Facebook Like

Esimene maailmasõda ja 1917 aasta - sarnased materjalid

sakslased, iseseisvus, maap, revolutsioon, heks, gede, udsid, okupatsioon, ulmanise, duri, landeswehr, punav, nnestus, autonoomia, rongid, vaherahu, pataljon, ksid, arvuline, tuleku, landeswheri, goltz, kommuun, kuperjanovi, rdsed, kubermanguks, ppus, enamlased, idetud, rahuleping, ukogu, rama, saabuma, tungida, poska, hjused, ksinda, piire, hommikul
20
docx

Esimene maailmasõda

1 II. ESIMENE MAAILMASÕDA: Esimese maailmasõja tähtsamate sündmuste kronoloogia: Aast Olulisemad sündmused a 191 28.juuni ­ serbia natsionalistid tapsid Austria-Ungari troonipärija Franz 4 Ferdinandi. 28.juuli ­ Austria-Ungari kuulutas s...

Ajalugu - Keskkool
2 allalaadimist
40
docx

Esimene maailmasõda

1 II. ESIMENE MAAILMASÕDA: Esimese maailmasõja tähtsamate sündmuste kronoloogia: Aast Olulisemad sündmused a 191 28.juuni – serbia natsionalistid tapsid Austria-Ungari troonipärija Franz 4 Ferdinandi. 28.juuli – Austr...

11.klassi ajalugu - Keskkool
7 allalaadimist
5
docx

Esimene maailmasõda

Esimene maailmasõda (1914-1918) 1. Mõiste sõdivate riikide koosseisud -def. Maailmasõda-laiahaardeline sõda kuhu on tõmmatud märkimisväärne osa maailmariikidest. -sõdivate riikide koosseisud: 1) keskriikide blokk: Saksamaa, A-U, Türgi, Bulgaaria 2)Antant: SuurBritannia, Prantsusmaa, Venemaa, USA(1917)...

Ajalugu - Keskkool
33 allalaadimist
5
doc

Esimene maailmasõda

...itsuse ette tõusnud tegelane, kes oli suhteliselt nõrk poliitik Kornilov- vene vägede ülemjuhataja, kes üritas 1917 aasta suvel riigipööret teha Oktoobripööre · Ajutise Valitsuse autoriteet madal · Enamlased tegid riigipöörde Petrogradis · Moodustus esimene nõukogude valitsus ehk Rahvakomissaride Nõukogu · Võeti vastu rahu- ja maadekreed Bresti rahu- Nõukogude valitsuse ja Saksamaa vahel tehtud rahu, millega loovutati Saksamaale suured ja tähtsad alad; seda pidas Lenin ajutiseks 5. Sõja lõpp USA sõttaastumine- 6. aprillil 1917 kuulutas USA sõja Saksam...

Ajalugu - Keskkool
5 allalaadimist
6
doc

ESIMENE MAAILMASÕDA

1 ESIMESE MS PÕHJUSED *Saksamaa soovis juhtpositsiooni Euroopas ja selleks pidi Prantsusmaa purustama. *Venemaa ja Autsria-Ungari konkurents mõjupiirkondade pärast Balkani poolsaarel *Saksamaa ja Prantsusmaa tüli Elsass-Lotringi pärast. *Kolooniate ümber jagamine. *Natsionalism. *Imperialism *Kultuurierinevused. *Militarism,võidurelvastus ja soovi rakendada oma sõjapl...

Ajalugu - Keskkool
16 allalaadimist
3
doc

Esimene maailmasõda, Venemaa 1917, Eesti 1917-1918

Esimene maailmasõda 1914-1918 Põhjus - Võitlus maailma ümberjagamise pärast, et saada tooraine allikaid, kolooniad Ajend ­ Tapeti Franz Ferdinand Plaan ­ Tehti Schlieffeni sõjaplaan ­ kiiresti saada Pr. Endale (sks) Lahingud: Marne'i lahing ...

Ajalugu - Keskkool
46 allalaadimist
6
doc

Esimene maailmasõda

...-Ungarile sõja, avades sellega uue rinde · Bulgaaria ­ Saksamaa liitlane, astus lõpuks ka sõtta ja mängis olulist rolli Serbia vallutamisel · Türgi ­ asus võitlema Keskriikide poolele, ei olnud edukas venelaste rünnetega Lahingud: · Ypres 1915 ­ esimene kord, kui lahingus kasutati mürkgaasi (sakslased kasutasid inglaste vastu lootes võita, kuid inglased suutsid sakslaseid ikkagi kinni hoida) · Verdun 1915 ­ sakslaste valitud lahingu asukoht, mida prantslased olid nõus viimse meheni kaitsma, Verdun'i kindlus oli viimane kaitse Pa...

Ajalugu - Keskkool
139 allalaadimist
7
rtf

Esimene maailmasõda

...stuolus paljude kavatsustega, kuid vaielda polnud mahti. 29. september palus vaherahuBulgaaria. 30 oktoober kapituleerus Türgi. 3.november kirjutas vaherahule alla Austria-Ungrari. 11.november allkirjastas Saksamaa rahu vaenlastega. Mille poolest erines esimene maailma sõda varasematest sõdadest? 1. osales palju riike 2.Sõjategevus kulges kõikidel merdel ja kolmes maailmajaos. 3.See oli esmine üldinse sõjaväe kohustuse ajastu sõda. 4.Mobiliseeriti majandus, sõjamajanduse kujunemine. 5. Sõtta kaasati terved rahvused ja kogu ühiskond. Esimese ...

Ajalugu - Keskkool
71 allalaadimist
10
docx

Esimene maailmasõda

...d, mis tuginesid enamlaste poolt laiali aetud Asutava Kogu liikmetel ja nende eesmärgiks oli Venemaa taastamine. Antant sekkus. 1922 lõppes sõda sellega, enamlased haarasid enda kätte võimu suuremal osal endise Vene impeeriumi territooriumil, tekkis esimene totalitaarne riik. 11. Eesti Vabadussõda (algus, käik, vastased, liitlased, rahu sõlmimine). 1918-1920 selle käigus löödi Punaarmee 1919. Aasta algul tagasi. Eesti aitas võimule Lätis Landeswehri sõjaga kukutatud rahvusliku valitsuse. 2. Veebruaril 1920 Tartus rahuleping NSVL...

Ajalugu - Keskkool
1 allalaadimist
6
odt

Esimene maailmasõda

I MAAILMASÕDA 1914 – 1918 1917. AASTA REVOLUTSIOONID VENEMAAL - Venemaa nõrk ettevalmistus, kaotused sõjas - 1917 veebruarirevolutsioon - 1917 kaksikvõim – Ajutine Valitsus / PTSSN (Petrogradi tööliste ja soldatite saadikute nõukogu) - Poliitilised parteid - kadetid - - esseerid – sotsialistliku suunitlusega partei - VSDTP(venemaa sotsiaaldemokraatlik töölisparteri...

Ajalugu - Keskkool
2 allalaadimist
14
doc

I maailmasõda, Venemaa ja Eesti

...talini diktaktuuri kujunemise algus.  1937 – Suur terror/GULAG  Kerenski – Elas 1881-1970. Venemaa riigiteadlane ja poliitik.  Lenin – Elas 1870-1924. Venemaa bloševike juht, Oktoobrirevolutsiooni läbiviija, Nõukogude Venemaa esimene valitsusjuht ja hiljem leninismiks nimetatud kommunistliku riigiõpetuse rajaja.  Trotski – Elas 1879-1940. Juudipäritolu Vene bolšeivistlik revolutsionäär ja marksismi teoreetik.  Stalin – Elas 1878-1953. Nõukogude Liidu riigi- ja parteijuht. 14. Miks, millal, ke...

Ajalugu - Keskkool
20 allalaadimist
16
doc

I maailmasõda, Venemaa ja Eesti

...i NSVL 1924 – Lenini surm 1928-1929 – industrialiseerimine ja kollektiviseerimine 1937 - Kerenski - Venemaa riigitegelane ja poliitik Lenin - Venemaa bolševike juht, Oktoobrirevolutsiooni läbiviija, Nõukogude Venemaa esimene valitsusjuht ja hiljem leninismiks nimetatud kommunistliku riigiõpetuse rajaja Trotski - juudi päritolu Vene bolševistlik revolutsionäär ja marksismi teoreetik Stalin - Nõukogude Liidu riigi- ja parteijuht Eesti Vabariik 14. Miks, millal, kelle poolt, ...

Ajalugu - Keskkool
20 allalaadimist
7
doc

1. maailmasõda ja Venemaa

...ed: · Punased · Valged Tulemused · Enamlased suutsid võimu haarata suuremal osal endise Vene impeeriumi territooriumil · Kindlustati kommunistliku diktatuuri püsimajäämine · Maailmas tekkis esimene totalitaarne riik, mis kujunes eeskujuks totalitaarsetele ideoloogiatele maailmas 27. Mida kujutas endast sõjakommunismi poliitika? tasuta transport, linnades toiduained kaardiga, maal toiduainete konfiskeerimine/ toitlussalgad, punane ja valge terror.. Kogu maj...

Ajalugu - Keskkool
39 allalaadimist
204
pdf

Eesti uusima aja ajalugu

...¶öliste streik protestiks 15 töölise arestile. 24. juulil toimus 3000 töölise demonstratsioon ning kokkupõrge kasakatega. 1905. aasta aprillis võttis VSDTP III kongress kursi relvastatud ülestõusu ettevalmistamisele. 1. mai demonstratsioonid olid Eestis esimene suur poliitiline meeleavaldus. nõudmised. 12. jaanuaril Tallinna tööliste üldstreik, kus esitati peamiselt majanduslikke nõudmisi – 8- tunnist tööpäeva, miinimumpalga kehtestamist, trahvide kaotamist ja sotsiaalkindlustuse parandamist. Streik levis kiiresti teistesse linnadesse, jaanuaris streiki...

Ajalugu - Tartu Ülikool
16 allalaadimist
147
docx

Eesti XX sajandi algul

... lõpetasid Tartu Ülikooli (Tõnisson õigusala, Reiman usuline ala). W. Reiman oli Kolga-Jaani kirikus aga J. Tõnisson sai Venemaal kohtuametnikuks. Alles Postimehe ajalehe ostmine võimaldas tal Eestis tegutseda. Postimees muutus julgemaks ning lugejate arv kasvas. Esimene võitlus oli rahvusliku alaväärsuse vastu, eestlased tundsid häbi oma rahvuse üle (Kadaka sakslane ja Paju venelane: eestlased, kes saksastusid või venestusid). Oli tarvis näidata, et eestlased on samasugused rahvas nagu venelased, sakslased ja soomlased. Jaan Tõnisson ja Willem Reiman hakkasid...

Ajalugu - Keskkool
13 allalaadimist
7
doc

Eesti Vabadussõda 11. klassi õpiku § 36-40

36.ptk Esimene maailmasõda ja 1917.aasta Esimese maailmasõja puhkemine *1914.a juulis tappis serbia anarhist G.P. Sarajevos Austria-Ungari kroonprintsi, ertshertsog Ferdinandi. Sellest sai alguse sündmuste ahel, mis viis seninägematu maailmasõja puhkemiseni ja kogu maailmakorra kokkuvarisemiseni. *Tänaseks on a...

Ajalugu - Keskkool
22 allalaadimist
7
docx

I maailmasõja lõpp ja Vabadussõda

...ijõude ja keda võis lugeda üheks iseseisva Soome riigi päästjaks. Läti Vabariigi alguspäevil oli punaväes võitlevaid lätlasi rohkem kui iseseisva Läti sõjajõududes ja selles olukorras hoidsid rinnet punaväe vastu peamiselt Landeswehr ja Rauddiviis, kellest esimene allus ametlikult Ulmanise valitsusele. Baltisakslased ei kavatsenud lätlasi kaitsma jäädagi, vaid soovisid saksaläti riiki, mis vähemalt mõnes osas meenutaks luhtaläinud Balti hertsogkonda. Kuna Ulmanise valitsus ei saanud ega tahtnud sakslaste soovile sel määral vastu tulla, nagu viimased...

Ajalugu - Keskkool
47 allalaadimist
56
doc

Eesti ajalugu

... venekirve elanike järeltulijad MUINAS EESTI 1030 - Jaroslav Tark rajas eestlaste muistse linnuse kohale Jurjevi. Esimene ajalooline märge Jurjevi (Tartu) kohta. `Jutustus möödunud aegadest' - Vanim vene kroonika, mille kirjutas Kiievi munk Nestor. Tzuudid - eestlaste nimetus slaavlaste seas muinas ajal (Tzudskoje osero - Peipsi järv). 1 Eestlaste seas valitses usund...

Ajalugu - Keskkool
140 allalaadimist
6
rtf

Vene- ja Eestiaeg

36. peatükk Esimene maailmasõda ja 1917. aasta Esimese maailmasõja puhkemine 1914 juulis tappis Serba anarhist Austria-Ungarile kuuluva Bosnia provintsi pealinnas Sarajevos Austria-Ungari kroonprintsi, hertsog Ferdinandi, selle halva iseloomuga mehe mõrvamisest sai alguse sündmusteahel, mis viis ...

Ajalugu - Keskkool
25 allalaadimist
51
doc

Eesti ajalugu - konspekt

... Aastatel 1200-1208 sõdisid ristirüütlid liivlaste ja latgalitega tänapäeva Läti aladel. Lõpuks liivlased alistati ja latgalid alistusid. 1208.a toimus sakslaste esimene sõjaretk Eesti aladele, rüüstati Ugandi maakonda ja hävitati Otepää linnus. Eestlased tegid vasturetke 1210.a, kui hakati piirama Võnnu linnust (tänapäeva Cesis). Rüütlitele saadeti Riiast ab...

Ajalugu - Kutsekool
1300 allalaadimist
43
docx

12.klassi esimese kursuse ajalugu

...ts jt Vene delegatsioon Joffe, kindral Kostjajev jt Rahuläbirääkimiste tulemused veeb 1920 alla kirjutatud rahuleping sätestas 1) Riikide vastastikune tunnustamine Tartu rahuleping oli nii Eesti Vabariigile kui ka Nõukogude Venemaale esimene rahvusvaheline leping. 2) Määratleti riigipiirid Venelased nõudsid Ida-Virumaad ja Petserimaad, aga läbirääkimiste käigus andsid järele. Eesti sai u 10-12 km Narva jõe tagust ala ja Petserimaa koos Petseri linnaga. 3) Varade küsimus Riigivara jaotati põhimõttel, et...

Ajalugu - Keskkool
1 allalaadimist
83
doc

Eesti ajalugu

... Teenijad vennasd Piiskop-vennad + Sõjaline organisatsioon, ülesanne vallutada, Albert alustas + Theodorich ­ Meinhardi abiline, hilisem Eesti Päevalehe piiskop, Mõõgavendade ordu initsiaator Võitlus 1208 Esimene retk Näitab, et vabadusvõitluse alul olid eestlaste väed + eestlaste vasturetk enam-vähem võrdsed ...

Ajalugu - Keskkool
86 allalaadimist
48
doc

Ajaloo kordamismaterjal eksamiks

...onnad andsid ustavusvande Rootsi kuningale Erik XIV-le · 1561 november - Liivi ordu, Liivimaa aadel ja Riia peapiiskop andsid end Poola kuninga Sigismund II Augusti valitsemise alla. Viimasest ordumeistrist Gotthard Kettlerist saab esimene Kuramaa hertsog. Liivimaa kuningriik 1570-1577 ­ Venemaa vasallriik, pealinn Põltsmaa, kuningasks hertsog Magnus. 1561. aastal lõppes Eestis keskaeg, kuna keskaegsed feodaalriigid olid likvideerunud. Sõja lõpp: 1582 Jam Zapolski vaherahu Vene-Poola ­ Lõuna-Eesti (+ Läti alad) läksid Poola valdusesse,...

Ajalugu - Keskkool
233 allalaadimist
48
docx

LÄHIAJALUGU

... tööliste relvastatud salku – Punakaart  25.okt oli Petrograd enamlaste konttrolli all  26.okt arreteeriti Ajutise Valitsuse liikmed Nõukogude võimu dekreedid ehk otsused  Dekreet võimust – moodustati esimene üheparteiline nõukogude valitsus – Rahvakomissaride Nõukogu, valitsuse liikmeid nimetati rahvakomissarideks, esimeheks V.I.Uljanov-Lenin  Rahudekreet – kõikidele sõdivatele riikidele tehti ettepanek alustada läbirääkimisi anneksi...

Ajalugu - Keskkool
17 allalaadimist
33
docx

11. klassi ajaloo üleminekueksam

11. klassi ajaloo üleminekueksam I ESIMENE MAAILMASÕDA JA SELLE TAGAJÄRJED (LÄHIAJALUGU I) Rahvusvahelised suhted 20. sajandi algul (ptk.2) Suurriikide blokkide kujunemine · Liiduleping Saksamaa ja Austria-Ungari vahel 1879.aastal. 1882.aastal ühines nendega Itaalia ­ Kolmikliit ...

Ajalugu - Keskkool
19 allalaadimist
33
doc

Ajaloo konspekt

...di. Kihelkondi oli Eestis umbes 45. MUISTNE VABADUSVÕITLUS (1208-1227) Jaguneb kolmeks perioodiks: 1)1208-1212 2)1215-1222 3)1222-1227 1) #Sakslaste sissetung Eestisse (1208), Latgalide ja Sakslaste rüüsteretk Ugundisse. Ugundi- sihipärase vallutuse esimene ohver. Otepää-Ugandi tähtsaim keskus. #Võnnu linnuse (Césis) piiramine eestlaste poolt (sügis, 1210) #Ümera lahing (1210)(järgmisel päeval pärast Võnnu piiramise lõpetamist)eestlased Saavutasid võidu #Viljandi piiramine sakslaste poolt (1211), piirajatega sõlmi...

10.klassi ajalugu - Kutsekool
401 allalaadimist
36
docx

Sõdade ja Rootsi aeg Eestis 1558-1700

...ootsi Peipsi laevastiku ja vallutasid Ida-Eesti (Narva ja Tartu). Sellest alates Rootsi väed ei suutnud enam Vene rüüstajaid takistada. (nt. Tartu linn hävitati täielikult – majad õhiti ja elanikud küüditati. Selle mälestuseks kirjutas arvatavalt esimene Eesti kunstluuletaja Käsu Hans oma nutulaulu) 1709.a. Rootsi peavägi, mida juhtis kuningas Karl XII hävitati täielikult Ukrainas Poltaava lahingus. Sellega oli Eestimaa saatus otsustatud, mis langes täielikult Vene vägede kätte, 1710. a. peale Pärnu, Tallinna ja Kuressaare alistumist. Ees...

Ajalugu - Keskkool
11 allalaadimist
10
doc

Eesti teel iseseisvusele

...imest, haavatuid oli üle 200. Nikolai II kirjutas alla 17. oktoobri manifestile. Manifestiga lubas anda Venemaale parlamendi (Riigiduuma), põhiseaduse, kodanikuõigused. Eeldused poliitiliseks organiseerumiseks. Eest Rahvameelne Eduerakond (esimene erakond Eestis), Postimehe liberaalid. Eesti Sotsiaaldemokraatliku Tööliste Ühisus (ESDTÜ), Uudise toetajad. Erimeelsused. Eduerakonna peamine eesmärk (konstitutsiooniline monarhia) oli savautatud. Üle-eestimaaline rahvaasemike koosolek (27. novembril 1905, Tartus). Saabus umbes 800 valdade, lin...

Ajalugu - Keskkool
154 allalaadimist
23
docx

TÄHTSAMAD SÜNDMUSED AJALOOST JA AJALOOKÄIK

...itu püüdis aastatel 1212-1217 kõiki eestlasi liita, et ühiselt võidelda sakslaste ja venelaste vastu. Kui kahe võimsa vastasega võitlemiseks ei jätkunud eestlastel ühe korraga jõudu. (Kotkajärve vabadussambal on märgitud ka Lembitu nimi ja surmaasata ­ Lembitu oli esimene eesti kangelane, keda teame nimepidi). Peale Madisepäeva lahingut, kus eestlased said lüüa, alistasid venelased Mandri-Eesti kesk- ja lääneosa, kuid ei suutnud oma jõududega agressiooni jätkata ning piiskop Albert pöördus abi saamiseks Taani kuninga Valdemar II poole. Taanlased tungisid 1219. aast...

Eesti ajalugu - Keskkool
9 allalaadimist
20
docx

Ajalugu I maailmasõda

...se süüdistama saksamaale kaitseplaanide maha müümises süüdistatakse tõenditeta, sest ta oli juut, hakatakse teda alandama peale 10 aastat süüdistamist jäeti rahule Theodor Herzl loob sionistliku liikumise 19. saj esimene sionistlik kongress Theodor uskus et 50 aasta pärast on juudiriik olemas selle aja pärast kuulutataksegi Iisrael välja kõik naaberriigid lähevad Iisraelile kallale, aga keegi ei saa vastu Jeruusalemm - Sion (seetõttu sionistlik liikumine) ju...

Ajalugu - Keskkool
1 allalaadimist
15
docx

Eesti iseseisvumine - 20. sajandi algusest kuni Vabadussõjani 1920

...de jagamist rahvale ning sõjaväe ja politsei asendamist relvastatud rahvamiilitsaga. Aulakoosoleku otsused pälvisid laialdase heakskiidu ja ülirevolutsioonilised meeleolud levisid üle kogu maa. 27. Aasta 1917 Veebruarirevolutsioon 1917. aasta alguseks oli Esimene maailmasõda viinud Venemaa krahhi äärele. Majandust õõnestas inflatsioon, valitses terav puudus kütusest, toiduainetest ja tarbekaupadest, transpordisüsteem ei toiminud. Sõjavägi oli kaotamas võitlusvõimet, rohkem kui poolteist miljonit sõdurit lahkus omavoliliselt rindelt. Kasvasid sõjatüdi...

Eesti ajalugu - Keskkool
3 allalaadimist
27
docx

EESTI AJALUGU

...eli loetakse selle alguseks kas Liivi sõja algust aastal 1558 või Vana-Liivimaa lõplikku kokkuvarisemist 1561­1562 ning lõpuks talurahvareforme Eestis 19. sajandi alguses (eriti 1816/1819 pärisorjusest vabastamised). Et selle perioodi esimene oli poliitiliselt küllaltki rahutu aeg ja Eesti ala oli mitme valitseja käes, siis on seda perioodi jaotatud mitmeks alaperioodiks: Rootsi aeg (Põhja-Eestis 1561­1710, kogu Eestis alates 1625), Poola aeg (Lõuna-Eestis 1562­1625) ja Taani aeg(Saaremaal 1560­1645). Perioodi te...

Ajalugu - Keskkool
94 allalaadimist
24
doc

11.klassi ajaloo kokkuvõte

...linnal olid tihedad sidemed Rootsi, Soome ja Novgorodiga. Liivimaal oli ekspordiartiklitest tähtsaim teravili, mida veeti välja soola vastu. Eksporditi ka lina, paekivi ja puitu. Väliskaubanduse hoogustumine laiendas ka sisekaubandust. Haridus ja kultuur 1535 ­ esimene trükitud raamat Eestis, osaliselt säilinud: "Wanradt-Koelli katekismus" Toomkirik ­ piiskoplik peakirik Toomkapiitel ­ kohaliku katoliku kiriku kõrgem võimuorgan Missa ­ pidulik jumalateenistus Visitatsioon ­ kiriku kontroll, et kirikuelu toimuks reeglite järgi Reformatsioon ­ usupuhastus ja ühi...

Ajalugu - Keskkool
363 allalaadimist
Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun