Facebook Like
Küsitlus
Add link

Tähtsaim Eesti ajaloost - sarnased materjalid

vapsid, ljam, organisatsioonid, isamaaliit, ametikoht, hendas, karistada, ivas, relvakonflikt, taanist, igustest, rdekatse, isad
51
doc

Eesti ajalugu - konspekt

1 EESTIMAA AJALOO ALGUS Mõiste `historia' pärineb kreeka keelest ja tähendab `teadmine, jutustus, uurimine' ja on üle 2500 aasta vana. Selle võttis oma raamatu pealkirjaks kreeka teadlane ja rännumees Herodotos ning seda raamatut peetakse esimeseks ajaloo-alane teos maailmas. Herodotost nimetatakse aga mõnikord...

Ajalugu - Kutsekool
1316 allalaadimist
147
docx

Eesti XX sajandi algul

Eesti XX sajandi algul Haldus-territoriaalne jaotus: maakonnad (kreis), vallad, linnad, alevid: 20. sajandi alguses jagunes Eesti territoorium kahe kubermangu vahel ­ Eestimaa kubermangu, mis omakorda olid jagatud neljaks maakonnaks: Lääne , Harju, Järva ja Viru kreis. Liivimaa kubermangu, mis ja...

Ajalugu - Keskkool
20 allalaadimist
33
doc

Ajaloo konspekt

MUINASAEG EESTIS Muinasajaks nimetatakse ajajärku esimeste inimeste saabumisest kuni ristisõdade alguseni baltimaadel 12. sajandi lõpul. Muinasaeg jaguneb järgmiselt: 1. Mesoliitikum ehk keskmine kiviaeg (9000-5000 a. e. Kr. ) Esimesed asupaigad Eestis: Pulli asula (pärineb 9000 a. algusest ...

10.klassi ajalugu - Kutsekool
402 allalaadimist
222
doc

Nõukogude Liidu ajalugu

...tungi ka Uurali kasakatele. Samad põhjused sundisid ka neid taanduma, steppidesse laiali hajuma. Enamlaste poliitika sundis kasakaid uuesti kogunema ja võitlema enamlaste vastu, 1918 märts-aprill asuti pealetungile, hõivati varsti Ohrenburgi linn ja selle ümbruskond, tähtsaim pol keskus. Mõlemate kasakate puhul oli võitluse eesmärgiks seniste eesõiguste ja piirkondliku autonoomia kaitsmine. Samal ajal hakkas kujunema Lõuna-Vm-l ka I relv koondis, mis seadis eesmärgiks enamluse kukutamise. Pärast okt pööret hakkas endine sõjavägede ülemjuhataja kindral...

Ajalugu - Tartu Ülikool
22 allalaadimist
36
odt

Ajalooõpetuse eksam

...ed alla Compiegne'i vaherahule, mis lõpetas I maailmasõda – Keskriigid kaotasid sõja ja selle kohaselt pidi Saksamaa oma väed okupeeritud aladelt välja viima. 7. Versailles' rahuleping. 18. jaanuaril 1919. aastal algas Pariisis rahukonverents. Selle dokumentidest tähtsaim oli Versailles'i leping, mis sõlmiti Antanti ja Weimari Saksamaa vahel 28. juunil 1919. Saksamaa ja territoriaalsed kärped: 1. kaotas kõik oma kolooniad 2. Elsass-Lotring läks Prantsusmaale 3. Sudeedimaa läks Tšehhoslovakkiale 4. Saksamaa arvelt moodustati Poola koridor Sõjaväelised piir...

Ajalugu - Keskkool
8 allalaadimist
83
doc

Eesti ajalugu

EESTI AJALUGU SISUKORD EESTI MUINASAEG PT. 1...................................................................................................................................4 PERIODISEERING.................................................................................................................................

Ajalugu - Keskkool
91 allalaadimist
5
rtf

Eesti Ajalugu

Eesti Vabariik 1920.-1930.aastail Demokraatlik Eesti (1918-1934) Eestis oli inimestel kindel soov rajada iseseisev demokraatlik vabariik. Sellest veendumusest lähtus ka Asutav Kogu Eesti esimest põhiseadust koostades. 1920.a loodi põhiseadus. Seadusandlikku võimu teostas Riigikogu ja täidesaatvat võimu v...

Ajalugu - Põhikool
16 allalaadimist
2
doc

Eesti sise-ja välispoliitika aastatel 1918-1938

24. veebruar 1918 kuulutati välja Eesti Vabariik. Loodi parlamentaarne vabariik. Asutav Kogu võttis vastu 1920. Eesti Põhiseaduse. · Kõrgemaiks võimukandjaks oli rahvas · Põhiseadus pidas silmas demokraatlikust. · Seadusandlik võim kuulus riigikogule Vabadussõda 1918-1920 Eesti riigi ja enamlaste vahel. Venemaa tahtis saavut...

Ajalugu - Põhikool
51 allalaadimist
80
pdf

11. klassi ajaloo konspekt

...kogud ● 1952-53 oli Eestis 3 oblastit ENNE: vallavalitsus NÜÜD: Külanõukogu Töörahva Saadikute Nõukogu Täitevkommitee Eesti NSV juhtimine ● Tähtsamad otsused tegi EKP (Eestimaa Kommunistlik Partei), juhindudes Moskva näpunäidetest. ● Tähtsaim amtimees Eestis oli EKP Keskkomitee I sektretär Nikolai Karotamm EPK KK I sekretär 1944-1950 Karotamm Johannes Vares Ülemnõukogu Presiidiumi esimees, tegi 1946 enesetapu? Kraaks Eduard Päll 1947-50 Ã...

Ajalugu - Keskkool
1 allalaadimist
48
doc

Ajaloo kordamismaterjal eksamiks

AJALOO RIIGIEKSAM 2010 EESTI AJALUGU Eesti ajaloo perioodid, üldiseloomustus ja pöördepunktid periood Eesti kaart pöördepunktid (haldusjaotus) muinasaeg 8 suurt maakonda + 4/6 Muistne vabadusvõitlus (1208-1227) kuni 13. väikest, kihelkonnad (45) sajandi...

Ajalugu - Keskkool
254 allalaadimist
92
docx

Maailm 20. sajandi algul

AJALUGU Maailm 20. Sajandi algul Moesõnaks oli „progress“- tulevikku suhtuti optimistlikult. Maailma valitses Euroopa Tähtsaim majandusharu- tööstus Kasvas turg kontrollivate suurettevõtete- monopolide- tähtsus Tööstuse areng tõi kaasa linnaelanikkonna kasvu Inglismaal elas linnades 80% elanikest Saksamaal 60, prantsusmaal ja USAs 40 Linnasid kus oli üle 100 000 elaniku ooli Euroopas 135, sajand oli neid oln...

Ajalugu - Keskkool
10 allalaadimist
33
docx

11. klassi ajaloo üleminekueksam

...is nüüd kõik jõud koondada läände sõja lõpetamiseks õhe otsustava rünnakuga Kodusõda Venemaal. (ptk.10) Uute riikide teke Kesk-ja Ida-Euroopas · 6.detsembril 1917 iseseisvus Soome. 16.veebruaril 1918 deklareeris oma iseseisvust Leedu ning 24.veebruar 1918 Eesti. · 1918.aasta sügis ­ iseseisvumiste laine. Üksteise järel kuulutasid end iseseisvaks Tsehhoslovakkia, Poola ja Ungari. Serbia ja Autria-Ungari koosseisus olnud slaavlased moodustasid Serbia-Horvaatia-Sloveenia kuningriigi, hilisema Jugosliivi. 18.novembril 1918 teatas o...

Ajalugu - Keskkool
24 allalaadimist
72
docx

Eesti-ajaloo suur üldkonspekt

... Eestlaste ja Ladgalite vahel toimus pidvalt madistamine, ladgalid olid tavaliselt kaotajad. Eestlaste tugevamaiks vastaseks olid leedukad kes tegid siia mitmeid laastavadi ründeretki. o 1187a vallutati ja põletati „Igamere pagnate“ poolt Rootis tähtsaim linn Sigtuna. o Eestlaste naabrusesse jäi küll üks suuremaid ja tugevamiad venemaa osi- Novgorodi feodaalvabariik, ent tal paolnud üksi jõudu eestlaste alistamiseks. MUISTNE VABADUSVÕITLUS I periood (1208-1212), II periood (1215-1221) ja III peri...

Ajalugu - Keskkool
26 allalaadimist
6
pdf

Eesti Vabariik 1920. -1930. aastad

...ndadele ( vene, saksa, rootsi, juudi) anti kultuurautonoomia – õigus enesemääramisele kultuurilistes küsimustes. IV Majandus 1920. aastatel  Enne iseseisvumist oli Eesti majandus (ka mõisamajandus) suunatud idaturu vajadustele.  Iseseisva Eesti tähtsaim ülesanne oli iganenud mõisamajanduse asendamine talumajandusega. Selleks viidi vastavalt seadustele läbi maareform. 1. Maareform 1920.aastatel  Riigistati mõisnike maad, põllutehnika ja loomad  Maad jagati soovijatrele asundustaludena Maareformiga rajati 56 000 uut...

Ajalugu - Keskkool
6 allalaadimist
24
doc

11. klassi kokkuvõte

1. EESTI KIVIAJA KULTUURID · Kiviaeg Eestis: u.9000-1800 eKr · Elatusalad: Kalastamine- kalu püüti ahingutega, luust õngekonksudega, kalatõketega, algeliste võrkudega ja mõrdadega. Jahtimine- asulapaikadest leitud luud näitavad, et esmajoones kütiti põtru ja kopraid, vähem ürgveisi, karusid mets...

Ajalugu - Keskkool
125 allalaadimist
5
docx

Ajalugu eksam 1

...aatia Prantsusmaal ja Inglismaa näitel : Prantsusmaa ­ Vabariik , mitme partei süsteem , Inglismaa ­ Monarhia ( konstitutsiooniline ehk parlamentaarne monarhia ) , 2 parteid ( leiboristid ja konservatiivid ) USA ­ Föderaalriik , presidentaalne vabariik , Vol 3 Demokraatlik Eesti ­ 1920-1934 Autoritaarne Eesti- 1934-1940 Võrreldus : Põhiseadused ­ Eesti vabariigi 1920 -1930 lõpp - 1 : 1920 kõige demokraatlikum , 2 : 1934 (vapside põhiseadus , rakendas Konstatin Päts ) , 3 : 1938 (riigikogu 2 kojaline pluss president , peaminister ) , 4 : 1992 ( tugineb esimesele põhisea...

Ajalugu -
14 allalaadimist
18
odt

Eesti ajalugu.

Eesti inimasustus on natuke rohkem kui 10 000 aastat, sest siin oli jääaeg, mis umbes 13-11 000 aastat tagasi siit lahkus. U 8213 aastal lahkus siit ka Balti paisjärv. Muinasaeg oli aeg inimeste siiasaabumisest kuni 13 sajandini pKr. Muinasaja inimeste kohta teame muististe kaudu. Need on muinasjäänused. Jagunevad ir...

Ajalugu - Keskkool
39 allalaadimist
14
doc

Eesti ajalugu

Eesti ajalugu 1. Muinasaja uurimine. Esiajaks ehk muinasajaks nimetatakse ajajärku esimeste inimeste saabumisest kuni muistse vabaduse kaotuseni XIII sajandi alguses p. Kr. Kõiki inimeste poolt rajatu ja mahajäätu põhjal saame teadmisi. Neid nimetatakse muinasjäänusteks ehk muististeks. Nendeks on eelkõi...

Eesti ajalugu - Kutsekool
8 allalaadimist
2
docx

Eesti 1920. - 1930. aastail kordamisküsimused

1. Miks ja millal puhkes Vabadussõda? 28 nov. 1918- 2 veeb 1920, Eesti tahtis saada vabaks ja venemaa tahtis taastada endiseid piire. 2. Mis oli Landeswehri sõda? Millal ja miks see toimus? 5. juuni 1919 kuni 3. juuli 1919 sõda Rahvaväe ja Landeswehri vahel. Sakslased tahtsid saada osa lätist endale ja Eesti ei lasknud seda teha 3. Nimeta põhjuseid, miks eestlased v...

Ajalugu - Põhikool
56 allalaadimist
35
doc

11. klassi ajalooeksam

...ansa, algselt tähendas see relvastatud sõjasalka, sellest kujunes hiljem Hansa nime kandev kaubalinnade liit; Lübecki vabalinn, selle kaupmehed muutsid liidu linnade liiduks, hiigleajal kuulusid liitu enamik Novgorodi- Kölni-Londoni joonel olevad sadamad ja kaubalinnad; Eesti aladelt Tallinn, Tartu, Pärnu ja Viljandi Koge ­ uut tüüpi laev, suutis vedada kõike suurtemates kogustes 33.Keskaja ülikoolid ja teadus Euroopa esimesed ülikoolid: Bologna 1119 ­ algselt moodustas selle õigusteadust õppivate üliõpilaste organisatioon, mis palkas ise õpetajad ­ doktorid, varsti oli ...

Ajalugu - Keskkool
566 allalaadimist
32
docx

10. kl ajaloo üleminekueksam

...is asendus hiljem arusaamaga, et universum on heljotsentriline 3.Absolutism Venemaal varauusajal Moskva ­ kolmas Rooma. Vm ­ Kiievi riigi pärija 1). Kiievi Venemaa 2). Vladimiri ­ pealinn 3). Moskva 4). Peeter I 1708 Peterburgi 1703 PS ­ Narva lahing 1700 1710 ­ vallutab Eesti alad Ivan Julm (1533 ­ 1584 ), vallutati tatari khaaniriigid Volga ääres ( 1558 ­ 1583 ) ­ Liivi sõda: saavutada väljapääs Läänemerele 156 kujunes Venemaal välja opritsnina, pandi alus opritsnikute malevale 1570 sõjakäik Novgorodi Boriss Godunov 1598-1605 Segaduste aeg ­ smutnoje vremja Grigori Otr...

Ajalugu - Keskkool
36 allalaadimist
94
doc

Läti ajalugu

..., kuid ka tõrjus välja madalmaalased ja prantslased, rajati jacobi fort mis kontrollis saart ja tegevust, rajati istandus kus hakati kasvatama suhkurt tubakat, kohvi, toodi neegerorju, kohapealt veeti välja banaane , rummi , papagoisid. Kuramaahertsogi riigist kujunes tähtsaim koloniaal riigi varustaja jne.Kahte forti enda käes hoida, kohalikke istandusi ja orje valitsemiseks selleks saatis jacob sinna oma alamaid Kurmaalt.Jacobi välispoliitika oli edukas ainult esialgu, sisi jä juba naabrite konfliktidesse, 1658 sooritasid rootslased suure sissetungi Kuramaale.Jacob oli...

Ajalugu - Tartu Ülikool
14 allalaadimist
10
docx

10. klassi ajaloo kokkuvõte

PILET 1 1.) Kiviaeg - Kõik eesti asulad kuulusid Kunda kultuuri alla. Kunda kultuuri elanikud rajasid asulad veekogude lähedusse, sest seal oli soodne kalastada ja küttida veelinde ning vee lähedusse jooma tulevaid metsloomi. Jõed pakkusid ka paremaid liiklemisvõimalusi. Töö- ja tarberiistad olid enamasti valmistatud kivist, ...

Ajalugu - Keskkool
124 allalaadimist
56
doc

Eesti ajalugu

MUINAS AEG Eesti ajaloos nimetatakse muinas ajaks aega esimeste inimeste ilmumisest eesti alale, kuni 13. sajandi alguseni. Muinas aeg jaguneb: Mesoliitikum e. keskmine kiviaeg - 8 - 4 aastatuhat eKr. Neoliitikum e. noorem kiviaeg - 4 aastatuhandest kuni teise aastatuhande keskpaigani eKr. Pronksiaeg - teise aas...

Ajalugu - Keskkool
147 allalaadimist
95
doc

Mein Kampf

1 NB! Redigeerimata! Saateks natsionaalsotsialismi klassiku Adolf Hitleri raamatu MEIN KAMPF eestikeelsele väljaandele Aastakümneid on kogu maailmas püütud Adolf Hitleri raamatut "MEIN KAMPF" inimestele kättesaamatuks teha, samal ajal seda igati maha tehes. Ka end kõige demokraatlikemaks pidavates riikides ei ole see raamat igaühele kättesaadav. Vähemalt samavõrra vastuvõetamatu ideolo...

Saksa ajalugu -
4 allalaadimist
19
doc

10. klassi ajaloo eksam

...kasvuringide paksuse muutusi. Numismaatika: Tegeleb leitud müntidega. Etnoloogia: rahvateadus Rahvaluule: Rahva seas suust-suhu edasi kantud (vahel ka kirja pandud) jutud. Kroonikad: Kirjalikud allikad. Tuleb suhtuda kriitiliselt, sest on sagely kirja pandud eesti- vaenulike inimeste poolt (Hendriku Liivimaa kroonika) 2. Muinasaja periodiseering Kiviaeg: Vanem kiviaeg (paleoliitikum) lõppes 9600 a.eKr Keskmine kiviaeg (mesoliitikum) 9000-5000 a.eKr Noorem kiviaeg (neoliitikum) 5000-1800 a.eKr Pronksiaeg: Vanem pronksiaeg ...

Ajalugu - Keskkool
69 allalaadimist
15
doc

2. ja 1. maailmasõja ja Eesti iseseisvumise, okupeerimiste, Vene impeeriumi lagunemise kohta konspekt

...istada. Saksamaa kuulutas sõja Venemaale ja Prantsusmaale, tungides kallale ka Belgiale. Seejärel astus sõtta Suurbritannia sest rikuti Belgia neutraliteeti. 1. maailmasõja algus ja Saksamaa sõjaplaani (Marnei ja Tannenbergi lahingud) realiseerimine 1914. aastal, sõja mõju Eestile. Algus 28. juuli 1918. Venemaa asus toetama Austria-Ungari surve alla sattunud Serbiat. Austria- Ungari kuulutas aga Saksamaa survel Serbiale sõja. Venemaa kuulutas seejärel välja mobilisatsiooni aga Saksamaa käskis Suurbritannial ja Venemaal mobilisatsioonikäsu tühistada. Saksamaa kuulutas sõja Ven...

Ajalugu - Keskkool
5 allalaadimist
24
doc

Eesti ajalugu

Kordamine 10. klassi ajalooeksamiks: Eesti ajalugu 1. Muinasaja uurimine. Lk.8-9 (esiaeg, muinasaeg, muistis, arheoloogia, dendrokronoloogiline skaala, numismaatika, etnoloogia, rahvaluule, kroonikad) *esiaeg, muinasaeg- Ajajärku esimeste inimeste saabumisest kuni muistse vabaduse kaotamiseni 19.saj alguses p....

Ajalugu - Keskkool
113 allalaadimist
204
pdf

Eesti uusima aja ajalugu

...ord ebaõnnestunud. Riigikogu põhiseadusmuudatuse eelnõu oli sisuliselt sarnane eelmisega. Sama aasta oktoobris toimunud kolmas ja viimane rahvahääletus, seekord Vabadussõjalaste Keskliidu eelnõu kohta, läks ülekaalukalt läbi ning jõustus 1934. aasta jaanuaris. Tähtsaimad muudatused olid 100-liikmelise Riigikogu koosseisu vähendamine poole võrra ning võimsa riigipea ametikoha loomine. Muidu samasugused nagu eelmisedki, ainult riigipea võimkonda uuesti suurendati riikogu arvelt. Vormiliselt ei olnud tegemist uue põhiseadusega, tegemist olid 1920 a põhisea...

Ajalugu - Tartu Ülikool
24 allalaadimist
89
doc

Ajalugu

...i palju tselluloosi. Panganduses oli tähtis koht Wallenbergide perekonnal. 1.7.2 SISEPOLIITIKA Põhiseaduslik monarhia. Parlament Riksdag - kahe kojaline. 19. sajandi lõppust 1907. aastani oli kuningaks Oskar II. 1907 - kuningaks sai Gustav V - kes käis ka Eestis vabariigi ajal. 1905 - lagunes Rootsi-Norra personaalunion. Sajandivahetusel hakkasid Rootsis valitsema pahempoolsed meeleolud - tehti palju uuendusi: töökaitse seadus; 1913 vanaduspensionide maksmine; alustati karskus kampaaniat. Norra tahtis kontrolli oma välispoliitka üle oma kätte võtta. ...

Ajalugu - Keskkool
237 allalaadimist
15
docx

Eesti teel iseseisvusele. I Eesti Vabariik.

Eesti teel iseseisvusele. Eesti Vabariik. Kordamisküsimused Tartu liberaalid e vasakpoolsed: Juht: Jaan Tõnisson Vaated: * rahvusliku eneseteadvuse edendamine * venestamise ja saksastamise vastasus * lõpp baltisakslaste ülemvõimule ja kadakasakslusele * vene impeeriu...

Ajalugu - Keskkool
28 allalaadimist
66
docx

Eesti 20. sajandi ajaloo baaskursus

...· Valitsusliikmete ametisse nimetamine ja vabastamine  Valitsusasutuste moodustamise ja likvideerimise küsimused  Kodakondsusesse vastuvõtmine (valitsus) Rahvakomissaride Nõukogu / Ministrite Nõukogu Jossif Stalin: „Rahvakomissaride Nõukogu esimehe tähtsaim ülesanne seisneb selles, et ta peab igapäevases praktilises töös viima ellu partei direktiive, mille väljatöötamisel ta isiklikult osaleb.“ Liiduvabariigi täitevvõimu (riigihalduse) organisatsioon  Ministrite Nõukogu  Ministrite Nõukogu Asjadevalitsus  M...

Eesti ajalugu - Tallinna Tehnikaülikool
6 allalaadimist
5
odt

Eesti aeg

Riigikord ja sisepoliitika 1920-1934 Alguses oli Eesti 47 450 km² pindalaga, kus elas 1 059 000 inimest. I põhiseadus võeti vastu 15.juunil 1920 Asutava kogu poolt, milles enamused olid sotsialistlikud erakonnad. Dokumendi koostajad pidasid silmas Saksamaa, Prantsusmaa, Sveitsi ja mõnede teiste riikide tolleaegseid liberaalseid põhiseadusi ning kujundasid ne...

Ajalugu - Keskkool
12 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun