Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
✍🏽 Avalikusta oma sahtlis olevad luuletused! Luuletus.ee Sulge
Add link

Kategooria ehitus alused - 64 õppematerjali

Ehitus >> Ehitus alused
1
doc

Ehitus Alused : Kontrolltöö.

5 I 1. OTSTARBE JÄRGI LIIGITAMINE 1. Tsiviilhooned  ELUHOONED (elamud, ühiselamud, hotellid, jne)  AVALIKUD HOONED (koolid, kauplused, jne) 2) Tööstushooned  TOOTMISHOONED  OLMEHOONED  ABIHOONED (laod, katlamajad, alajaamad, jne) 3) Põllumajandushooned  TOOTMISHOONED (laudad, lindlad, kasvuhooned)  TOODANGU ÜMBERTÖÖTLEMISE JA  SÄILITAMISE HOONED (kuivatid, aidad, söödahoidlad)  ABIHOONED (remonditöökojad, ravilad, jne) 2. Korruste hulka loetakse kõik hoone maapealsed korrused. 3. Soklikorrus on, kui korruse põrandast maapinnani on maksimaalselt ½ ruumi kõrgusest. 4. HOONE KONSTRUKTIIVSE LAHENDUSE JÄRGI LIIGITAMINE :  KANDVATE SEINTEGA HOONED  KARKASSHOONED 5. Industriaalsel ehitamisel valmistatakse hoone põhilised elemendid ja konstruktsioonid spetsiaalsetes tehastes ning saadetakse valmiskujul ehituspla...

Ehitus alused - Kutsekool
16 allalaadimist
8
doc

Ehitus alused - Renoveerimine

Remontimine ­ parandamine või korda seadmine See liigitub: - Hooldusremont ­ perioodilise hooldustöö ehitise normaalne toimimise tagamiseks ning kasutusea pikendamiseks - Kapitaalremont ­ hoone kulunud ja lagunenud tarindite taastamine või arendamine Kapitaalremont jaguneb omakorda: - Osaline kapitaalremont ­ hoone üksikute tarindite ja seadmete taastamine. - Komplekse kapitaalremont ­ taastatakse kõik vananenud tarindid ja seadmed, kõrvaldatakse hoone füüsiline vananemine. Rekunstrueerimine ­ Hoone põhjalik ümberehitamine uute kaasaegsemate põhimõtete ja normide järgi, kusjuures tehakse juurde,-peale ja allaehitusi. Kõrvaldades ka samaaegselt ha hoone füüsilise ja moraalse vananemise. Moderniseerimine ­ Hoone moraalse vananemise kõrvaldamine, kui ruumide ümberehitamisega hoonele ehitusnormidele vastav kvaliteeti muutmata hoone kasutusotstarvel. Renoveerimine ­ uuendamine Saneerimine ­...

Ehitus alused - Kutsekool
104 allalaadimist
20
ppt

Vundamendid ja Alused

Looduslikud alused Looduslikeks alusteks nimetatakse pinnasekihte, mis võtavad vastu hoonete ja ehitiste koormust. Looduslikud ehitusalused peavad rahuldama järgmisi nõudeid: olema vähe ja ühtlaselt kokkusurutavad, mis tagab hoonete ühtlase ja vähese vajumise; olema vajaliku tugevusega; olema vastupidavad pinnasevee toimele (uhtumiskindlad); ei tohi külmumisel paisuda, paisuva pinnase korral peab vundamendi rajama allapoole külmumispiiri; olema püsivad (mittelibisevad). Pinnasevesi mõjutab tunduvalt pinnase mehaanilisi omadusi ja struktuuri ning tavaliselt vähendab aluse kandevõimet. Pinnase poorides olev vesi külmudes paisub, sulades aga kahaneb, tekitades selliselt ebaühtlasi deformatsioone ­ pinnase kerkeid ­ millega kaasnevad ebasoovitavad ja ohtlikud praod vundamentides. Külmu...

Ehitus alused - Kutsekool
178 allalaadimist
5
doc

Ehitus ja mördisegud

Tallinna Ehituskool Ehitussegud ja mördisegud Õpilane: Kaspar Liivak 2011 Sisukord Isetasanduv segu........................1 Mört..........................................1 Konstruktsioonist..........................1 Betooni liigitus.............................2 ISETASANDUV SEGU Vetonit ABS 148 on põrandasegu mida kasutatakse põrandakatete aluse sileda pinna tegemiseks. Isetasanduvat segu saab paigaldada nii käsitsi kui ka masinaga. Aluspinnaks sobib betoon, kergbetoon, kivi ja keraamiline plaat. Segukihi paksus betoonil 4-30mm, kergbetoonil 6-10mm. Vetonit ABS 148 paigaldades peab peab temperatuur olema vahemikus +10 kuni +30 kraadi. Isetasanduva segu valmistamine 25 kg kuivsegule tuleb lisada ca 5 liitrit vett ja korralikult segada. Valmis segu tuleb ära kasutada 15 minuti jooksul. Kulu: 1 mm paksuse kihi tasnadmiseks kulub ca 1,7 kg/m2. Isetasanduv s...

Ehitus alused - Kutsekool
42 allalaadimist
3
rtf

Ehitus maaterjalide klatitseerimine ja omadused

Kasutamine: Ehitus materjale jaotatakse *seinale *katusekatte *sooja isolatsjooniks *akustilisteks *põrandakatteks *viimistlus *hüdralatsiooniks *side ained jne materjalid 2.Toormaterjalid *päritolu järgi *looduslikud *tehislikud *keemilise koostise järgi *mineraalsed või orgaansed *lähte materjali järgi kas(puit,keraamilsed,klaas,metallsed) jne materjalid 3.tootmis tehnoloogja järgi: *looduslik *tehislik *põletatud *põletamatta 4.materjali kuju järgi: *kujusad tükk materjalid *silikaat kivid(keraamilised,plaadid) jne... *rullmaterjalid(katuse,põranda,tapeedid) *puiste materjalid:(tsement,soojustusvillad,betoon,täite materjalid) *vedelad materjalid (värvid,lakid,mastiksid) *pulbrilised(portlend tsement,lubi,ehitus kips) 5.materjali moodustatakse ainete järgi: *kristallsed ained(ehitus kips,looduslikud,ning tehislikud materjalid ehk betoon) 6.materjalide om...

Ehitus alused - Kutsekool
34 allalaadimist
3
doc

Ehitamise alused

Mis on katastriüksus? Katastris iseseisva üksusena registreertud maatükk 2. Mis kantakse kinnistusraamatusse? Kinnisasi(maatükk) Hoonestusõigus Korteriomand Korterihoonestusõigus 3. Kuidas muudetakse maatükile määratud sihtotstarvet? Detailplaneeringuga 4. Kes kinnitab detailplaneeringu? KOV 5. Mis esitatakse ehitusprojektis? Hoone asend (asendiplaan) Hoone mahulised näitajad (pindala, ruumala) Kasutatavad materjalid Arhitektuurilised parameetrid(korruste arv, kõrgus, katus) Ruumijaotus Kütte- ja elektrisüsteem Energiaklass Muud vajalikud parameetrid 6. Kes kooskõlastavad ehitusprojekti? Omanik/tellija KOV Arhitekt Päästeamet Tervisekaitsetalitus Eriprojektides vastutav asutus(elekter, gaas,lift) 7. Mis dokumendid esitatakse ehitusloa taotlemisel? Ehitusloa taotlus Ehitusprojekt Andmed riigilõivu tasumise kohta 8. Kes väljastab ehitusloa? KOV ametnik- ehitusnõunik 9. Kus registreeritakse ehitusluba? Ehitusregistris 10. Mis märgitakse ehitusloa...

Ehitus alused - Kutsekool
20 allalaadimist
2
odt

Ehitamise alused ( KT II ) küsimused 23-50

Milleks kasutatakse kinnistule ajutiselt paigaldatavat reeperit ? Maa märkimiseks, kõrgus punktina . 24. Kuidas märgitakse hoone looduses maha, kirjeldage? - Esimese käiguna märgitakse fasaadi telg - Sellele märgitakse ristuvate seinte teljed - Ristuvate seinte telgede kättesaamise järel märgitakse maha nende pikkus, st tagumise seina nurgad . 25. Mis on märketara? Märketera koosneb märkpinkitest, mis rajatakse kuni 2m kaugusele hoone välisperimeetrist, et mitte kaotada kaevamistel jms mahamärkimise tulemusi . 26. Mis on märkepink? Märkepink on märketera osa kuhu märgistakse seinte teljed ja nt välisservad . 27. Mis on vundamentide looduslikud alused? Pinnasekihid, mis hakkavad kandma hoonete ja ehitiste koormusi . 28. Mis on vundamentide tehisalused? Nõrkasid looduslikke aluseid tugevdatakse ja saadakse tehisalused . 29. Mis on hooned ja rajatised ühise nimetajana? Hooned ja rajatised on ehitised . 30. Mis on kõrghooned? Kõrghooned ( 10 ja enam korrust )...

Ehitus alused - Kutsekool
20 allalaadimist
2
odt

KT II ehitamise alused

Mis on MTR? Majandustegevus register 2.Millal registreeritakse ettevõtja MTRs? Tegutseb valdkonnas kus on nõutav eripädevuse olemasolu ja registeering MTR-s 3.Kes tegelevad kvaliteedi kontrollimisega ehitusprotsessis? - Tellija või tema esindaja ( Omanikujärelvalve ) - Ehitaja ehk töövõtja ( Ettevõte poolne kvaliteedikontroll ) - Seadusest tulenevate järelvalvetoimingute teostajad ( Kontrollile allutatud eritööd, erilaboris jms ) 4.Mis on otsene kvaliteedikontroll? Otsene kvaliteedikontroll on tegevus, millega saab ehitusprotsessi tulemit otseselt kontrollida, seda kontrolli käigus kahjustamata . 5.Mis on kaudne kvaliteedikontroll? - tootmisprotsessi standardiseeritust - Kasutavate materjalide nõuetele vastavust - Töötajate väljaõpe - Töötajate kvalifikatsiooni sobivust - Tootmisprotsessi vastavust standardiseeritud protsessile 6.Mis on standard? On antud tegevusvaldkonnas tegutsemise täpne raamistik, aga standard võib olla kohustusl...

Ehitus alused - Kutsekool
6 allalaadimist
4
docx

Ehituse alused kodutöö

Erimassiks nim tinglikult 1cm3 absoluutselt tiheda ja kuiva materjali massi ning 1cm3 vee massi suhet. Erimass on materjali mahuühiku mass ilma poorideta. Erimass on puitaine mass, mis on kõikidel puiduliikidel ühesugune, sest neil on ühine puitaine. Valem: γ= GV, kus γ- materjali erimass, V- materjali ruumala ilma poorideta, G- materjali mass kuivas olekus poorideta. 2. Mahumass on materjali mahuühiku mass koos pooridega. Valem: γ0= G V0, kus γ0- materjali mahumass, G- materjali mass kuivas olekus, V0- materjali ruumala koos pooridega. 3. Klaasvill- 30-50 kgm3, puit- 400-600 kgm3, tellis- 1800-2000 kgm3. 4. Poorsus näitab kui suure % materjali kogumahust moodustavad poorid. 5. Poorsusest sõltuvad: tugevus, veeimavus, soojajuhtivus, külmakindlus jt. 6. Materjali veeläbilaskvus sõltub materjali poorsusest ja pooride kujust. 7. Konstruktiivse lahenduse järgi liigitatakse hooned: kandv...

Ehitus alused - Keskkool
8 allalaadimist
15
doc

Välis ja sisevooderduse paigaldamine

TALLINNA EHITUSKOOL Ehituspuusepp 12 Referaat Välis ja sisevooderduse paigaldamine Jürgen Aasrand Juhendaja: Alar Kurg Tallinn 2011 Sisukord 1. Puitsisevooderdus Enne alustamist plaani tegemine Soovitused voodrilaua paigaldamiseks Kuhu tohib voodrilauda paigaldada Materjali kulu Tööriistad Ettevalmistus Alusroovitus Voodrilaua kinnitamine Lagi Seinad Pinnaviimistlus Sisevoodri standardprofiilid Muud sisevoodriprofiilid Liistud 2. Välisvooderdus Üldinfo Välisvoodrilauad Välisvoodrinäited' Detailid Ostmis-, paigaldamis- ja töötlemisjuhend Pinnaviimistlus 1. Puitsisevooderdus Enne alustamist plaani tegemine Horisontaallaudisega tundub ruum laiem ja madalam, vertikaallaudisega näib aga kõrgem ja kitsam. Poolpaneel, mis ei kata seina kogu kõrguses, annab ruumile õhulisust. Selle võib lõpetada näiteks riiuliga. Lae...

Ehitus alused - Kutsekool
68 allalaadimist
5
docx

Ohtlikud tööd ehituses

Ohtlikud Tööd Ehituses Referaat OHTLIKUD TÖÖD EHITUSES Ohtlikuks tööks loetakse töö: mille puhul töötajate tervist ohustavad keemilised või bioloogilisedohutegurid või töö, millega kaasneb nõue teostada tervisekontrolli.Näiteks, keemiline tööstus (keemilise aine sissehingamine või nahalesattumine), loomakasvatus (bakterid, mis võivad esile kutsuda töötajahaigestumist) jms; ioniseeriva kiirgusega keskkonnas ­ siia võib kuuluda ka raviosakond,mis tegeleb ultraviolettkiirgusega; kõrgepingeliini ja trafoalajaama läheduses ­ palju õnnetusi on juhtunudjust selle tõttu, et töötaja ignoreerib ohutusnõudeid. Elekter on selline ala,kus õnnetus võib juhtuda inimesega ainult üks kord tema elus, sestsellised elektri õnnetused lõpevad tavaliselt inimese surmaga või vägaraskete tagajärgedega, mis viivad inimese invaliidsuseni; osaliselt või täielikult pingestatud elektriseadm...

Ehitus alused - Kutsekool
57 allalaadimist
2
docx

Ehitusjärelvalve

Neid kolme järelvalvet tellivad isikud on erinevad, sisuline põhimõte on kõigil sarnane- Tagada kvaliteetne ja nõuetekohane ehitis. Ehitusjärelvalve Ehitusjärelvalvet teostab kohalik omavalitsus oma haldusterritooriumil. Kohalik omavalitsus jälgib seaduse täitmist ning teeb vajadusel ettekirjutusi. Ehitusjärelvalve pädevusse kuulub ehitusprojektide ja mõõdistusprojektide nõuetele vastavuse kontrollimine, ehitise nõuetele vastavuse kontrollimine, töövõtja nõuetele vastavuse kontrollimine, ehitisega toimunud avariide põhjuste uurimiste korraldamine ja ettekirjutuste tegemine. Omanikujärelvalve Omanikujärelvalve teostamise peab teatud juhtudel tagama omanik. Sisuliselt on omanikujärelvalve omaniku ehitusalal pädev konsuldant, kes jälgib, et ehitaja täidaks oma kohustusi. Omanikujärelvalve teostaja ü...

Ehitus alused - Kutsekool
20 allalaadimist
4
rtf

Ohtlikud tööd ehituses

VÕRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS Steven Urmann Ohtlikud tööd ehituses Referaat Võru OHTLIKUD TÖÖD EHITUSES Ohtlikuks tööks loetakse töö: mille puhul töötajate tervist ohustavad keemilised või bioloogilisedohutegurid või töö, millega kaasneb nõue teostada tervisekontrolli.Näiteks, keemiline tööstus (keemilise aine sissehingamine või nahalesattumine), loomakasvatus (bakterid, mis võivad esile kutsuda töötajahaigestumist) jms; ioniseeriva kiirgusega keskkonnas siia võib kuuluda ka raviosakond,mis tegeleb ultraviolettkiirgusega; kõrgepingeliini ja trafoalajaama läheduses palju õnnetusi on juhtunudjust selle tõttu, et töötaja ignoreerib ohutusnõudeid. Elekter on selline ala,kus õnnetus võib juhtuda inimesega ainult üks kord tema elus, sestsellised elektri õnnetused lõpevad tavaliselt inimese surmaga või vägaraskete tagajärgedega, mis viivad inimese invaliidsuseni; osaliselt või täielikult pingestatud...

Ehitus alused - Kutsekool
9 allalaadimist
11
odt

Tuleohtusnõuded ehitises

Võrumaa Kutsehariduskeskus Ehitise tuleohutuse nõuded Juhendaja: Andres Aruväli Õpilane: Reio Saarniit Väimela 2012 1 Sisukord: Sissejuhatus......................................................................................3 Tulepüsivus ja tulepüsivusaeg..........................................................4 Tuletõkkekonstruktsioon,tuletõkketsoon.........................................5 Tulemüür,tule levik naaberehitistele, evakuatsioon.........................6 Hädaväljapääs, evakuatsioonitee.....................................................7 Evakuatsioonitee............................................................................8,9 2 Sissejuhatus: Selle referaadi teemaks on Ehitise tuleohutus nõuded, referaadis räägime peamistest, tähtsamatest nõuetest mis on vajalikud ehitise turvalis...

Ehitus alused - Kutsekool
36 allalaadimist
2
odt

Kaevikmüüritis ja täisnurkne post.

Soojustus materjaliks kasutatakse termoliiti. 1. 2. 3. MITMEKIHILINE SEOTIS ... on seotis kus iga 3 või 5 pikikivirea tuleb põikikivikiht. Eelised. · Täite kihtides saab ära kasutada poolikuid telliseid · Odavam müür · Saame laduda soojustusega müüri. ( 43cm paks ) ( 56cm pakune ) ( 2 mineraal. Vatiga soojustatud sein ). TÄISNURKSETE POSTIDE LADUMINE Postid laotatakse enamasti 3'me kihilistes seotistes. Tingimused : · Esimese kahe kihiga seotakse post põikisuunas. · Järgmise kahe kihiga seotakse post pikisuunas. · Jnee..... Laotud posti tunnused · Iga 4'jas kiht, posti igal...

Ehitus alused - Kutsekool
19 allalaadimist
10
pptx

Vajumis- ja temperatuurivuukide ladumine

Betoonmüüritise mahumuutused on tingitud temperatuuri kõikumistest, betooni niiskussisalduse muutusest, karboniseerumisest põhjustatud kahanemisest ja teistest konstruktsioonis kasutatud materjalide omadustest. Kui betoonmüüritise elemendid on omavahel mördiga seinakonstruktsiooniks seotud, siis iga takistus, mis ei lase müüritisel vabalt kokku tõmbuda või paisuda, tekitab konstruktsioonisiseseid pingeid. Deformatsioonivuugid Kui need aja jooksul kuhjunud pinged ületavad elemendi tõmbetugevuse, mördi ja elemendi vahelise sideme tugevuse või horisontaalvuugi nihketugevuse, tekivad praod, mis küll leevendavad müüritisesiseseid pingeid, kuid rikuvad seina välimuse. Samuti vähendavad praod seina stabiilsust. Deformatsioonivuukide paiknemine Üheseid juhiseid deformatsioonivuukide rajamiseks ei sa...

Ehitus alused - Kutsekool
113 allalaadimist
13
pdf

Raudbetoon, mördid

RAUDBETOON 8.1. PÕHIMÕISTEID RAUDBETOONIST Raudbetoon on liitmaterjal (komposiit-materjal), mis koosneb betoonist ja terasest. Betoon võtab vastu peamiselt survejõude ja teras tõmbejõude. JOONIS 8.1.1. Raudbetoontala töötamise põhimõte: a- sarruseta betoontala, mis puruneb tõmbejõudude mõjul, b- raudbetoontala, milles tõmbejõud võtab vastu sarrus. Betooni ja terase kooskasutamist soodustavad järgmised asjaolud: *betoon töötab hästi survele ja teras tõmbele, *betoon nakkub küllalt hästi terase külge, *betoonil ja terasel on peaaegu võrdsed joonpaisumise tegurid, *betoon kaitseb terast küllalt tõhusalt korrosiooni eest, *tulekahju korral kaitseb betoon terast mõningal määral ülekuumenemise eest. Valmistamise viisi järgi jaguneb raudbetoon monolii...

Ehitus alused - Kutsekool
133 allalaadimist
31
doc

Ehitusmaterjalid

Ehitusmaterjalid Konspekt 2009 Sisukord Sisukord....................................................................................................................................1 1.1 Ehitusmaterjalide füüsikalised omadused:..........................................................................3 1.2 EM termilised omadused:....................................................................................................3 1.3 EM mehaanilised omadused:............................................................................................. 4 2 Puit............................................................................................................................................. 4 2.1 Tähtsamad puu liigid...

Ehitus alused - Kutsekool
227 allalaadimist
10
doc

Referaat Põrandaküttest

Rakvere Ametikool Rando Pajula PÕRANDAKÜTE Referaat Juhendaja: Hanno Jõe Rakvere 2009 2 SISUKORD SISSEJUHATUS........................................................................................................................ 4 1. Põrandakütte eelised............................................................................................................... 5 2. Erinevad põrandakütte viisid.................................................................................................. 6 2.1 Elektriline põrandaküte..................................................................................................... 6 2.2 Vesipõrandaküte................................................................................................................6 3. Põrandakütte paigaldamine...

Ehitus alused - Kutsekool
76 allalaadimist
5
doc

Aeroc ehitusmaterjalid

Firmast Aeroc AS on välja kasvanud Eesti erakapitalil põhinevast ettevõtete grupist. See on edukalt tegutsenud mitmes ehitusmaterjalitööstuse valdkonnas- seadmete ja tehnoloogia projekteerimises, lubjatootmises ning poorbetoontoodete vahendusmüügis. 1995. aastal alustas Aeroc AS Kivilõvi Inseneribürooga Soomes valmistatavate Siporex-poorbetoontoodete maaletoomisega Eestis ning alates 1997. aastast on nad paralleelselt olnud ka Peterburi lähistel Saksa Hebel- tehnoloogial töötava poorbetoontoodete tehase ainuesindajaks Eestis. Nendest aastatest on nad kasutanud poorbetoontoodetest majakarbi komplekssüsteemi üle 150 eramu peal. Alatest 2002. aasta kevad-suvest on Aeroc`i tooted saadaval Eesti kõigis suuremates ehitusmaterjalide kauplustes. Lisaks Eestile müüvad nad mõnd toodet ka Läti- ja Sankt-Peterpurgi turul, üsna peagi alustatakse turustamist ka Soomes. Aeroc`i toodete p...

Ehitus alused - Kutsekool
50 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun