Sõnu seletav sõnaraamat

Jungingeni armukiri - Jungingeni armukiri oli 13. juulil 1397. aastal Saksa Ordu kõrgmeistri Konrad von Jungingeni poolt välja antud akt, mille järgi said Harju-Viru vasallid (Harju-Viru rüütelkond) oma mõisaid pärandada viienda põlveni, ka naisliini
Jungil tähendab neuroos inimese sisekonflikti, kus inimese teadlik ja alateadlik osa on omavahel „riius“. Selle tagajärjeks on sisemine rahulolematus iseenda ning eluga ja võivad esineda kõikvõimalikud veidrad kõrvalnähud, alates foobiatest kuni sundmõtete ja -käitumiseni. Eessõnas Victor White teosele „Jumal ja teadvustamatus“ arutleb Jung, et kuigi teoloogia ning psühholoogia on erinevad, siis mõlemate üheks ühiseks eesmärgiks on ometi abi toomine kannatavale inimolendile.
Jungi tasakaalu ehk enantodroomia teooria väidab, et alateadvus püüab kompenseerida ehk tasakaalustada teadvuse poolt loodud sisemise balansi rikkumist saates näiteks pühakukspürgijale ebapühasid unenägusid, et teda „maa peale tagasi tuua“. „Ma olen näinud paljude kristlaste kompensatoorseid unenägusid, kes petsid end oma tegeliku psüühilise seisundi suhtes ning kujutlesid, et nad on mingis muus seisundis kui tegelikult.

Jungil on 2 suurt õpetust: • erinevusõpetus Jungi põhiterminid, mille järgi ta inimesi jagab, on ekstra (libido välja)- ja introvertsus (libido sissepoole suunatud). Ekstravert on hea suhtleja, hästi kohanev, ei tõmbu iseendasse ka rasketes olukordades, kuid võib olla pealiskaudne, vajadus endast head muljet jätta, ei pruugi olla küllaldaselt enesekriitikat, ei meeldi üksi olla.
Jungingen - Saksa ordu kõrgmeister a’tel 1393–1407. 1397.a andis kõrgmeistri ametliku ülemvõimu alla kuulunud Harju-Viru rüütelkonnale rea privileege,millest olulisim oli lääni pärimisõiguse laiendamine kuni viienda põlveni nii mees- kui naisliinis Johann von Üxküll-Kuulus Riisipere mõisnik, kelle raad lasi hukata ühe ärapõgenenud talupoja surnuks piinamise eest.
Jungle - hip- hop, m illele on lisatud m õni trum m i rütm .on tekkinud underground rave’I muusikast nimega hardcore, mis kujunes Acid- H ouse’st. S elles on kom bineeritud kiire tem po ja Hardcore tegemise oskused koos samplingute ja bassi lõikudega Jamaica raggae muusikast.

Jungingen - oli Saksa ordu kõrgmeister aastatel 1393–07. 97.aastal andis ta kõrgmeistri ametliku ülemvõimu alla kuulunud Harju-Viru rüütelkonnale rea privileege, millest kõige olulisem oli lääni pärimisõiguse laiendamine kuni viienda põlveni nii mees- kui ka naisliinis.
Jung on veel andnud oma panuse tegelemisel alkeemia, füüsika, teoloogia, psühhiaatria, orientalistika, kultuuriantropoloogia, võrdleva usundiloo ning religioonifenomenoloogia küsimustega. Tal leidub käsitlusi ka näiteks pedagoogika alalt ning mitmetel muudel teemadel.
Jung on ise oma loodud tüpoloogia kohta öelnud järgmist „[e]smalt ja ennekõike .. oluline vahend uurija jaoks, kes vajab kindlaid seisukohti ja juhtnööre selleks, et luua induviduaalsete kogemuste kaosesse teatav kord.

Jungi teeneks on introvertsuse ja ekstravertsuse kasutusele võtmine, assotsiatsiooni testide loomine ja sümbolite psühholiigiline analüüs. Küsitavusteks müstitsism, apriorism aga ka valdav spekulatiivsus.
Jungingeni armukiri - 1397. aastal Saksa Ordu kõrgmeistri Konrad von Jungingeni poolt välja antud akt, mille järgi said Harju-Viru vasallid oma mõisaid pärandada viienda põlveni, ka naisliini pidi.
Jungi arvates on kõige õigem võtta taolisi kogemusi sellistena, nagu nad on. Ta tunnistab, et sel moel tuleks tähelepanu pöörata igale vaimuhaigele, kes väidab end kuulvat Jumala häält.

Jungi teeneteks on introvertsuse ja ekstravertsuse kui isiksuse tüüpe tähistavate mõistete kasutuselevõtt, assotsiatsioonitestide loomine ja sümbolite psühholoogiline analüüs.
Jungi arvates on psüühikale omane transtsendentsus (kõiksus) ja “mina” (ego) on selle transtsendentsuse sümboliks, olles ühtlasi vastandiks alateadvuslikule psychele.
Jung on seega oma teoloogia piiratusest ning järelduste puudulikkusest teadlik ning seda peaksime arvestama ka meie, arutledes tema seisukohtade kehtivuse jõudu.

Jungi järgi on unenäod samasugune teadvustamatuse toimuvate protsesside loomulik väljendus, kui hoovuste viirud ookeanipinnal annavad meile aimu sügavustes toimuvast.
Jungi arust on see „vale mina“, mis on „tõelise mina“ moodutus ja enamasti on ta seotud sellega, et endast mingi mulje jätta, jättes maha oma tõeline mina.
Jungi järgi on inimese psüühika terviklik juba algusest peale, sarnaselt inimembrüoga, kelles potentsiaalselt on juba olemas kõik täiskasvanud inimese kehaosad.

Jungi käsitlus on Freudi omast selles mõttes erinev, et ta ei arva, nagu püüaksid unenäod midagi moonutada, varjata või kujutaksid enesest salasoovide väljendust.
Jung - erinevais kultuurides esinevad sarnased müüdid - tekivad kollektiivsesse alateadvusesse talletunud arhetüübid, kirjandus väljendab neid.
Jungi järgi on olemas objektiivne (reaalne) psyche, mis on subjektiivsest laiem ja mis teisiti väljendatuna kujutab endast “kollektiivset alateadvust.

Jungil on selline tähelepanek lääne kultuurist, et igapäevases elus meestel on kalduvus mitut naist omada, aga naised tahavad ühte meest.
Jung - Inimesel kollektiivne alateadvus- mälujäljed liigi ajaloost, päritav, sisaldab arhetüüpe ( nt persona, anima ja animus, vari)
Jungi teeneks on introvertsuse ja ekstravertsuse kasutusele võtmine, assotsiatsiooni testide loomine ja sümbolite psühholiigiline analüüs.

Jungingeni armukiri – annab harju-viru vasallidele igavesest ajast igavese ajani lõpliku maa pärandamise õiguse nii nais-, kui ka meesliinil.
Jung on samuti avaldanud rohkem kui 400 Wolfgang Ernst Pauli unenäo analüüsi raamatus „Psühholoogia ja alkeemia“.
Jungi sarnasus - ja erinevusõpetus Sarnasusõpetus: Jungi sarnasusõpetus koondab kõike seda, mis on inimestes ühine ja sarnane.

Jungi näidetes on siin tegemist pikaajaliste alateadlike protsessidega, mille käigust annab tunnistust peamiselt unenägude sisu.
Jungi arust on persona see, mis inimene näib endale ja teistele, millisena ta arvab end olevat kasulik, milleks kohustatud.
Jungi spiritualismi - ja religiooni-lembelisus tekitasid talle raskusi suhtlemiseks intellektuaalsetes ja teaduslikes ringkondades.

Jungi mõtteloogika on küllaltki sarnane (loe Lisa), eristades Mitteolemisest Olemise ning Olemises omakorda kaks vastandit.
Jungi arvates tähendab see seda, et iga inimene peab leidma oma individuaalsuse, kordumatuse ning peab seda tajuma.
Jungi psühholoogia on kirjutatud meeste silme läbi, teistpidi on sellest kirjutanud Emma Jung ja Aniela Jaffe.

Jung on öelnud, et Freud oli esimene silmapaistev inimene, kes tundus talle intelligentsena.
Jung - Religioon aitab inimestel lahendada oma sisemisi konflikte ja saada täiskasvanuks.
Jungingeni armukiri - vasall andis õiguse pärandada oma valdused kuni 5nda põlveni, k.a naisliinis.

Jung – kollektiivne alateadvus – sugupõlvede talletatud kogemused ja teadmised.
Jungil on asi teisiti, temal jaguneb alateadvus individuaalseks ja kollektiivseks.
Jungi libido on laiem, mitte ainult seksuaalne, vaid inimese psüühiline energia.

Jungi arust on selfi sümbolid buddha, kristus, aga ka ring, ruut j väike laps.
Jungi arvates tähendab see seda, et iga inimene peab leidma oma individuaalsuse.
Jungi nägemus on alateadvusel ebaisikuline, universaalne, kollektiivne aluspõhi:

Jungi käsitluses on inimene ürgkarja liikme staatuses, kuid varjatud kujul.
Jungingeni armukiri - Harju ja Viru vasallide uute privileegide nõudmise kiri.
Jung - alateadvus on kollektiivne, mitte aint seksuaalne.

Jungi on mitmete poolt peetud uusgnostitsismi esindajaks.
Jung - oli esimene, kes määratles keskea kriisi.
Jung - arhetüübid - introverdid, ekstraverdid.

Jung on müstik ja avara fantaasiaga mees.
Junge 27 - aastane ja juba 3 aastat lesk.

Jung – kollektiivne alateadvus.
Jung on šveitsi psühholoog.

Tulemused kuvatakse siia. Otsimiseks kirjuta üles lahtrisse(vähemalt 3 tähte pikk).
Leksikon põhineb AnnaAbi õppematerjalidel(Beta).

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu!
Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Suvaline mõisteKirjelduse muutmiseks pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto


30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto