Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Add link

Kategooria sissejuhatus filosoofiasse - 30 õppematerjali

Filosoofia >> Sissejuhatus filosoofiasse
13
docx

Sissejuhatus filosoofiasse

Milliseid teadmise tüüpe on olemas? Millise teadmise tüübi kohta käib sofia ­ tarkus, mis sisaldub sõnas filosoofia? Loov teadmine - võimaldab midagi ära teha, praktiline teadmine - võimaldab õiglaselt ja õnnelikult elada, teoreetiline teadmine - on vaja ainult asja enda pärast, selle alla kuulub ka sofia. 2.Milline on klassikaline ettekujutus teadmise tüübist, mida kutsutakse tarkuseks? Teadmine jum...

Sissejuhatus filosoofiasse - Tallinna Ülikool
380 allalaadimist
10
doc

Sissejuhatus filosoofiasse

Küsimused Camus' Sisyphose müüdi kohta: · Kuidas kirjeldab Camus absurditunde avaldusi?- Maailma tihkus ja võõrus on absurd. Kõhedus, mida meis tekitab inimese enda ebainimlikkus on absurd. See võõras, kes meile aegajalt peeglis vastu tuleb, kelle me enda fotode järgi ära tunneme on absurd. Niipea kui absurdi tunnistatakse muutub ta kireks mis on piinavam kui ükski teine kirg. Absurditunde avaldused...

Sissejuhatus filosoofiasse - Tallinna Ülikool
143 allalaadimist
42
docx

Sissejuhatus filosoofiasse kõik kodused tööd

loeng 1. Milliseid teadmise tüüpe on olemas? Millise teadmise tüübi kohta käib sofia – tarkus, mis sisaldub sõnas filosoofia? 2. Milline on klassikaline ettekujutus teadmise tüübist, mida kutsutakse tarkuseks? 3. Kuidas filosoofiaga alustada? Milliste filosoofide seisukohta selles küsimuses te teate? 4. Mis on eksistentsiaalne situatsioon ja millised filosoofid...

Sissejuhatus filosoofiasse - Tallinna Ülikool
56 allalaadimist
18
docx

Sissejuhatus filosoofiasse tekstid 2015

Kuidas kirjeldab Pascal absurditunde avaldusi? Albert Camus on öelnud, et inimene omandab elamise harjumuse enne, kui mõtlemise harjumuse. Ühel hetkel hakkab inimene mõtlema argipäevastest toimingutest väljapoole, hakkab mõistma, et maailm on talle võras ning miski maailmas ei samastu temaga. Samuti hakkab inimene mõistma, kui mõttetu on kannatada. Sellisel hetkel avaldub Camus sõnul absurditunne....

Sissejuhatus filosoofiasse - Tallinna Ülikool
2 allalaadimist
6
docx

Sissejuhatus filosoofiasse

See imestus on pandud filosoofia traditsiooni siiamaani. Imestus, kui midagi fundamentaalset. Esimene jõud on midagi negatiivset- ta peatab meid. `Kokkuvõte loengust: Repliik on lühikene 2,3- 10 lausest koosnev selge tekst, mis on kui vastus eelpool kõnelejale. Ütlen oma arvamuse teemal millest kõneleja eelnevalt rääkis. 1. Vasta millised teadm...

Sissejuhatus filosoofiasse - Tallinna Ülikool
174 allalaadimist
37
docx

Sissejuhatus filosoofiasse

Hüpoteetilistes otsustustes ei ole sõnal „tõene“ kinnitavat rolli. (Kui p on tõene, siis q). - Tõde kui väärtus: Wright: deflatsionist seisab vastakuti dilemmaga. Kui väidab, et tõde pole midagi tähtsat, siis see ei seleta, miks me tõest lugu peame. Kui seletaks, satuks samadele tõeteooria radadele, mida juba kaua aega käidud on. 5. loeng TEADMINE – Sissejuhatus tunnetusteooriasse Epistemoloogia – tegeleb küsimustega, mis seonduvad teadmisega. Mida me võime teada? Millised on meie teadmiste piirid? Mis on teadmine? Kuidas õigustada oma uskumusi? Mis on teadmine? – traditsioonilise käsitluse järgi: õigustatud tõene uskumus Õigustatud tõese uskumise järgi, selleks et midagi teada:  pead sa seda uskuma  see peab olema tõene  sa pead olema õigustat...

Sissejuhatus filosoofiasse - Tallinna Ülikool
25 allalaadimist
4
docx

Sissejuhatus filosoofiasse

Milliste küsimustega tegeleb religioonifilosoofia? Tuleb eristada kristlikust eetikast ja moraaliõpetusest. Religioosne eetika vaatleb inimese ja jumala vahekorda praktilisel tasandil ja tegeleb küsimustega kuidas olla jumalale meelepärane, millised on inimese käitumise eesmärgid kui ta mõnda religioossesse kogukonda kuulub.. jne. Religioonifilosoofia töötab teisel tasandil. Religiooni küsimus v...

Sissejuhatus filosoofiasse - Tallinna Ülikool
120 allalaadimist
5
docx

Sissejuhatus filosoofiasse

Filosoofia üliõpilastele ja teistele huvitatutele: 5.1. Lugege kolm keele- ja kultuurifilosoofia-alast lühiesseed: Borgese esseed "Raamatute kultusest" ja "Ühe nime vastukajade ajalugu" (Jorge Luis Borges, Valik esseid, Tõlk. Ruth Lias, Tallinn: Vagabund, 2000) , ning Tõnu Viigi esseed "Metslase automaat" (Eesti Ekspress, 28.11.2008). Lugege üle ka Pascali mõtted harjumuste kohta...

Sissejuhatus filosoofiasse - Tallinna Ülikool
154 allalaadimist
0
pdf

Sissejuhatus filosoofiasse eksami konspekt

Kokkuvõte ainest "Sissejuhatus filosoofiasse"...

Sissejuhatus filosoofiasse - Tallinna Ülikool
1 allalaadimist
14
docx

Sissejuhatus filosoofiasse TÜ

MIS ON FILOSOOFIA (Isiah Berlin) - Uurimisvaldkonna paistab määravat ära nende küsimuste iseloom, millele vastuste leidmiseks vastavad valdkonnad on loodud. - Sõnastada küsimused nii, et nad oleks vastatavad kas empiirilisel formaalsel (st teatavaid formaalseid tehnikaid järgides) teel. - Filosoofia ülesanne on tuua päevavalgele need pe...

Sissejuhatus filosoofiasse - Tallinna Ülikool
5 allalaadimist
6
docx

Sissjuhatus filosoofiasse

Mis on ja millega tegeleb filosoofiline antropoloogia? Milliseid filosoofilise antropoloogia paradigmasid te teate? Antropoloogia on uurimus inimesest (õpetus inimesest)- filosoofiline antropoloogia on filosoofiline õpetus inimesest. · Filosoofiline antropoloogia on uurimus inimesest ja tema loomusest (millised on inimesele omased toimemehhanismid, milline on inimese sisemine loomus, m...

Sissejuhatus filosoofiasse - Tallinna Ülikool
151 allalaadimist
98
pdf

Sissejuhatus teadusfilosoofiasse kogu aine konspekt- testide vastused

Platoni arvates on olemas meeleline maailm, mida me näeme, saame käega katsuda jne, kuid on olemas ka ideede maailm, mida on võimalik "näha" ainult mõistusega. Tõeliselt on olemas ainult see, mis ei teki, ei muutu ega hävi. Meelelise maailma asjad on kunagi tekkinud, nad muutuvad ja hävivad kunagi. Meelelises maailmas pole midagi püsivat, jäävat. Seega pole meelelise maailma objekte tõeliselt olemaski. Aga mi...

Sissejuhatus filosoofiasse - Tallinna Ülikool
21 allalaadimist
3
docx

Teadus ja pseudoteadus

Teadus ja pseudoteadus Mis õigupoolest eristab teadust pseoduteadusest? Paljude filosoofide arvates saab igast väitest teadmine, kui inimesed sellesse piisavalt palju usuvad, kuid see ei saa ometi tõsi olla. Näiteks 15. sajandil kardsid veel paljud meremehed laevaga üle Maa ääre sõita, sest see usuti olevat lapik. Kuigi selleks ajaks oli juba paljudele selge, et maa on...

Sissejuhatus filosoofiasse - Tallinna Ülikool
38 allalaadimist
16
doc

Loengud

Sissejuhatus filosoofiaase I loeng Filosoofilise antropoloogia mõtteviisid ehk strateegiad: 1)etoloogiline 7)konstruktivistlik ja 2)voluntaristlik strukturalistlik 3)eksistentsialistlik 8)material...

Sissejuhatus filosoofiasse - Tallinna Ülikool
190 allalaadimist
18
doc

Küsimuste vastused

(Need küsimused peaksid teile andma aimu, kui täpselt tuleb loetud tekste eksamil teada ja millele tähelepanu pöörata. Eksamil tulevad küsimused pole täpselt needsamad, kuid kui te oskate neile vastata, siis oskate vastata, siis oskate tõenäoliselt vastata ka eksamiküsimustele.) Küsimused Camus' Sisyphose müüdi kohta: Kuidas kirjeldab Camus absurditun...

Sissejuhatus filosoofiasse - Tallinna Ülikool
536 allalaadimist
3
odt

Eksistentsialism

Eksistentsialism Tarvo Schmeimann BFM FV06 Eksistensialism on üks neist küsimustest mida kõik on eneselt küsinud, mida on filosoofid püüdnud seletada, kirjanikud paberile kirja panna...

Sissejuhatus filosoofiasse - Tallinna Ülikool
85 allalaadimist
1
docx

Nietzsche ja Ciorani tekts

,,Ecce Homo"- ,,kuidas saadakse selleks, mis ollakse" on Friedrich Nietzsche teos, kus ta eitab kristlust ja usku, ülistades elu ennast. Leiab, et ta on lausa saatus ja ennustaja, kes esimese inimesena tajus valet kui valet. Kogu vana ühiskonna võim toetub ainult valele, ,,head inimesed" ehk kristlased, kes tunnistasid ainult kristlikku moraali, peab ta kõige suurimaiks valetajaiks, sest nad on o...

Sissejuhatus filosoofiasse - Tallinna Ülikool
28 allalaadimist
1
docx

Seneca ja Sartre tekstid

Vabaduse mõiste pole aga neil sama. Seneca võrdleb vabadust, kui loobumist kõigest ja kõigist, tähtsaimal kohal on jumal ja filosoofia. Ta leiab, et filosoofiat tuleb lausa orjata, sest filosoofia on tarkuse kehastus, mis võimaldab õnnelikku elu. ,,Filosoofia korraldab elu, reeglistab tegusid, näitab mis teha ja tegemata jätta, ilma sell...

Sissejuhatus filosoofiasse - Tallinna Ülikool
29 allalaadimist
1
docx

William James

William James´i arutelu "Mis teeb elu tähendusrikkaks", oli minu jaoks täiesti loogiline ja teadaolev argumenteerimine inimese olemisest ja olemusest, kuidas olla õnnelik. Tema erinevad näited ideaalsetest maailmadest, erinevate ühiskondade eluviisidest ja tolerantsest suhtumisest inimestesse, on tänapäeval igapäevane teema. Lõppkokkuvõttes, ühtin tema arvamusega, et elu tähendusrikkamaks tegemine on siiski iga...

Sissejuhatus filosoofiasse - Tallinna Ülikool
36 allalaadimist
2
doc

Indeterminism ja nõrk determinism

II Indeterminism Indeterminism on seisukoht, mille järgi alati ei pea mingil tahtmisel või teol olema kindlaid tingimusi ja sellisel juhul pole ka võimalik taolisi tegusid või tahtmisi ette näha. Seega tahtevabadus on olemas. Indeterminist põhjendaks tahtevabaduse olemasolu järgmiselt: 1) Igal inimesel on olnud sellised olukordi, kus ta on selgelt tundnud tõelist valikuvõimalust ja ­ vabadust...

Sissejuhatus filosoofiasse - Keskkool
15 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun