Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

E-deklaratsioonide haldamine (0)

1 Hindamata
Punktid
 
Säutsu twitteris
TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL
Informaatikainstituut
Infosüsteemide õppetool
Projekt aines IDU5360 “Kontseptuaalne süsteemianalüüs”
e-deklaratsioonide haldamine
Üliõpilane: ...
Õpperühm: ...
Matrikli nr.: ...
Juhendaja: ...
Tallinn
2011
Autorideklaratsioon
Deklareerin, et käesolev ainetöö on minu töö tulemus ja seda ei ole kellegi teise poolt varem üheski aines esitatud.
............................. …………………………..
(kuupäev) (töö esitaja allkiri)
Sisukord
1. Iteratsioon I 6
1.1 Planeerimine 6
1.1.1 Äriteenuse valik (taust). 6
1.1.2 Äriteenuse missioon ja eesmärgid 6
1.1.3 Äriteenuse pakkuja 6
1.1.4 Äriteenuse kasutajad 6
1.1.5 Ärisündmused ja ärikasutusjuhud 6
1.1.6 Äriolemid 7
1.1.7 IS allsüsteemid 7
1.1.8 Teise iteratsiooni planeerimine 7
1.2 Ärimodelleerimine 9
1.2.1 Põhiprotsessi(d) kirjeldamine tekstina 9
1.2.2 Ärikasutusjuhtude kontekstidiagramm 10
1.2.3 Äriprotsesside struktuur 10
1.2.4 Põhiprotsesside lausendid 11
1.2.5 Põhiliste töövoogude tegevusdiagrammid 11
1.2.6 Esialgne kontseptuaalne klassidiagramm 12
1.3 Nõuete analüüs 12
1.3.1 Funktsionaalsed nõudmised 12
1.3.2 Mittefunktsionaalsed nõudmised 13
1.3.3 Üles kerkinud probleemid mis võivad vajada lahendusi edaspidi 15
2. Iteratsioon II 16
1.4 Planeerimine 16
1.4.1 II iteratsiooni sisu 16
1.4.2 Skoobi täpsustus 16
1.5 Ärimodelleerimine 16
1.5.1 Äriprotsesside struktuur 16
1.5.2 Põhiprotsess lausendite kujul 17
1.5.3 Täpsustatud kontseptuaalne klassidiagramm 18
1.5.4 Põhiprotsessi(de) töövoo(gude) tegevusdiagrammid 19
1.5.5 Põhiobjektide olekudiagrammid 26
1.6 Nõuete analüüs 27
1.6.1 Arvutikasutuse sündmused / primaarsed kasutusjuhud 27
1.6.2 Primaarsete kasutusjuhtude diagramm 28
1.6.3 Prioriteetsete kasutusjuhtude lühikirjeldused 29
1.6.4 Üldiste funktsionaalsete nõuete täpsustamine 31
3. Iteratsioon III 31
1.7 Nõudmiste analüüs 31
1.7.1 Infovoogude diagrammid 31
1.7.2 Kasutusjuhtude kirjeldused laiformaadis 32
1.7.3 Süsteemioperatsioonide lepingud 34
1.7.4 Jadadiagrammid 34
1.7.5 III iteratsiooni registrimudel 35
1.7.6 Täpsustatud kasutusjuhtude mudel 35
4. Muudatuste ajalugu 36
Joonised
Joonis 1: Ärikasutusjuhtude kontekstidiagramm 10
Joonis 2: Üldine äriprotsesside struktuuri diagramm. 11
Joonis 3: Üldine deklaratsiooni esitamise protsess lihtsustatud kujul. 12
Joonis 4: Esialgne kontseptuaalne klassidiagramm 12
Joonis 5: II iteratsiooni äriprotsesside struktuuri diagramm 17
Joonis 6: Muudatuste kontseptuaalne klassidiagramm 19
Joonis 7: Üldine protsess deklareerimisperioodi algusest kuni deklaratsioonide kinnitamiseni 19
Joonis 8: Deklareerimisperioodi alustamise tegevusdiagramm 20
Joonis 9: Deklaratsiooni loomise ja esitamise protsessi tegevusdiagramm. 20
Joonis 10: Aine deklareerimise ja aine deklaratsiooni kinnitamise protsessi üldine tegevusdiagramm 21
Joonis 11: Deklaratsiooni tagasi võtmise protsessi tegevusdiagramm. 22
Joonis 12: Ainete haldamise protsessi tegevusdiagramm (täpsustus ainete haldamise tegevusele). 23
Joonis 13: Aine lisamine deklaratsiooni (täpsustus eelnenud diagrammi “aine lisamine deklaratsiooni” tegevusele). 23
Joonis 14: Deklaratsiooni esitamise detailne tegevusdiagramm (täpsustus üldise diagrammi deklaratsiooni esitamise tegevusele). 24
Joonis 15: Deklaratsiooni dekanaadi poolse aktsepteerimise tegevusdiagramm (täpsustus üldise diagrammi deklaratsiooni aktsepteerimise tegevusele). 24
Joonis 16: Dekanaadi poolne deklaratsiooni kontrollimise tegevusdiagramm (täpsustus eelnenud diagrammi deklaratsiooni aktsepteerimise tegevusele). 25
Joonis 17: Deklaratsiooni olekudiagramm 26
Joonis 18: Aine deklaratsiooni olekudiagramm 27
Joonis 19: Deklaratsioonide haldamise kasutusjuhtude diagramm 28
Joonis 20: Deklareerimisperioodide ja deklareeritavate ainete administreerimise kasutusjuhtude diagramm 29
Joonis 21: Deklaratsiooni aine lisamise infovoogude daigramm 31
Joonis 22: Deklaratsiooni esitamise infovoogude diagramm 32
Joonis 23: Deklaratsiooni tagasi võtmise infovoogude diagramm 32
Joonis 24: Kasutusjuhu „deklaratsiooni aine lisamise” põhiprotsessi jadadiagramm 35
Joonis 25: III iteratsiooni registrimudel 35
 • Iteratsioon I


 • Planeerimine

 • Äriteenuse valik (taust).


  Töös käsitletakse e-deklareerimisega seonduvat: deklareerimise protsessi, deklaratsiooni ja ainedeklaratsiooni elutsüklit. Töö skoobist jääb välja e-hindamislehtede haldamise teenus.
 • Äriteenuse missioon ja eesmärgid


  Äriteenuse eesmärgiks on lihtsustada tudengitele ainete deklareerimist, anda õppejõududele ülevaade aine deklareerinud tudengitest ja võimaldada õppejõul tudengi ainedeklaratsiooni mitte aktsepteerida, vähendada dekanaadi töökoormust.
 • Äriteenuse pakkuja


  Ülikool
 • Äriteenuse kasutajad


  Tudeng
  Õppejõud
  Dekanaat
  Ülikool
 • Ärisündmused ja ärikasutusjuhud


  Järgnevalt on esitatud ärisündmused ning nende sündmuste poolt käivitatavad kasutusjuhud.
  Tudeng asub ülikooli õppima
  Tudengile kasutajakonto loomine
  Semestri deklareerimisperioodi algus
  Deklareerimise võimaluse loomine
  Vajadus valida algavaks semestriks aineid
  Ainete valimine deklaratsiooni
  Vajadus tühistada aine deklaratsioon (enne punase joone saabumist)
  Aine maha võtmine deklaratsioonist
  Deklaratsioon sai valmis
  Deklaratsiooni esitamine
  Esitatud deklaratsioon ostutus vigaseks.
  Deklaratsiooni tagasi võtmine
  Deklaratsiooni tagasi saatmine
  Punase joone päev
  Deklareerimise võimaluse lõppemine
  Deklaratsioon korralik
  Dekanaadi poolne deklaratsiooni aktsepteerimine
  Tudeng ei kuulu aine kuulajaskonda
  Aine deklaratsiooni tagasi lükkamine
  Semestri lõpp
  Arvestuse aine (va hindelised arvestused) deklaratsiooni aegumine
  Semestri + 2 lisasemestri lõpp
  Hindelise arvestuse ja eksami ainete deklaratsiooni aegumine.
 • Äriolemid

 • Teenuse poolt hallatav olem


  Deklaratsioon
  Ainedeklaratsioon
 • Teenuse poolt kasutatavad olemid


  Aine
  Õppejõud
  Tudeng
  Õppekava
 • IS allsüsteemid


  Deklaratsioonide haldamise teenus on seotud mitme allsüsteemiga: nii teenust pakkuva allsüsteemiga kui allsüsteemidega, mille pakutavaid teenuseid analüüsitav teenus kasutab.
 • Teenust pakkuv allsüsteem


  Deklaratsioonide haldamise teenust pakuvad deklaratsioonide allsüsteem ja ainedeklaratsioonide allsüsteem.
 • Teenuse poolt kasutatavad allsüsteemid (allsüsteemide teenused)


  Deklaratsioonide haldamise teenus kasutab järmiste allsüsteemide teenuseid:
  • Ainete allsüsteem
   • Aine otsimine
   • Aine andmete vaatamine
  • Õppejõudude allsüsteem
   • Õppejõu nime vaatamine
  • Tudengite allsüsteem
   • Tudengi andmete otsimine
   • Tudengi andmete vaatamine
  • Õppekavade allsüsteem
   • Õppekava vaatamine
   • Õppekava otsimine
  • Kasutajate allsüsteem (süsteemi kasutajate kontod)
   • Kasutaja õiguste kontroll

 • Teise iteratsiooni planeerimine


  2. iteratsiooni eesmärgiks on:
  Planeerimise / skoobi / konteksti haldamise töövoos:
  • Üle vaadata ning vajadusel täpsustada skoopi

  Ärimodelleerimise töövoos:
  • Äriprotsesside struktuuri täpsustamine
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
  Vasakule Paremale
  E-deklaratsioonide haldamine #1 E-deklaratsioonide haldamine #2 E-deklaratsioonide haldamine #3 E-deklaratsioonide haldamine #4 E-deklaratsioonide haldamine #5 E-deklaratsioonide haldamine #6 E-deklaratsioonide haldamine #7 E-deklaratsioonide haldamine #8 E-deklaratsioonide haldamine #9 E-deklaratsioonide haldamine #10 E-deklaratsioonide haldamine #11 E-deklaratsioonide haldamine #12 E-deklaratsioonide haldamine #13 E-deklaratsioonide haldamine #14 E-deklaratsioonide haldamine #15 E-deklaratsioonide haldamine #16 E-deklaratsioonide haldamine #17 E-deklaratsioonide haldamine #18 E-deklaratsioonide haldamine #19 E-deklaratsioonide haldamine #20 E-deklaratsioonide haldamine #21 E-deklaratsioonide haldamine #22 E-deklaratsioonide haldamine #23 E-deklaratsioonide haldamine #24 E-deklaratsioonide haldamine #25 E-deklaratsioonide haldamine #26 E-deklaratsioonide haldamine #27 E-deklaratsioonide haldamine #28 E-deklaratsioonide haldamine #29 E-deklaratsioonide haldamine #30 E-deklaratsioonide haldamine #31 E-deklaratsioonide haldamine #32 E-deklaratsioonide haldamine #33 E-deklaratsioonide haldamine #34 E-deklaratsioonide haldamine #35 E-deklaratsioonide haldamine #36
  Punktid 100 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 100 punkti.
  Leheküljed ~ 36 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2013-05-08 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 37 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor karljv Õppematerjali autor

  Lisainfo

  Projekt aines IDU5360 “Kontseptuaalne süsteemianalüüs”
  deklaratsioon , tudeng , deklaratsioonid , aktsepteeri , diagrammi , õppejõu , ainedeklaratsioon , E-deklaratsioonide haldamine

  Mõisted


  Meedia

  Kommentaarid (0)

  Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


  Sarnased materjalid

  575
  docx
  Nimetu
  1072
  pdf
  Logistika õpik
  42
  docx
  Sissejuhatus infosüsteemidesse
  937
  pdf
  Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat
  204
  docx
  Süsteemianalüüsi kontrolltöö 1
  92
  doc
  Fototellimuse projekt aines kontseptuaalne süsteemianalüüs
  161
  pdf
  Juhtimise alused
  159
  doc
  Kultuurialaste veebisaitide kvaliteedikäsiraamat  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun