Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Teeni kõndimisega krüptot! Sweatcoin on tasuta ja paneb sind rohkem liikuma TÕMBA ÄPP Sulge
Add link

Protsendid - sarnased materjalid

nnestus, kaubelda, 5700
15
pdf

Protsendid

Protsendid © T. Lepikult 2010 Protsendi mõiste (1) Protsent (tähis %) on üks sajandik vaadeldavast tervikust (arvust, rahasummast, toodanguhulgast jne.): 1 1% = = 0,01. 100 Näide 1 ...

Matemaatika -
15 allalaadimist
9
docx

Protsent

Osa leidmine tervikust I võimalus: Terviku leidmiseks antud protsendi järgi leiame 1% sellest tervikust ja tulemuse korrutame 100-ga. II võimalus: Terviku leidmiseks antud protsendi järgi tuleb protsendid teisenda murruks ja seejärel jagada antud osa suurus selle murruga. Terve leidmine osa järgi Lattu veeti sügisel 420 tonni kartuleid ja neist oli kevadeks mädanenud 33%. Ülejäänud kartulid õnnetus omanikul maha müüa. Mitu kilogrammi kartuleid müüdi? 420= 100% X= 33% X= 420*33/100=138,6t V; ...

Matemaatika - Keskkool
43 allalaadimist
3
doc

Protsendid 6.klass

PROTSENDID 1 terve = 100 = 100% 1 = 1% = 0,01 100 100 1 = 0,1 = 10% 25% = 1 = 0,25 10 4 · Ühte sajandikku tervest nimetatakse protsendiks (%) Protsendi leidmine arvust Kalle elab ma...

Matemaatika - Põhikool
39 allalaadimist
33
doc

PROTSENT ÜLESANDED

Protsent A Protsent B 1. Esita antud protsendid kümnendmurdudes 1. Esita antud kümnendmurrud protsentides a) 56 % c) 80 % a) 0,57 c) 0,8 b) 3,4 % d) 0,6 % b) 0,034 d) 1,24 2. Esita antud ...

Matemaatika - Põhikool
45 allalaadimist
116
pdf

Sissejuhatus majandusteooriasse

...ja otseseid kulusid järgmiselt: otsesed on otseselt seostatavad mingi kauba või teenuse tootmisega (materjalid, tootmistöölise, teenindaja palk, elektrienergia), kaudsed seevastu ei ole otseselt seotud konkreetse kauba või teenuse tootmisega, aga ettevõttel tuleb nad tasuda (laenuprotsendid, valve- ja signalisatsioonikulud). 45 Raamatupidamislik ehk arvestuslik kasum = tulu - raamatupidamislikud kulud (otsesed + kaudsed) Ühiskonna seisukohast vaadatuna ei piirdu kulud raamatupidamislikega, lisandu...

Majandusõpe -
148 allalaadimist
29
ppt

Loeng 10 - Maksebilanss

...ma suurimast laenuandjast on saanud suurima võlgnik. Kellele ollakse võlgu? Hiina, Venemaa, Korea jne. Ühelt poolt on välisinvesteeringud head, kuna tagavad likviidseid vahendeid riigi eelarve defitsiidi ja investeeringute katmiseks. Teisest küljest voolavad kasumid, protsendid ja dividendid tulevikus maalt välja. Kokkuvõte · kapitalikonto kajastab nii pikaajalist kui ka lühiajalist kapitali liikumist · reeglina on kapitali pikaajaline liikumine küllalt hästi dokumenteeritud · probleeme on kapitali lühiajaliste liikumiste registreerimisega ...

Majandus -
20 allalaadimist
816
pdf

Matemaatika - Õhtuõpik

... tähendab? Kuigi kõigesse maksab suhtuda optimistlikult – üks korralik inimene ju niisama petuaktsiooni ei korralda –, tuleb siiski olla ettevaatlik. Niipea kui õhku tõusevad protsendid ja tõenäosused, tasub mõelda, mis on ikkagi peidus olev kirjeldus. Ja kui tahad ikka Toompeal teed juua, on Sul ilmselt vaja rohkem kui ühte sõbran- nat. Kes on kõrgema IQ ...

Matemaatika -
146 allalaadimist
5
docx

Kas luksusmaksu tuleks maksustada kõrgema maksumääraga?

...ndias on kehtestatud luksusmaksuna erinevad meelelahutusviisid alustades jõusaalidest ning lõpetades hotellidega. Näiteks eelliitega "Grand" hotellidel kehtib luksusmaksumäär 12,5%, sellest odavamad kõrgklassi majutusasutused on maksumääraga 10%. Protsendid on olnud ka madalamad varasematel aastatel, kuid hetkel on nad nii, nagu nad on. Mõeldes India hotellide peale, kus on tohutult igasuguste nikerduste ja eripäradega lukshotelle, on antud maks täiesti mõistetav, sest enamusel rahvast on väga madalad sissetulekud võrreldes Euroopa keskmisega ja ...

Majandus alused - Estonian Business School
1 allalaadimist
1
doc

Valemid

Ruutvõrrandi lahend: Vete'i teoreem: ax² + bx + c = 0 x2+px+q=0 x = -b±b²-4ac 2a x1+x2=-p x1*x2=q Pythagorase teoreem: Protsendid: %arvust x*%/100 a2+b2=c2 a=c2-b2 moodustaja x=25/10%*100=250 c=a2+b2 b=c2-a2 arv-arvust x-y-st x/y*100=% Korrutamise valemid (a+b)² = a² +2ab +b² (a-b)² = a² -2ab +b² (a+b)(a-b) = a² -b² (a+b)³ = a³ +3a²b +3ab² +b² (a-b)³ = a³ -3a²b +3ab² -b² (a-b)(a² +ab +b²) =a³ -b³ (a+b)(a² -ab +b²) =a³ +b³ P...

Matemaatika - Põhikool
174 allalaadimist
122
pdf

Ehitus maksumusehindamine I kt konspekt

... saadavad tulud taandatakse võrreldavatena tänasele päevale. Aastane ekvivalentmaksumus Kõik kogusummas sisalduvad kulud on alati väljendatavad kui teatud aja jooksul eraldi tehtavad aastased maksed. Need maksed on vaadeldavad kahes osas: 1. alginvesteeringule lisanduvad protsendid; 2. "tagasimaksu fond" kui rahasumma, mis igaaastaselt pannakse kõrvale, et investeeringu kasutusaja lõpuks seda korvata. Nendele maksetele lisatakse igaaastased korralised maksed (palgad, üüri tasud jm.) ning samuti tehakse sissetulekutega. Kumba nendest meetoditest kasutada, sõltub...

Ehituse maksumusehindamine -
101 allalaadimist
1
doc

Protsentide arvutamine

PROTSENDID PROTSENDI LEIDMINE ARVU LEIDMINE TEMA JAGATISE VÄLJENDAMINE SUURUSE MUUTUMINE ARVUST PROTSENTIDE JÄRGI PROTSENTIDES PROTSENTIDES Leia 2% 300-s...

Matemaatika - Põhikool
152 allalaadimist
2
pdf

Võrre. Võrdeline jaotamine. Funktsioonid.

... Protsentülesandeid on otstarbekas lahendada võrdekujulise võrrandi abil. välisliikmed Sel juhul kirjutatakse andmed välja nii, et ühes tulbas on protsendid ja Võrde põhiomadus: teises tulbas neile protsentidele vastavad arvud. võrde välisliikmete korrutis võrdub tema siseliikmete korrutisega. 100% - a (Ristkorrutise reegel) ...

Matemaatika - Keskkool
35 allalaadimist
0
xlsx

Informaatika 1

...teile saadetakse, on DATA.C Open, High, Low, Close, Volume. b koostada järgmiselt: Veerg A on kuupäevadega, veerus B, C, D asuvad teie poolt valitud kolme TA.CSV. NB! Kui te olete ühe firma andmed kopeerinud, peate selle faili sulgema, sest järgmise fir ada aktsia hinnamuutuse protsendid. Välja tuleb mõelda järgmine valem: näiteks, kui eelmine hin kui eelmine hind oli 100$ja uus hind on 95$, siis peab valem andma -5%. SEDA VALEMIT ON DAS TEADA SAADA HINNAMUUTUSE PROTSENTI ??? pole, siis on esimene hinnamuutuse protsendi lahter 0. aafikut - hindade graafik ja hinnamuutuse p...

Informaatika - Tallinna Tehnikaülikool
23 allalaadimist
6
doc

8. klassi raudvara 1.osa

... astendajaid või astmealuseid; peastarvutamisel saab kasutada neid valemeid valemi kasutamine tagurpidi: ka tagurpidi; astendajaid võib liita, lahutada või korrutada; valemeid võib rühmitada: 1)astmete korrutamine, jagamine, astendamine 2)korrutise, jagatise, üksliikme astendamine 25.Protsendid koos astmetega - lahendan nagu Õ ül.137-139,144-146 tavalist protsentülesannet, kasutades arvutamisel astendamise reegleid lahendus: 1) 2) ...

Matemaatika - Põhikool
65 allalaadimist
14
docx

IS Finantsmatemaatika elemendid

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond RMo16 Gerli Lanno Majandusmatemaatika Iseseisev töö Juhendaja Hille Alberg Tartu 2016 Iseseisevtöö 1. Eelmisel kuul oli aktsia hind 8,5 eurot. Sellel kuul on hind kasvanud 4%. Ku...

Majandusmatemaatika - Kutsekool
17 allalaadimist
32
pdf

EHITUS MAKSUMUSEHINDAMINE 2. LOENG

... saadavad tulud taandatakse võrreldavatena tänasele päevale. Aastane ekvivalentmaksumus Kõik kogusummas sisalduvad kulud on alati väljendatavad kui teatud aja jooksul eraldi tehtavad aastased maksed. Need maksed on vaadeldavad kahes osas: 1. alginvesteeringule lisanduvad protsendid; 2. "tagasimaksu fond" kui rahasumma, mis igaaastaselt pannakse kõrvale, et investeeringu kasutusaja lõpuks seda korvata. Nendele maksetele lisatakse igaaastased korralised maksed (palgad, üüri tasud jm.) ning samuti tehakse sissetulekutega. Kumba nendest meetoditest kasutada, sõltub...

Ehitus -
28 allalaadimist
20
doc

Uurimustöö: Laste ja vanemate suhted

..., 25 % ehk 6 õpilast vastas, et nad käivad väljas aga õhtuti on koos vanematega, 18 % ehk 4 õpilast ütles, et nädalavahetustel on nad koos vanematega ja 5% ehk 1 õpilast vastanutes ütles, et on koos vanematega kogu aeg. 12. klassi vastused sarnanevad aga 10. Klassi omadega, ainult protsendid erinevad. 51% ehk 16 õpilast vastas, et vanematega koos on nad harva, 28 % ehk 9 õpilast vastas, et nad käivad väljas aga õhtuti on koos vanematega, 11 % ehk 4 õpilast vastas, et nädalavahetusel on nad koos vanematega ja 10 % ehk 3 õpilast vastas, et on vanematega koos kogu aeg. Vanuseliselt...

Informaatika - Keskkool
102 allalaadimist
30
doc

ORGANISATSIOON JA PERSONALI JUHTIMINE

...kond: iseseisv. ja otsustusauton., võim, mõju, prestiiz, oma ideede ja võimete realis.; 3) Töötajad: sissetulek, sots. kindlustatus, oma võimete realis., in.vah. suhtlem., staatus, tunnustus, prestiiz. II. E/v välised huvigrupid: 1) Võõrkapit. oman.: kindel kapitalipaigutus, rahuld. protsendid, varanduse kasv; 2) Hankijad: stabiilsed hankevõimal., soodsad konditsioonid, ostja maksevõime; 3) Klient: kvalit. kaup soodsa hinnaga, teenindus; 4) Konkurendid: konkurentsireeglitest kinnipid., teatud kooperatsioon; 5) Riik ja ühisk. (kohal. ja rahvusl. instituts., rahvusvah. org., liidud...

Majandusarvestus -
56 allalaadimist
18
pdf

Keskmiste brutopalkade võrdlus Harjumaa-Ida-Virumaa-Tartumaa ja Võrumaa näitel

... 5,3% 5,1% 4,9% 0,35% -4.5% Harjumaa 1. (joonis 2 )(Protsendid on ümardatud) IDA-VIRUMAA Ida-Virumaal keskmine brutopalk on vaadeldaval perioodil kasvanud 40,8%. Aastal 2007 oli see 535 eurot, aastal 2016 aga 903 eurot. Seega oli vaadeldaval perioodil brutopalga tõus 368 eurot. Kõige suurem tõus on olnud 2008. aastal, mil brutopalk kasvas võrreldes 200...

Majandus - Eesti Maaülikool
1 allalaadimist
21
docx

Silvano Fashion Group aktsia kronoloogiline analüüs 2013

... sisu oli varasema koondaruandega juba avalikuks tulnud, siis turgu antud uudis ei kõigutanud. Mai alguseni liikus ettevõte edasi vaikse langusnurgaga. 11.03.2011 raputas maailma uudis Jaapani tsunaamist Kuna tegemist oli reedega, siis kukkus Silvano koos Tallinna börsiga küll mõned protsendid alla, kuid suurem reageering jäi uue nädala algusesse, kui nädalavahetusega oli olukord Jaapanis tuumajaama tõttu halvenenud ning kokku löödud ka esialgsed kulud. 16. märtsiks, mil nii OMXT, kui SFG tegid lühiajaliselt oma põhja oli Silvano kukkunud u 7% ning Tallinna börs üldiselt ligi 10%. ...

Majandus - Tallinna Tehnikaülikool
63 allalaadimist
2
pdf

Valemilehed

Protsendid Astmed ja juured osa = TERVE  osamäär a  1, a  0 a  a 0 1 1 am  an  a m  n am : a n  a m n ...

Matemaatika - Keskkool
10 allalaadimist
7
docx

Matemaatika Referaat

... 3) Seejärel tuleb koostada lahendusplaan ning ülesanne lahendada. Osa leidmine tervikust I võimalus: Terviku leidmiseks antud protsendi järgi leiame 1% sellest tervikust ja tulemuse korrutame 100-ga. II võimalus: Terviku leidmiseks antud protsendi järgi tuleb protsendid teisenda murruks ja seejärel jagada antud osa suurus selle murruga. Ülesanne 1 Kümnenendal klassil toimus õppeekskursioon Tallinna elektrijaama. Klassis on 35 õpilast, neist kohal oli ainult 40%. Õpetaja oli maru vihane ning otsustas kokku lugeda mitu õpilast kohal oli. = 14 Vastus: Õppeeks...

Matemaatika - Kutsekool
29 allalaadimist
7
doc

Suhtarvude analüüs 1

...am kaitstud. Omakapitali võlasiduvus on ettevõtte võõrkapitali (võlgade) suurus omakapitalist. Võõrkapitali osakaal on 2009.aasta 14%-lt tõusnud 2010.a. 23% ning tõus jätkub- 2011.aastaks 47%-le. Soliidsuskordaja s.o kui paljuvaradest on finantseeritud omakapitali arvelt. Antud protsendid: 2009.a. 88%, 2010.a. 81% ja 2011.a. 68%, et iga aastaga oma finantseering väheneb. Samas on need näitajad head, kuna omakapitaliseerituse aste on pea kaks korda kõrgem normist, milleks on 30-40%. 2. Tegevuse efektiivsuse analüüs a) Varade käibekordaja on ettevõtte finantsjuhtimises kasutatav l...

Majandus -
138 allalaadimist
3
docx

Rõivaste ja tekstiiliteaduskond KT2 spikker

Protsendid Leida arv x, mis oleks p% arvust a, e protsendi leidmine arvust x Leida arv x, kui on teada, et p% sellest on b, e arvu leidmine protsendi järgi Kahe arvu suhe Selleks, et leida, mitu % on b suurem kui a, tuleb tuleb kõigepealt leida muut, seejärel arvutame, mitu % moodustab see muut suuruse lähteväärtuses...

Majandusmatemaatika - Tallinna Tehnikakõrgkool
23 allalaadimist
6
pdf

FAI - Kulude juhtimine ja hindamine

...i ning juhtimiskulude püsiosa 30 000 €/aastas. Leida müügihind tootele, kui firma: a) kasutab täiskulu menetlust 50% hinnalisandiga, b) kasutab osakulu menetlust 35% hinnalisandiga. Kui suur on ettevõtte poolt soovitud kasum (st kasutage võimalust leida ka ise hinnalisandi protsendid, kui neid ei oleks ette olnud antud)? Täiskulumenetluse puhul kasutatakse hinnalisandi protsendi arvutamiseks järgmist valemit: 𝐸𝐵𝐼𝑇 ∗ +𝑀𝐶+𝐺𝐶 (4.30) ℎ𝑙 𝑇 = Täishinda ei tohi kasutada kui muutub kogus! ð...

Majandusteadus - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
37 allalaadimist
18
doc

Majandusarvestuse kordamisküsimused

.... Mida näitab rahavoogude aruande vertikaalanalüüs? Rahavoogude aruande vertikaalanalüüs näitab, kui suure osa moodustavad põhitegevuse rahavoogudest muud rahavoogude aruande kirjed. 22. Millised on horisontaalanalüüsi puudused, nimetage 4? 1) analüüsil saadud protsendid pole mõeldud vertikaalseteks arvutusteks, 2) nullilähedased baasaasta arvud võivad anda tulemuseks suured muutuste protsendid, 3) baasaasta negatiivseid arve ja nulle ei ole võimalik arvutustes kasutada. 4)Jääb selgusetuks, mida on üks või teine muutus põhjustanud. ...

Majandusarvestus -
41 allalaadimist
5
doc

Matemaatika 6 klassi valemid ja seadused

...iliku murruga, tuleb jagatav korrutada jagaja pöördarvuga. NÄIDE: a/b c/d = a d / b c (kui aru ei saa, vaata 9 lauset) 12.Segaarvude jagamisel teisendame esmalt segaarvud liigmurdudeks ning seejärel jagame. 13.Terviku leidmiseks jagame osale vastava arvu osamääraga. Protsendid ja murrud ­ Kui 1% = 1/10 (/=murrujoon) = 0,01, siis 2% = 2/100 = 0,02 ; 12% = 12/100 = 0,12 jne .. 1,25 = 125/100 = 125% 1. Selleks, et teada saada, mitu protsenti moodustab üks arv teisest, jagame esimese arvu teisega ja avaldame tulemuse protsentides. Positiivsed ja negatiivsed ...

Matemaatika - Põhikool
217 allalaadimist
1
odt

Protsendi leidmine arvust

...kust, tuleb osa jagada tervikuga ja väljendada saadud jagatis (osamäär) protsentides. Näiteks: 3m 10m-st 3:10x100=30% 2.Osa leidmine tervikust protsentides antud osamäära järgi. Kui on antud mingi tervik ja osamäär protsentides, siis osa leidmisel tervikust avaldatakse protsendid kümnendmurru kujul ning seejärel korrutatakse tervik selle kümnendmurruga. Näide:10% 30cm-st 0,1x 30=3cm 3.Terviku leidmine osa ja protsentides antud osamäära järgi. Kui on antud osa tervikust ja vastav osamäär protsentides, siis esitatakse terviku leidmiseks osamäär kümnendmurruna ...

Matemaatika - Põhikool
5 allalaadimist
2
odt

Majandus arutlus

... 475 500,01-1000 20,00% 100 125 12,5 875 1000,01-00 30,00% 2700 2825 28,2 7175 (10 000) Ma valisin need arvud ning määrad,kuna olemas olevad palga astmed ning astme tulumaksu protsendid vastavad ligikaudu hetkel ühiskonnas tegutsevale suhteliselt madalale majandusseisule. Esimese palga astme arvude vahemik on piisavalt madal,mis jääb tulumaksu nõudvast piirkonnast välja ning ühtlasi ligineb see summa Eesti miinimumpalgale,milleks on 278 eurot kuu kohta. Viimase palga astmeg...

Majandus - Keskkool
6 allalaadimist
1
doc

Protsent arvutuse tööleht

Üks lehekülg pikk väga kerge. Hea kordamiseks.;)

Matemaatika - Põhikool
65 allalaadimist
9
doc

Majandusarvestus kordamisküsimused

.... 21. Mida näitab rahavoogude aruande vertikaalanalüüs? Rahavoogude aruande vertikaalanalüüs näitab, kui suure osa moodustavad põhitegevuse rahavoogudest muud rahavoogude aruande kirjed. 22. Millised on horisontaalanalüüsi puudused, nimetage 4? 1) analüüsil saadud protsendid pole mõeldud vertikaalseteks arvutusteks, 2) nullilähedased baasaasta arvud võivad anda tulemuseks suured muutuste protsendid, 3) baasaasta negatiivseid arve ja nulle ei ole võimalik arvutustes kasutada. 4)Jääb selgusetuks, mida on üks või teine muutus põhjustanud. St jääb se...

Majandus - Tartu Ülikool
278 allalaadimist
27
doc

Ettevõtte rahandus

... A B A B langus -5% 10% 0,2 Stabiilsus 20% 15% 0,6 tõus 40% 20% 1-(0,2+0,6)=0,2 Aktsia A Protsendid komaga arvuks (-0,05x0,2)+(0,2x0,6)+(0,4x0,2)=0,19 Aktsia B (0,1x0,2)+(0,15x0,6)+(0,2x0,2)=0,15 Riski liigid 1. äririsk- mis on seotud investeerimisobjekti ehk ettevõtte üldise iseloomuga. Samuti selle ettevõtte tegevuse üldiste probleemidega. Äririski tekkimine võib olla se...

Rahandus ja pangandus - Tallinna Majanduskool
112 allalaadimist
18
docx

Finantsjuhtimine turismiettevõttes kontrolltöö küsimused

...alanalüüs võimaldab analüüsida ettevõtte varade, kohustuste ja omakapitali dünaamikat. Kasumiaruande horisontaalanalüüs võimaldab jälgida tulude ja kulude kõikumisi läbi aja ja nende muutuste olulisust. Horisontaalanalüüsi puudustena võiks tuua järgneva loetelu: 1) analüüsil saadud protsendid pole mõeldud vertikaalseteks arvutusteks, 2) nullilähedased baasaasta arvud võivad anda tulemuseks suured muutuste protsendid, 3) baasaasta negatiivseid arve ja nulle ei ole võimalik arvutustes kasutada. 7. Vertikaalanalüüs Vertikaalanalüüsil võrreldaks ühte antud aasta näitajat baasiga sama...

Finantsjuhtimine -
15 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun