Otsingule "vundamendid" leiti 120 faili

vundamendid on konstruktsioonid, mille abil kinnitatakse laeva kere kõlge masinad, mehhanismid, seadmed ja aparaadid alates peamasinast, kateldest, vintsidest ja pumpadest kuni pesumasina ja ventilaatorini.
Vundamendid
25
doc

Vundamendid

TTÜ Ehitiste projekteerimise instituut Vundamendid Projekt Üliõpilane:Üllar Jõgi Juhendaja: Johannes Pello Õpperühm: EAEI Kuupäev: 07.06.2008 1. Koormused Lumekoormus 5000 6000 5000 ?2 = 0.93...

Vundamendid - Tallinna Tehnikaülikool
175 allalaadimist
Alused ja vundamendid konspekt
39
doc

Alused ja vundamendid konspekt

1. Sissejuhatus 1.1. Projekteerimiseks vajalikud eeldused lk. 1 1.2. Kasutatud terminid 1 2. Geotehnilised alusandmed (pinnase omadused). 2.1. Pinnase koostis ja struktuur. Pinnasevesi. 2 2...

Vundamendid - Tallinna Tehnikaülikool
62 allalaadimist
Vundamendid ja Alused
20
ppt

Vundamendid ja Alused

Looduslikud alused            Looduslikeks alusteks nimetatakse pinnasekihte, mis võtavad vastu hoonete ja  ehitiste koormust. Looduslikud ehitusalused peavad rahuldama järgmisi  nõudeid:   olema vähe ja ühtlaselt kokkusurutavad, mis tagab hoonete ühtlase ja vähese  vajumise;   olema vajaliku tugevusega;    olema vastupidavad pinnasevee toimele (uhtumiskind...

Ehitus alused - Kutsekool
146 allalaadimist
Alused ja vundamendid
4
docx

Alused ja vundamendid

ehitise alusele. Vundamendile mõjuvad: Hoone konstrutsioonidelt tulevad vertikaal koormused, horisontaalne pinnasurve, pinnasega edasiantav vibratsioon, pinnase perioodiline külmumine ja sulamine, pinnasevee keemiline agresiivsus Vundamendi tähtsus Vundamendi käitumine mõjutab ehitist tervikuna, arv...

Ehitusviimistlus - Kutsekool
60 allalaadimist
Vundamendid projekt
72
docx

Vundamendid projekt

3 1.1Materjalide mahumassid................................................................................................................3 1.2Normatiivsed koormused ruutmeetri kohta....................................................................................3 1.2.1Kandvad välisseinad...

-
17 allalaadimist
Vundamendid
3
docx

Vundamendid

• Millised tegurid mõjutavad hoone vundamente? Vertikaalsed koormised, horisontaalne mullasurve, pinnavesi. Perioodiline külmumine ja sulamine.  Sise­ ja välistemp. Koosmõju, niiskus keldriruumis, pinnasevete keemiline agressiivsus, vibratsioon. • Vundamendi tüübid konstruktsiooni järgi? Lint-, p...

Ehitus materjalid ja... - Kutsekool
28 allalaadimist
Alused ja vundamendid
16
rtf

Alused ja vundamendid

Vesi võib pinnases liikuda ka kapilaarsel teel pindpinevuse mõjul; Kapilaartõusu kõrgus sõltub eelkõige pinnas terastikulisest koostisest ja pooride suuruse jaotusest; Vundamendi materjalid. Looduskivi Tehiskivi Betoon Raudbetoon Kivikbetoon Vundamentide jagunemine konstruktsiooni järgi. Lintvundamendid. Postvundamendid Vaivundamendid Plaatvundamendid Lintvundamendid Lintvundament ehitatakse kandvate seinte alla pideva lindina. Koormused kanduvad alusele üle ühtlaselt, mis on oluline kokkusurutavate ja nõrkade pinnaste puhul. Lintvundamente võib valmistada: • Monteeritava (taldmikuplokid ja betoonist keldriseinaplokid) • Kohalvalmistatavatena (monoliitne raudbetoon, väike plokid, tellised) Rajamissüga...

Ehitus materjalid ja... - Põhikool
31 allalaadimist
Alused ja vundamendid
4
docx

Alused ja vundamendid

Alused ja vundamendid Alused Looduslikud - võtavad vahetult vastu hoonetelt ja rajatistelt ülekanduvaid koormusi Nõuded looduslikele alustele • olema vähe ja ühtlaselt kokku surutavad, et tagada hoone ühtlane ja vähene vajumine • olema vajaliku tugevusega • olema vastupidavad pinnasevee toimele (uhtumiskindlad) • ei tohi külmumisel paisuda aga paisuva pinnase korral peab vundamendi rajama allapoole külmumispiiri Niiskus - üks e...

Keemia -
10 allalaadimist
Vundamendid-konspekt eksamiks
32
pdf

Vundamendid-konspekt eksamiks

r-i jl i i I i I o ?We0;^, a-- c-!--*Lo- clon'u!.*0A*n w+*n,*.*.-- " 0 o U0.+U^^- *f^r** Lp^-,^-;* ^rE^J" U"^!rc-A^-o- tpt...

Vundamendid - Tallinna Tehnikaülikool
85 allalaadimist
NORMEERIMINE JA EELARVESTAMINE kursuseprojekt
33
doc

NORMEERIMINE JA EELARVESTAMINE kursuseprojekt

18 Väikeehitised maa-alal 182 Hoone juurde kuuluv varustus ja seadmed Lipuvarras 6m 3 tk Kirjakasti paigaldamine puidust 1 tk 184 Jäätmehooldusvarustus prügikonteinerid 5 tk 2 ALUSED JA VUNDAMENDID 22 Vundamendid 221 Vundamentide liiv ja killustikalused Killustukust alused tihendamisega 29,65 m3 Graniitkillustik 29,7 m3 222 Monoliitsest rb-st alusmüürid, soklid, vundamenditalad RB vundamendid betoonist B30 48,73 m3 Liftišahti ivundamendi valamine 0,...

Vundamendid - Tallinna Tehnikaülikool
43 allalaadimist
Vundamentide teostusmõõdistamine
2
docx

Vundamentide teostusmõõdistamine

Vundamentide teostusmõõdistamine Vundamentide teostusmõõdistamine tuleks sooritada ajal mil vundamendikaevikud on tagasi täidetud nig tihendatud. Juhul kui teha teostusmõõdistus enne täitmist, siis võib tekkida olukord kus mõõdetud suurused ei iseloomusta enam tegelikku olukorda, sest täitmise käigus võivad vundamendid nihkuda. Teostusmõõdistuste ülesanne tervikua kõigi mõõdistatavate objektide puhul on ehitustööde kontrollimine. Teostusmõõdistuse tulemusena saadakse vundamendi iseloomulike punktide plaanilised koordinaadid ning võrreldakse neid projektis ette nähtutega. Lihtsalt võttes teeb teostusmõõdistamine kindlaks ehitise kõrvalekalded projekteeritust. Mõõdistamise tulemuste põhjal saab hinnata, kas vundamnet on rajatud õigete m...

Geodeesia - Tallinna Tehnikaülikool
6 allalaadimist
Hoonete konstruktsioonid exami abimees 1
8
doc

Hoonete konstruktsioonid exami abimees 1

eaei-ttu.extra.hu/ Projekt on vajalik ehitise püstitamiseks või rekonstrueerimiseks. Projektis lahendatakse kõik ehitisega seotud probleemid, arvestades lahenduse majanduslikkust ja otstarbekust konkreetsetes tingimustes. Projekteerimisest võtavad osa arhidektid, ehitusinsenerid, sanitaar ja soojustehnikud, elektrikud, tootmistehnoloogid, eelarvestajad, geodeedid, geoloogid. Mahul...

Hoonete konstruktsioonid - Tallinna Tehnikaülikool
437 allalaadimist
Hoonete konstruktsioonid exami abimees 2
3
doc

Hoonete konstruktsioonid exami abimees 2

Nad võivad olla vesilahusega) Terasseinad(kujutavad endast pikki kitsaid paneele, mis seotud normide väljatöötamisega kord määrab ehitusala üldnormide vertikaalsed(seinad, postid, vundamendid ) või 4-termiline töötlemine(kasutatakse näit. savipinnaste puhul, kus paigaldatakse seina kas horisontaalselt, vertikaalselt või nurga valdkonda kuuluvate eeskirjade koostamise Keskkonnaministeeriumi horisontaalsed( paneelid, talad, fermid) kõrge temperatuuriga kuum õhk muudab need tugevamaks) all. Kasutatakse põhiliselt tööstushoone, aga ka ühiskondlike...

Hoonete konstruktsioonid - Tallinna Tehnikaülikool
294 allalaadimist
Hoonete konstruktsioonid exami abimees 3
22
doc

Hoonete konstruktsioonid exami abimees 3

Millised on head pinnased aluseks? Head pinnased aluseks on kaljupinnased (graniidid, liiva- ja lubjakivid),sest nad on suure survetugevusega ning praktiliselt deformeerumatud. Heaks ehitusaluseks on veel jämepurdpinnased, milles üle 2 mm läbimõõduga osakesi on üle 50% (pearähk, moreen, kruus). Samuti on heaks ehitusaluseks ka jämeliivad, mitte tolm- ega keskliivad. 42. Kuidas töötavad vaivundamendid? Kasutatakse kehva kandevõimega pinnaste puhul. Vaivundamentide kasutus jaguneb: postvundamendid – kandevõime saavutatakse toetamisega tugevale pinnasekihile. Hõõrdevaiad – kandevõime saavutatakse hõõrdejõuga vaia ja pinnase vahel. Süvistamisviisi poolest jagunevad: ramm-, kruvi-, kohtvaiad. 43.Mis mõjutab aluse kandevõimet?Aluse kandevõimet mõjutavad aluse liik(kalju-,jämepurd-, savi-, liiv-,taimpinnased),omadused, tugevus, pinnaveetase(...

Hoonete konstruktsioonid - Tallinna Tehnikaülikool
286 allalaadimist
Konspekt
44
doc

Konspekt!

Projektikohased koodid tuletatakse stand. koodidest Mikro- ja makroelemendid → mikro- ja makroeelarvutamine Et luua eelarvele karkassi on soovitav välja töötada töödestruktuuri, kus on elemendid hüdraulilises struktuuris. MAKROEL – vundamendid , katus, viimistlus jm u 10-15 nimetust MIKROEL – vundamendi raketiste püstitamine jm Kõigepealt jagatakse makroelementideks, selt edasi väiksemaks mikroelemendini välja. On koostatud tööelementide loeng, kus on kirjeldatud erinevate tööde sisu. EHITUSKULUDE LIIGITAMISE EESMÄRGID. Eri osapooltel eri eesmärgid liigendamisel. Lk 7. esimene pool Selleks, et saaks võrrelda erinevaid kulu- ja hinnagraafikuid omavahel, on vajalikud eeskirjad. KLASSIFIKATSIOON...

Ehituse maksumusehindamine - Tallinna Tehnikaülikool
245 allalaadimist
Tartu ülikool
8
doc

Tartu ülikool

Eesti ilmselt üheks tuntuimaks visuaalseks kujundiks on Tartu Ülikooli peahoone oma kuue sambaga. Peahoone esikülg tehti korda riigi abiga 1998. aastal, kuid ülejäänud hoone osa ootab jätkuvalt remonti. Fassaadide korrastamine on küll kenasti nähtav, aga pole paraku kõige tähtsam. Peahoonet on ähvardanud ja ähvardab jätkuvalt kokkuvarisemine, sest vundamendid vajuvad. Vajumise märke peahoone fuajees on näidatud kõigile Eesti Vabariigi peaministritele ja paljudele poliitikutele. 1995. aastal eraldatigi vundamentide kindlustamiseks raha, millest paraku jätkus vaid osaliseks tööks, ja vaja oleks jätku selle protsessi lõpetamiseks. Pistelised toetused kahjuks ei aita. Tartu Ülikoolil on kavas esitada valitsusele eelnõu projekt oma peahoone ja ajaloolise tuumi...

Kunstiajalugu - Keskkool
77 allalaadimist
Kasvatus eri kultuurides
32
doc

Kasvatus eri kultuurides

22 Linnatänavatel võis kohata igat liiki ennustajaid, kelle käest võis teada saaada lähema tähtsama ettevõtmise õnnestumise kohta, lapse tuleviku või mingi halva ende kohta. 8. JAAPAN Seismoloogiliselt on Jaapan üks ebastabiilsemaid piirkondi maailmas. Sagedaste maa- värinate tõttu ei kasutatud ehituses peaaegu üldse kivi, välja arvatud vundamendid . Igapäeva- elu alusmaterjal oli puit. Kõik vanad sugukonnad pidasid väga oluliseks „jumalate ajast” põlvnemise rõhuta- mist ja oma esivanemate sugupuu võimalikult täpset mäletamist. Jaapanlased suhtlesid oma jumalatega esialgu lageda taeva all, hiljem templites. Sümbolid mängivad jaapanlase elus iidsest ajast väga olulist osa. Eriti tähtis oli impe- raator, tema perekond ja kõik õukonnaga seotu...

Sissejuhatus... - Tallinna Ülikool
210 allalaadimist
PM Loengud
151
pdf

PM Loengud

See põhjustab pinnasega kontaktis olevate ehitiste deformeerumist või püsivuse kaotust. Töökindlate ja ökonoomsete ehituste kavandamiseks on vaja teada pinnase käitumise seaduspärasusi. Pinnasemehaanika tegelebki pinnases tekkivate pingete ja deformatsioonide ning tugevusprobleemide uurimisega ja tema ülesandeks on teoreetiliste aluste loomine konkreetsete konstruktsioonide – vundamendid , tugiseinad, tunnelid – projekteerimiseks ja ehitamiseks. Seega on pinnasemehaanikal samasugune roll vundamentide, tugiseinte jne projekteerimisel nagu tugevusõpetusel ja ehitusmehaanikal teras-, puit- ja raudbetoonkonstruktsioonide puhul. Eraldi distsipliini tekkimise tingis esiteks pinnase kui materjali põhimõtteline erinevus tavalistest ehitusmaterjalidest. Pinnas on dispersne materjal, mis koosneb üksteisega sidumata...

Pinnasemehaanika, geotehnika - Tallinna Tehnikaülikool
117 allalaadimist
Raudbetooni konspekt
136
pdf

Raudbetooni konspekt

Viimastel aastakümnetel konku- reerivad raudbetooniga edukalt ka teised, raudbetoonist vanemad, ehitusmaterjalid nagu puit ja teras, jättes siiski terve rea ehitusvaldkondi ainult raudbetooni pärusmaaks. Lühike loetelu raudbetoonkonstruktsioonide peamistest kasutusvaldkondadest: hoonete (elamud, ühiskondlikud ja tööstushooned) kandekonstruktsioonid nagu postid, talad, vahelaed (valdavalt), katuslaed, vundamendid (tänapäeval peaaegu eranditult); insenerirajatised (silod, punkrid, estakaadid, gradiirid, korstnad, mastid jne.); hüdroehitised (tammid, sadamaehitised); teedeehitised (sillad ja viaduktid, lennuvälja- ja teekatted); suurte seadmete ja agregaatide vundamendid (näiteks keerukad generaatorivundamendid elektrijaamades); Ebatraditsioonilise kasutusalana võiks mainida ka laevaehitust (näiteks ujuvdokid, liht-...

Raudbetoon - Tallinna Tehnikaülikool
209 allalaadimist
Eksami abimees
5
doc

Eksami abimees

Pinnaseosakesed võivad olla liidetud looduslike tsementidega, pooride, siis tegelik voolukiirus on: vp=v(1+e)e. Pinnase veejuhtivuse haarab kõiki probleeme, mis on seotud ehitiste toetamisega pinnasele näiteks pinnaseveest eralduvad soolad, kaltsiumi- või magneesiumikarbonaat, teadmine oluline: pinnasest süvendisse voolava veehulga arvutus, (vundamendid), pinnase toetamisega (tugiseinad, sulundseinad), pinnasest või amorfne räni jne. Tsementatsioonisidemed võivad pinnasele anda suure veealandamiseks vajaliku drenaazi kavandamine, pinnase keemilise pinnasesse rajatavate ehitistega (tammid, mulded, täited, tunnelid jne). Kõik tugevused, näiteks puistepinnasest saab poolkaljupinnas. Need sidemed on tugevdamise meetodi valik, ka vundamen...

Pinnasemehaanika, geotehnika - Tallinna Tehnikaülikool
247 allalaadimist
T e a t a   v e a s t