Sa ei pea enam paroole meelde jätma! RoboForm teeb seda sinu eest ja TASUTA! Tee konto Sulge
Facebook Like
Küsitlus
Add link

Kuidas mõjutab nõudlus ja pakkumine tarbijat ja ettevõtjat - sarnased materjalid

tjad, vise, otsima, udlus, tjale, elda, ldiselt
1
docx

Kuidas mõjutab elastsus tarbijat ja ettevõtjat

Kuidas mõjutab elastsus tarbijat ja ettevõtjat? Ka siin on elastsusel põhiline roll selles, kui palju muutub kauba kogus või hind. Eluks vajalikud kaubad nagu toit ja riided tarbijat eriti ei mõjuta, kuna ta on sunnitud neid ostma. Aga on ka olemas suhteliselt lähedasi või sarnaseid kaupu .Näiteks ühe...

Majandus - Keskkool
14 allalaadimist
1
docx

Kuidas mõjutab nõudlus ja pakkumine tarbijat ja ettevõtjat

Kuidas mõjutavad nõudlus ja pakkumine tarbijat ja ettevõtjat? Nõudlus on seos hüvise hinna ja tema koguse vahel, mida tarbijad sel ajaperioodil suudavad ja soovivad osta. Üldiselt tarbijad ostavad omale selliseid kaupu nagu neile parem on. Kui kauba hind tõuseb, siis tarbijad hakkavad otsima ...

Majandus - Keskkool
4 allalaadimist
1
docx

Kuidas mõjutab elastsus tarbijat ja ettevõtjat?

Kuidas mõjutab elastsus tarbijat ja ettevõtjat? Ka siin on elastsusel põhiline roll selles, kui palju muutub kauba kogus või hind. Eluks vajalikud kaubad nagu toit ja riided tarbijat eriti ei mõjuta, kuna ta on sunnitud neid ostma. Aga on ka olemas suhteliselt lähedasi või sarnaseid kaupu .Näiteks ühe...

Majandus - Keskkool
3 allalaadimist
116
pdf

Sissejuhatus majandusteooriasse

...John Maynard Keynes`it, kes pidas majandusnähtuste uurimisel oluliseks lähtuda rahvamajandusest kui tervikust. 2.Majanduse põhiküsimused ja majandussüsteemid Majanduses loetakse vajalikuks lahendada 3 põhiprobleemi: MIDA toota? KUIDAS toota? ja KELLELE toota? . Need küsimuse peab lahendama, sõltumata sellest, milline on majandussüsteem ja iga süsteem leiab (võimaldab) erinevaid lahendusi. Majandussüsteem on majanduse toimimiseks vajalike institutsioonide, asutuste ja organisatsioonide kogum. MAJANDUSSÜSTEEMID: 1)tr...

Majandusõpe -
102 allalaadimist
40
doc

Majanduse alused

...d teid nende eesmärkide saavutamiseks. Majandusteadus jaguneb kolmeks majandusharuks. 1)Majandusprotsesside ja neid protsesse mõjutavate seaduste tundmaõppimisega tegeleb majandusteooria. 2) Rakenduslik majandusteadus tegeleb sellega, kuidas õpitud seadusi üksikute majandussubjektide huvides kasutada. 3)Majandusseaduste kogu ühiskonna huvides rakendamisega ja ühiskonna muutmisega tegeleb majanduspoliitika. Majandusteooria omakorda jagatakse rahvamajandusõpetuseks ( mikro- ja makroökonoomikaks) ja ettevõttemajandusõpetuseks. Rahvamajandusõpetus...

Majandus - Kutsekool
245 allalaadimist
105
doc

Lõpueksam: 2008 õppekava alusel Majanduse alused

...evõtteid võib olla tegemist oligopoliga. Oligopolset turgu iseloomustab väike arv vastastikuses sõltuvuses olevaid ettevõtteid, kes konkureerivad omavahel. Oligopolse turu oluliseks tunnuseks on see, et iga ettevõte peab arvestama, kuidas konkurendid reageerivad tema tegevusele. Kartelli moodustavad grupp ettevõtteid, kes lepivad kokku tootmismahtudes ja hindades. Kartellilepingu sõlmimine loob sisuliselt monopoli. Tegutsedes monopolina on nüüd võimalik saada ka monopoli kasumit. Kartellilepingu sõlmimise eesmärgiks on saavutada täi...

Majanduse alused - Tartu Ülikool
111 allalaadimist
34
docx

Mikro- ja makroökonoomika

Mikro- ja makroökonoomika uurib, kuidas ühiskond jaotab oma piiratud ressursse inimvajaduste rahuldamiseks. Need on kaks lähenemisviisi sama uurimisobjekti teaduslikuks käsitlemiseks. Majandusteooria tundmaõppimist alustatakse tavaliselt mikroökonoomilise majanduskäsitusega tutvumisest. Mikroökonoomika on teoreetiline majandust...

Majandus - Keskkool
18 allalaadimist
15
docx

Majanduse konspekt

...upu ja teenuseid, mida nad soovivad. Majandusteadust defineeritakse ka tootmisressursside ja inimeste vajaduste kaudu. Sellest lähtekohast vaadatuna võime majandusteadust käsitleda kui sotsiaalteadust, mis uurib, kuidas piiratud ressursside tingimustes rahuldada inimeste järjest kasvavaid vajadusi. Tuntud majandusteadlane John Maynard Keynes kirjutas 1930. aastate Suure Majanduskriisi ajal: ,, Majandusteadus on pigem meetod kui doktriin, see on mõistmise mehhanism, mõtlemistehnika, mis aitab selle omanikul teha...

Majandus - Keskkool
56 allalaadimist
72
docx

Majanduse alused

...misega üksikute majandussubjektide huvides ning hõlmab praktilisi valdkondi nagu turundus,juhtimine, majandusarvestus jne Majandusteooria jaguneb: Mikroökonoomika, mille uurimisobjektiks on küsimus, kuidas majapidamised ja ettevõtjad teevad majanduslikke valikuid piiratud ressursside tingimustes, maksimeerimaks rahulolu või kasumit. Makroökonoomika, mis kirjeldab majandussektorite (majapidamised, ettevõtted, valitsus) vahelisi seoseid ning tegeleb majandus...

Majanduse alused -
13 allalaadimist
18
pdf

Majanduse alused: Firmateooria, Tootmine ja kulud, Kasumi maksimeerimine

... 25 5. Firmateooria 5.1 Tootmise organisatsioon Maailma kõik ettevõtted erinevad oma suuruse, tegevusala ning ellujäämise tõenäosuse poolest. Mille poolest on kõik need ettevõtted omavahel sarnased? Mis iseloomustab ettevõtet? Kuidas on ettevõtted organiseeritud? Miks me vajame ettevõtteid majandustegevuse koordineerimiseks? Miks me ei osta kõike vajalikku teistelt inimestelt (turult)? Mis on ettevõte Ettevõte on institutsioon, mis ostab tootmistegureid (maa, töö, kapital) koos vahetoodetega nagu näiteks tooraine, mida ostetakse...

Majanduse alused - Eesti Maaülikool
28 allalaadimist
32
pdf

Majandusteaduse alused

...ajandusseadus väidab hüvised (kaubad, mis me tarbimine) olevat piiratud, kuna ei ole piisavalt tootlikuse ressursse kõigi nende hüviste valmistamiseks, mida ühiskonnas soovitakse tarbida. Majandusteadus kirjeldab ja analüüsib seda, kuidas erinevad ühiskonnad tulevad toime piiratud ressurssidega. 5. Tootmine on loodus-, inim- ja kapitaliressursside muutmine kaupadeks ja teenusteks. Tootmisressursid ehk tegurid jaotatakse laias laastus 5 suurde rühma: 1) maa; 2) töö; 3) kapital; 4) ettevõtlikus; 5) tehnologia, info. Ühisko...

Majandusteaduse alused - Eesti Maaülikool
9 allalaadimist
12
docx

Majanduse alused

... harita üles, ressurss on, aga millegi pärast ei tehta seda vms. Majandussüsteemid Käsumajandus ­ riikides, kus majandusotsuste tegemine on valitsuse käes. Valitsus annab käske, et teha mida, kuidas ja kellele valikuid. N: NSVL, Põhja-Korea Tavamajandus ­ üks vanimaid majandussüsteeme. Nagu nimigi näitab, sõltuvad tavajamajanduse inimesed oma mida, kuidas ja kellele valikute tegemisel eelkõige tavadest ja kommetest. Majanduslike otsuste tegemisel lähtutakse uskumustest, veendumusest ja tav...

Majandus - Kutsekool
55 allalaadimist
16
docx

Majanduse mõisted

1. Majanduse põhiküsimused on kellele, kuidas, mida. 2. Majandussüsteemid jagunevad: segamajandus, tavamajandus, turumajandus, käsumajandus. 3. Majandusteadus jaotub: rakenduslik majandusteadus, majanduspoliitika, majandusteooria. 4. Makroökonoomika uurimisobjektiks on Eesti üldine hinnatase, Eesti majanduse kogutoodan...

Majandus - Eesti Mereakadeemia
26 allalaadimist
21
doc

Turunduse konspekt

...hul tegeliku lahkumise põhjuse teadasaamisega. Tarbijakäitumise kolm karakteristikut, mida iga ettevõtja peab teadma: 3 · kuidas kliendid hangivad ja kasutavad informatsiooni (kommunikatiivne käitumine); · kuidas, mida ja kus inimesed ostavad (ostukäitumine); · kuidas inimesed kasutavad ostetud toodet (kasutuskäitumine). Kõik ettevõtted ja ettevõtjad, kus nad ka ei asuks, vajavad järgmist informatsiooni: 1. Nende...

Majandusõpetus - Kutsekool
35 allalaadimist
36
docx

Majandus

...¼viste ühikutest kokku kuivõrd viimasest tarbitavast ühikust saadud kasulikkusest (piirkasulikkus) ning viimasest toodetud ühikust (piirprodukt)  plaan - ettevõtja tahteavaldus, konkreetne kirjeldus, mida ta soovib saavutada ja kuidas ta teostab oma eesmärgid.  plaanimajandus – vt. käsimajandus  portfelliinvesteeringud – investeeringud välismaistesse aktsiatesse ja teistesse väärtpaberitesse ilma välismaise ettevõtte kontrollimise huvita  potentsiaalne tootmismaht – tähistab hüviste hulka, mida...

Pangandus - Tallinna Tehnikakõrgkool
17 allalaadimist
6
doc

Kokkuvõte ainest majandus

...likest vajadustest kujunenud organisatsioonist ja protseduurireeglitest ning omab selgelt määratletud juhtimisstruktuure. Eesmärk - suurendada ühiskonna kui terviku heaolu. Majanduse põhiküsimused: - mida toota? - kuidas toota? - kellele toota? Ressurss ­ kõik tootmissisendid, mida kasutatakse kaupade ja teenuste tootmiseks.: - maa/loodusressursid ­ see osa looduskeskkonnast, mida inimene oma eluks ja majandustegevuseks kasutab; - töö ­ füüsilised ja vaimsed pingutused, mida inimesed kasutavad ...

Majandus - Keskkool
37 allalaadimist
24
docx

Majanduse alused põhjalik konspekt

...sutamisega üksikute majandussubjektide huvides; hõlmab praktilisi valdkondi (turundus, juhtimine, majandusarvestus jne) MAJANDUSTEOORIA JAGUNEMINE 1)Mikroökonoomika – uurimisobjektiks on küsimus, kuidas majapidamised ja ettevõtjad teevad majanduslikke valikuid piiratud ressursside tingimustes, maksimeerimaks rahulolu või kasumit 2)Makroökonoomika – kirjeldab majandussektorite (majapidamised, ettevõtted, valitsus) vahelisi seoseid ning tegeleb majanduse koondnäitajate analüüsiga, mi...

Majandus -
8 allalaadimist
16
docx

Majanduse abc

...utest kokku kuivõrd viimasest tarbitavast ühikust saadud kasulikkusest (piirkasulikkus) ning viimasest toodetud ühikust (piirprodukt) · plaan ettevõtja tahteavaldus, konkreetne kirjeldus, mida ta soovib saavutada ja kuidas ta teostab oma eesmärgid. · plaanimajandus ­ vt. käsimajandus · portfelliinvesteeringud ­ investeeringud välismaistesse aktsiatesse ja teistesse väärtpaberitesse ilma välismaise ettevõtte kontrollimise huvita · potentsiaalne tootmismaht ­ tähistab hüviste hulka, mida on võimalik toota, ...

Majandus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
474 allalaadimist
36
doc

MINA JA MAJANDUS

PEATÜKK 1. MINA JA MAJANDUS 1.1 MAJANDUSLIKUD OTSUSED ÕPILASE OSA Majandustegevus, mina majandustegevuses osalejana. (1-2 tund) 1. Kuidas osaled Sina majandustegevuses? 2. Miks ei saa osta kõike, mida ihaldad? 3. Miks on erinevate majanduselus osalejate arusaamine kasulikkusest erinev? 4. Millest sõltuvad Sinu igapäevased valikud tarbijana? 5. Miks on kasulik teha kaalutletud ostuotsuseid? Iga päev teeme kümneid valiku...

Majanduse alused - Kutsekool
13 allalaadimist
18
pdf

Majandusõpetuse aine mõisted

... 5 - Huvirühmadele mõistetav nii ideeliselt kui ka terminoloogiliselt - Määratlema organisatsiooni arengupoliitika Organisatsiooni missioonist selgub, kelle vajadusi (kliendid), milliseid vajadusi (tarbijad) ja kuidas neid vajadusi rahuldatakse (põhilised oskused). 47. Visioon on vaade organisatsioonide tulevikule. Visioon peegeldab organisatsiooni strateegilisi kavatsusi. Visioon näitab, milliseks organisatsioon tahab kujuneda pikaajalises perspektiivis. Visiooni keskseks elemendiks on organisatsioonile olul...

Majandusõpetus - Kutsekool
6 allalaadimist
64
pdf

Majandusteooria

...otmise ja tarbimisega, palkade ja kapitalituludega, tööpuuduse ja inflatsiooniga, valitsuse kulutuste ja maksustamisega, rahvusvahelise kaubandusega ning heaolu jaotumisega ühiskonnas. Tootmine, tarbimine ja tehnoloogia areng: ehk kuidas inimesed otsustavad, et mida tarbida ja kuidas seda toota ning mil moel sõltuvad need valikud tehnoloogia uuenemisest. Palgad ja sissetulekud: ehk mis määrab kindlaks inimeste sissetuleku ja miks mõned inimesed saavad sarnase jõupingutuse eest kõrgemini tasustatud kui teised. Tööpuudus: ehk mis on...

Majandus -
165 allalaadimist
19
doc

Mikro- ja makroökonoomika põhimõisted

...ikuna selliste agregaatnäitajate abil nagu koguhõive, töötusemäär, sisemajanduse koguprodukt, inflatsioonimäär jne. Baseerub kogu majandusteaduse aluseks oleva mikroökonoomika teooria põhjalikul tundmisel. Mikro- ja makroökonoomika uurib, kuidas ühiskond jaotab oma piiratud ressursse inimvajaduste rahuldamiseks. Inimeste vajadused on piiramatud, samas kui kättesaadavad ressurssid on piiratud. Kättesaadavate ressursside kasutamist inimvajaduste rahuldamiseks tarvilike hüviste tootmiseks nim majandustegevuseks. (Käegakatsutavad hüvi...

Majandusteaduse alused - Eesti Maaülikool
553 allalaadimist
16
docx

ETTEVÕTTEMAJANDUSE EKSAM

...omakapital. Tootmine Tootmine kui valmistamine ­ vahetu tooraine töötlemine mille tulemusel saadakse valmistoode. Tootmine kui ettevõtte funktsionaalne valdkond ­ haarab majanduslikke otsuseid selle kohta, mida toota, kui palju toota, kuidas toota. Toote põhieesmärgid on teha tooteid ja teenuseid mis oleks võimalikult kõrge kvaliteediga ja võimalikult madalate kuludega. Eriti tihe seos on tootmisel turundusega sh laomajandus ja transpordifunktsioon. Ei oleks mingit mõtet tootmisel kui toodangut ei saaks turustada, pole kasu turund...

Ettevõtemajandus -
34 allalaadimist
17
doc

Turunduse vastused

...rintsiibid: Alusta õigest eesmärgist(turuosa suurus, juhtpositsioon); Strateegia peab aitama välja luua väärtuste allika; Strateegia peab kajastuma väärtusahelas; Strateegiad käitlevad alati kompromisse; Strateegia määrab selle, kuidas tegevused omavahel kokku sobivad; Järjepidevuse säilitamine. 8 Konkurentsi põhistrateegiad ja nendega seotud riskid Eristatakse kahte üldist tüüpi konkurentsieelist: madalad kulud ja diferentseeritus. Vastavalt sellele võib konkurentsistrateegia olla: · kulude eelise strateegia, ·...

Majandus - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
106 allalaadimist
11
pdf

Turu puudulikkus ja valitsuse osa majanduses, Eesti riigieelarve tulud ja kulud

... 9. Turu puudulikkus ja valitsuse osa majanduses. 9.1. Turumajandus ja efektiivsus Juba päris õpiku alguses püstitasime kolm olulist küsimust, millele iga majandussüsteem peab vastuse leidma. Eesmärgiks on anda küsimustele, mida toota, kuidas toota ja kellele, toota parim võimalik vastus. Kõigi vajalike hüviste optimaalsete koguste tootmise tagab turg, mis jagab ressursse tööstusharude vahel vastavalt tarbijate nõudmisele. Kui me soovime tarbida rohkem sokolaadi, hakkavad ressursid liikuma teistest tööstusharudest sokolaadi tootmisesse. Piima...

Majanduse alused - Eesti Maaülikool
34 allalaadimist
15
doc

Mikro- ja makroökonoomika - kordamisküsimused

...(riigi) tasemelise käsitlemisega. 2. Mis iseloomustab struktuuriökonoomikat ja institutsiooniökonoomikat? Struktuuriökonoomika otsib vastust küsimusele, milline peaks olema optimaalne ressursijaotus ja kuidas seda tagada. Tegeleb turule orienteeritud ettevõtte tegevuse analüüsiga ­ organisatsioon ja turustrateegia. Proovitakse selgitada, millistes situatsioonides tuleks konkurentsi soodustada, tururegulatsioone kehtestada ja kas ntx otsene hinnaregulatsioon saab kunagi olla kasulik. Institutsiooniökono...

Majandus - Tartu Ülikool
887 allalaadimist
10
doc

Nõudlus ja pakkumine

... taskukohaseks paljudele peredele. On muutunud terve arvutite pakkumistabel. Madalamad tootmiskulud tegid võimalikuks pakkumise kasvu ja madalamad hinnad. Paljud ettevõtted investeerivad uurimistöösse, et avastada viise, kuidas muuta tootmist efektiivsemaks, leida paremaid ja odavamaid materjale ja konstrueerida tõhusamaid tööriistu ja seadmeid. Kui tootmine on muutunud odavamaks, suudavad turule tulla ka need tootjad, kellel muidu tootmise alustamiseks raha ei ole. Müüjad hakkavad pakkuma müügiks ro...

Majandus - Keskkool
76 allalaadimist
46
doc

Ettevõtluse eksami kordamisküsimuste vastused 2014

... Tähelepanu peab äratama esimese paari lausega. • Sama lähenemine kasutatav ka muudel eesmärkidel (nt toote müük) Ettevalmistamine: • Kirjelda võimalust või lahendamist vajavat probleemi – 20 sek • Kirjelda, kuidas su toode kasutab võimalust või lahendab probleemi – 20 sek • Kirjelda enda kvalifikatsiooni – 10 sek • Kirjelda turgu – 10 sek 3. Startup-ettevõtete mõiste. Nende finantseerimine elutsükli erinevates etappides. Iduettevõte ehk startup on skaleeritava toote või teenuse vÃ...

Majandus - Tallinna Tehnikaülikool
70 allalaadimist
16
doc

Majanduse eksami küsimused ja vastused 10. klass

...maksed, regulaarsed reklaamikulud jne 14. Millised on muutuvkulud? Too näited. Muutuvkulud on kulu, mis muutub tootmismahu muutumisel. Näiteks: tükitööliste palgakulu, toodangu pakkekulud, müügi komisjonitasu jne. 15. Kuidas jagunevad majandussüsteemid? Nimeta ja too välja olemus (4+1) Tavamajandus – tegeletakse käsitööga ja põllumajandusega. Käsumajandus – enamik omandiõigust riigi käes. Turumajandus – majandussüsteem, mis kasutab vabatahtlikku vahetust. Segamajandus – riigile kuuluvad ettevõ...

Majandusteaduse alused - Keskkool
32 allalaadimist
23
docx

Majanduse alused eksam

... piirkonna, regiooni või - kogu riigi tasandil. Majanduse üldteooria on õpetus olemasolevate piiratud ressursside võimalikult efektiivsest kasutamisest inimeste kasvavate vajaduste rahuldamiseks. Majanduse põhiküsimused: Mida toota? Kuidas toota? Kellele toota? Kuidas tagada tööhõive? Kuidas tagada majandussüsteemi paindlikkus? Piiratud ressursid Kõige üldisemas mõistes tähistatakse sõnaga ressurss kõikmõeldavaid vahendeid ja tagavarasid, mida on võimalik kasutada. Tavaliselt on millegi tootmiseks mõeldud ressursid piiratud. ...

Majandus -
4 allalaadimist
15
doc

Sissejuhatus majandusteooriasse

...ndamisel tuleb järgida üldtunnustatud reegleid. Meetodid ei jagune õigeteks ja valedeks vaid otstarbekateks ja ebaotstarbekateks. Üks ja sama meetod (näiteks tasakaaluanalüüs) võib erinevates majandusmudelites olla erineva sisuga. Kuidas teha analüüsi? Verbaalne analüüs ­ sõnadega seletamine. Mitte eriti teaduslik. Nt: Algebraline analüüs ehk matemaatiline ­ kuus on suurem kui kolm. Kuid valemid lähevad väga keeruliseks. Pannakse seos kirja kas üldistatud teoreetilisel kujul või konkreetse võrrandina. Graafiline analüüs ­ majandust...

Majandus - Tartu Ülikool
5 allalaadimist
226
pdf

Haljasalade kasvupinnased ja multsid

... loomulikud teed. Puu on aga nagu tasakaalukiik: juured toidavad võra ning võra kasvatab juuri. Kui emb-kumb pooltest saab kannatada, kannatab paratamatult ka teine pool. Seetõttu on linnahaljastuse rajamisel võtmeküsimuseks, kuidas luua juurtele kasvukeskkond, mille omadused säiliksid muutumatuna võimalikult pikka aega. Kõlab paradoksina, kuid alati ei pruugigi selleks olla looduslik muld. 4 Lisaks puude istutusaladele kuuluvad hal...

Aiandus - Kutsekool
17 allalaadimist
29
doc

Avaliku sektori ökonoomika eksami konspekt

... taha. Seal on neile teada üldised tingimused, ent neilt võetakse ära kogu teadmine endast- positsioon ühiskonnas, teadmine võimetest, varade seis, isiklikud eelistused, pliitiline hetkeseis jm sarnased tingimused, nii et nad ei tea kuidas valiku alternatiivid neid ennast mõjutavad. Ses olukorras valib ratsionaalne agent Rawlsi arust kõige halvemas olukorras oleva indiviidi heaolu maksimeerimise, sest ta võib ise osutuda selleks. Teisisõnu inimesed ei vali ainult traditsioonilisi liberaalseid väärtusi, nagu võrdsus seaduse ees jt, v...

Majandus - Tallinna Tehnikaülikool
149 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun