Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Ukraina abi Ukraina kaitse vajab abi. Tee annetus täna! Aita Ukrainat Sulge
Add link

Arutluse Hindamise Juhend - sarnased materjalid

käsitletud, õigekiri, teemale, arutlusest, sõnastus, argumenteeritud, tervikuna
2
doc

Arutluse hindamine

Heas arutluses on ­ sissejuhatus, kus selgitatakse, mis see on, millest üldse kirjutama hakatakse - teemaarendus­ selleks on hea panna kirja 3-4 kavapunkti, millest soovid selle teemaga seoses rääkida - seejärel kirjutada iga kavapunkt pikemalt lahti, tuues iga punkti juures ka konkreetseid näite...

Kirjandus -
1 allalaadimist
9
doc

Arutluse kirjutamine - juhend

Arutluse kirjutamisest 1. HINDAMISKRITEERIUMID HINDAMISJUHEND (25 punkti) 9 punkti 2p töö struktuur vastab arutluse nõuetele: 0p esitatud on ainult teemaarendus, töö ei ole struktureeritud; 1p töö on struktureeritud, kuid ülesehituses puudub tervik ja loogika (puudub kas sissejuhatus või kokkuvõte); 2p ...

Kirjandus - Keskkool
367 allalaadimist
4
pdf

Ajaloo arutluse hindamisjuhend

Ajaloo  arutluse  hindamisjuhend     Arutlust  hinnatakse  hindamiskriteeriumide  alusel  25  punktiga     2p  töö  struktuur  vastab  arutluse  nõuetele:   0p  esitatud  on  ainult  teemaarendus,  töö  ei  ole  struktureeritud; ...

Ajalugu - Keskkool
2 allalaadimist
1
doc

Arutluse kirjutamise põhimõtted

ARUTLUSE KIRJUTAMISE PÕHIMÕTTED 1) Teema avamine · veenduge, et mõistsite teemat või küsimust õigesti · kujundage teema suhtes oma seisukoht 2) Vastuse kavandmine (võimalused): · loogiline kava, kus on teemad ja alateemad (N: see siin on loogiline kava ...

Kirjandus -
1 allalaadimist
4
doc

ARUTLUSE KIRJUTAMISE JUHEND

ARUTLUSE KIRJUTAMISE JUHEND Arutluse e essee kirjutamise eesmärk on saada teada  mida õpilane teab  kuidas ta mõtleb  kuidas ta oskab oma teadmisi kasutada Arutlus omab ühisjooni arutleva kirjandiga. Arutluse osad on  sissejuhatus. See ei tohi olla liiga pikk ja peab Ã...

Eesti keel - Keskkool
7 allalaadimist
4
doc

ARUTLUSE KIRJUTAMISE JUHEND

ARUTLUSE KIRJUTAMISE JUHEND Arutluse e essee kirjutamise eesmärk on saada teada  mida õpilane teab  kuidas ta mõtleb  kuidas ta oskab oma teadmisi kasutada Arutlus omab ühisjooni arutleva kirjandiga. Arutluse osad on  sissejuhatus. See ei tohi olla liiga pikk ja peab Ã...

Eesti keel - Põhikool
4 allalaadimist
2
rtf

Arutluse kirjutamise juhised

ARUTLUSE HINDAMISJUHEND (25 punkti) 2p töö struktuur vastab arutluse nõuetele: 0p esitatud on ainult teemaarendus, töö ei ole struktureeritud; 1p töö on struktureeritud, kuid ülesehituses puudub tervik ja loogika (puudub kas sissejuhatus või kokkuvõte); 2p ülesehitus on üldnõuetele vastav (sissejuhatus, te...

Ajalugu - Põhikool
17 allalaadimist
19
pptx

Arutluse kirjutamine

Arutluse kirjutamine ühiskonnaõpetuses Arutlusküsimus peab näitama eksaminandi silmaringi, lugemust, isikliku arvamusolu olemasolu, eeldab loovust ja oma mõtete väljendamise oskust. Arutlusküsimuses saab kasutada kõikides ainetes õpitut! Teema valik Ära võta kõige lihtsam teema, võta kõige ...

Ühiskond - Keskkool
9 allalaadimist
52
doc

Tööde vormistamise juhend

...nna nii, et sisu oleks üheselt arusaadav. Kõik vajalikud mõisted tuleb defineerida ja kasutada neid alati samas tähenduses. Tuleb hoiduda uute terminite väljamõtlemisest seal, kus need on juba olemas. Selgus tähendab ka ülesehituse otstarbekust (nii lihtsalt kui võimalk), arutluse loogilisust ja ratsionaalsust, sõnastuse täpsust ja selgust. Kriitilisus Olemasolevaid seisukohi tuleb vaadelda kriitiliselt. Nende hulgas võib olla meelevaldseid järeldusi, tõestamata ja puudulikult tõestatud väiteid, oletusi, mida pakutakse tõe pähe jne Ka enda seisukohtade suhtes peab olema kri...

Tööde vormistamine - Tallinna Ülikool
401 allalaadimist
1
doc

AJALOO ARUTLUSE HINDAMISJUHEND GÜMNAASIUMILE

AJALOO ARUTLUSE HINDAMISJUHEND GÜMNAASIUMILE (25 punkti) 2p töö struktuur vastab arutluse nõuetele: 0p esitatud on ainult teemaarendus, töö ei ole struktureeritud; 1p töö on struktureeritud, kuid ülesehituses puudub tervik ja loogika (puudub kas sissejuhatus võ...

Ajalugu - Keskkool
24 allalaadimist
60
pdf

Eesti keel ja kirjandus

... Tekstiloome oskab eesmärgipäraselt kirjutada kirjandit; Arutlusteema leidmine ja sõnastamine asjalikke kommentaare ja arvamusavaldusi; isikliku kogemuse või alustekstide põhjal. oskab kirjutada elulugu, avaldusi, seletuskirju Arutluse põhiskeem: väide, põhjendus, ja taotlusi; järeldus. seostab oma kirjutise ja esinemise sündmuse Teksti pealkirjastamine. Tekstilõik, või toimingu eesmärgiga ja teiste tekstidega; tekstilõigu ülesehitus. Lõikude järjestamise vahendab kuuldud ja ...

Kirjandus - Keskkool
20 allalaadimist
2
doc

Juhend õpilastele: KUIDAS KIRJUTADA ARUTLUST?

Juhend õpilastele: KUIDAS KIRJUTADA ARUTLUST? “Abiks õpetajale. Ajaloo õpetamisest” Arutluse kirjutamine võiks toimuda järgmiste etappide kaupa: 1. Küsimuse või teema avamine Veenduge, et te (1) mõistsite teemat või küsimust õigesti ning saite aru, missugust käsitluslaadi see teema või küsimus eeldab. Sageli on teema esitatud küsimuse kujul. Siis tuleks õpilasel (2)...

Kirjandus - Keskkool
7 allalaadimist
58
doc

Personali juhtimine ja organisatsiooni käitumine

...ärgmisi üksteisele järgnevaid tegevusi ja põhimõtteid: 1) Koostada koosoleku kava, milles on · määratletud koosoleku eesmärgid; · mõeldud osalejaile, nende arvamustele, teadmistele ja võimalikule nõustumise määrale; · päevakava, milles on näidatud iga arutluse alla tuleva probleemi kohta positiivsed ja negatiivsed aspektid ning võimalused lahenduseks; · vähem tähtsate küsimuste arutelu kavandatud koosoleku lõppu; · arvestatud, et tavaline, korrapärane koosolek ei kesta kauem kui poolteist tundi. 2) Võimaldada osalejail koosolekuks valmis...

Majandus -
99 allalaadimist
6
pdf

„Mõistatuslik Muinas-Eesti"

...teaduslikkust võiks tõestada just teaduslikku diskussiooni astumine, veenmine, argumenteerimine ja seeläbi ehk isegi teooriate ning meetodite (kas või kriisini ja teadusrevolutsioonini) edasiarendamine. Kahjuks keeldub aga M. Remmel juba raamatu eessõnas igasugusest arutlusest ja teemaarendusest: ,,Kuna kirjutan ladusalt loetavat raamatut, mitte pedantsete tsitaatidega teaduslikku traktaati, võin ma oma vastasleeri arvamustesurve küll teadmiseks võtta, kuid loobuda sõnasõdadest ning hoolikalt ehitatud mõttehoone kivihaaval lammutamisest." (Remmel 2007, 9). Nii ei saagi il...

Kirjandus - Keskkool
8 allalaadimist
12
pdf

Mis on arutlev kirjand?

...Mandala keskse idee või mõtte võib leida valmis märksõnana kirjandi pealkirjast või tuletada ise teemast lähtuvalt, neid võib olla kaks või enam. * Mõistekaart ­ see on edasiarendatud mandala, kus tekivad märksõnade ahelad, moodustuvad rühmad kindlate tunnuste alusel. Arutluse aluseks võib olla järgmine ahel: teema ­ alateema ­ probleem ­ probleemi sisu ­ näited ­ lahendused. * Kuubi-meetod ­ viis, mis võimaldab analüüsida nähtusi ja neis sisalduvaid probleeme kuuest lähtepunktist: 1. kirjeldamine; 2. võrdlemine; 3. analüüsimine; 4. üldistamine; 5. rakendamine; 6. ...

Kirjandus -
57 allalaadimist
7
docx

Kuidas kirjutada ARUTLUST

Kuidas kirjutada arutlust? Käsileht. Ajalugu ja ühiskonnaõpetus Arutluse kirjutamine ei nõua mitte ainult sügavaid teadmisi, vaid ka teema avamise, kavastamise ja materjali organiseerimise oskust, võimet analüüsida ja seostada teemat puudutavaid küsimusi, oskust sõnastada põhjendatud hinnanguid ja järeldusi ning valida sobivaid näiteid, oskust oma mõtteid selgelt vä...

Eesti keel - Põhikool
8 allalaadimist
130
doc

Avaliku sektori ökonoomika

...ähendada, võttes hüvise eest tasu, mis katab tootmiskulusid. (enda arutlus, konspektis puudub selge vastus) R: Arvan, et efektiviivsuskadusid tuleb võrrelda, et otsustada, kas avalikku hüvist pakkuda tasuta või võtta selle eest tasu. Arvan, et võib lisada arutluse ka nõudluse mahu hinnaelastsusest: ehk meil tekivad suure hinnaelastsusega hüviste puhul suured probleemid, kui me need tasuta rahvale anname. Seega peaks viimaste puhul kindlasti mingit tasu võtma. 88. Mille poolest erineb erahüve efektiivse pakkumise tingimus avaliku hüve ...

Majandusteadus - Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
79 allalaadimist
34
pdf

Ettevalmistus eksamiks

...SEID EKSAMITÖÖ HEAKS SOORITAMISEKS 1. Jälgi, kui palju on võimalik mingi ülesande eest punkte saada, ning hinda, kaua nende sooritamiseks võiks aega kuluda. 2. Võiksid esmalt täita need ülesanded, millega sa kiiremini toime tuled. Näiteks ära klammerdu liialt arutluse kirjutamisse, kui selle tagajärjel jääd sa ajahätta teiste ülesannete täitmisel. 3. Loe kogu töö pärast kindlasti üle, et vaadata, kas mõni ülesanne pole jäänud kahe silma vahele. 4. Kuna eksamil saad kasutada Eesti Vabariigi Põhiseadust, siis õpi seda eelnevalt tundma, et suudaksid ek...

Ajalugu - Keskkool
483 allalaadimist
4
doc

kirjandi kirjutamise õpetus

.... Kirjeldada võib ka erinevat kauguselt: · Üldplaan- esitab kirjeldava üldiselt · Keskplaan- toob esile mingi osa kirjeldatavast · Suur plaan- tõstab esile detailid Kirjelduses peab vaatepunktide ja plaanide vahetus olema sujuv ja põhjendatud. Et arutluses ei oleks kirjeldamine liialt igav ja pasiivne, tuleks see muuta aktiivseks, rajades värvikatele detailidele, mis ei jätaks lugejat ükskõikseks. Kirjeldustel on arutluses eelkõige illustreeriv ülesanne ning seetõttu ei tohi nendega liialdada. Andmete kasutamisel : · Kontrolli andm...

Kirjandus - Keskkool
131 allalaadimist
13
doc

Nõuded magistritöö kirjutamiseks

.... Käesolev juhend puudutab uurimuslikke töid. Uurimuslik töö tähendab mingi probleemi püstitamist, seda puudutava kirjanduse ja materjali tundmaõppimist ning probleemile oma lahenduse pakkumist. Uurimuslikku tööd eristab esseest see, et essee jaoks piisab väitest ja arutlusest ning järeldustest, stiil on vabam ja kirjanduslikum. Aga ka esseel peab olema uurimisprobleem, eesmärk jms ning ta peab demonstreerima valitud teema materjali ja kirjanduse piisavat tundmist. I Üldised nõuded magistriõppe lõputöödele (lõputöö muusikaerialade magistriõppe osana, sh pedagoogil...

Kirjandus -
20 allalaadimist
3
docx

Kirjandi kirjutamise meelespea ehk kuidas kirjandit kirjutada?

...el"). Viimase lahtimõtestamine avab teksti peamõtte. 3. Pealkirjad, milles teema või probleem on esitatud üldsõnaliselt (,,Aeg ja inimene"). Autor peab leidma probleemi ja sellele lahenduse. SISSEJUHATUS (kuni 1/5 tööst) juhib selle teema juurde, mis järgnevas kirjandis arutluse all on. Sissejuhatuses * võid põhjendada, miks sa just selle teema valisid, * võid rõhutada teema tähtsust, * võid mainida enda seotust selle teemaga, * võid valitud teema ükskõik mil muul viisil sisse juhatada. PÕHIOSA on tähtsaim osa, kus hakkad valitud teemal pikemalt arutlema, esitama nn tõ...

Kirjandus - Põhikool
21 allalaadimist
10
pdf

Kirjandi kirjutamise meelespea

...‹(„Aeg​ ​ja​ ​inimene”).​ ​Autor peab​ ​leidma​ ​probleemi​ ​ja​ ​sellele​ ​lahenduse. SISSEJUHATUS​​ ​(kuni​ ​1/5​ ​tööst)​ ​juhib​ ​selle​ ​teema​ ​juurde,​ ​mis​ ​järgnevas​ ​kirjandis arutluse​ ​all​ ​on. Sissejuhatuses *​ ​võid​ ​põhjendada,​ ​miks​ ​sa​ ​just​ ​selle​ ​teema​ ​valisid, *​ ​võid​ ​rõhutada​ ​teema​ ​tähtsust, *​ ​võid​ ​mainida​ ​enda​ ​seotust​ ​selle​ ​teemaga, *​ ​võid​ ...

Kirjandus - Põhikool
8 allalaadimist
68
pdf

ÕPILASUURIMUSE JA PRAKTILISE TÖÖ KOOSTAMISE JA VORMISTAMISE JUHEND

... käesolevas töös saadud tulemuste ja kirjanduse ülevaates esitatu vahel ning pakutakse leitud erinevustele/sarnasustele põhjendusi või selgitusi. Arutelus tuuakse välja järeldused ja üldistused ning arutletakse nende kehtivuse üle. Arutluse käigus peavad selguma autori isiklikud seisukohad uurimistulemuste kohta. Tehakse soovitusi uurimistulemuste rakendamiseks või täiendavateks uuringuteks. Kui uurimuses olid püstitatud hüpoteesid, analüüsitakse siin seda, kas hüpoteesid leidsid kinnitust või mitte. Ka hüpoteese vai...

Eesti keel - Keskkool
8 allalaadimist
197
pdf

LOOGIKA PÕHIREEGLID. SEMANTILINE KOLMNURK

...mub. Nt väitlause ,,Väljas paistab päike" väljendab otsustust, väidet ja ühtlasi propositsiooni, mis on tõene parasjagu siis, kui väljas tõepoolest paistab päike. Selline arusaam on loogikaga alustamiseks piisavalt hea lähtekoht. Loogiliselt õige (formaalselt kehtiva) arutluse käigus saame tõestest eeldustest paratamatult tõese tuletise (lõppjärelduse). Loogika püüab leida reeglite komplekti, mille järgimine tagab arutluskäigu kehtivuse. Formaalselt kehtiv arutlus ei taga tõest tuletist, kui vähemalt üks eeldustest on väär. Sel juhul öeldakse, et arutlus on formaalse...

Matemaatika ja loogika -
26 allalaadimist
194
pdf

Käitumine klassiruumis, Bill Rogers

...stega – häid muutusi sellel õpetamise ja õppimise teekonnal. Ma loodan, et see raamat toetab ja võimaldab seda valikut. olukordades. Kolleegitoe kontekstis on arutluse all probleemid nagu raskesti juhitav klass, (õpetaja) ahistamine (õpilaste poolt!), stress ja sellega toime tulemine. Iga probleemi puhul uuritakse toimetulekuviise erilise rõhuasetusega toetaval mentorlusel. ...

Psühholoogia -
82 allalaadimist
348
pdf

LOOGIKA PÕHIREEGLID. SEMANTILINE KOLMNURK Loogika määratlemisest

...t väitlause ,,Väljas paistab päike" väljendab otsustust, väidet ja ühtlasi propositsiooni, mis on tõene parasjagu siis, kui väljas tõepoolest paistab päike. Selline arusaam on loogikaga alustamiseks piisavalt hea lähtekoht. Loogiliselt õige (formaalselt kehtiva) arutluse käigus saame tõestest eeldustest paratamatult tõese tuletise (lõppjärelduse). Loogika püüab leida reeglite komplekti, mille järgimine tagab arutluskäigu kehtivuse. Formaalselt kehtiv arutlus ei taga tõest tuletist, kui vähemalt üks eeldustest on väär. Sel juhul öeldakse, et arutl...

Õigus -
35 allalaadimist
24
docx

Pedagoogiline psühholoogia põhimõisted II

...dikat kui mina-sõnumite formuleerimist. Kaotajata-võitjata probleemide lahendamise metoodika põhitaotluseks on konflikti põhjustanud väärkäitumise analüüs mõlema osapoole seisukohalt ja mõlemat osapoolt rahuldava ühise lahenduse väljatöötamine arutluse tulemusena. Õpitulemuste väljaselgitamine, hindamine 1. Miks koolis ei saa täielikult loobuda õpilaste kontrollimisest ja hindamisest, nagu soovitavad mõned hariduskriitikud? Õpitulemuste kontrollimine ja hindamine on õppe-kasvatustöös vajalik nii põhjendat...

-
196 allalaadimist
13
ppt

Kirjandi ülesehitus

...ksikule. Seega tuleks algul tutvustada, miks antud teema on valitud, miks on see kirjutajale oluline. Alustada võib aga ka hoopis mõne mõiste selgitusest. Lõpuks tuleb sõnastada konkreetne probleem, mille üle hakatakse arutlema. NB! · Sissejuhatus ei tohi muutuda arutluseks! · Sissejuhatuses ei tohiks veel olla ühtki konkreetset näidet. · Mingil juhul ei tohi sissejuhatuses probleemi vastust ära öelda. · Küll tohib aga sissejuhatuses kasutada mõnd tabavat tsitaati. · Sissejuhatus ei tohi muutuda heietuseks millest ma küll kirjutan! Kokkuvõt...

Kirjandus - Keskkool
127 allalaadimist
36
doc

ÕIGUSE SOTSIOLOOGIA

...tuse realiseerimise püüd. · Traditsiooniline käitumine ­ nii nagu on alati olnud. · Afektiivne käitumine ­ situatsioonist tingitud käitumine, kus inimese teadvus ei suuda alati väga selget motiivi püstitada. Kõik tüübid on võimuküsimuste arutluse aluseks. Võimu ja autoriteedi käsitlus ­ võim on seaduslik õigus kasutada vägivalda ja autoriteet on ühe isiku veendumus selles, et tal on õigus anda korraldusi teistele isikutele. Ka need isikud, kellele korraldusi antakse, aktsepteerivad autoriteedi kandja staatust ja nad alluvad nendele korraldu...

Õigus - Tartu Ülikool
107 allalaadimist
62
docx

Kirjanduse lõppueksami materjalid

...suma oma lossis, viirastused, painajad + õde Madelein "William Wilson" 2) teaduslik ja fant => emotsioonid, tunded- põhinevad teaduse ja tehnika saavutustel, realistlikud detailid 3) detektiivilood (võime arutleda loogiliselt)- süzeeline põnevus + loogiline analüüs j arutluse keerdkäik "Mõrv Rue Morgue'il". Sageli peategelaseks salapärane, kahvatu, tundlik, noor, romantiline ja kaunis naine (tema surnud naine) "Morella". Platooniline armastus, enamik kangelannasid sureb. Ilu ja armastuse teema, mille sümboliks on naine, armastus seotud surmaga. Kirjutamisele iseloomulikud j...

Kirjandus - Keskkool
73 allalaadimist
226
pdf

FINANTSMATEMAATIKA

.... # 150 Eelnevast näitest paneme tähele, et vaadeldaval hetkel on 1500 EURi sama ostujõuga, mis 1000 EUR-i kolm aastat tagasi. Teisiti öeldes, 1500 EURi täna on finantsiliselt ekvivalentne 1000 EURiga kolm aastat varem. Esitatud arutluse põhjal saame kirja panna ka valemi rahasumma reaalse tulevikuväärtuse arvutamiseks. Olgu S rahasumma nimiväärtusega P nominaalne tulevikuväärtus n aasta möödudes; C rahasumma P reaalne tulevikuväärtus (real futuure value), st tulevikuväärtus, kus ...

Majandus - Keskkool
17 allalaadimist
18
docx

Teadustöö alused

...s- laia teema/objekti osadeks tegemine, et seda paremini mõista; süsteemiks nimetatakse mingite elementide kogumit koos nende elementide vahel kindlaks määratud seostega 8. Mis on induktsioon ja mis on deduktsioon? Milles seisnevad induktiivse ja deduktiivse arutluse eripärad? Induktsioon- Liikumine üksikult üldisele. (Rangelt võttes ei saa induktsiooniga jõuda tõsikindla teadmiseni. On vaid tõenäosus) Deduktsioon on liikumine üldiselt üksikule. Omane nt filosoofilisele tunnetusele. Ka deduktiivne lähenemine ei taga 100% tõest...

Teadustöö alused -
22 allalaadimist
2
docx

Arutlev kirjand

...ulevad Süstematiseeri kogutud materjal, tee valik Püstita teemast lähtuv põhiprobleem ja peamõte Vastused põhiprobleemile olgu lõikude tuumaks Paiguta lõigud loogilisse järjekorda Otsusta milliseid argumente tood oma mõtete kinnituseks Vali sobivad arutluse võtted (analüüs,- vastandamine jt) Jälgi, et kirjandil oleks põhiidee, sõnum, mis jääb kokkuvõtteks kõlama Teksti ülesehitus Sissejuhatus · Probleemi püstitamine · Teema piiritlemine ( oma vaatenurga leidmine ) · Id...

Kirjandus - Keskkool
321 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun