UUS kiire ja vahendustasuta krüptoraha NANO Teeni tasuta NANO Sulge
Facebook Like
Add link

Isiklike finantsressursside audit ja analüüs - sarnased materjalid

meelelahutuse, imaluse, ljaspool, kolida, pangakaart, baari, petlik, informaatika, perekonnanimi, majutus, stmine, eesnimi, suuremaid, summaga, iksem
2
doc

ISIKLIKE FINANTSRESSURSSIDE AUDIT JA ANALÜÜS

Arvestustöö 3. ISIKLIKE FINANTSRESSURSSIDE AUDIT JA ANALÜÜS Märkused täitmiseks: 1. Palun, ärge kirjutage kollastesse lahtritesse. 2. Kui Teil mingit kulu või tulu liiki pole, ärge kustutage rida, vaid kirjutage vastavasse lahtrisse 0. 3. Kui Teil on mingi oluline kulu või tulu, mida pole nimetatud, liitke see teis...

Enesejuhtimine -
82 allalaadimist
2
docx

Isiklike finantsressursside audit ja analüüs

Isiklike finantsressursside audit ja analüüs Töö eesmärk: 1. Kui palju on mul raha puudu? See kuu oli 8 eurot. 2. Kui palju ma vajan raha elamiseks ja isiklikuks toimetulekuks? Otseselt elamiseks vajan majutust, transporti, toitu ja tervisekulusid. Kokku ca 135 euri. 3. Kuidas...

Enesejuhtimine -
19 allalaadimist
2
doc

Enesejuhtimine - Isiklike finantsressursside audit ja analüüs

Arvestustöö 3. ISIKLIKE FINANTSRESSURSSIDE AUDIT JA ANALÜÜS Märkused täitmiseks: 1. Palun, ärge kirjutage kollastesse lahtritesse. 2. Kui Teil mingit kulu või tulu liiki pole, ärge kustutage rida, vaid kirjutage vastavasse lahtrisse 0. 3. Kui Teil on mingi oluline kulu või tulu, mida pole nimetatud, liitke see teis...

Enesejuhtimine -
131 allalaadimist
4
doc

Finantsressursside audit

Arvestustöö 3. ISIKLIKE FINANTSRESSURSSIDE AUDIT JA ANALÜÜS Märkused täitmiseks: 1. Palun, ärge kirjutage kollastesse lahtritesse. 2. Kui Teil mingit kulu või tulu liiki pole, ärge kustutage rida, vaid kirjutage vastavasse lahtrisse 0. 3. Kui Teil on mingi oluline kulu või tulu, mida pole nimetatud, liitke...

Enesejuhtimine - Tallinna Tehnikaülikool
4 allalaadimist
4
doc

ISIKLIKE FINANTSRESSURSSIDE AUDIT JA ANALÜÜS

Arvestustöö 3. ISIKLIKE FINANTSRESSURSSIDE AUDIT JA ANALÜÜS Märkused täitmiseks: 1. Palun, ärge kirjutage kollastesse lahtritesse. 2. Kui Teil mingit kulu või tulu liiki pole, ärge kustutage rida, vaid kirjutage vastavasse lahtrisse 0. 3. Kui Teil on mingi oluline kulu või tulu, mida pole nimetatud, liitke...

Majandus - Keskkool
3 allalaadimist
4
doc

ISIKLIKE FINANTSRESSURSSIDE AUDIT JA ANALÜÜS

Arvestustöö 3. ISIKLIKE FINANTSRESSURSSIDE AUDIT JA ANALÜÜS Märkused täitmiseks: 1. Palun, ärge kirjutage kollastesse lahtritesse. 2. Kui Teil mingit kulu või tulu liiki pole, ärge kustutage rida, vaid kirjutage vastavasse lahtrisse 0. 3. Kui Teil on mingi oluline kulu või tulu, mida pole nimetatud, liitke see teis...

Majandus -
3 allalaadimist
3
docx

Enesejuhtimine III arvestus. Minu isiklike finantsressurside audit

Arvestustöö 3 ISIKLIKE FINANTSRESSURSSIDE AUDIT JA ANALÜÜS Eesnimi: Matrikli nr. Perekonnanimi: Eriala: Seletus ...

Enesejuhtimine - Tartu Ülikool
20 allalaadimist
161
pdf

Juhtimise alused

...ate juhtimistasandite juhtide poolt täidetavate juhtimisfunktsioonide teoreetiliste aluste, olemuse, printsiipide ning nendevaheliste seoste sügava mõistmise; - iseseisvate ja rühmatöö oskuste väljaarendamise ja töö stimuleerimise, töötajate isiklike vahekordade reguleerimise, eesmärkide püstitamise ning organisatsiooni strateegia kujundamise aluste omandamise; - ettevõtte juhtimise organiseerimise, kontrollimise ja tegevuse tulemuste hindamise üldiste küsimuste seotud lahendamisega seotud oskuste ja vilumuste omandamise; - nägemuse sa...

Juhtimine -
213 allalaadimist
13
docx

Juhtimise kontrolltöö kokkuvõte

...õrgemal positsioonil; seda seostatakse turvatundevajaduse, jäljendamissoovi jt teguritega. · Karismaatilisusel põhinev võim - tajutakse liidri isiksuse võlu, ta meeldib järgijatele, temaga tahetakse sarnaneda ja suhelda; mõjuvõim tekib isiklike inimlike suhete kaudu ja on väga isikupärane. · Ekspertvõim ­ liidril on suuremad teadmised organisatsiooni tegevuse olulises valdkonnas; mõjuvõim kujuneb erialasest kompetentsusest, juhi kogemustest ja teadmistest selle kohta, kuidas vajalikke ülesandeid täita. Motivatsio...

Juhtimine - Tallinna Tehnikaülikool
48 allalaadimist
101
pdf

Projektipersonali juhtimine konspekt

...i olla projekti vastu, kuid teatud juhtudel segada projekti edukat kulgemist. Projektimeeskond on selle liikmetele uus liikmete kooslus, milles erinevate taustadega inimesed saavad analüüsida ülesannet oma perspektiivist, väljendada isiklike vaateid ning teha koostööd lahenduse leidmiseks. Meeskond võimaldab luua sünergiat tuues välja meeskonnaliikmete komplementaarsete oskuste tulemi ja enamgi veel. Kettley, Hirschi (2000) uuringu tulemusena tõid organisatsioonid välja nelja tüüpi eeliseid, mida võimaldasid luua erinevate funktsionaalsete osakondade t...

Organisatsioon ja juhtimine -
79 allalaadimist
21
doc

Juhtimine, juhtimisaluste eksami vastused

...ajaduste ühitamine · Sidepidaja- - ühistegevus org muude juhtidega ja firmale vajalike org väliste isikutega. 2. INFORMATSIONIGA SEOSTUVAD ROLLID: · Vastuvõtja- alluvatega suhtlemine, aruannete ja ettekannete uurimine ja mitmesuguste isiklike kontaktide kasutamine. · Jagaja- infojagaja rollis korraldab sobiva teabeedastussüsteemi. 6 · Kõneleja- info andmine ka neile, kes orgi ei kuulu. 3. OTSUSTAMISEGA SEOSTUVAD ROLLID...

Juhtimine - Kutsekool
20 allalaadimist
23
docx

PERSONALI JUHTIMISEPRAKTIKA aruanne

...teid. Aga kui koolitatav ei väärtusta seda muutust, mida tal tööalaselt vaja on, siis jääb külge hoopis mõni muu, põnevam mõte. Siis kerkib esile mõni tema jaoks hetkel isiklikus elus oluline teema, mida ta parajasti oluliseks peab või mis haakub tema isiklike arenguvajadustega. Koolitusplaan ei ole seadus. Hea koolitusplaan areneb koos ettevõttega, muutub koos vajaduste muutumisega ja on ,,elav". Hea koolitusplaan annab raamistiku ja põhimõtted kõigiks arengutegevusteks ettevõttes. Plaan sisaldab küll ka detailseid samme, etappe ja eesmärke, kuid pea...

Personalijuhtimine - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
499 allalaadimist
6
odt

Juhtimisfunktsioonid.

...õhtuti, öösiti ja nädalavahetustel, kaugtöö ­ võimaldab tööandjatel sageli organiseerida tööd viisil, mis aitab neil tööjõudu vastavalt vajadusele paremini kasutada. Mittetavapärane töökorraldus aitab tihti ka töötajatel ühildada tööelus osalemist isiklike vajaduste ja kohustustega. Mittetavapäraste töövormide kasutamine ei ole küll alati töötajale soovitavaks lahenduseks, kuid nende töövormide pakkumine tööandjate poolt teeb valiku inimestele nende soovi või vajaduse korral võimalikuks. Osaajaga ja tähtajalise töö puhul võib probleemina välja ...

Juhtimise alused - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
16 allalaadimist
35
doc

AVALIKU SEKTORI ÖKONOOMIKA JA JUHTIMINE

...misviisi ja poliitilise ökonoomia tekkega tekkisid ka esimesed kapitalismi kriitikud. Üheks silmapaistvamaks esindajaks oli Th. Morus (More) (1480-1535) oma teosega "Utoopia". Utopistid ei tunnista tootmisvahendite ega isiklike tarbeesemete eraomandust. On kaotatud maa ja linna vastuolud on kaotatud füüsilise ja vaimse töö vastolud. Kaovad kaubandus ja raha. Musta tööd teevad orjad, endised kurjategijad. Teiseks utopistliku sotsialismi alusepanijaks oli vähese haridusega, ilmalike ja vaimulike võimudega vastuoluline T. Campanella ...

Juhtimise alused - Audentese Ülikool
173 allalaadimist
86
pdf

Projektijuhtimise meetodid

...enusepakkujate analüüs, millest lähtuvalt vastavad isikud ka projekti kaasatakse. Igale rollile on seatud ka vastutus, millest lähtuvalt vastutab projektijuht eesmärkide tähtaegselt täitmise eest, projektimeeskonna liikmed vastutavad oma isiklike ülesannete eest ning alltöö tegijad aga projekti sisse ostetud teenuse kvaliteetse pakkumise eest. Ressursside jaotamine toimub vastavalt ajakavale ehk millises mahus või ühikus mingit ressurssi projektis tarvis on (vt Lisa 9). Järgnevalt on välja toodud tabel (vt Tabel 6), mis annab ül...

Juhtimine - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
50 allalaadimist
109
doc

Rehabilitatsiooni portfoolio kokkuvõte

...aj. lõpus kujunenud juhtumianalüüsist (case-work, Mary Richmond). Psühhosotsiaalne lähenemine on integreeritud ja süsteemne, hõlmab endas inimese ja tema keskkonna vastasmõju kolmel tasandil (Kiik, et al 1999,4): 1. Mikrotasand ­ inimene koos oma isiklike suhetega 2. Mesotasand ­ inimene oma elukeskkonnas (sots/füüsiline) 3. Makrotasand ­ ühiskond. EESMÄRK: suurendada isiku funktsioneerimist nii, et isik võiks olla edukas ja rahul tema poolt valitud keskkonnas minimaalse professionaalse abiga (Eesti Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni Ü...

Rehabilitatsiooni teooriad,... - Tallinna Ülikool
187 allalaadimist
37
doc

Majandusteooria

...koht, aeg, hind, ostu ja müügi alternatiivkulud, ostja ja müüja kompensatsioon. Turg on peamine majanduselu reguleeriv institutsioon. Täielik konkurents ­ täidetud on tingimused ­ hüvise homogeensus, ruumilise ja ajalise diferentseerituse puudumine, isiklike eelistuste puudumine, ostjatel ja müüjatel on täpne info hüviste kvaliteedi ja hindade kohta, müüjaid ja ostjaid on palju, keegi ei saa üksi hindu mõjutada, turg on avatud, hind võib mõlemas suunas muutuda piiranguteta. Hüvise nõudluse ja pakkumise tasakaalustajana peetakse silsmas täieliku ko...

Õigus - Tartu Ülikool
544 allalaadimist
73
docx

Sissejuhatus strateegilisse juhtimisse

...te kriteeriumidega: Kooskõla ettevõttesiseste ja ­väliste tingimustega Konkurentsieelise suurus Ettevõtte tegevuse tulemused Lisakriteeriumid: Selgus Strateegia komponentide omavaheline kooskõla Ajakohasus Vastavus juhtide isiklikele väärtustele ja ambitsioonidele Riski vähendamine Paindlikkuse tagamine Ettevõtte strateegiat mõjutavad olulised tegurid: Globaalsed, regionaalsed ja rahvuslikud kaalutlused Ühiskondlikud ja poliitilised kaalutlused Tegevusharu atraktiivsus ja konkurentsitingimused Ettevõtte ressursid ja ...

Juhtimine -
37 allalaadimist
320
doc

Majanduspoliitika

...ti rahva teenritena. Nende ametikohad, mille nad on saanud otse või kaudselt rahva usaldusele tuginedes, on teinud neist riigi toimimisest kõige paremini informeeritud inimesed. Seda eelist võivad valitsus- ametnikud ära kasutada just oma isiklikes huvides. Olles piruka jagamise juures, on illusioon, nagu oleks pirukas jagajate jaoks küpsetatudki, kerge tekkima. Valitsusametnikud püüavad tava- liselt suurendada eelarvet, töötajate arvu, hierarhiatasandite hulka. Valitsusametnikud püüavad haarata enesele üha enam ja ena...

Akadeemiline kirjutamine -
36 allalaadimist
937
pdf

Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat

...etada. Seejuures peab kiriabimeeskond laveerima patsiendi, lähedaste, õnnetuse tunnistajate ja ühiskonna meditsiiniliste, eetiliste, juriidiliste ja psühhosotsiaalsete vajaduste vahel. Teema surm ja suremine on tugevalt seotud kiirabitöötaja isiklike eelnevate kogemustega. Lisaks meditsiiniliselt keerukast juhtumist tulenevatele stressoritele tekib lisaks veel isiklik ebakindlus, kuidas sellises olukorras patsiendi ja tema lähedastega käituda. Juhtuminäide Kell 09.47 tuleb häirekeskusesse järgmine hädaabikõne: „Mu naine lamab...

Esmaabi -
172 allalaadimist
126
doc

Lõpueksami küsimused ja vastused(2008)

...uste realiseerimise küsimustega tegeleb majandusteaduse haru, mida nimetatakse turunduseks. Riigi seisukohast võttes on oluline, kellele kaupu ja teenuseid toodetakse ja kuidas neid jaotatakse. Kas on vaja ühistransporti või sõidab enamik inimesi oma isiklike autodega? Kas me laseme osal inimestel "karistamatult" ülirikkaks muutuda, nagu see on USA-s, Ladina- Ameerikas, või kehtestame rikastele kõrged maksud, nii nagu see on Põhjamaades? 1.3 Ressursside piiratus ühiskonnas Ükskõik millise hüvise tootmiseks vajatakse erinevaid ressursse. Tootmises kas...

Finantsjuhtimine ja... - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
582 allalaadimist
108
doc

Organisatsioon ja juhtimine

... ametlikult kehtestamata ajutised ja püsivailmelised koostisosad ning nendevahelised seosed. Eraviisilised kooslused tekivad loomulikul teel tööalase suhtlemise kõrvalsaadusena või ka ühiste erahuvide alusel. Nende tegevus põhineb ühest küljest isiklikel hoiakutel ja käitumisreeglitel, teisest küljest koostöösuhetel ja seltskondlikel tavadel. Mitteametlik siseehitus võib olla ka kaas- või väärorganisatsioon. 20 3.3. Tööjaotus Tööjaotus on ühise tegevuse ja ühiste taotluste tunnus ja vältimatu tagaj...

Majandus - Keskkool
252 allalaadimist
26
docx

EMOTSIOONIDE MÕJU OTSUSTUSPROTSESSILE JUHTIMISES

... sellisel meeskonnatöös võivad esile tuua kognitiivsed ja sotsiaal-emotsionaalsed konfliktid (konfliktid, mis on tingitud arusaamatusest, kriitika talumatusest). Kognitiivsed konfliktid on seotud ülesannete täitmise, liikmete vaatenurkade, mitte isiklike eelistustega. Oluline on see, et inimesed oleksid võimelised kohandama oma emotsioone meeskonna omadega. Koostöö ehk kollektiivne arutamine, kõikide arvamuste kuulamine ja arvestamine on tähtis ja suurem osa juhtudest ikka toob paremaid tulemusi. ...

Juhtimine - Tallinna Tehnikaülikool
11 allalaadimist
36
pdf

Juhtimise alused konspekt

...rengule (loovus, uuendused, muutused) ning jälgima ja arvestama väliskeskkonnaga. Uuendustel on mõte vaid siis, kui väliskeskkond neid aktsepteerib. Igal organisatsiooni liikmel on kahesugune ettekujutus: 1. Ettekujutus, kuid saavutada oma isiklike eesmärke organisatsiooni kaudu 2. Ettekujutus, millised on organisatsiooni eesmärgid Organisatsiooni edukus sõltub suuresti sellest, kui palju eelpool mainitud ettekujutused kattuvad. JUHTIMISE MÕISTE JA FUNKTSIOONID Et omandada juhtimisoskuseid tuleks omandada/rakendada samaaegselt ...

Juhtimise alused - Tallinna Ülikool
38 allalaadimist
19
docx

"Personalijuhtimine" Alas, R.

...tsioonisisene konsultant ja partner allüksuste juhtidele; firma strateegia ja äri planeerija; talentide leidja ja juhtija; personalitöö eelarve koostaja ja kulude kontrollija; inimeste ja organsatsiooni ettevalmistaja muudatusteks. Lisaks: Töötajate isiklike vajadustega arvestamine ja neile vastutulek. Juhtide abistamine otsuste vastuvõtmisel vastavuses firma personali oskuste ja firma missiooniga. Õigusaktide tundmine. Õigluse tagamine palkade määramisel. Juhtide abistamine intervjuude, testi ja ankeedides sisalduva informatsiooni tõlgendamisel 7. Pe...

Personali juhtimine ja... - Tallinna Ülikool
23 allalaadimist
18
doc

DELFI MEETOD JA TEISED PROGNOOSIMISE MEETODID

...todid 4 meetodiga, kus viiakse läbi grupi liikmete individuaalne küsitlemine eesmärgiga teada saada oletusi erinevate valdkondade tuleviku sündmuste suhtes. Küsitlemine toimub spetsiaalsete ankeetide abil anonüümselt, mis tähendab seda, et ekspertide isiklike kontaktide avaldamine ja kollektiivsed arutlused on välistatud. Saadud vastused kõrvutatakse spetsiaalse analüüsijate rühma poolt ning kokkuvõtlikud tulemused saadetakse uuesti grupi liikmetele laiali. Selle informatsiooni põhjal on grupi liikmetel võimalik teha edasisi oletusi tuleviku suhtes. Vastus...

Juhtimise alused - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
47 allalaadimist
34
docx

Organisatsiooni juhtimise kordamisküsimused

...es saavutatud seisund või tulemus osutub sobimatuks püstitatud eesmärgiga: a) konfliktid, mis tekivad töö põhieesmärkide saavutamist takistavas olukorras (tööülesande täitmine) b) konfliktid, mis tekivad töötajate isiklike eesmärkide saavutamist takistavas keskkonnas (töötasu ebaõige arvestamine) 2. Tunnetuslikud konfliktid ... on situatsioonid, milles mõtteid, arvamusi, ideid, väärtusi ja kujutlusi tajutakse ebasobivatena. Nimetatakse ka arvamuste konfliktiks. 3. Tunnete konfliktid ... on olukorrad, mil tunded või e...

Juhtimis alused ja... - Tallinna Tehnikaülikool
215 allalaadimist
44
pdf

Motivatsioonipsühholoogia konspekt

...ine kui assotsiatiivse õppimise alaliik · Õppimine sõltub alati tähelepanust, seetõttu on õppimise piirangute mõistmiseks vaja mõista tähelepanu olemust. · Tähelepanu korral tehakse mõnikord vahet selle retseptiivse (allikale suunatud), valikulise (isiklikest eelistustest lähtuva) & pertseptiivse (organiseeriva, tähendust andva, mõistva) suunitluse vahel · Kuna tähelepanu pole alati meie kontrolli all, eristatakse tahtlikku & tahtmatut (passiivset) õppimist · Lihtsate asjade õppimine võib toimuda lihtsalt assotsiatiivse õppimise (sihipäraselt või juhu...

Enesejuhtimine -
76 allalaadimist
46
doc

LIIDRISTIILI SOBIVUSE UURING SAAREMAA TARBIJATE ÜHISTUS

...teemid on organisatsioonile üsna kulukad. Kui töötaja leiab rahulduse konkreetsele vajadusele, teadvustub selle asemele kohe uus. Nii ei ole töötaja rahul ka siis, kui saab motivaatori osaliseks. Parem on ehitada motivatsioonisüsteem üles töötajate isiklikele eesmärkidele (Alviste 2002). Inimpotentsiaali tuleb rakendada nii, et inimesed areneksid ja maksimeeriksid oma tööpanust. Igale töötajale tuleb leida sobiv töö, mis vastaks tema võimetele ja potentsiaalile. Liidri ülesandeks on leida inimeses peituv potentsiaal ja võimekused. ...

Juhtimine -
52 allalaadimist
9
docx

Koolituskorraldus organisatsioonis

...ne uute teenuste, toodete ja töötamise viisidega, teadmiste kogumine uute trendide kohta, analüüs probleemide tuvastamiseks ja lahendamiseks, töötajate arendamine, informatsiooni jagamine) Õppimist soodustav juhtimisstiil (Dialoog ja debatt, isiklike piirangute tunnistamine, tähelepanelik kuulamine). Mentorlus Personali arendamise põhilised viisid ·ametialane väljaõpe, mis hõlmab töötajate esmast väljaõpet, juhendamist ja treeningut; ·tööalane arendamine, mis hõlmab tööülesannete laiendamisega seotud täiendõpet; ·ameti(koha)väline arendam...

Organisatsiooni juhtimine -
2 allalaadimist
24
docx

SISSEJUHATUS MAJANDUSTEOORIASSE

...uga) kui: · Kõik pakkujad pakuvad sama hüvist · Nii ostjate kui ka müüjate jaoks ei eksisteeri ajalisi ega ruumilisi piiranguid · Nii ostjad kui ka müüjad teevad oma otsused ainuüksi kvaliteedist ja hinnast lähtudes (isiklike eelistuste puudumine) · Ostjatel ja müüjatel on täpne info hüviste hindade ja kvaliteedi kohta. · Müüjaid ja ostjaid on palju. Keegi neist ei saa üksi hindu mõjutada · Turg on avatud, pääs turule ja sealt ära vaba · Hind võib mõlemas suunas muutuda piiranguteta P=MC Ees...

Majandus - Tartu Ülikool
363 allalaadimist
116
ppt

Finantsplaan

...aal võimaluste ja riski hajutamise ning kontsentreerumise vahel. Kas teha ühte asja võimalikult hästi või püüda riske hajutada? Millise tee valiksite? 5. Tasakaal inimkäitumise motiivide vahel. Kuidas ühildada ettevõtte sihte indiviidi isiklike ambitsioonidega. Kuidas töötajaid kaasata? Kuidas nendes äratada Andres Laar 2008 2007 Strateegiline mõõtmissüsteem · Mõõtmisprotsessi ülesehitu...

Finantsjuhtimine ja... - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
722 allalaadimist
75
doc

Kohaliku omavalitsuse õigus

...tivas korras avaldamist, kui seaduses või määruses endas ei ole sätestatud hilisemat tähtpäeva. RKPJKo12.05.2000 nr 3-4-1-5-2000 (RT III 2000,13,140) "Tallinna Halduskohtu taotluse kontrollida Vabariigi Valitsuse 27. mai 1993. a määruse nr 161 "Isiklike sõiduautode ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitamise kohta" vastavust Põhiseadusele läbivaatamine": Põhiseaduse § 87 p 6 sätestab, et Vabariigi Valitsus annab määrusi seaduse alusel ja täitmiseks. See säte tähendab ka seda, et valitsus annab määruse selle seaduse kehtivuse ajaks, milles on määruse jaoks delega...

Õigus - Tartu Ülikool
680 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun