Tahad USA Amazonist või mõnes muust online poest osta, kuid nad ei saada Eestisse? Osta läbi Shipito! Tee tasuta konto Sulge
Facebook Like
Küsitlus
Add link

HEGEL ja KANT kodutöö - sarnased materjalid

valgustus, elda, abstraktne, istuse, isem, imalik, omaenda, tleb, naisterahvas, publik, ohvitserid, revolutsioon, imalus, kardetakse, jalge, tagamaad, tteid, dakse, kukkuda, lahendust, kides, rangelt, kindlaid, valgustust, siva, koosk, stereot, kostmine, limusega, nimetades, petust, alandav, tundnud, olematuks, leipzigi, petada, salaja, hjuseid, lade
1
docx

Hegel ja Kant

Hegel ,,Kes mõtleb abstraktselt" Hegel toob välja, et inimesed peavad abstraktset mõtlemist liiga lihtsaks ning inimestel on kujunenud eelarvamus abstraktsest mõtlemisest kui madaluse ja harimatuse märgist. Ometigi Hegel toob oma kirjatöös välja, et aitab nähtuid paremini omavahel seostada, olle...

Filosoofia -
35 allalaadimist
3
pdf

Filosoofia kodutöö 1: HEGEL Kes mõtleb abstraktselt? KANT Kostmine küsimusele: mis on valgustus?

HEGEL Kes mõtleb abstraktselt? 1807 Hegel analüüsib oma artiklis abstraktse mõtlemise olemust ning eri inimeste suhtumist sellise mõtlemisviisi kasutamisse. Kogu teemakäsitluse jooksul rõhutab ta, et abstraktsus kuulub paratamatult inimolemuse juurde, ent sageli üritame seda eitada ning ületähtsusta...

Filosoofia ajalugu - Tallinna Tehnikaülikool
2 allalaadimist
3
doc

Abstraktne mõtlemine (Hegel) ja Valgustus (Kant)

,,Kes mõtleb abstraktselt?" ­ Hegel Vastused küsimustele 1. Esimene näide tekstis abstraktse mõtlemise kohta on lugu sellest, kuidas mõrtsukat viiakse hukkamispaigale. Lihtrahvas ei näe muid omadusi selles mehes peale selle, et too on mõrtsukas. Teine konkreetne näide on teksti lõpus turunaise kohta, kes vihastab ostj...

Filosoofia - Tallinna Tehnikaülikool
15 allalaadimist
2
docx

Kant „Kostmine küsimusele: mis on valgustus?“

...konna edasist arengut ja progressi parema elu suunas. 7.Kanti arvates on eriti tähtis valgustust edendada religioonis, kuna usk on inimeste väga suur mõjutaja ning kui religioonis levib edukalt valgustus, siis jõuab see peagi ka tavalise inimeseni. Hegel ,,Kes mõtleb abstraktselt?" 1.Abstraktse mõtlemise kaheks erinevaks võimaluseks on Hegeli arvates esiteks antud subjektile ühe või mitme teatud fakti põhjal muude omaduste külge kleepimine ja teiseks on teatud subjekti, mingil põhjusel vaid ühe külje nägemine. 2.Nende kahe erineva abstraktse m...

Filosoofia -
10 allalaadimist
2
odt

Kant „Kostmine küsimusele: mis on valgustus?“

...stab inimkonna edasist arengut ja progressi parema elu poole. 7.Eriti tähtis on valgustust edendada religioonis kuna usk on inimeste väga suur mõjutaja ning kui religioonis levib edusalt valgustus, siis jõuab see peagi ka tavalise inimeseni. Hegel ,,Kes mõtleb abstraktselt?" Minu arvates on Hegel selles teoses soovinud inimesi mõtlema panna, et kas tõesti on abstraktne mõtlemine meile endile nii võõras. Ta soovib inimestele öelda, et mitte ainult n.ö alamklass ei mõtle abstraktselt vaid kogu ühiskond. Isegi see, kui me abstraktse m...

Filosoofia - Tallinna Tehnikaülikool
165 allalaadimist
1
docx

Kes mõtleb abstraktsel. Valgustus

K E S M Õ T L E B A B S T R A K T S E LT ? Georg Wilhelm Friedrich Hegel Abstraktse mõtlemise mõiste on kui metafüüsika. Teatakse, mis see tähendab, kuid keegi taha sellega tegeleda, kardetakse. Ometi seltkonnas oli asi ise ammu kasutses ja nad saaksid sellele asjale vaid nime. · Autor arutleb, kuidas abstraktne mõtlemine vaikselt seltskonda sisse tuua, et see är...

Filosoofia -
20 allalaadimist
5
doc

Filosoofia 1.teema: Kant ja Hegel

KÜSIMUSED HEGEL Kes mõtleb abstraktselt? 1807 1) Leidke tekstis kaks abstraktse mõtlemise määratlust (andke nende sisu edasi teksti ennast tsiteerimata) Esimest liiki määratlus abstraktse mõtlemise kohta on see, kui nähakse, et inimene teeb midagi halba ja ei üritatagi uurida tagamaid, et aru saada, mis viis selle teon...

Filosoofia - Tallinna Tehnikaülikool
3 allalaadimist
2
docx

„Kes mõtleb abstraktselt?“

Olga Dalton, 104493IAPB, 2/4 N 10, Filosoofia kodutöö nr 1 ,,Kes mõtleb abstraktselt?" Igaüks meist mõtleb aeg-ajalt abstraktselt, kuigi keegi seda ei tunnista, kuna abstraktset mõtlemist peetakse pinnapealseks ning lihtsaks. Hegel püüab näidata, et tegelikult pole midagi kergemat kui mõelda abstraktselt ning mida vähem haritud on inimene, seda rohkem kasutab ta just abstraktset mõtlemist. Tegelik raskus seisneb selles, et mõelda abstraktsioonide abil konkreetselt: abstraktne ja konkreetne mõtlemine ei välista teineteist, va...

Filosoofia - Tallinna Tehnikaülikool
141 allalaadimist
87
doc

Filosoofia materjale

...antiikeetika vastu. Foucault endahoole kontsept. Inimene kui kunstiteos. 15. Uusaja filosoofia. Empirism ja ratsionalism. 16. Uusaja alguse esteetika kui antiikideede kordus. Baumgarten, Meyer jt. 17. Vico kui esimene uusaegne kunstifilosoof. Vico ja Hegeli kunsti ja ajaloomõistmise erinevused ja ühisjooned. 18. Hegeli ajaloofilosoofia ja vaated kunstile. 19. Kanti nn koperniklik pööre filosoofia ajaloos, selle tunnetusteoreetiline mõju. 20. Kanti kunstifilosoofia puudused ja mõju. 21. Kanti originaalsuse ja geeniusekontsep...

Filosoofia - Tartu Ülikool
377 allalaadimist
3
doc

Hegel ja Kant: Kes mõtleb abstraktselt?

HEGEL: Kes mõtleb abstraktselt? 1807 1)Leidke tekstis kaks abstraktse mõtlemise kirjeldust / määratlust. a)Nähakse asju pealiskaudselt eirates asjade olemust ,,See tähendabki mõelda abstraktselt, mitte näha mõrtsukas muud kui seda abstraktset, et ta on mõrtsukas, ja selle lihtsa omaduse põhjal hävitada kogu ...

Filosoofia - Tallinna Tehnikaülikool
14 allalaadimist
2
docx

„Kes mõtleb abstraktselt?“

Bruno Meder, 120636IAPB, Filosoofia kodutöö nr 1 27.10.2012/Neljapäev/10:00 ,,Kes mõtleb abstraktselt?" Põhiidee: On vaid näiline, et abstraktne mõtlemine kujutab inimestele midagi liht-labaselt arusaadavat. Inimene on loomult uhke ja ei suuda teadmatusega leppida ning hoiab aukartlikult kõrvale millegi eest, mida ta ei suuda kontrollida. Arti...

Filosoofia -
20 allalaadimist
27
docx

Filosoofia gümnaasiumile

...et ta ei vaatle inimest kui süsteemi, masinavärki, vaid tema arvates on inimene eelkõige see, mida ta usub. Ta tähtustab üksikisikut ja seda ka religioosses mõttes. Kierkegaardi jaoks ei ole oluline suur kogudus, vaid iga üksikisik selles koguduses. 2. PILET G. W. HEGELI FILOSOOFIA UUSPAREMPOOLSED JA LÄÄNE DEMOKRAATIA KRIITIKA (A. BENOIT) Hegeli teoseid peetakse väga raskeks lugemiseks, on öeldud, et need on n-ö 'mitte-arusaamise' meistriteosed. Hegel käsitleb dialektikat (tees, antitees ja süntees) ja seda võrreldes teistega iseäranis süviti. Kui näiteks F...

Filosoofia - Keskkool
39 allalaadimist
9
doc

Prantsuse valgustusaja filosoofid, nende põhiseisukohad

...mis tegeleb reaalsuse ja olemise enese põhimõttelise olemuse ja alusmõistete uurimisega. Põhiprobleemid on näiteks Jumala olemasolu, hinge surematus, keha ja vaimu vaheline seos. Idealism - , mille kohaselt reaalsus on vaimne või sõltub olulisel viisil teadvusest. HEGEL tõde on väljaspool meid ja meie tunnetust ­ reaalsus on midagi nähtamatut Ratsionalism(ratio ­ mõistus): mõistusepärane, maailma tõelisust on võimalik haarata ainult puhastest mõtlemise printsiipidest lähtudes. Maailm on korrastatud, seal loogiline mõistusepärane kord. Maailma on võimalik haarata d...

Filosoofia - Keskkool
17 allalaadimist
37
docx

Sotsiaal ja õigusfilosoofia

...ppe teooria (tuleneb valgustusajastust), põhisisuks: antakse ära osa vabadusi et tagatud olemaks suuremad hüved. Omand tekitab ebavõrdsust mis tekkis põlluharimisega Immanuel Kant (22.04.1724 - 12.02.1804) - kategooriline imperatiiv. Georg Wilhelm Friedrich Hegel (27.08.1770 - 14.11.1831): riik teostunud vabadus. Inimene on vaba, see vabadus tähendab inimese vabanemist egoismist. Iga inimene on egoistlik aga sellest tuleb vabaneda. Ntks hipid. Vabadus on võimalik vaid mingi inimühingu/ühenduse liikmena, seega kõrgeim ühendus on ülim vabadus ­ riik seostub...

Õiguse filosoofia - Tallinna Ülikool
19 allalaadimist
3
doc

3 esimest kodutööd

Kodutöö 1. Kes mõtleb abstraktselt ? Hegel Hegel oma artiklis võrdleb abstraktse mõtlemise metafüüsikaga, ta näitab, et kõik saavad aru, mida need sõnad tähendavad, aga keegi ei taha sellega tegeleda. See ei ole lihtne küsimus ja et seda lahednada, peab kõik tasakaaluda ja meeles pidada, et vastama selle kõsimusele peab mõelda abst...

Filosoofia - Tallinna Tehnikaülikool
245 allalaadimist
59
pdf

Sissejuhatus poliitilisse filosoofiasse

...lmast kujuneb tahes- tahtmatult läbi meie subjektiivse teadvuse. Meie teadmised on vaid meie subjektiivne ettekujutus ning ei pruugi olla tõesed. Inimene ei saa mõista oma ajastut, asjadevahelist kausaalsust, ta saab mõista neid kui nähtusi, fenomene. Georg Friedrich Hegel (1770-1831) nõustub, et meie arusaamad on mõjutatud väliste tingimuste, ajaloolise ning sotsiaalse konteksti poolt. Inimeses toimub ideede dialektiline areng - inimese arusaamad arenevad ideelt sellega vastanduv idee suunas, millele järgneb süntees. Inimese teadvuse areng toimub teatud absoluutse vaim...

Õiguse filosoofia - Tartu Ülikool
23 allalaadimist
3
docx

KANT-Kostmine küsimusele: mis on valgustus?

KANT-Kostmine küsimusele: mis on valgustus? KÜSIMUSTE VASTUSED 1) Millised on need kaks tegurit, mille tõttu inimene viibib valgustamatuse seisundis? Selgitage lühidalt milles on nende kahe teguri oluline erinevus. Kant väidab, et valgustus on iseseisvalt mõtlemiseks vajaliku julguse/mehisuse ja otsusekindluse saavutamine. Selleks on vaja väljuda omasüülisest alaealisusest. Inimene viibib alaealisuse seisundis laiskuse ja arguse tõttu. Laiskuse puhul eelistatakse olla juhitud teiste inimeste nö juhtide arvamuste poolt, sest nii lihtne on kui kõik otsustatakse sinu ...

Filosoofia - Tallinna Tehnikaülikool
11 allalaadimist
51
docx

Sissejuhatus filosoofiasse materjal eksamiks

...abadus seisneb lihtsalttakistuste/kitsenduste puudumises: See oleks arulageohjeldamatus! Me pole vabad, kui järgime pelgalt kapriise, tunge ja kalduvusi, vaid siis kui meie elus valdab mingi moraalne seisund. Vabadus on enese-valitsemine, autonoomia. Esindajad: Rousseau, Hegel, K. Marx, T. H. Green; Elavatest: J. Christman, Q. Skinner , C. Taylor Eristus pärineb Immanuel Kantilt (Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, 1785). Kuulsaks tegi eristuse Isaiah Berlin (pildil), kes käsitles neid poliitilise vabaduse kahe tähendusena. Selgitus Miks "negatiivne"? ... sest vabadus e...

Filosoofia - Tartu Ülikool
66 allalaadimist
20
docx

Filosoofia p?eriood

...Sellest, et Jumal end ilmutab, lähtub temast endast ilmnev vastuolu. Valgus ja pimedus tulevad nähtavale ainult teineteise najal. Jumala armastus võib ilmneda vaid tema viha taustal. See pole ortodoksne/teoloogiline õpetus. Boehmet kopeerivad mitmed hilisemad filosoofid, N: Hegel. PRANTSUSMAAL: Prantsusmaal leiavad tähelepanu epikuurlus ja skeptitsism. Erilist kõlapinda leiab skeptitsism, see jääb seal üheks tunnuseks. MICHEL DE MONTAINE (1533-1592): pärit Lõuna-Prantsusmaalt. Korralik humanistlik haridus. Bordeaux linna nõunik ja jurist. Teos kolmeosaline "Essais" (il...

Filosoofia - Keskkool
29 allalaadimist
4
docx

KOSTMINE KÜSIMUSELE: MIS ON VALGUSTUS?

...IMUSELE: MIS ON VALGUSTUS? Immanuel Kant Teksti põhiidee: Paljud inimesed on oma mõtlemises alaealised e. nad ei suuda iseseisvalt mõtelda, kas siis ei viitsi või ei julge. Valgustatud inimesed mõtlevad iseseisvalt, on targemad ja tajuvad ümbritsevat paremini. Seega on valgustust oluline soodustada, sest seeläbi jõuavad inimesed parema eluni ning ka riigile on see kasulik. Sisukokkuvõte: Alaealised inimesed on need, kes ei suuda ise mõtelda, ehk neil puudub otsustusvõime. Need, kel on otsustusvõime, kontrollivad alae...

Filosoofia - Tallinna Tehnikakõrgkool
4 allalaadimist
20
doc

Ahto Mülla - Filosoofia kogu aine konspekt

...ata, tulemuseks tasakaal. Rõhutab seda, et ei ole samal ajal vahet elus ka eluta loodusel (orgaanilisel ja mitteorgaanilisel vahe puudub). 2) Samasusfilosoofia e. identsusfilosoofia ­ ühtne on loodus ja vaimne maailm. Identsed. Saksa klassikalise filosoofia tippmees G.W.F.Hegel (1770-1831). Nii nagu Goethe valitses kirjandust, Beethoven muusikat, valitses Hegel filosoofiat. Hegel on olnud eeskujuks väga paljudele mõtlejatele (Nt Karl Marks). Tal oli väga raskepärane stiil, raske lugeda. Hegel ei ole Preisimaalt pärit, vaid lõuna- Saksaamaalt, seega esindab natuke teistmoo...

Filosoofia - Kutsekool
280 allalaadimist
13
docx

Sissejuhatus filosoofiasse

... Milliste filosoofide seisukohta selles küsimuses te teate? Filosoofiaga tuleks alustada lähtudes meeleolust: Aristoteles - Filosoofia algab imestusest "Miks asjad on nii?", filosoofia peab võtma müütidest imestuse ja looma nende põhjalt mõistuspärase teooria. Hegel/Heidegger - Filosoofiaga ei saa algust teha, inimene on sinna paisatuna alati selle sees olnud või pole kunagi sellega seotud olnud. Descartes - Filosoofiaga tuleb alustada nii, et tuleb kahtluse alla seada kõik, milles kahelda saab ja seejärel vaadata, milles enam kahelda pole võimalik. Camus - Filo...

Sissejuhatus filosoofiasse - Tallinna Ülikool
376 allalaadimist
3
docx

Filosoofia kodutöö küsimused

...e teadmisi, nt mõni film on õudne. Omakorda sünteetiliste otsustuste seas eristas Kant aposterioorseid ja aprioorseid otsustusi. Aposterioorse otsustuse kohta võib öelda, et ta ,,põhinev kogemustel" ning aprioorne otsustus on ,,kogemusest sõltumatu". 2. Tuua ära mõlemad Hegeli määratlused abstraktse mõtlemise kohta. Lisada oma arusaam nende kohta + mis on otsustus (määratlus) Oma teoses ,,Kes mõtleb abstraktselt?" toob Hegel abstraktse mõtlemise kohta mitu määratlust, mis väljenduvad kahes näites. Esimest määratlust kehastab mõrtsuka näide. Sel puhul näevad abstrak...

Filosoofia -
49 allalaadimist
84
docx

FILOSOOFIA

...ust.Herderi historismi sisuks on, et vaimuteadused tegelevad üksiku ja erilisega. Historitsism : – nimi, mille andis K. Popper. Ta nimetas nii osa vaimuteadusi. Ajalooteaduse suundumus, mis on historismi vastand. Usk, et ajalool on kindlad seaduspärasused ja lõppsiht (Hegel, Vico). Vaimuteaduste vool, mis üritab leida positiivseid seaduspärasusi ka vaimuteadustele. Püüdlus positivismi kriteeriume vaimuteadustele anda(võtta positiivset üle). Eugeenika – kui eemaldame mingi inimgrupi, nt ülekaalulised, siis on maailm parem (positivism vaimuteadustes). Vaimuteadus...

Filosoofia - Tartu Ülikool
52 allalaadimist
4
docx

5 filosoofi - Descartes, Bacon, Platon, Hegel, Kant

... tulene need kogemusest. Seega peab a priori tunnetus tulenema puhtast arust ja mõistusest. Sellise tunnetuse kindluse kinnitamiseks ei ole vaja kogemust, kuna kõik tingimused tunnetuse jaoks on juba enne tunnetamist olemas. Hegel Esimese abstrektse mõtlemise viisi puhul seotakse kõi ülejäänud omadused objektis ühe ainsa asjaoluga. Hegeli tekstis oli ka näide, kus ostja ütles, et turueide munad on mädad. Turunaine mõtleb abstraktselt, ja ühendab kõik, alates kaelarätist, mütsist, särgist ning lõpetades sõrmede ja muude ...

Filosoofia -
59 allalaadimist
5
docx

Filosoofia 5. Kodutöö

... ja aprioorseteks. Aprioorse tunnetuse puhul meie teadmised ja otsustused tulevad puhtast mõistusest ja puhtast arust, need ei sõltu meie kogemustest. Aposterioorsed tunnetused aga tuginevad kogemusele ja nad on empiirilist päritolu ehk pärinevad kogemustest. 2. Hegeli järgi on olemas kaks abstraktse mõtlemise määratlust. Esimese määratluse järgi, abstraktselt mõtleb harimatu inimene, kes analüüsib asju ainult ühest küljest ning sedasi otsustab, mis on talle kasulikum. Siin inimene ei suuda isegi ise probleemi ära lahendada ja jääb teiste inimeste mõj...

Filosoofia - Tallinna Tehnikaülikool
27 allalaadimist
1
docx

Mis on valgustus?

... Mis on valgustus? Immanuel Kant Valgustus on inimese väljumine tema omasüülisest alaealisusest. Alaealisus on võimetus kasutada oma aru kellegi teise juhatuseta. Kandi arvates enamik inimesi ei loobu alaealisusest kuna nii on mugav ja vastasel korral peaksid nad ise otsuseid lengetama. Laiskus ja argus on põhjused, miks nii suur osa inimestest, jäävad siiski meelsasti eluks ajaks alaealiseks ning miks teistel on nii kerge nende eestkostjaks hakata. Raske on igal üksikul inimesel eraldi välja rabeleda talle peaaegu loomuomaseks sa...

Filosoofia -
19 allalaadimist
1
docx

Hegel “Kes mõtleb abstraktselt”, Kanti metafüüsika

Hegel "Kes mõtleb abstraktselt", Kanti metafüüsika Kes mõtleb abstraktselt?.Hegeli põhiidee on see, et keegi ei tunnista avalikult, et ta mõtleb abstraktselt, kuigi seda tehakse pidevalt, eneselegi märkamatult. Abstraktne mõtlemine on midagi suursugust ja ülevat, samas ei taheta seda teha või õigemi...

Filosoofia -
25 allalaadimist
2
docx

Metafüüsiline tunnetus – Kant; Kes mõtleb abstraktselt? – Hegel

...sfääri. Et iga üks võib erinevalt tunnetada, on minu jaoks õige, sest inimestel on erinev usk ja mina arvan, et seda ei saa võtta ka isegi jõuga, sügaval sisimas jääb ikka inimene uskuma seda, mida ise õigeks peab. Kes mõtleb abstraktselt? ­ Hegel Hegeli põhiideeks on see, et inimesed ei tunnista avalikult, et nad mõtlevad abstraktselt. Abstraktselt mõeldakse aga pidevalt ja see toimub nii, et inimene sellest ise arugi ei saa. Hegel võrdleb oma artiklis abstraktset mõtlemist metafüüsikaga, et näidata, et kõik inimesed saavad aru, mida need...

Filosoofia -
31 allalaadimist
60
doc

Filosoofia SH

...au...........................................................................................................31 Immanuel Kant........................................................................................................................ 33 Georg Wilhelm Friedrich Hegel..............................................................................................35 Karl Marx.................................................................................................................................36 Positivism.............................................................................................................

Filosoofia -
27 allalaadimist
26
doc

Filosoofia konspekt

...soofia. Kunstiteoste vaatlemisel saab inimene naudingu. Ühiskonna filosoofia- igavese rahu teooria. Rahu inimeste ja riikide vahel. J.G.FICHTE- teaduse õpetus. Mina (tees)- mittemina (antitees)- süntees (järeldus). Klassikutele omane, et nad on süstemaatilised. G.W.F.HEGEL- olulised vaimu astmed. Subjektiivse vaimu tunnetamine, individuaalne tunnetamine. Objektiivne vaim- ühiskondlik tunnetamine. Absoluutne vaim- kõrgeim vaimsus, esteetiline jumala tunnetus. Sisukord FILOSOOFIA MÄÄRATLUSED................................................................................................

Filosoofia - Kutsekool
397 allalaadimist
64
docx

19 sajandi teise poole ja 20. sajandi filosoofia konspekt

...ridest, ei tohi ära unustada, et tegemist on. abstraktsioonidega; see on seotud aga metafüüsikaga. Abstrahteeritakse ja refitseeritakse (?). Olemise vundment, metafüüsika. „Lähimalt antu on elamused“ – meie ei tegele metafüüsikaga ja ei tegele sellega, millega Hegel tegeles. Lähtume sellest, et mis on antud; ei mõtle välja ega spekuleeri. Tajud – mida kuuleme, näeme jne – selle võtame aluseks. Empiirika kriitika – vahetult antud on elamus; abstraheeritud kognitiivne aspekt. See on omakorda abstraktsioon algupärasest – emotsioon, tahteimpulss....

Filosoofia -
5 allalaadimist
27
docx

Põhjalik sissejuhatus filosoofiasse

...oma kujutlusvõimele. Kujutlusvõime abil loome me fantaasiamaailma, mida isegi jumal ei suuda, sest kõik, mis jumal mõtleb, ta loob, ta ei saa fantaseerida(N: ta ei saa mõelda ringikujulist ruutu, inimene aga küll). 7. Kontstruktivistlik ja strukturalistlik antropoloogia Hegel: ,,mina" vahendatuse protsessid. Marx: inimene on ühiskondlike suhete summa 20.saj saabub ,,subjekti surm" postmodernismis ja poststrukturalismis. See, mille kohta ma olen harjunud ütlema ,,mina", on katseliselt kokkusattunud narratiivid. Seda ,,mina" ei ole enam olemas. Kodus: Bibihhin, Maailm,...

Filosoofia - Keskkool
16 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun