Tahad USA Amazonist või mõnes muust online poest osta, kuid nad ei saada Eestisse? Osta läbi Shipito! Tee tasuta konto Sulge
Facebook Like
Küsitlus
Add link

Alustava ettevõtja tööõigus - sarnased materjalid

taja, htaja, evad, elda, tajat, riina, ldjuhul, ksnes, kalendrip, rasedus, iendav, hemalt, vitis, lapsehooldus, puhkused, teatada, lisatasu, asumise, iksem, petada, dala, vitada, maksud, evaraha, andjale, teov, piiritletud, ajakava, puhkeaeg, lapsendaja, puhkusetasu, vitist, hoiatus, asukohta, imalik, tuleping, hjused, koondamine, pankrot, hjendatud
66
pdf

Tööiguse konspekt

... Ebavõrdne kohtlemine ei ole – kui antakse eeliseid seoses raseduse, sünnituse, alaealiste eest hoolitsemise tõttu v näit seoses puudega  tööandjate vahetumise korral, lähevad üle töölepingud uuele tööandjale. Ettevõtja üleandjal ja omandajal on keelatud TL üles öelda ettevõtte ülemineku tõttu. (§ 112) TL tingimusi saab muuta üksnes kokkuleppel. TA peab konsulteerima töötajate esindajaga (§ 113) . TLS kandev põhimõte – pooli kohustatakse toimima heas usus (midagi ei sa...

Tsiviilõigus - Kutsekool
13 allalaadimist
384
pdf

TÖÖLEPINGU SEADUS

... peab tööandja lisaks käesoleva seaduse §-s 5 nimetatule teatama töötajale, et töökohustusi täidetakse kaugtööna. (5) Kui tööandja ja töötaja lepivad kokku, et töötaja teeb tööd, alludes ajutiselt kolmanda isiku (kasutajaettevõtja) juhtimisele ja kontrollile (renditöö), peab tööandja lisaks käesoleva seaduse §-s 5 nimetatule teatama töötajale, et töö- ülesandeid täidetakse renditööna kasutajaettevõttes. (6) Kui tööandja ja töötaja lepivad kokku, et tööaeg jaguneb arves...

Õigus - Kutsekool
11 allalaadimist
50
doc

Tööõigus

TÖÖÕIGUSE EKSAMI KORDAMISKÜSIMUSED I. Tööõiguse olemus, rakendusala ja allikad 1.1. Tööõiguse kujunemine Tööõigus on ajalooliselt kujunenud töötaja kaitse õiguseks. Tänapäeval on oluline saavutada töötaja ja tööandja huvide tasakaal. Töösuhe võib olla: _ tüüpiline _ üks töökoht _ tähtajatu töölepin...

Tööõigus -
313 allalaadimist
26
doc

Tööõiguse konspekt

LÜHENDID TL-TÖÖLEPING T-TÖÖTAJA TLS-TÖÖLEPINGUSEADUS TA-TÖÖANDJA KL-KOLLEKTIIVLEPING ATS-AVALIKU TEENISTUSE SEADUS TSE-TÖÖSISEKORRA EESKIRJAD VÕS-VÕLAÕIGUSSEADUS TPS-TÖÖ JA PUHKEAJA SEADUS PAS-PALGASEADUS TVL-TÖÖVÕTULEPING TI-TÖÖINSPEKTSIOON TÖÖSUHTED JA NENDE OLEMUS Töö on inimese sihipärane tegevus...

Tööõigus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
345 allalaadimist
72
docx

Tööõigus

Tööõigus Prof. Merle Erikson I Tööõiguse olemus ja rakendusala Tööõiguse olemus Töötamine töölepingu alusel Töö tegemine võib toimuda erinevates õiguslikes vormides Tööõigus reguleerib töölepingu alusel tekkinud suhteid Töölepingu alusel: teeb fuusiline isik (töötaja) teisele i...

Tööõigus - Tartu Ülikool
13 allalaadimist
34
docx

TÖÖÕIGUSE KORDAMISKÜSIMUSED

TÖÖÕIGUSE KORDAMISKÜSIMUSED I. Tööõiguse olemus, rakendusala ja allikad 1. Tööõiguse olemus (sh tööõiguse kujunemine, mõiste, valdkonnad, töölepingu tunnused) ja koht õigussüsteemis. Turvalise paindlikkuse (flexicurity) kontseptsioon ja selle mõju töösuhete reguleerimisele (õpik, TLS selgitused, TLSE se...

Tööõigus -
8 allalaadimist
61
doc

Tööõiguse seminarid

TÖÖÕIGUSE SEMINARID 12.09.2017 19.09.2017 Seminari kava I teema. Tööõiguse olemus. Töölepingu erista...

Tööõigus - Tartu Ülikool
12 allalaadimist
98
docx

TÖÖÕIGUS

...ub kirjalikus töölepingus. Kirjaliku teavitamiskohustuse täitmata jätmisel eeldab TLS, et töötaja täidab tööülesandeid tööandja ettevõttes (5) Kui tööandja ja töötaja lepivad kokku, et töötaja teeb tööd, alludes kolmanda isiku (kasutajaettevõtja) juhtimisele ja kontrollile (renditöö), peab tööandja lisaks kohustuslikele andmetele teatama töötajale, et töökohustusi täidetakse renditööna kasutajaettevõttes. Tööandja peab töötajat renditöö tegemisest kirjalikult teavitama. Kirjaliku teavitamise puudumisel eeldab s...

Õigus - Tartu Ülikool
7 allalaadimist
100
doc

ÕIGUSE SISSEJUHATAV KURSUS (ÕIGUSAJALUGU, ÕIGUSPOLIITIKA, RIIK JA ÕIGUS)

...eisiti. Mis on kommertspant? Kuidas see tekib ja lõpeb? Kommertspant – Valduseta pandi liik. Registreeritakse äriregistris ja talle kohaldatakse asjaõigusseaduses registripandi kohta sätestatud, kui kommertspandiseadusest ei tulene teisiti. Pant seatakse ettevõtja kogu vallasvarale või füüsilisest isikust ettevõtja vallasvarale seaduses märgitud ulatuses, ilma et ta annaks üle panditava vara valdust. Kommertspant ei eelda tagatava nõude olemasolu ega lõpe nõude lõppemisega. // Kommertspandi kanne jõustub selle allkirjastamisest ja kehtib...

Õigus - Tartu Ülikool
16 allalaadimist
34
docx

TÖÖÕIGUS

...ukohas. Kaugtöö kohaldamise võimaluse üle otsustab tööandja igal konkreetsel juhul eraldi ja tööandja peab töötajaga selles kokku leppima ning lisama selle tingimuse töölepingusse. Renditöö- töötaja teeb tööd, alludes kolmanda isiku (kasutajaettevõtja) juhtimisele ja kontrollile. Renditöö puhul on tööandja näol tegemist tööjõu vahendajaga. See on kolmepoolne töösuhe:töötajaga sõlmitud tööleping ning tööandja ja kasutajaettevõtja vaheline võlaõiguslik leping. Töötaja täidab oma töökohustusi tööandja määratud kolmanda is...

Tööõigus - Tartu Ülikool
9 allalaadimist
108
docx

TÖÖÕIGUS

...l läbirääkimiste teel vastastikuse usalduse ja vajaliku informatsiooni alusel. (2) Kollektiivlepingu projekti valmistab ette läbirääkimiste algataja ja esitab selle kirjalikult teisele poolele koos teatega soovist läbirääkimisi alustada. (3) Pooled alustavad läbirääkimisi seitsme päeva jooksul pärast vastava teate saamist. (4) Läbirääkimiste pidamiseks määravad pooled oma esindajad. Omavahelisel kokkuleppel võivad töötajate ühingud või liidud moodustada ühise esinduse ning sõlmida ühise kollektiivlepingu. (5) Läbirääkimisi pee...

Tööõigus -
7 allalaadimist
25
doc

Tööõigus

I. Tööõiguse olemus, rakendusala ja allikad 1. Tööõiguse olemus ja koht õigussüsteemis. Turvalise paindlikkuse (flexicurity) idee mõju töösuhete reguleerimisele TLS par 1 sätestab TL mõiste, mille kohaselt TL alusel teeb füüsiline isik (töötaja) teisele isikule (tööandja) tööd, alludes tema juhtimise...

Õigus - Tartu Ülikool
321 allalaadimist
58
pdf

Töölepingu seadus uus 2018

...ukohas (kaugtöö), peab tööandja lisaks käesoleva seaduse §- s 5 nimetatule teatama töötajale, et töökohustusi täidetakse kaugtööna. (5) Kui tööandja ja töötaja lepivad kokku, et töötaja teeb tööd, alludes ajutiselt kolmanda isiku (kasutajaettevõtja) juhtimisele ja kontrollile (renditöö), peab tööandja lisaks käesoleva seaduse §-s 5 nimetatule teatama töötajale, et tööülesandeid täidetakse renditööna kasutajaettevõttes. [RT I, 10.02.2012, 1- jõust. 20.02.2012] (6) Kui tööandja ja töötaja lepivad kokku, et tööaeg j...

Tööõigus - Keskkool
6 allalaadimist
25
docx

TÖÖÕIGUSE EKSAMI KÜSIMUSED

TÖÖÕIGUSE EKSAMI KÜSIMUSED Kersti Liiva 1. Töölepingu mõiste? Tööleping on töötaja ja tööandja vahel sõlmitud kokkulepe, mille alusel teeb füüsiline isik (töötaja) teisele isikule (tööandja) tööd, alludes tema juhtimisele ja kon...

Tööõigus - Tallinna Ülikool
18 allalaadimist
214
docx

Õiguse alused kordamisküsimused vastustega

...damise kohustus (PKS § 16); Kulutused perekonnale (PKS § 17); Tehingud perekonna vajaduste rahuldamiseks (PKS § 18); Vastutus teise abikaasa võetud kohustuste eest (PKS § 19); Hoolsuskohustuse ulatus (PKS § 20); Perekonna ühine eluase (PKS § 21). Abiellumisega alustavad mees ja naine abielulist kooselu, mis kohustab neid vastastikuseks lugupidamiseks ja toetuseks. Teine oluline abikaasade kohustus on üksteist ja kogu perekonda ülal pidada ja seda ka juhul, kui abikaasad elavad lahus. Seaduse kohaselt tekib abikaasadel ühine vastutus nende kohustuste täi...

Õiguse alused - Tallinna Ülikool
61 allalaadimist
46
doc

Õiguse aluste kordamisküsimused

...e korra, abielu kehtetuse tingimused, laste põlvnemise, vanemate õigused ja kohustused, ülalpidamiskohustused perekonnas, lapsendamise korra, eestkoste, hooldus, perekonnaseisuaktide nimekirja. 247. Millised on abielu üldised õiguslikud tagajärjed? Abiellumisega alustavad mees ja naine abielulist kooselu, mis kohustab neid vastastikuseks lugupidamiseks ja toetuseks. Abikaasadel on teineteise ja perekonna suhtes võrdsed õigused ja kohustused. Abikaasad on vastastikku kohustatud oma tööga ja varaga perekonda ülal pidama. Perekonna ülalpidamine hõlmab tegevust ja vara...

Uurimistöö meetodid - Tallinna Ülikool
65 allalaadimist
15
doc

Tööõigus

TÖÖÕIGUS Tööõigus on õigusnormide kogum, mis reguleerib töölepingu alusel töötaja ja tööandja vahel tekkivaid töösuhteid. Tööõigussuhe on töötaja ja tööandja vaheline õiguslik suhe, mis tekib sellest hetkest kui töötaja lubatakse tööandja poolt tööle. Tööõigussuhet r...

Tööõigus - Kutsekool
73 allalaadimist
12
doc

Õigusõpetus TTÜ

KORDAMISKÜSIMUSED I KONTOLLTÖÖKS 1. Õiguse tekkimine. Riigi mõiste. Õiguse seos riigiga. Õiguse seos poliitikaga. Õiguse seos majandusega. Vastus: Õiguse tekkimine - riigi tekkimine tekitas ühiskonnas vajaduse uute juhtimis suheteni, mis vajasid ka uusi norme. Tekkisid kahel viisil...

Õigus - Tallinna Tehnikaülikool
5 allalaadimist
180
pptx

Töölepingu seadus / tööõigus

...¤htajalisest iseloomust tulenevad mõjuvad põhjused, eelkõige töömahu ajutine suurenemine või hooajatöö tegemine. Kui tööülesandeid täidetakse renditööna, võib tähtajalise töölepingu sõlmida ka juhul, kui seda õigustab töö ajutine iseloom kasutajaettevõtjas. (2) Ajutiselt äraoleva töötaja asendamise ajaks võib tähtajalise töölepingu sõlmida asendamise ajaks. Tähtajalise töölepingu järjestikuse sõlmimise ja pikendamise piirang TLS 10 lg 1 Kui töötaja ja tööandja on käesoleva seaduse § 9 lõike 1 alusel sõlminud tähtajalis...

Tööõigus - Tartu Ülikool
10 allalaadimist
16
doc

Tööõiguse eksami kordamisküsimused

...lte vahel läbirääkimiste teel vastastikuse usalduse ja vajaliku informatsiooni alusel. (2) Kollektiivlepingu projekti valmistab ette läbirääkimiste algataja ja esitab selle kirjalikult teisele poolele koos teatega soovist läbirääkimisi alustada. (3) Pooled alustavad läbirääkimisi seitsme päeva jooksul pärast vastava teate saamist. (4) Läbirääkimiste pidamiseks määravad pooled oma esindajad. Omavahelisel kokkuleppel võivad töötajate ühingud või liidud moodustada ühise esinduse ning sõlmida ühise kollektiivlepingu. (5) Läbirääkimisi peetakse poolte vahel ko...

Tööõigus - Tallinna Tehnikaülikool
120 allalaadimist
269
docx

Õiguse alused eksami kordamisküsimused

...rekonnaõigusega (Perekonnaseadus) reguleeritakse kõiki perekonna ja abieluga seotud suhteid (näiteks abielu sõlmimine, abikaasade vastastikused kohustused, kohustused laste suhtes jt). 385. Millised on abielu üldised õiguslikud tagajärjed? (1) Abiellumisega alustavad mees ja naine abielulist kooselu, mis kohustab neid vastastikuseks lugupidamiseks ja toetuseks. Abikaasadel on teineteise ja perekonna suhtes võrdsed õigused ja kohustused. Nad korraldavad ühiselt oma abielulise kooselu ja perekonna vajaduste rahuldamise, pidades silmas teineteise ...

Õiguse alused - Tallinna Ülikool
44 allalaadimist
21
doc

Tööõiguse kontrolltöö 49 küsimust vastustega

Tööõiguse aines kordamisküsimused 1. Tööõiguse printsiibid 1.Õigus vabalt valida tegevusala ,elukutset ja töökohta. 2.Töötingimused on riigi kaitse all. 3.Riik reguleerib õiguslikult töösuhteid niivõrd ,kui see on vajalik töösuhte subjektide koostöö tagamiseks sotsiaalse partnerluse alusel...

Tööõigus -
26 allalaadimist
27
docx

TÖÖÕIGUS

TÖÖÕIGUS Iseseisev töö: 2)21november- riigikohtulahendite analüüs grupi poolt vabalt valitud teemal-max 5õpilast. Kas puudutab töölepingu sõlmimist, töölepingu lõpetamine koondamise tõttu, töötaja töökohustuste rikkuminse tõttu. Tõõlepingu lõpetamise alused ­VAATAME! Oma seisukoha...

Tööõigus -
11 allalaadimist
107
doc

Õiguse alused põhjalik konspekt

...lmitakse lepingupoolte vahel läbirääkimiste teel vastastikuse usalduse ja vajaliku info alusel. Kollektiivlepingu projekti valmistab ette läbirääkimiste algataja ja esitab selle kirjalikult teisele poolele koos teatega soovist läbirääkimisi alustada. Pooled alustavad läbirääkimisi seitsme päeva jooksul pärast vastava teate saamist. Läbirääkimiste pidamiseks määravad pooled oma esindaja. Omavahelisel kokkuleppel võivad töötajate ühingud või liidud moodustada ühise esinduse ning sõlmida ühise kollektiivlepingu. Pooltel on õigus kaasata läbirääkimistele ja kollektiivlepingu pro...

Õiguse alused - Tallinna Tehnikaülikool
355 allalaadimist
55
docx

Õigusõpetus II kt konspekt

ASJAÕIGUS Esemed 1) Asjad ­ asi on kehaline ese 2) Õigused ­ seaduses näidatud juhtudel kohaldatakse õigusele asja kohta sätestatut 3) Muud hüved ­ mis võivad olla õiguse objektiks Asjaõigus ­ tsiviilõiguse ühe instituudina on õigusnormide kogum, mis reguleer...

Õigusõpetus -
115 allalaadimist
11
docx

Tsiviil- ja tööõiguse põhjalik konspekt

Tsiviilõigus on õigusharu, mis reguleerib varalisi ja isiklikke mittevaralisi suhteid ühiskonnas. Seega määrab tsiviilõigus tsiviilõiguslikest suhetest osavõtvate füüsiliste ja juriidiliste isikute õigusliku seisundi. Varalised suhted on sotsiaalsed suhted, mis kujunevad isikute vahelseoses neile mate...

Õigus -
15 allalaadimist
10
docx

Tööõiguse eksamiks kordamine

1. Töölepingu mõiste Töölepingu alusel teeb töötaja tööandjale tööd, alludes tema juhtimisele ja kontrollile ning ta saab selle eest palka. Kui isik teeb teisele isikule tööd, mille tegemist võib vastavalt asjaoludele oodata üksnes tasu eest, eeldatakse, et tegemist on töölepinguga. Töölepingule kohaldatakse võ...

Tööõigus - Tallinna Ülikool
3 allalaadimist
75
doc

Kohaliku omavalitsuse õigus

KOHALIKU OMAVALITSUSE ÕIGUS Dots. Vallo Olle 2009 Konspekt loengute, slaidide, osaliselt seaduste ja õpik ,,Munitsipaalõigus loengud" V.Olle põhjal _______________________________________________________________________...

Õigus - Tartu Ülikool
641 allalaadimist
13
doc

Tööõiguse eksamiteemad

Tööõigus Kordamisteemad eksamiks sügis 2012 1. Töölepingu mõiste, tunnused, töösuhte eeldus · Töölepingu alusel teeb füüsiline isik (töötaja) teisele isikule (tööandja) tööd, alludes tema juhti...

Õigus -
64 allalaadimist
20
doc

Tööleping, töötaja ja tööandja kohustused

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL TALLINNA KOLLEDZ Majandusarvestus Õiguse alused TÖÖLEPING, TÖÖTAJA JA TÖÖANDJA KOHUSTUSED Referaat Õppejõud: Tallinn 2014 SISUKORD 1. TÖÖÕIGUS.......................................................................................................

Tööõigus - Tallinna Tehnikaülikool
8 allalaadimist
15
doc

Tööõiguse eksami küsimused- vastused

1. Teema - Sissejuh. Ainesse Tööõiguse funktsioon ühiskonnas, tööõiguse allikad. Õigus vabalt valida tegevusala, elukutset, töökohta. Töötingimused on riigi kaitse all- eelkõige kaitstakse töötajat tööinspektsiooni poolt. Riik reguleerib töösuhteid niivõrd, kui see on vajalik töösuhte subjektide koostöö taga...

Äriõigus - Tallinna Tehnikaülikool
289 allalaadimist
28
docx

TÖÖÕIGUS

KATSEAJA EESMÄRK JA TÖÖLEPINGU ÜLESÜTLEMINE KATSEAJAGA MITTETOIMETULEKU TÕTTU Katseaja eesmärgiks on hinnata, kas töötaja tervis, teadmised, oskused, võimed ja isikuomadused vastavad tasemele, mida nõutakse töö tegemisel. § 86. Töölepingu ülesütlemine katseajal (1) Tööan...

Tööõigus -
6 allalaadimist
202
rtf

LEPINGUTE KOGUMIK

Uido Truija LEPINGUTE KOGUMIK p r a k t i l i n e k ä s i r a a m a t I Estada ...

Õigus -
97 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun