotsiaalpsühholoogia -
104 allalaadimist
21
docx

Kultuurigeograafia konspekt

...he kultuuri teise suhtes unikaalseks. 4) religioon, sotsioloogia jne. Õppimisvõimalused Eestis- mujal maailmas on olemas eraldi õppetoolid ja institutsioonid. Aga kuna Eesti on väike, siis saab õppida TÜ-s geograafia osakonnas. Ja TLÜ, kus loodi 2007 maastiku ja kultuuri keskus. Sissejuhatus kultuurigeograafiasse- inimesed on loomult geograafid: meil on teadmised ja uudishimu erinevate ruumide kohta. Aja jooksul muutub arusaam ruumist (väikelaps-vanainimene). Huvi kohtade vastu, kus on midagi teisiti. Tihti vajati informatsiooni teiste maade kohta majandu...

Kultuurigeograafia - Tartu Ülikool
34 allalaadimist
19
doc

Ökoloogia eksam

...), subnivaalne (hajus padjandtaimestu) ja nivaalne (ülalpool lumepiiri). Laiusvööndist, kliima merelisusest ja nõlva ekspositsioonist olenevalt erineb kõrgusvööndite taimkate mäestikuti. Laiusvööndilisus e. horisontaalne tsonaalsus on maastikusfääri põhilisi seaduspärasusi, mis avaldub Maa mullastiku-, taimkatte- jm. vööndite korrapärase meridionaalse järgnevusena. Laiusvööndilisus tuleneb põhiliselt päikesekiirguse erisugusest jaotumisest, mis johtub Maa kerakujulisusest, telje kallakusest ekliptika tasandi suhtes ja tiirlemises...

Ökoloogia - Eesti Maaülikool
331 allalaadimist
320
doc

Majanduspoliitika

...õpuks isegi laguneda. Läbikukkunuks peetakse riiki, mille formaalne keskvõim on minetanud kontrolli oma territooriumil toimuva üle. Seal lokkavad kaos ja kuritegevus. Näiteks Afganistani raskesti läbitava maastiku ja karmi kliimaga territooriumil on erinevad rohkearvulised hõimud aastatuhandeid sõdinud karjamaade, karjade või kaubateede pärast. Riigi alused on nõrgad, see pole moodustunud mingi keskuse või rahva ümber. Riigiks on jäänud lihtsalt see ala, kus välisvõimudel ei ol...

Akadeemiline kirjutamine -
45 allalaadimist
34
pdf

EESTI LOODUSKIRJANDUSE LUGU

...tiivse prisma läbi. Samas iseloomustab mõlemat esitatavate andmete loodus- teadusliku täpsuse ja adekvaatsuse taotlus. Ilukirjandust eristab looduskirjandusest nihe teksti poeetikas. Kui tegemist on äratuntavalt ja otsesõnu viidatult konkreetsete,reaalses maastikus eksisteerivate kohtade (olendite, situatsioonide) kirjeldustega, 240 siis omandab tekst kunstikavatsuslikkuse kõrval ka dokumenteeriva mõõtme. Autor ei loo teksti ainult fabuleerimisrõõmust, vaid ka sooviga osutada väljapoole teksti reaalsust jäävatele asjadele, mis seal tähele- pane...

Loodus -
7 allalaadimist
32
doc

õiguspsühholoogia

1.küsimus Õiguspsühholoogia aine,objekt,meetodid Õiguspsühholoogia ühte ossa kuulub kriminaalpsühholoogia. Keerulised on õiguse ja psühholoogia vahekorrad.On väidetud,et õigus ja psühholoogia tegelevad paljuski ühiste asjadega,sest mõlemad distsipliinid püüavad mõista(seletada),ennustada ja reguleerida inimeste käitumis...

Psühholoogia - Tartu Ülikool
639 allalaadimist
42
docx

Sissejuhatus kirjandusteadusesse

...id, argikultuur ja ­ käitumine, hoiakud, väärtused Kirjanduse roll kultuurisüsteemis Kirjanduse ja kultuuriloo vastastikkused kokkupuutepunktid, ka kultuuriloo seisukohalt, mis on kirjanduskultuuri spetsiifika Kultuuriajaloolisi lähenemisi: looduse, maastiku- ja ruumikujutus kirjandused, soomudelid kirjanduses, kultuuride kohtumine, tõlkeprotsessid (Kirjandus)traditsiooni mõiste ümbersõnastamine > pidev loominguline kohandumine, mitte vastuvõtt Üks traditsioon vs. `mitu kirjandust', tervik sisaldab vastasmõjusid, tõlkeid, muuusi, katkest...

Kirjandus- ja teatriteaduse... -
212 allalaadimist
34
docx

Kirjandusteaduse alused

...i ja ­käitumine, hoiakud, väärtused Kirjanduse roll kultuurisüsteemis Kirjanduse ja kultuuriloo vastastikkused kokkupuutepunktid, ka kultuuriloo seisukohalt, mis on kirjanduskultuuri spetsiifika Kultuuriajaloolisi lähenemisi: looduse, maastiku- ja riimukujutus kirjandused, soomudelid kirjanduses, kultuuride kohtumine, tõlkeprotsessid. Rõhuasetused on tihti võrdlevad (Kirjandus)traditsiooni mõiste ümbersõnastamine ­ see ongi pidev loominguline kohandumine, mitte vastuvõtt. Üks traditsioon vs ,,mitu kirjand...

Kirjandusteadus - Keskkool
35 allalaadimist
31
docx

Sissejuhatus kirjandusteadusesse kordamisküsimused eksamiks - Tartu ülikool

...uur ja – käitumine, hoiakud, väärtused  Kirjanduse roll kultuurisüsteemis  Kirjanduse ja kultuuriloo vastastikkused kokkupuutepunktid, ka kultuuriloo seisukohalt, mis on kirjanduskultuuri spetsiifika  Kultuuriajaloolisi lähenemisi: looduse, maastiku- ja ruumikujutus kirjandused, soomudelid kirjanduses, kultuuride kohtumine, tõlkeprotsessid  (Kirjandus)traditsiooni mõiste ümbersõnastamine > pidev loominguline kohandumine, mitte vastuvõtt  Üks traditsioon vs. ‘mitu kirjandust’, tervik sisaldab vastasmõjusid, tõlkeid, ...

Keeleteadus - Tartu Ülikool
42 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun