Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Teeni kõndimisega krüptot! Sweatcoin on tasuta ja paneb sind rohkem liikuma TÕMBA ÄPP Sulge
Add link

Asjajamise essee - sarnased materjalid

igesti, dokumendihaldus, korrektne, asjaajamise, trahvid, nadega, imatu, ltida, arved, lakirjad, dokumentides, lisam, kuup, kirjutatakse, pitsatid, raamatupidajaks
80
pdf

Asjaajamise alused

... saadetud, siis loetakse dokument kooskõlastatuks); õiguskantsleri järelepärimised ­ 10 tööpäeva; riigisekretäri järelepärimised ­ 10 tööpäeva või vastavalt resolutsioonile; teabenõuded ­ viivitusteta, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul; asutusele adresseeritud kirjad, mille lahendamine ei kuulu tema pädevusse, tuleb edastada kuuluvuse järgi 5 tööpäeva jooksul, informeerides sellest ka saatjat; kirjadele vastamise tähtaega võib pikendada kuni kahe kuuni, et selgitada lahendamiseks vajalikke täiendavaid asjaolusid. Sellest informeeritakse ka aval...

Asjaajamise alused - Kutsekool
304 allalaadimist
19
docx

ASJAAJAMINE

...tud kasutama ka meeskonnatöövahendites paljusid meeskonnaliikmeid puudutava info edastamiseks. Tavaliselt koostatakse uudisvoog (inglise keeles RSSfeed) internetilehekülje või mõne muu seotud allika muutumisel automaatselt. ASJAAJAMINE Asjajamise alla kuuluvaid põhimõisteid Dokument mis tahes teabekandjale jäädvustatud teave, mis on loodud või saadud asutuse või isiku tegevuse käigus ning mille sisu, vorm ja struktuur on küllaldane faktide või tegevuse tõestamiseks. Dokumendihaldus ­ on juhtimisvaldkond, mis tegeleb asut...

Asjaajamise alused - Kutsekool
135 allalaadimist
652
pdf

Asjaajamise alused

Programm „Kutsehariduse sisuline arendamine 2008-2013“ SIRJE REKKOR ANNE KERSNA ANNE ROOSIPÕLD MAIRE MERITS TOITLUSTUSE ALUSED KOHANDANUD: ANA KONTOR 2013 ...

Analüüsimeetodid... - Tartu Ülikool
47 allalaadimist
16
ppt

Asjaajamine

Anna Näeme Asjajamise alla kuuluvaid põhimõisteid Dokument Dokumendihaldus Arhivaal Arhiiv asutuse asjaajamisperiood või ­ perioodid asutuse dokumendiringluse kord või skeemid dokumendiblankide kasutamise kord registreeritavate dokumentide liigid; registreerimise kord ja dokumentide tähistuste (indeksite) süs...

Asjaajamine - Kutsekool
125 allalaadimist
5
docx

Asjaajamine

1.1. Autentsus 2. Usaldusväärsus 3. Terviklikkus 4. Kasutatavus 5. Täpsus, vastavus ja täielikkus 2. Dokument- on kas paberkandjal või meilil, mingi teabeleht, kus on märgitud kõige olulisem, millegi tõestamiseks. Digitaaldokument- dokument on mistahes teabekandjale jäädvustatud teave, mis on loodud võ...

Eesti keel -
20 allalaadimist
3
docx

Essee: Miks on dokumendihaldus oluline

Miks on dokumendihaldus oluline Dokumendihaldus on oluline iga asutuse jaoks, kes tegeleb dokumentidega. Andmed pole enam ainult paberkujul vaid ka elektrooniliselt. Dokumendihaldus käib süsteemi kaudu, et failid või andmed oleks kiirelt leitavad. Dokumente leidub igas asutu...

Asjaajamise alused ja... - Sisekaitseakadeemia
315 allalaadimist
1
docx

ASJAAJAMINE JA DOKUMENDIHALDUS

...atiseeritud endakoostatud dokumente (vabalt valitud teemal näiteks algatuskiri ( tellimuskiri) ja sellele vastuskiri, e- kiri praktikale kandideerimiseks, millega saadad manusena CV, motivatsioonikirja (NB! CV, motivatsioonikirja ei ole vaja esitada) ning kirjalikku essee (arutelu) dokumendihalduse vajalikkusest organisatsioonis ca 2 lk. Õpimapp on vormistatud vastavalt kooli kirjalike tööde koostamise juhendile (juhend kooli kodulehel). Õpimapi võib esitada nii paberkandjal kui ka salvestatuna koolis - My Computer ­ Vastused ­KM179 oma perekonnanimelisse kausta. Tähtaeg hilje...

Infoteadus- ja... - Kutsekool
33 allalaadimist
22
docx

"Dokumendihaldus aastal 2015"

Tartu Ülikool Sotsiaal- ja haridusteaduskond Ühiskonnateaduse instituut Infokorralduse õppekava Riina Udovenko DOKUMENDIHALDUS AASTAL 2015 Referaat Tartu 2015 Sisukord Sisukord......................................................................................................................................2 Sissejuhatus.................................................................................................................................3 1Dokumendihaldus..........................................................................................................

Dokumendihaldus -
23 allalaadimist
15
doc

Asjaajamise korraldamine

...kud lepingud, õigusaktide eelnõud, kooskõlastamisel olevad dokumendid, tähtaegselt täitmata ülesanded ja lahendamata dokumendid) lahendamise tähtaeg saabub ametniku puhkuse ajal. Praktika näitab, et ka selliselt sätestatud kord toimib halvasti ja on nähtavasti liiga bürokraatlik. Asjajamise alla kuuluvaid põhimõisteid · Dokument - mis tahes teabekandjale jäädvustatud teave, mis on loodud või saadud asutuse või isiku tegevuse käigus ning mille sisu, vorm ja struktuur on küllaldane faktide või tegevuse tõestamiseks. · Dokumendihaldus ­ on juhtimisvaldkond, mis ...

Asjaajamine -
120 allalaadimist
20
docx

Põhimõisted asjaajamises

Põhimõisted asjaajamises Asjaajamine- kõik tegevused, mis on seotud ettevõtte erinevate dokumentidega Dokument (,,arhiivi seadusest" võetud definitsioon) ­ mis tahes teabekandjale jäädvustatud teave, mis on loodud või saadud asutuse või isiku tegevuse käigus ning mille sisu, vorm ja struktuur on kü...

Sekretäritöö -
34 allalaadimist
46
doc

Konspekt Personalijuhtimine 2013

Personalijuhtimine 2013 Konkurentsivõime eeldab innovatsiooni, ettevõtlikkust, kooperatsioonivõimet, paindlikkust, t...

Personalijuhtimine - Eesti Hotelli ja Turismikõrgkool
105 allalaadimist
12
docx

Inimressursi juhtimine EKSAMI KORDAMISKÜSIMUSED

.... Hindamismeetodid PERSONALI HINDAMISE MEETODID: Tagasivaate meetod: Enesehinnang: - kontroll-lehed ja küsimustikud - töötaja analüüsib ise oma saavutusi - käitumisel põhinev hindamisskaala - essee (töötaja hindab oma + ja ­ ning potentsiaali) Atesteerimine: - hinnatakse töötaja oskusi sh haridust 22. Arenguvestlus, selle ettevalmistamine, läbiviimine Arenguvestlusi viivad läbi töötajatega nende vahetud juhid. Arenguvestlus on juhi...

Inimressursi juhtimine -
245 allalaadimist
5
docx

Tulevase ettevõtte asjaajamise kord

... punkti ei kasutata. -Kirja number e. registreerimisindeks peab sisaldama järjekorranumbrit registri järgi ja toi- miku tähist (numbrit) toimikute loetelus. -Vastusdokumendile märgitakse sissetulnud dokumendi kuupäev ja number jälgides täpselt selle kirjapilti -Dokument adresseeritakse asutusele, struktuuriüksusele, juriidilisele või füüsilisele isikule. Rekvisiidi koostisosad märgitakse järgmiselt: isik, asutus, asutuse struktuuriüksus; tänav, maja- või korterinumber; asula või sidejaoskond, sihtnumber, linn või maakond; riik. Viimane sihtkoht märgitakse suurtähtedega -V...

Asjaajamine - Kutsekool
137 allalaadimist
4
docx

Mina ja juhiabi eetikakoodeks

LÄÄNE-VIRU RAKENDUSKÕRGKOOL Ettevõtluse ja majandusarvestuse õppetool JA14KÕ Maria Emma Rist MINA JA JUHIABI EETIKAKOODEKS Essee Õppejõud: Kersti Riivits Mõdriku 2014 Igal töökohal on ettenähtud omad normid, reeglid ning eeskirjad. Seepärast oodatakse töötajatel käitumist vastavalt neile. Ükskõik millises valdkonnas tööd tehakse, pea...

Enesejuhtimine - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
5 allalaadimist
5
docx

Inimressursi juhtimise konspekt eksamiks

...ndamine PERSONALI HINDAMISE MEETODID: Tagasivaate meetod: Enesehinnang: - kontroll-lehed ja küsimustikud - töötaja analüüsib ise oma saavutusi - käitumisel põhinev hindamisskaala - essee (töötaja hindab oma + ja ­ ning potentsiaali) Atesteerimine: - hinnatakse töötaja oskusi sh haridust PERSONALI KOOLITUS JA ARENDAMINE koolitus vs arendamine. Koolitus on põhja ladumine ­ ÜKE, matkad, mitmekülgsed treeningud. Ar...

Inimressursi juhtimine -
200 allalaadimist
7
docx

Dokumentide hoidmine asjaajamises/ Arhiveerimine

Dokumentide hoidmine asjaajamises Dokumendid luuakse, neid hallatakse, säilitatakse ja kasutatakse ning lõpuks enamik neist hävitatakse. Dokumentide säilitamine peab tagama nende kasutamise võimaluse ettenähtud säilitustähtaja jooksul. Paberkandjal säilitamine hõlmab järgmis...

Dokumendihaldus - Kutsekool
89 allalaadimist
31
docx

Dokumendi halduse eksamiks

...Teatamine 2. Jõustumine ­ muutunud täitmiseks kohustuslikuks kõigile, keda see otseselt puudutab. Õigust iseloomustavad tegurid Õigus on üldise iseloomuga käitumisnormide kogum. Õigus haarab formaalselt kõiki indiviide, kes on õiguse toimesfääris. Käitumiseeskirjad on adresseeritud kõikidele isikutele. Õigusnormide süsteem on rajatud kindlate printsiipide järgi. Õigusnormid on süstemaatilistel alustel koondatud õigusaktidesse, õigusharudesse ja allharudesse. Õigusnormide loojaks on pädev institutsioon (näiteks parlament). Riik peab lõppastmes õiguse täitmist tagama. Mittetäi...

Infoteadus- ja... -
179 allalaadimist
6
doc

Asjaajamine, dokumendi haldus

...aadressaadiväljale (asukoht allkirjast allpool), märkides ette sõna Sama Näide: Sama: AS Tuuleke AS Maasikas Adressaadi ees- ja perekonnanime ette võib märkida viisakusvormeli või akadeemilise tiitli lühendi Pr Ruuta Ratas Prof Ruuta Ratas Vastuskirjad adresseeritakse alati kirja saatnud isikule, kui dokumendis ei ole märgitud teist adressaati. Asukoht: adressaadi esimene rida trükitakse umbes 5,5 cm kaugusele plangi ülaservast, nii et aknaga ümbriku puhul oleks adressaat aknast tervikuna nähtav. Rea pikkus adressaadiväljal ei tohi ületada 7,6 cm plangi vasakust vee...

Dokumendihaldus - Kutsekool
224 allalaadimist
13
pdf

Konspekt

...rantiikiri Vastuskirjad ­ koostatakse vastuseks mingile saadud Tanukiri dokumendile Õnnitluskiri Kaaskirjad ­ saadetakse teisi dokumente, millel tavaliselt Kaastundekiri puudub adresseeriv osa. Memo Kaaskirjale iseloomulik elemendiks on lisamärge. jne 6 Ametikirja koost...

Dokumendihaldus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
408 allalaadimist
11
docx

Asjaajamiskord ja dokumentide loetelu

SISUKORD SISSEJUHATUS Käesolev töö uurib kolme erineva organisatsiooni asjaajamiskorda ning kolme organisatsiooni dokumentide loetelu. Asjaajamiskorda uuriti Konguta Koolis, Pärnu Linnavalitsus ning Veterinaar- ja Toiduametis. Dokumentide loeteludest käsitleti Ee...

Dokumendihaldus - Kutsekool
117 allalaadimist
5
docx

Asjaajamise aluste kordamisküsimused

KORDAMISKÜSIMUSED Mis on dokumendihaldus? - dokumendi kontrollitud haldamine läbi selle terve elukäigu - loomine, korraldamine, kasutamine, arhiveerimine, hävitamine - süstemaatiline kontroll dokumentide loomise, kasutamise, eraldamise üle Miks peab teadma asjaajamist? - oluline asutuse töök...

Asjaajamise alused - Kutsekool
99 allalaadimist
7
docx

Dokumendihalduse põhiteemade kordamisküsimuste vastused

DOKUMENDIPLANK 1. Dokumendiplank on kindla formaadiga paberileht, millele on trükitud koostatavate dokumentide püsielemendid. 2. Planke võivad omada asutused, ettevõtted, firmad, kellel on õigusakti andmise õigus. 3. Plangi kohustuslikud elemendid: 1) dokumendi autor; 2) li...

Sekretäriõpe - Keskkool
138 allalaadimist
113
doc

TURISMIETTEVÕTTE JUHTIMINE JA PERSONALITÖÖ

...tlemise terviklikkus (big picture thinking) ja pikaajaline visioon, suurepäraste tulemuste saavutamisel on emotsionaalne intelligentsus kaks korda nii oluline kui tehnilised oskused ja IQ, liikudes alamtasandi juhtimiselt tipptasandijuhtimise suunas progresseerub emotsionaalse intelligentsuse osatähtsus suurepäraste tulemuste saavutamisel ja regresseerub tehniliste oskuste osatähtsus, õige lähenemisega võivad inimesed arendada enda emotsionaalset intelligentsust. Kõik need neli punkti on aluseks sellele miks tuleb igas organisatsioonis leida ...

Turismi -ja hotelli... - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
142 allalaadimist
10
docx

Arhiivindus

Juhiste koostamisel on eelkõige silmas peetud seda, et asutustes ja erakätes tekkiv oluline, huvitav ja arhiiviväärtuslikuks hinnatud dokumendid jõuaks rahvusarhiivi kvaliteetselt ­ nii, et seda saaks kasutada veel sadade aastate pärast. Juhised hõlmavad järgmisi dokumendi- ja arhiivihalduse valdkond...

Ajalugu - Tartu Ülikool
28 allalaadimist
152
pdf

Rahvusarhiivi juhised

Rahvusarhiivi juhised DOKUMENDI- JA ARHIIVIHALDUS Autorid: Pille Noodapera, Tuuli Tarandi, Hanno Vares Keeletoimetaja: Reeli Ziius Kujundaja: Kristel Kaerma Kaane kujundaja: Imre Heero Trükkija: Ecoprint AS Väljaanne on trükitud EVS-EN ISO 9706 standardis toodud nõuetele vas...

Rahvusarhiivi juhised - Kutsekool
7 allalaadimist
4
docx

Asjaajamiskorra analüüsimine

Riigiasutus: Kunda Ühisgümnaasium Analüüsitakse asjaajamiskorra, mis kehtib alates 16.05.2011 (link: http://www.kundakool.ee/asjaajamiskord.pdf) Asjaajamise korraldamise aluseks on järgmised õigusaktid ja standardid: 1)"Arhiiviseadus"; 2)"Avaliku teabe seadus"; 3)"...

Asjaajamine ja dokumendihaldus - Kutsekool
9 allalaadimist
28
pdf

Praktika Osaühingus Erisisu

AUDENTES MAINOR ÜLIKOOL Majandusteaduskond Finantsjuhtimise õppetool Gunnar Michelson Praktika Osaühingus Erisisu Praktikaaruanne Juhendaja: Signe Noormägi Tallinn 2003 Sisukord Sisukord....................................................................................................................

Finantsjuhtimine -
112 allalaadimist
58
doc

Personali juhtimine ja organisatsiooni käitumine

... kuidas korraldate positiivset ja negatiivset kinnitust selles olukorras. Tooge esile vähemalt seitse aspekti, mida tuleks arvestada positiivse ja negatiivse kinnituse korraldamisel, tuginedes punktis 2.3. toodud põhimõtetele. (3) Palun koostage 300-sõnaline (orienteeruvalt) essee sellest, kuidas positiivne ja negatiivne kinnitus on Teie igapäevase töö ja eluga seotud. 2.4. Hoiakute muutmine Hoiak on püsiv valmisolek reageeringuteks või hinnanguteks. Nii suurendatakse ühtede käitumisvariantide hulka teiste kahjuks. Hoiakud aitavad inimestel ümbritseva keskkonnaga kohaneda ja muudav...

Majandus -
100 allalaadimist
76
doc

Üliõpilastööde koostamine ja vormistamine

...AGAVAD NÕUDED....................................10 2. KIRJALIKU TÖÖ LIIGID JA EESMÄRGID NING NENDE KOHT ÕPPEKAVAS.......11 2.1. Seminaritööd..................................................................................................................11 2.1.1. Essee....................................................................................................................................................11 2.1.2. Referaat......................................................................................................................................

Eesti keel - Kutsekool
216 allalaadimist
147
docx

Eesti XX sajandi algul

... sümbolism, juugend), varasemate Eesti kirjanike (Kristjan Jaak Petersoni, Friedrich Reinhold Kreutzwaldi, Juhan Liivi) ümberhindamise, stiili- ja vorminõudlikkuse kiire kasvu ning keeleuuenduse. Kõrgtasemeni jõudsid lüürika ja lühiproosa (novell, essee, kirjanduslik manifest); kirjandusteadust avardati voolu- ja vaimuloolise, sotsioloogilise ja biologistliku mõistestikuga. Noor-Eesti juhtmõtted suunasid tugevasti ka kujutavat kunsti, raamatukujundust ning kunsti- ja teatrikriitikat. Korraldati neli kunstinäitust...

Ajalugu - Keskkool
48 allalaadimist
94
doc

Euroopa Liidu naabruspoliitika

...imekirjade” taustal juttugi olla. Mõistagi on kõige selle juures huvitav teada üliõpilaste seisukohti, kas ja kui, siis millises suunas tuleks tänast EL-i naabruspoliitikat muuta. Selle teadasaamiseks ongi ainekursuses ette nähtud üliõpilastel kirjutada vastavasisuline essee mahus 4,5 kuni 5 lehekülge. Kõnealuse aineessee kirjutamine eeldab, et üliõpilane lisaks loengus kuuldule kasutaks ka värskeid internetiallikaid, milledest teataud valikloetelu on lisana ka olemas koos kõnealuse õppeaine õppeainekaartiga. Viimases toodud õppekursuse läbimise tingimustest se...

Poliitika - Euroülikool
6 allalaadimist
72
doc

Eesti uusaeg (1710-1900)

...g need kolm ala on täiesti erinevad. Läänemereprovintsid. 18. sajandil tuleb kasutusele mõiste Balti provintsid, millest hiljem areneb välja Baltikumi mõiste. Peeter I hakkab esimesena lääne poolt tulevat mõistet ,,Baltikum" kasutama. Kursuse läbimiseks: Õppekirjandus Retsensioon/essee ­ kirjandusest üks meelepärane raamat. Võib valida ka midagi muud (aga enne öelda). Tähtaeg ca kaks nädalat enne eksamit. Enda mõtteid ka. Suuline eksam Eesti rahvastik ja asustus 18. sajandil Heldur Palli on ajaloolist demograafiat kõige põhjalikumalt uurinud. Andmepõhised hinnangud. Hinnanguline ...

Ajalugu - Tartu Ülikool
346 allalaadimist
66
pdf

MAALER ÕPPEKAVA

... materjalidest aluspindade viimistlemise kohta.  Hindamiskorraldus  Praktiliste tööde sooritamine (erinevate pindade viimistlemine)  Hindamisjuhend  Hindekriteeriumid  Õpimapi esitamine ja vajadusel täiendamine. Referaadi ja essee korrektne vormistamine ja õigeaegselt esitamine Kasutatav õppekirjandus  Pärnamägi, H. Ehitusmaterjelid. Tallinn: Tallinna Tehnikakõrgkool 2002 /õppematerjal  Hemgren, P., Wannfors, H. Maja ABC. Tallinn: Sinisukk 2003 ...

Ehitus - Kutsekool
19 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun