Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Facebook Like
Add link

TEKSTIREDAKTORI KORDAMINE - sarnased materjalid

osho, viitamine, kirjastiilid, quotes, 1931
1
docx

Konkurentsi KT kordamine.

Konkurents 1. Tarbija kasu: Tänu konkurentsile hinnad langevad; toodete mitmekesisus (pinnale jäävad parimad firmad) - Raske otsustada, kuna valik on suur. -Firmad peavad pidevalt firmasse investeerima, et turul olla konkurentsivõimelised. 2. Konkurentsi erinevad liigid: *Täiskonkurents -> Turul on pal...

Majandus - Keskkool
47 allalaadimist
10
odt

2015. aasta eksami kordamine

1.Pilet Vabadussõda 1918 – 1920, Venemaa ja Eesti vahel Landeswehr'i sõda mis leidis aset 1919 Rahvaväe ja landesweerlaste vahel. Tartu rahuleping sõlmiti 2.veebruaril 1918 aastal Tartus, mis kuulutas välja esimest korda Eesti iseseisvumise. Tartu rahuleping sõlmiti Nõukogude Liidu ja Eesti v...

Ajalugu - Põhikool
6 allalaadimist
575
docx

Nimetu

...for Microsoft (R) Windows (R) 2005 Framework version 2.0.50727 Copyright (C) Microsoft Corporation 2001-2005. All rights reserved. D:kodu606opikc#>Punktid6 5 */ Kommentaarifail Edasi on juba vastavalt kasutaja soovile - kas ta loeb tekkinud XML-faili lihtsa tekstiredaktoriga, mõne eraldi XML-lugejaga (nt. vastavate võimetega veebibrauser) või siis kirjutab juurde XSL-lehe andmete omale sobivale kujule muundamiseks. Väike ülevaade tekkinud XML-failist. Esimene rida on ühine kõigile XML-vormingus dokumentidele. Järgnevaks juureleme...

Informaatika -
22 allalaadimist
5
pdf

Kirjalike õpilastööde vormistamine

...us. Nime/aasta viitamisel tuuakse ümarsulgudes autori perekonnanimi, väljaande ilmumisaasta ja soovitavalt ka leheküljed, mis eraldatakse aastast kooloni või komaga, nt: (Tamm 1998: 3) või (Tamm 1998, lk 3). Kui tekstis on nimetatud autori nimi, siis sulgudes nime kordamine pole enam tingimata vajalik, nt:...oma töös käsitles Tamm (1998:3). Kui viidatakse ühe autori mitmele, samal aastal ilmunud tööle, siis eristatakse need tähtedega a, b, c, nt: (Tamm 1998a:4). Kahe autori korral tuuakse mõlemate nimed. Nelja ja enama autori puhul või kui autoreid pole märgitud, ...

Eesti keel - Keskkool
11 allalaadimist
18
doc

Keeleteaduse alused: kordamisküsimused

Keeleteaduse alused: kordamisküsimused 2013 kevadel. Eksam koosneb kolmest mõttelisest osast: 1. 2 essee-tüüpi küsimust järgneva 26 kordamisküsimuse hulgast (laiemad küsimused võivad olla pooleks jagatud). 2. 1 essee-tüüpi küsimus nelja kohustusliku teksti kohta (vt ÕIS) (lubatakse valida ...

Eesti keel -
124 allalaadimist
174
doc

Kirjanduse mõisted A-Z

...kus korraldati teatrietendusi, gladiaatorite heitlusi ja loomade võitlusi. Suurimad amfiteatrid mahutasid kuni 50 000 vaatajat. Amor ­ rooma armastusjumal, jumalanna Venuse poeg. Kreeka usundis kannab armastusjumal nime Eros. anafoor ­ korduse liik, sõna või fraasi kordamine lausete, värsside või stroofide alguses. Näiteks: Ütles Lembitu: Ilus on surra . Ilus on surra isamaa eest. (Friedebert Tuglas.) anakreontiline luule ­ Antiik-Kreeka luuletaja Anakreoni (6. sajand e.Kr) kaunikõlaliste, mänglevate, selgete ja lihtsate laulude jäljendused, mida kaua aega eksli...

Eesti keel - Keskkool
35 allalaadimist
1
docx

Meedia ja mõjutamine

...rvamust hämamise, tõe moonutamise või pettusega, siis on tegemist demagoogiaga. Demagoogiavõtted: enesekindlalt esitatud põhjendamata väide, eelarvamuste kasutamine, sildistamine, viitamine suuremale grupile, faktide varjamine, probleemi lihtsustamine, väite liialdatud kordamine, liigne võõrsõnade kasutamine, meie-nemad vastandamine. Reklaam ­ eesmärk on kutsuda inimesi ostma või teenuseid kasutama. Reklaam on firmade, organisatsioonide ja üksikisikute tellitud tasuline mitteisiklik kommunikatsioon massimeedia kaudu, et veenda või mõjutada auditooriumi. Reklaam ­ ...

Eesti keel - Keskkool
46 allalaadimist
6
txt

HTML

...mis sisaldavad HTML-keele koode. HTML-keele pealesandeks on kirjeldada teksti struktuuri nii, et spetsiaalne vaatlusprogramm e. brauser (Netscape Navigator, Internet Explorer) sellest aru saaks ja soovitud kujul ekraanile tooks. HTML-dokumente vib koostada: Kirjutada tekstiredaktori abil lhtetekst (koos HTML-koodidega). Soovitatav on kasutada Notepad-i. Tekstiredaktoritel (MS Word) on olemas HTML-konverterid, mis vimaldavad dokumente HTML-kujul salvestada (Save As HTML ...). Veebiredaktorid (niteks Netscape Composer, Microsoft Frontpage) vimaldavad HTML-tekstide...

Informaatika - Keskkool
70 allalaadimist
13
docx

Assembler

..., mida translaator kasutab programmist aru saamiseks ja keerukamate lahenduste loomiseks. Direktiivide ülesanneteks on näiteks programmitüübi määramine, muutujate ja avalike funktsioonide deklareerimine ning muutujate ja koodi joondamine mälus. Lähtekood peab olema suvalise tekstiredaktoriga töödeldav ja suvalise translaatori poolt loetav. Ühel koodireal võivad antud järjekorras olla pealdis, instruktsioon, argumendid ja kommentaar. Loomulikult ei pea ühel real kõiki nelja olema. Pealdis on nimi, mis mingile programmireale antakse, et saaks programmi sees ühest osast teise...

Operatsioonisüsteemide alused - Tallinna Polütehnikum
10 allalaadimist
142
doc

Arvutite riistvara

... 254 sümbolist, ning võib põhimõtteliselt sisaldada ka tühikuid ja eesti eritähti. Programmifailide laiendid on fikseeritud ja nendeks on .COM ja .EXE . Kontoripaketi MS Office koosseisu kuuluvate andmefailide laiendid on samuti fikseeritud. Nii näiteks on tekstiredaktori Word dokumendifailide laiendiks .DOC, tabelarvutussüsteemi Exceli failide laiendiks .XLS jne. 1.3. Arvuti väljast ja seest vaadatuna "Miditower" korpus "Monitor" - ka "kuvar", "ekraan" ...

Arvutid - Eesti Mereakadeemia
27 allalaadimist
68
doc

Kõnetegevuse psühholoogia

...bolid on seotud kultuuriga, Meid huvitab: Kõne funktsionaalsüsteem , mis kujuneb kõnearengukäigus. Sõna nende arvates võrdub motoorse aktiga. Aga kas ikka on alati, tekib küsimus? Õppimine on nende jaoks assotsiatsioonide kujunemine (kas ainult nii lihtne?), oluline on kordamine. UusBIHEIVORISM Olulised ka motiivid kuidas midagi teha. On olemas küll , aga nad ei tea kuidas see toimib. Ja see vajab operantset tingitust. Nõrk koht biheivokatel: leidisd, et inimeste käitumine on peaaegu nagu koera käitumine. Et inimesed teavad,mis ...

Pedagoogika -
287 allalaadimist
16
docx

Keeleteaduse kordamisküsimused 2013

SISSEJUHATUS ÜLDKEELETEADUSSE ja KEELETEADUSE ALUSED KORDAMINE EKSAMIKS sügissemester 2013 LOENGUTE JA KOHUSTUSLIKU KIRJANDUSE PÕHJAL Õpikust (Fred Karlsson: Üldkeeleteadus) on kohustuslik lugeda järgmised leheküljed: Morfoloogia peatükk lk 107-147 Maailma keelte peatükk lk 292-318 (need, kes ei pea maailma keelte küsimusele vastama, ei pea lugema, aga v...

Keeleteadus - Tartu Ülikool
59 allalaadimist
40
docx

Keeleteaduse alused

...usiilid: k, p, t - ninahäälikud e. nasaalid: m, n, h - ahtushäälikud e. spirandid: w, v, f, s, r, l, j, s, h (3) moodustuskoha järgi: - huulhäälikud: p, m, v, f, w - hammashäälikud: t, n, s, r, l - suulaehäälikud: k, h, j, s - kõrihäälik: h Loeng 4 - I. Osa Kordamine: · Keeletüpoloogiline jaotus: analüüsimine-, sünteesimine-, polüsünteetiline keelt · Süntetiline väljendusviis: afiksatsioon e aglutinatsioon; fusioon; muutumine · Redublikatsioon (atenuatiiv ­ põhiomadusele lähedane omadus). · Keeleuniversaalid - Joseph Greenberg · Häälik, ...

Keeleteadus - Tartu Ülikool
33 allalaadimist
55
docx

Keeleteadus konspekt 2018 sügis

...naline, interaktsiooniline, deiktiline; 2) intonatsioon ja pausid (mitte kirjavahemärgid) 3) kirjalikust erinev lauseehitus, parandused, reformuleeringud, partiklid jne; 4) tavaliselt vähem formaalne kui kirjalik.Keeleteadus 27.11.2018 Kordamine (kordamisküsimused) Diskursus: tekst koos kontekstiga (võib olla keeleline või mitte keeleline) Tekst, teksti liikideks jaotamise põhimõtted Tekstilingvistika: laiemalt tekstidega. Tekstiliigid ja tüübid Diskursuseanalüüs Konversatsioonianalüüs ­ vestlusanalüüs: voor, vooruvahetus, naaberpaarid (nõ...

Keeleteadus - Tartu Ülikool
26 allalaadimist
23
doc

Üldkeel

...pi kuulumine, teiste poole hoidmine) negatiivne nägu (tahakse olla omapärased ja iseseisvad). 86. Viiteahelad, anafoor Anafoor - viide millelegi, mida lauses varem on mainitud; korduse liik, sõna või fraasi kordamine lausete, värsside või stroofide alguses. Näiteks: Ütles Lembitu: Ilus on surra. Ilus on surra isamaa eest . 87. Konversatsioonianalüüs, voor, vooruvahetus, naaberpaar Konversatsioonianalüüs e vestlusanalüüs uurib audentseid vestlusi. Peaeesmärgiks on avastada vestluse struktuur. Argivestluse puh...

Eesti foneetika ja fonoloogia - Tartu Ülikool
102 allalaadimist
25
docx

Keeleteaduse aluste kordamisküsimuste vastused 2014

...eskendub keeleprotsessi mehhanismide selgitamisele empiiriliste, eelkõige psühholoogias kasutatavate meetoditega. Uuritakse enamasti keele omadamist, eriti lapsekeelt Reduplikatsioon: liitmise erijuhtum, mille puhul toimub tüve täielik või osaline kordamine Rekonstruktsioon: on algkeele põhisõnavara ja struktuuri välja selgitamine tütarkeelte sarnasuste ja erinevuste võrdlemise teel. Saaja: (semantiline roll) lause osaline, mis või kes väljendab omanduse ülekande lõpp-punkti Segmentimine: sõna jagamine morfeemideks Semantika: on kee...

Keeleteadus - Tartu Ülikool
24 allalaadimist
58
doc

Personali juhtimine ja organisatsiooni käitumine

...orduste arv. Vahel tundub üllatav, aga uut hoiakut pooldav veenev sõnum peab sisaldama pisut ka uue hoiaku vastu suunatud teavet. Kõige tugevamad pooldavad argumendid peaksid olema sõnumi keskele paigutatud. Liiga pikka sõnumit on raske jälgida ning vahel on vajalik ka kordamine. Tähelepanu tuleks pöörata ka sellele, et uus ja vana hoiak poleks liialt sarnased või hoopis liialt erinevad. Vastuvõtja osalusmäär tingib, kui tõsiselt mõjutatav sõnumiga tegeleb. Osalus on aktiivsus, mida inimene ilmutab probleemide lahendamisel. Kõrge osalusmääraga on inimene tavaliselt ots...

Majandus -
94 allalaadimist
56
doc

Semiootika konspekt ja küsimused

... kirjakeel) ja mittediskreetsed (kõnekeel või nt muusikapala) Süsteemivälised tegurid kommunikatsioonis - MÜRA Teade koosneb alati signaalist ja mürast. Nende kahe vahekorrast sõltub, kas teade on arusaadav. Müra vältimise üks efektiivsemaid mooduseid on info kordamine, liiasus. Kommunikatsioonisüsteemid on dünaamilised ja adaptiivsed, st isereguleeruvad. Teadete väljastamine ja vastuvõtmine on pidevalt informatsiooni sööteprotsess (feed process), mis jaguneb edasisööteks (feedforward) ja tagasisööteks (feedback, tagasiside). Esimese puh...

Semiootika -
169 allalaadimist
31
rtf

Sissejuhatus üldkeeleteadusesse

... mitte gram. element või sõna, võib kasutada nt pilte; aspekti.jm keerulisemad kategooriad on keerulisem võrrelda. peab olema 2 tasandil keeleuurimine (sügavuti omaduste, tunnuste kompleks) mida on vaja, et võrrelda! keeli ei tohiks võrrelda inglise keelest lähtuvalt. Kordamine 1. klusiiv - 2. demonstratiivpronoomen - 3. polaarsus - jaatus ja eitus - väljendusvahendid (partikkel, verbi markeering; eraldi eitusafiks) 4. aeg e tempus, eristused, sündmushetk, kõnehetk, viitehetk, eesti keele ajakat. 5. kõneviis e moodus, modaalsus (dünaamiline, deontiline, episteemiline), - konditsionaa...

Üldine teatriajalugu - Tartu Ülikool
86 allalaadimist
16
docx

Suhtlemispsühholoogia kokkuvõte/kordamine

...tunnetele orienteeritus, isiklik teave Efektiivne sõnumi saatmine: ● “mina” sõnumid ● ideede korrastamine enne sõnumi saatmist ● ideede hulk sõnumis (1) ● seisukoha selge esitamine ● sõnumi kordamine ● tagasiside küsimine ● suhtlemispartneriga arvestamine ● teise isiku käitumise kirjeldamine (oht olla hinnanguline) ● verbaalne ja mitteverbaalne info Kuulamistõkked: ● Võrdlemine- kumb on targem ● m...

Suhtlemispsühholoogia - Tallinna Ülikool
99 allalaadimist
15
docx

üldkeeleteadus

Üldkeeleteaduse eksamiks kordamine 1. Keele mõiste Keel on ühelt poolt autonoomne süsteem, teisalt sotsiaalne, kultuuriline, mentaalne, bioloogiline ja kognitiivne nähtus. Keel on olulisimaid inimsust loovaid tegureid. Keele all mõeldakse eelkõige inimeste poolt kasutatavaid loomulikke keeli, mis ...

Keeleteadus - Tartu Ülikool
210 allalaadimist
56
pdf

Lõputöö koostamise ja vormistamise juhend

...eid: (Kask 1998) või (Aavik 1936: 428) või (Kuusik 2004: 215–219)  Artiklitele viitamisel tekstis leheküljenumbreid ei panda (need esitatakse vaid kasutatud allikate loetelus).  Kui töö tekstis juba nimetatakse allika autorit, pole sulgudes nime kordamine enam vajalik. Näiteid: Need andmed on pärit H. Liimetsalt (1985: 56). Neid probleeme käsitles oma töös Albert Kuusik (1989).  Viites lisatakse autori perekonnanimele pärast koma eesnimetäht siis, kui töös viidatakse veel mõnele sama perekonnanimega autorile. ...

Ainetöö - Keskkool
16 allalaadimist
7
odt

Eesti keele allkeeled-kokkuvõte eksamiks

... partiklid( siis , nagu , vat), emotikonid partiklite väljendamiseks, lühendamine ja vokaalide ärajätmine(kle, krt), netikeele erilühendused(kle, ple, vbnds, nv), täheühenditest üksiktähed(ks ­ x) hääldusviisi, emotsiooni väljendamine ­ emotikonid, märgikordused,tähtede kordamine (dsiiiiisas), üksiksõna rõhutamine suurtähtedega, helide ja häälitsuste märkimine(haha,väkk) Lausung ­ tavaliselt lühiksed, konkreetsed, jäetakse vaid uus info, jäetakse verbe ära tihti. Netikeel ja allkeelte süsteem Arvuti ja kohamurded ­ varem olid kohamurded kesksed, 20. saj teisel poolel ...

Eesti keel - Tartu Ülikool
70 allalaadimist
18
docx

Keeleteadus

...na ja sina, eksklusiivne meie ­ mina ja tema. Morfeem ­ väiksem tähendusega üksus. Jaguneb seotud ja vabadeks morfeemideks. Seotud morfeem ei saa üksi esineda, näiteks käändelõpud. Vaba morfeem võib olla sõna ja võib seega ka üksi esineda. Reduplikatsioon ­ tüve kordamine nt mitmuse või mõne grammatilise tähenduse väljendamiseks. Näiteks läki-läki. Diglossia ­ olukord, kui samas ühiskonnas on kasutusel erinevad keelekujud. Näiteks kasutatakse üht keelekuju meediakanalites või hariduse valdkonnas ning teist kasutatakse igapäevases suhtluses. See on tavaline ...

Üldkeeleteadus - Keskkool
1 allalaadimist
17
docx

Suhtlemispsühholoogia

...füsioloogiline (Panici, Thomas- Maddox, 2000) Suhtlemisoskused · Võimaldavad suhelda, luua, hoida suhteid · Õpitavad oskused - oskuse vajalikkuse teadvustamine (motivatsioon) - oskuse olemuse mõistmine (teadmised) - praktiseerimine (kordamine) - tagasisidega arvestamine (analüüsioskus) - julgustamine (motivatsiooni hoidmine Riskimine Enesekindlus Ebaõnnestumine Jätkuv praktiseerimine Enda käitumise analüüs Suhtlemine ja mina-kontspetsioon (MK) Mina-kontseptsioon ­ teadmine iseendast, mis mõjutab interaktsioo...

Suhtlemispsühholoogia - Tallinna Ülikool
25 allalaadimist
7
doc

Eesti keele reeglid

...dus on astmevahelduse liik, kus sõna tugevas astmes on sulghäälik või ,,s" Välte ebavahelduseks nimetatakse reeglipäratut vältevahelduseks. Reeglipärane vältevaheldus on teise ja kolmanda astme vaheldamine. Kui sõna ees on . siis see on kolmanda välte sõna. Käänete kordamine: Käänded: 1. nimetav tark poiss kes? Targad poisid 2. omastav targa poisi, tarkade poiste 3. Osastav tarka poissi, tarku poisse Sisekoha käänded Sisseütlev targas poisis, tarkadesse poistesse Seesütlev targas poisis, tarkades poistes Seestütlev targast poisist, tarkadest po...

Eesti keel - Keskkool
27 allalaadimist
3
docx

Allkeeled - kordamine eksamiks

MURDED Kohamurded on samas maakohas elavate inimeste ühine keel, mis erineb rammatiliselt, fonoloogiliselt ja leksikaalselt teistest kohamurretest. Kohamurre oli kunagi ainus keel, mida eesti inimene valdas, varieerus sotsiaalselt ja situatiivselt. Murdevorm ehk murdesõna on selles murdes esinev vorm/sõna, mis...

Eesti keel - Tartu Ülikool
83 allalaadimist
4
docx

Eesti keele arvestuse kordamine

Keele funktsioonid 1) Kommunikatsioonivahend ­ inimesed suhtlevad üksteisega keele abil ja jagavad enda mõtteid 2) infoedastaja ­ uudiseid jagatakse keelega. Telekas uudised, ajalehed 3) suhete hoidja ­ suhtled inimesega ja väljendad sõnadega, kuidas sa hindad teda 4) loitsumisvahend ­ vanasti usuti, e...

Eesti keel - Keskkool
10 allalaadimist
19
docx

Eesti keele allkeeled

...heühendid > üksiktähed: ks > x, ts>c, hv > ff, taguocca, vaffa, juuxed, nac Hääldusviisi, eriti emotsioonide väljendamine: · emotikonid, suurtähed, tähe- või märgikordused · enam rõõmustamise emotikone (üle poole), negatiivseid emotsioone vähe (7-8%) · Tähtede kordamine emotsioonide väljendamiseks või hääldusviisi osutamiseks: Dziiiiiizas, iimeee küll · Üksiksõnade rõhutamine: suurtähed: mind LIHTSALT häirib, harva alakriipsud sa_ei_tohi · Läbivalt suurtähtedega teade = karjumine, pahameel (annavad edasi intensiivsust) · Küsimärkidest voor = arusaa...

Eesti keel - Tartu Ülikool
161 allalaadimist
2
doc

10. kl eesti keele eksamiks kordamine

MÕISTED 1. Struktuur - erinevad keeleüksused, süsteemi osade vaheline seos (häälikud, käändelõpud; sõnu omavahel kombineerides saame lause) 2. Süsteem ­ häälikusüsteemi ülesanne on määratleda, milliseid häälikuid antud keel kasutab. Need v...

Eesti keel - Keskkool
91 allalaadimist
10
wps

Eesti keel 11kl üleminekueksamiks kordamine

Üleminekueksami kordamine 11.kl 1.Suur ja väike algustäht *Nimi Kirjutatakse Läbiva Suurtähega.(v.a.side-ja abisõnad,nt.Keel ja Kirjandus) *nimetus kirjutatakse väikese algustähega(väljendab liiki v tüüpi, nt.kass, aktsiaselts) *"Pealkiri kirjut. esisuurtähega ja jutumärkides." Erireeglid:*Kui Nimetust Kasutatakse Nimena...

Eesti keel - Keskkool
274 allalaadimist
6
docx

Inseneriinformaatika 2.ülesanne

TEINE ÜLESANNE TEKSTIREDAKTORI KASUTAMISE KOHTA Teise ülesande tegemisel kasutage Microsoft Word´i. Ülesandeks on jällegi lehest koopia tekitamine, s.t te peate sisse lööma KOGU teksti (jah , osaülesannete juhendid ka). Faili nimeks tuleb bXXXXXX (XXXXXX on teadagi...

Inseneriinformaatika -
10 allalaadimist
32
doc

Network üldiselt

...ohiks sisselogimist jätkata. Muude vahenditega tuleks kindlaks teha, mis täpselt toimub. · Server on õige, kuid ta kasutab uusi RSA võtmeid. Sel juhul peab kasutaja oma ~/.ssh/known_hosts failist vastava serveri avaliku võtme rea käepärase tekstiredaktori abil kustutama. Järgmisel külastusel kirjutatakse sinna faili uus serveri avalik võti. Korralduste täitmine teises masinas SSH võimaldab lasta korraldusi täita teises masinas, kasutades järgmist süntaksit ssh -l kasutaja2 teise.masina.nimi käsk käsu-võtmed kasutaja2 on kas...

Arvutiõpetus - Kutsekool
83 allalaadimist
Error: