Facebook Like
Add link

Ehitus

Ehitus on ehitiste püstitamine, rekonstrueerimine, laiendamine ja remontimine.
Kategooriad
Faile
Betooni puurimine - Akadeemiline
11
Betoonitööd - Kutsekool
10
Betooniõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
16
Eelarvestamine - Akadeemiline
9
Ehitiste renoveerimine - Tallinna Tehnikaülikool
5
Ehitiste tarindid -
2
Ehitus - Keskkool
237
Ehitus - Akadeemiline
23
Ehitus alused - Kutsekool
64
Ehitus materjalid ja konstruktsioonid - Kutsekool
47
Ehituse ja veemajanduse inseneralused - Tartu Ülikool
1
Ehituse juhtimine -
2
Ehituse maksumusehindamine - Tallinna Tehnikaülikool
7
Ehituse organiseerimine -
4
Ehitusettevõtte ökonoomika - Tallinna Tehnikaülikool
5
Ehitusfüüsika - Tallinna Tehnikaülikool
24
Ehitusfüüsika - Tallinna Tehnikakõrgkool
4
Ehitusgraafika - Tallinna Tehnikaülikool
94
Ehitusgraafika - Eesti Maaülikool
1
Ehitusgraafika ii - Tallinna Tehnikaülikool
20
Ehitusinvesteeringud - Tallinna Tehnikaülikool
1
Ehitusjuhtimine - Tallinna Tehnikakõrgkool
2
Ehituskeemia -
2
Ehituskonstruktsioonid - Tallinna Tehnikakõrgkool
11
Ehituskonstruktsioonid - Kutsekool
13
Ehituskonstruktsioonid - Eesti Maaülikool
1
Ehituskonstruktsioonide projekteerimise alused - Tallinna Tehnikaülikool
2
Ehituskorraldus - Tallinna Tehnikaülikool
18
Ehitusmasinad - Tallinna Tehnikaülikool
31
Ehitusmasinad - Eesti Maaülikool
5
Ehitusmaterjalid - Tallinna Tehnikaülikool
144
Ehitusmaterjalid - Euroülikool
2
Ehitusmaterjalid - Eesti Maaülikool
8
Ehitusmaterjalid - Tallinna Tehnikakõrgkool
24
Ehitusmaterjalid - Kutsekool
8
Ehitusmehaanika - Tallinna Tehnikaülikool
19
Ehitusmõõdistamine -
3
Ehituspuusepp - Kutsekool
5
Ehitustarindid - Eesti Maaülikool
1
Ehitustehnoloogia - Tallinna Tehnikaülikool
19
Ehitustehnoloogia - Eesti Maaülikool
5
Ehitusviimistlus - Kutsekool
65
Ehitusõigus - Tallinna Tehnikaülikool
5
Ehitusõigus - Tallinna Tehnikakõrgkool
2
Ehitusõpetus - Eesti Maaülikool
9
Ehitusökonoomika - Tallinna Tehnikakõrgkool
5
Geosünteedid teedeehituses -
1
H?drogeoloogia -
2
Hoone osad -
10
Hooned - Tallinna Tehnikakõrgkool
14
Hoonete konstruktsioonid - Tallinna Tehnikaülikool
11
Hoonete renoveerimine - Eesti Maaülikool
1
Hüdraulika -
3
Hüdroisolatsiooni tööd - Kutsekool
15
Hüdroloogia -
2
Katlatehnika - Tallinna Tehnikaülikool
3
Katusetööd - Kutsekool
1
Kinnisvarakorrashoid -
1
Kivikonstruktsioonid - Tallinna Tehnikaülikool
4
Konstruktsioonid - Tallinna Tehnikaülikool
2
Korrosioonikaitse ehituses - Tallinna Tehnikaülikool
2
Krohvitööd - Kutsekool
18
Küte -
2
Laevade ehitus - Kutsekool
19
Laevaehitus - Eesti Mereakadeemia
12
Laevaehitus - Akadeemiline
3
Liiklussõlmed -
1
Maalritööd - Kutsekool
30
Maastiku ehitus - Kutsekool
3
Maja soojustus - Akadeemiline
3
Metallkonstruktsioonid-projekt ii - Tallinna Tehnikaülikool
5
Montaazitööd - Kutsekool
1
Muinsuskaitse ja renoveerimise alused - Kutsekool
4
Mööbli restaureerimine - Kutsekool
2
Müüritööd - Kutsekool
17
Müüritööd - Keskkool
2
Palkmaja - Kutsekool
3
Plaanimine ja teed - Tallinna Tehnikaülikool
7
Plaatimine - Kutsekool
4
Plekkseppa eriala - Kutsekool
2
Pottsepatööd -
2
Projektijuhtimine ehituses - Tallinna Tehnikaülikool
3
Puidutöö -
8
Puitkonstruktsioonid - Tallinna Tehnikakõrgkool
14
Raalptojekteerimine -
3
Raudbetoon - Tallinna Tehnikaülikool
9
Raudbetoon - Tallinna Tehnikakõrgkool
1
Remont ja rekonstrueerimine -
3
Renoveerimine - Tallinna Tehnikaülikool
4
Restaureerimine - Kutsekool
15
Rullmaterjalid -
3
Säästev ja keskkonnasõbralik ehitus - Tallinna Tehnikaülikool
1
Tee-ehitusmaterjalid -
1
Tee-ehitustööd - Tallinna Tehnikakõrgkool
3
Teedeehitus - Kutsekool
14
Teedeehitus - Akadeemiline
2
Teedegeodeesia -
2
Teekonstruktsioonid -
1
Teeprojekteerimine -
3
Teerajatised - Tallinna Tehnikakõrgkool
1
Tehnilise infrastruktuuri alused - Eesti Maaülikool
3
Tehnoloogia - Tallinna Tehnikakõrgkool
8
Tehnovõrkude ekspluatatsioon - Tallinna Tehnikaülikool
2
Teoreetilise mehaanika lühikursus -
6
Teraskonstruktsioonid - Tallinna Tehnikaülikool
11
Ventilatsioonitööd - Kutsekool
3
Vesiehitised -
2
Vundamendid - Tallinna Tehnikaülikool
11
arhitektuuriajalugu -
5
Üldehitus - Kutsekool
41
Üldgeodeesia -
7


Kategooria ehitus populaarseimad õppematerjalid

Sisukord 1. Sisukord lk.1 2. Ehitustööde päevik lk.2 3. Ehitusplatsi töökoosolekute protokollid lk .3 4.Kaetud tööde aktid lk.4 5. Ehitustööde päviku sisu lk.5 6. Kasutatud allikad lk .6 1. Ehitustööde päevik Koos ehitustööde päeviku vastava lehega säilitatakse iga selle eksemplari juures ka ehitusobjektile sel päeval saabunud materjalide sertifikaate, materjalide või tarindite katsetamise tulemusi, täiteskeeme, ülesmõõtmisjoonis...
Materjalide tiheduse ja poorsuse määramine 1. Töö eesmärk Korrapäraste ja ebakorrapäraste materjalide tiheduse ja poorsuse määramine. 2. Katsetatud ehitusmaterjalid 2.1 Töö esimeses pooles olid kasutusel korrapärased kehad 2.2 Töö teises pooles olid kasutusel ebakorrapärase kujuga kehad (graniit, silikaattellis, savitellis). Neile lisandus veel parafiin. 3. Töökäik 3.1 Korrapärase kujuga materjalide tiheduse määramine Katse tegime kahe erineva raskusega kehaga, raske ja kergmaterjaliga. Kuna kehad olid korrapärased, siis mõõdeti joonlaua ja nihikuga nende pikkused (a), laiused (b) ja kõrguse...
Järvamaa Kutsehariduskeskus Teedeehitus TE13 Laas Õun AS TEEDE REV-2 Praktika aruanne Juhendaja: Indrek Trei, objektijuht Paide 2011 2 SISUKORD SISSEJUHATUS.............................................................................................................. 3 1 PRAKTIKAETTEVÕTTE ISELOOMUSTUS................................................................... 4 1.1 Firmast.................................................................................................................
Soojus füüsika: piirete soojapidavus, keskonnamõjutused hoonetele, temperatuuri muutustest tingitud koormused piiretele, piirete helipidavus, elektrivool ja valgustus, keskonna parameetrite mõõtmine. Eesmärgid • Anda arvutusmeetodid pingrte ja defromatsioonide leidmiseks • Arvutusobjektiks on tarind ehk konstruktsioon • Tarindid peavad olema: piisavalt tugevad, piisavalt jäigad, piisavalt jäigad ehk stabiilsed Tugevus – tarindi võime purunemata taluda väliskoorm...
Kordamisteemad aines „Ehitusfüüsika“ 1. Ehitusfüüsika ülesanded erinevates osades: soojus, niiskus, õhk, heli/akustika, valgus. Soojus- tagada hoonepiirete soojapidavus , Niiskus – vältida otseselt või kaudselt veest ja niiskusest tekkivaid probleeme, Õhk - tagada hoonepiirete õhupidavus, tagada sisekliima kvaliteet, Heli/ akustika - tagada honepiirete helipidavus_ parandada akustilist kvaliteeti, Valgus – tagada siseruumide piisav loomulik ehk päevavalgus 2. Ehitusfüüsikaga ...
TALLINNA TEHNIKAULIKOOL Ehitusmaterialid Laboratoorne tOii nr. 8 2007t2008 katsetamine Soojusisolatsiooni 1. Tci6eesmdrk Vahtpoliistiteentoodete tnhistuseDniiranine lahtuvalt m66tm€testm66tmete swvepingestl0% defomErsioonil,paindetugeersesi tolerantsidest, ja sooiuseriiuhti!,usesl 2. Katsetatavad materjalid Vahtpolustiireenmate{alid: . paisutatud potiistiiEen EPS . ekstruuderpoliistiiree...
ANDMED L 155,0 m B 20,0 m Tm 13,20 6,60 Tf 6,2 m ?Tkaup 2446,68 Ta 7,0 m ?Troo 0,02 462,14 2446,68 Cb 0,86 ?Tvarud -300,00 2387,00 Cw 0,77 ?Tbalast 23...
1. Staatikaga määratav mitmesildeline tala 2. Kolme liigendiga raam 3. Sõrestik 4. Raami arvutus jõumeetodil
Töö Nr.1 Materjalide tiheduse, näivtiheduse, tühiklikkuse määramine. Ehitusmaterjalide tihedus ?0 määrakse keha massi ja mahu suhtena. G ?0= ?1000 Vo G – proovikeha mass õhus (g) V0 - proovikeha maht (cm3) Materjaali nimetus Proovikeha Proovikeha Proovikeha Tihedus N mõõtmed (mm) math (cm3) mass (g) (?0) r. (kg/m3) 1 Teras 54 ...
1. Puitmajade välisfasaadi renoveerimine 2. Eesmärk Pakkuda välja 3­4 alternatiivset puitmaja välisfasaadi renoveerimise lahendust, mis vastaksid  muinsuskaitse nõuetele ja tellija vajadustele. Leida kolmselt kõige optimaalsem varjant 3. Töö teoreetilised alused Sünteesi staadiumis arvestatakse idee realiseeritavust. Eesmärgiks on luua kindlad alused  edasiseks   tegevuseks.   Antud   staadiumis   selgub   töö   eesmärk   ning   määr...
Staatikaga määratav mitmesildeline tala
... süvistamiselpinnasesse,tühjendatakse kas kallutamise/liikuva tagaseinaga,kopa tõstesilindrid;luuk ja selle luugi tõstesilindrid; liikuv tagasein ja tagaseina tõukesilinder. Skreeperid- pinnast järjestikku kaevates, teisaldades ja laotades. Laotamisel ja tasandamisel skreeperi rattad ja veduki käitur tihendavad pinnast. Pinnase töötlemine skreeperiga on 2…2,5 korda odavam kui ekskavaatoritega. Kasutatakse -mitmesugustel töödel hüdrotehnilises, transpordi- ja tsiviilehituses. Neid rakendatakse kanalite kaevamisel, tammide ja paisude ehitamisel, mullete rajamisel, süvendite kaevamisel, avamis- ja muudel abitöödel. Haakeskreeperite ratsionaalne veokaugus on kuni 500 m ning liikurmasinail kuni 5…8 km. Skreepereid liigitatakse:kopamahu järgi: väikese (kuni 5 m3), keskmise (6…15 m3) ja suure (üle 15 m3) mahuga; agregaatimisviisi järgi: haake-, poolhaake- ja liikurskreeperid;juhtimisviisi järgi: tross-plokk- ja hüdrojuhtimisega; laadimisviisi järgi : liikumi...
1. Töö eesmärk. Korrapäraste ja ebakorrapäraste kehade tiheduse ja poorsuse määramine. 2. Katsetatud ehitusmaterjalid 2.1 Korrapärase kujuga materjalid Õõnes keraamiline tellis - valmistatakse savi kuumutamisel kindla temperatuurini ja jahutamisel vormides, värvus – punakas. Mullbetoon - väikese tihedusega, poorne, autoklaavitud toode, mille sideaineks on tsement või lubi-liiv. Mullbetoon sisaldab kuni 85% mahus ühtlaselt jaotatud poore, mille läbimõõt 0,3...2 mm. Tihedus alla 1800 kg/m3. 2.2 Ebakorrapärase kujuga materjalid Graniit - hall, roosakas või punakas jämedateralise strukt...
Programm „Kutsehariduse sisuline arendamine 2008-2013“ HELMUT PÄRNAMÄGI EHITUSMATERJALID Tallinna Tehnikakõrgkool Ehitusteaduskond Tallinn 2005 KOHANDATUD ÕPPEMATERJAL Ana Kontor Konsultant Aita Kahha 2013 1 SISUKORD 1. Sissejuhatus ...
Raami arvutus deformatsioonimeetodil
...ama teoorias omandatud teadmisi praktilise tööga. Omandada teadmisi oma eriala ettevõtte tegutsemise põhialustest ja põhioperatsioonidest. Omandada individuaalsed ja meeskonnatöö kogemused. Õppida tundma oma eriala ettevõttes tegutsemise keskkonda ja seda mõjutavaid tegureid. Kujundada välja õigeid kutse- ja erialaseid hoiakuid ja väärtushinnanguid. Aidata omandada süsteemseid tööharjumusi. Praktika ülesanne oli …. • Tutvuda ettevõtte organisatsioonilise ülesehituse ja õigusvormiga (OÜ, AS, jne). , tegutsemise ja ajalooga, tegevuse ja töökorraldusega. • Oma töökeskkonna ohutegurite hindamine (füüsikalised, keemilised, bioloogilised, psühholoogilised ohutegurid) ja esmaabi korraldamine ettevõttes. • Ohutustehnika nõuete järgimine ja ohutusmärgistus ja muude erieeskirjade täitmine nende olemasolul: eririietus, isiklik hügieen jms. • Jäätmete teke ja liigitus ning keskkonnaohutuse nõuded ja nendest kinnipidami...
Joonised nii kujutava geomeetria (väljak kahjuks puudub) kui ehitusgraafika poolelt


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun