Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Otsingule "normitehnika" leiti 30 faili

normitehnika - õpetus õigustloova akti eelnõu ettevalmistamise, kokkuseadmise ja kirjapanemise teoreetiliselt põhjendatud meetoditest ja võtetest.
6
docx

Õigusallikad. Õiguskeel ja normitehnika

1 Õigusallikad. Õiguskeel ja normitehnika Õiguse allikate all peetakse silmas õiguse esinemise vormi. Narits (2002) jagab õiguse kujunemise sellest sõltuvalt, kas esineb õiguse kirjalikke allikaid või neid ei leidu, kaheks – vastavalt siis õiguse ajalooks ja õiguse eelajalooks. Ühtlasi jaotatakse ka õiguse allikaid vastavalt kaheks – suulisteks (ius non scriptum) ja kirjalikeks allikateks (ius scriptum). Õigusnormid vormistatakse õigusaktides, mis liigituv...

Õiguse alused - Tallinna Tehnikaülikool
20 allalaadimist
26
doc

Õiguspoliitika ja normitehnika

Õiguspoliitika ja normitehnika Eksamiküsimused 1. Mis on normitehnika (mõiste)? kui õppeaine on õpetus õigustloova akti (õiguse üldakti) eelnõu ettevalmistamise, kokkuseadmise ja kirjapanemise teoreetiliselt põhjendatus meetoditest ja võtetest. 2. Mida tähendab õigusliku reguleerimise tabavuse printsiip?...

Õigus - Keskkool
18 allalaadimist
16
docx

Tubakaseadus

TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND VÕRDLEVA ÕIGUSTEADUSE ÕPPETOOL UURIMISTÖÖ ÕIGUSE ENTSÜKLOPEEDIAS TUBAKASEADUS Koostaja: Liisi Pajula; A83695; BA I aasta Juhendaja: prof. Raul Narits TARTU 2008 Sissejuhatus Peamine põhju...

Õiguse entsüklopeedia - Tartu Ülikool
316 allalaadimist
125
pdf

Konspekt 2

ÕIGUS LOENGUMAPP ÕIGUSINSTITUUDI ÜLIÕPILASTELE TALLINN 1998 2 RETSENSEERIS: prof. EERIK - JUHAN TRUUVÄLI 3 SISUKORD Õppeainest...

Õiguse entsüklopeedia - Tartu Ülikool
502 allalaadimist
22
doc

Uurimustöö pakendi seadusest

TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND ÕIGUSTEADUS AVATUD ÜLIKOOL ... Matrikli nr E-post: .... PAKENDISEADUS¹ UURIMUSTÖÖ ÕIGUSE ENTSÜKLOPEEDIAS Juhendaja Prof. Raul Narits Lektor Silvia Kaugia Tartu 2007 SISU...

Õiguse entsüklopeedia - Tartu Ülikool
284 allalaadimist
17
doc

Eksamiküsimuste vastused

Õiguse kui teatud sotsiaalse korra kujunemine on protsess, mille võib jaotada õiguse eelajalooks ja õ. ajalooks. Sellise jaotuse aluseks on kirjalikke õ. allikate olemasolu või nende puudumine. Õ eksisteeris ka varem, kui tema kohta tekkisid esimesed kirjalikud allikad. Seda perioodi nimetatakse õ eelajalooks ius non scriptum. Seda iselo...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
251 allalaadimist
3
rtf

Sisu- ja Vorminõuded

Sisu ja vorm on filosoofilised kategooriad, mis väljendavad nähtuste eriomaseid tervikseoseid ja nende peegeldumist mõtlemises. Sisu on nähtuste kõigi elementide ja funktsioonide süsteem; vorm on sisu väline avaldus ja struktuur. Sisu on vormi suhtes määravam ja ühtaegu temast muutlikum. Vorm on püsivam ja muutub hiljem kui sisu....

Õigus - Tartu Ülikool
35 allalaadimist
2
doc

Õigusõpetuse kodutöö seaduste teemal

09.2010 4.4 Seadused, mis sätestavad sanktsiooni: Tolliseadus. 1 peatükk. § 9. Tollikontrolli teostamine (2) Sularaha kontrollimisel kohaldab toll kauba tollikontrolli eeskirju. Käesolevas seaduses kasutatakse sularaha mõistet Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1889 /2005 ühendusse sisse toodava...

Õigusõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
48 allalaadimist
28
doc

ÕIGUSE ALUSED 2011/2012

ÕIGUSE ALUSED 2011/2012 KORDAMISKÜSIMUSED EKSAMIKS Mis on riiki kui organisatsiooni iseloomustavad tunnused? Riigile omased 3 tunnust: 1) Avalik võim. 2) Territoorium, millel avalik võim kehtib. 3) Rahvas, kes elab sellel territooriumil ja on riigivõimuga õiguslikult seotud. Millised on riigivalitsemise vormid? Mis eristab parlamentaarset ja presidentaalset vabariiki? Monarhia ­ Riigivalitse...

Õiguse alused - Tallinna Ülikool
206 allalaadimist
43
doc

Õigusteadus

Sotsiaalne norm Norm on üldise määratluse järgi reegel, juhis või mall (A.Aarnio. Õiguse tõlgendamise teooria. Kirjastus Juura, 1996. Lk 56). Valdkonniti tuntakse mitmesuguseid reegleid, nt formaalloogika reeglid, tava- ja moraalinormid, tehnilised normid jne. Mitte kõik neist pole sotsiaalsed normid. Sotsiaalsed normid väljendavad ühiskondlikku tahet ja reguleerivad ühiskondlikke suhteid (suhteid in...

Õiguse alused - Tallinna Tehnikaülikool
45 allalaadimist
52
doc

Õigusteaduse eksam

jaanuaril 2012 kell 16:30, ruum X-313 18. jaanuaril 2012 kell 16:30, ruum X-413 1. Sotsiaalse normi põhitunnused, funktsioon, liigid (tavanorm, moraalinorm, korporatiivne norm, õigusnorm). 2. Õigusnormi mõiste ja tunnused, ülesanne. Õigusnormi liigid, loogiline struktuur (hüpotees, dispositsioon, sanktsio...

Õiguse alused - Tallinna Tehnikaülikool
130 allalaadimist
17
docx

VÄIKEETTEVÕTLUST MÕJUTAVAD ÕIGUSAKTID JA NENDE TOIME EESTI VABARIIGIS

TARTU ÜLIKOOL Pärnu kolledz Ettevõtlusosakond AÜEP3 VÄIKEETTEVÕTLUST MÕJUTAVAD ÕIGUSAKTID JA NENDE TOIME EESTI VABARIIGIS Referaat Juhendaja: dotsent Matti Raudjärv Pärnu 2012 SISUKORD SISSEJUHATUS Referaadi teemaks sai valitud ,,Väikeettevõtlust mõ...

Majanduspoliitika - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
64 allalaadimist
3
doc

Arvestus: Eesti õigekeelsus ja väljendusõpetus

OG.03.080. ARVESTUS (meil) 7.-8. mai 2012 NIMI: STATS I 1. Nimetag...

Filoloogia -
62 allalaadimist
34
doc

Õiguse entsüklopeedia seminaritöö- õigusakti analüüs karistusseadustikust

TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND VÕRDLEVA ÕIGUSTEADUSE ÕPPETOOL Janar Pilve Karistusseadustiku analüüs õigusaktina Seminaritöö Juhendaja: prof. Raul Narits Tartu 2013 Sisukord Sisukord...

Õiguse entsüklopeedia - Tartu Ülikool
316 allalaadimist
60
doc

RIIGIÕIGUSE KORDAMISKÜSIMUSED, eksam, arvestus

Kuigi demokraatlik riik ei saa parlamendi töökorralduses obstruktsioonivõimalust täielikult välistada, kehtib parlamendierakondade vahel tavaliselt kirjutamata reegel, et obstruktsiooni rakendatakse üksnes erakorralistel juhtudel ja ajutiselt. 95. Millised seadused reguleerivad SE ja OE menetlusi? (RKKTS peamine, lisaks ESML ratifitseerimise seadus) Hea õigusloome ja normitehnika . 96. Kas § 104 lg 2 loetelu määrab kohustuslikud nn konstitutsiooniliste seaduste pealkirjad? Jah 97. Kas nn konstitutsioonilises seaduses tohib viidata lihthäälteenamust nõudvale seadusele? Võib, kui vastava küsimuse reguleerimine ei ole olemuslikult konstitutsioonilise seaduse reguleerimisese. 98. Kui vastuolus on nn konstitutsiooniline seadus ja poolthäälte enamust nõudev seadus, kumba ko...

Riigiõigus - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
133 allalaadimist
6
doc

Mereõigus

Nõuded normitehnikale sätestab VV 1996.a 11. juuni määrus nr 160. Riigikogu kodukorra seaduse § 53 lg 3, sätib: kui eelnõu algataja ei ole järginud sätestatud eelnõu vorminõudeid ja üleandmise tingimusi, tagastab Riigikogu juhatus eelnõu selle algatajale juh...

Meretranspordi ökonoomika -
22 allalaadimist
46
odt

Õiguse üldteooria õppematerjal eksamiks

I Teema Õigusteadusest Sissejuhatav loeng Ühiskonnad ja riigid on muutunud üha enam sõltuvaks kommunikatsioonist, selle efektiivsusest ja kvaliteedist. Üha enam räägitakse globaalsest Õlikust integratsioonist. Küsimus globaalselt kehtiva Õe võimalikkuse, vajalikkuse, aga ka soovitavuse kohta. Eesti kuulub Sel põhinevasse Õkultuuri. Kõigi riiklikult organiseeritud ühiskondade ehk riikide Õsuhteid r...

Õiguse alused - Tallinna Tehnikaülikool
85 allalaadimist
190
pdf

Õiguse üldteooria

VI teema. Hea õigusloome tava, õigusaktide mõju analüüs ja sellele vastavast õigusloomest Eestis 1. Hea õigusloome tava: olemus, vajalikud tegevused ja õigusloome kvaliteedi indikaatorid 2. Eesti Vabariigi põhiseadusest õigusloome kvaliteedile tulenevad alusnõuded ja selle kvaliteedi indikaatorid 3. Hea õigusloome tava ja normitehnika eeskiri: 3.1. seaduseelnõu väljatöötamiskavatsusele esitatavad nõuded; 3.2. eesmärkide püstitamine, kriteeriumid ja hierarhia. 1. Hea õigusloome tava: olemus, vajalikud tegevused ja õigusloome kvaliteedi indikaatorid Hea õigusloome tava eesmärk on õigusliku regulatsiooni maksimaalne kasu. Peaaegu kõik hea õigusloome tava reeglid on tuletatud õigusloome mõjude erinevatest analüüsidest. Kontinentaal...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
218 allalaadimist
70
docx

SOTS MÄÄRUSE KODUTÖÖ

(Normitehnika...) Töö lisas tuuakse ära kõik olulised vormistamise paragrahvid, mille nõudeid tuleb arvestada KOV määruseeelnõu koostamisel, vastavalt ülaltoodud paragrahvide nimekirjale. (Lisa 2) 2.1 Õigusloome normitehnika olemus. Normitehnika kõige üldisem definitsioon võiks olla järgmine: normitehnika on õigustloovate aktide eelnõude ettevalmistamisel kasutatavate, teoreetiliselt põhjendatud võtete ja meetodite kogum. Sellest def...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
6 allalaadimist
100
doc

ÕIGUSE SISSEJUHATAV KURSUS (ÕIGUSAJALUGU, ÕIGUSPOLIITIKA, RIIK JA ÕIGUS)

Autor leiab, et õigusteaduse mõistmisel on normide struktuuri mõistmine äärmiselt oluline element. 2. Mida reguleerib ja millised nõuded kehtestab «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 27 lõike 3 alusel valitsusasutuste poolt väljatöötatavate õigustloovate aktide eelnõudele esitatavate nõuete ühtlustamiseks 28.09.1999 vastu võetud õigustloovate aktide eelnõude normitehnika eeskiri? (RT I 1999, 73, 695, jõustunud 01.01.2001)? Seaduse eelnõu kooskõlastamiseks esitamise ning Vabariigi Valitsusele ja Riigikogule esitamise korral lisatakse eelnõule seletuskiri. Seletuskirja eesmärk on põhjendada seaduse vastuvõtmise vajalikkust ja eelnõu põhiseisukohti ning anda ülevaade seaduse vastuvõtmisega kaasnevatest mõjudest. Seega on nõue, et väljatöötatavate õigustloovate aktide eelnõudele peab olema lisa...

Õigus - Sotsiaal-Humanitaarinstituut
13 allalaadimist
Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun