Facebook Like
Add link

Eksam õppeaines LAEVAEHITUS 2007. - sarnased materjalid

vise, koma, kohani, mereakadeemia, ppeaines, eksam, lubatu, lesanne, kulutab, merele, laadida, mereveest, magedas
34
docx

Laevade ehitus eksam

...nukud · Laevapere liikmed · Rannikuriigid Rahvusvaheline mereorganisatsioon (IMO, International Maritime Organization) on rahvusvaheline mereorganisatsioon ÜRO juures, mis tegeleb rahvusvahelise koostööga nii valitsuste tasandil kui ka koostöös tööstusharu (laevaehitus, sadamad) esindajatega. Eesmärgid: · korraldab valitsustevahelist koostööd tehniliste (eriti inimeste ohutust ja turvalisust tagavate) probleemide lahendamisel, · ühtlustab riikide meresõidueeskirju ja normatiivakte, · vältimaks merede saastamist laevadelt jms. IMO juhtorg...

Laevade ehitus - Eesti Mereakadeemia
92 allalaadimist
2
doc

Eksamiülesanne

NÄIDIS EESTI MEREAKADEEMIA Laevandusteaduskond Eksam õppeaines LAEVA EHITUS 2008. Ülesanne. Variant #. 1. Laev järgmiste mõõtmetega: L=150 m, B=20,20 m, Tvöör=7,80m, CB=0,72 CW=0,80 Tahter=8,40 m asub magedaveelises sadamas (=1,0 t/m3), ballastitankides on 500 m3 mereveest ballasti. 2. Laev laad...

Laevaehitus - Eesti Mereakadeemia
88 allalaadimist
39
doc

Laevade ehitus EKSAM

...iplomeid ja kontrollib, juurdleb avariisi) · Klassifikatsiooniühingud · Euroopa merengusorganisatsioon- rahvusvaheline mereorganisatsioon ÜRO juures, mis tegeleb rahvusvahelise koostööga nii valitsuste tasandil kui ka koostöös tööstusharu (laevaehitus, sadamad) esindajatega · rahvusvaheline Mereorganisatsioon ­ IMO Imo eesmärk : korraldab valitsustevahelist koostööd tehniliste (eriti inimeste ohutust ja turvalisust tagavate) probleemide lahendamisel, ühtlustab riikide meresõidueeskirju ja normatiivakte, vältimaks merede saa...

Laevandus - Tartu Ülikool
60 allalaadimist
10
docx

Tehnomaterjalid-Eksam

1. Materjalide kasutamine inimajaloo vältel, selle muutumise põhjused.- a. 10000BC kasutati eelkõige klaasi,keraamikat ning puitu,nahka. Esmene metall oli kuld . See on pehme ja hea töödelda,samuti leidus seda looduses.Edasi suurenes ka hõbeda,pronksi ja r...

Materjaliõpetus - Tallinna Ülikool
10 allalaadimist
10
docx

Taimekasvatus eksami küsimused

Eksami küsimused 1.Mis on fotosüntees ja selle valem. Fotosüntees on looduses ainulaadne protsess, mille käigus taimed muudavad oma elukeskkonna anorgaanilise aine orgaaniliseks. Selleks läheb neil vaja päikese valgusenergiat. Fotosüntees toimub klorofülli sisaldavates rohelist...

Taimekasvatus - Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
36 allalaadimist
18
docx

Teedeehitus eksam 2 Kursus

1. Kivimaterjalide kvaliteedinäitajad. Kvaliteetse killustiku teradpeavad ideaalis olema kuubikujulised. Killustiku kvaliteedi hindamisel määratakse plaatjate terade sisaldus ule 4mm teradega fraktsioonidele. Plaatjateks teradeks loetakse teri, mille üks mõõde on teistest vähemalt 3 korda väiksem 2. I...

Teedeehitus - Kutsekool
18 allalaadimist
7
doc

Laeva jõuseadmed eksami raudvara

Eesti Mereakadeemia Õppeaine: Laevajõuseadmed ja abimehhanismid Õppeaine raudvara A Füüsikalised suurused ja mõisted Rõhk: 1Pa = 1 N/m2, 1 MPa = 106 Pa, 1 bar = 105 Pa; 1 kgf/ cm2 = 0,981 bar Temperatuur: absoluutne T (K), t (0C) T = t + 273 K Jõud: 1 N = 1 kg/msek2, ...

Laevaehitus - Eesti Mereakadeemia
125 allalaadimist
42
docx

TTÜ Eesti Mereakadeemia FÜÜSIKA EKSAM

1.PILET 1.Pöördliikumine- liikumine , mille puhul keha kõik punktid liiguvad mööda ringjooni, kusjuures nende ringjoonte keskpunktid asuvad ühel sirgel — pöörlemisteljel. Pöördliikumise dünaamika põhivõrrand on Newtoni II seadus pöördliikumise kohta. Impulsimomendi tuletis aja järgi v...

Füüsika - Tallinna Tehnikaülikool
20 allalaadimist
77
doc

TEHNOÖKOLOOGIA EKSAM

...metatud asju valmistatakse kas otse või kaudselt naftast. Nimekiri pole täielik PILET nr. 21 1. MEREMAJANDUS JA MERENDUSKLASTRID Meremajandus on süsteem, mille elementideks on laevandus, sadamad, sadamaoperaatorid , merendusalane teenindus ja vahendustegevus, laevaehitus ja remont, laevade seadmete ja aparatuuri tootmine, vesiehitus, mereturism, huvilaevandus ja rekreatsioon, avalik sektor ning teised mere- ja rannikupiirkondade majandusega seotud valdkonnad. Eurostatistika andmetel moodustab SKP Taani, Rootsi ja Soome 50 km laiusega rannikuvööndis elaniku...

Tehnoökoloogia - Eesti Mereakadeemia
41 allalaadimist
11
doc

Rahanduse alused - eksamiküsimused vastustega 2011

Kordamisküsimused õppeaines "Rahanduse alused" (2011) 1. Peamised finantsjuhtimise ja raamatupidamisarvestuse erisused? Tooge vähemalt kolm erinevust. Muuhulgas, mida tähendab väide ,,omakapitalil puudub kulu" Raamatupidamisarvestus Finantsjuhtimine · ...

Rahanduse alused - Tallinna Tehnikaülikool
557 allalaadimist
20
doc

Sissejuhatus kõrgkooliõpingutesse eksam

...(vt p 63–68). Dekaan võib jätta avalduse rahuldamata, kui avalduse esitaja ei vasta ainekavas või õppekavas kehtestatud tingimustele või kui õppetöös osalejate piirarv on täis. 19. Ekstern on isik, kellele on antud õigus täita õppekava, sh sooritada eksameid ja arvestusi ja/või sooritada lõpueksam või kaitsta lõputöö. Eksterni ei immatrikuleerita. 20. Eksterni staatust võib taotleda vastavale õppekavale õppima asumiseks vajaliku eelneva haridustaseme nõuded ning vastuvõtueeskirjas õppekavale sisseastumiseks määratud eeltingimused täitnud ...

Pedagoogika - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
23 allalaadimist
5
doc

Controlling Eksam

Eksam õppeaines ,,Controlling" I. Test. (vali ÜKS) 1. Õige on, et a) nii finantsarvestus kui ka juhtimisarvestus kajastavad ettevõtte möödunud tegevust ning info on kogutud välistarbijate jaoks; b) Raamatupidamise standardeid tuleb rangelt järgida nii juhtimisarvestuses kui ka finantsaruannete koostamisel;...

Finantsjuhtimine ja... - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
363 allalaadimist
40
pdf

Taimede ökofüsioloogia eksam

Taimede ökofüsioloogia eksami ja järeleksami küsimusi. 1. Nimetage pigmente, mis taimelehtedes neelavad valguskvante a) sinises, b) kollases, ja c) punases spektriosas. Mis spektriosas (neist kolmest) on neeldunud kvandi energia kõige väiksem? Kloroplastide klorofüll neelab valgust kõige tugevamini elektr...

Bioloogia -
42 allalaadimist
13
docx

Pedagoogiline psühholoogia eksam

a)Õppimise olemus 1. Õppimise mõiste. Õppimine on keeruline pedagoogiline protsess. Peaaegu 2000 aastat on valitsenud arvamus, et õppimine toob inimeses esile kaasasündinud ideed. Õppimine on võime, mis on evolutsiooni käigus loomadel ja inimestel kujunenud kohanemiskes keskkonnaga. Tänapäeval define...

Pedagoogika -
214 allalaadimist
59
doc

Tisleri eriala eksam

...r, ülitiheda puiduga, vastupidav, mädaniku kindel puit...peab vastu aastasadu. Tema juured kasvavad sügavuti e sammasjuurestik ja seega tormile väga vastupidav erinevalt kuusest. Kolmandat korda vahetab okkaid sügisel. Kasutatakse: alates ehitusest, lõpetades laevaehitusega. Põhitooraine pabermassile. Immutatult elektri- ja telefoniliinid, raudteeliiprid, vee-ehitised. Männivaigust toodetakse tärbentiini ja kampolit. Pilet nr. 24 1.Puidu kõvadus. 2.Laudsepaplaadid ehk tisleriplaadid 3.Kask. 1.Kõvadus- vastupanu teiste materjalide sisse tungimisele, see oleneb puid...

Tisleri eriala - Kutsekool
88 allalaadimist
16
docx

ETTEVÕTTEMAJANDUSE EKSAM

ETTEVÕTTEMAJANDUSE EKSAM Ettevõte kui ettevõtte- majandusteaduse objekt Ettevõte ­ plaanipäraselt org...

Ettevõtemajandus -
37 allalaadimist
1
doc

Meediaeksami meelespea

Meediaeksami meelespea 1. Tutvu Internetis (neti.ee ­ info ja meedia ­ ühingud) Avaliku Sõna Nõukogu ja Pressinõukogu tööga: millal loodi, milliseid võimalusi pakuvad/annavad, kuidas neile kaebust esitada, kuidas kumbki neist kaasusi lahendab. Eksamil tuleb Interneti abil vast...

Meedia - Keskkool
16 allalaadimist
4
docx

Eesti keele eksami kordamine

Eesti keele eksami kordamine Ilukirjandus Jaguneb eepikaks (proosa), lüürikaks (luule) ja dramaatikaks (näitekirjandus). Lisaks on ka lüroeepika. Eepika- Jutustava sisuga, objektiivselt tõepärased või tinglikult tõepärased sündmused, olukorrad ja tegelased. Lüürika- Kirjanik...

Eesti keel - Põhikool
5 allalaadimist
59
doc

Kordamine eesti keele eksamiks

KORDAMINE EESTI KEELE EKSAMIKS Silp koosneb ühest või mitmest häälikust. Eesti sõnade silbitamisel kehtivad järgmised reeglid: 1. üksik kaashäälik täishäälikute vahel kuulub järgmisse silpi: ka-la, lu-ge-mi-ne, e-la- gu; 2. kui täishäälikute vahel on mitu kaashäälikut kõrvuti, s...

Eesti keel - Keskkool
165 allalaadimist
33
rtf

Kirjanduse eksam erinevad PILETID

...li itaalia päritolu insener. Isa suri , jättes perekonna vaesusesse. Õppides Aix-en-Provence'i koolis, sõbrunes Paul Cézanne'iga. Aastal 1858 asus Zola koos emaga elama Pariisi.Émile Zolal oli raskusi gümnaasiumi lõpetamisega, kahel korral kukkus ta lõpueksamitel läbi. Pärast kooli lõpetamist oli mõni aasta töötu. Aastast 1862 sai tööle kirjastusse Hachette ja hakkas kirjutama ajalehtedele artikleid ja kunstiretsensioone. Oma kunstiretsensioonidega sai ta tuntuks kui tuline impressionismi toetaja maalikunstis.Aastal 1865 tutvus Gabrielle-Alexandrine Meleyg...

Kirjandus - Keskkool
58 allalaadimist
20
pdf

Diskreetne matemaatika I IAY0010 eksami konspekt

LAUSEARVUTUS Diskreetne matemaatika ei tegele reaalarvudega ega pidevate funktsioonidega. Verbaalne esitus on mistahes info esitamine lingvistilise keele abil. Formaalne esitus on mistahes info esitamine ilma lingvistilise keele abita ehk esitus kokkulepitud sümbolite abil. Formaalne esitus peab olema ü...

Diskreetne matemaatika - Tallinna Tehnikaülikool
348 allalaadimist
74
pdf

Arvutid 1 eksam

EKSAMIKÜSIMUSED 2005 Sisukord Sisukord ..................................................................................................................................................... 1 Arvuti riistvara matemaatilised alused ...........................................................................

Arvutid i - Tallinna Tehnikaülikool
533 allalaadimist
5
doc

Eesti keele eksami kordamine 9. klass

- Tegusõna pöördeline vorm=öeldis=predikaat=lause tuum - Lauseliige, mis väljendab tegijat=alus (kes, mis, keda, mida) - Lauseliige, mis väljendab osalist, kellele või millele tegevus on suunatud=sihitis(kes, mis, keda, mida, kelle, mille) - Adverbiaal= lauseliige, mis märgib tegevusega kaudsemalt se...

Eesti keel - Põhikool
792 allalaadimist
8
odt

Lastindus ja laondus eksami küsimused

LASTINDUS JA LAONDUS KORDAMISKÜSIMUSED 1.Mis on kuivlast? Kuivlastid a. Tü...

Lastindus ja laondus -
25 allalaadimist
42
docx

Kultuuriajaloo eksami konspekt

Kultuuriajaloo konspekt TLÜ 2017 Eksam: mõistete määratlemine + arutlevad küsimused. Fakte autoritest otseselt teadma ei pea, kuid peab teadma põhilisi vaateid vms. Kultuuriline pööre ,,Cultural turn" 1980's - Uus arusaam: kultuur on tähendusloome keskkond, mis puudutab kõiki eluvaldkondi ja seega kõiki teadusalasid, mis tegelevad inimeste ja inimü...

Kultuuriajalugu - Tallinna Ülikool
13 allalaadimist
36
odt

Ajalooõpetuse eksam

I Esimene maailmasõda ja selle tagajärjed 1. Rahvusvahelised suhted 20. sajandi algul. Enne I maailmasõda kujunesid sõjalised suurriikide blokid: • Kolmikliit (1882) – Saksamaa, Itaalia ja Austria-Ungari; algselt oli Kaksikliit (1879) Saksamaa ja Austria-Ungari vahel; eesmärk â...

Ajalugu - Keskkool
9 allalaadimist
52
docx

Nõukogude Liidu eksam

Nõukogude Liidu ajaloo konspekt, mis on kirjutatud loengumaterjali põhjal ja on kasutatud ka raamatut "Lühike Venemaa Ajalugu." Sobib ettevalmistuseks eksamiks, kuid on soovitatav lugeda Lühike Venemaa Ajalugu või mõni teine raamat, et täiendada oma teadmisi. Vastatud on 2018. aasta Nõukogude Liidu ajaloo programmi küsimustele.

Ajalugu - Tartu Ülikool
21 allalaadimist
1
odt

Põhikooli füüsika eksami ülesanne, rõhk, vedelikusammas

Üheks tuntuimaks fantaasiakirjanduse tehnikasaavutuseks võib lugeda kapten Nemo allveelaeva Nautilus. J. Verne'i kirjelduse järgi oli tegemist tõelise meistrisaavutusega, mis võis sukelduda väga suure sügavuseni ning seejuures oli võimalik ümbritsevat jälgida läbi inimesekõrguse illuminaatori. Võtte...

Füüsika - Põhikool
15 allalaadimist
7
doc

Laevanduse eksam küsimused 03. aprill 2014

...umilt väljuvad välisriigi lippu kandvad süvenduslaevastiku laevad; 2) kõik väikelaevad ja laevad kogumahutavusega alla 500; 3) laev, mille kapten, või reisilaev, mille kapten ja vanemtüürimees on sooritanud lootsitasõidu eksami ning neil on lootsitasõidu luba; 4) Eesti riigilippu kandvad laevad Väinamere ja Soela väina läbimisel ning kohalikus rannasõidus regulaarreise tegevad Eesti riigilippu kandvad laevad; 5) laev inimelu päästmisel, õnnetusjuhtumi ärahoidmisel või sellest tuleneva kahju ...

Merendus -
22 allalaadimist
23
docx

Juhtimine - eksamiks kordamisküsimused

TMO0010 JUHTIMINE - KORDAMISEKS kevad 2015 1. Organisatsioon - kindla inimrühma ühiste eesmärkide taotlemiseks moodustatud ja terviklikult korraldatud ühendus. 2. Juhtimise kui protsess on inimeste tegevuse ja käitumise sihipärane suunamine, et saavutada organisatsiooni ees...

Juhtimine - Tallinna Tehnikaülikool
30 allalaadimist
5
doc

Laeva ekspluatatsioon eksam

... B. Teine variant on läbi teha ROC kursus, informatsiooni. roolimasin, rooliülekanne ja juhtpult. tankide mõõteavadele, avariiväljapääsudele, sooritada eksam ja saada tunnistus 3) Suure süvise tõttu piiratud Roolimasinate ajamina kasutatakse trümmi sissepääsudele, tagavara ankrule, (piirangutega raadioside operaatori tunnistus). manööverdamisvõimega lae...

Laeva ekspluatatsioon - Eesti Mereakadeemia
150 allalaadimist
53
doc

Kirjanduse eksami piletid

1. Ilukirjanduse olemus, tähtsus ja seosed teiste kunstiliikidega Ilukirjandusliku teksti kaks tavapärast esitusviisi on seotud ja sidumata kõne. Seotud kõnet nimetatakse poeesiaks ehk luuleks, sidumata kõne proosaks. Poeesia keel on rütmistatud, proosa keel on lähedane kõnekeelele. Iga...

Kirjandus - Keskkool
73 allalaadimist
40
docx

Geodeesia eksamiküsimuste vastused 2017

1. Geodeesia mõiste ja tegevusvaldkond, seosed teiste erialadega. Geodeesia on teadusharu, mis vaatluste ja mõõtmiste tulemusena määrab terve maakera kuju ja suuruse, objektide täpsed asukohad, aga ka raskusjõu väärtused ja selle muutused ajas. Geodeesia tegevusvaldkonna tuntumateks eluku...

Geodeesia - Tallinna Tehnikaülikool
116 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun