Facebook Like
Add link

"seejuures" - 5408 õppematerjali

34
doc

Mustlasmuusika

PÄRNU SÜTEVAKA HUMANITAARGÜMNAASIUM Linda Tanissaar MUSTLASMUUSIKA Aastatöö Secunda aste Juhendaja Aire Luhaoja Pärnu 2010 SISUKORD SISSEJUHATUS............................................................................................................................4 1.MUSTLASED JA NENDE KULTUURI ÜLDIS...

Muusika - Keskkool
13 allalaadimist
3
doc

Lydia Koidula

Lydia Koidula ­ eesti rahvusliku teatri rajaja Raido Treibek 7.klass 2010 Koidula on meie rahvusliku teatri asutaja ja eesti algupärase näitekirjanduse rajajaid. ,,Vanemuise'' seltsi nooremate liikmete hulgas algas sihiteadlikum teatrihuvi eriti pärast teatrikeelu kadumist Tartus. Tartl...

Eesti keel - Põhikool
16 allalaadimist
1
docx

Õpi stiilid

Teavet saab aju meelte kaudu. Seejuures ei kasutata kõiki meeli võrdses mahus. Erinevatel inimestel on ülekaalus erinevad meeled ja seetõttu saab eristada erinevaid mälutüüpe ja neist tulenevalt ka õpistiile. Mälu on kolmeastmeline 1. Sensoorne mälu -- aju tajub meelte (näiteks kuulmise) abi...

Sotsioloogia - Keskkool
26 allalaadimist
8
docx

Kordamine füüsikalise ja kolloidkeemia protokollide vastamiseks

Soola integraalse lahustumissoojuse määramine 1. Esimene termodünaamika põhiseadus. Termodünaamika esimene seadus sätestab, et keha siseenergia (U) saab muutuda tänu soojushulgale (Q), mis saadakse väliskeskkonnast ning tööle (A), mida süsteem teeb välisjõudude vastu:U =...

Füüsikaline keemia - Tallinna Tehnikaülikool
206 allalaadimist
35
ppt

[PPT] Ettekanne Luksemburgist

märts 2012 Luksemburg Lipp Riigihümn · http://www.youtube.com/watch?v=Fati6R8Osj4 · "Ons Hemecht" on Luksemburg hümn. · Selle autor oli Luksemburgi luuletaja nimega Michel Lentz Üldandmed I · ELiga ühinemise aasta: asutajaliige (1957) · Poliitiline süsteem: konstitutsiooniline monarhia · Pealinn: Luksem...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
24 allalaadimist
3
docx

TOITLUSKRIIS

TOITLUSKRIIS Juba kaua aega tagasi kujunesid välja põhilised tegurid, mis tingisid toitluskriisi jõudmise sellesse staadiumi, kus maailma paljudes paikades tekkis katastroofiline lõhe elanikkonna füüsilise toiduainetevajaduse ja selle rahuldamise võimaluste vahel, mille tulemusel hukkub igal aastal miljoneid inimesi. Toitluskriise on ette tulnud ka varem, ent 1960 ­ 1970...

Geograafia - Keskkool
7 allalaadimist
12
doc

Referaat teemal "Kes peab maksma hariduse eest?"

TALLINNA MAJANDUSKOOL AMETNIKUTÖÖ OSAKOND KES PEAB MAKSMA HARIDUSE EEST? REFERAAT Juhendaja: P. Kirme-Valgma Tallinn 2012 SISUKORD SISSEJUHATUS Eesti on väikeriik, kus pakutakse suures valikus hea tasemelist üld- ja kõrgharidust. Tasuta asju ei ole olemas, seetõttu räägime edaspidi mõiste "ta...

Kutse-Eetika - Tallinna Majanduskool
39 allalaadimist
2
rtf

Ökoloogilised tegurid konspekt

Ökoloogilised tegurid Organismide elutegevust mõjutavaid keskkonnategureid nimetatakse ökoloogilisteks teguriteks. Vastavalt sellele, kas organisme mõjutavad tegurid on pärit eluta või elusast loodusest, eristatakse abiootilise ja biootilisi tegureid. Abiootilised tegurid on pärit organisme ümbritsevast eluta loodusest. Siia kuuluvad elukeskkonna ja kliimaga seotud tegurid. Kõigi elukeskkondade ­ õhu...

Bioloogia - Keskkool
18 allalaadimist
1
docx

Keemia. Alused.

Kus võime igapäevaelus kokku puutuda alustega ? Aluseid kasutatakse sageli pesemisel: nii pesupulbrid kui nõudepesuvahendid on aluselised. Mis on sarnast erinevate hüdroksiidide koostises ? Nad kõik sisaldavad lahustes anioonidega hüdroksiidioone OH. Millest on tingitud alustele iseloomulikud omadused ? Nimeta neid omadusi. Need omadused on tingitud sellest, et nad kõik sisaldavad hüdroksiidioone...

Keemia - Põhikool
71 allalaadimist
1
doc

Bertold Brecht "Trummid öös" küsitlev arutlus/essee

Trummid öös Bertold Brecht (komöödia) Teose näol on tegemist oodiga mustale huumorile, mille taustal lööb ähvardavalt takti Sõja armutu ,,trumm", lugedes seejuures viimaseid hetki paljudele, Keisri kõlavale deviisile: ,,Valuski tuleb tugev olla." ustavaks jäänud sakslastele. Pealtnäha pisut ükslui...

Kirjandus - Keskkool
6 allalaadimist
2
doc

Arutlus, miks puhkes külm sõda

sept.1945. Selles sõjas hukkus hulga rohkem inimesi kui I Maailmasõjas, seejuures olid enamik hukkunutest II maailmasõjas tsiviilisikud.Võib väita,et Teine Maailmasõda oli üks jõhkramatest ja verisematest sõdadest mis tol ajal aset leidnud . Teise maailmasõja kaotajad olid Saksamaa, Itaalia ja Jaapan...

20. sajandi euroopa ajalugu - Põhikool
10 allalaadimist
16
pptx

Hiidplaneedid, Powerpoint esitlus

Hiidplaneedid Kätlin Linde ja Joanna-Maria Tamm Jupiter Jupiter on meie planeedisüsteemis viies, seejuures esimene hiidplaneet nii järjekorras kui ka suuruse mõttes. Heleda ja püsiva valgusega Jupiter liigub tähtede vahel soliidse aeglusega Jupiteri kaugus Maast muutub 558 kuni 963 miljoni kilomeetrini Ööpäev kestab tal napilt alla kümne tunni Jupiter on 318 korda massiivsem kui Maa ning kaks ja pool...

Astronoomia ja astroloogia - Keskkool
5 allalaadimist
6
doc

Essee: Mille poole püüdlevad tänapäeva noored?

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Automaatikainstituut Andres Põder 093539IASB Mille poole püüdlevad tänapäeva noored Essee aines ISS0110 Väljendusoskus Juhendaja: Rein Paluoja Dotsent Tallinn 2009 Deklaratsioon Käesolevaga kinnitan, et esitatud tö...

Kirjandus -
7 allalaadimist
12
docx

Antiigi pärand Euroopa kultuuritraditsioonis

Antiik kui võrdlusalus ja suhestumispunkt Euroopa kultuurilise endapildi loomisel. Antiigist on alles kirjalikud või materiaalsed allikad. Nende ustavus on väike. Paljud on antiigi ajalugu omamoodi muundanud. Juurdepääs antiigile: vahendatus: abiks vaid kirjalikud ja ainelised allikad,fragmentaalsus: säilinud on vaid osa, seejuures sageli juhuslik osa(nt kirjanduses ca 1%) antiigi „jäänuste“ kogumine juba alates antiikajast.Materjalide kättesaadavus ja valik on antiigiretseptsiooni ja –tõlgenduste otsene mõjutaja. Antiigipärandi kasutusviise: 1)vahend protesti väljendamiseks oma kaasaja etableerituse ja konventsioonide vastu (n-ö revolutsiooniline eesmärk) 2)vahend traditsioonide toetamiseks (konservatiivne eesmärk) Retseptsiooni järgi tuleb ka mõista...

Antiigi pärand euroopa... - Tartu Ülikool
22 allalaadimist
4
docx

Miks külm sõda lõppes nii...?

Samuti ei toimunud enam salajast vastasriigi sisepoliitilist õõnestamist või mõjutamist. Säärase mõttemuutuse tulemusel muutus nendevaheline suhtlus märgatavalt. Külma sõja säärast lõpplahendust peetakse üliriikide vastastikuste teenete tulemiks. Toome siinkohal välja, näiteks USA presidendi Ronald Reagani, kes sarjas NSV Liitu „kurjuse impeeriumiks“ ja esitas sellele väljakutse võidurelvastamiseks. Teades seejuures ise vägagi hästi, et see, sel hetkel Moskvale majanduslikult üle jõu käis. See ultimaatum langes perioodi, mil leidis aset põlvkonna- ja võimuvahetus NSV Liidu juhtkonnas. Külma sõja lõpetas ametlikult Gorbatšov. Ta ütles lõplikult lahti senini käibel olnud Nõukogude arusaamast, mille kohaselt vägivald, mida kasutatakse ellu viimaks kommunistlikku utoopiat, on igati õigustatud. Tegu oli tohutu murrang...

Ajalugu - Keskkool
3 allalaadimist
2
docx

Mehelikkuse ja naiselikkuse stereotüübid – müüt või tegelikkus?

Arusaam mehelikust mehest ja naiselikust naisest on aja jooksul muutunud. Meest, kes saab hakkama mähkmete vahetamisega, on lastega kodune, julgedes samas tunnistada oma haavatavust, ei peeta enam alavääristavalt või pilkavalt õrnemat sugu meenutavaks. Naised töötavad tänasel päeval tippjuhina ja teenivad seejuures suuri summasid. Samuti ei ole tänases ühiskonnas kuidagi erakordne kohata naist, kes lõhub puid, istub traktori rooli taga või vahetab autol rehve. Siiski peab nentima, et kui mõni aeg tagasi ei kohanud sääraseid valikuid üldse, siis tänasel päeval on need küll esindatud, kuid siiski tagasihoidlikumalt kui sooviksime. Soostereotüübid lisavad inimestele teatavaid piiranguid tööotsimisel, tuues kaasa eelarvamusi ja p...

Inimeseõpetus - Keskkool
23 allalaadimist
2
odt

Cool jazz

aastate algul kujunes bebop'ist välja muusikastiil mis sai nimeks cool jazz. Käibel on ütlus: mängida jahedalt olemata seejuures külm. Vastukaaluks bepop'i lärmakusele oli cool jazz rahulikum ja emotsionaalselt vaoshoitum. Phkpillide kõrgeregistri asemel eelistati keskmist, madalat, kõla oli mahe ja vahel isegi tuhm, kasutati tagasihoidlikke atakke ning vähest vibraatot. Hakati kasutama jazz- koosseisu jaoks ebatraditsioonilisi pille nagu flööt, vibrafon, baritonsaksofon ning isegi mitsasarv ja oboe. Cool jazz'i palad olid pikemad ja toetusid enam arrenžeer...

Jazzmuusika - Põhikool
3 allalaadimist
58
docx

KORTERITE OSTU-MÜÜGI ANALÜÜS JÕHVIS JA NARVAS

Töös ei ole välja toodud Narva erinevate rajoonide võrdlust. Töö teises osas antakse hinnang muutustele ning selgitatakse välja muutuste põhjused. Nimetatu põhjuste analüüsimisel on kasutatud nii meedia väljavõtteid, arengukavasid kui ka kohaliku kinnisvarahindaja ütlusi. Kolmandas osas on välja toodud prognoos koos põhjendusega järgnevaks kolmeks aastaks. Seejuures on arvestatud ka linnade tuleviku arenguplaane. 2 1. KORTERITE OSTU JA MÜÜGI DÜNAAMIKA JÕHVIS JA NARVAS PERIOODIL 01.01.2012 – 30.06.2015 2012 aastal oli Jõhvis korterite müügiarv 156, järgmisel aastal aga juba 215, mis näitab 38% tõusu (s.o. 59 tehingu võrra). 2014 aastal aga tehingute arv vähenes 6 võrra ning kokku oli tehinguid 2014 aastal 209, s.o. langus 3% v...

Kinnisvaraturundus -
17 allalaadimist
6
docx

Essee kirjutamine inglise keeles

Usually the task contains points you have to discuss. Make sure they are all covered! Keep in mind! Formal language – no slang, so contracted forms, colloquialisms, try to avoid repetition of words. Indented lines! Clear paragraphs with one central idea. Avoid strong feelings 8everybody hates... it is absurd to believe...) and strong personal expressions Use gener...

Inglise keel - Keskkool
14 allalaadimist
13
ppt

Valgud ja taimne toidusedel esitlus

/doc/14461031695212.ppt ...

Toiduainete mikrobioloogia - Kutsekool
4 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun